Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp."

Transkript

1 Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson AEG CD/MP3 Bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare, inklusive rattfjärrkontroll Monterings- och bruksanvisning Artikelnummer: AEG CS MP 530 IR Garanti/Service GARANTI Garantin från ITM Technology AG gäller för apparatens tillverkning och material under en period på 24 månader från inköpsdatumet. För att kunna styrka köpedatumet ska köpehandlingarna sparas d.v.s. kvittot, fakturan, kassakvittot och följesedeln. Om produkten skickas in för reparation utan inköpskvittot avkrävs betalning för reparationskostnaderna. Detta gäller också om produkten inte har förpackats ordentligt. Inom garantitiden åtgärdas kostnadsfritt alla fel som beror på material- eller tillverkningsdefekter. Inom garantiperioden kan du välja att reparera eller byta ut apparaten. Utbytta delar/apparater tillfaller oss. Vid byte av apparaten förlängs inte garantin automatiskt utan den ursprungliga garantitiden för den första apparaten består. Den går ut efter 24 månader. Från garantin undantas skador som uppkommit genom olämplig användning, slitage, åverkan från tredje part och våldsåverkan. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial eller skador som i obetydlig grad sänker värdet eller i ringa grad försämrar apparatens funktion. Skadeersättningsanspråk beviljas inte såvitt de inte beror på grov vårdslöshet från tillverkaren. Kära kund, Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp. Sverige +46 (0) Kundsupport: måndag till fredag: 8:00-16:00 ANVÄNDNING Använd endast AEG bilradio för avsett ändamål d.v.s. som inmontering i ett fordon. Garantin gäller inte för andra användningsområden. 1

2 1. Översikt över bilradion 1.1 Radions knappar 1.2 Beskrivning av knapparnas funktion 1. Frontavtagnings-knapp för att ta ur frontpanelen 2. Volym-ratt 2

3 för att ställa in volymen för att göra inställningar i audio- och inställningsmenyn 3. Band /ID3-knapp för att ändra frekvensområde (tuner) för att visa ID3-information från MP3 (spår, interpret, album) 4. Display visar funktionsläge och statusvisning 5. IR-mottagare mottar signalen från rattfjärrkontrollen 6. USB-anslutning för att ansluta USB-minne/MP3 spelare 7. Disp-knapp för att tillfälligt växla displayvisning 8. Öppnings-knapp för att fälla ner frontpanelen 9. Mode-knapp för att växla mellan funktionslägena Tuner-, CD- och MP3-lägena 10. AS/PS/MP3 Search-knapp aktiverar den förinställda scan-funktionen (PS) aktiverar den automatiska lagringsfunktionen (AS) öppnar MP3-menyn 11. Scan-knapp för att söka efter tillgängliga stationer 12. PTY-knapp för att slå på/av PTY-funktionen: avlyssning av inställd programtyp 13. TA-knapp (Traffic Anouncement) för att slå på/av TA-funktionen: trafikmeddelande 14. AF-knapp (Alternative Frequencies) för att slå på/av AF-funktionen: automatisk stationsväxling vid svag signal 15. 6/UP-knapp hoppar fram 10 spår vid MP3-avspelning 16. 5/DN-knapp 3

4 hoppar tillbaka 10 spår vid MP3-avspelning 17. 4/RDM-knapp för att slå på/av slumpfunktionen i CD- och MP3-läget 18. 3/RPT-knapp (Repeat) för att slå på/av upprepningen av spår vid CD- och MP3-avspelning 19.2/INT-knapp (Intro) för att slå på/av intro-funktionen 20. 1/ -knapp (Pause) för att avbryta avspelningen för att fortsätta avspelningen 21. Audio/Menu-knapp för att komma till audio-menyn för att komma till inställningsmenyn för att bekräfta inmatningen 22. Backward-knapp för att spela föregående spår (CD) för att spola bakåt (CD) för att söka efter föregående sändare (tuner) 23. Power-knapp för att slå på och stänga av radion 24. Forward-knapp för att spela nästa spår (CD) för att spola framåt (CD) för att söka efter nästa sändare (tuner) 25. Mute-knapp för att stänga av radioljudet 2. Innehållsförteckning 1. Översikt över bilradion Radions knappar Beskrivning av knapparnas funktion 2 2. Innehållsförteckning 4 3. Inledning Bekanta dig med radion Hantering av CD-skivor Säkerhetsanvisningar Leveransens omfattning 9 4

5 4. Installation Radiomontering Frontmontering Baksidemontering Radions anslutningar ISO-anslutningarnas beläggning Ansluta radion och förstärkaren Driftsättning Ta bort frontpanelen Sätta i frontpanelen Öppna frontpanelen Sätta i och ta ur CD-skivor CD/MMC-kortläsare USB-anslutning Rattfjärrkontrollen Sätta i batterier Rattfjärrkontrollens placering Grundfunktioner Displayvisning Allmän användning Slå på/av radion Ändra driftsläge Ställa in volym Frekvens- och spårväxling Displayvisning Tuner-läge (radio) Frekvensområde FM1, FM2 och FM3 (UKW) Manuell stationssökning Automatisk stationssökning Stationslagring Stationslagringsplatserna Preset Scan (PS) Auto Store (AS) RDS-funktionen AF (alternativa frekvenser) Tidssynkronisering EON (Övervakning av andra sändare) PI (programidentifikation) PS (programservicenamn) PTY Programtyp TP (trafikmeddelande) TA (trafikmeddelande) CD-läge CD-avspelning Välja spår Framåt och tillbakaspolning 32 5

6 8.1.3 Paus i avspelningen Snabbgenomlyssning Repetera spår Slumpvis avspelning MP3-CD-skivor Användbara media Läsbara medieformat MP3-kodning ID3-taggar CD-skivornas filstruktur Ordningsföljd vid avspelningen Bränna MP3-CD MP3-avspelning Välja spår Välja spår direkt Välja spår manuellt Söka efter spårnamn Framåt och tillbakaspolning Paus i avspelningen Snabbgenomlyssning Upprepad spelning av spår Avspelning i slumpvis ordning Visning av ID3-information SD/MMC- och USB-lägena Aktivera SD/MMC- och USB-lägena Inställningar Audioinställningar Audiomeny Bas och diskant Balans och fader Inställningsmenyn TA (Trafikmeddelande) Mask (Dölja stationer) Retune (Ny stationssökning) Preset Equalizer (DSP) Basförstärkning (Loudness) Electronic Shock Protection (ESP) Signalton (Beep) Stationssökningsläge (Seek) Stereomottagning Signalstyrka (lokal/dx) Felsökning Tekniska data Inledning 6

7 3.1 Bekanta dig med radion Kära kund, Vi vill gratulera dig till köpet av AEG CS MP 530 IR, din nya CD/MP3 bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare. VIKTIGT: Läs noggrant igenom bruksanvisningen före installationen och driftsättningen för att bekanta dig med bilradions alla funktioner! AEG bilradio kan monteras i alla fordon med DIN-radiofack. För musikavspelning kan fordonets redan befintliga högtalare anslutas. Din AEG bilradio har utöver ovan nämnda egenskaper många ytterligare funktioner som säkerställer optimal mottagning och högkvalitativ ljudåtergivning. Bruksanvisningen hjälper dig därmed att erhålla bästa möjliga resultat och ljudupplevelse. Bekanta dig därför grundligt med alla möjligheter som din nya AEG bilradio erbjuder. Det är särskilt viktigt att ta del av säkerhetsanvisningarna för att säkerställa riskfri användning av bilradion. Vårt mål är att bilradion ska ge dig största möjliga lyssnarglädje. Följande symboler förekommer i bruksanvisningen: VARNING Denna varningsföreskrift måste följas för att förhindra att användaren kommer till skada. OBSERVERA Denna föreskrift måste följas för att förhindra möjliga skador på apparaten eller fordonet. INFORMATION Denna symbol markerar användbar information som rör installation och användning. * * * * * * * * * * * * * * * ANVÄNDNING Använd endast AEG bilradio för avsett ändamål d.v.s. som inmontering i ett fordon. Garantin gäller inte för andra användningsområden. 3.2 Hantering av CD-skivor 7

8 Här nedan finns allmän information om hur du hanterar CD-skivor och använder dem i din nya AEG bilradio. Luftfuktighet Under regniga dagar eller i mycket fuktig omgivning kan fuktighet kondenseras på CDspelarens lins. Om detta skulle ske fungerar inte apparaten tillfredställande längre. Ta då ur CD-skivan och stäng av apparaten i minst en timme så att fuktigheten avdunstar. Apparaten kan sedan användas som vanligt igen. Användning av CD-skivor Repade och smutsiga skivor kan orsaka överhoppningar vid avspelningen. För att erhålla bästa resultat vid avspelningen ska följande anvisningar beaktas: Håll endast CD-skivan i kanten och vidrör inte över- och undersidan. Sätt inga post-it-lappar eller tejpbitar på CD-skivans över- eller undersida. Utsätt inte CD-skivan för hög temperatur eller direkt solstrålning. Använd inga rengöringsmedel som innehåller bensin, terpentin, starka lösningsmedel eller skurmedel vid rengöringen av CD-skivorna. Vid rengöringen av CD-skivorna ska en mjuk trasa användas och du måste alltid torka från mitten och utåt, aldrig i cirkel. Följande CD-skivor får inte användas! Använd aldrig CD-skivor med påklistrad etikett eller klistermärke eller som har rester av lim på sig. Använd inga form-cd eller mini-cd (med 8 cm diameter) 8

9 Använd endast CD-skivor som har en av dessa markeringar: 3.3 Säkerhetsanvisningar Gatutrafik Säkerheten har högsta prioritet i gatutrafiken! Bekanta dig därför med bilradions funktioner före avfärden. Under färden får föraren endast ändra radioinställningar och dylikt när trafiksituationen tillåter detta. Installation Frånkoppla batteriet från fordonets elsystem innan du börjar installera bilradion. Vrid av tändningen och avlägsna den svarta jordledningskabeln från batteriets minuspol. Vänta åtminstone 20 minuter för att airbagen ska tömmas och inte kan utlösas längre. Volym Ställ in lämplig volym vid resans början. Akustiska varningssignaler från signalhorn och sirener måste alltid kunna urskiljas i god tid. För hög volym kan ge bestående skador på hörseln. Laserstrålning Radion är utrustad med en laserenhet. Laserstrålning är farlig för synen. Öppna därför aldrig radion själv utan låt en fackman reparera den eller vänd dig till vår hotline. 3.4 Leveransens omfattning Packa upp din bilradio och kontrollera att alla delarna finns med vid leveransen. Följande delar medföljer vid leveransen: AEG CD/MP3 Bilradio Löstagbar frontpanel Rattfjärrkontroll 9

10 Skyddsfodral för att förvara frontpanelen i Montageram för montage i instrumentpanelen Montagematerial och utlösningsstift ISO anslutningskabel Bruksanvisning Garantisedel Förpackningen är återvinningsbar och när du inte behöver förpackningsmaterialet längre ska det slängas i en återvinningsstation. Om du upptäcker en transportskada vid uppackningen ska du snarast kontakta din återförsäljare. KVÄVNINGSRISK Förpackningsplasten hör inte hemma i händerna på barn. Den utgör risk för kvävning. 4. Installation 4.1 Radiomontering Din AEG bildradio kan monteras i alla personbilar eller lastbilar med DIN-radiofack (182 x 53 mm) och 12 V spänning. Det går också att montera radion i en tillköpt monteringskonsol som du kan få tag i hos närmaste elaffär. Monteringsanvisningar Välj monterinsplats så att det går lätt att komma åt alla knappar. Bästa effekt för bilradion uppnås när monteringsvinkeln är mindre än 30º. Fråga din verkstad om det behövs borras eller göras hål för att montera radion i din bil. För montering i lastbil behövs eventuellt en spänningstransformator från 24 V till 12 V. Se till att högtalarimpendansen uppgår till 4 Ohm. Anslutning till högtalaren med annan impendans kan leda till att inget ljud hörs eller att radion i vissa fall kan skadas på annat sätt. Innan du slutligt monterar radion ska du kontrollera att alla anslutningar sitter korrekt och att radion fungerar. För att förlänga livslängden ska radion inte monteras på en plats där den utsätts för hög temperatur, direkt solljus, kraftig nedsmutsning eller starka vibrationer. Det går att montera bilradion på två olika sätt. Använd den medföljande monteringsramen om apparaten ska monteras framifrån i instrumentbrädan. Hos åtskilliga fordon kan radion fästas bakom instrumentbrädan. 1. Försäkra dig om att bilens tändning är avstängd och att nyckeln har tagits ur nyckelhålet. 2. Ta bort den svarta jordledningskabeln från batteriets minuspol. Vänta åtminstone 20 minuter tills airbagen fullständigt har tömts och inte kan utlösas. 10

11 3. Skruva bort de båda transportsäkerhetsskruvarna från bilradions ovansida med en stjärnskruvmejsel. 4. Tryck på Frontavtagnings-knappen (1) och ta ur frontpanelen försiktigt (bild 1). Bild 1 5. Ta bort ISO anslutningskabeln. Tryck på utlösningsstiftet på kontaktens ovansida och dra försiktigt av kontakten. 6. Lyft upp täckramens ovansida och dra ur den från montageramen (bild 2). Bild 2 7. Sätt in de båda medföljande utlösningsstiften fullständigt i de därtill avsedda öppningarna på båda sidorna på montageramen. Dra nu ut radion från montageramen (bild 3). Bild 3 8. Ta i förekommande fall ut din gamla bilradio. Anvisningar om hur du ska gå till väga finns i din gamla bilradios bruksanvisning. RISK FÖR KORTSLUTNING Försäkra dig om att bilbatteriet är bortkopplat från elsystemet i fordonet. Det finns risk för kortslutning Frontmontering 11

12 1. Skjut in montageramen i bilens DIN-radiofack tills den befinner sig i linje med instrumentbrädan (bild 4). Bild 4 2. Böj montageramens metallhakar med en skruvmejsel så att de sitter fast förankrade i instrumentbrädan (bild 4). 3. Anslut den medföljande ISO-anslutningskabeln i baksidan på din AEG bilradio. Anslut fordonets ISO-kontakt till ISO-anslutningen. ISO Adapterkabel Om din bil har en speciell fordonsspecifik radiokontakt behövs en adapterkabel för din fordonstyp till ISO-anslutningen. Denna finns att få tag i hos närmaste elaffär. För ytterligare information om radions anslutning se stycke 4.2 Radions anslutningar. 4. Sätt i bilens antennkontakt i bilradions antennuttag. 5. Skjut in bilradion i montageramen i radiofacket tills den hakar på plats. Se till att inte kabeln kläms eller bryts (bild 5). Bild 5 6. För att säkerställa att bilradion sitter fast ordentligt ska du fästa den i det medföljande metallhålbandet med hjälp av stoppring och mutter på apparatens baksida. Skruva fast den andra änden med mellanläggsbricka och skruv i en karossdel (bild 6). 12

13 Bild 6 Du kan böja metallhålbandet med dina händer. Det fungerar också som jordning åt radion. 7. Sätt på täckramen på bilradion. 8. Sätt på frontpanelen igen på radion. Börja med att haka fast höger sida enligt den vita pilen och sedan ska frontpanelens vänstra sida tryckas på, tills den kommer på plats med ett klick (bild 7). Bild 7 9. Anslut den svarta jordledningskabeln till batteriet Baksidemontering För montage via bilradions baksida behövs inte montageramen, täckramen eller metallhålbandet. Adapterplatta För montage bakom instrumentbrädan behövs eventuellt en fordonsspecifik adapterplatta. Denna kan köpas i fackhandeln. 1. Ta bort de båda fästklämmorna som används vid frontmonteringen med en stjärnskruvmejsel (bild 8). 13

14 Bild 8 2. Om du behöver montera en adapterplatta (medföljer inte vid leveransen) ska denna fästas på din AEG bilradio. N står för Nissan T står för Toyota och markerar placeringen där borrhålen ska sitta (bild 9 och 10). Bild 9 Bild Fäst bilradion med antingen två skruvar (högst 6 mm gängningslängd) på båda sidorna eller med adapterplattan på det därtill avsedda stället i fordonet. Då måste du eventuellt demontera en del av instrumentbrädans ytterhölje (bild 10). 4. Sätt i den medföljande ISO-kabeln i baksidan på AEG bilradion. Anslut fordonets ISOkontakt till ISO-anslutningen. Ytterligare information om anslutningen av radion finns i följande kapitel 4.2 Radions anslutningar. ISO adapterkabel Om bilen har en fordonsspecifik radiokontakt behövs en adapterkabel för din fordonstyp till ISO-anslutningen. Denna kan införskaffas hos närmaste elaffär. 5. Sätt fordonets antennkontakt i AEG bilradions antennuttag. 6. Montera instrumentbrädans ytterhölje. 7. Sätt på frontpanelen igen på radion. Börja med den högra sidan enligt den vita pilen, haka fast den och tryck sedan fast frontpanelens vänstra sida så att den kommer på plats med ett klick (bild 7). 8. Anslut den svarta jordledningskabeln till batteriet. 14

15 4.2 Radions anslutningar ISO-anslutningarnas beläggning För att din radio ska kablas korrekt finns en översikt över anslutningarna på nästa sida (bild 11). Jämför ISO-anslutningarnas beläggning med beläggningen i din bil, eftersom de kan skilja sig åt. Detta gäller i synnerhet för tändningens kabel (A7 röd) och batteriets pluspol (A4 gul), som har skiftat plats hos vissa fordon (se Tändning bild 11). Om din bil inte har någon fordonsspecifik ISO-adapterkabel kan du använda en ISOuniversaladapter (medföljer inte vid leveransen). Denna är utrustad i ena änden med den nödvändiga ISO-anslutningen till radion och den andra änden består av redan avisolerade kabelsträngar Ansluta radion och förstärkaren När högtalarna i bilen ansluts till en extern förstärkare kan du använda bilradions oförstärkta audioutgång Line Out. Förbind också de båda Line Out -anslutningarna över Cinch-kabeln (medföljer inte) med motsvarande audioingångar hos förstärkaren (bild 11). 15

16 Tändning se bilden Den röda kabeln (PIN A7) måste anslutas till tändningen och den gula kabeln (PIN A4) måste anslutas till batteriets pluspol. Om ditt fordon har en annan beläggning ska du följa någon av varianterna. Var 1. Kablingen stämmer överens Var 2. Tändningskabeln och batteriets pluspol är omkastade i din bil. Var 3. Din bil har ingen anslutning för tändningen. Anslut båda kablarna till batteriets pluspol. ISO-kontaktens PIN-beläggning PIN Kabelfärg Funktion A4 Gul batteri + A5 Blå ström antenn/förstärkare A7 Röd tändning + A8 Svart jord - B1 Violett högtalare bak höger + B2 Violett/svart högtalare bak höger - B3 Grå högtalare fram höger + B4 Grå/svart högtalare fram höger - B5 Vit högtalare fram vänster + B6 Vit/svart högtalare fram vänster - B7 Grön högtalare bak vänster + B8 Grön/svart högtalare bak vänster - 5. Driftsättning Det går att ta bort frontpanelen för att skydda den från stöld. Förvara inte den borttagna frontpanelen i din bil. 16

17 FRONTPANELEN Försäkra dig om att frontpanelen har satts i ordentligt eftersom den annars kan falla ner till följd av bilens vibrationer. Förvara alltid den uttagna frontpanelen i skyddsfodralet. Se till att du inte tappar frontpanelen. Tryck inte på displayen. Utsätt inte frontpanelen för hög temperatur eller direkt solstrålning. Rengör inte frontpanelen med lösningsmedel som bensen eller förtunningsmedel. Det får inte tränga in några vätskor i frontpanelens inre. Försök inte plocka isär frontpanelen. 5.1 Ta bort frontpanelen 1. Håll Power-knappen (23) intryckt i ca. 1 sekund för att stänga av radion. Slå också av bilens tändning. 2. Vänta tills radions bakgrundsbelysning har släckts. Tryck då på Frontavtagnings-knappen (1) och ta försiktigt av frontpanelen (bild 12). 3. Förvara frontpanelen i skyddsfodralet. Bild 12 KONTAKTER Se till att radions och frontpanelens kontakter (bild 13) inte repas av naglar, pennor eller skruvmejslar. Kontakterna är mycket viktiga för radions användning. Bild 13 17

18 5.1.2 Sätta i frontpanelen 1. Sätt tillbaka frontpanelen i radion. Den högra sidan ska hakas i först som den vita pilen visar och sedan ska frontpanelens vänstra sida tryckas in tills den kommer på plats med ett klick (bild 14). Bild Starta bilen med tändningen och tryck på valfri knapp för att slå på radion. Om det uppstår något visningsfel på displayen då frontpanelen sätts på plats eller om inte knapparna fungerar, ska du göra på följande sätt: Visningsfel Kontrollera att frontpanelen sitter korrekt. Ta ur frontpanelen ännu en gång och sätt in den på nytt. Kontrollera om kontakten på frontpanelens baksida eller om radions framsida är smutsig och rengör dessa i så fall Öppna frontpanelen För att kunna använda CD-läsaren och SD/MMC-kortläsaren, måste du öppna radions frontpanel. ÖPPNA FRONTPANELEN Se till att du inte öppnar frontpanelen då ett USB-minne är instucket (bild 15). Bild 15 Stäng frontpanelen omedelbart efter att du har bytt CD-skiva eller minneskort för att undvika allvarliga skador. 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att öppna frontpanelen (bild 16). 18

19 Bild 16 Radion ska inte vara påslagen. SD/MMC-kortläsaren, CD-läsaren, Eject- och Reset-knappen blir nu tillgängliga (bild 17). Bild För att stänga frontpanelen ska du fälla upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 19). Bild Sätta i och ta ur CD-skivor 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att öppna frontpanelen (bild 16). Bild Tryck på den nu tillgängliga Eject-knappen och mata ur CD-skivan (bild 18). Bild Skjut in en CD-skiva eller MP3-CD i CD-läsaren tills den automatiskt åker in. När tändningen slås på sätts radion automatiskt på, växlar över till CD-läget och startar CDavspelningen. 19

20 4. Fäll upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 19). Bild 19 TA UR CD-SKIVOR Fäll aldrig upp frontpanelen när en CD-skiva precis ska åka ut CD/MMC-kortläsare 1. Tryck på Öppnings-knappen (8) för att fälla ner frontpanelen (bild 16). 2. SD/MMC-kortläsaren befinner sig på frontpanelens ovansida till höger om den röda lysdioden. 3. Skjut in ett SD- eller MMC-minneskort med kontakten framtill på undersidan i kortläsaren tills det kommer på plats med ett klick (bild 20). Bild 20 SD/MMC-minneskort Fäll aldrig upp frontpanelen när SD/MMC-minneskortet inte fullständigt har åkt in (bild 22). Bild 22 20

21 4. Fäll upp frontpanelen tills den kommer på plats med ett klick (bild 21). Efter att ett minneskort satts i växlar radion automatiskt över till SD/MMC-läget. På displayen visas MEM-CARD när de sparade MP3-filerna ska avspelas. Bild För att ta ur SD eller MMC-minneskortet ska du trycka på nytt på Öppnings-knappen (8) för att fälla ner frontpanelen (bild 16). 6. Tryck in det ilagda minneskortet i kortläsaren tills det klickar på plats. Minneskortet sticker ut utanför kortläsaren och kan tas ur (bild 23). Radion slår automatiskt över till tuner-läge (radio) USB-anslutning Bild 23 Din AEG bilradio är utrustad med en USB-anslutning, som sitter bredvid CD-läsaren och kortläsaren. Här kan du spela MP3-filer direkt från ett USB-minne. 1. Öppna USB-anslutningens (6) lock (bild 24). Bild 24 USB-kompatibilitet På grund av den snabba utvecklingen av USB-minnen går det inte att garantera fullständig kompatibilitet. Minnesenheter som behöver speciella drivrutiner kan inte anslutas. Externa hårddiskar understöds inte. 21

22 Anslut inga tunga eller stora USB-enheter eftersom dessa kan skada USB-anslutningen och radion 2. Stick in USB-minnet med rätt sida uppåt i USB-anslutningen (6) (bild 25). Bild 25 Radion växlar automatiskt över till USB-läget. På displayen visas USB-DRIV. Den lagrade MP3-filen laddas och spelas. Ladda MP3 från USB MP3-laddningen kan ta en viss tid beroende på det använda USB-minnet och antalet MP3. 3. Se till att du inte oavsiktligt stöter till USB-minnet eller låter det bli hängande eftersom detta kan skada USB-anslutningen. 4. När du tar ur USB-minnet måste du dra ut det försiktigt från USB-anslutningen (6). Radion växlar automatiskt över till Tuner-läge (radio). Bild Stäng USB-anslutningens (6) lock (bild 27). 5.2 Rattfjärrkontrollen Bild 27 Rattfjärrkontrollen som medföljer vid leveransen gör det möjligt att säkert och bekvämt styra de viktigaste funktionerna hos din AEG bilradio. Rattfjärrkontrollens knappar har alltid samma funktion som motsvarande knappar på radions frontpanel. En översikt över fjärrkontrollens knappar finns i kapitel 1.2 Beskrivning av 22

23 knapparnas funktion. Fjärrkontrollens styrningskommandon sänds genom infraröda strålar till bilradion. Någon extern infrarödmottagare behövs inte Sätta i batterier För att kunna använda rattfjärrkontrollen behövs två batterier av typen AAA (medföljer inte vid leveransen). Vi rekommenderar användning av alkaliska batterier med lång livslängd. Om uppladdningsbara batterier används kan fjärrkontrollens sändningseffekt reduceras. HANTERING AV BATTERIER Förvara batterier utom räckhåll för barn. Kortslut inte batterierna. Försök inte att ladda vanliga batterier. Släng inte batterierna i elden. Uttjänta batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Tänk på miljön och släng batterierna i en batteriholk, lämna dem till fackhandeln eller släng dem i en återvinningsstation. 1. Skjut låsanordningen på rattfjärrkontrollens baksida i pilriktningen LOCK och fäll upp den (bild 28). Bild 28 Batterifackets låsanordning blir därigenom tillgänglig. 2. Öppna batterifacket med en liten skruvmejsel och ta bort batterifackets lock (bild 29 och 30). Bild 29 Bild 30 23

24 BATTERIPOLER När du lägger i batterier måste du följa batterifackets polmarkeringar. 3. Sätt i två 1,5 V-batterier AAA. Polerna finns markerade i batterifacket. Ta ur batterierna När du lägger i batterierna ska det svarta bandet träs enligt bild 31. När batterierna ska bytas ut går det lätt att ta ut dem med hjälp av detta band. Bild Stäng batterilocket och se till att det sitter korrekt. Annars går det inte att sätta på låset ordentligt Rattfjärrkontrollens placering Innan rattfjärrkontrollen sätts på ratten ska radion redan ha monterats och fullständigt anslutits, för att man ska kunna fastställa den bästa placeringsplatsen på ratten. Fyra högkvalitativa infraröda dioder i fjärrkontrollen sörjer för tillförlitlig överföring av styrningskommandona till radion. Mellan fjärrkontrollen och radion får det inte finnas några hinder som t.ex. mobilhållare som kan hindra överföringen av de infraröda signalerna. 1. Slå på bilens tändning för att aktivera radion (standbyläge eller avlyssning). 2. Vid testet av fjärrkontrollen måste ratten befinna sig i mittläge för att manövreringen under körningen bäst ska kunna utföras. 3. Håll fast fjärrkontrollen på det stället på ratten där du vill sätta fast den (bild 32). Bild 32 Placeringsexempel 24

25 SÄKERHET UNDER FÄRDEN Välj placeringen av fjärrkontrollen där den inte hindrar dig från att styra och vrida på ratten. Använd inte fjärrkontrollen när du kör i kurvor. 4. Genomför en funktionstest av fjärrkontrollen genom att trycka på +Volym eller Volym (2) knapparna för att ställa in volymen. Om man aktiverar knappsignalerna (se Stycke Signalton ) avges en kvitteringston efter varje knapptryck på fjärrkontrollen. 5. När du har hittat ett lämpligt ställe för montage av fjärrkontrollen ska du trä fästbandet om ratten och föra in det genom den öppna låsanordningen på baksidan (bild 33). Bild Dra åt bandet och tryck in det i låspinnen i låsanordningen (bild 34). Bild Slå igen låsanordningen och skjut den i pilriktningen LOCK för att låsa den (bild 34). Bild 35 Om rattkransens diameter är för liten eller för stor, kan du använda en bit skumplast för att förbättra greppet. 8. Efter monteringen kan du klippa av fästbandets utskjutande del. VARNING: Klipp inte av fästbandet så att det blir för kort. Fjärrkontrollens garanti gäller inte om fästbandet är för kort. 25

26 Fel vid den infraröda överföringen Vid extremt ljusa ljusförhållanden kan det hända att kommandona inte känns av. När radion alltmer sällan reagerar på kommandona från fjärrkontrollen har batterierna blivit svaga och behöver bytas ut. Se kapitel Sätta i batterier hur du ska gå till väga. 6. Grundfunktioner 6.1 Displayvisning Här ges en översikt över alla tillgängliga symboler och displayvisningar Equalizer-visning CD-symbol visar att en CD/MP3-CD är ilagd Local-symbol visar att mottagningen från den lokala stationen är aktiv Mute-symbol visar att radions högtalare är avstängd. Denna funktion kan endast aktiveras med fjärrkontrollen. Stereo-symbol visar att den inställda radiostationen mottas i stereo Visning av stationslagringsnummer visar stationslagringsplatsen för den aktuella stationen TP-symbol visar att funktionen Traffic Program (trafikmeddelande) understöds AF-symbol visar att funktionen alternativa frekvenser är aktiv TA-symbol visar att funktionen trafikmeddelanden är aktiv PTY-symbol visar att funktionen programtyp (PTY) är aktiv MP3-symbol visar MP3-filen som avspelas Interpret-symbol - interpretnamnet visas (ID3) Spår-symbol melodispåret visas (ID3) Album-symbol - albumets namn visas (ID3) 26

27 6.2 Allmän användning Slå på/av radion När tändningen är på kan du trycka på valfri knapp för att slå på radion. Håll Power-knappen (23) intryckt i ca. 1 sekund för att stänga av radion. När tändningen slås av stängs radion automastiskt av. Om radion stängs av eller om tändningen slås ifrån bevaras den inställda volymen och det inställda driftsläget tills nästa gång radion sätts på igen Ändra driftsläge Genom att trycka flera gånger på Mode-knappen (9) kan du växla mellan följande driftslägen: - Tuner (radio) displayvisning TUNER - CD displayvisning S-CDP - SD/MMC displayvisning MEM-CARD - USB displayvisning USB-DRIV Driftslägen Om ingen CD-skiva eller inget SD/MMC-minneskort finns i radion eller om inget USBminne är isatt går det inte att välja dessa driftslägen. Efter att CD-skivan, SD/MMC-minneskortet eller USB-minnet satts i slår radion automatiskt över till motsvarande driftsläge Ställa in volym Genom att vrida på Volym-ratten (2) kan volymen ställas in från 00 till 47. Den nya volymstyrkan visas 5 sekunder på displayen Frekvens- och spårväxling Med Forward (24) - och Backward (22) -knappen kan du ställa in önskad frekvens i Tuner-läget. I CD-, SD/MMC- och USB-läget hoppar spelaren till nästa spår respektive förra spåret, eller om knappen hålls nedtryckt, spolar spelaren framåt och bakåt Displayvisning Om Disp-knappen (7) trycks ner flera gånger kan displayvisningen tillfälligt ställas om. I ca. 5 sekunder visas följande på displayen - RDS-information från sändaren, t.ex. Bayern 3 - Frekvensbandet och radiofrekvensen - Tid, t.ex. 14:30 - Den aktuella programtypen (PTY) 27

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 2 27 2 3 3 8 0 5 6 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 4 9 9 20 2 22 23 24 7 6 5 25 4 (-6). PÅ OCH AV KNAPP ( ) 2.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6)

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6) DIGIL AUDIO DIGIL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN DISP ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF 3 13 1 3 14 9 11 1 16 1 17 8 BRUKSANVISNING SCN DISP OPEN ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF BILRADIO-

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Installationsförfarande/Tillbehör 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM Bruksanvisning CD-306MP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE PÅ/AV 2. FUNKTIONSVAL: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 1 2 17 15 8 16 14 A/PS 3 9 10 13 12 4 (1-6) 7 6 5 11 1. PÅ OCH AV KNAPP (PWR) 2. FUNKTIONS-KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SÖK// RETUNE/AUDIO DSP/LJUDSTYRKA//BEEP/SÖK/STEREO/LOKAL/

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer 930161 1 INNEHÅLL BESKRIVNING AV EGENSKAPERNA 2 - DISPLAYVISNING 2 - ÖVERSIDANS DELAR 3 - BAKSIDANS

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

KVT-729DVD INSTALLATIONSHANDBOK

KVT-729DVD INSTALLATIONSHANDBOK BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-729DVD INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1 0...1...1 2!...1...2 3...1 4 5...1...1 6...2 7...4 8...4 9...2 2 KVT-729DVD Installationsförfarande 1. För att undvika

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer