Ombildning till Bostadsrättsförening Tallspinnaren 1 & 2. Presentation inför köpstämma Annelie Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombildning till Bostadsrättsförening Tallspinnaren 1 & 2. Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson"

Transkript

1 Ombildning till Bostadsrättsförening Tallspinnaren 1 & 2 Presentation inför köpstämma Annelie Andersson

2 Agenda Arbetsgruppens och styrelsens arbete, dec juni 2008 Nuläge - Frågor om styrelsens- och arbetsgruppens arb ete 10 min

3 e, december Arbetsgrupp bildades efter första informationsmötet den 3/ Arbetsgruppen bestod av boende som anmält sitt intresse av att bilda gruppen: - Annelie Andersson - Kent Bergman - Jesper Brandt - Elisabet Holmquist - Magnus Lundin - Bruno Nordmark I mitten av december beslöt gruppen att bilda en Bostadsrätts förening, för att möjliggöra fortsatt arbete för en ombildning t ill bostadsrätt

4 e, december En interimsstyrelse bildades, genom att tillfråga personer ur ar betsgruppen om de ville vara med Den 9/ hade gruppen ett konstituerande möte där Bo stadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2 bildades, stadgar anto gs och styrelseledamöter valdes Interimsstyrelsen valdes till dess ordinarie föreningsstämma h ållits och består av: - Jesper Brandt (ordförande) - Annelie Andersson - Kenth Bergman - Elisabet Holmquist - Magnus Lundin Till revisor valdes Pontus Vall

5 e, december-januari Under december skickades en intresseanmälning ut till de boende angående intres se av ett ombildande till Bostadsrättsförening och köp av fastigheterna Tallspinnare n 1 och 2, Björnståhlsgatan resp 8-10 Svar inkom från 20 boende, där svaren fördelade sig på: 17 Ja-svar (81% räknat på 21 boende), 3 Nej-svar, en inte svarat Det framkommer att fastighetsägaren disponerar 3 lägenheter som hyrs ut utan fö rstahandskontrakt. En ansökan om registrering av Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2 lämnade s in till Bolagsverket i slutet på december 2007 Den nya Bostadsrättsföreningen registrerades av Bolagsverket 11/ Under januari inhämtades offerter från ca 10 ombildningskonsulter gällande att för eträda Bostadsrättsföreningen gentemot fastighetsägaren. Styrelsen beslutade att M agdalena Wijk på Isaksson & Partners skall få fortsatt förtroende till att företräda B ostadsrättsföreningen gentemot fastighetsägaren Erik Strand Styrelsen och arbetsgruppen diskuterar bl a värderingsfrågor, boendekostnadskalky len, renoverings- och underhållsbehov, finansieringsfrågor mm

6 e, mars 15/ besiktigades fastigheterna av Jan Tägt på besiktnings- och värder ingsföretaget Densia AB Under februari skickades en intresseanmälan in till Inskrivningsmyndighete n angående Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2:s intresse av att för värva fastigheterna Inskrivningsmyndigheten noterade intresset i fastighetsboken 26/ Styrelsen förhandlar ner priset på fastigheterna till 30 Mkr, efter att det fra mkommit kostnader för renoveringar och underhåll i besiktningsprotokoll et från Densia AB Styrelsen och arbetsgruppen diskuterar räntorna, insatsernas- och månads avgifternas storlek och dess påverkan på boende- och bostadsrättsförenin gens kalkyl I slutet av mars hölls det andra informationsmötet för boende, i samband med detta skickades ytterligare en intresseanmälan om ombildning ut blan d de boende

7 e, april Under april inkom svaren på intresseanmälningarna från de bo ende: 16 Ja-svar (76 %), 5 Nej-svar, beräknat på 21 boende i fa stigheterna Obligatorisk Ventilationkontroll (OVK) utfördes den 23/ Samma dag, 23/4, tilläggsbesiktigades ett antal källarförråd En valberedning bildas för att ta fram kandidater till den nya st yrelsen som skall tillsättas. Valberedningen består av Monica H ägerstrand och Jan Karlsson. Arbetsgruppen består nu av Bruno Nordmark och Jan Karlsso n, förutom interimsstyrelsen. Under april skickas offerter ut till åtta banker avseende finansi ering av köp av fastigheterna

8 e, maj Styrelsen och arbetsgruppen träffar fastighetsägaren, Erik Stra nd den 12/ och framför sina argument om en prisneds ättning på fastigheterna, samt att Erik bekostar ett antal arbet en på fastigheterna. - Systematiskt brandskyddsarbete - Energideklaration - Brandskyddskontroll - Sotning Det finns ett behov av renoveringar och underhåll på fastighe terna, som styrelsen förhandlar om att fastighetsägaren skall bekosta hela eller delar av kostnaden för.

9 e, maj Bristerna som framkommit i protokollet från OVK:n åtgärdades den 21/ på fastighets ägarens bekostnad, efter förhandling med Bost adsrättsföreningens styrelse Den 21/ skickas ytterligare brev till fasti ghetsägaren, med uppmaningen att sänka prise t alternativt lämna någon av de av honom disp onerade lägenheterna till Bostadsrättsförening en vid förvärvet

10 e, juni Fastighetsägaren möter styrelsen, och svarar att han i nte är villig att sänka priset eller att lämna någon läge nhet till Bostadsrättsföreningen Föreningens ekonomiska plan görs upp. Denna skall r egistreras hos Bolagsverket 16/ hålls köpstämma och föreningsstämma. De boende röstar om Bostadsrättsföreningen skall köpa fastigheten. På föreningsstämman sker val av styrelseledamöter, s om skall ersätta interimsstyrelsen

11 Fastighetsägaren vill ha ett beslut Köpeskilling uppgår till 30 Mkr Lagfartskostnad tillkommer Dispositionsfond=ingående balans uppgår till 800 Tkr Varje bostadsrättsägare betalar insats på mellan kr/lägenhet beroende på lägenhetsyta Månadsavgifterna varierar mellan kr/lägenhet Årsavgiftshöjning kommer att ske med 3 % per år under de fö rsta fem åren för att täcka renoverings- och underhållsbehov som är kända idag Bostadsrättsföreningens tillträde beräknas ske i höst

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare sbcdirekt Nummer 10 november 2006 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se När två lägenheter blir en Det är vanligt att en bostadsrättshavare också köper grannens lägenhet i syfte

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM Ditt nya hem är bara ditt Doften av nybyggt. Känslan av att flytta in där ingen annan har bott. Att kunna sätta din egen prägel på hemmet, redan innan du flyttat in. Stora

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats.

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Föreningens stadgar 9 säger: Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer