SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2013"

Transkript

1 SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos Bilaga Ärende 4 Fast Fastighet Konto Planerat Underhåll Belopp Nr Namn Text Beskrivning 0490 Abrahamsbergsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare/Varmvattenmätning Abrahamsbergsskolan Fönsterunderhåll Byte av fönster hus F klart HT Abrahamsbergsskolan Förebyggande skadegörelse Nya utomhusarmaturer. Klart HT Abrahamsbergsskolan Underhåll el T5 armaturer, klart HT 2013;T5 armaturer hus B klart HT Abrahamsbergsskolan Underhåll hissar Hissrenovering hus E klart HT Abrahamsbergsskolan Underhåll inre ytskikt Byte av dörrar, klart HT 2013;Målning och byte av dörrar i hus C, D och E klart HT Abrahamsbergsskolan Underhåll inre ytskikt Byte av dörrar hus F klart HT Abrahamsbergsskolan Underhåll skolgård och mark Trädfällning Abrahamsbergsskolan Underhåll skolgård och mark Nytt stängsel klart HT 2013;Markåtgärder etapp 3, klart HT Adolf Fredriks musik. Energisparåtgärder Byte direktdrift LB06/LB08/Driftoptimering Adolf Fredriks musik. Takunderhåll Översyn av värmekabel samt rensning tak. Utförs under hösten och våren Adolf Fredriks musik. Underhåll el Byte belysning och styr klassrum/korridor, klart HT Adolf Fredriks musik. Underhåll hissar Byte kontakter, rullar, målning, belysning Adolf Fredriks musik. Underhåll hissar Renovering hiss 6, mathiss, klart under september Adolf Fredriks musik. Underhåll ventilation OVK-åtgärder Alviksskolan Byggnadsarbeten övrigt Åtgätda del 1 på hus D Klart Ht Alviksskolan Projektledning Projektering av duschar hus B Klart Ht Alviksskolan Svagströmsinstallationer Utbyte av gamla larm till nytt i hus B, C, E och G Klart Ht Alviksskolan Takunderhåll Åtgätda del 2 på hus D Klart Ht Alviksskolan Underhåll inre måleriarbeten Hus B omklädningsrun 222, 224, 316 & 318 Klart Ht Alviksskolan Underhåll inre ytskikt Renovering av duschar och wc i hus B Klart Ht Alviksskolan Underhåll inre ytskikt Renovering duschar 105 och 109 hus C Klart Ht Alviksskolan Underhåll skolgård och mark Underhåll skolgård mark för samtliga byggnader på fastigheten Klart Ht Alviksskolan Underhåll skolgård och mark Åtgärda mark samt trädvård Klart Ht

2 0500 Alviksskolan VVS-konsulter Projektering av duschar hus B Klart Vt Askebyskolan Brandskada Sannering efter brand klassrum A125. Klart HT Askebyskolan Förebyggande skadegörelse Installation av termosensorer. Klart HT Askebyskolan Underhåll skolgård och mark Åtgärder efter lekplatsbesiktningar. Klart HT Askebyskolan Övrig projektadministration Systematiskt brandskyddsarbete Klart HT Asplunden 6 Energisparåtgärder Byte till direktdrift,uppgradering styr Asplunden 6 Underhåll ventilation Byte ventilationsaggregat inkl.styr,uppkoppling Aspuddens skola Byggnadsarbeten övrigt Fönsterrenovering inkl. energiglas hus B sommar/ höst Aspuddens skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Aspuddens skola Projektledning Fönsterbyte till energiglas hus B samt markarbeten. Klart HT Aspuddens skola Underhåll hissar Renovering schakt dörrar Aspuddens skola Underhåll skolgård och mark Ny trätrall vid hus G klart sommar Aspuddens skola Underhåll skolgård och mark Nya markbrunnar vid hus G, ny asfalt vid B1 och hus J klart hösten Backglimmen 1 Underhåll skolgård och mark Byte lekutrustning Klart VT Backluraskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Backluraskolan Fasadunderhåll Färg delar fasad lika urspr Hus B, D, E HT Backluraskolan Fönsterunderhåll Byte av fönster hus B och E, HT Backluraskolan Underhåll el Byte till T5 armatur hus A - C, HT 2013 Nya T5 armaturer Hus B HT13; Hus E UTGÅR Backluraskolan Underhåll inre ytskikt Byte matta måln väggar matsal Hus E VT Backluraskolan Underhåll skolgård och mark Just asfalt ramp Hus E, staket Hus D mm HT Bagarmossens skola Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Bagarmossens skola Underhåll grund, dränering Dränering bristfällig hus A samt dagvattenbrunn mellan hus A och M klart 31/ Bagarmossens skola Underhåll grund, dränering Framtagande av handling till skolgårdsprojekt, klart 18/ Bagarmossens skola Underhåll inre ytskikt Ytskikt hus M Bagarmossens skola Underhåll skolgård och mark Dränering bristfällig hus A samt brunn mellan hus A och M klart 31 mars Bagarmossens skola Underhåll skolgård och mark Byte av klätterställning samt fallskydd utanför hus M färdigt 30/ Bagarmossens skola Underhåll ventilation Upprustning av bef. ventagg. klart dec Bagarmossens skola Underhåll VS Åtgärda värmeproblem hus X. Klart okt Bandhagens skola Energisparåtgärder Byte 2 st apparatskåp DUC Bandhagens skola Fönsterunderhåll Fönster hus E/MF Bandhagens skola Fönsterunderhåll Fönster hus E/MF Bandhagens skola Underhåll VS Byte av radiatorventiler vår 2013, hus C,D,E,F Bandhagens skola Vattenskada Fuktskada i gymnastik hus G klart okt

3 6172 Bandlandet 1 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Barnkammaren 1 Takunderhåll Takvinklat av plåt Klart HT Barnkammaren 1 Underhåll inre ytskikt Invändig målning hus A HT Beckombergaskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Beckombergaskolan Underhåll skolgård och mark Stängselarbeten samt flytt av bod sommar Beckombergaskolan Underhåll skolgård och mark Trädfällning/ato Beckombergaskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Bergholmsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Bergholmsskolan Underhåll inre ytskikt Målning av trapphus A2 klart 31/ Bergholmsskolan Underhåll skolgård och mark Gallring av rabatt nya blomkrukor lagning staket klart sept Bibliotekarien 4 Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Birgitta 3 Underhåll inre ytskikt Ytskick 1 avd ht Birkamyntet 3 Underhåll skolgård och mark Byte av staket, klart sommar Bittinge 1 Underhåll inre ytskikt Invändigt underhåll i samband med ventilations jobb vt Björkhagens skola Energisparåtgärder Injustering värmesystem Björkhagens skola Fönsterunderhåll Fönsterrenovering hus A klart okt Björkhagens skola Underhåll inre ytskikt Renovering dusch i gymnastiken klart HT Björkhagens skola Underhåll skolgård och mark Åtgärda slänt, trappa och gångväg som undermineras vid kraftigt regn, yttertrappan till bostaden klart aug Björkhagens skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Björkhagens skola Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Björnboda skola Byggnadsarbeten byggnad Ventilerat golv hus A o B hösten Björnboda skola Fasadunderhåll Fasad o fönster hus A Björnboda skola Underhåll el Byte armaturer matsal hus B, klart sept Björnboda skola Underhåll inre bygg övrigt Åtg med anledning av brister i inomhusmiljön, klart Björnboda skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Björngårdsskolan Byggnadsarbeten övrigt Radonåtgärder källare enl. Fastighetsstöd KEN KlART ht Björngårdsskolan Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Björngårdsskolan Takunderhåll Målning och lagning av yttertak på hus A, klart HT Björngårdsskolan Underhåll inre måleriarbeten Plan 5 Målning av 2 kapprum, 3 grupprum hus A. Klart HT Björngårdsskolan Underhåll inre måleriarbeten Plan 4 Målning av klassrum hus A. Klart HT Björngårdsskolan Underhåll inre ytskikt Renovering av 12 st wc i A-huset klart till HT Blackebergs gymnasium Takunderhåll Takunderhåll hus B ht

4 0040 Blackebergs gymnasium Underhåll skolgård och mark Trädfällning Blackebergs gymnasium Underhåll VS Toalettrenovering klart ht Blackebergs gymnasium VVS-konsulter Luktutredning Hus A+B Blackebergsskolan Fasadunderhåll Underhåll av portar klart ht Blackebergsskolan Förebyggande skadegörelse Förebyggande skadegörelse byte av dörrpartier Klart ht Blackebergsskolan Takunderhåll Takomläggning samt målning (plåt) sommar Blackebergsskolan Underhåll skolgård och mark Trädfällning Blommensberg Underhåll inre ytskikt Målning korridor plan 400, 3 klassrum och 2 omklädningsrum, ny matta i dramasal och omkl rum sommar Blommensberg Underhåll ventilation OVK-åtgärder Blomsterhuset 1 Underhåll grund, dränering Slutföring sanering grund klart jan Blågull 1 Byggnadsarbeten mark o skolgårdkonstgräs HT Borrsvängen 11 Underhåll skolgård och mark Upprustning av gård. Ny lekutrustning och konstgräs. Klart juli Bredängsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bredängsskolan Underhåll skolgård och mark Räcke vid slänt. Beräknas klart sommaren Bredängsskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Vaktmästarbostad. Undertrycksvent. Klart ht Bromma gymnasium Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bromma gymnasium Underhåll VS Kompletering av värmerör hus A Klart Vt Brommaskolan Underhåll svagström Kompletering av utrymningslarmet flera brandklockor Brommaskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Radonåtgärder Bromstens gård 1 Underhåll skolgård och mark Utbyte av lekutrustning ht Bromstensskolan Underhåll hissar Renovering hiss och klart HT Bromstensskolan Underhåll hissar Byte olja, ompakning, sanering Bromstensskolan Underhåll inre ytskikt Åtgärder fritids, källare, klart HT Bromstensskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Bronsåldern 1 Underhåll skolgård och mark Asfaltering av skolgård sommar Bronsåldern 2 Ventilationsinstallationer OVK-ärende, byte av aggregat sommar Brotorpsskolan Brandskada Återuppbyggnad av nedbrunnet sophus klart 2/ Brotorpsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Brotorpsskolan Underhåll skolgård och mark Åtgärder Lekutrustning/besanm. klart 31/ Brotorpsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Brotorpsskolan Övrig inre skadegörelse Nya innedörrar pga inbrott Brunkullan 1 Fönsterunderhåll Fönster o Fasad Klart HT

5 6035 Brunkullan 1 Takunderhåll Vinkelrännor plåt Klart VT Brunkullan 1 Ventilationsinstallationer Byte ventilation Klart HT Brännkyrka gymnasium Energisparåtgärder Väderstation/Behovstyrning vent gymaula Brännkyrka gymnasium Underhåll skolgård och mark Renovering/asfaltering utanför vaktmästarbostad.ca 80 m2 klart sommaren Brännkyrka gymnasium Underhåll svagström Separera inbrottssystem och införliva inbrottet i befintlig galaxycentral för utrymningslarmet. klart sommaren Brännkyrka gymnasium Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Bussenhusskolan Underhåll skolgård och mark Markåtgärder, ht Bäckahagens skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bäckaskiftet 8 Fönsterunderhåll Fönster/fasadrenovering hus A klart 20/ Bäckaskiftet 8 Underhåll skolgård och mark Byte av klätterställning klart 1/ Bäverhyddan 1 Underhåll skolgård och mark Nedtagning av träd på gård klart feb Bönemannen 3 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bönemannen 3 Underhåll el Radiatorbyte hus A HT Bönemannen 3 Underhåll inre bygg övrigt Inre ytskikt Concordia 3 Underhåll inre måleriarbeten Målning av trappan inv. målning av dörrar, balkong dörrar klart Concordia 4 Underhåll skolgård och mark Trädäcket vid entren håller på att ruttna, rampen till förrådet är trasiga och felbyggd. Klart Cyklonen 2 Underhåll p g a vattenskada Återställning asfalt efter vattenläcka Cylinderlåset 3 Fasadunderhåll Infärgning putsad fasad,fönstermålning, sommar Cylinderlåset 3 Takunderhåll Takpapp höst Cylinderlåset 3 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Dalhagsskolan Takunderhåll Inventering av fuktskador efter takläckage Ht Dalhagsskolan Underhåll skolgård och mark Besiktningsåtgärder efter lekplatsbesikning, Trädfällning Klart Ht Dalkarlslägret 69 Fasadunderhåll Fasadmålning sommar Dalskolan Underhåll inre bygg övrigt Underhåll i samband med verksamhetsanpassningar, målning och utbyte av takplattor. Hus A klart sept Dalskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Damskon 1 Takunderhåll Rengöring yttertak samt komplettera taksäkerhet Damskon 1 Underhåll el Byte av armaturer sommar/höst Detaljisten 6 Fasadunderhåll Fasadrenovering och fönster, VT Eiraskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Eiraskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag 70000

6 1870 Ekensbergsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Ekensbergsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Elinsborgsskolan Förebyggande skadegörelse Modernisering samt förbättring belysning skolgård klart ht Elinsborgsskolan Underhåll hissar Ompackning, byte olja, byte dörrkontakter, ny schaktbelysning, målning grop Enbacksskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Enbacksskolan Underhåll VS Underhåll vs ht Engelbrektsskolan Takunderhåll Installation av takvärme mm. Klart HT Engelska skolan Underhåll inre ytskikt Målning korridor plan 100. Klart sommar Enskede gårds gymn Takunderhåll Takomläggning hus C pga inträngande vatten. Klart juli Enskede gårds gymn Underhåll inre bygg övrigt Åtg efter sprucken avloppstam hus C samt åtg efter mögelskadat trinettkök hus A Enskede gårds gymn Underhåll inre måleriarbeten Målning två trapphus hus A Klart Enskede gårds gymn Underhåll inre ytskikt Nytt korridorgolv hus A Klart Enskede gårds gymn Underhåll portar Nya dubbelportar hus C - klart maj Enskede gårds gymn Underhåll ventilation OVK-åtgärder Enskede gårds gymn Underhåll VS Injustering värmesystem hela skolan Enskede gårds gymn Ventilationsinstallationer Energioptering hela skolan klart VT Enskede skola Underhåll inre ytskikt Nytt klinkergolv hus B100 klart april Enskede skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Enskedefältets skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Eriksdalsskolan Fasadunderhåll Akut lagnig/förstärkning av 5 entrétak hus A Eriksdalsskolan Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Eriksdalsskolan Underhåll inre måleriarbeten Invändig målning gymnastik Klart HT Eriksdalsskolan Underhåll inre måleriarbeten Fortsatt inv. målning hus B trapphus+korr. Klart HT Eriksdalsskolan Underhåll inre ytskikt Duschar + omkl.rum i gymnastiken, hus D, klart ht Eriksdalsskolan Underhåll ventilation Hus F - Nytt vent.aggregat förskolan Villan plan ev. fjv Klart HT Essingeskolan Arkitekter Förstudie av tillbyggnad Essingeskolan Energisparåtgärder Byte styr fler ventaggregat Essingeskolan Fasadunderhåll Byte av stuprör till vandalrör med lövsil.klart vårterminen Essingeskolan Underhåll inre måleriarbeten Målning av 2 st klassrum plan 20.Klart till höstermin Essingeskolan Underhåll inre ytskikt Regnbågen mål./bygg Essingeskolan Underhåll inre ytskikt Inrehåll enligt hyresavtal.klart till höstterminen Essingeskolan Underhåll skolgård och mark Asfaltering runt lekplats vänskapsgården.klart höstterminen Essingeskolan Underhåll svagström Iordningställ larmdonsövervakning

7 0560 Essingeskolan Underhåll ventilation Nytt ventagregat,delar av regnbågen Essingeskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Fader Bergström 3 Underhåll inre ytskikt 94:an Målning av korridor ca Utförs sommaren 2013, 100:a Målning av rum 123, 124, 125 ca utföres under sommaren Fagersjöskolan Byggnadsarbeten byggnad Byte av felvända korridorspartier, SBA anmärkning klart maj Fagersjöskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Fagersjöskolan Takunderhåll Byte av takbeklädnad ny papp samt rännor rör och plåtinklädnad klart oktober Fagersjöskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Faludden 1 Underhåll skolgård och mark Åtgärda bes anmärkningar Farsta gymnasium Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Farsta gymnasium Energisparåtgärder Renovering av fönster på E-huset långsida mot innergård samt gavel mot tågspår arbete innefatta 1 montering av Eco 1471 Fisksumpen 5 Takunderhåll Byte och rep hängrännor samt fasad samt rep. av putsskador. Klart aug Flytdockan 2 Underhåll portar Genomgång inkl målning av portar vår-höst Frans Schartaus Gymn Byggnadsarbeten byggnad Renovering av portar hus C. Klart maj Frans Schartaus Gymn Underhåll grund, dränering Reparation av sockel i hus C o D. Klart HT Frans Schartaus Gymn Underhåll hissar Byte dörrullar Frans Schartaus Gymn Underhåll portar Portrenovering Hus C klart maj Frans Schartaus Handels. Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Fridhemsplans Gymn Underhåll svagström Inbrottslarm/brandlarm Fridhemsplans Gymn Underhåll ventilation OVK-åtgärder Fridhemsskolan Felanmälan underhåll Evakuering framflyttad från halvårsskiftet till årsskiftet Frustugan 1 Takunderhåll Målning plåttak Klart HT Fruängsskolan Fasadunderhåll Rep av skador på fasad Hus D och E Klart HT Fruängsskolan Underhåll inre ytskikt Klassrum i Hus A och Hus C Klart HT Fruängsskolan Underhåll skolgård och mark Renover. rabatter, planteringsskydd.+ stötd. underlag klart HT start Fryshuset Underhåll hissar Reparation av hiss i hus A samt nytt lyftbord vid lastkajen. Klart HT Fryshuset Underhåll ventilation OVK-åtgärder Fryshuset Övrigt underhåll Hus E: SBA-åtgärder samt ombyggnad av brandtrappa Fryshuset 1, Textilgatan Energisparåtgärder Galaxy/premiärintegrering Frögerd 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder ht Förarsätet 8 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Föreningssedeln 5 Underhåll el Byte av takarmaturer på pl 200. Utförs sommaren Föreningssedeln 5 Underhåll skolgård och mark Åtgärder efter lekbesiktning, klart HT

8 6337 Glaven 11 Fönsterunderhåll Renovering/måln. klart september 2013fönster.klart september Glaven 11 Underhåll inre ytskikt Byte skåpsnickerier i lekkök.klart november Gransätra 1 Underhåll skolgård och mark Upprustning av förskolegården som är i stort behov av renovering klart Grimsta skola Byggnadsarbeten byggnad Två nya brandavskiljande dörrpartier i hus B, hösten Grimsta skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Grusvivan 5 Underhåll hissar Ompackning, oljebyte, belysning, målning Grusvivan 5 Underhåll ventilation Ombyggnation köksventilation Klart HT Grynkvarnen 1 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Grynkvarnen 1 Förebyggande skadegörelse Komplettera stolpelysning+ förstärk fasadbelysning. Klart HT Grynkvarnen 1 Underhåll skolgård och mark Byggnation av dagvattenbrunn.asfaltslagningar. Byte av kombilek samt fallunderlag. Klart HT Gröndalsgården 4 Förebyggande skadegörelse Kompletterande ytterbelysning Gröndalsskolan Brandskada Brandskada entre hus A Klart HT Gröndalsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Gröndalsskolan Fönsterunderhåll Fönsterunderhåll vår Gröndalsskolan Underhåll inre ytskikt 30 invändig målning hus B höst -13, 50 inv underhåll hus V lägenhet Gröndalsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gubbängen Underhåll inre ytskikt Utfört februari 13 Målning samt ny belysning hus A Gubbängen Underhåll inre ytskikt Renovering av små toaletter samt korridorsbelysning i A-hus klart augusti Gubbängen Underhåll skolgård och mark Anläggningsarbete på skolgård, klart mars Gubbängen Underhåll VS Renovering av 4 små toaletter i A-hus klart nov Gubbängen Vattenskada Vattenskad pga läckage i inkommande vattenledning. Innefattar grävning rep samt sanering klart juli 13 fortsatt projektering samt åtgärd på nytt projekt Gubbängsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare/Behovsstyrd vent gym aula Gubbängsskolan Underhåll inre måleriarbeten Underhåll inv. måln i klassrum hus B klart dec Gubbängsskolan Underhåll inre ytskikt Golv underhåll i klassrum hus B klart dec Gubbängsskolan Underhåll skolgård och mark Ta ned dåliga träd. Underhåll och byte av lekutrustning samt underhåll av planteringar och träd klart sept Gubbängsskolan Underhåll skolgård och mark Upprustning av skolgård och lekutrustning klart sept Gubbängsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gudlög 16 Underhåll skolgård och mark Staket och grindar, VT Gudlög 16 Underhåll svagström Byte larmutrustning, HT Gullingeskolan Energisparåtgärder Byte styr/direktdrift hus C

9 0130 Gullingeskolan Underhåll el Nya armaturer, HT Gullingeskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gullingeskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Åtgäder efter radonmätning klart HT Gullmarsplans vux gymn Underhåll skolgård och mark Åtgärda mark som sjunker Gustav Vasa skola Byggnadsarbeten övrigt Installtion av ny fettavskiljare samt uppförande av ny vägg. klart vinter Gustav Vasa skola Takunderhåll Reparation av takkupor, färdigt hösten Gustav Vasa skola Underhåll el Renovering av armaturer i korridorer. Utföres under Vt och sommar Gustav Vasa skola Underhåll inre ytskikt Byte av mattor i rum samt målning av entre. klart under höst /sommar Gärdesskolan Byggnadsarbeten övrigt Installation av rökgasevakuering från skyddsrum hus B. Klart Ht Gärdesskolan Energisparåtgärder Ombyggnad av ventilationsaggregat till DUC styrning/varmvattenmätning Gärdesskolan Fönsterunderhåll Målning fönster hus A. Klart Ht Gärdesskolan Underhåll el Byte belysning i klassrum, klart HT Gärdesskolan Underhåll hissar Byte dörrkontakter, dörrstängare, installation överlast Gärdesskolan Underhåll inre ytskikt Målning trapphus B1. Klart sommar Gärdesskolan Underhåll skolgård och mark Staketåtgärder. Klart Ht Gärdesskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Radonåtgärder hus A. Klart Gökblomstret 1 Takunderhåll Vinkelrännor plåt Klart HT Gökuret 16 Underhåll skolgård och mark Nytt stängsel klart HT Hagsätraskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Hagsätraskolan Takunderhåll Byte brunnar hus D klart juni Hagsätraskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hagsätraskolan Underhåll VS Relining takavlopp, klart juni Hagsätraskolan Vattenskada Fuktskada efter läckage i hus D, klart i juni Hagsätraskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Åtgärder radon hus M, klart dec Hagsätraskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Hammarby skola Energisparåtgärder Driftoptimering legionella funktioner, varmvattenmättning Hammarby skola Underhåll inre ytskikt Golvläggning i hus D plan 2. Klart HT Hammarby skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hammarsmedjan 4 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Handpenningen 2 Underhåll inre ytskikt Målning av avd Grodan utförs Juli Handpenningen 2 Underhåll skolgård och mark Lekbesiktning, Rivning och nybyggnad av altan vid entren utförs juli Haren 8 Underhåll skolgård och mark Byte viss lekutrustning, klart hösten Harpolekaren 11 Underhåll svagström Införliva utrymningslarm 80000

10 0600 Hedvig Eleonora Fönsterunderhåll Målning källarfönster. Klart sommar Hedvig Eleonora Förråd, underhåll Renovering bod. Klart Ht Hedvig Eleonora Underhåll el Byte belysning i klassrum, klart HT Hedvig Eleonora Underhåll inre ytskikt Målning klassrum, byte matta hus A. Klart sommar Hembiträdet 13 Fasadunderhåll Fasad och fönsterrenovering, klart nov Hemmarö 2 Ventilationsinstallationer Byte frånlufts fläkt på vind klart november Herrängens skola Underhåll inre måleriarbeten Målning av 3.st. klassrum hus B 207,211,212.klart Oktober Herrängens skola Underhåll inre ytskikt Målning av hus B, byte av golv 115 kvm.ej golv Hjorthagens ga skola Fasadunderhåll Målning entréfasad. Klart sommar Hjorthagens skola Underhåll inre ytskikt Målning korridor plan 200. Klart sommar Hjorthagens skola Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Hjorthagens skola Åtgärder kontrollbesiktningar Radonåtgärder hus A. Klart Ht Hjulstaskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare/Behovstyrd ventilation gymnastik Hjulstaskolan Underhåll el Ny energibesparande belysning hus B klart HT Hjulstaskolan Underhåll inre ytskikt Korridorer trapphus Hus A, klart HT Holminge 1 Underhåll inre ytskikt Ytskick avd myran ht Holminge 1 Underhåll skolgård och mark Staket och grindar, HT 2013 samt jord och olja f Hornavan 4 Underhåll inre bygg övrigt Vägg/dörrparti SBA Klart i maj Hotell och restaurangs. Underhåll hissar Renovering garagehiss klart juni Hotell och restaurangs. Underhåll skolgård och mark Ny elslinga, asfalt på ramp i garaget klart aug Hotell och restaurangs. Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hotell och restaurangs. Underhåll VS Styr och reglerarbeten klart VT Hotell och restaurangs. Ventilationsinstallationer Ventilationsoptimering klart HT Husbygårdsskolan Energisparåtgärder Byte styrutrustning/direktdrift ventilation Hus C Husbygårdsskolan Förebyggande skadegörelse Gallerpartier till lastkaj klart ht Husbyskolan Underhåll hissar Målning maskinrum, ny schaktbelysning Husbyskolan Underhåll inre bygg övrigt Förstärkning av takstolar på hus B klart vt Huvudboken 2 Takunderhåll Takvinklar plåt Klart VT Hyllingeskolan Energisparåtgärder Hus B byte styr till ventaggregat Hållkarlen 2 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hägerstenshamnen Underhåll kyla Byte pga livslängd Hägerstensåsens skola Underhåll grund, dränering Sanering av grund hus A, under förskoledelen Hägerstensåsens skola Underhåll hissar Byte rullar och ljusridån 52019

11 1430 Hägerstensåsens skola Underhåll skolgård och mark Linjemålning efter skolgårdsupprustning samt dagvatten vid södra bommen till skolgården klart HT Hägerstensåsens skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hässelby Gymnasium Fönsterunderhåll Renovering fönster hus A hösten Hässelby Gymnasium Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hässelby Gymnasium Underhåll VS Renovering avlopp hösten Hässelbygårdsskolan Takunderhåll Tak hus E o C Hässelbygårdsskolan Takunderhåll Målning av tak mellan byggnad A och E, hösten Hässelbygårdsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hässelbygårdsskolan Underhåll VS Byte stammar i samband med ytskiktsrenovering av wc hus A, hösten Hästhagsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Hästhagsskolan Förråd, underhåll Nytt förråd Hästhagen utanför F-hus, klart sept Hästhagsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Högalidsskolan Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Höglandsskolan Takunderhåll Takmålning, klart HT Höglandsskolan Underhåll skolgård och mark Trädfällning/ato Hökarängens skola Energisparåtgärder Genomgång ventaggregat hus C källare, akut Hökarängens skola Takunderhåll Undehåll renovering av skiffertak Hökarängens skola Underhåll grund, dränering Renovering avlopp från hus H Hökarängens skola Underhåll inre bygg övrigt Byte av 2 st dörrpartier i korridor hus D klart nov Hökarängens skola Underhåll inre måleriarbeten Underhåll målning gymnastiksal hus F Hökarängens skola Underhåll inre ytskikt Golv underhåll kassrum hus D klart sept Hökarängens skola Underhåll skolgård och mark Om och nyläggning av dräneringsledningar hus H klart september Igelbäcksskolan Energisparåtgärder Byte styrutrustning ventilation Igelbäcksskolan Fasadunderhåll Målning fasad/fönster hus A Klart Ht Ingeborg 62 Underhåll inre ytskikt Renovering kök, höst Ingeborg 64 Fasadunderhåll Fasadrenovering och fönster, HT Ingeborg 64 Takunderhåll Takvinklar plåt Klart HT Innanhavet 2 Sickla udde Underhåll inre ytskikt Slipning av golv, klart augusti Innanhavet 2 Sickla udde Underhåll portar Målning/lackning av samtliga entrépartier, klart sommaren Innanhavet 2 Sickla udde Underhåll ventilation OVK-åtgärder Instruktionen 1 Underhåll inre måleriarbeten Målning inre totalt, klart Sept-Okt Instruktionen 1 Underhåll inre ytskikt Renovering av golv, klart Sept

12 1470 Johan Skyttes skola Energisparåtgärder Varmvattenmätning, legionella optimering Johan Skyttes skola Fönsterunderhåll Renovering av fönster samt nytt inv. isolerglas. klart sept Johan Skyttes skola Underhåll VS Termostater bytta av driftavdelningen klart juli Johannes skola Byggnadsarbeten övrigt Brandgasventliation i hiss Johannes skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Behovstyrd ventilation gymnastik Johannes skola Underhåll el Byte av armaturer i korridorer. Närvaro sensorer monteras med ljusreglering. Utföres under loven Johannes skola Underhåll hissar Byte kontakter, bärrullar, knappar, ridå, kontakter, belysning, linor, utförs Vt Johannes skola Underhåll inre ytskikt Renovering av ytskikt i klassrum, Utföres sommaren Jungfrulinet 63 Felanmälan underhåll Inkl 2 nya dubbeltorkskåp Jämlikheten 7 Underhåll skolgård och mark Utbyte av lekställning. klart sept Kaksmulan 1 Projektering övrigt Fukt & grundsanering, typ granab-golv, klart dec Kampementet 3 Fönsterunderhåll Målning av samtliga fönster. Klart sommar Kampementet 3 Underhåll portar Byte entreport. klart Ht Kaninen Minsta 9 Energisparåtgärder Energimättare för uppvärmningsel Kapplandet 1 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Katarina norra skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Behovsstyrning vent gym aula Katarina norra skola Underhåll inre ytskikt Slipning/renovering golv,klart hösten Katarina norra skola Underhåll skolgård och mark Markupprustning på skolgård. Klart aug Katarina norra skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Katarina norra skola Övrig yttre skadegörelse Reparation av räcket, påkörd av okänd Katarina södra skola Byggnadsarbeten byggnad Akut reparation av tak och fasad.pengarna från Frans S. Gymn. Klart maj Katarina södra skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Behovsstyrning vent gym aula Katarina södra skola Takunderhåll Omläggning av värmekabel hus A. Klart HT Katarina södra skola Underhåll inre ytskikt Renovering portar A-hus, klart hösten Katarina södra skola Underhåll skolgård och mark Markåtgärder samt lekutrustning. Klart HT Klacken 2 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Klacken 2 Underhåll inre ytskikt Golvläggning och ytskicksrenovering klart sommar Klacken 2 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Klarinetten 20 Ej avdragsgill ingående moms Utbyte av mattor i resterande delar av huset. Klart okt Klarinetten 20 Underhåll inre ytskikt Utbyte av mattor i resterande delar av huset. Klart okt Klastorpsskolan Arkitekter Förstudie av nybyggnad Klastorpsskolan Underhåll skolgård och mark Byte staket till bollplan.klart vårterminen

13 0660 Klastorpsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Knutbyskolan Byggnadsarbeten övrigt Projektering för byte till 3-glas fönster Hus A, B och C Knutbyskolan Energisparåtgärder Byte till direktdrift TA1/FF Knutbyskolan Fasadunderhåll Projektering för fasadrenovering Hus A, B,C och D. Klart HT Knutbyskolan Fönsterunderhåll Byte av fönster Hus D. Klart HT Knutbyskolan Underhåll skolgård och mark Projektering för upprustning av utemiljö avseende växtlighet, HT Knutbyskolan Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Korpen 12 Underhåll skolgård och mark 5 lek bes åtgärder, 75 åtgärder för leråkern vid trädäck på baksidan på nya gården Kraghandsken 5 Vattenskada Sannerat enligt förslag från konsult. KLART Kristinebergsskolan Takunderhåll Läckage. Omläggning del av tak hus A :- flyttat från Kullskolan Kristinebergsskolan Underhåll inre ytskikt Återställning efter vattenskada Kristinebergsskolan Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Krok 1 Underhåll skolgård och mark Byte av staket vt Krokholmen 1 Underhåll yttre måleriarbeten Målning av utvändig fasad inklusive tvättning av mögel på fasaden. klart Kråksätra 2 Fönsterunderhåll Taket mot skogen är måste ses över, samt tvättas av klart Kråksätra 2 Underhåll skolgård och mark Förskolegården är i behov av upprustning samt ny lekställning. Klart sommaren Kullskolan Byggnadsarbeten övrigt Fuktsanering källarplan klart augusti Kullskolan Takunderhåll Etapp 1 klart mars Kullskolan Takunderhåll Omläggning yttertak ovan trapphus. klart november Kullskolan Underhåll el Utrymningskyltar Kunden 2 Takunderhåll Takvinklar plåt Klart VT Kunden 2 Underhåll skolgård och mark Byte trall Kungsholmens gymn. Fönsterunderhåll Renovering/målning fönster hus A del 3 mot väster. Klart vårterminen Flyttat :- från Kullskolan Kungsholmens gymn. Underhåll hissar Nya toptracks på 6 plan samt nytt dörrmaskineri. Klart höstterminen Kungsholmens gymn. Underhåll ventilation OVK-åtgärder Kungsholmens gymn. Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag kv Borgarståndet Tillstånd, myndighets- och anslutningsavgifter Planavgift kvarteret Borgarståndet Kvarnbackaskolan Byggnadsarbeten byggnad Projektering av tak på hus A,B,D klart HT Kvarnbackaskolan Fasadunderhåll Målning fasad/fönster hus A, B, D Klart Vt Kvarnbackaskolan Takunderhåll Åtgärda takläckage klart Kvarnbackaskolan Underhåll yttre måleriarbeten Målning av fasad/fönster A,B,C klart ht Kvarnbyskolan Förebyggande skadegörelse Renovering av gradänger med organowood. Klart VT

14 2010 Kvarnbyskolan Underhåll inre ytskikt 2 trapphus målas, 4 kapprum målas i Hus A2 och A5. klart VT Innertak bytes, väggar målas, Hus C Klart VT Kvarnbyskolan Underhåll skolgård och mark Gradänger bytes. Klart VT Kvarnvalsen 1 Förebyggande skadegörelse Komplettera stolpelysning+ förstärk fasadbelysning. Klart HT Kvarnvalsen 1 Underhåll svagström Iordningställ larmdosövervakning Kvickentorpsskolan Underhåll el Byte armaturer i klassrum klart sept Kyrkbyn 7 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Kämpetorps skola Byggnadsarbeten byggnad AMV-krav på ventilation hus B, klart ht Kämpetorps skola Underhåll hissar Bärrullar Kärleksörten 7 Takunderhåll Vinkelrännor plåt Klart Vt Kärleksörten 7 Underhåll inre ytskikt Upprustning kök Kärrtorps gymnasium Underhåll ventilation OVK-åtgärder Körkarlen 12 Underhåll inre bygg övrigt Radonsanering källare - klart juni 2013, samt åtg sättning golv i kapprum Körkarlen 12 Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Leken 1 Underhåll skolgård och mark Nytt förråd samt kompl utegård klart sept Lekrummet 1 Byggnadsarbeten mark o skolgårdkonstgräs HT Lillholmsskolan Byggnadsarbeten byggnad Sannering av PCB i hus-a i samband med fönsterbyte klart Lillholmsskolan Förebyggande skadegörelse Utökad ytterbelysning på fasad. Klart ht Lillholmsskolan Underhåll inre måleriarbeten Ommålning av expeditionen, samt Fritidslokalen (klassrum+korridor) klart aug Lillholmsskolan Underhåll inre måleriarbeten Vattenskada i ubåten som drabbades i våras, bygg, målningsarbeten klart sommaren Lillholmsskolan Underhåll portar Uppfräschning av entren,ramp, huvudingång H-A. planeras Lillholmsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Lillholmsskolan Vattenskada Åtgärd fuktskador av grunden i hus-c enl. konsulter klart HT Litografin 4 Fasadunderhåll Fönster/fasadrenovering hus A klart 20/ Lotsen 16 Underhåll inre vitvaror Byte vitvaror, klart hösten Loviselundsskolan Takunderhåll Utbyte takplåt, komplettering livlinefästen, snörasskydd Hus G, F HT Loviselundsskolan Underhåll grund, dränering Projekt fr 2012: mark återställande Loviselundsskolan Underhåll skolgård och mark Delvis proj fr 2012: markåterställning Loviselundsskolan Underhåll VS Utbyte kallvatten mm i undercentral klar VT Långbro 13_20 Energisparåtgärder Energiutredning klart Långbro 13_20 Underhåll inre måleriarbeten Målning av allmänna utrymmen samt 2 hallar och 4 st. toaletter, 2 i hus A samt 2 i hus B. Klart April

15 1490 Långbrodals gamla skola Underhåll hissar Byte rullar, belysning, målning Låssmeden 11 Fasadunderhåll Omfärgning av fasad. Utförs under juli Låssmeden 11 Takunderhåll Rengöring samt behandling av tegeltak. Klart sommar Magelungsskolan Energisparåtgärder Effektmätning elabonnemang Magelungsskolan Fönsterunderhåll Byte av uttjänta fönsterpartier i klassrum för förskolan arbetet klart oktober Magelungsskolan Underhåll inre ytskikt Byte matta samt ommålning efter skada klart juni Magelungsskolan Underhåll skolgård och mark Dränering samt konstgräs till fotbollsplan samt utbyte av uttjänt gungställning klart september Magelungsskolan Underhåll skolgård och mark Åtgärdande av förskolegård efter risk anmälan i från verksamheten arbetet klart oktober Maltesholmsskolan Takunderhåll Komplettering av snörasskydd, byte stuprör och hängrännor HT Maltesholmsskolan Underhåll el Byte utomhusarmaturer på hela skolan HT Maltesholmsskolan Underhåll skolgård och mark Justering asfalt och fallsand, renovering av sophus, nytt staket HT Maltesholmsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Maltesholmsskolan Underhåll VS Påbörjad projektering ny ventilation Hus H-G-E-F HT Margareta 28 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare/Fjärrvärmemätning Maria skola Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Maria skola Fönsterunderhåll Målning fönster mot gatan Klart VT Maria skola Fönsterunderhåll Fortsättning Etapp 2: Fönster mot Wollmar Yxkullsgatan Klart november Maria skola Underhåll hissar Byte bärlinor, dörrkontakter Maria skola Underhåll hissar Hissreparation och byte lyftbord lastkaj Klart HT Maria skola Underhåll inre ytskikt Nya plastmattor i A1099, B107, B108, B404 Klart HT Maria skola Underhåll skolgård och mark Konstgräs på lekyta skolgård Klart HT Maria skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Mariehamn 2 Underhåll skolgård och mark Byte av staket klart ht Marö 4 Underhåll inre ytskikt Byte golvbeklädnad hus A nya mattor klart juli Matteus skola Underhåll el Byte belysning och styr klassrum/korridor, klart HT 2013; Ombyggnad av befintliga armaturer. Montering av nya globet i korridorer. Utförs under loven Matteus skola Underhåll inre bygg övrigt Renovering av dörrpartier, klart hösten Matteus skola Underhåll inre ytskikt Renovering av ytskikt i wc samt klassrum. Utföres Ht/ sommar Mjölkkammaren 4 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare/fjärrvärmemätning Molntappen 58 Underhåll skolgård och mark Markåtgärder klart 31/ Munsö 1 Underhåll el Utbyte av gammal uttjänt belysning våning 2 klart juni Målargärdet 1 Underhåll svagström Iordningställ larmdosövervakning 52000

16 1500 Mälarhöjdens skola Underhåll el Byte av armaturer hus C klart HT Mälarhöjdens skola Underhåll hissar Byte rullar, dörrkontakter, belysning Mälarhöjdens skola Underhåll inre ytskikt Ytskikt i klassrum i samband med ventilationsprojektet. Klart HT Mälarhöjdens skola Vattenskada Vattenskada hus D. Klart HT Nipfjället 9 Övrigt underhåll Byggåtgärder innan besiktning av skyddsrum Klart: Ht Nockebyhovsskolan Fasadunderhåll Fasadmålning/fönsterrenovering hus A och B klart HT Nockebyhovsskolan Underhåll skolgård och mark Trädfällning Nordens Vänner 2 Underhåll el Byte av elcentral, klart vintern Nordens Vänner 2 Underhåll inre ytskikt Akustiktak i avd. blåbär samt målning avd. Humla, Sländan, Myra.klart Nordens Vänner 2 Underhåll skolgård och mark Belysning på gården, det är mörkt på morgonen/eftermiddag, konstgräs och asfalt, klart HT Nordens Vänner 2 Underhåll VS Utbyte av gamla elradiatorer till oljefyllda, avd. Blå klart till vintern Norra Reals gymnasium Underhåll el Byte av armaturer till nya intelligenta, utföres under loven Norra Reals gymnasium Underhåll hissar Byte dörrkontakter, uppgradering fotocellridå, bärrullar.mm. Utförs HT Norra Reals gymnasium Underhåll skolgård och mark Fortsatt renovering av staketet, runt skolan samt byte av träsarg till stensarg. Pågår under hela året Norra Reals gymnasium Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Norra Reals gymnasium Underhåll ventilation OVK-åtgärder Norra Reals gymnasium Underhåll VS Injustering värmesystemet. utförs sommaren, HT Norra Ängby skola Underhåll hissar Hissrenovering Norra Ängby skola Underhåll hissar Byte linor, täta läckande växel Norra Ängby skola Underhåll skolgård och mark Trädfällning Norra Ängby skola Underhåll skolgård och mark Återställning av marken efter rivning av pumphus klart ht Nya Elementar Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Nya Elementar Fönsterunderhåll Fönsterrenovering hus A och E klart HT Nya Elementar Underhåll hissar Hissrenovering hus A Klart HT Nya Elementar Underhåll skolgård och mark Trädfällning Nya Elementar Underhåll skolgård och mark Trädbesiktningsåtgärder klart HT Nya Elementar Underhåll ventilation OVK-åtgärder Nybohovsskolan Byggnadsarbeten övrigt Fönsterbyte till energiglas, klart okt Nybohovsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Nybohovsskolan Underhåll inre ytskikt Renovering pentry sommaren Nytorpsskolan Fönsterunderhåll Hus G. fönsterunderhåll slutfakturerar och klart 25/3-13 Hus G

17 1090 Nytorpsskolan Takunderhåll Åtgärda de delar av taken som framgår i kommande inventering. klart 30/ Nytorpsskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Nälstaskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Nälstaskolan Underhåll el Byte till T5 armatur hus A - C, HT 2013 Nya T5 armaturer Hus A-C HT Nöjet 1 Byggnadsarbeten mark o skolgårdkonstgräs HT Nöjet 1 Underhåll skolgård och mark Konstgräs HT Objektivet 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Olaus Petriskolan Fasadunderhåll Målning entré. Klart sommaren Olaus Petriskolan Underhåll hissar Reparation dörrmaskin, installation av överlastbrytare. Komplettering av dörrridå. Klart sommar Olaus Petriskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Olovsberg 12 Underhåll skolgård och mark Nytt stängsel klart HT Olovsberg 12 Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Olovslundsskolan Takunderhåll Takmålning, klart HT Olovslundsskolan Underhåll el T5 armaturer, klart HT 2013;T5 armaturer hus A klart HT Olovslundsskolan Underhåll hissar Byte samtliga rullar korg/schakt, ny schaktbelysning Olovslundsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Olovslundsskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Radonåtgärder hus A klart HT Ormkärrs skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Ormkärrs skola Underhåll inre ytskikt Fuktskada hus A, klart oktober Ormkärrs skola Vattenskada Åtgärder av fuktskada hus A klart okt Oxhagsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Oxhagsskolan Underhåll skolgård och mark Åtgärder efter beiktningsanmärkningar 2013 klart ht Oxhagsskolan Underhåll skolgård och mark Komplettering dagvattenbrunnar på skolgården klart HT Oxhagsskolan Underhåll VS Byte av blandare i tvättställ i toaletter hus A, B, C Klart ht Oxhagsskolan Vattenskada Sannering efter läckande rör koppling inbyggd i vägg mellan toaletter i hus C, Klart VT Pajazzo 7 Underhåll grund, dränering Färdigställande grundsanering klart febr Pajazzo 7 Underhåll inre ytskikt Mattbyten mm klar VT Parflygeln 1 Byggnadsarbeten övrigt Rivning hus A/ato/pwa Parflygeln 3 Underhåll inre ytskikt Byte mattor klart HT Pilgrimsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Pilgrimsskolan Underhåll skolgård och mark Iordningställande av gräsytor vid entre, slänt vid sandlåda på framsidan. Utförs under sommaren Åtgärder efter lekbesiktning

18 6237 Pilträdet 13 Fasadunderhåll Putsarbeten Pilträdet 13 Underhåll skolgård och mark Utbyte lekutrustning,markjusteringar.klart vårterminen Planket 8 Underhåll yttre måleriarbeten Målning Klart Ht Platåskon 4 Underhåll ventilation Byte ett ventaggregat i A-hus pga OVK anmärkning utfört januari Portklappen 1 Fasadunderhåll Omfärgning fasad, fönstermålning, klart Portklappen 1 Takunderhåll Renovering tak klart augusti Pytsen 2 Byggnadsarbeten övrigt Inomhusmiljöåtg, klart våren Pytsen 2 Projektledning Inomhusmiljöåtg, klart våren Pytsen 2 Svagströmsinstallationer Inomhusmiljöåtg, klart våren Pärlstickaren 22 Fasadunderhåll Omfärgning av fasad samt målning fönster klart till skolstart HT Pärlstickaren 22 Underhåll inre ytskikt Målning korridorersamt mattbyte i korridorer och kapprum. Klart HT Pärlstickaren 22 Underhåll skolgård och mark Byte av lekutrustn. Klart HT Reket 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Renfanan 30 Byggnadsarbeten mark o skolgårdkonstgräs HT Renfanan 30 Underhåll skolgård och mark Asfaltering Som Ribe 1 Underhåll skolgård och mark Utbyte av grindar och stakett klart ht Ribe 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Riksbyskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Legionellafunktioner/Behovstyrning ventilation gymnastik Riksbyskolan Takunderhåll Takomläggning hus A klart HT Riksbyskolan Underhåll hissar Byte gnistrande kontaktorer, öga bytes mot ridå Riksbyskolan Underhåll inre ytskikt Målning etapp 2, klart HT Målning av lektionssalar och korridorer klart HT Rinkebyskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare/Behovstyrd ventilation gymnastik Rinkebyskolan Underhåll el Byte av armaturer rum 2030 och Klart VT Rinkebyskolan Underhåll hissar Byte bärrullar kontakter, målning grop, ompackning cylinder, nu schaktbelysning.klart HT Rinkebyskolan Underhåll skolgård och mark Markunderhåll och staketbyte. Klart HT Rinkebyskolan Vattenskada Återställande efter vattenskada. Klart HT Risselö 2 Underhåll p g a vattenskada Åtgärd vattenskada förskola. Klart okt Rågsvedsskolan Brandskada Återställning efter brand hus A klart dec Rågsvedsskolan Byggnadsarbeten byggnad Återställning efter brand hus A klart dec Rågsvedsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Rågsvedsskolan Projektledning Återställning efter brand hus A klart dec Rågsvedsskolan Takunderhåll Tak hus A och B klart augusti Rågsvedsskolan Underhåll skolgård och mark Omläggning entretrappa matsal, hus B, sommar

19 1530 Rågsvedsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Rågsvedsskolan Vattenskada Vattenskada hus A klart augusti Rålambshovsskolan Arkitekter Förstudie av tillbyggnad Rålambshovsskolan Byggnadsarbeten byggnad Byte korridordörrar.hus A trapphus.klart november Rålambshovsskolan Byggnadsarbeten byggnad Klart juli Rålambshovsskolan Felanmälan underhåll Flyttat inre måleriarbeten Rålambshovsskolan Underhåll el Byte klassrumsbelysning utökning energiproj Rålambshovsskolan Underhåll inre ytskikt Byte matta i korridorer hus C plan 200, Rålambshovsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Rödabergsskolan Fönsterunderhåll Renovering av fönster. Utförs under sommaren Rödabergsskolan Underhåll el Byte belysning och styr klassrum/korridor, klart HT Rödabergsskolan Underhåll inre ytskikt Renovering av ytskikt i klassrum. klart hösten Rödlöga 1 Fönsterunderhåll Fönster och fasad underhåll utföres juni Rödlöga 1 Underhåll inre ytskikt Byte matta samt målning i kök klart april Sandåkraskolan Övrigt underhåll Isolering av trapphustorn hus A & B Sjöängsskolan Fönsterunderhåll Underhåll fönster samt energisparåtgärder hus A o B, klart okt Sjöängsskolan Takunderhåll Omläggning/tilläggsisolering av tak hus E. Klart augusti Sjöängsskolan Underhåll inre måleriarbeten Målning av 3 st. klassrum, A218, 245 samt 246. Klart Juli Målning av kapprum C1. Klart Juli Sjöängsskolan Underhåll inre ytskikt Renovering av duschar samt toaletter i gympan, hus E Sjöängsskolan Underhåll skolgård och mark Inköp och montering av 2 st. kompisgungor samt demontering av gammal klätterutrustning. Klart April Sjöängsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Skanskvarnsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Skanskvarnsskolan Fönsterunderhåll Fönsterrenovering hus D Skanskvarnsskolan Takunderhåll Tak och fönsterrenovering Hus D klart 30 juli Skanskvarnsskolan Takunderhåll Underhåll av tak i gymnastiken klart VT Skanskvarnsskolan Underhåll inre ytskikt Nytt golv/ytskikt träslöjd klartaug Skarpabyskolan Energisparåtgärder Driftoptimering, byte styr Skarpabyskolan Underhåll skolgård och mark Urgallring grönområde anläggning gräsmatta samt nya basketnät klart sep Skarpabyskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Skarpnäcks gamla skola Underhåll inre ytskikt Lilla gymnastiken, omklädlingsrum och toaletter klart sept Skarpnäcks gamla skola Underhåll skolgård och mark Gårdsrenovering klart maj

20 1120 Skarpnäcks nya skola Underhåll inre ytskikt Underhåll i samband med verksamhetsanpassning hus A. Klart ht Skarpskytten 2 Fönsterunderhåll Byte vindskivor/målning, klart hösten Skarpskytten 2 Underhåll inre vitvaror Byte vitvaror, klart hösten Skattsedeln 7 Underhåll inre bygg övrigt Byta fönster i burspråk i personalrum för att kunna sätt in radiatorer i rummet Skinnarviken 4 Takunderhåll Tvättning/målning av plåttak, klart sommaren Skogsplanteringen 4 Underhåll skolgård och mark Upprustning förskolegård klart okt Skolörten 1 Hässelby vi. Energisparåtgärder Varmvattenmätning/väderstation Skolörten 1 Hässelby vi. Underhåll el Ytskiktsrenovering i byggnad A, hösten Skolörten 1 Hässelby vi. Underhåll inre ytskikt Ytskiktsrenovering i byggnad A, hösten Skolörten 1 Hässelby vi. Underhåll VS Byte stammar i samband med ytskiktsrenovering av wc hus A samt B, hösten Skärholmens gymn. Underhåll el Ny belysning två salar plan 200 samt äta från Skärholmens gymn. Underhåll inre måleriarbeten Återställning plan 200 hus B klart HT Skärholmens gymn. Underhåll inre ytskikt Golvrenovering plan 200. Klart ht Skärholmens gymn. Underhåll inre ytskikt Undertak korridorer plan Skärholmens gymn. Underhåll skolgård och mark Soprumsdörr hus C,asfaltlagning parkering, utbyte sittbänkar. KLart HT Skärholmens gymn. Underhåll styr-övervakning Byte tempgivare,styrskåp Skärholmens gymn. Underhåll ventilation OVK-åtgärder Sköndalsskolan Miljö- och fuktkonsulter Utredning åtgärder Hus D innemiljöproblem Skönstaholm Underhåll inre måleriarbeten Underhåll målning klassrum och korridor hus A-F & G klart dec Skönstaholm Underhåll inre ytskikt Golv underhåll klassrum hus A-F & G klart dec Skönstaholm Underhåll skolgård och mark Reparation av inkommande kv.ledning som spruckit Skönstaholm Underhåll ventilation OVK-åtgärder Skönstaholm Underhåll VS Reparation av trasiga avloppsledningar Slättgårdsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Slättgårdsskolan Förebyggande skadegörelse Polykarbonat fönsterparti gymsal. klart sommar Slättgårdsskolan Glaskross yttre skadegörelse Högt utfall pga dyra fönsterpartier på gymsal Slättgårdsskolan Takunderhåll Ny takpapp hus C, E, F samt ny lanternin.klrt sommar Slättgårdsskolan Underhåll inre bygg övrigt Toaletter C korridor, D korridor Slättgårdsskolan Underhåll inre måleriarbeten Expedition, träslöjd, korridor F samt H WC Slättgårdsskolan Underhåll inre ytskikt Golv mm i Slöjd och i Expedition, utak vattenskadat. Klart HT Slättgårdsskolan Underhåll skolgård och mark Upprustning, marklek Slättgårdsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Slättgårdsskolan Underhåll VS Trefas, radiatorer etc PCB 80000

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 1 2013 Bilaga 7 2013-05-21 Ärende 5 Fast Nr Fastighet Namn Konto Text Planerat Underhåll Beskrivning Belopp 0490 Abrahamsbergsskolan Underhåll

Läs mer

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2012

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2012 SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2012 Bilaga 6 2012-09-18 Ärende 4 Fast Nr Fastighet Namn Planerat Underhåll Beskrivning Konto Text Prognos 2 0010 Askebyskolan Målning

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola Enskede-Årsta-Vantör Bandhagens skola F-6 F-6 Bäckahagens skola F-9 7-10 Enskede skola F-9 Enskedefältets skola F-6 Hagsätraskolan/Ormkärrskolan

Läs mer

Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov

Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov Anläggning Anl.kategori Åtgärd VP/Budget (tkr) Aspuddens IP Idrottsplats Planerade mindre underhållsprojekt 50 Aspuddens IP Idrottsplats Invändig upprustning

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

BYGGNADSDEL BRIST/ FEL/ SKADA BEDÖMND PRIORITET BEDÖMND. Mark - gård Hus 2 Grusgångar saknar grus Ta bort gräs och fyll på med nytt grus 2017

BYGGNADSDEL BRIST/ FEL/ SKADA BEDÖMND PRIORITET BEDÖMND. Mark - gård Hus 2 Grusgångar saknar grus Ta bort gräs och fyll på med nytt grus 2017 BRF.TINGET - NACKA UNDERHÅLLSBEHOV Rev 2016-05-20 Belopp inkl. moms BYGGNADSDEL BRIST/ FEL/ SKADA BEDÖMND PRIORITET BEDÖMND Mark - gård Hus 2 Grusgångar saknar grus Ta bort gräs och fyll på med nytt grus

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr SISAB Prognos 1 2015 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr Bilaga 6 2015-05-19 Ärende 5 Fast Nr Fastighetsnamn Projekt Nr Projekt beskrivning 0020 Backluraskolan 3282 Takrenovering

Läs mer

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Förteckning över Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Läsåret 06/07 Elisabet Sjöberg BROMMA Grund Alviksskolan 1-5 15 Skolan Blandad problematik. Del av dagen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (7) Paragrafer Sammanträdesdatum 2010-03-31 79-83 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 31 mars 2010 kl 13.30-17.00 Beslutande Bengt Svensson, ordförande

Läs mer

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör Stallarna Lågdelen Uppdrag: Att utföra okulära kontroller i byggnaden Umeå Centralstation och byggnaderna vid Lokstallarna. Efter utförda kontroller avrapportera inventeringsresultaten till beställaren

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Förvaltningsrapport januari -16

Förvaltningsrapport januari -16 Styrelsen Brf Målaren 1 2016-02-04 Förvaltningsrapport januari -16 Takplåt Vår strategi har varit att hålla liv i den gamla takplåten så länge vi har kunnat, vår plan är att den skulle klara sig i ytterligare

Läs mer

Antal barn, elever och studerande 2011

Antal barn, elever och studerande 2011 Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande 2011 Förskola KF 2010 VP 2010 T2 2010 KF 2011 VP 2011 Stockholmsbarn i enskild regi 15 996 16 260 16 770 16 939 17 920 Stockholmsbarn i annan kommun 34 40 70

Läs mer

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden ALLMÄN BESKRIVNING Här följer några fakta om fastigheterna Rösunda 31:1 och Rösunda 33:2. Byggnadsår: 1964 Undergrund: Berg/morän Grundläggning: Byggnaderna är grundlagda

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM REFERENSLISTA Sustend Byggledning TM Vi är specialister på byggledning! Många säger det, men få kan stoltsera med lika nöjda kunder som våra. Genom våra olika uppdrag inom byggledning har vi haft förmånen

Läs mer

Energiinventering VVS /El installationer. Objektnr 1260 Seminariet VHT 26141

Energiinventering VVS /El installationer. Objektnr 1260 Seminariet VHT 26141 LULEÅ KOMMUN 1 (21) Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningarna Energiinventering VVS/Elinstallationer Objektnr 1260 Seminariet WSP Systems 20080506 VVS Thomas Öhlund El Jan Nordlander L:\6051\1009\10094530

Läs mer

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende Brf Dr Lindh Befintligt utseende EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA avseende våra Balkonger Tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.00 DAGORDNING; 1. Stämmans öppnande. Brf Dr Lindh 2. Godkännande av dagordningen. 3.

Läs mer

Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015. Rolf Ekstrand 2015-10-15

Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015. Rolf Ekstrand 2015-10-15 Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015 Rolf Ekstrand 2015-10-15 Underhåll och Ombyggnad Rolf Ekstrand Projektledare Ombyggnad 040-10 94 48 rolf.ekstrand@riksbyggen.se Helhetsansvar

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Att välja skola 2015

Att välja skola 2015 Att välja skola 2015 Innehåll Välkommen till skolan 4 Vilken skola är bäst för ditt barn? 6 Så ansöker du 7 Att ansöka via e-tjänst 7 Guide att välja skola 8 Detta händer efter att du valt skola 10 Annat

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Underhållsplan 20162026 Projektnummer: 201601 Stockholm 20160229 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Sida 1 av 19 Innehållsförteckning 1.UPPDRAG OCH BAKGRUND... 3 2.BESIKTNINGEN... 3 3.TIDIGARE UTFÖRDA

Läs mer

Underhålls och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet

Underhålls och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet Underhålls och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 1. Underhålls och förnyelseplan Genom en lagändring som började gälla den 1 januari 1990 infördes en bestämmelse i 19 andra stycket lagen (1973:1150)

Läs mer

Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen SEMINARIET. Fördjupad statusundersökning 2014. Jan Boman 2014-11-03

Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen SEMINARIET. Fördjupad statusundersökning 2014. Jan Boman 2014-11-03 SEMINARIET Jan Boman 2014-11-03 Seminariet 2014-11-03 1 av 22 Medverkande: Projektledare: Jan Boman, MAF Arkitektkontor AB Byggåtgärder inklusive inventering och kalkyl: Peter Lövgren, MAF Arkitektkontor

Läs mer

SISAB Budget 2014 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr

SISAB Budget 2014 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr SISAB Budget 2014 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr Bilaga 4 2013 11 26 Ärende 4 Klart/ Inflyttning Fast Nr Fastighetsnamn Projekt Nr Projekt beskrivning Belopp (SEK) 201410 0490

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning.

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Valåsskolan Mölndals stad ÅF Infrastruktur Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1971 Area: 2 237 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Ålands Sjöfartsmuseum Mariehamn

Ålands Sjöfartsmuseum Mariehamn Ålands Sjöfartsmuseum Mariehamn Om och tillbyggnad Besiktning av befintlig VVS-anläggning Förslag till förnyad VVS-anläggning Handlägges av: Ture Karlsson TURING AB Upprättad av: Ture Karlsson Datum 2007-09-04

Läs mer

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om upplevt

Läs mer

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige Kund: Älvkarleby kommun Version: Datum: 27 Maj 2015 Utgiven av: Kai Luotsinen WSP Upprättad av: Per Dahlhjelm WSP Teknik Statusbedömning Teknisk Due Diligence

Läs mer

Soldatvägen 16. Soldatvägen 16. www.hemverket.se - Sida 1 av 12

Soldatvägen 16. Soldatvägen 16. www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Län Västmanland Gatuadress Kommun Sala Storlek 5 rum (4 sovrum) / 117 m² Område Salbohed Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Exteriör och källare Plan trädgårdstomt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN

STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN Rapportens upprättare Bengt Dahlgren AB Sallerupsvägen 11 D 21218 Projektorganisation Projektansvarig Catarina Warfvinge, Bengt

Läs mer

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418 SOLLENTUNA GUNGAN 12 Porsvägen 418 Överlåtelsebesiktning 2015-06-22 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten

Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 1 / 8 Medverkande: Anders Bäck Gunnar Lindberg Fehret Kendic Kerstin Setterberg Raza Kendic 1.Yttre miljön Behöver åtgärdas 1.A Trädgården Sittgrupper Papperskorgar Gräsytor Städning

Läs mer

Här kommer din MEDGIVANDEBLANKETT

Här kommer din MEDGIVANDEBLANKETT Hej! Här kommer en medgivandeblankett för renoveringen i ditt hus. Genom att skriva under blanketten godkänner du att vi genomför renoveringen och de åtgärder som ingår. Själva hyresnivån förhandlas fram

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2013 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 5 31 36 Aspuddens bibliotek 2 4 6 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel.

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. Upprustning av Vikingavägen 26 Lunds Kommuns Fastighets AB www.lkf.se Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. 046-35 85 00 Februari 2015 Vi har nu tagit nästa steg i upprustningen av

Läs mer

Gränsdragningslista Entreprenör vs programbolag (hyresgäst)

Gränsdragningslista Entreprenör vs programbolag (hyresgäst) Gränsdragningslista ntreprenör vs programbolag (hyresgäst) Reviderad 2012-09-24 RB Beteckningar enl AFF T = Tillsyn - åtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt S = Skötsel, åtgärder

Läs mer

Rumsbeskrivning, Kv. Rosenbuketten 8, Malmö.

Rumsbeskrivning, Kv. Rosenbuketten 8, Malmö. Generellt 3 Demontering larm Komplettering VENT enl. spec antalet personer är inskrivet i ritningarna plan och plan 3. Gäller endast rum på plan samt rum 46 och 3. Ingen ombyggnation av ventilation i övrig

Läs mer

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 Erstagatan 22 / Åsögatan 184, 186 Södermalm Stockholm 2013-02-05 LW 74 022 Teknisk utredning och underhållsplan avseende fastigheten Stockholm Veken

Läs mer

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget Utfall Prognos Mnkr ursprungliga redovisade begärda efter omslutningsförändringar

Läs mer

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - BERGA - PRIS: 1 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - BERGA - PRIS: 1 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - BERGA - PRIS: 1 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning F.d skolan Bergatrollet i Berga, Hagfors kommun F.d skolan Bergatrollet i Berga, Hagfors kommun, innehållande tre

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2015-02-19 Ärende 11 Dnr 2015 0058 Sid. 1 (7) 2015-01-29 Handläggare: Stina Karlemyr Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till genomförandebeslut

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Renoverat BOSTADSHUS med integrerat garage och inglasad terrass på Von Knorringsvägen i Godby

Renoverat BOSTADSHUS med integrerat garage och inglasad terrass på Von Knorringsvägen i Godby Renoverat BOSTADSHUS med integrerat garage och inglasad terrass på Von Knorringsvägen i Godby Presentation Stilfullt renoverat bostadshus med integrerat garage, balkong och inglasad terrass på Von Knorringsvägen

Läs mer

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till 1(7) Brf Smugglaren Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71 Förslag till Underhållsplan 2010 2010-05-17 2(7) Underhållsplanen är upprättad för att översiktligt beskriva vad som omfattar

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: BOSTADS- BYGGANDET

STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: BOSTADS- BYGGANDET STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: BOSTADS- BYGGANDET 2008 S 2009:1 2009-03-16 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Presentationer på Stämman 2016 Dennis Westin. Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Hur går det Samfällighets avgiften

Presentationer på Stämman 2016 Dennis Westin. Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Hur går det Samfällighets avgiften Presentationer på Stämman 2016 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Hur går det Samfällighets avgiften Underhållsplanen för 2015 se sid 12 i Kallelsen Underhåll enligt

Läs mer

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Miljöplan del 2 Mål 2019 Delmål 2014 Aktivitet Transporter Alla bilar inom SKB ska vara miljöbilar enligt Stockholms stads definition

Läs mer

Brf Vasaportalen. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping

Brf Vasaportalen. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Brf Vasaportalen - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Övre Vasastaden - Linköpings nyaste stadsdel! Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning

Läs mer

PROJEKTINLÄMNING. Beskriv projektet utifrån följande aspekter. 1. Renoveringsprojektets namn. Skyffeln 3

PROJEKTINLÄMNING. Beskriv projektet utifrån följande aspekter. 1. Renoveringsprojektets namn. Skyffeln 3 PROJEKTINLÄMNING Beskriv projektet utifrån följande aspekter 1. Renoveringsprojektets namn Skyffeln 3 2. Byggherrens namn och uppgifter om kontaktperson Företagsnamn: Telge Bostäder AB Kontaktperson: Namn:

Läs mer

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 RUMS/ÅTGÄRDSBESKRIVNING - HUS 3 VÅNING 4 SID 1 PLAN 4 TR - GENERELLA ÅTGÄRDER Enkel beskrivning som redovisar åtgärder i lägenheter. Arbeten skall utföras

Läs mer

Anmälan till NTA Stockholm

Anmälan till NTA Stockholm Abrahamsbergsskolan Nina Swartling Från frö till frö Från frö till frö Tematräff 2014-10-14 Temautb 2014-09-11 FF Från frö till frö FF036 Åsa Gustafson Från frö till frö Från frö till frö Tematräff 2014-10-14

Läs mer

Saker att åtgärda på fixardagen hösten 2011, samt utrymme att skriva upp nya saker man kommit på:

Saker att åtgärda på fixardagen hösten 2011, samt utrymme att skriva upp nya saker man kommit på: Saker att åtgärda på fixardagen hösten 2011, samt utrymme att skriva upp nya saker man kommit på: Vi kommer under hösten satsa på fix och mindre på städning, det är dock önskvärt att man ändå städar av

Läs mer

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Samtliga hus :: 30 000:- + 200 000:- = 230 000:- Ränndalar och stuprör åtgärdas (byts, sätts fast, självrensande utkastare monteras) OVK Samtliga gårdar :: 30

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti Ram och Rumsbeskrivning Datum: 2012-02-15 Objekt: Sogeti Proj.nr: Bolag: Galären i Luleå AB Vår ref: Mattias Nilsson Tel: 070-350 69 24 E-post: mattias.nilsson@lulea.galaren.se Dok nr: 6.5 RAM OCH RUMSBESKRIVNING

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 21 JANUARI 2014 MAGNUS ANDERSSON LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan

Läs mer

Skåneinitiativet Skellefteå 22 & 23 mars 2012

Skåneinitiativet Skellefteå 22 & 23 mars 2012 Skåneinitiativet Skellefteå 22 & 23 mars 2012 Om Mitthem Sundsvalls kommuns kommunala bostadsbolag Antal lägenheter: ca 5 700 Antal boende: ca 7 600 av kommunens 94 800 inv. (8%) Uthyrningsbar yta: ca

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2015:837 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 3 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Masergatan 21 Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Masergatan 21 Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor vacker villa med tio rum i lugnt villaområde nära skolor, sportanläggningar,

Läs mer

MULLHYTTANS KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

MULLHYTTANS KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift MULLHYTTANS KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TILLBYGGNAD AV ENTRÉPARTIET 2004 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson Rapport 2005:2 2005-03-23 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING Under

Läs mer

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie 2015-10-30 H Persson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Underlag till kalkyl... 3 3 Åtgärder... 3 2 (6) 1 Sammanfattning Befintligt stall är undermåligt både när

Läs mer

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com Sidnummer 1 av 11 Datum 2015-03-26 Vår referens Fredrik Karlsson Fastighetsbeteckning Häradsdomaren 6 Kundnummer 1617 Fastighetsadress Badvägen 6 Beställare Carl-johan Claesson Adress Badvägen 6 Postadress

Läs mer

Brf Slalombacken. Stockholm 2015-10-12

Brf Slalombacken. Stockholm 2015-10-12 Brf Slalombacken Stockholm 2015-10-12 www.sustend.se Sustend AB 2015 Sustend Underhållsplan 2015-10-12 Arbeta framgångsrikt med Sustend Underhållsplan! DIREKT NÄR NI FÅTT UNDERHÅLLSPLANEN LÄS PÅ - Säkerställ

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

METALLVÄGEN 3 MINDRE HYRESHUS I MOSÅS

METALLVÄGEN 3 MINDRE HYRESHUS I MOSÅS METALLVÄGEN 3 MINDRE HYRESHUS I MOSÅS INTRODUKTION Välkommen till Metallvägen 3 I villakvarteren i Mosås. Hyreshus byggt 1947 i 2 plan med vind och källare. 4 lägenheter 240 kvm samt 2 garage i källaren.

Läs mer

Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011

Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011 Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011 Axet 3 :: 520 000:- Ventilationsfläkt V 3 utökas 20 000:- Trattar bytes A Entrétak målas om 200 000:- A Entrésidorna

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

Generella städinstruktioner

Generella städinstruktioner BILAGA 2 (6) 200-07-5 LOC 080-0477 Generella städinstruktioner Administrativa lokaler ex. expeditioner, kontor mm Konferens- och samtalsrum mm Avtorkning av matbord och stolar Behandlingsrum, vårdrum och

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

Brf Loket 1, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Loket 1, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Loket 1, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler.

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. /- SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: - e-post: diarie@sisab.se Box Förmansvägen Fax: - webbadress: www.sisab.se Stockholm Årstadal,

Läs mer

Riksarkivet 2010-09-06 sid 1 Bilaga 1 Lokal: Riksarkivet Marieberg, Huvudbyggnaden ovan jord

Riksarkivet 2010-09-06 sid 1 Bilaga 1 Lokal: Riksarkivet Marieberg, Huvudbyggnaden ovan jord Riksarkivet 2010-09-06 sid 1 Bilaga 1 Lokal: Riksarkivet Marieberg, Huvudbyggnaden ovan jord Yta Städobjekt Instruktion Anta ggr 5778 m2 Toaletter inkl dusch Toaletter Fyrverkarbacken 13 Rengöring av sanitärer

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, klockan 8.00-8.45 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-30 Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande Agne Sahlin (S) Marina Josefsson (S) Marcus

Läs mer

VENTILATIONSAGGREGAT 2014-10-14

VENTILATIONSAGGREGAT 2014-10-14 100 Drottningholm Waldorfskolan S 100 Skola Samlingsrum källarplan TA1/FA1 FTX Kök källarplan TA2/FA2 FTX Lekrum källarplan TA3/FA3 FTX WC rum källarplan FF FF 100 gymn Fläktrum/gymnastiksal TA/FA1 FTX

Läs mer

Riktlinjer. BRF Älta 110:11 i Nacka 2014-12-10

Riktlinjer. BRF Älta 110:11 i Nacka 2014-12-10 Riktlinjer BRF Älta 110:11 i Nacka 2014-12-10 Innehållsförteckning Riktlinjer för markfrågor m.m. i Brf Älta 110:11... 2 1. Allmänt... 2 2. Byggnation... 2 Hur gör man?... 3 3. Markis... 3 4. Staket, plank,

Läs mer

ritidsbostad på Enskär, i Bastö, Finström.

ritidsbostad på Enskär, i Bastö, Finström. ritidsbostad på Enskär, i Bastö, Finström. Mycket trivsamt och komplett fritidsboende på naturskön legotomt. Utgångspris: 55 000 Enskärsvägen 55 000 BESKRIVNING Mycket trivsam och rymlig fritidsbostad

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Underhållsplan 2013/2014 till 2017/2018

Underhållsplan 2013/2014 till 2017/2018 Underhållsplan 2013/2014 till 2017/2018 Beslutad av styrelsen 2013-10-21 Zetterlundsvägens Samfällighetsförening Zetterlunds väg 119, 186 54 Vallentuna www.zetterlund.org info@zetterlund.org Innehåll 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(17) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning

Läs mer

Fastighetsskötsel & trivselfrågor

Fastighetsskötsel & trivselfrågor Fastighetsskötsel & trivselfrågor 1. Hiss Om någon fastnat i hissen tillkalla alltid akut hjälp genom att ringa till hissjouren. Vid annat fel ringer Du också hissjouren. Ringer Du före kl 14.00 så åtgärdas

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Röke 4028. Län Skåne Gatuadress Röke 4028 Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Röke 4028. Län Skåne Gatuadress Röke 4028 Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Rymlig villa på landet. Huset

Läs mer

Fastighetsbeteckning Ärendemening Handlingstyp

Fastighetsbeteckning Ärendemening Handlingstyp Fastighetsbeteckning Ärendemening Handlingstyp Kabelverket Solberga Mosebacke Terrassen Mosebacke Södermalm Södermalm 4: Ugglan Större Södermalm Hjorthagens idrottshall Hjorthagen :5 m fl Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 12 INSATS, AVGIFTER M M För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Insats, årsavgift,

Läs mer