Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM"

Transkript

1 Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning

2 CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE PÅ/AV 2. FUNKTIONSVAL: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. VOLYMRATT FÖR ATT JUSTERA BAS/DISKANT/BALANS/FADER 4. FÖRVAL AV RADIOSTATION (1, 2, 3, 4, 5, 6) 5. "AF" funktion (ALTERNATIV FREKVENS) 6. "TA" funktion (TRAFIKMEDDELANDE) 7. "PTY" funktion (PROGRAMTYP) 8. DISPLAY KNAPP (DISP) 9. MODE KNAPP (MODE) 10. BAND KNAPP (BAND) 11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP ELLER FREKV. NED /CD SPÅR/SÖK KNAPP) 12. AUTO SEEK SÖKNING TUNING (A/PS) 13. SCAN KNAPP (SCN) Automatisk kontroll av tuning 14. LCD DISPLAY 15. LOSSA PANEL KNAPP ( ) 16. CD INKAST 17. CD UTKAST KNAPP ( ) 18. PAUS KNAPP 19. INTRO KNAPP (Förlyssning på alla spår) 20. REPETERA KNAPP "RPT" 21. RANDOM KNAPP "RDM" 22, SPÅR SÖKNING UPP/NED 24. RESET KNAPP 25. USB port 26. Multimedia Card (MMC) / SD Card läsare

3 EGENSKAPER Enheten har en löstagbar frontpanel, FM Mono/FM stereo, CD/MP3 spelare med följande egenskaper: De bästa stationerna memoreras automatiskt (starkaste) i ordning efter signalstyrka (AS). Elektronisk Volym, Bas, Diskant, Fader och Balans kontroll. Precis elektronisk tuning med phase-lock loop (P.L.L.) krets. 18 programmerbara minnesplatser (6 vardera för FM1/FM2/FM3) Loudness kontroll Manuell / Auto (Sökning) / upp och ned tuning kontroll Bandväljare för FM1/ FM2 / FM3 Display kontroll (Frekvens, Stationsnamn, Programtyp, Klocka) Klockfunktion via RDS CD Repetera funktion CD och MP3 filer med CD/CD-R/CD-RW spelar funktion Lågnivåutgång Löstagbar frontpanel skyddar mot stöld Bakgrundsbelysning USB port och SD/MMC läsare RDS Funktion: PI (Program Identification) TA (Traffic Announcement) PS (Program Service Name) PTY (Program Type) AF (List of Alternative Frequencies) TP (Traffic Program) INSTALLATION Tänk på att: välja monteringsplats så att enheten inte stör de normala fordonsfunktionerna för föraren. undvika att installera enheten så att den utsätts för höga temperaturer som direkt solljus, het luft från värmesystemet eller utsätts för smuts, damm eller mycket vibrationer. endast använda medföljande monteringsdetaljer för en säker och bra installation. ta bort frontpanelen innan enheten installeras. Justering av monteringsvinkel Justera monteringsvinkeln så att den är mindre än 20. MONTERINGSEXEMPEL: Installation i instrumentpanel OBS: Spara demonteringsnycklarna, du kan behöva dessa för att demontera enheten från fordonet. Löstagbar frontpanel Frontpanelen på denna enhet kan tas bort för att förhindra stöld av apparaten. LOSSA FRONTPANELEN Tryck på PWR knappen för att slå av apparaten innan frontpanelen tas bort. Dra ut panelen mot dig för att lossa den helt. Se bilden nedan.

4 SÄTTA I FRONTPANELEN Kontrollera att panelen är rättvänd då den inte kan monteras upp och ned. Sätt B sidan på panelen mot A sidan på apparaten. Skjut in panelen och tryck tills ett klick hörs. Panelen är monterad. Tryck inte frontpanelen hårt mot apparaten när den sätts i. Den går lätt att haka fast. När du bär med dig frontpanelen skall den ligga i medföljande transportfodral. Tryck inte hårt på displayfönstret när frontpanelen sätts i apparaten. ISO KONTAKT RCA utgång (bak) - Grå: Röd (höger); Vit (vänster) KONTAKT A GUL: MINNE +12V 5. VIT: AUTOMAT ANTENN UTGÅNG RÖD: +12V (TÄNDNINGSTRÖM) 8. SVART: JORD OBS: RÖD kabel (kontakt A nr. 7) måste anslutas till bilens tändningström för att inte batteriet skall laddas ur. KONTAKT B 1. LILA: HÖGTALARE HÖGER BAK (+) 2. LILA/SVART: HÖGTALARE HÖGER BAK (-) 3. GRÅ: HÖGTALARE HÖGER FRAM (+) 4. GRÅ/SVART: HÖGTALARE HÖGER FRAM (-) 5. GRÖN: HÖGTALARE VÄNSTER FRAM (+) 6. GRÖN/SVART: HÖGTALARE VÄNSTER FRAM (-) 7. BRUN: HÖGTALARE VÄNSTER BAK (+) 8. BRUN/SVART: HÖGTALARE VÄNSTER BAK (-) Underhåll BYTE AV SÄKRING Om säkringen går sönder skall anslutningen till strömförsörjningen kontrolleras och säkringen bytas. Om säkringen går sönder igen efter bytet kan det bero på ett internt fel i apparaten. Kontakta i så fall närmaste återförsäljare. Varning! Använd endast säkringar med rätt värde. Om en säkring med högre värde används kan detta orsaka allvarliga skador på apparaten.

5 ANVÄNDNING 1. SLÅ PÅ/AV Tryck på denna knapp för att slå PÅ eller AV apparaten. Denna apparat slås på när man trycker på valfri knapp på frontpanelen. 2. VAL 3. VOLYM UPP/NED Vrid på VOLYM ratten för att justera volymen. Tryck kort på SEL (2) knappen för att välja andra funktioner. Med flera korta tryck kan man välja funktion. Bilden nedan beskriver ordningen på funktionerna när man använder SEL knappen. 1. VOLYM 2. VAL 3. BAS 4. DISKANT 5. BALANS 6. FADER Öka eller minska volymen genom att vrida ratten. Ratten används också för att justera BAS, DISKANT, BALANS och FADER. TA SEEK/TA ALARM (2) funktionsmeny där man väljer TA SEEK läge eller TA ALARM läge med volymratten. - TA SEEK läge: När en nyinställd station inte tar emot TP information under flera sekunder flyttas sökningen till nästa station som har TP information. Radion startar sökningen av TP information när denna signal försvinner. - TA ALARM mode: När detta läge är valt aktiveras inte automatisk TA sökning. Endast pip (ALARM) ges. När en nyligen inställd station inte sänder TP information under flera sekunder ges pipsignal. När TP informationen förloras under sökningstiden ges pipsignal. MASK DPI (2) funktionsmeny. Ytterliggare 1 kort tryck väljer denna funktion. MASK DPI: Maskera endast de alternativa frekvenser (AF) som har ett annat PI. MASK ALL: Maskera de alternativa frekvenser (AF) som har ett annat PI och ingen RDS signal. RETUNE L / S kontroll (2) funktionsmeny. Ytterliggare 2 korta tryck väljer denna funktion. RETUNE L: Välj 90 sekunder som initieringstid för TA sökning. RETUNE S: Välj 30 sekunder som initieringstid. AUDIO DSP KONTROLL (2) funktionsmeny. Ytterliggare 3 korta tryck väljer denna funktion.

6 DSP kan väljas med volymratten. POP M---ROCK M---CLASS---FLAT M---DSP OFF LOUDNESS KONTROLL (2) funktionsmeny. Ytterliggare 4 korta tryck väljer denna funktion. LOUD ON/OFF läget kan väljas med volymratten. Bas och diskant kommer att förstärkas i ON läge. ESP MODE (2) funktionsmeny. Ytterliggare 5 korta tryck väljer denna funktion. 12 eller 45 sekunder för CD / 120 sekunder för MP3. MULTI CD SECTION MODE (2) funktionsmeny. Ytterliggare 6 korta tryck väljer denna funktion. CD MULTI ON/OFF väljs med volymratten. CD MULTI ON: läser alla sektioner på CD CD MULTI OFF: läser endast första sektionen på CD BEEP MODE (2) funktionsmeny. Ytterliggare 7 korta tryck väljer denna funktion. BEEP ON: PIP ljud hörs ifrån högtalarna när knapparna trycks in. SEEK MODE (2) funktionsmeny. Ytterliggare 8 korta tryck väljer denna funktion.

7 SEEK 1: SEEK 2: När SEEK 1 läget är aktiverat stoppas AUTO SEEK SCAN när en station hittas även om användaren fortfarande trycker in SEEK knappen. När SEEK 2 läget är aktiverat stoppas inte AUTO SEEK SCAN även om en station hittas och användaren fortfarande trycker på SEEK knappen. När SEEK knappen släpps så stannar sökningen på stationen som är hittad. STEREO/MONO (2) funktionsmeny. Ytterliggare 9 korta tryck väljer denna funktion. När FM stationer är svaga och med störningar kan lyssningskvaliteten förbättras genom att välja MONO. LOCAL/DX (2) funktionsmeny. Ytterliggare 10 korta tryck väljer denna funktion. LOCAL väljs om man endast vill att starka signaler från radiostationer skall sökas vid manuell sökning (LOC visas på displayen). DX väljs om alla signaler även svaga skall kunna sökas. 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1, 2, 3, 4, 5, 6) (A) RADIO LÄGE: Med ett kort tryck väljer dessa knappar en förinställd station direkt. Med ett längre tryck än 1 sekund lagras inställd station i minnet. När PTY läge är valt växlar PTY enligt nedan: PTY musikkategori ---- PTY talkategori ---- OFF MUSIK TAL 1. POP M, ROCK M 1. NEWS, AFFAIRS, INFO 2. EASY M, LIGHT M 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA 3. CLASSICS, OTHER M 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED 4. JAZZ, COUNTRY 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN 5. NATION M, OLDIES 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN 6. FOLK M 6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT (B) CD/MP3 SPELARLÄGE: 1. PAUS, 2. INTRO, 3. REPETERA, 4. SLUMPVIS ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN Vad är RDS? RDS (Radio Data System) är ett digitalt radio informationssystem utvecklat och introducerat 1987 av EBU/European Broadcasting Union). Genom att använda 57 khz underbärvåg i FM utsändningen erbjuder RDS systemet olika information som Stationsnamn, Programvisning och Trafikinformation, dessutom användbara funktioner som automatisk sökning av den bästa radiosignalen för valt program. RDS digital data innehåller följande data: TP Trafikprogram PI Program Identifikation TA Trafikmeddelande PS Programnamn PTY Programtyp AF Alternativa frekvenser ON (Information om andra sändningsnät)

8 5. "AF/REG" funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) Med ett kort tryck väljs AF/REG läge. När detta läge är valt kontrollerar radion signalstyrkan för alternativa frekvenser hela tiden. Med ett långt tryck väljs regionläge PÅ eller AV. Regionläge PÅ: AF eller PI SEEK används för den radiostation som har alla PI koder likadana som den för tillfället valda radiostationen. REG visas i displayen. Regionläge AV Regionkoden i formatet PI kod ignoreras när AF eller PI SEEK är aktiv. 6. "TA" funktion (TRAFIKMEDDELANDE) Med ett kort tryck väljs TA läge PÅ eller AV När TA läget är PÅ och ett trafikmeddelande sänds: och apparaten är i CD/MP3 läge växlar apparaten till radioläge temporärt. och volymnivån är under tröskelnivån, höjs volymen till tröskelnivån. och en TP station tas emot tänds TP I LCD displayen. 7. "PTY" funktion (PROGRAMTYP) Med PTY knappen kan PTY grupp väljas. PTY MUSIC----PTY SPEECH----PTY OFF Med snabbvalsknapparna 1-6 kan typ av PTY inom varje grupp väljas. När PTY är vald påbörjas sökning efter radiostationer som sänder vald PTY och stannar på denna när den hittas. 8. DISPLAY (DISP) Med ett tryck på denna knapp ändras informationen på displayen enligt nedan. 1) Vid mottagning av en RDS station. RADIO LÄGE PS ---- CT ---- FREQ ---- PTY CD/MP3 LÄGE CDP ---- CT ---- PS ---- FREQ ---- PTY 2) Vid mottagning av en icke RDS station RADIO LÄGE FREQ ---- CLOCK ---- NO PTY CD/MP3 LÄGE CDP ---- FREQ ---- CLOCK ---- NO PTY Varje visning varar några sekunder och återgår därefter till första läget. Notering: CT = klocktid FREQ = frekvens 9. MODE KNAPP (MODE) Med ett tryck på denna knapp kan du välja RADIO läge eller CD/MP3 läge. 10. BAND KNAPP (BAND) Man växlar mellan radio banden med denna knapp FM1---FM2---FM AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP ELLER FREKV. NED ) (A) RADIO LÄGE Med korta tryck justeras frekvensen ett steg i taget (MANUELL TUNING). Med tryck längre än 1 sekund så bläddras frekvensen (SEEK tuning). (B) CD/MP3 LÄGE Med korta tryck byter man spår på CD/MP3 skivan. Med tryck längre än 1 sekund spolar man i ljudspåret (CUE eller REVIEW).

9 12. AUTO SEEK SEARCH TUNING (A/PS) Med ett kort tryck letar radion efter varje sändande station. När signalstyrkan är större än tröskelnivån för att stanna så stoppas sökningen på denna station under 5 sekunder med radioljudet påslaget och påbörjar därefter sökningen igen. Med ett tryck längre än 1 sekund så lagras de 6 starkaste stationerna på varsin förinställningsknapp. När sökningen är klar avslutas funktionen. 13. SCAN Knapp (SCN) Denna knapp låter dig lyssna 5 sekunder på varje radiostation som hittas under sökningen. 14. LCD DISPLAY Displayfönstret visar funktioner och status för apparaten. PLACERING AV CD KONTROLLER 11. SPÅR/SÖK KNAPP FRAMÅT OCH BAKÅT (byta låt) Tryck på SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att gå till önskat spar (låt). (...REVERSE...FORWARD) Tryck in och håll SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att snabbspola skivan. Släpp knappen när önskat musikavsnitt är hittas. Normal avspelning återupptas. När CD/MP3 avspelningen är klar kommer apparaten att växla till radioläge automatiskt. 16. CD INKAST 17. CD UTKAST KNAPP Tryck på EJECT knappen för at ta ur CD:n. 18. PAUS KNAPP Tryck på PAUSE knappen (18) under avspelning för att gå till pausläge. Tryck igen för att återuppta avspelningen. 19. INTRO KNAPP (Förlyssning på alla spår) Med ett tryck på denna knapp tänds INT ON indikatorn i displayen och de första sekunderna på varje spår. Tryck igen för att stoppa och påbörja avspelning. 20. REPETERA KNAPP "RPT" Med ett tryck på denna knapp tänds "RPT" indikatorn i displayen och valt spår kommer att repeteras ända tills knappen trycks in igen. 21. SLUMPVIS AVSPELNING KNAPP "RDM" Med ett tryck på denna knapp tänds "RDM" indikatorn i displayen varje spår avspelas slumpmässigt istället för i normal ordningsföljd. Tryck på knappen igen för att avbryta. 22, 23. VAL 10 SPÅR UPP/NED: (vid avspelning av MP3 filer) M5: 10 spår ned / M6: 10 spår upp HUR MAN VÄLJER MP3 FILER 1. Söka spår: Tryck på A/PS en gång för att aktivera spårsökning. Tryck på SEL och första siffran blinkar. Välj första siffran med volymratten. Tryck på SEL och den andra siffran blinkar. Välj andra siffran med volymratten. Fortsätt på samma sätt med övriga siffror. Den låt du valt kommer därefter att börja spelas.

10 2. Sök filnamn: Tryck på A/PS två gånger för att aktivera filnamnsökning. Tryck på SEL för att visa första mappen. Välj mapp med volymratten. Tryck på SEL knappen igen och det första filnamnet visas. Välj fil med volymratten. Tryck på SEL knappen för att starta avspelning av vald fil. 3. Sök tecken: Tryck på A/PS tre gånger för att aktivera teckensökning. Tryck på SEL för att visa tecknet A. Välj tecken med volymratten. Tryck på SEL knappen igen mer än 2 sekunder. Låttitlar som börjar på samma tecken visas. Välj låt med volymratten. Tryck på SEL knappen för att starta avspelning av låt. RESET Resetknappen (24) är placerad bakom frontpanelen på apparathuset. Knappen används när: Installationen när alla kablar är anslutna. installationen är klar och alla kablar är anslutna. ingen av knapparna på fronten fungerar. felkod visas på displayen (error). 25. USB port Använd en USB kabel för att ansluta till din portabla MP3 spelare. VIKTIGT INFORMATION Denna bilstereo apparat är konstruerad enligt den senaste USB teknologin. Utbudet av USB minnen på marknaden är stort. Roadstar kan inte garantera att denna apparat fungerar ihop med alla USB produkter av idag och i framtiden. USB minnen som kräver någon form av installerad programvara fungerar inte på denna apparat. 26. MULTIMEDIA CARD (MMC) / SD CARD LÄSARE Stödjer endast MP3 ID3 format SPECIFIKATIONER CD/MP3 SPELARE Signal to Noise Ratio Kanalseparation Frekvensrespons > 60dB > 50 db (1kHz) 20Hz - 20 khz TUNER Känslighet 3 µv Stereo separation 35 db Signal to noise ratio 55 db Frekvensområde MHz Kanalsteg 50 khz Mellanfrekvens 10.7 MHz LINE-OUT Utgång Impedans GENERAL Strömförsörjning Högtalarimpedans Uteffekt 350mV max. 10kOhm 13.8V DC ( V tillåtet) 4 eller 8 ohm 40W x 4 kanaler

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp.

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp. Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson AEG CD/MP3 Bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare, inklusive rattfjärrkontroll Monterings- och bruksanvisning Artikelnummer: 370481 -AEG CS MP

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

KDC-W4037 KDC-W3537 KDC-W3037 KDC-W311 KDC-W237 BRUKSANVISNING

KDC-W4037 KDC-W3537 KDC-W3037 KDC-W311 KDC-W237 BRUKSANVISNING CD-RECEIVER KDC-W4037 KDC-W3537 KDC-W3037 KDC-W311 KDC-W237 BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder 3 Anmärkningar 4 Allmänna egenskaper 7 Till-/frånslag Välja källa

Läs mer

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Bruksanvisning 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 113 Viktigt

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

DIGITAL MEDIA RECEIVER UTE-80B. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

DIGITAL MEDIA RECEIVER UTE-80B. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-123R

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-123R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer