Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM Bruksanvisning

2 CD-306MP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE PÅ/AV 2. FUNKTIONSVAL: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SEEK/MASK DPI/AUDIO DSP/LOUDNESS/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL/VOL LAST (SEL) 3. VOL UPP/VOL NED FÖR BAS/DISKANT/BALANS/FADER (+,-) 4. FÖRVAL AV RADIOSTATION (1, 2, 3, 4, 5, 6) 5. "AF" funktion (ALTERNATIV FREKVENS) 6. "TA" funktion (TRAFIKMEDDELANDE) 7. "PTY" funktion (PROGRAMTYP) 8. DISPLAY KNAPP (DISP) 9. MODE KNAPP (MD) 10. BAND KNAPP (BND) 11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP ELLER FREKV. NED /CD SPÅR/SÖK KNAPP) 12. AUTO SEEK SÖKNING TUNING (A/PS) 13. "SCAN" AUTOMATISK TUNING KONTROLL (SCN) 14. MUTE KNAPP (Stänger av ljudet) 15. LCD DISPLAY 16. LOSSA PANEL KNAPP ( ) 17. CD INKAST 18. CD UTKAST KNAPP ( ) 19. PAUS KNAPP 20. INTRO KNAPP (Förlyssning på alla spår) 21. REPETERA KNAPP "RPT" 22. RANDOM KNAPP "RDM" 23, SPÅR SÖKNING UPP/NED 25. RESET KNAPP

3 EGENSKAPER Enheten har en löstagbar frontpanel, FM Mono/FM stereo, CD/MP3 spelare med följande egenskaper: De bästa stationerna memoreras automatiskt (starkaste) i ordning efter signalstyrka (AS). Elektronisk Volym, Bas, Diskant, Fader och Balans kontroll. Precis elektronisk tuning med phase-lock loop (P.L.L.) krets. 18 programmerbara minnesplatser (6 vardera för FM1/FM2/FM3) Loudness kontroll Manuell / Auto (Sökning) / upp och ned tuning kontroll Bandväljare för FM1/ FM2 / FM3 Display kontroll (Frekvens, Stationsnamn, Programtyp, Klocka) Klockfunktion via RDS CD Repetera funktion CD och MP3 filer med CD/CD-R/CD-RW spelar funktion Lågnivåutgång Löstagbar frontpanel skyddar mot stöld Bakgrundsbelysning RDS Funktion: PI (Program Identification) TA (Traffic Announcement) PS (Program Service Name) PTY (Program Type) AF (List of Alternative Frequencies) TP (Traffic Program) INSTALLATION Tänk på att: välja monteringsplats så att enheten inte stör de normala fordonsfunktionerna för föraren. undvika att installera enheten så att den utsätts för höga temperaturer som direkt solljus, het luft från värmesystemet eller utsätts för smuts, damm eller mycket vibrationer. endast använda medföljande monteringsdetaljer för en säker och bra installation. ta bort frontpanelen innan enheten installeras. Justering av monteringsvinkel Justera monteringsvinkeln så att den är mindre än 20. MONTERINGSEXEMPEL: Installation i instrumentpanel OBS: Spara demonteringsnycklarna, du kan behöva dessa för att demontera enheten från fordonet. Löstagbar frontpanel Frontpanelen på denna enhet kan tas bort för att förhindra stöld av apparaten. LOSSA FRONTPANELEN Tryck på PWR knappen för att slå av apparaten innan frontpanelen tas bort. Dra ut panelen mot dig för att lossa den helt. Se bilden nedan.

4 SÄTTA I FRONTPANELEN Kontrollera att panelen är rättvänd då den inte kan monteras upp och ned. Sätt B sidan på panelen mot A sidan på apparaten. Skjut in panelen och tryck tills ett klick hörs. Panelen är monterad. Tryck inte frontpanelen hårt mot apparaten när den sätts i. Den går lätt att haka fast. När du bär med dig frontpanelen skall den ligga I medföljande transportfodral. Tryck inte hårt på displayfönstret när frontpanelen sätts i apparaten. ISO KONTAKT RCA utgång (bak) - Grå: Röd (höger); Vit (vänster) KONTAKT A GUL: MINNE +12V 5. VIT: AUTOMAT ANTENN UTGÅNG RÖD: +12V (TÄNDNINGSTRÖM) 8. SVART: JORD OBS: RÖD kabel (kontakt A nr. 7) måste anslutas till bilens tändningström för att inte batteriet skall laddas ur. KONTAKT B 1. LILA: HÖGTALARE HÖGER BAK (+) 2. LILA/SVART: HÖGTALARE HÖGER BAK (-) 3. GRÅ: HÖGTALARE HÖGER FRAM (+) 4. GRÅ/SVART: HÖGTALARE HÖGER FRAM (-) 5. GRÖN: HÖGTALARE VÄNSTER FRAM (+) 6. GRÖN/SVART: HÖGTALARE VÄNSTER FRAM (-) 7. BRUN: HÖGTALARE VÄNSTER BAK (+) 8. BRUN/SVART: HÖGTALARE VÄNSTER BAK (-) Underhåll BYTE AV SÄKRING Om säkringen går sönder skall anslutningen till strömförsörjningen kontrolleras och säkringen bytas. Om säkringen går sönder igen efter bytet kan det bero på ett internt fel i apparaten. Kontakta i så fall närmaste återförsäljare. Varning! Använd endast säkringar med rätt värde. Om en säkring med högre värde används kan detta orsaka allvarliga skador på apparaten.

5 ANVÄNDNING 1. SLÅ PÅ/AV Tryck på denna knapp för att slå PÅ eller AV apparaten. Denna apparat slås på när man trycker på valfri knapp på frontpanelen. 2. VAL 3. VOLYM UPP/NED Tryck på VOL. UPP (+) och VOL. NED ( ) knapparna (3) för att justera volymen. Tryck kort på SEL (2) knappen för att välja andra funktioner. Med flera korta tryck kan man välja funktion. Bilden nedan beskriver ordningen på funktionerna när man använder SEL knappen. 1. VOLYM 2. VAL 3. BAS 4. DISKANT 5. BALANS 6. FADER VOL. UPP knappen (+) och VOL. NED knappen ( ). Öka eller minska volymen genom att trycka på + eller. Dessa knappar kan användas för att justera BAS, DISKANT, BALANS och FADER. TA SEEK/TA ALARM (2) funktionsmeny där man väljer TA SEEK läge eller TA ALARM läge med VOL + eller VOL - knapparna. - TA SEEK läge: När en nyinställd station inte tar emot TP information under flera sekunder flyttas sökningen till nästa station som har TP information. Radion startar sökningen av TP information när denna signal försvinner. - TA ALARM mode: När detta läge är valt aktiveras inte automatisk TA sökning. Endast pip (ALARM) ges. När en nyligen inställd station inte sänder TP information under flera sekunder ges pipsignal. När TP informationen förloras under sökningstiden ges pipsignal. MASK DPI (2) funktionsmeny. Ytterliggare 1 kort tryck väljer denna funktion. MASK DPI: Maskera endast de alternativa frekvenser (AF) som har ett annat PI. MASK ALL: Maskera de alternativa frekvenser (AF) som har ett annat PI och ingen RDS signal. AUDIO DSP KONTROLL (2) funktionsmeny. Ytterliggare 2 korta tryck väljer denna funktion. DSP kan väljas med VOL UPP och NED knapparna. POP M---ROCK M---CLASS---FLAT M---DSP OFF

6 LOUDNESS KONTROLL (2) funktionsmeny. Ytterliggare 3 korta tryck väljer denna funktion. LOUD ON/OFF läget kan väljas med VOL UPP och NED knapparna. Bas och diskant kommer att förstärkas i ON läge. BEEP MODE (2) funktionsmeny. Ytterliggare 4 korta tryck väljer denna funktion. BEEP ON: PIP ljud hörs ifrån högtalarna när knapparna trycks in. SEEK MODE (2) funktionsmeny. Ytterliggare 5 korta tryck väljer denna funktion. 2 sec. SEEK 1: SEEK 2: När SEEK 1 läget är aktiverat stoppas AUTO SEEK SCAN när en station hittas även om användaren fortfarande trycker in SEEK knappen. När SEEK 2 läget är aktiverat stoppas inte AUTO SEEK SCAN även om en station hittas och användaren fortfarande trycker på SEEK knappen. När SEEK knappen släpps så stannar sökningen på stationen som är hittad. STEREO/MONO (2) funktionsmeny. Ytterliggare 6 korta tryck väljer denna funktion. 2 sek. När FM stationer är svaga och med störningar kan lyssningskvaliteten förbättras genom att välja MONO. LOCAL/DX (2) funktionsmeny. Ytterliggare 7 korta tryck väljer denna funktion. 2 sek. LOCAL väljs om endast vill att starka signaler från radiostationer skall sökas vid manuell sökning (LOC visas på displayen). DX väljs om alla signaler även svaga skall kunna sökas.

7 VOL LAST/ADJUST (2) funktionsmeny. Ytterliggare 8 korta tryck väljer denna funktion. 2 sek. VOL LAST: VOL ADJ: Den volymnivå som användaren senast använde väljs när apparaten slås på. Grundinställningen för volymnivån kan justeras så att man alltid får samma volym när apparaten slås på. 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1, 2, 3, 4, 5, 6) (A) RADIO LÄGE: Med ett kort tryck väljer dessa knappar en förinställd station direkt. Med ett längre tryck än 1 sekund lagras inställd station i minnet. När PTY läge är valt växlar PTY enligt nedan: PTY musikkategori ---- PTY talkategori ---- OFF MUSIK TAL 1. POP M, ROCK M 1. NEWS, AFFAIRS, INFO 2. EASY M, LIGHT M 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA 3. CLASSICS, OTHER M 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED 4. JAZZ, COUNTRY 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN 5. NATION M, OLDIES 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN 6. FOLK M 6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT (B) CD/MP3 SPELARLÄGE: 1. PAUS, 2. INTRO, 3. REPETERA, 4. SLUMPVIS ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN Vad är RDS? RDS (Radio Data System) är ett digitalt radio informationssystem utvecklat och introducerat 1987 av EBU/European Broadcasting Union). Genom att använda 57 khz underbärvåg i FM utsändningen erbjuder RDS systemet olika information som Stationsnamn, Programvisning och Trafikinformation, dessutom användbara funktioner som automatisk sökning av den bästa radiosignalen för valt program. RDS digital data innehåller följande data: TP Trafikprogram PI Program Identifikation TA Trafikmeddelande PS Programnamn PTY Programtyp AF Alternativa frekvenser ON (Information om andra sändningsnät) 5. "AF/REG" funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) Med ett kort tryck väljs AF/REG läge. När detta läge är valt kontrollerar radion signalstyrkan för alternativa frekvenser hela tiden. Med ett långt tryck väljs regionläge PÅ eller AV. Regionläge PÅ: AF eller PI SEEK används för den radiostation som har alla PI koder likadana som den för tillfället valda radiostationen. REG visas i displayen. Regionläge AV Regionkoden i formatet PI kod ignoreras när AF eller PI SEEK är aktiv. 6. "TA" funktion (TRAFIKMEDDELANDE) Med ett kort tryck väljs TA läge PÅ eller AV När TA läget är PÅ och ett trafikmeddelande sänds: och apparaten är i CD/MP3 läge växlar apparaten till radioläge temporärt. och volymnivån är under tröskelnivån, höjs volymen till tröskelnivån. och en TP station tas emot tänds TP I LCD displayen. 7. "PTY" funktion (PROGRAMTYP) Med PTY knappen kan PTY grupp väljas. PTY MUSIC----PTY SPEECH----PTY OFF Med snabbvalsknapparna 1-6 kan typ av PTY inom varje grupp väljas. När PTY är vald påbörjas sökning efter radiostationer som sänder vald PTY och stannar på denna när den hittas.

8 8. DISPLAY (DISP) Med ett tryck på denna knapp ändras informationen på displayen enligt nedan. 1) Vid mottagning av en RDS station. RADIO LÄGE PS ---- CT ---- FREQ ---- PTY CD/MP3 LÄGE CDP ---- CT ---- PS ---- FREQ ---- PTY 2) Vid mottagning av en icke RDS station RADIO LÄGE CLOCK ---- FREQ ---- NO PTY CD/MP3 LÄGE CDP ---- CT ----FREQ ---- NO PTY Varje visning varar några sekunder och återgår därefter till första läget. Notering: CT = klocktid FREQ = frekvens 9. LÄGE KNAPP (MD) Med ett tryck på denna knapp kan du välja RADIO läge eller CD/MP3 läge. 10. BAND KNAPP (BND) Man växlar mellan radio banden med denna knapp FM1---FM2---FM AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP ELLER FREKV. NED ) (A) RADIO LÄGE Med korta tryck justeras frekvensen ett steg i taget (MANUELL TUNING). Med tryck längre än 1 sekund så bläddras frekvensen (SEEK tuning). (B) CD/MP3 LÄGE Med korta tryck byter man spår på CD/MP3 skivan. Med tryck längre än 1 sekund spolar man i ljudspåret (CUE eller REVIEW). 12. AUTO SEEK SEARCH TUNING (A/PS) Med ett kort tryck letar radion efter varje sändande station. När signalstyrkan är större än tröskelnivån för att stanna så stoppas sökningen på denna station under 5 sekunder med radioljudet påslaget och påbörjar därefter sökningen igen. Med ett tryck längre än 1 sekund så lagras de 6 starkaste stationerna på varsin förinställningsknapp. När sökningen är klar avslutas funktionen. 13. SCAN AUTOMATISK TUNING KONTROLL (SCN) Denna funktion liknar normal sökning men här stannar radion på varje station under 5 sekunder med ljudet påslaget oavsett signalstyrka. 14. MUTE Knapp Tryck på denna knapp för att stänga av ljudet. Tryck igen för att slå på ljudet igen. 15. LCD DISPLAY Displayfönstret visar funktioner och status för apparaten.

9 PLACERING AV CD KONTROLLER 11. SPÅR/SÖK KNAPP FRAMÅT OCH BAKÅT (byta låt) Tryck på SKIP knappen (TUN eller TUN ) under avspelning för att gå till önskat spar (låt). (TUN...REVERSE TUN...FORWARD) Tryck in och håll SKIP knappen (TUN eller TUN ) under avspelning för att snabbspola skivan. Släpp knappen när önskat musikavsnitt är hittas. Normal avspelning återupptas. När CD/MP3 avspelningen är klar kommer apparaten att växla till radioläge automatiskt. 17. CD INKAST 18. CD UTKAST KNAPP Tryck på EJECT knappen för at ta ur CD:n. 19. PAUS KNAPP Tryck på PAUSE knappen (19) under avspelning för att gå till pausläge. Tryck igen för att återuppta avspelningen. 20. INTRO KNAPP (Förlyssning på alla spår) Med ett tryck på denna knapp tänds INT ON indikatorn i displayen och de första sekunderna på varje spår. Tryck igen för att stoppa och påbörja avspelning. 21. REPETERA KNAPP "RPT" Med ett tryck på denna knapp tänds "RPT" indikatorn i displayen och valt spår kommer att repeteras ända tills knappen trycks in igen. 22. SLUMPVIS AVSPELNING KNAPP "RDM" Med ett tryck på denna knapp tänds "RDM" indikatorn i displayen varje spår avspelas slumpmässigt istället för i normal ordningsföljd. Tryck på knappen igen för att avbryta. 23, 24. VAL 10 SPÅR UPP/NED: (vid avspelning av MP3 filer) M5: 10 spår ned / M6: 10 spår upp HUR MAN VÄLJER MP3 FILER 1. Söka spår: Tryck på A/PS en gång för att aktivera spårsökning. Tryck på SEL och första siffran blinkar. Välj första siffran med VOL +/- knapparna. Tryck på SEL och den andra siffran blinkar. Välj andra siffran med VOL +/- knapparna. Fortsätt på samma sätt med övriga siffror. Den låt du valt kommer därefter att börja spelas. 2. Sök filnamn: Tryck på A/PS två gånger för att aktivera filnamnsökning. Tryck på SEL för att visa första mappen. Välj mapp med VOL +/- knapparna. Tryck på SEL knappen igen och det första filnamnet visas. Välj fil med VOL +/- knapparna. Tryck på SEL knappen för att starta avspelning av vald fil.

10 * Digital Audio knappar med tilldelad funktion AS/PS MP3 Spårval Navigationsläge BAND M1 M2 M3 M4 M5 M6 SEL VOL UPP/NED ENTER PLAY, PAUS INT RPT RDM 10 SPÅR NED 10 SPÅR UPP ENTER SPÅR UPP/NED / TECKENVAL ÅTERSTÄLLNING: Reset knappen (25) är placerad på apparaten. Reset knappen skall aktiveras av följande skäl: Vid första installation när alla kablar är anslutna. Om knapparna inte fungerar på apparaten. Vid felmeddelande på displayen (Error). SPECIFIKATIONER CD/MP3 SPELARE Signal to Noise Ratio Kanalseparation Frekvensrespons > 60dB > 50 db (1kHz) 20Hz - 20 khz TUNER Känslighet 2 µv Stereo separation 35 db Signal to noise ratio 55 db Frekvensområde MHz Kanalsteg 50 khz Mellanfrekvens 10.7 MHz LINE-OUT Utgång Impedans GENERAL Strömförsörjning Högtalarimpedans Uteffekt 350mV max. 10kOhm 13.8V DC ( V tillåtet) 4 eller 8 ohm 25W x 4 kanaler

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 2 27 2 3 3 8 0 5 6 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 4 9 9 20 2 22 23 24 7 6 5 25 4 (-6). PÅ OCH AV KNAPP ( ) 2.

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 1 2 17 15 8 16 14 A/PS 3 9 10 13 12 4 (1-6) 7 6 5 11 1. PÅ OCH AV KNAPP (PWR) 2. FUNKTIONS-KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SÖK// RETUNE/AUDIO DSP/LJUDSTYRKA//BEEP/SÖK/STEREO/LOKAL/

Läs mer

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6)

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6) DIGIL AUDIO DIGIL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN DISP ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF 3 13 1 3 14 9 11 1 16 1 17 8 BRUKSANVISNING SCN DISP OPEN ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF BILRADIO-

Läs mer

BRUKSANVISNING CAD-495 BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR FRONT PANEL PWR PTY A/PS

BRUKSANVISNING CAD-495 BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR FRONT PANEL PWR PTY A/PS CAD-495 A/PS PWR PUSH ECT TUNE/TRACK DISP BAND SCN PAU INT RPT RDM 3 4 5 TA RELEASE EJ MD PTY AF BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

KNAPPAR OCH KOMPONENTER

KNAPPAR OCH KOMPONENTER KNAPPAR OCH KOMPONENTER 1 9 3 2 16 14 6 11 17 15 7 13 10 18 19 20 21 22 23 8 5 12 4 (1-6) 1. Sätta på/stänga av 2,3. Funktionsväljare, Bas/diskant/balans/fade/TA sök/dölj DPI/ radioinställning/ljud /Loudness///Sök/Stereo/

Läs mer

CD-353MP/FM Instruktionsmanual

CD-353MP/FM Instruktionsmanual Bilradio med compact disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 Spelare med PLL FM stereo radio Radiodatasystem med PTY Dubbel LCD visning Avtagbar frontpanel CD-353MP/FM Instruktionsmanual Denna produkt uppfyller minimumskraven

Läs mer

CAD-381 BLUETOOTH BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL

CAD-381 BLUETOOTH BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL CAD-38 BLUETOOTH 3 5 BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS Front aux-ingång Mobiltelefonens Bluetooth-funktion NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL KNAPPARNAS PLACERING OCH

Läs mer

Roadstar. Bilradio med Compact-disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 och PLL FM stereoradio Radiodatasystem med PTY Avtagbar frontpanel. CD303MP Instruktionsmanual

Roadstar. Bilradio med Compact-disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 och PLL FM stereoradio Radiodatasystem med PTY Avtagbar frontpanel. CD303MP Instruktionsmanual Roadstar Bilradio med Compact-disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 och PLL FM stereoradio Radiodatasystem med PTY Avtagbar frontpanel. CD303MP Instruktionsmanual VARNING Utropstecknet i trekanten är en varningssymbol,

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering så bör du testa så att allt fungerar

Läs mer

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BRUKSANVISNING PTY BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO, RDS 12 13 9 11 19

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CAD-474BT BRUKSANVISNING

CAD-474BT BRUKSANVISNING CAD-7BT BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG MOBILTELEFONENS BLUETOOTH-FUNKTION NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL www.facebook.com/denverelectronics

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28 Funktioner 2 Att tänka på 3 Region 3 Vad markeringarna på skivan indikerar 4 Hur kapitlen är uppbyggda 4 Skydda din apparat från stöld 5 Vad är vad Huvudenhet 6 Fjärrkontroll 9 Bruksanvisning Innehåll

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Användarmanual Svenska I denna manual gås enbart igenom de egenskaper som i huvudsak är unika för denna produkt.

Användarmanual Svenska I denna manual gås enbart igenom de egenskaper som i huvudsak är unika för denna produkt. RENKFORCE Cd-spelare med radio Användarmanual Svenska I denna manual gås enbart igenom de egenskaper som i huvudsak är unika för denna produkt. (1) Strömknapp (2) Valknapp (3) Volymknapp (4) Välja station

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

RX-772 STEREO RECEIVER

RX-772 STEREO RECEIVER RX-772 STEREO RECEIVER - Hjärtat av ditt hemmabiosystem! www.moon.se Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-2 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

KD-LH70R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH70R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH70R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare och Färgdisplay

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare och Färgdisplay PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare och Färgdisplay Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför

Läs mer

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt!

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt! DDR-3 FM RDS/DAB digital radio A WORLD OF LISTENING BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ATT DENNA APPARAT Ä R STRÖ MFÖ RANDE OCH FÅ R INTE Ö PPNAS AV KONSUMENT VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

CAD-471 BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL

CAD-471 BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL CAD-471 BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG Mobiltelefonens Bluetooth-funktion NEDFÄLLBAR/ AVGBAR FRONT PANEL KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Innehåll. Specifikationer ------------------------------------------14 Problemlösning -------------------------------------------15

Innehåll. Specifikationer ------------------------------------------14 Problemlösning -------------------------------------------15 Innehåll Innehållsförteckning -------------------------------------1 Information------------------------------------------------2 Funktioner -------------------------------------------------3 Tillbehör----------------------------------------------------3

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer