Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors"

Transkript

1 Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare och utbildningsanordnare i Karlskoga,

2 Kontakta oss för mer information Anette Granberg projektledare Tel , a eg o eb o Maria Svensson Hallberg utvecklingsledare Tel ,

3 Rapporter om framtidens kompetensbehov och utmaningar i Örebro län /k

4 Karlskoga 20 november Presentation av resultat i rapport (statistik och intervjumaterial) Fokus: samverkan och frågor om matchning Diskussion i bikupor Ram: Fem utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

5 Fem utmaningar för kompetensförsörjningen i nod väst 1) Den åldrande befolkningen 2) Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden 3) Den könsmässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden 4) Utbildning och matchning 5) Pendling

6 Fem utmaningar för kompetensförsörjningen i nod väst 1) Den åldrande befolkningen 2) Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden 3) Den könsmässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden 4) Utbildning och matchning 5) Pendling

7

8 Branschsektor Antal Rekryterings- Rekryterings- sysselsatta, Andel Medelålder, behov* fram till behovets andel (%) år 2008 kvinnor år 2008 år 2023 av tot. syss Industri ,4% Sjukvård, sociala tj ,7% Företagstj, FoU ,5% Utb, inkl. förskola ,9% Handel ,5% Rekreation, pers tj ,6% Off förv, försvar mm ,5% Okänd ,0% Bygg ,9% Jord, skog, fiske ,0% Transport ,3% Bank, finans, försäk ,2% Hotell o rest ,7% Post o tele ,8%

9 Kommer arbetskraften räcka till för att möta utmaningarna som följer av den åldrande befolkningen? [O]m fem år tror jag inte att det räcker [kompetens till kommunal omsorg], utan då får vi brist på personal. Vi kanske inte kan hålla kravet vi har idag, att man ska ha gymnasial omvårdnadsutbildning för att få en fast tjänst hos oss. [ ] Det kan vi hålla idag, men jag vet inte hur det kommer att se ut i framtiden.

10 Källa: Wondmeneh (2001). Rapport Kommunal. s. 6

11

12 Fördelning inom vård och omsorg Män; 14,30% Kvinnor; 85,70% Fördelningen i riket: 84% ki kvinnor, 16% män

13 Marknadsföra vård- och omsorgsyrken Employer branding SKL har dragit igång ett utvecklingsarbete t kring att vara attraktiva arbetsgivare. Där hänger vi på och får tips och idéer om hur vi kan jobba med de här frågorna. Men vi behöver göra det mycket mer systematiskt [ ] Jag tror att vi som arbetsgivare måste börja jobba och tänka lite annorlunda i arbetstidsmodeller kanske, andra arbetsätt och former och sådär.

14 Samverkan inom vård och omsorg Här har vi ett gott samarbete uppbyggt mot gymnasiet och Komvux, eller Vård- och omsorgscollege som det är idag. Vi försöker se till att det finns tydliga samverkansavtal med dem vi samarbetar med, så att man vet vilka förutsättningar som gäller. Vår upplevelse är att vi har ett gott samarbete med dem vi önskar.

15 BIKUPOR 1. Hur kan samverkan som krävs för att tillgodose framtida kompetensbehov och möta framtida utmaningar inom sjukvård och omsorg, bli (ännu mer) effektivare? Vilka krav ställer det i så fall på dig och din organisation? 2. Sysselsättningen inom vård och omsorg är kraftigt dominerad av kvinnor. Vad har det för betydelse för framtidens kompetensförsörjning? Hur kan vi locka fler män att arbeta inom sektorn?

16 Fem utmaningar för kompetensförsörjningen i nod väst 1) Den åldrande d befolkningen 2) Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden 3) Den könsmässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden 4) Utbildning och matchning 5) Pendling

17 3 215 personer (20-64 år) i nod väst saknade kontrolluppgift för förvärvsarbete år 2008 (55 procent kvinnor). Åldersgrupper Stark förankring Svag förankring Ingen förankring år 70,40% 14,30% 15,30% år 78,60% 6,60% 14,90% år 83,30% 4,50% 12,20% år 86,60% 3,30% 10,10% år 86,80% 3,40% 9,70% år 84,40% 40% 3,50% 12,10% 10% år 82,40% 3,10% 14,60% år 78,10% 5,00% 17,00% år 61,00% 10,40% 28,60% Källa: SCB/BeDa

18 Nattbefolkningen (20-64 år), sysselsättningsstatus fördelad på utbildningsnivå, år Stark förankring Ingen förankring Låg Medel Hög Ej uppgift Källa: SCB/BeDa

19 Branschsektor Antal Rekryterings- Rekryterings- sysselsatta, Andel Medelålder, behov* fram till behovets andel (%) år 2008 kvinnor år 2008 år 2023 av tot. syss Industri ,4% Sjukvård, sociala tj ,7% Företagstj, FoU ,5% Utb, inkl. förskola ,9% Handel ,5% Rekreation, pers tj ,6% Off förv, försvar mm ,5% Okänd ,0% Bygg ,9% Jord, skog, fiske ,0% Transport ,3% Bank, finans, försäk ,2% Hotell o rest ,7% Post o tele ,8%

20 Vad betyder ökade kunskapskrav inom industrin för skolan? Det [de ökade kunskapskraven] handlar bland annat om att du från förskolan levererar till grundskolan och elever som lyckas bra i gymnasiet och som blir inspirerade att gå vidare till högskola. Ska vi överleva som nation så kräver det att vi har ett högt teknikinnehåll i de produkter vi har [ ] Då krävs det att vi har ett fungerande skolväsende från botten och hela vägen fram.

21 Vad betyder ökade kunskapskrav inom industrin för skolan? I grunden handlar det väldigt mycket om att skolvärlden behöver ha en ökad kunskap om industrin och våra behov [...] Nu tycker jag att vi börjar få igång ett samarbete med gymnasieskolan för att få lärare och syokonsulenter att komma på studiebesök.

22 Samverkan inom industrin När det gäller till exempel gymnasieutbildning så har ju näringslivet tillsammans med kommunerna satsat på Teknikcollege i Karlskoga, det så kallade Möckelngymnasiet. Sen satsningen känns helt rätt nu försöker vi följa upp genom att gå in med en ansökan när det gäller YH-utbildning för CNCoperatörer. Vi tar det alltså till nästa nivå.

23 Samverkan inom industrin Det man skulle vilja lyfta fram är att man ser till att man får en bättre samverkan med universiteten. Då menar jag både med Örebro universitet och med Karlstad universitet. Ska man nu in och söka för civilingenjörsutbildning då vill det till att man samverkar med näringslivet.

24 Könsfördelning, sysselsatta inom industrin i nod väst Kvinnor; 24% Män; 76% Källa: SCB/BeDa

25 BIKUPOR 1. Hur kan samverkan som krävs för att tillgodose framtida kompetensbehov och möta framtida utmaningar inom industrin, bli (ännu mer) effektivare? Vilka krav ställer det i så fall på dig och din organisation? 2. Sysselsättningen inom vård och omsorg är kraftigt dominerat av kvinnor. Vad har det för betydelse för framtida kompetensförsörjning? Hur kan fler män kunna lockas att jobba inom sektorn?

26 Fem utmaningar för kompetensförsörjningen i nod väst 1) Den åldrande befolkningen 2) Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden 3) Den könsmässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden 4) Utbildning och matchning 5) Pendling

27 De flesta av de intervjuade vill se fler kvinnor/tjejer i verksamheten Jag har erfarenhet av det [mångfald i verksamheten] och det är bara fördelar. Jag har varit aktiv och sagt: det är bra om du får in några tjejer här, då får vi en annan synpunkt. Även olika åldrar kan ha lite olika syn på saker och ting. Vi blir jäkligt fort överens när alla är lika.

28 Strategiskt och systematisk arbete för ökad kvantitativ jämställdhet saknas ofta Det har vi ingen direkt plan för.

29 Åldersstruktur utlandsfödda, år 2008, Örebro län

30 Sysselsättningsstatus t t för olika grupper av utlandsfödda i nod väst (20-64 år), år Stark Svag Ingen Födelseregion förankring förankring förankring Norden 69% 6% 25% Östra Europa 67% 8% 24% Övriga Asien 58% 10% 31% Västra Asien 39% 16% 45% Västra Europa 61% 8% 31% Källa: SCB/BeDa

31 Utbildningsnivå för nattbefolkningen (20-64 år) i nod väst, år Födelseland/region Låg Medel Hög Ej uppgift Sverige 16% 60% 24% 0% Norden 33% 52% 13% 2% Östra Europa 12% 54% 31% 3% Övriga Asien 33% 42% 20% 5% Västra Asien 36% 29% 25% 10% Västra Europa 19% 38% 32% 12% Källa: SCB/BeDa

32 Vilken betydelse har den könsdelade arbetsmarknaden för kompetensförsörjning? Går mönstret att förändra? Vad krävs i så fall? Vilka effekter skulle en mer jämn fördelning av män och kvinnor inom de stora branschsektorerna i nod väst tänkas få? Vilken betydelse har den etniskt delade d arbetsmarknaden för kompetensförsörjning? Vilka är de största trösklarna på den lokala arbetsmarknaden för utlandsfödda och invandrare? Vad krävs för att underlätta för att ta bort, eller minska, hinder för utlandsfödda att ta sig i på arbetsmarknaden? Ser du behov av samverkan i dessa frågor? Hur kan en sådan samverkan se ut? Vad är din i så fall din roll?

33 Många intervjuade säger att brister i svenska språket är ett skäl som gör det svårt att anställa utlandsfödda. Om man tittar på våra invandrare så är de riktiga invandrare [?] för de kan i princip inte svenska. En av dem pratar svenska, de övriga pratar engelska eller ungerska via Google-translate. Det fungerar alldeles utmärkt. De är yrkesskickliga, de kan läsa en ritning, de vet vad de ska göra och är stolta över vad de gör. Språk och härkomst har ingen betydelse. (företagare, Örebro län)

34 Interkulturell kompetens och strategiskt mångfaldsarbete saknas ofta. Vi är rädda för att få en skillnad mellan medarbetare. Det är kanske där motståndet ligger. Det finns mycket vi går miste om. Det borde ligga på mig som arbetsgivare att ta reda och prova sig fram för att se vilken nytta och vilka kompetenser vi gå miste om. Man är väl lite bekväm.

35 Interkulturell kompetens och strategiskt mångfaldsarbete saknas ofta. På Masugnen är vi ständigt och dammsuger för att se om det finns personer som har utbildningar i som rör vår verksamhet. Vi har också egen svenskundervisning på sjukhuset.

36 Utbildningsnivå Kommun Låg Medel Hög Askersund 19,6% 59,0% 20,8% Degerfors 20,6% 60,6% 18,0% Hallsberg 20,3% 58,5% 20,5% Hällefors 19,3% 59,6% 19,3% Karlskoga 16,5% 57,1% 25,3% Kumla 18,4% 56,9% 24,1% Laxå 20,8% 61,7% 17,1% Lekeberg 18,5% 54,8% 25,8% Lindesberg 18,3% 57,5% 23,1% Ljusnarsberg 20,1% 62,0% 16,1% Nora 15,9% 55,2% 27,7% Örebro 13,9% 46,0% 38,9% Nod väst 17,5% 58,0% 23,5% Örebro län 16,2% 52,0% 30,7% Källa: SCB/BeDa

37 Fem utmaningar för kompetensförsörjningen i nod väst 1) Den åldrande befolkningen 2) Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden 3) Den könsmässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden 4) Utbildning och matchning 5) Pendling

38 Röster om matchning i andra länsdelar Nej, utbildningssystemet matchar absolut inte det vi efterfrågar. Vi har större behov än vad högskolor och yrkeshögskolor har kunnat fylla på med. De matchar väldigt dåligt [ ] Problemet är att skolan och industrin inte lyckats få upp statusen på de här jobben. Det är riktigt t allvarligt. li Kompetensnivån hos en operatör är hög. Det krävs väldigt mycket. De är mera av datafolk än vad många som går datautbildningar är. Men man har fortfarande en bild av att det är en verkstadsskola.

39 En försiktigt formulerad problematik kring samverkan för bättre matchning tas upp i en av intervjuerna Svårt att få en helhetsbild av näringslivets behov: Det är ju många olika nätverk och sådär [ ] ibland sitter man på ett ställe och har synpunkter, men det kanske inte är för hela branschen. De som sitter på just det mötet kanske inte har hela bilden. Svårt att veta vilka behov som ska prioriteras: I kommunerna finns en hierarkisk ordning, men de enskilda företagen pratar ju var för sig. Nödvändigt att det finns samordning lokalt och regionalt kring det systematiska kompetensförsörjningsarbetet: Vi hoppas att vi kan få en bättre samverkan mellan näringslivsavdelningen i kommunen och utbildningen genom det här BRO-projektet. Det hoppas jag kan göra det enklare i kontakterna med alla branscher.

40 BIKUPA Vilka är de största hindren för en (ännu mer) effektivare samverkan mellan utbildning och arbetsliv för ökad matchning mellan utbildningens innehåll och behov av kompetens inom industri och andra branschsektorer? Vilket ansvar ligger hos dig och din organisation?

41 Fem utmaningar för kompetensförsörjningen i nod väst 1) Den åldrande d befolkningen 2) Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden 3) Den könsmässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden 4) Utbildning och matchning 5) Pendling

42

43 De fem vanligaste boendekommunerna för inpendlare till nod väst, år 2008 Antal Kristinehamn 941 Örebro 802 Storfors 441 Karlstad 333 Lekeberg 132 Källa: SCB/BeDa

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Skolans roll för företagens kompetensförsörjning

Skolans roll för företagens kompetensförsörjning JUNI 2014 Redo för jobbet? Skolans roll för företagens kompetensförsörjning Författare: Johan Olsson, Fredric Skälstad Innehåll Sammanfattning... 2 Skolan är avgörande för Sveriges företagsklimat.... 3

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson 2 JämLYS Norsjö kommun 2010 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer