KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION"

Transkript

1 COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF (-6). PÅ OCH AV KNAPP ( ) 2. FUNKTIONS-KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SÖK/MASK DPI/AUDIO DSP/LJUDSTYRKA//CD MULTI/ BEEP/SÖK/STEREO/LOKAL () 3. UPP/ NED FÖR BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SEEK/MASK/DPI/RETUNE/ADIO DSP/LJUDSTYRKA//CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOKAL 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (, 2, 3, 4, 5, 6) 5. 'AF' FUNKTION (ALTERNATIVA FREKVENSER) 6. 'TA' FUNKTION (TRAFIKMEDDELANDE) 7. 'PTY' FUNKTION (PROGRAMTYP) 8. DISPLAY KNAPP (DISP) 9. FUNKTIONS-KNAPP (MD) 0. FM (BND). AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP ELLER FREKV. NED ) 2. AUTOMATISK SÖKNINGS- KNAPP (A/PS) 3. AUTOMATISK TUNING-KNAPP (SCN) 4. MUTE-KNAPP (MU) 5. LCD DISPLAY 6. PANEL AVSTAGNINGS-KNAPP ( ) 7. CD-ÖPPNING 8. CD UT-KNAPP ( ) 9. PAUS KNAPP 20. INTRO KNAPP (snabbavspelning av alla spår) 2. REPETERA KNAPP 22. TILLFÄLLIG KNAPP SPÅRS SÖKNING FRAMÅT/BAKÅT 25. USB PORT 26. MULTI MEDIA KORT (MMC) / SD KORT INGÅNG 27. MOTTAGNINGSSENSOR (fjärrkontroll) SW 0 POWER PAUSE RDM ENTER BAND INT 2 TUNE/SEEK RPT MODE DISP MP3 AS/PS (-6)

2 ISO ANSLUTARE RCA LINE OUT: RCA LINE IN: A B : RÖD (HÖGER) : RÖD (HÖGER) : VIT (VÄNSTER) : VIT (VÄNSTER) 2 2 ANSLUTARE A MINNE + 2V AUTO ANTENN V (TILL TÄNDNING) 8. JORD Anmärkning: (anslutare A nr. 7) måste anslutas till tändningen för att undvika att bilbatteriet urladdas om inte används under en längre period. ANSLUTARE B. BAKRE HÖGER HÖGTALARE (+) 2. BAKRE HÖGER HÖGTALARE (-) 3. FRÄMRE HÖGER HÖGTALARE (+) 4. FRÄMRE HÖGER HÖGTALARE (-) 5. FRÄMRE VÄNSTER HÖGTALARE (+) 6. FRÄMRE VÄNSTER HÖGTALARE (-) 7. BAKRE VÄNSTER HÖGTALARE (+) 8. BAKRE VÄNSTER HÖGTALARE (-) Skötsel Byta säkring Om säkringen går, kontrollera strömanslutningen och ersätt säkringen. Om detta händer en gång till efter att du bytt ut säkringen kan det bero på ett inre fel. I så fall kontakta din närmaste radio/tv verkstad. Varning Använd säkring med rekommenderad strömstyrka. Om du använderen säkring med högre strömstyrka kan du orsaka allvarlig skada. INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Välj noga var du ska montera radion så att installationen inte påverkar de normala funktionerna för bilkörning. Undgå att installera enheten där den kan utsättas för hög temperatur från tex solljus eller värme från fläkten eller där enheten utsätts för damm, smuts eller extrem vibration. Använd endast medföljande monteringsutrustning för att säkra att denna blir korrekt utförd. Ta bort fronten innan du installerar enheten. 82mm ANMÄRKNING: Hällningen för bilradion får inte överstiga 30 då 53mm fronten annars inte kan tas av. skruva loss skruvarna och ta bort hållaren 2 82mm mm böj dessa om nödvändigt Anmärkning: Behåll verktyget till borttagning av enheten i fall du behöver ta bort denna i framtiden. SW2

3 MONTERING AV ENHET Instrumentbräda ENHET 2. HÅLLARE 3. INSTRUMENTBRÄDA 4. MUTTER 5. SÄKRINGSRING 6. SÄKRINGSRING 7. BILDEL 8. STÖDREM 9. SKRUV 0. M5x5 BULTAR Avtagning och påsättning av fronten Enhetens front kan tas bort för att förebygga att radion blir stulen. Fälla ned och ta av/sätta på fronten Innan du tar bort fronten, tryck på PWR knappen () först för att stänga av radion. Tryck härefter på knapp (6) och låt fronten hamna i horisontellt läge och ta bort denna genom att dra den emot dig enligt bilden. Anmärkningar: Tryck inte på fronten hårt när du sätter dit den. Den sätts på försiktigt genom ett lätt tryck. När du tar med dig fronten, se till att förvara den i medföljande fodral. Tryck inte hårt på frontens display när du sätter på fronten. 2 SW3

4 . PÅ OCH AV (PWR) Genom att trycka på denna knapp sätter du på eller stänger av radion. Enheten kan också aktiveras genom tryck på vilken som helst knapp. 2. FUNKTIONS-KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SÖK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/ LJUDSTYRKA//CD MULTI/BEEP/SÖK/STEREO/LOKAL () Vrid på knappen (3) åt höger eller vänster för att inställa önskad funktion, denna ses på displayen. Figur visar hur hur kontroll funktionerna väljs via knappen Fig. Val av ljud kontroll funktioner BAS 4. TRE 5. BAL 6. FADER Vrid på knappen till höger eller vänster för att öka eller sänka volymen enligt följande eller. Dessa knappar kan användas för justering av Bas, diskant, balans och fader. TA SÖK/TA ALARM (2) När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. TA SÖK funktionen eller TA ALARM funktionen inställs med eller knappen. / TA ALARM - TA SÖK funktionen: Om en station du just valt inte mottar TP information inom 5 sekunder inställs nästa station som inte har samma station (PI) som den senaste stationen men innehåller TP information. I TA sökfunktionenkan aktuell station inställas till en helt annan station då enheten söker TP station när fältstyrkan är svag för aktuell station eller när den inte har någon TP signal. - TA ALARM funktion: Den automatiska tuningfunktionen är inte aktiverad, endast ett pip-ljud hörs. MASK DPI När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. MASK DPI MASK DPI / MASK ALL MASK DPI: täcker endast AF som har olika PI. MASK ALL: täcker AF som har annorlunda PI och ingen RDS signal med fältstyrka. RETUNE L/S knappar (2) När du trycker på knappen i merän 2 sekunder aktiveras Retune funktionen. RETUNE L: Väljer 90 sekunder som tid för automatisk TA sökning. RETUNE S: Väljer 30 sekunder. MASK DPI RETUNE AUDIO DSP knapp (2) När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. DSP inställs med och knappen. POP M---ROCK M---CLASS---FLAT M---DSP OFF LJUDSTYRKA (2) När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. MASK DPI POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT M --- DSP OFF RETUNE LOUD PÅ/AV inställs med och knappen. Basen och diskanten inställs härmed. SW4 RETUNE L / RETUNE S DSP ON MASK DPI RETUNE DSP LOUD ON/OFF

5 funktion (2) När du trycker på knappen i 2 sekunder kan 2 sekunder eller 45 sekunder för funktionen väljas. MASK DPI RETUNE DSP LOUD 2 / 45 MULTI CD funktion (2) När du trycker på knappen i 2 sekunderaktiveras denna funktion. MASK DPI RETUNE DSP LOUD MULTI CD MULTI ON/OFF CD MULTI PÅ/AV funktionen väljs via eller knappen. CD MULTI ON: Avläser allt på en CD. CD MULTI OFF: Avläser endast första avsnittet. BEEP FUNKTION (2) När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. MASK DPI RETUNE DSP LOUD MULTI BEEP ON/OFF BEEP PÅ: Pipljudet kan höras via högtalaren när knappen trycks ned. SÖKFUNKTION När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. MASK DPI RETUNE DSP LOUD MULTI BEEP SEEK SEEK / SEEK 2 SÖKNING : När SEEK funktionen aktiveras, avbryts den automatiska sökningen när en station inställs även om du trycker på SEEK knappen. SÖKNING 2: Den automatiska sökningen avbryts inte även fast en station hittas om du trycker på SEEK-knappen. När du släpper SEEK-knappen avbryts sökningen när en kanal inställs. STEREO/MONO När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. MASK DPI RETUNE DSP LOUD MULTI BEEP SEEK STEREO STEREO/MONO När en mottagningen av en FM station är dålig kan den förbättras genom att välja MONO. LOKAL/DX (2) När du trycker på knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen. MASK DPI RETUNE DSP LOUD MULTI BEEP SEEK STEREO LOCAL LOCAL/DX Denna inställning gör att endast de stationer med god mottagning kan inställas (lokala stationer). LOC ses på displayen. Välj DISTANT när du vill motta alla stationer i områden där siganlen är svag. 4. Förinställda stationer (, 2, 3, 4, 5, 6) Genom att trycka lätt på knappen väljs en station direkt. Om du trycker på respektive knapp i längre tid än sekund sparas aktuell station i minnet. När du väljer PTY funktion (programtyp) ändras denna enligt följande: PTY musik----pty röst---av SW5

6 MUSIK RÖST. POP M, ROCK M. NYHETER, AFFÄRER, INFO 2. EASY M, LIGHT M 2. SPORT, UTBILDNING, DRAMA 3. CLASSICS, OTHER M 3. KULTUR, VETENSKAP, ANNAT 4. JAZZ, COUNTRY 4. VÄDER, FINANS, BARN 5. MATION M, OLDIES 5. SOCIALT, RELIGION, TELEFON 6. FOLK M 6. RESOR, NÖJE, DOKUMENTAR CD/MP3 SPELAR FUNKTION. PAUS 2. INTRO 3. REPETITION 4. TILLFÄLLIG ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN Vad är RDS? RDS (Radio Digital System) är ett digitalt informations-system som är utvecklat av EBU (European Broadcast Union). Utsänt via normala FM sändningar erbjuder RDS ett antal informationstjänster och automatiska återinställnings funktioner för RDS-kompatibla bilradios. 988 blev RDS tillgängligt i England, Frankrike, Västtyskland, Irland och Sverige. Testsändningar utförs i många andra europiska länder. Det förväntas att RDS blir tillgängligt nästan hela västeuropa inom när framtid. 5. 'AF/REG' funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) När du trycker kort på knappen har du valt AF/REG funktionen. När du har valt denna kontrollerar radion signalstyrkan för alternativa frekvenser hela tiden. Om du trycker länge på knappen aktiveras eller inaktiveras lokalfunktionen. Regionalfunktionen PÅ: AF eller PI SöK är implementerat i de stationer där alla PI koder är de samma som aktuell station. REG ses på displayen. Regionalfunktionen AV: Regionskoden för PI ignoreras när AF eller PI SöK implementeras. 6. 'TA' funktion (TRAFIK INFORMATION) Genom att trycka kortvarigt på knappen aktiveras eller inaktiveras Tafunktionen. När TA funktionen är aktiverad hörs trafikmeddelanden på radion. - När radion är inställd till att spela CD/MP3 aktiveras radiofunktionen. - Om volymen är under en specifik gräns ökar volymen vid ett trafikmeddelande - När trafikinformation mottas ses TP på displayen. 7. 'PTY' funktion (PROGRAMTYP) PTY MUSIK----PTY RÖST----PTY AV När du väljer PTY är valet beroende av tidigare inställningar. När du valt PTY börjar radion söka efter programtyps- information och avbryter där tillsvarande PTY information finnes. 8. DISPLAY (DISP) När denna knapp trycks ned kan följande ses på displayen: ) Vid RDS sändning PS----CT----FREQ----PTY CD/MP3 SPELAR FUNKTION CDP----CT----PS----FREQ----PTY 2) Vid icke-rds sändning CLOCK----FREQ----NO PTY CD/MP3 SPELAR FUNKTION CDP----CT ----FREQ----PTY 9. FUNKTIONS-KNAPP (MD) Genom att trycka på denna knapp kan du välja AUX / TUNER / CD-MP3 / USB eller MMC/SD. 0. FM (BND) Ändrar mellan FM---FM2---FM3.. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP ELLER FREKV. NED ) (A) RADIOFUNKTION Genom ett lätt tryck på knapparna används de för att aktivera manuell sökningsfunktion. Om du trycker längre än sekund aktiveras den automatiska sökfunktionen. SW6

7 (B) CD /MP3 SPELAR FUNKTION Om du trycker lätt på knapparna ändrar du spår fram och tillbaka. Om du trycker längre än sekund spolar du inom spåret. 2. AUTOMATISK SÖK-TUNING (A/PS) Genom ett lätt tryck på knappen påbörjas sökning efter förinställda stationer. När frekvensen är högre än det lägsta gränsvärdet avbryts sökningen i 5 sekunder så att man kan höra vad som sänds på stationen varefter sökningen fortsätter. Genom att trycka på knappen i mer än sekund sparas de 6 bäst mottagna stationerna som respektive knappnummer. Härefter kan de förinställda stationerna användas. 3. AUTOMATISK AVSÖKNINGS KNAPP (SCN) Denna knapp används som radio sökning. Funktionen liknar vanlig sökning men med denna avbryts sökningen i 5 sekunder för varje station som hittas. 4. MUTE KNAPPEN (MU) Genom att trycka på denna knapp försvinner ljudet. Tryck på knappen en gång till för att lyssna på radion igen. 5. LCD DISPLAY Den flytande kristall displayen visar radions aktuella status. 6. FRONTAVTAGNINGS-KNAPP Tryck på OPEN knappen varefter fronten kan tas bort. CD knapparnas placering. SPÅR/SÖK KNAPP SPOLNING FRAMÅT OCH BAKÅT (eller byte av låt) Tryck på SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att gå till önskat spår (låt)....bakåt...framåt Tryck på och håll SKIP knappen ( eller ) nede för att spola under avspelning med hög hastighet. När önskat musikstycke hittas, släpp knappen varefter normal avspelning återupptas. 7. CD ÖPPNING 8. CD UT-KNAPPEN Tryck på EJECT knappen för att ta ut CD skivan. 9. PAUS KNAPP Tryck på PAUSE knappen under avspelning för att avbryta avspelning temporärt. Tryck på samma knapp igen för att återuppta avspelning. 20. INTRO KNAPP (Avspelar en del av alla låtar) Tryck på knappen i mindre än sekund varefter 'INT ON'ses på displayen och de första 0 sekunderna från varje spår avspelas i ordningsföljd. Om du vill avbryta INTRO funktionen tryck på INT varefter 'INT ON' försvinner från displayen och avspelning avbryts. 2. REPETITIONS-KNAPP När du trycker på RPT knappen ses 'RPT ON' på diplayen. Det valda spåret avspelas tills repetitionsfunktionen avbryts genom att trycka på 'RPT' knappen (2) en gång till. 'RPT' försvinner från displayen. 22. BLAND KNAPP 'RDM' När du trycker på RDM knappen ses 'RDM ON' på displayen och varje spår på skivan avspelas i tillfällig ordningsföljd. För att avbryta avspelningen och återgå till normal avspelning, tryck på 'RDM' knappen (22) en gång till. 23, 24. VAL AV 0 SPÅR FRAMÅT/BAKÅT (Vid MP3 avspelning) M5: 0 spår framåt/m6: 0 spår bakåt SW7

8 Hur du väljer en MP3 fil. Söka spår: Tryck på A/PS varefter spårsökning aktiveras. Tryck på varefter första siffran blinkar. Använd / för att välja den första siffran. Tryck på varefter den första siffran fixeras och den andra siffran blinkar. Använd / för inställning Härefter startar avspelning av det spår du har valt. 2. Söka filnamn: Tryck två gånger på A/PS varefter filsökningen aktiveras. Tryck på varefter den första katalogen ses. Välj katalog med /. Tryck på en gång till varefter katalogen fixeras och det första filnamnet visas. Välj fil med /. Tryck på för att starta avspelning av den låt du valt. 3. Söka bokstav: Tryck på A/PS tre gånger varefter bokstavssökningen aktiveras. Tryck på knappen varefter A ses på displayen. Använd / för att välja bokstav. Tryck på knappen i längre tid än 2 sekunder. Låt som börjar med den bokstav du valt ses på displayen. Använd / för att välja låt. Tryck på för att påbörja avspelning. Anslutning till bärbar MP3 spelare 25. USB port Använd en USB sladd för anslutning till din MP3 spelare. 26. MULTI-MEDIA KORT (MMC)/SD KORT UTTAG Stödjer endast MP3 ID3 format musik. *VIKTIG INFORMATION: PGA VARIATIONER INOM DE MÅNGA OLIKA PRODUKTER SOM FINNS FÖRUSB, SD OCH MMC KORT KAN VI INTE GARANTERA ATT ALLA KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED ENHETEN. EJ HELLER ATT ALLA ANVÄNDNINGS MÖJLIGHETER I TEORIN ÄR MÖJLIGA I VERKLIGHETEN. ATT ANVÄNDA BLUETOOTH I DIN BILSTEREO. Du måste skapa en anslutning mellan din mobiltelefon och bilstereo. A. Tryck på knappen (+) i Bluetooth fjärrkontroll längre än sex sekunder. Indikatorlampan på fjärrkontrollen kommer att blinka snabbt. Detta läget är anslutningsfasen. Observera: För att avaktivera anslutningen trycker du på (+) längre än tre sekunder. Indikatorlampan slutar att blinka. B.Aktivera Bluetoothanslutningen på mobiltelefonen. Genomför Lägg till Bluetoothenhet. Mobilen kommer att söka efter alla Bluetoothenheter i området. Välj NAME_HF och skriv in lösenordet: "0000" för att ansluta till bilstereon. (Läs bruksanvisningen som tillhör din mobiltelefon för Bluetoothanslutning. Din mobiltelefon måste ha en Bluetoothfunktion inbyggd, annars kan inte en anslutningen skapas). 2. Efter lyckad anslutning kommer indikatorlampan i Bluetoothfjärrkontrollen att blinka -2 gånger var fjärde sekund. Denna enhet är i aktivt läge och väntar på inkommande samtal. 3. Du kan höra ringsignalen i bilhögtalarna om det ringer någon till dig. Tryck på BESVARA-knappen en gång för att besvara samtalet. Tryck på BESVARA-knappen längre än två sekunder för att avsluta samtalet. 4. Du kan tala i Bluetoothfjärrmikrofonen och lyssna i bilhögtalarna och inte i mobiltelefonen. När du talar kommer indikatorlampan i Bluetoothfjärrkontrollen alltid att lysa. Du kan justera högtalarvolymen genom att använda knappen +/-. SW8

9 5. För att avsluta samtalet trycker du på BESVARA-knappen en gång. Enheten övergår till aktivt läge igen. 6. I aktivt läge trycker du på BESVARA-knappen två gånger för att ringa upp senast uppringt nummer. Här finns en lista över aktuella mobiltelefoner med Bluetooth: Brand Ericsson Ericsson Motorola Motorola Motorola Motorola Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia Nokia Model R520m T39 E398 V3 E000 E680i i 6600 N-gage Checked BHF Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Brand Panasonic Pantech SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Siemens Siemens Model X70 G800 T68i Z600 T60 T630 P800 P900 P90i K700i K750i W800i S55 S65 Checked BHF Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ÅTERSTÂLL RESET (återställa) knappen finns på frontpanelen. RESET knappen ska aktiveras om följande sker: - Första installation när alla anslutningar är genomförda. - När alla funktionsknappar inte fungerar. - Om ett felmeddelande ses på displayen. RESET TEKNISKA SPECIFIKATIONER CD/MP3 SPELARE S/N grad >60dB Kanalseparation >50 db(khz) Frekvensrespons 20 Hz-20kHz TUNER (FM) Frekvensområde 87,5-08 MHz Mittfrekvens 0,7 MHz Sensitivitet 2,8 µv Stereoseparation 35 db S/N grad 55 db Kanalsteg 50 khz LINE UT Ut Impedans GENERELLT Strömförsörjning Högtalarimpedans Uteffekt 350 mv 0 kohm 3,8V DC (0,8-5,6V tillåtet) 4 eller 8 ohm 40W x 4 KANALER Anmärkning: Specifikationer eller design kan ändras utan ytterligare varsel. Miljöinformation När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om bortskaffelsen. Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammel utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön. Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och gammel utrustning. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S SW9

10 COMPACT DIGITAL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG BLUETOOTH FUNKTIONER NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6)

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6) DIGIL AUDIO DIGIL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN DISP ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF 3 13 1 3 14 9 11 1 16 1 17 8 BRUKSANVISNING SCN DISP OPEN ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF BILRADIO-

Läs mer

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BRUKSANVISNING PTY BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO, RDS 12 13 9 11 19

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

CD-353MP/FM Instruktionsmanual

CD-353MP/FM Instruktionsmanual Bilradio med compact disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 Spelare med PLL FM stereo radio Radiodatasystem med PTY Dubbel LCD visning Avtagbar frontpanel CD-353MP/FM Instruktionsmanual Denna produkt uppfyller minimumskraven

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Innehåll. Specifikationer ------------------------------------------14 Problemlösning -------------------------------------------15

Innehåll. Specifikationer ------------------------------------------14 Problemlösning -------------------------------------------15 Innehåll Innehållsförteckning -------------------------------------1 Information------------------------------------------------2 Funktioner -------------------------------------------------3 Tillbehör----------------------------------------------------3

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Användarmanual Svenska I denna manual gås enbart igenom de egenskaper som i huvudsak är unika för denna produkt.

Användarmanual Svenska I denna manual gås enbart igenom de egenskaper som i huvudsak är unika för denna produkt. RENKFORCE Cd-spelare med radio Användarmanual Svenska I denna manual gås enbart igenom de egenskaper som i huvudsak är unika för denna produkt. (1) Strömknapp (2) Valknapp (3) Volymknapp (4) Välja station

Läs mer

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. "<"-knapp: Föregående låt 3. ">"-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. <-knapp: Föregående låt 3. >-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt Svensk handbok Översikt 1. Justerbar bygel 2. ""-knapp: Nästa låt 4. LED-indikator a) Laddning LED-indikator Röd LED-lampa är tänd Röd LED-lampa är släckt b) Används LED-indikator

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28 Funktioner 2 Att tänka på 3 Region 3 Vad markeringarna på skivan indikerar 4 Hur kapitlen är uppbyggda 4 Skydda din apparat från stöld 5 Vad är vad Huvudenhet 6 Fjärrkontroll 9 Bruksanvisning Innehåll

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

RX-772 STEREO RECEIVER

RX-772 STEREO RECEIVER RX-772 STEREO RECEIVER - Hjärtat av ditt hemmabiosystem! www.moon.se Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000.

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Välkommen! Tack för att du köpt en NRS förstärkare. Vi är övertygad om att du kommer att mycket glädje av denna produkt i många år

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015 BRUKSANVISNING Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 1 Vi är hantverkare. Vi är musiker. Vi är KitSound Vi engagerar oss

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning 27 / 31

Bruksanvisning 27 / 31 Bruksanvisning 27 / 31 INNEHÅLL INTRODUKTION...20 EGENSKAPER...20 SÄKERHETSANVISNINGAR...20 BESKRIVNING AV HANDENHET...21 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...22 BESKRIVNING AV KNAPPARNA...22 FÖRBEREDELSER FÖR BRUK...23

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer