Tid: 10 mars kl Plats: Viktoria Hotell & Konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: 10 mars kl 18.00 Plats: Viktoria Hotell & Konferens"

Transkript

1 -nya > Ett nytt år med nytt tänkande... Tid: 10 mars kl Plats: Viktoria Hotell & Konferens Kallelse till Stockholm Uppsala Spannmålsodlarförenings årsmöte Förra våren kallade vi gödseltemat Dyrare än någonsin eller aldrig så prisvärd Hur fungerar den Europeiska gödselmarknaden? VAD GICK FEL? Ställ debattörerna till svars för gödselpriserna. Mogens Erlingsson, YARA Arne Rantzow, Lantmännen Per-Magnus Johansson, Forsbäcks Mats Eriksson, BM Agri Stockholm-Uppsala SpmO årsmöte Stockholm-Uppsala Frö & Oljeväxtodlarförening årsmöte Mogens Erlingsson Yara Arne Rantzow Lantmännen Per-Magnus Johansson Forsbäcks Mats Eriksson BM Agri Kort kaffepaus Diskussion och frågestund Mötet avslutas. Mötet är ett samarrangemang mellan Stockholm/Uppsala Spannmålsodlarförening & Stockholm/Uppsala Frö- och oljeväxtodlareförening. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till en frågvis kväll!!! Vägbeskrivning: Följ väg 282 mot Almunge från Uppsala Gnistarondellen, Från E4 avfart 187 mot Almunge och Uppsala i rondellen ta av mot Uppsala. Spannmålsodlarföreningen

2 Spannmålsodlarföreningen Föredragningslista Vid ordinarie föreningsstämma med SPANNMÅLSODLARNA I STOCKHOLM/UPPSALA LÄN Stämman öppnas 2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av två personer jämte ordföranden att justera stämman 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust 12. Beslut angående årsavgift för Bestämmande om ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter, valberedningsledamöter samt revisorer 14. Val av styrelseledamöter för en tid av två år och fastställande av antalet ledamöter Kvarstår t o m 2009 års stämma I tur att avgå Per Fimmerstad Johan Bengtsson Hans Holmsten Catharina Rudolphson Herman Arosenius Gustav Storm Anders Fredin 15. Val av suppleanter I styrelsen Kvarstår t o m 2009 års stämma I tur att avgå Mats Almqvist Mårten Söderman Hans Holmsten 16. Val av revisorer jämte suppleanter Ordinarie Suppleanter Gustav Jansson Staffan Ulväng Louis de Geer Robert Tiblom 17. Fråga om valberedning för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits och val av ledamöter däri. Har varit: Christer Olsson Olle Lundborg Ulf Stafring Bengt Öhman 18. Val av fullmäktige och suppleanter till Sv. Spannmålsodlarförenings Årsstämma i Skåne 19. Budget för år Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 21. Övriga ärenden som stämman beslutat behandla. 22. Mötet avslutas

3 Spannmålsodlarföreningen ÅRSBERÄTTELSE SPANNMÅLSODLARNA I STOCKHOLM/UPPSALA FÖR VERKSAMHETSÅRET 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för spannmålsodlarna i Stockholm- och Uppsala län får härmed avlämna berättelse över verksamheten för 2008 MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 223 betalande medlemmar, en minskning med 44 st. medlemmar jämfört med STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordinarie ledamöter Mandatperiod Catharina Rudolphson, ordf Giresta Bjelkesta Gård ÖRSUNDSBRO , , Per Fimmerstad, vice. Ordf Taxinge Näsby NYKVARN , Herman Arosenius, Kassör Nynäs Gård ENKÖPING , , Håkan Fredriksson Torslunda Säteri Örsundsbro , Johan Bengtsson Littslena Viggeby Gård ENKÖPING , Gustav Storm Strindbergs. 7 UPPSALA , Anders Fredin sekr Kagghamra GRÖDINGE ,

4 Suppleanter Mandatperiod Mats Almqvist Norrby Gård MUNSÖ , Mårten Söderman Gråmunkehöga Gård UPPSALA , Hans Holmsten Skottsila KNIVSTA , VALBEREDNING Christer Olsson, sammankallande avgår vid 2009 års stämma Utåhls NORRTÄLJE Olle Lundborg avgår vid 2010 års stämma Wrå säteri Brunna , , Ulf Stafring avgår vid 2011 års stämma Husby Säteri Alunda Bengt Öhman Valberedningen tillämpar ett rullande system, där den som varit sammankallande avgår och efterträds av nästa person i turordningen.

5 SAMMANTRÄDEN OCH AKTIVITETER UNDER 2008 Januari 14 Januari 30 Februari 04 Februari Februari 15 Mars 05 Mars 12 Mars 17 Mars 19 April 01 April 10 April 28 Juni 03 Juni 13 Juni 13 Juni 14 Juni 23 Juni 29 Juli 04 Juli 29 Juli 30 Augusti 04 September 25 Oktober 06 November10 November 20 December 11 SpmO riks möte om branchriktlinjer Stockholm Vattenkonferens Västerås SpmO S/Ua sammanträde Bjelkesta SpmO riks möte Stockholm Branchriktlinjer Stockholm Samråd vattenfrågor Länsstyrelsen Uppsala SpmO S/U årsmöte Viktoria Uppsala Elander, Rundqvist, Erlingson SpmO S/U infomöte vattendirektivet Djurby SpmO S/U infomöte vattendirektivet Skepptuna Möte med Svenskt Sigill Stockholm SpmO S/U möte Kagghamra Möte med LRF Mälardalen Enköping SpmO Riks telefonmöte. SpmO riks styrelsemöte och bolagsstämma Scandic Örebro SpmO riks årsmöte och middag Scandic, Örebro SpmO riks utflykt Örebro Möte med LRF Mälardalen, Kraftsamling växtodling SpmO S/U sommarutflykt Ekerö-Birka-Taxinge Brunnbydagen Debattartikel i Aftonbladet dubbelsida Medverkar i SVT morgonsoffa mot Naturvårdsverket SpmO Riks styrelsemöte Vintrosa Möte med Svenskt Sigill Stockholm SpmO Riks möte Vintrosa Kraftsamling Växtodling LRF Mälardalen Marknadsdag Brunnby Västerås SpmO S/U styrelsemöte Knivsta

6 SEKRETARIAT Föreningens sekretariat har under året skötts av Anneli Franzén, G Magasinet, Nybble Gård, Vintrosa. Tfn: SPANNMÅLSODLARNYTT Spannmålsodlarnytt har under 2008 givits ut som en bilaga till tidningen Lantbrukets Affärer. Medlemskap i SpmO ger automatiskt också prenumeration på denna tidning. ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 2008 på Viktoria Konferens i Uppsala. På stämman deltog ca 80 personer. Efter stämman debatterade Charlotte Elander Svenska Lantmännen, Jan Rundqvist DLA Agro samt Mogens Erlingsson YARA på temat Dyrare än någonsin eller aldrig så prisvärd angående gödselpriserna. Diskussionen var stundtals livlig och höll samman detta gjorde Björn Wallin. Detta var ett samarrangemang mellan Stockholm/Uppsala SpmO och Stockholm/Uppsala frö och oljeväxtodlarförening, LRF Mälardalen, Hushållningssällskapet i ABCD-län, AB Johan Hansson samt Svenska Lantmännen Aros. SOMMARMÖTET Vi i Stockholm/Uppsala genomförde en sommaraktivitet runt vår vackra Mälare. Vi började hos Lennart Iveroth på Stafsund, Ekerö. På plats berättade han om sin gård och framför allt om intrångsproblematik. Stockholms vatten lägger nya ledningar till Strängnäs och vi fick tips och knep att använda vid förhandling. Efter det intog vi lunch på Rastaholms Värdshus. Mätta gick vi ombord på en båt för färd till Birka där vi blev guidade runt och fick en historielektion. Med båt for vi vidare till Taxinge slott där Per Fimmerstad berättade lite om sin verksamhet samt efter ett magnifikt kaffebord tog vi en rundvandring för att se på den agrara verksamheten. Medverkade gjorde även en lantbrukare från USA som berättade lite om priser på insatsvaror där. Därefter begav vi oss till båten för hemfärd. Allt detta lyckades vi genomföra i strålande solsken med ca 40 deltagare. Ett stort tack till Mats Almqvist för ett fint genomfört program samt till Lennart och Per för att ni visade oss era fina gårdar.

7 SLUTORD SPMO var året som startade med glädjerus efter 2007 års prisfest. Jordbruket kände glädje och investeringsviljan steg drastiskt. Under våren började insatsvarorna att stiga i pris vilket är naturligt efter ett flertal år med återhållen möjlighet att öka priset. Men priserna började skena iväg detta samtidigt som prognoser om bra skördar i hela världen kom in i rask takt. Återigen börjar spannmålspriserna falla och detta samtidigt som gödselpriserna steg till priser som kanske kunde accepteras om spannmålspriserna legat kvar på 2.50 kr och mer. Nu blev det inte så och bönderna valde att avvakta sina inköp och mellanhänderna satt med stor inköpta lager till dyra kostnader. Aktörerna vill att bönderna än en gång ska stå för deras dåliga affärer men det har lantbruket inte valt att göra. Till semestern kommer som vanligt WWF s kampanj mot algblomning som som vanligt lägger skulden på svenska bönder och deras EU-ersättning. Vi i SpmO har valt att ta ställning för våra medlemmar genom att aktivt gå ut och motarbeta WWF genom insändare och i år även i en direktsänd debatt i SVT s morgonsoffa. Tyvärr kunde varken miljöminister Andreas Carlgren eller WWF s generalsekreterare delta utan mötet stod med Generaldirektören på Naturvårdsverket. Årets början har för SpmO i mångt och mycket rört det nya vattendirektivet och att bevaka jordbrukets del i detta. Vattenfrågan är komplex och svår att förstå men den är viktig och det är viktigt att bevaka våra intressen så att vi inte får en massa pålagor som ger oss konkurrensnackdelar gentemot resten av EU. När året gick mot sitt slut kan vi konstatera att det är inte bara jordbruket som har det jobbigt. Regeringen har problem med ekonomin men denna gång kan man inte skylla det på dom utan man ser klart att detta är ett internationellt fenomen. Industrin går på knäna med massor av varsel på gång. Det som man kan se som en ljusning är att vi i år fått kyla som minimerar sjukdomstrycket samt att arvsäden från vårsäd inte kommer att bli ett problem. Nu är det bara att ta nya tag och hoppas att den negativa trenden är bruten och att framtiden håller oss bönder i sin famn och ger oss ett kul lantbruksår igen. Det är inte kul med regn i skörd, och torka under växtodlingssäsongen. Det är inte kul när oljan blir dyr och gödseln likaså samtidigt som det vi producerar tappar falltal och priserna faller fritt. Nej ge oss ett gott bonde år med lagom regn i rätt tid, bra priser framtidstro. Med hopp om ett gott bonde år 2009.

8 EKONOMI Den lokala medlemsavgiften har varit 100 kronor. Årets verksamhet har gått med ett underskott på kronor. Styrelsen föreslår att årets underskott balanseras i ny räkning. För det kommande året lägger styrelsen ett förslag till budget. BUDGET 2009 Inkomster: Medlemsavgifter 210 medl. á 100 kr kr Summa kr Utgifter: Årsmöte kr Sammanträden, arvoden mm kr Aktivitetskostnad kr Sommarmöte kr Summa kr Uppsala i mars 2009 Catharina Rudolphson Håkan Fredriksson Johan Bengtsson Herman Arosenius Per Fimmerstad Anders Fredin Gustav Storm

9 BOKSLUT FÖR SPANNMÅLSODLARNA I B OCH C LÄN 2007 RESULTATRÄKNING Intäkter Medlemsavgifter Övrig intäkter Ränta Summa intäkter Kostnader Kostnader sammanträden Kostnadsersättningar Övrigt Finlandsresa/Sommarresa Summa Kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Fordran riksföreningen Bank Plusgiro Kassa 0 0 SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående balans Årets resultat Eget kapital vid årets slut Skulder Leverantörsskulder Avsatt försök Upplupna skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

Valberedningen tillämpar ett rullande system, där den som varit sammankallande avgår och efterträds av nästa person i turordningen.

Valberedningen tillämpar ett rullande system, där den som varit sammankallande avgår och efterträds av nästa person i turordningen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för spannmålsodlarna i Stockholm- och Uppsala län får härmed avlämna berättelse över verksamheten för 2012. MEDLEMMAR Vid årets slut hade regionen 192 betalande medlemmar.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland

ÅRSBERÄTTELSE. Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland ÅRSBERÄTTELSE Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för spannmålsodlarna i Stockholm- och Uppsala län får härmed avlämna berättelse över

Läs mer

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året.

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året. Nr 1 2011 Årgång 29 Våren är här trots allt, skrev jag förra året och det är inte utan att det också kunde passa i år. Vi har dock stretat på i snöglopp med våra flaskskepp på väg till Skeppsholmen. Inne

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Protokoll Årsmöte med KommITS

Protokoll Årsmöte med KommITS Protokoll Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg 1 Mötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Torbjörn Larsson, Falkenbergs

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer