SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos"

Transkript

1 SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos Bilaga Ärende 5 Fast Nr Fastighet Namn Konto Text Planerat Underhåll Beskrivning Belopp 0490 Abrahamsbergsskolan Underhåll inre ytskikt Byte av dörrar, klart HT 2013;Målning och byte av dörrar i hus C, D och E klart HT Abrahamsbergsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare/Varmvattenmätning Abrahamsbergsskolan Underhåll inre ytskikt Byte av dörrar hus F klart HT Abrahamsbergsskolan Förebyggande skadegörelse Nya utomhusarmaturer Abrahamsbergsskolan Underhåll hissar Hissrenovering hus E klart HT Abrahamsbergsskolan Underhåll el T5 armaturer, klart HT 2013;T5 armaturer hus B klart HT Abrahamsbergsskolan Fönsterunderhåll Byte av fönster hus F klart HT Abrahamsbergsskolan Underhåll skolgård och mark Nytt stängsel klart HT 2013;Markåtgärder etapp 3, klart HT Adolf Fredriks musikklasser Underhåll hissar Renovering hiss 6, mathiss Adolf Fredriks musikklasser Underhåll ventilation OVK-åtgärder Adolf Fredriks musikklasser Underhåll hissar Byte kontakter, rullar, målning, belysning Adolf Fredriks musikklasser Underhåll el Byte belysning och styr klassrum/korridor, klart HT Adolf Fredriks musikklasser Takunderhåll Översyn av värmekabel samt rensning tak. utförs under hösten och våren Adolf Fredriks musikklasser Energisparåtgärder Byte direktdrift LB06/LB08/Driftoptimering Alviksskolan Underhåll skolgård och mark Enligt trädinventering Alviksskolan Underhåll skolgård och mark Gäller alla fastigheter Klart Ht Alviksskolan Underhåll inre ytskikt Renovering duschar 105 & 109 hus C Klart Vt Alviksskolan Takunderhåll Åtgätda del 1 på hus D Klart Ht Alviksskolan Projektledning Projektering av duschar hus B Klart Vt Alviksskolan Underhåll svagström Åtgärda larmen i hus B, C, E, F och G Klart Ht Alviksskolan Byggnadsarbeten övrigt Radonåtgärder hus A - E klart HT Alviksskolan Underhåll inre ytskikt Akut underhåll vid fuktproblem hus D / Ato Alviksskolan Underhåll inre måleriarbeten Hus B omklädningsrun 222, 224, 316 & 318 Klart Ht Anna 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Artilleristen 4 Underhåll ventilation OVK-åtgärder

2 0010 Askebyskolan Övrig projektadministration SBA Asplunden 6 Energisparåtgärder Byte till direktdrift/uppgradering styr Aspuddens skola Underhåll ventilation Åtgärder utifrån OVK besiktning Aspuddens skola Underhåll skolgård och mark nya markbrunnar vid hus G, ny asfalt vid B1 och hus J klart hösten Aspuddens skola Underhåll hissar Renovering schakt dörrar Aspuddens skola Fönsterunderhåll fönsterbyte eller renovering hus B, sommar-höst Aspuddens skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Backglimmen 1 Underhåll skolgård och mark Byte lekutrustning Klart VT Backluraskolan Underhåll inre ytskikt Byte matta måln väggar matsal Hus E VT Backluraskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Backluraskolan Fönsterunderhåll Byte av fönster hus B och E, HT Backluraskolan Underhåll skolgård och mark Justering asfalt bla ramp Hus E VT Backluraskolan Fasadunderhåll Färg delar fasad lika urspr Hus B, D, E HT Backluraskolan Underhåll el Byte till T5 armatur hus A - C, HT 2013Nya T5 armaturer Hus B HT13; Hus E utgår Bagarmossens skola Underhåll inre ytskikt Hemkunskapsalar renovering anpassning till nutida standard klart 30/ Bagarmossens skola Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Bagarmossens skola Underhåll grund, dränering Framtagande av handling till skolgårdsprojekt, klart 18/ Bagarmossens skola Underhåll grund, dränering Dränering bristfällig hus A samt dagvattenbrunn mellan hus A och M klart 31/ Bagarmossens skola Underhåll skolgård och mark Byte av klätterställning samt fallskydd utanför hus M färdigt 30/ Bagarmossens skola Underhåll ventilation Byte aggregat eller justering av befintligt klart augusti Bandhagens skola Energisparåtgärder Byte 2 st apparatskåp DUC Bandhagens skola Fönsterunderhåll Fönster hus E/MF Bandhagens skola Fönsterunderhåll Ventilation Hus B Klart november Bandlandet 1 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Baretten 2 Underhåll inre ytskikt Hus A nya mattor avd Räven och Stjärnfallet sommar/höst Barnasinnet 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Barnkammaren 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Barnkammaren 1 Underhåll inre ytskikt Invändig målning Barnkammaren 1 Takunderhåll Takvinklat av plåt Klart HT Barnposten 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Beckombergaskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Beckombergaskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Beckombergaskolan Underhåll skolgård och mark Stängselarbeten samt flytt av bod sommar Bergholmsskolan Underhåll skolgård och mark Målning lekutrustning inköp av gungdjur till förskolan samt nytt fallskydd klart 31/

3 0860 Bergholmsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Bergholmsskolan Underhåll inre ytskikt Målning av trapphus A2 klart 31/ Bibliotekarien 4 Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Bildhuggaren 30 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Birgitta 3 Underhåll inre ytskikt Ytskick 1 avd ht Birkamyntet 3 Underhåll skolgård och mark Byte av staket, klart sommar Bittinge 1 Underhåll inre ytskikt Inv underhåll i samband med vent jobb vt Björkhagens skola Underhåll inre ytskikt Äta duschrum -12 Klart Björkhagens skola Energisparåtgärder Injustering värmesystem Björkhagens skola Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Björkhagens skola Underhåll skolgård och mark Åtgärda slänt, trappa och gångväg som undermineras vid kraftigt rengn, yttertrappan till bostaden. Klart aug Björkhagens skola Fönsterunderhåll Fönsterrenovering hus A klart okt Björkhagens skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Björnboda skola Underhåll el Byte armaturer matsal hus B, klart sept Björnboda skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Björnboda skola Underhåll inre bygg övrigt Åtg med anledning av brister i inomhusmiljön, klart Björngårdsskolan Övrigt underhåll Hartmans lgh golv + målning Björngårdsskolan Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Björngårdsskolan Underhåll skolgård och mark Åtgärder efter besiktning lekutr. HT Björngårdsskolan Fasadunderhåll Avser lagning av portalputs hus A, klart ht Björngårdsskolan Fönsterunderhåll Justering av fönster, klart ht Björngårdsskolan Byggnadsarbeten övrigt Radonåtgärder källare enl. Fastighetsstöd Klart ht Björngårdsskolan Underhåll inre måleriarbeten Målning av 3 klassrum, 3 grupprum, 1 kapprum hus A. Klart HT Björngårdsskolan Underhåll inre ytskikt Renovering av 4 st wc i A-huset klart till HT Blackebergs gymnasium Underhåll VS Toalettrenovering klart ht Blackebergs gymnasium Underhåll inre ytskikt Målning matsal, skåpshall klart ht 2013 utgår Blackebergsskolan Underhåll inre ytskikt Renovering av ytskick ljushall samt vån 900 hus A klart sommar Blackebergsskolan Takunderhåll Takomläggning samt målning (plåt) sommar Blackebergsskolan Fasadunderhåll Underhåll av portar klart ht Blackebergsskolan Förebyggande skadegörelse förebyggande skadegörelse byte av dörrpartier Blommensberg Underhåll inre ytskikt Ny matta i gympasal, hus A, klart sommaren Blommensberg Underhåll inre måleriarbeten hus A plan 400, målning o ny matta i omkl rum i gympan sommar Blomsterhuset 1 Underhåll grund, dränering Slutföring sanering grund klart jan

4 1800 Blomstermåla skola Underhåll inre bygg övrigt Åtgärder för att säkra fastigheten tätning till grund klar sommar Bokkammaren 7 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Bolmen 4 Fönsterunderhåll Fönsterrenovering hus A klart sept Borrsvängen 11 Underhåll skolgård och mark Upprustning av gård Bostadslotteriet 8 Takunderhåll Avvattning Klart Ht Bredängsskolan Underhåll skolgård och mark Räcke vid slänt. Beräknas klart sommaren Bredängsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bredängsskolan Underhåll inre vitvaror Generell peng / skola utbyte av vitvaror inventering okt Bredängsskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Vm bostad. Undertrycksvent. Klart ht Bromma gymnasium Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bromma gymnasium Underhåll VS Kompletering av värmerör hus A Klart Vt Brommaskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Radonåtgärder Brommaskolan Underhåll svagström kompletering av utrymningslarmet flera brandklockor Bromstens gård 1 Underhåll skolgård och mark utbyte av lekutrustning ht Bromstensskolan Underhåll skolgård och mark Ny klätterlek Nr 9, klart HT-13. Anm Klätterlek rives och tillsammans med andra åtgärder kr Bromstensskolan Underhåll hissar Byte olja, ompakning, sanering Bromstensskolan Underhåll el Nya armaturer, HT Bromstensskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Bromstensskolan Underhåll svagström Införliva utrymnslarm med inbrottslarm. Klart HT Bromstensskolan Underhåll inre ytskikt Åtgärder fritids, källare, klart HT Bromstensskolan Underhåll hissar Renovering hiss och klart HT Bronsåldern 1 Underhåll skolgård och mark Asfaltering av skolgård sommar Bronsåldern 2 Ventilationsinstallationer ovk-ärende, byte av aggregat sommar Brotorpsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Brotorpsskolan Brandskada återuppbyggnad av nedbrunnet sophus klart 2/ Brotorpsskolan Underhåll skolgård och mark Åtgärder Lekutrustning/besanm. klart 31/ Brotorpsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Brunkullan 1 Fönsterunderhåll Fönster o Fasad Klart HT Brunkullan 1 Takunderhåll Vinkelrännor plåt Klart VT Brännkyrka gymnasium Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Brännkyrka gymnasium Energisparåtgärder Väderstation/Behovstyrning vent gymaula Brännkyrka gymnasium Underhåll svagström separera inbrottssystem och införliva inbrottet i befintlig galaxycentral för utrymningslarmet.klart sommaren

5 1320 Brännkyrka gymnasium Underhåll skolgård och mark Renovering/asfaltering utanför vaktmästarbostad.ca 80 m2 klart sommaren Brännkyrka gymnasium Underhåll portar Renovering av 3 st entrédörrar klart sommaren Bussenhusskolan Fasadunderhåll Fasadrenovering och fönster, HT Bäckahagens skola Fasadunderhåll Fasadunderhåll, MF Bäckahagens skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bäckaskiftet 8 Underhåll skolgård och mark Åtgärda bes.anm klart 31/ Bäckaskiftet 8 Fönsterunderhåll Fönster/fasadrenovering hus A klart 20/ Bäckaskiftet 8 Underhåll inre ytskikt Personaldusch och elev wc i dåligt skick klart 31/ Bäverhyddan 1 Underhåll skolgård och mark Nedtagning av träd på gård klart feb Bönemannen 3 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Bönemannen 3 Underhåll inre bygg övrigt Inre ytskikt Bönemannen 3 Underhåll el Radiatorbyte Concordia 3 Underhåll skolgård och mark Ny lekutrustning på baksidan, entren behöver ändras med buskar och dylik. Klar Concordia 3 Underhåll inre ytskikt Samtliga dörrhandtag fönster/dörrar i alla avdelningar justeras eller lagas. Klar Concordia 3 Underhåll inre måleriarbeten målning av trappan inv. målning av dörrar, balkong dörrar klart Concordia 4 Underhåll skolgård och mark Trädäcket vid entren håller på att ruttna, rampen till förrådet är trasiga och felbyggd. Klart Cyklonen 2 Underhåll skolgård och mark Åtgärda besanmärkningar samt återställa asfaltsyta efter kv läckage klart 31/ Cylinderlåset 3 Takunderhåll Takpapp, sommar Cylinderlåset 3 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Cylinderlåset 3 Fönsterunderhåll Målning fönster, sommar Cylinderlåset 3 Fasadunderhåll Infärgning putsad fasad, sommar Dalhagsskolan Underhåll skolgård och mark Besiktningsåtgärder efter lekplatsbesikning, Trädfällning Klart Ht Dalkarlslägret 69 Fasadunderhåll Fasadmålning sommar Dalskolan Takunderhåll Fortsatt takunderhåll.takfot på hus C, dåligt skick. Utbyte till nytt. Klart kvartal Dalskolan Underhåll inre bygg övrigt Underhåll i samband med verksamhetsanpassningar. Hus A klart sept Dalskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Undertrycksventilera outrävt utrymme under rum A230 och A 311. Klart kvartal Damskon 1 Underhåll el byte av armaturer sommar/höst Detaljisten 6 Fasadunderhåll Fasadrenovering och fönster, VT Dyrken 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Eiraskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Eiraskolan Byggnadsarbeten byggnad Renovering tillagningskök.ytskikt, undertak, belysning, kakelväggar, klinkergolv, vvs, mathiss. Klart höstterminen Eiraskolan Underhåll skolgård och mark Byte från fallskyddssand till matta.klart vårterminen

6 1870 Ekensbergsskolan Underhåll inre ytskikt Hus A målning o nya matta i A 129 och 131 v Ekensbergsskolan Takunderhåll Takåtgärd efter besiktning, klart ht Ekensbergsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Ekholmsskolan Underhåll inre bygg övrigt Sanering, målning, nytt golv, vitvaror: lägenheten som ligger i samma byggnad. Klart våren Eldstålet 8 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Elinsborgsskolan Underhåll portar Portar Hus D klart HT Elinsborgsskolan Fasadunderhåll Fasadrenovering hus C, klart HT Elinsborgsskolan Underhåll hissar Ompackning, byte olja, byte dörrkontakter, ny schaktbelysning, målning grop Elinsborgsskolan Underhåll inre ytskikt Ytskikt hus C, klart HT Enbacksskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Engelbrektsskolan Underhåll el Installation av takvärme mm. Klart HT Engelska skolan Underhåll VS Ny ridåvärmare. Klart Vt Enskede gårds gymnasium Underhåll ventilation OVK-åtgärder Enskede gårds gymnasium Underhåll portar Nya dubbelportar hus C - klart maj Enskede gårds gymnasium Underhåll inre ytskikt Nytt korridorgolv hus A Klart Enskede gårds gymnasium Takunderhåll Takomläggning hus C pga inträngande vatten. Klart juli Enskede gårds gymnasium Underhåll inre måleriarbeten Målning två trapphus hus A Klart Enskede skola Underhåll inre ytskikt Nytt klinkergolv hus B100 klart april Enskede skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Enskedefältets skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Eriksdalsskolan Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Eriksdalsskolan Byggnadsarbeten övrigt Garantikostn Eriksdalsskolan Underhåll skolgård och mark Renov.lekställn.+ny sandlåda Klart HT Eriksdalsskolan Fasadunderhåll Akut lagnig/förstärkning av 5 entrétak hus A Eriksdalsskolan Underhåll ventilation Hus F - Nytt vent.aggregat förskolan Villan besörjer plan 200 Klart Våren Eriksdalsskolan Underhåll inre måleriarbeten Fortsatt inv. målning hus B trapphus+korr. Klart HT Eriksdalsskolan Underhåll inre ytskikt Duschar + omkl.rum i gymnastiken, hus D, klart ht Essingeskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Essingeskolan Underhåll skolgård och mark Asfaltering runt lekplats vänskapsgården.klart höstterminen Essingeskolan Underhåll svagström Iordningställ larmdonsövervakning Essingeskolan Arkitekter Förstudie av tillbyggnad Essingeskolan Underhåll inre måleriarbeten Målning av 2 st klassrum plan 20.Klart till höstermin Essingeskolan Underhåll inre ytskikt Inrehåll enligt hyresavtal.klart till höstterminen

7 0560 Essingeskolan Fasadunderhåll Byte av stuprör till vandalrör med lövsil.klart vårterminen Essingeskolan Energisparåtgärder Byte styr fler ventaggregat Fader Bergström 3 Underhåll inre ytskikt 94:an Målning av korridor ca Utförs sommaren :a Målning av rum 123, 124, 125 ca utföres under sommaren Fagersjö skola Takunderhåll Omläggning av tätskikt tak hus k. Ny papp samt erfordelig plåtinklädnad så som rännor rör etc. Klart september Fagersjö skola Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Fagersjö skola Byggnadsarbeten byggnad Åtgärder vattenskada klassrum hus B Faludden 1 Underhåll skolgård och mark Åtgärda bes anmärkningar samt ny förrådsbod lilla gården klart Vt Farsta gymnasium Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Flygmaskinen 3 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Flytdockan 2 Underhåll portar Genomgång inkl målning av portar vår-höst Frans Schartaus Gymnasium Underhåll hissar Byte dörrullar Frans Schartaus Gymnasium Fasadunderhåll Lagning/målning av sockel på C och D-huset mot Bohusgatan, klart hösten Frans Schartaus Gymnasium Underhåll portar Portrenovering Hus C klart maj Frans Schartaus Handelsinst Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Fridhemsplans Gymnasium Underhåll ventilation OVK-åtgärder Fridhemsskolan Felanmälan underhåll Evakuering framflyttad från halvårsskiftet till årsskiftet Frustugan 1 Takunderhåll Målning plåttak Klart HT Fruängsskolan Underhåll inre måleriarbeten Klassrum i Hus A och Hus C Klart HT Fruängsskolan Underhåll skolgård och mark Renover. rabatter, planteringsskydd.+ stötd. underlag klart HT start Fruängsskolan Fasadunderhåll Rep av skador på fasad Hus D och E Klart HT Fryshuset Underhåll ventilation OVK-åtgärder Fryshuset 1, Textilgatan Energisparåtgärder Galaxy/premiärintegrering Frögerd 1 Underhåll ventilation OVK åtgärder ht Fyrbåken 1 Underhåll inre ytskikt Nya golv övreplan enligt rapport AK klart 31/ Fågelsången 2 Underhåll inre ytskikt Byte av Linoleum mattor mot klinkers pl 900.Byte av mattor pl 100 Utföres under juli Förarsätet 8 Underhåll ventilation Åtgärder utifrån OVK besiktning Föreningssedeln 5 Underhåll skolgård och mark Åtgärder efter lekbesiktning, klart HT Föreningssedeln 5 Underhåll el Byte av takarmaturer på pl 200. Utförs sommaren Glasmålningen 1 Underhåll skolgård och mark Bygga altan på del av sandlåda samt underhålls åtg. bodar klart 31/ Glaven 11 Fönsterunderhåll Renovering/målning av fönster, byte plåtbeklädnad runt takfönster. Klart hösttermnen Gransätra 1 Underhåll skolgård och mark Upprustning av förskolegården som är i stort behov av renovering klart

8 6022 Gransätra 1 Underhåll inre ytskikt Målning inv. samt mattbyte i olika rum.klart Griffeltavlan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Grimsta skola Byggnadsarbeten byggnad Två nya brandavskiljande dörrpartier i hus B, hösten Grimsta skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Grusvivan 5 Underhåll ventilation Ombyggnation köksventilation Klart HT Grusvivan 5 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Grusvivan 5 Underhåll hissar Ompackning, oljebyte, belysning, målning Grynkvarnen 1 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Grynkvarnen 1 Förebyggande skadegörelse Komplettera stolpelysning+ förstärk fasadbelysning Grynkvarnen 1 Underhåll el Komplettering av stolpbelysning och förstärkt fasadbelysning. Översyn allmän belysning.klart VT Grynkvarnen 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Grynkvarnen 1 Underhåll grund, dränering Översyn av grunden, problem med fukt.klart HT Grynkvarnen 1 Underhåll skolgård och mark Byte av kombilek samt fallunderlag. Klart HT Gröndalsgården 4 Underhåll skolgård och mark Åtgärder efter lekbesiktning.lite upprustning av gården Gröndalsskolan Underhåll ventilation Åtgärder utifrån OVK besiktning Gröndalsskolan Byggnadsarbeten övrigt Brand hus A Gröndalsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Gröndalsskolan Underhåll inre ytskikt Invändig målning hus B sommar 2013, Invändigt underhåll hus V lägenhet. Invändig målning hus B Gubbängen Underhåll inre ytskikt Renovering av små toaletter samt korridorsbelysning i A-hus klart augusti Gubbängen Underhåll inre ytskikt Utfört februari 13 Målning samt ny belysning hus A Gubbängen Underhåll skolgård och mark Anläggningsarbete på skolgård, klart mars Gubbängsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare/Behovsstyrd vent gym aula Gubbängsskolan Underhåll inre ytskikt Golv underhåll i klassrum hus B klart dec Gubbängsskolan Underhåll inre måleriarbeten Underhåll inv. måln i klassrum hus B klart dec Gubbängsskolan Underhåll skolgård och mark Underhåll och byte av lekutrustning samt underhåll av planteringar och träd klart juni Gubbängsskolan Underhåll ventilation Åtgärder utifrån OVK besiktning Gudlög 16 Underhåll skolgård och mark Staket och grindar, VT Gudlög 16 Underhåll svagström Byte larmutrustning, HT Gullingeskolan Energisparåtgärder Byte styr/direktdrift hus C Gullingeskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Åtgäder efter radonmätning klart HT Gullingeskolan Underhåll el Nya armaturer, HT Gullingeskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder

9 0130 Gullingeskolan Underhåll hissar Underhåll av hiss i hus C Gullingeskolan Underhåll skolgård och mark Plattsättning på skolgård klart HT Gullmarsplans vuxengymn Underhåll skolgård och mark Renovering av rabbater klart 31/ Gullmarsplans vuxengymn Fasadunderhåll Ommålning av fasad "gula huset" klart 31/ Gullpigan 1 Underhåll skolgård och mark Markåtgärder lerigt och gropigt på lilla gården klart 31/ Gullpigan 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gullpigan 1 Underhåll inre ytskikt Åtgärda platta som sjunkit återuppbyggn. granab golv lokalt klart 31/ Gulsporren 30 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gustav Vasa skola Byggnadsarbeten övrigt Installtion av ny fettavskiljare samt uppförande av ny vägg. klart vinter Gustav Vasa skola Underhåll inre ytskikt Byte av mattor i rum samt målning av entre. Klart under höst /sommar Gustav Vasa skola Underhåll el Byte belysning och styr korridor, klart HT 2013; Renovering av armaturer i korridorer. Utföres under Vt och sommar Guten 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gärdesskolan Underhåll el Byte belysning i klassrum, klart HT Gärdesskolan Underhåll hissar Byte dörrkontakter, dörrstängare, installation överlast Gärdesskolan Byggnadsarbeten övrigt Installation av rökgasevakuering från skyddsrum hus B. Klart Ht Gärdesskolan Underhåll inre ytskikt Målning trapphus B1. Klart sommar Gärdesskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Radonåtgärder hus A. Klart Gärdesskolan Energisparåtgärder Ombyggnad av ventilationsaggregat till DUC styrning/varmvattenmätning Gökblomstret 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gökblomstret 1 Takunderhåll Vinkelränno plåt Klart HT Gökuret 16 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Gökuret 16 Underhåll skolgård och mark Nytt stängsel klart HT Gökuret 16 Takunderhåll Takomläggning klart HT Hagholmen 2 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hagsätraskolan Underhåll VS Relining takavlopp, klart juni Hagsätraskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Hagsätraskolan Takunderhåll Byte brunnar hus D klart juni Hagsätraskolan Vattenskada Fuktskada efter läckage i hus D, klart i juni Hagsätraskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Åtgärder radon hus M, klart dec Hagsätraskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Hammarby skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hammarby skola Energisparåtgärder Driftoptimering legionella funktioner, varmvattenmättning Hammarsmedjan 4 Takunderhåll Avvattning Klart Ht

10 6208 Hammarsmedjan 4 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Handpenningen 2 Underhåll skolgård och mark Lekbesiktning, Rivning och nybyggnad av altan vid entren utförs juli Handpenningen 2 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Handpenningen 2 Underhåll inre ytskikt Målning av avd Grodan utförs Juli Harpolekaren 11 Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Hedvig Eleonora Förråd, underhåll Renovering bod. Klart Ht Hedvig Eleonora Underhåll inre ytskikt Målning klassrum, byte matta hus A. Klart sommar Hedvig Eleonora Underhåll el Byte belysning i klassrum, klart HT Hedvig Eleonora Fönsterunderhåll Målning källarfönster. Klart sommar Hembiträdet 13 Fasadunderhåll Fasad & fönsterrenovering, klart nov Hemmarö 2 Underhåll skolgård och mark Anläggningsarbete förskolegård Avs Herrängens skola Takunderhåll Omläggning av tak hus B, klart sept Herrängens skola Underhåll inre ytskikt Målning av hus B, byte av golv 115 kvm Herrängens skola Underhåll inre måleriarbeten Målning av 3.st. klassrum hus B 207,211,212.klart April Herrängens skola Byggnadsarbeten övrigt Byte av fönster i pannrum Hus B Hjorthagens ga skola Fasadunderhåll Målning entréfasad. Klart sommar Hjorthagens skola Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Hjorthagens skola Underhåll inre ytskikt Målning korridor plan 200. Klart sommar Hjorthagens skola Åtgärder kontrollbesiktningar Radonåtgärder hus A. Klart Ht Hjulstaskolan Fönsterunderhåll Fönster hus B, klart HT Hjulstaskolan Underhåll el Ny energibesparande belysning klart HT Hjulstaskolan Förebyggande skadegörelse Kompl närvarostyrd belysning, stolpbelysning och förstärkt fasadbelysning Hjulstaskolan Underhåll inre ytskikt Korridorer trapphus Hus A, klart HT Hjulstaskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare/Behovstyrd ventilation gymnastik Hjulstaskolan Underhåll inre bygg övrigt Invändiga dörrpartier, klart HT Holminge 1 Underhåll skolgård och mark Staket och grindar, HT Holminge 1 Underhåll inre ytskikt Ytskick avd myran ht Hornavan 4 Underhåll inre bygg övrigt Vägg/dörrparti SBA Klart i maj Hotell och rest Fabhris Underhåll skolgård och mark Ny elslinga, asfalt på ramp i garaget klart aug Hotell och rest Fabhris Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hotell och rest Fabhris Underhåll hissar Renovering garagehiss klart juni Husbygårdsskolan Förebyggande skadegörelse Gallerpartier till lastkaj klart ht Husbygårdsskolan Energisparåtgärder Byte styrutrustning/direktdrift ventilation Hus C Husbygårdsskolan Underhåll inre ytskikt Målning korridor hus A, B Klart Ht

11 0150 Husbyskolan Underhåll inre bygg övrigt Förstärkning av takstolar på hus B klart vt Husbyskolan Underhåll hissar Målning maskinrum, ny schaktbelysning Huvudboken 2 Takunderhåll Takvinklar plåt Klart VT Hyllingeskolan Underhåll inre ytskikt Renovering trä/metall sal, klart HT Hyllingeskolan Energisparåtgärder Hus B byte styr till ventaggregat Hyllingeskolan Förebyggande skadegörelse Kompl närvarostyrd belysning, stolpbelysning och förstärkt fasadbelysning Hållkarlen 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hållkarlen 2 Underhåll ventilation Åtgärder utifrån OVK besiktning Hägerstenshamnen Underhåll kyla Byte pga livslängd Hägerstensåsens skola Underhåll ventilation Åtgärder utifrån OVK besiktning Hägerstensåsens skola Underhåll hissar Byte rullar och ljusridån Hägerstensåsens skola Underhåll skolgård och mark Linjemålning efter skolgårdsupprustning samt dagvatten vid södra bommen till skolgården klart HT Hässelby Gymnasium Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hässelby Gymnasium Fönsterunderhåll Tvätt samt målning fönste hus A, hösten Hässelby Gymnasium Underhåll VS Byte/renovering av avloppssystemet inom hus A, hösten Hässelby Gymnasium Takunderhåll Byte takpapp del av hus A, hösten Hässelbygårdsskolan Takunderhåll Målning av tak mellan byggnad A och E, hösten Hässelbygårdsskolan Underhåll VS Byte stammar i samband med ytskiktsrenovering av wc hus A, hösten Hässelbygårdsskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Hässelbygårdsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Hästhagsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare Hästhagsskolan Underhåll inre ytskikt fortsatt arbete med dusch samt omklrum Hus C Hästhagsskolan Fasadunderhåll Byte panel och foder på D-huset klart september Hävdateckningen 21 Takunderhåll Avvattning Klart Ht Högalidsskolan Underhåll ventilation Nytt vent. aggregat till hus D Klart HT Högalidsskolan Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Höglandsskolan Takunderhåll Takmålning, klart HT Hökarängens skola Underhåll skolgård och mark Om och nyläggning av dräneringsledningar hus H klart september Hökarängens skola Underhåll grund, dränering Renovering avlopp från hus H Hökarängens skola Underhåll inre ytskikt Golv underhåll kassrum hus D klart sept Hökarängens skola Takunderhåll Undehåll renovering av skiffertak klart nov Hökarängens skola Energisparåtgärder Genomgång ventaggregat hus C källare, akut Hökarängens skola Underhåll inre måleriarbeten Underhåll målning klassrum hus D klart sept

12 0220 Igelbäcksskolan Fasadunderhåll Målning fasad/fönster hus A Klart Ht Igelbäcksskolan Energisparåtgärder Byte styrutrustning ventilation Ingeborg 62 Underhåll inre ytskikt Renovering kök, höst Ingeborg 64 Takunderhåll Takvinklar plåt Klart HT Ingeborg 64 Fasadunderhåll Fasadrenovering och fönster, HT Innanhavet 2 Sickla udde Underhåll inre ytskikt Slipning av golv, klart augusti Innanhavet 2 Sickla udde Underhåll portar Målning/lackning av samtliga entrépartier, klart sommaren Innanhavet 2 Sickla udde Underhåll ventilation OVK-åtgärder Instruktionen 1 Underhåll inre ytskikt Byte mattor totalt, klart aug Instruktionen 1 Underhåll inre måleriarbeten Målning inre totalt, klart aug Johan Skyttes skola Byggnadsarbeten byggnad Renovering av fönster hus A+B norrsida, isollerglas på insidan. Klart juni Johan Skyttes skola Energisparåtgärder Varmvattenmätning, legionella optimering Johannes skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Behovstyrd ventilation gymnastik Johannes skola Underhåll inre ytskikt Renovering av ytskikt i klassrum, Utföres sommaren Johannes skola Underhåll hissar Byte kontakter, bärrullar, knappar, ridå, kontakter, belysning, linor, utförs Vt Johannes skola Underhåll el Byte av armaturer i korridorer. Närvaro sensorer monteras med ljusreglering. utföres under loven Jordbruksministern 2 Underhåll inre bygg övrigt Underhåll i eventuellt stort projekt Jungfrulinet 63 Underhåll styr-övervakning uppkopling mot Vista VT Jämlikheten 7 Underhåll skolgård och mark Utbyte av lekställning. klart sept Kaksmulan 1 Byggnadsarbeten övrigt Fukt & grundsanering, typ granab-golv, klart dec Kaksmulan 1 Underhåll skolgård och mark Byte av lekutrustning och underhåll av gård klart dec Kampementet 3 Underhåll skolgård och mark Komplettering av ytterbelysning. Klart sommar Kampementet 3 Fönsterunderhåll Målning av samtliga fönster. Klart sommar Kaninen Minsta 9 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Kaninen Minsta 9 Underhåll inre ytskikt Renovering ytskikt i samband med ombyggnad av fsk, klart 2013/ Kaninen Minsta 9 Energisparåtgärder Energimättare för uppvärmningsel Kaninen Minsta 9 Ventilationsinstallationer Installation av ny ventilation i samband med ombyggnad av fsk, klart 2013/ Kaninen Minsta 9 Elinstallationer Elinstallationer klart vår Kanslisten 3 Underhåll inre ytskikt Byte av mattor, en del målning. klart sept Kapplandet 1 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Katarina norra skola Underhåll inre ytskikt Slipning/renovering golv, klart hösten Katarina norra skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Behovsstyrning ventilation gym aula Katarina norra skola Underhåll skolgård och mark Markupprustning på skolgård. Klart aug

13 1010 Katarina norra skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Katarina södra skola Takunderhåll Akut reparation av tak och fasad. Klart maj Katarina södra skola Energisparåtgärder Driftoptimering/Behovsstyrning vent gym aula Katarina södra skola Underhåll inre ytskikt Renovering portar A-hus, klart hösten Klacken 2 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Klacken 2 Underhåll inre ytskikt Golvläggning och ytskicksrenovering klart sommar Klacken 2 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Klarinetten 20 Underhåll inre ytskikt Utbyte av mattor i resterande delar av huset. Klart okt Klastorpsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Klastorpsskolan Underhåll skolgård och mark Byte staket till bollplan.klart vårterminen Klastorpsskolan Arkitekter Förstudie av nybyggnad Knutbyskolan Energisparåtgärder Byte till direktdrift TA1/FF Knutbyskolan Fasadunderhåll Fasadrenovering Hus A, B,C och D. Klart HT Knutbyskolan Fönsterunderhåll Byte av fönster Hus D. Klart HT Knutbyskolan Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Knutbyskolan Underhåll skolgård och mark Upprustning av utemiljö avseende växtlighet, HT Korpen 12 Underhåll skolgård och mark 5 lek bes åtgärder, 50 åtgärder för leråkern vid trädäck på baksidan på nya gården Kotten 1 Underhåll inre ytskikt I samband med ombyggnad hall nya golv och färg klart aug Kraghandsken 5 Underhåll el Hus A nya armaturer avd djungelpirater o trollskog sommar/höst Kraghandsken 5 Vattenskada Sanerat enligt förslag från AK konsult. Klart Kristinebergsskolan Underhåll inre ytskikt Återställning efter vattenskada från takläckage. Hus A, rum 411, 329, Kristinebergsskolan Takunderhåll Omläggning del av tak hus A.Läckage :- flyttat från Kullskolan Kristinebergsskolan Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Kristinebergsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Krocketplan 13 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Krok 1 Underhåll skolgård och mark Byte av staket vt Krokholmen 1 Underhåll inre bygg övrigt Fukt och grundsanering, typ granab-golv, klart dec Krokholmen 1 Energisparåtgärder Delvis nya energisnåla armaturer inne i förskolan.klart Krokholmen 1 Underhåll yttre måleriarbeten Målning av utv.fasad inklusive tvättning av mögel på fasaden. Klart Kråksätra 2 Underhåll skolgård och mark Förskolegården är i behov av upprustning samt ny lekställning. Klart sommar Kråksätra 2 Fönsterunderhåll Taket mot skogen är måste ses över, samt tvättas av klart Kråksätra 2 Underhåll inre måleriarbeten Hela förskolan är i behov av målning, och nytt golv.klart Kullskolan Takunderhåll Omläggning yttertak ovan trapphus Kullskolan Byggnadsarbeten byggnad Fuktsanering plan

14 6190 Kunden 2 Takunderhåll Takvinklar plåt Klart VT Kungsholmens gymnasium Underhåll ventilation OVK-åtgärder Kungsholmens gymnasium Fönsterunderhåll Renovering/målning fönster hus A del 3 mot väster. Klart vårterminen Kungsholmens gymnasium Underhåll skolgård och mark Komplettering/justering underlag fotbollsplan,löparbana.klart vårterminen Kungsholmens gymnasium Underhåll hissar nya toptracks på 6 plan samt nytt dörrmaskineri. Klart höstterminen Kungsholmens gymnasium Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Kvarnbackaskolan Fasadunderhåll Målning fasad/fönster hus A, B, D Klart Vt Kvarnbackaskolan Takunderhåll Åtgärda takläckage klart Kvarnbyskolan Underhåll skolgård och mark Gradänger bytes. Klart VT Kvarnbyskolan Underhåll yttre måleriarbeten Målning och lagning av träpanel, HT Kvarnbyskolan Förebyggande skadegörelse Renovering av gradänger med organowood. Klart VT Kvarnbyskolan Underhåll inre ytskikt 2 trapphus målas, 4 kapprum målashus A2 och A5. klart VT 2013.Innertak bytes, väggar målas, Hus C Klart VT Kvarnvalsen 1 Förebyggande skadegörelse Komplettera stolpelysning+ förstärk fasadbelysning Kvarnvalsen 1 Underhåll svagström Iordningställ larmdosövervakning Kvickentorpsskolan Underhåll inre måleriarbeten Målning av samtliga korridorer och trapphus i B-huset påbörjas efter pcb sanering Kvickroten 42 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Kvinnligheten 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Kvinnligheten 1 Underhåll inre ytskikt Nya mattor pl.2 klart sept Kyrkbyn 7 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Kämpetorps skola Underhåll skolgård och mark Ca 50 st. cykelparkeringar görs. Klart Juni Upprustning av skolgård med nya buskar samt rabatter. Klart juni Kämpetorps skola Underhåll hissar Bärrullar Kämpetorps skola Byggnadsarbeten, paviljonger Rivningskonsult Kärleksörten 7 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Kärleksörten 7 Takunderhåll Vinkelrännor plåt Klart Vt Kärleksörten 7 Underhåll inre ytskikt Upprustning kök Kärrtorps gymnasium Underhåll inre ytskikt Entrepartier klart augusti Körkarlen 12 Underhåll svagström Införliva utrymningslarm Körkarlen 12 Underhåll inre bygg övrigt Radonsanering källare - klart juni Laxholmen 4 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Leken 1 Underhåll skolgård och mark Nytt förråd samt kompl utegård klart sept Lekrummet 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Lillholmsskolan Underhåll inre måleriarbeten Ommålning av expeditionen, samt Fritidslokalen (klassrum + Korr.) Klart augusti

15 1460 Lillholmsskolan Underhåll styr-övervakning En extra termosensoer pga. förra årets sabotage och vandalisering klart sommaren Lillholmsskolan Underhåll portar Uppfräschning av entré huvudingång H-A. klart hösten Lillstugan 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Lindeparken gymnaium Felanmälan underhåll Inkl rondering efter flytt Litografin 4 Underhåll inre ytskikt Renovering av WC i Hus A klart september Litografin 4 Underhåll skolgård och mark Åtgärder bes.anm. klart 31/ Litografin 4 Fönsterunderhåll Fönster/fasadrenovering hus A klart 20/ Ljusglimt 2 Underhåll skolgård och mark Byte av sand i sandlådorna, samt lagning av lådan. Klart Ljusglimt 2 Underhåll yttre måleriarbeten Målning av fasaden i hela förskolan.klart Ljusglimt 2 Underhåll inre måleriarbeten Uppfräschning av inner väggar,tak i 2 avd. samt matbyte klart Lotsen 16 Underhåll inre vitvaror Byte vitvaror, klart hösten Loviselundsskolan Underhåll VS Utbyte kallvatten mm i UC klar VT Loviselundsskolan Takunderhåll Ommålning, komplettering livlinefästen mm Hus G, F HT Långbro 13_20 Energisparåtgärder Energiutredning klart Långbro 13_20 Underhåll inre måleriarbeten Målning av allmänna utrymmen samt 2 hallar och 4 st. toaletter, i hus A och B. Klart Långbro 13_20 Underhåll skolgård och mark Upprustning av lekutrustning, gungor. Komplettering av staket Långbrodals gamla skola Underhåll hissar Byte rullar, belysning, målning Låsgången 2 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Låssmeden 11 Takunderhåll Rengöring samt behandling av tegeltak. Klart sommar Låssmeden 11 Fasadunderhåll Omfärgning av fasad. Utförs under juli Magelungsskolan Takunderhåll Åtgärder på tak hus a för åtgärdande av läckageproblemklart maj Magelungsskolan Energisparåtgärder Effektmätning elabonnemang Magelungsskolan Underhåll skolgård och mark Dränering samt konstgräs till fotbollsplan samt utbyte av utjänt gungställning Juni Maltesholmsskolan Underhåll skolgård och mark Just. asfalt o fallsand, renov sophus, nytt staket HT Maltesholmsskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Margareta 28 Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare/Fjärrvärmemätning Maria gamla skola Underhåll inre ytskikt Utbyte av belysningsarmaturer i klassrum enl. skolans anvisn. Klart HT Maria gamla skola Takunderhåll Målning yttertak hus A+B Klart HT Maria gamla skola Underhåll el Värmekablar i hängrännor båda husen Klart HT Maria gamla skola Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Maria gamla skola Fasadunderhåll Fasadlagning hus A Klart HT Maria gamla skola Underhåll portar Byte av 4 portar hus A Klart HT Maria gamla skola Underhåll skolgård och mark Åtgärder Lekutrustning, ersätta ekstock Klart HT Maria skola Underhåll skolgård och mark Konstgräs på lekyta skolgård Klart HT

16 1070 Maria skola Fönsterunderhåll Fönster mot Wollmar Yxkullsgatan Klart maj Maria skola Fönsterunderhåll Fortsatt målning fönster (Klassrum) mot gatan Klart HT Maria skola Underhåll ventilation OVK-åtgärder Maria skola Felanmälan underhåll Inkl. vitvaror Maria skola Underhåll hissar Hissreparation och byte lyftbord lastkaj Klart HT Maria skola Underhåll hissar Byte bärlinor, dörrkontakter Maria skola Underhåll inre ytskikt Nya plastmattor i A1099, B107, B108, B404 Klart HT Maria skola Underhåll inre måleriarbeten Slipning+lackning av golv C126, C127, C129, C131b, c, d HT Marö 4 Underhåll inre ytskikt Bytt golvbeklädnad till plasmattor med uppvik klart september Marö 4 Underhåll inre bygg övrigt Fukt och grundsanering, typ granab-golv, klart dec Matteus skola Underhåll inre ytskikt Renovering av ytskikt i wc samt klassrum. Utföres Ht/sommar Matteus skola Underhåll el Byte belysning och styr klassrum/korridor, klart HT Ombyggnad av befintliga armaturer. Inköp samt montering av nya globet i korridorer. Utförs under loven Mjölkkammaren 4 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Mjölkkammaren 4 Energisparåtgärder Driftoptimering/innetemperaturgivare/fjärrvärmemätning Molntappen 58 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Molntappen 58 Underhåll skolgård och mark Markåtgärder klart 31/ Munsö 1 Underhåll el utbyte av gammal belysning enligt ök i hyresavtal klart november Myrbräckan 7 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Myrbräckan 7 Takunderhåll Nytt papptak Klart VT Målargärdet 1 Underhåll svagström Iordningställ larmdosövervakning Mälarhöjdens skola Underhåll hissar Byte rullar, dörrkontakter, belysning Mälarhöjdens skola Underhåll inre ytskikt Ytskikt i klassrum i samband med Ventilationsprojektet. Klart HT Mälarhöjdens skola Vattenskada Kostnad som ska vidarefaktureras YIT Nipfjället 9 Takunderhåll Avvattning Klart Ht Nockebyhovsskolan Fasadunderhåll Fasadmålning/fönsterrenovering hus A och B klart HT Nockebyhovsskolan Takunderhåll Omläggning papptak, klart HT Nordens Vänner 2 Underhåll VS utbyte av gamla elradiatorer till oljefyllda, avd.blå klart till vintern Nordens Vänner 2 Underhåll inre ytskikt Akustiktak i avd. blåbär samt målning avd. Humla, Sländan, Myra klart Nordens Vänner 2 Underhåll skolgård och mark Belysning på gården, konstgräs och asfalt. Klart ht Norra Reals gymnasium Underhåll VS Injustering värmesystemet. utförs sommaren, HT Norra Reals gymnasium Underhåll hissar Byte dörrkontakter, uppgradering fotocellridå, bärrullar mm. Utförs under HT Norra Reals gymnasium Underhåll svagström Införliva utrymningslarm

17 0710 Norra Reals gymnasium Underhåll skolgård och mark Fortsatt renovering av staketet, runt skolan samt byte av träsarg till stensarg. Pågår under hela året Norra Reals gymnasium Underhåll ventilation Åtgärder utifrån OVK besiktning Norra Reals gymnasium Underhåll el Byte av armaturer till nya intelligenta, utföres under loven Norra Ängby skola Underhåll hissar Hissrenovering Norra Ängby skola Underhåll hissar Byte linor, täta läckande växel Norra Ängby skola Underhåll skolgård och mark Återställning av marken efter rivning av pumphus klart ht Nya Elementar Underhåll skolgård och mark Trädbesiktningsåtgärder klart HT Nya Elementar Fönsterunderhåll Fönsterrenovering hus A och E klart HT Nya Elementar Underhåll hissar Hissrenovering hus A Klart HT Nya Elementar Underhåll ventilation OVK-åtgärder Nya Elementar Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Nybohovsskolan Underhåll inre måleriarbeten Målning väggar fritidslokaler. Utföres under sommar/ höst Nybohovsskolan Byggnadsarbeten övrigt Fönsterbyte till energiglas, klart okt Nybohovsskolan Underhåll inre ytskikt Byte mattor på fritids. Utföres Sommar/höst Nybohovsskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Nytorpsskolan Underhåll skolgård och mark Besiktningsanmärkningar åtgärdas klart 31/ Nytorpsskolan Fönsterunderhåll Slutfaktura klart 25/ Nytorpsskolan Underhåll ventilation Osäkert om proj startas Nytorpsskolan Takunderhåll Åtgärda de delar av taken som framgår i kommande inventering. klart 30/ Nytorpsskolan Åtgärder kontrollbesiktningar Eventuella åtgärder och åtgärdsförslag Nytta och Nöje 1 Underhåll inre ytskikt Målning inv. korr. personalrum, avdelningar, på Bredängs alle 46.klart Nytta och Nöje 1 Underhåll skolgård och mark Översyn samt ny sand i sandlådor, ny sandlåda på baksidan.klart Nälstaskolan Energisparåtgärder Driftoptimering/Innetemperaturgivare Nälstaskolan Takunderhåll Kompletteringar Hus D-F HT13; Hus A UTGÅR Nälstaskolan Underhåll inre måleriarbeten Målning väggar lärarum bla VT Nälstaskolan Underhåll el Byte till T5 armatur hus A - C, HT 2013 Nya T5 armaturer Hus A-C HT Objektivet 1 Underhåll ventilation OVK-åtgärder Olaus Petriskolan Underhåll ventilation OVK-åtgärder Olaus Petriskolan Byggnadsarbeten övrigt Brandgasevakuering källare. Klart Ht Olaus Petriskolan Underhåll hissar Reparation dörrmaskin, installation av överlastbrytare. Komplettering av dörrridå. Klart sommar Olaus Petriskolan Fasadunderhåll Målning entré. Klart sommar Olovsberg 12 Underhåll skolgård och mark Nytt stängsel klart HT

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr SISAB Prognos 1 2015 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr Bilaga 6 2015-05-19 Ärende 5 Fast Nr Fastighetsnamn Projekt Nr Projekt beskrivning 0020 Backluraskolan 3282 Takrenovering

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov

Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov Anläggning Anl.kategori Åtgärd VP/Budget (tkr) Aspuddens IP Idrottsplats Planerade mindre underhållsprojekt 50 Aspuddens IP Idrottsplats Invändig upprustning

Läs mer

SISAB Budget 2014 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr

SISAB Budget 2014 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr SISAB Budget 2014 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr Bilaga 4 2013 11 26 Ärende 4 Klart/ Inflyttning Fast Nr Fastighetsnamn Projekt Nr Projekt beskrivning Belopp (SEK) 201410 0490

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget Utfall Prognos Mnkr ursprungliga redovisade begärda efter omslutningsförändringar

Läs mer

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2013

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2013 SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2013 Bilaga 8 2013-09-24 Ärende 4 Fast Fastighet Konto Planerat Underhåll Belopp Nr Namn Text Beskrivning 0490 Abrahamsbergsskolan Energisparåtgärder

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

1003 Nordenfeldska husetfasadsrenovering 500 500 300 1003 Takplåten dålig 150 Fönster 50 Parkeringsproblem Solavskärmning 80

1003 Nordenfeldska husetfasadsrenovering 500 500 300 1003 Takplåten dålig 150 Fönster 50 Parkeringsproblem Solavskärmning 80 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 1001 Hälsohuset Utvändig målning fönster 0 0 0 Invändig rust / radon 0 100 0 100 0 0 5 5 Fasad 60 00 Va-system 50 150 50 Yttertak 00 Ventilation 1 00 El problen

Läs mer

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 1 Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand Här följer två sammanställda redovisningar:

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (7) Paragrafer Sammanträdesdatum 2010-03-31 79-83 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 31 mars 2010 kl 13.30-17.00 Beslutande Bengt Svensson, ordförande

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD 2010 2011 Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam 08-508 35 044 silke.burestam@uskab.se Johan Regnér 08-508 35 065

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Totalkostnad per år inkl. löpande kostnad 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus A. 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus B

Läs mer

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010 Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep 2009 31 aug 2010 Axet 3 :: 100 000:- Ränndalar mot gatan åtgärdas Buskage ersätts med cykelställ/gräsmatta 30 000:- A 80 000:- A Axet

Läs mer

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr SISAB Prognos 1 2016 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr Bilaga 6 2016-05-11 Ärende 5 Fast. Nr. Fastighetsnamn Projektnr. Projektbeskrivning 179000 Gubben Noak 9, Hägerstenshamnens

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014 SKOLA TELEFON ÅR E-post NAMN STADSDEL Abrahamsbergsskolan 50848975 åk 6-9 anna.nygard@stockholm.se Anna Nygård Bromma Abrahamsbergsskolan 566 13 400 F-9 gerd.mellstrom@stockholm.se Gerd Mellström Bromma

Läs mer

Rumsbeskrivning, Kv. Rosenbuketten 8, Malmö.

Rumsbeskrivning, Kv. Rosenbuketten 8, Malmö. Generellt 3 Demontering larm Komplettering VENT enl. spec antalet personer är inskrivet i ritningarna plan och plan 3. Gäller endast rum på plan samt rum 46 och 3. Ingen ombyggnation av ventilation i övrig

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2012 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 3 17 20 Aspuddens bibliotek 1 2 3 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Förteckning över Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Läsåret 06/07 Elisabet Sjöberg BROMMA Grund Alviksskolan 1-5 15 Skolan Blandad problematik. Del av dagen

Läs mer

Stockholms län Antal nedladdningar 2012

Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Folkbibliotek Biblioteken vuxna under 18 år Alla låntagare Totalt Akalla bibliotek Alviks bibliotek 61 50 111 111 Aspuddens bibliotek 1 3 4 4 Bagarmossens bibliotek

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS STADSHUS STOCKHOLM 2010-09-16 DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Inledning Alla barn får i dag inte en likvärdig

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015 NAMN SKOLA E-post Anna Nygård Abrahamsbergsskolan anna.nygard@stockholm.se Gerd Mellström Abrahamsbergsskolan gerd.mellstrom@stockholm.se Åsa Alsparr Adolf Fredriks Musikklasser asa.alsparr@stockholm.se

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Planerat underhåll.nivå lika med Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,40 Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl omk och moms.. lika med 000 Företag.Företag lika med 31147 Sida

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör Stallarna Lågdelen Uppdrag: Att utföra okulära kontroller i byggnaden Umeå Centralstation och byggnaderna vid Lokstallarna. Efter utförda kontroller avrapportera inventeringsresultaten till beställaren

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET KARIN FÄGERLIND OCH PERNILLA MELIN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2007 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06 Diskussionsunderlag INNEHÅLL

Läs mer

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden ALLMÄN BESKRIVNING Här följer några fakta om fastigheterna Rösunda 31:1 och Rösunda 33:2. Byggnadsår: 1964 Undergrund: Berg/morän Grundläggning: Byggnaderna är grundlagda

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Att välja skola 2015

Att välja skola 2015 Att välja skola 2015 Innehåll Welcome to school Tervetuloa kouluun Bienvenido a la escuela Ku soo dhawaaw dugsiga! Kontaktcenter: 08-508 11 550 kcskola@stockholm.se Välj senast 15 februari 2015 Välkommen

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte UNDERHÅLLSPLAN för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET 2016 Fastställd vid styrelsemöte 2016-02-22 Under budgetövervägande 2016-2017 Avser Åtgärd Utföres av Kostnad När

Läs mer

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20 Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20 Församling/ pastorat Kyrka, alt objekt Åtgärd Beräknad kostnad Sökt ersättning Uppsala län Uppsala pastorat Uppsala

Läs mer

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr

SISAB Prognos Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr 2016-09-14 SISAB Prognos 2 2016 Utdrag ur redovisningssystemet: Investeringar över 0,1 mnkr Bilaga 6 2016-09-27 Ärende 6 Fast. Nr. Fastighetsnamn Projektnr. Projektbeskrivning 179000 Gubben Noak 9, Hägerstenshamnens

Läs mer

l Kvar att fördela 1241

l Kvar att fördela 1241 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr2D14 ;?}:c; faktbilaga i-j Opb' ; Förslag INVESTERINGSBIDRAG SAMLINGSLOKALER & IDROTTSANLÄGGNINGAR FORENING INVESTERING KOSTNADER I KKR

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige Kund: Älvkarleby kommun Version: Datum: 27 Maj 2015 Utgiven av: Kai Luotsinen WSP Upprättad av: Per Dahlhjelm WSP Teknik Statusbedömning Teknisk Due Diligence

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen

Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen Under 2015 har anläggningen varit föremål för mängder av åtgärder. Framför allt handlar det om att i samarbete med försäkringsbolag, byggfirma och arkitekt

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS 2012-296

Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS 2012-296 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 16 Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS 2012-296 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Energiinventering VVS /El installationer. Objektnr 1260 Seminariet VHT 26141

Energiinventering VVS /El installationer. Objektnr 1260 Seminariet VHT 26141 LULEÅ KOMMUN 1 (21) Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningarna Energiinventering VVS/Elinstallationer Objektnr 1260 Seminariet WSP Systems 20080506 VVS Thomas Öhlund El Jan Nordlander L:\6051\1009\10094530

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Fastighet Dykaren Brf Dykaren 12 Alströmergatan 45, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Brf Dykaren 12 Kv Dykaren Alströmergatan 45 112 46 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN SID 1 (61) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 Besöksadress Hantverkargatan 2F, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 33 000 info.utbildning@stockholm.se

Läs mer

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall SP Fönster Brf Bosvedjan Vid projektet med fönsterbyte på Brf Bosvedjan i Sundsvall, byttes över 4500 enheter ut. Fönster av typen Inåtgående 2+1 fönster samt

Läs mer

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM REFERENSLISTA Sustend Byggledning TM Sida 1 av 6 Vi är specialister på byggledning! Många säger det, men få kan stoltsera med lika nöjda kunder som våra. Genom våra olika uppdrag inom byggledning har vi

Läs mer

T I L L B E H Ö R S K O L A. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval

T I L L B E H Ö R S K O L A. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval T I L L B E H Ö R S K O L A Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval F Ö R B E R E D A N D E A R B E T E N Bygglov Indus kan åta sig att sköta bygglovsansökan. Bygglovsritningar så som

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT2 ElevströmmariStockholmsgrundskolor JiaZhou SilkeTindrebäck 1(74) Sida2av74 År26genomfördeSwecoEurofutures 1 enstudie 2 avgrundskoleeleverspendlingsmönsteristockholmsstad. Ikohortstudienföljdeselevergenomsinskolgång.Vidareinnehöllstudienenöversiktöversamtligaeleversom

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015. Rolf Ekstrand 2015-10-15

Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015. Rolf Ekstrand 2015-10-15 Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015 Rolf Ekstrand 2015-10-15 Underhåll och Ombyggnad Rolf Ekstrand Projektledare Ombyggnad 040-10 94 48 rolf.ekstrand@riksbyggen.se Helhetsansvar

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola Enskede-Årsta-Vantör Bandhagens skola F-6 F-6 Bäckahagens skola F-9 7-10 Enskede skola F-9 Enskedefältets skola F-6 Hagsätraskolan/Ormkärrskolan

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Västerlanda. Underhållsplan

Västerlanda. Underhållsplan Västerlanda Underhållsplan Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se 1 Innehållsf

Läs mer

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 RUMS/ÅTGÄRDSBESKRIVNING - HUS 3 VÅNING 4 SID 1 PLAN 4 TR - GENERELLA ÅTGÄRDER Enkel beskrivning som redovisar åtgärder i lägenheter. Arbeten skall utföras

Läs mer

SISAB Budget 2016 Utdrag ur redovisningssy Investeringar över 0,1

SISAB Budget 2016 Utdrag ur redovisningssy Investeringar över 0,1 SISAB Budget 2016 Utdrag ur redovisningssy Investeringar över 0,1 Fast. Nr. Fastighetsnamn Projektnr. 116000 Aftonrodnaden 1, Skönstaholm 4465 116000 Aftonrodnaden 1, Skönstaholm 9111 050000 Akka 13, Alviksskolan

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9)

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9) STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (9) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer