Antal barn, elever och studerande 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal barn, elever och studerande 2011"

Transkript

1 Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande 2011 Förskola KF 2010 VP 2010 T KF 2011 VP 2011 Stockholmsbarn i enskild regi Stockholmsbarn i annan kommun Totalt förskola Skolbarnsomsorg KF 2010 VP 2010 T KF 2011 VP 2011 Stockholmsbarn i Stockholms skolor Stockholmsbarn i annan kommun Stockholmsbarn i enskild verksamhet Barn från andra kommuner i Stockholms skolor Totalt skolbarnsomsorg Grundskola KF 2010 VP 2010 T KF 2011 VP 2011 Stockholmselever i Stockholms skolor Stockholmselever i annan kommun Stockholmselever i fristående skolor Stockholmselever i spec skolor Stockholmselever i internationella skolor Elever från andra kommuner i Stockholms skolor Totalt grundskola Gymnasieskola KF 2010 VP 2010 T KF 2011 VP 2011 Stockholmselever i Stockholms skolor Stockholmselever i annan kommun Stockholmselever i fristående skolor Elever från andra kommuner i Stockholms skolor Totalt gymnasieskola Utbildning för vuxna KF 2010 VP 2010 T KF 2011 VP 2011 Stockholmselever i grundläggande vuxenutbildning (antal heltidsplat Stockholmselever i gymnasial vuxenutbildning (antal heltidsplatser) Särvux Studerande från andra kommuner Totalt utbildning för vuxna Särskola Obligatorisk särskola KF 2010 VP 2010 T KF 2011 VP 2011 Stockholmselever i Stockholms skolor Stockholmselever i annan kommun Stockholmselever i fristående skolor Elever från andra kommuner i Stockholms skolor Totalt obligatorisk särskola Gymnasiesärskola KF 2010 VP 2010 T KF 2011 VP 2011 Stockholmselever i Stockholms skolor Stockholmselever i annan kommun Stockholmselever i fristående skolor Elever från andra kommuner i Stockholms skolor Totalt gymnasiesärskola

2

3 Bilaga 2 Utbildningsnämnden Nämndens budget/verksamhetsplan 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Utfall Prognos Mnkr ursprungliga redovisade begärda budget efter budget 2011 omslutnings- budgetjusteringaförändringar omslutnings- (VB 2009) (Tertialrapport 2) förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) Driftverksamhet Kostnader , ,9 0, , , ,7 Förskola 2 051,7 0,5 0, , , ,4 Grundskola inkl. skolbarnsomsorg 7 719,7 406,1 0, , , ,0 Gymnasieskola 2 327,4 447,4 0, , , ,8 Utbildning för vuxna 0,0 168,4 0,0 168,4 303,0 351,3 Obligatorisk särskola 424,7 11,1 0,0 435,8 339,7 351,9 Gymnasiesärskola 124,6 41,8 0,0 166,4 172,3 190,2 Nämnd och övergripande verksamhet 320,8 11,6 0,0 332,4 307,0 391,1 Intäkter (-) -543, ,9 0, , , ,7 Förskola -403,6-0,5 0,0-404,1-430,2-468,7 Grundskola inkl. skolbarnsomsorg -139,5-406,1 0,0-545,6-606,1-569,6 Gymnasieskola -0,8-447,4 0,0-448,2-468,2-513,8 Utbildning för vuxna 0,0-168,4 0,0-168,4-94,0-129,8 Obligatorisk särskola 0,0-11,1 0,0-11,1-40,3-28,6 Gymnasiesärskola 0,0-41,8 0,0-41,8-44,1-43,8 Nämnd och övergripande verksamhet 0,0-11,6 0,0-11,6-24,5-26,4 Verksamhetens nettokostnader ,0 0,0 0, , , , :20 utbn per verksamhetsområde

4

5 Utbildningsnämnden Ver ksamhetsplan 2011 Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Netto Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorapporten) ,9-543,9 0,0 0, ,0 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorapporten) Ökade kostnader/intäkter för: FÖRSKOLA Taxor och avgifter (EF-avd) 0,5-0,5 GRUNDSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Hyresintäkter 7,8-7,8 Interkommunal ersättning 169,0-169,0 Statsbidrag 85,0-85,0 Asylsökande grundskoleelever 10,0-10,0 Försäljning korttidstillsyn stadsdelar 20,0-20,0 Övriga intäkter 75,0-75,0 IK, grundskoledans (gy) 2,2-2,2 Statsbidrag dans (gy) 3,0-3,0 Försäljning gyskolor(ess) 1,8-1,8 Statsbidrag (ESS) 0,4-0,4 Bidrag (EF-avdelningen) 1,8-1,8 Taxor och avgifter (EF-avdelningen) 1,0-1,0 Intäkter kvarvarande medel kompetensfonden (KE-avd) 6,0-6,0 Extern omslutning uppdragsavdelningen 23,1-23,1 GYMNASIESKOLA Statsbidrag,stab (gyavd) 20,3-20,3 Statsbidrag, skolor (gyavd) 12,0-12,0 Försäljning etc, gyskolor (gyavd) 35,2-35,2 Lönebidrag,stab (gyavd) 0,3-0,3 IK intäkter,skolkort,modersmål (gyavd) 5,0-5,0 IK intäkter (gyavd) 369,2-369,2 Bidrag (EF-avdelningen) 0,1-0,1 Extern omslutning uppdragsavdelningen 5,3-5,3 UTBILDNING FÖR VUXNA Statsbidrag kvalificerad yrkesutbildning 12,6-12,6 Statsbidrag yrkesvux 20,0-20,0 Interkommunal ersättning 9,7-9,7 Hyror 1,5-1,5 Intäkter arbetsmarknadsnämnden 124,6-124,6 GRUNDSÄRSKOLA Interkommunal ersättning 11,0-11,0 Extern omslutning uppdragsavdelningen 0,1-0,1 GYMNASIESÄRSKOLA Statsbidrag gymnasieskolor 0,8-0,8 Försäljning gysär skolor 0,3-0,3 Korttidstillsyn 10,0-10,0 Hyresintäkter 0,8-0,8 Interkommunala elever 29,4-29,4 Extern omslutning uppdragsavdelningen 0,5-0,5 NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET Inkasso mm övergripande för nämnden (KE-avd) 0,3-0,3 Hyresintäkter arbetsmarknadsnämnden (Adm avd) 1,2-1,2 Bidrag, lönebidrag (Pers avd) 0,1-0,1 Försäljning av verksamhet (Pers avd) 0,1-0,1 Övriga intäkter (Pers avd) 2,7-2,7 Extern omslutning uppdragsavdelningen 7,2-7,2 Summa omslutningsförändringar: 1 086, ,9 0,0 0,0 0,0

6 Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa budgetjusteringar: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorapporten) , ,8 0,0 0, ,0 Investeringar (-) = minskade utgifter/ökade inkomster Mnkr Utgifter Inkomster Netto Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorapporten) 90,0 0,0 90,0 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorapporten) Ökade utgifter/inkomster för: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskade utgifter/inkomster för: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa omslutningsförändringar: 0,0 0,0 0,0 Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa budgetjusteringar: 0,0 0,0 0,0 Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorapporten) 90,0 0,0 90,0 * avser endast de nämnder som uppmanats att begära bugdetjustering i verksamhetsplan 2011

7 Utbildningsnämnden Investeringsbudget 2011 och kommande år Prognos (mnkr) Prognos 2010 VP 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Inventarier och maskiner 70,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90, :20 Invent o maskiner

8 Utbildningsnämnden Resultatenheter 2011 Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats. Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde. Resultatenhetens namn Grundskolor Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla-/Stenhagssskolan Alviksskolan Bagarmossen - Brotorp skolor Bandhagens skola Beckombergaskolan Inrättas 2011 Björkhagens skola Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan Blackebergsskolan Inrättas 2011 Bredängsskolan Bromstensskolan Bussenhusskolan Bäckahagens skola Inrättas 2011 Eiraskolan Ekensbergsskolan Elinsborgsskolan Enbacksskolan Engelbrektsskolan Enskede skola Enskedefältets skola Eriksdalsskolan Fagersjö-/Magelungsskolan Grimstaskolan Gröndals-/Årstadalsskolan Gubbängsskolan Inrättas 2011 Gullingeskolan Gärdes-/Hjorthagens/Olaus Petriskola Hagsätraskolan Hammarbyskolan Hedvig Eleonora skola Herrängens skola Hjulsta/Hyllinge skolor Husbygårdsskolan F-9 Hässelby Villastads skola Hässelbygårdsskolan Högalidsskolan Inrättas 2011 Hökarängs-/Skönstaholmsskolan Bildar en resultatenhet tillsammans med Hökarängens särskolor från och med 2011 Igelbäcksskolan Johan Skytteskolan Johannes skola :20 Resultatenheter

9 Utbildningsnämnden Resultatenheter 2011 Karlbergs skola Katarina Norra Skola Katarina Södra Skola Inrättas 2011 Klastorp/Essinge skolor Klastorp - Kull - Essinge skolor bildar två res.enh. från 2011 Kullskolan Klastorp - Kull - Essinge skolor bildar två res.enh. från 2012 Kungsholmens grundskola Inrättas 2011 Kvarnbackaskolan Kvarnbyskolan Kvickenstorps-/Hästhagsskolan Kämpetorpsskolan Lillholmsskolan/Ekholmsskolan Lilla Adolf Fredriks skola Loviselundsskolan Långbrodalsskolan Maltesholmsskolan Mariaskolan Matteusskolan Inrättas 2011 Mälarhöjdens skola Norra Ängby skolor Nya Elementar Nybohovsskolan Nytorpsskolan Nälstaskolan Inrättas 2011 Olovslundsskolan/Nockebyhovsskolan Oxhagsskolan Rinkeby-/Askebyskolan Rålambshovsskolan Rödabergsskolan Sjöstadsskolan Sjöängsskolan Skanskvarnsskolan Skarpnäcks skola Sköndalsskolan/Sandåkraskolan Smedshagsskolan Smedslättsskolan Snösätraskolan Sofia Distans Solbergaskolan Solhemskolan Inrättas 2011 Spånga gymnasium/grundskola Särskola Älvsjö Sätraskolan Söderholmsskolan Inrättas 2011 Södermalmsskolan Södra Ängby skola Inrättas 2011 Tallkrogens skola Trollbodaskolan Inrättas 2011 Tullgårdsskolan :20 Resultatenheter

10 Utbildningsnämnden Resultatenheter 2011 Vasa Real/Gustav Vasa skola Vinstaskolan Västertorpsskolan Ålstensskolan Årstaskolan Åsö Grundskola Äppelviksskolan Ärvingeskolan Örbyskolan Östermalmsskolan Gymnasieskolor Bernadottegy/Brännkyrka gymnasium Blackebergs gymnasium Bromma gymnasium ESS gymnasiet Frans Schartaus gymnasium IB-skolan syd Kista gymnasium/st Eriks gymnasium Kungsholmens gymnasium/stockholms musikgymnasium Kärrtorps gymnasium Norra Real Ross Tensta gymnasium Spånga gymnasium Stockholms hotell - och restaurangskola Stockholms transport- och fordonsgymnasium Södra Latin Thorildsplans gymnasium Östra Real Övriga Uppdragsavdelningen :20 Resultatenheter

11 BILAGA 3 Sid 1 (2) Anslagsenheter inom utbildningsnämnden 2011 Grundskolor Aspuddens skola Backluraskolan Björngårds-/Storkyrkoskolan Blommensbergsskolan Bredbyskolan Fruängens skola Hägerstensåsens/Hägerstenshamnens skolor Höglandsskolan Knutbyskolan Avvecklas som resultatenhet 2011 Rågsvedskolan Avvecklas som resultatenhet 2011 S:t Örjan Skarpaby -Tätorps skolor Slättgårdsskolan Sofia skola Stureby-/Östbergaskolan Sundbyskolan Vinstagårdsskolan Vällingbyskolan

12 BILAGA 3 Sid 2 (2) Anslagsenheter inom utbildningsnämnden 2011 Gymnasieskolor Enskedegårds gymnasium Farsta Gymnasium Globala gymnasiet IVIK/Gymnasieslussen Riddarfjärdens gymnasium/kungliga Svenska balettskolan Scengymnasiet i Stockholm Stockholms RH gymnasium Vuxenutbildningsenheter (till och med ) Åsö/Västerorts vuxengymnasium Frans Schartaus handelsinstitut Lävux

13 Bilaga 4 sid 1 (6) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola Enskede-Årsta-Vantör Bandhagens skola F-6 F-6 Bäckahagens skola F Enskede skola F-9 Enskedefältets skola F-6 Hagsätraskolan/Ormkärrskolan F-9 Nytorpsskolan F Rågsvedsskolan F-9 Skanskvarnsskolan F-6 (9) F-6 Snösätraskolan F-6 Sturebyskolan F-9 Årstaskolan F-9 Örbyskolan F-6 Östbergaskolan F-6 Skärholmen Bredängsskolan F-9 Lillholmsskolan/Ekholmsskolan F-9 F-5 Slättgårdsskolan F-9 Sätraskolan F Söderholmsskolan F-9 Östermalm Engelbrektsskolan F-9 Gärdet/Hjorthagen/Olaus Petriskola F-9 F-10 Hedvig Eleonora skola F-5 Östermalmsskolan F-6 Farsta Fagersjöskolan/Magelungsskolan F-6 Gubbängsskolan F-9 Hästhagsskolan/Kvickentorpsskolan F-9 Hökarängs/Skönstaholmsskolan F-9 Hökarängsskolans särskolor F-10 Sköndalsskolan/Sandåkraskolan F-6 Tallkrogens skola F-6

14 Bilaga 4 sid 2 (6) Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs särskola Skarpnäck Bagarmossen - Brotorp skola F-9 Björkhagens skola F-9 Hammarbyskolan F-5 Skarpaby - Tätorp skola F-9 F-6 Skarpnäcksskolan F-9 F-7 Södermalm Björngårdsskolan/Storkyrkoskolan F-6 Eriksdalsskolan F-9 F-10 Högalidsskolan F-9 Katarina Norra skola F-9 Katarina Södra skola F-6 Mariaskolan F-9 Sjöstadsskolan F-9 F-10 Sofia Distans 6-9 Sofia skola F-9 Södermalmsskolan F-9 F-10 Tullgårdsskolan F-6 Åsö Grundskola 7-9 Spånga-Tensta Bromstensskolan F-6 F-3 Bussenhusskolan F-6 F-6 Elinsborgsskolan F-6 Enbacksskolan F-9 Gullingeskolan F-6 Hjulsta/Hyllingeskolor F Solhemsskolan F-6 Spånga gymnasium/grundskola 7-9 och gymnasium Sundbyskolan F-9 Älvsjö Broskolan/Mockasinens träningsskola F-10 Herrängens skola F-5 Johan Skytteskolan, Ekängens skola F-9 Kämpetorpsskolan F-5 Långbrodalsskolan F-5 Sjöängsskolan F-9 Solbergaskolan F-9

15 Bilaga 4 sid 3 (6) Grundskolor Område 3 Årskurs grundskola Årskurs särskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 och gymnasium Norra Ängby skolor F-5 Nya Elementar F Olovslundsskolan/Nockebyhovsskolan F-5, F-3 F-10 Smedslättskolan F-5 Södra Ängby skola F-9 Ålstensskolan F-5 Äppelviksskolan 6-9 Hässelby-Vällingby Backluraskolan F-5 Björnboda/Sörgårdsskolan F-6, F-5 Grimstaskolan F-9 Hässelby Villastads skola F-9 Hässelbygårdsskolan F-9 Loviselundsskolan F-6 F-6 Maltesholmsskolan F-6 F-10 Nälstaskolan F-6 Smedshagsskolan F-9 Trollbodaskolan F-9 Vinstagårdsskolan Vinstaskolan F-6 Vällingbyskolan F Kungsholmen Eiraskolan F-5 Fridhemsskolan/Stadshagsskolan F-9 F-6 Klastorp/Essinge skola F-5 Kullskolan F-5 Rålambshovsskolan 6-9

16 Bilaga 4 sid 4 (6) Grundskolor Område 4 Årskurs grundskola Årskurs särskola Norrmalm Adolf Fredriks musikklasser 4-9 Johannes skola F-5 Karlbergs skolor F-3 Lilla Adolf Fredriks skola F-5 Matteusskolan F Rödabergsskolan F-9 Vasa Real/Gustav Vasa skolor F-9 Rinkeby-Kista Akallaskolan/Stenhagsskolan F-9, F-6 F-10 Bredbyskolan F-9 Husbygårdsskolan F-3, 4-9 Igelbäcksskolan F-5 Knutbyskolan F-6 Kvarnbacksskolan F-5 F-10 Kvarnbyskolan F Oxhagsskolan F-6 F-6 Rinkeby/Askebyskolan F-9 F-10 Ärvingeskolan Hägersten-Liljeholmen Aspuddens skola F-9 Blommensbergsskolan 6-9 Ekensbergsskolan F-5 Fruängens skola F-9 F-10 Gröndals- och Årstadalskolan F-5, F-5 Hägerstensåsens/Hägerstenshamnens skolor F-6, F-3 Mälarhöjdens skola F-9 Nybohovsskolan F-6 Västertorps skola F-6 Övriga S:t Örjans skola F-10

17 Bilaga 4 sid 5 (6) Gymnasieskolor Program (inte GY2011) Program särskola Bernadottegymnasiet Blackebergs gymnasium Bromma gymnasium Brännkyrka gymnasium SP, IV IV, NV, SP NV, SP, TE, SMSP BF, IV, NV, SP Enskede Gårds gymnasium HV, IV, LP HR, IV-yrk, SMMP ESS-gymnasiet IV SM Farsta gymnasium Frans Scartaus gymnasium Globala gymnasiet Höglandsskolan IB-skolan Syd Gymnasieslussen/IVIK-gymnasiet BF, HP, IV, NV, SMSP, SP HP, IV, SP SMFS007, SMNV, SMSP NV, SP IB, IV IV, IVIK Kista gymnasium BP, EN, HP, IV SMHP, SM Kungsholmens gymnasium/stockholms musikgymnasium Kärrtorps gymnasium Norra Real Riddarfjärdens gy/kungliga Svenska Balettskolan Ross Tensta gymnasium S:t Eriks gymnasium Scengymnasiet i Stockholm IB, NV, SMNV-kör,SMOP,SMSPkör, SP IV, MP, NV, SMNV, SMSP, SP, TE IV, NV, SMNV, SP IV, MP, SMR01=yrkesdansare, SMSP HP, IV, NV,OP, OPL014, SP, SMNV, SMSP EC, ES, HV, IV, NV, SMES, MP, SMSP ES, IV IV, NPR114, NV, SMNV, SP, SMSP ES, IV-verks, IV-yrk Spånga gymnasium Stockholms Hotell- och restaurangskola HR, IV Stockholms RH-gymnasium IV, MP, SP IV-verks, IV-yrk Stockholms transport-och fordonstekniska gymnasium FP, IV Södra Latins gymnasium Thorildsplans gymnasium Östra Reals gymnasium ES, IV, NV, SMR127=yrkesmusiker, SP EC, IV, NV, SP, TE IV, NV, SMSP, SP Integrerade särskoleelever Vinstagård/Nytorp IV-verksamhetsträning

18

19 Bilaga 5 Peng 2011, grundskola, fritidsklubb, skolbarnsomsorginkl tillägg för särskoleelver GRUNDSKOLA Schablon Peng Peng i % Skolår ,9% Skolår ,9% Skolår ,9% SKOLBARNSOMSORG Schablon Peng Peng i % Skolår ,4% Skolår ,0% Familjedaghem ,2% Familjedaghem ,2% Tilläggsschablon Peng i % Tillägg för särskoleelever Peng i skolbarnsomsorg S ,1% S ,1% S ,1% S ,1% FRITIDSKLUBB Peng 2011 Skolår

20 BILAGA 6 Ersättning 2011 till fristående och internationell grundskola Beloppen är fastställda av kommunfullmäktige Schablon 2011 Momskompensation Peng 2011 Peng skolår Peng skolår Peng skolår

21 BILAGA 07 Interkommunal prislista för grundskolan 2011 Kronor/ termin Ersättning 2011 Ersättning 2010 Skillnad, procent Stockholmsbarn utan särskilda skäl att gå i grundskola inklusive förskoleklass i annan kommun, skollagen 4 kap 8a F ,0% ,1% ,0% Interkommunal ersättning för elever från annan kommun avseende profilerad undervisning och modersmålsundervisning Judiskt år ,8% Engelskspråkig utbildning F ,0% ,9% ,5% Dans ,0% ,1% Bild och form F ,9% ,7% ,2% Musik F ,5% ,5% ,6% Modersmålsundervisning ,8% Interkommunal ersättning för elever från annan kommun avseende elever med särskilda behov, exklusive verksamhetsstöd Undervisning Behovsgrupp skolår ,9% Behovsgrupp skolår ,3% Behovsgrupp skolår ,2% Skolbarnsomsorg Behovsgrupp skolår ,2% Behovsgrupp skolår ,0%

22 Bilaga 8 Resursfördelning för elever i behov av särskilt stöd i grundskolor Elevens behov bedöms efter tydliga kriterier i förhållande till en behovsgrupp. Inom varje behovsgrupp finns det ett spann som avgörs i behovsbedömningen. Högsta ersättningen framgår av tabellen, ersättning utgår endast för nivåer över kr. Grundskola Behovsgrupp Behovsgrupp Behovsgrupp Tillägg grundskola Tillägg grundskola BOSKO BOSKO BOSKO Tillägg grundskola A 3 : B 2 : B 4 : A 3 : B 2 : B 4 : A 3 : B 2 : B 4 : A 3 : B 2 : B 4 : A 3 : B 2 : B 4 : A 3 : B 2 : B 4 : A 4 : B 2 : B 4 : A 4 : B 2 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 4 : A 4 : B 3 : B 5 : 1 0 A 5 : 1 0 B 3 : B 2 : B 3 : B 2 : B 3 : B 2 : B 3 : B 2 : B 3 : B 2 : B 4 : B 2 : B 4 : B 2 : B 4 : Skolbarnsomsorg Skolskjuts Behovsgrupp Behovsgrupp Tillägg skolbo BOSKO BOSKO Tillägg skolskjuts A 4 : A B 2 : A B 3 : A B 4 : B B 2 : 3 x B B 3 : 3 x B B 4 : 2 x B 4 : 3 x

23 Bilaga 9 Peng 2011, grundsärskola och skolskjuts Grundtilldelning Tillägg särskola Grund plus tillägg SÄRSKOLA Schablon Peng Schablon Peng Schablon Peng Peng i % Peng i % Peng i % Skolår 0-3 S ,9% ,7% ,0% S ,9% ,7% ,9% S ,9% ,7% ,6% S ,9% ,7% ,8% Skolår 4-6 S ,9% ,7% ,6% S ,9% ,7% ,6% S ,9% ,7% ,4% S ,9% ,7% ,6% Skolår 7-10 S ,9% ,7% ,9% S ,9% ,7% ,9% S ,9% ,7% ,9% S ,9% ,7% ,2% Skolskjuts särskola Behovsgrupp Schablon Peng Peng i % S ,1% S ,1% S ,1% S ,1% För elever i behovsgrupp 5 utgår preliminär schablon enligt samma nivå som behovsgrupp 4. I samband med tertialrapport 2 kommer nämnden, efter prövning, att kompenseras i den mån schablonen inte räcker till.

24 BILAGA 10 Ersättning till fristående grundläggande särskola 2011 Undervisning Schablon Avdrag utbn ansvar Moms komp. 6% Summa ersättning Ersättning 2010 Skillnad Behovsgrupp 1 skolår ,8% Behovsgrupp 1 skolår ,7% Behovsgrupp 1 skolår ,4% Behovsgrupp 2 skolår ,6% Behovsgrupp 2 skolår ,5% Behovsgrupp 2 skolår ,2% Behovsgrupp 3 skolår ,3% Behovsgrupp 3 skolår ,2% Behovsgrupp 3 skolår ,0% Behovsgrupp 4 skolår ,8% Behovsgrupp 4 skolår ,7% Behovsgrupp 4 skolår ,5% Behovsgrupp 5, ersättning enligt överenskommelse Tilläggsschablon för särskoleelever i skolbarnsomsorg Tilläggsschablon Moms komp 6% Summa ersättning Ersättning 2010 Behovsgrupp 1 skolår ,0% Behovsgrupp 1 skolår ,0% Behovsgrupp 2 skolår ,0% Behovsgrupp 2 skolår ,0% Behovsgrupp 3 skolår ,0% Behovsgrupp 3 skolår ,0% Behovsgrupp 4 skolår ,0% Behovsgrupp 4 skolår ,0% Därtill kommer schabloner för skolbarnsomsorgen

25 BILAGA 11 Interkommunal prislista för obligatorisk särskola 2011 Behovsgrupp Kronor/termin Ersättning 2010 Skillnad Undervisning Behovsgrupp 1, skolår ,0% Behovsgrupp 1, skolår ,9% Behovsgrupp 1, skolår ,9% Behovsgrupp 2, skolår ,1% Behovsgrupp 2, skolår ,0% Behovsgrupp 2, skolår ,8% Behovsgrupp 3, skolår ,1% Behovsgrupp 3, skolår ,0% Behovsgrupp 3, skolår ,8% Behovsgrupp 4 o 5, skolår ,4% Behovsgrupp 4 o 5, skolår ,4% Behovsgrupp 4 o 5, skolår ,1% Behovsgrupp 5, efter överenskommelse Skolbarnsomsorgen Behovsgrupp 1 skolår ,1% Behovsgrupp 1 skolår ,3% Behovsgrupp 2 skolår ,0% Behovsgrupp 2 skolår ,2% Behovsgrupp 3 skolår ,1% Behovsgrupp 3 skolår ,2% Behovsgrupp 4 skolår ,0% Behovsgrupp 4 skolår ,1% Behovsgrupp 5, efter överenskommelse

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs särskola Enskede-Årsta-Vantör Bandhagens skola F-6 F-6 Bäckahagens skola F-9 7-10 Enskede skola F-9 Enskedefältets skola F-6 Hagsätraskolan/Ormkärrskolan

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget Utfall Prognos Mnkr ursprungliga redovisade begärda efter omslutningsförändringar

Läs mer

Att välja skola 2015

Att välja skola 2015 Att välja skola 2015 Innehåll Välkommen till skolan 4 Vilken skola är bäst för ditt barn? 6 Så ansöker du 7 Att ansöka via e-tjänst 7 Guide att välja skola 8 Detta händer efter att du valt skola 10 Annat

Läs mer

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2013 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 5 31 36 Aspuddens bibliotek 2 4 6 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Förteckning över Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Läsåret 06/07 Elisabet Sjöberg BROMMA Grund Alviksskolan 1-5 15 Skolan Blandad problematik. Del av dagen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2010

Utbildningsförvaltningen 2010 Andreas Peterson Karin Fägerlind Silke Burestam Utbildningsförvaltningen 2010 Sambandet mellan grundskolebetyg och Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Box 8320, 104 20 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Måluppfyllelse & Resultat

Måluppfyllelse & Resultat Måluppfyllelse & Resultat NR 2 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2007/08 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2009 Produktion Utbildningsförvaltningens kommunikationsgrupp

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 1 Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand Här följer två sammanställda redovisningar:

Läs mer

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET KARIN FÄGERLIND OCH PERNILLA MELIN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2007 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06 Diskussionsunderlag INNEHÅLL

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SLUTRAPPORT PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) SLUTRAPPORT Projekt Författare Version

Läs mer

För verksamheter i extern regi innebär detta att ersättningsnivåerna för 2016 kommer att uppgå till nedanstående årsbelopp.

För verksamheter i extern regi innebär detta att ersättningsnivåerna för 2016 kommer att uppgå till nedanstående årsbelopp. HELSINGBORGS STAD Barn- och utbildningsnämnden Bilaga 7 Mål och ekonomi - internbudget 2016 snivåer - förskolor, pedagogisk omsorg i alternativ regi, fristående grundskolor inklusive fritidshem och grundsärskola

Läs mer

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD 2010 2011 Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam 08-508 35 044 silke.burestam@uskab.se Johan Regnér 08-508 35 065

Läs mer

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2012

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2012 SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2012 Bilaga 6 2012-09-18 Ärende 4 Fast Nr Fastighet Namn Planerat Underhåll Beskrivning Konto Text Prognos 2 0010 Askebyskolan Målning

Läs mer

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om upplevt

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT2 ElevströmmariStockholmsgrundskolor JiaZhou SilkeTindrebäck 1(74) Sida2av74 År26genomfördeSwecoEurofutures 1 enstudie 2 avgrundskoleeleverspendlingsmönsteristockholmsstad. Ikohortstudienföljdeselevergenomsinskolgång.Vidareinnehöllstudienenöversiktöversamtligaeleversom

Läs mer

Resultat per enhet Gymnasieskola Bilaga 6

Resultat per enhet Gymnasieskola Bilaga 6 Enhetsnamn Årets resultat Ing fond Utg fond Resultatenhet Bernadotte gy/ Brännkyrka gy 2,0 2,3 4,3 Ja Blackebergs gymnasium -0,3 3,8 3,5 Ja Bromma gymnasium -0,7 2,4 1,7 Ja Enskede Gårds gymnasium -4,4

Läs mer

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2012 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 3 17 20 Aspuddens bibliotek 1 2 3 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Förändrad områdesindelning för stadens gymnasieskolor

Förändrad områdesindelning för stadens gymnasieskolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-423/701 SID 1 (5) 2013-02-26 Handläggare: Bo Karlsson Telefon: 0761 232902 Till Utbildningsnämnden 2013-03-14 Förändrad områdesindelning

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014 SKOLA TELEFON ÅR E-post NAMN STADSDEL Abrahamsbergsskolan 50848975 åk 6-9 anna.nygard@stockholm.se Anna Nygård Bromma Abrahamsbergsskolan 566 13 400 F-9 gerd.mellstrom@stockholm.se Gerd Mellström Bromma

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget s maj /budget Verksamhetens intäkter 63,7 65,2 1,5 Personalkostnader -417,9-415,7 2,1 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av

Läs mer

Stockholms län Antal nedladdningar 2012

Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Folkbibliotek Biblioteken vuxna under 18 år Alla låntagare Totalt Akalla bibliotek Alviks bibliotek 61 50 111 111 Aspuddens bibliotek 1 3 4 4 Bagarmossens bibliotek

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: BOSTADS- BYGGANDET

STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: BOSTADS- BYGGANDET STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: BOSTADS- BYGGANDET 2008 S 2009:1 2009-03-16 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Områdesindelning och ny ledningsorganisation på stadens gymnasieskolor

Områdesindelning och ny ledningsorganisation på stadens gymnasieskolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2010-12-21 Handläggare: Gunilla Larsson Telefon: 08-508 33 673 Till Utbildningsnämnden 2011-01-20 Områdesindelning och ny ledningsorganisation

Läs mer

Kvartalsrapport och budgetprognos 4 2010. Verksamheten till och med september

Kvartalsrapport och budgetprognos 4 2010. Verksamheten till och med september BUN 2010/0023 Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4 2010 Verksamheten till och med september Bästa grundskolorna finns i Danderyd Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden April 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:04 2010-05-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden April 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:04 2010-05-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden April 21 SA 21:4 21-5-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 172 25 4 0 21 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS STADSHUS STOCKHOLM 2010-09-16 DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Inledning Alla barn får i dag inte en likvärdig

Läs mer

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Bilaga 1:1 Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Kommunfullmäktige m.m... 2 Revisorskollegiet... 3 Valnämnden... 3 Stadsdelsnämnderna... 4 Övergripande... 4 Pedagogisk

Läs mer

Fond från Fond till 2014*

Fond från Fond till 2014* Bilaga 6 Resultat per enhet, gymnasieskola 2013 Enhetsnamn Resultat 2013 Fond från 2012 Fond till 2014* Kommentar Bernadottegymnasiet -4,1 4,8 0,7 Resultatenhet Blackebergs gymnasium 0,3 2,6 2,8 Resultatenhet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 137 20 10 0 10 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildning, Farsta gymnasium 50 Ingen

Läs mer

SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 000. Till Socialnämnden. Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 000. Till Socialnämnden. Förvaltningens förslag till beslut SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVD FÖR STADSÖVERGRI PANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-03-09 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 000 Till Socialnämnden Rapportering av ej

Läs mer

Ärendets beredning. Bakgrund

Ärendets beredning. Bakgrund UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR ENSK ILT DRIVEN OCH FRIST ÅENDE VERKSAMHET DNR 09-454/2996 SID 1 (11) 2009-08-28 Handläggare: Robert Lundh Tfn: 508 33 638 Jan-Erik Nilsson Tfn: 508 33 821 Till

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2013

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2013 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2013 FÖRSKOLA egen 1-3 år 90 030 kr 96 750 kr 119 260 kr 112 510 kr

Läs mer

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN A B C D E Utbildningsförvaltningen Ekonomienheten 2006-10-24 ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Utbildningsförvaltningen håller för närvarande på att övergå till elektronisk hantering av

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2009/2010

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2009/2010 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2008-11-04 Dnr 08-423/4236 Handläggare: Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2008-11-27 Studievägsutbudet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2009

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2009 Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 120 20 7 0 13 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildning, Farsta gymnasium Ingen intagen Ingen intagen 110

Läs mer

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2013

SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2013 SISAB Utdrag ur redovisningssystemet: Planerat underhåll prognos 2 2013 Bilaga 8 2013-09-24 Ärende 4 Fast Fastighet Konto Planerat Underhåll Belopp Nr Namn Text Beskrivning 0490 Abrahamsbergsskolan Energisparåtgärder

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015 NAMN SKOLA E-post Anna Nygård Abrahamsbergsskolan anna.nygard@stockholm.se Gerd Mellström Abrahamsbergsskolan gerd.mellstrom@stockholm.se Åsa Alsparr Adolf Fredriks Musikklasser asa.alsparr@stockholm.se

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 Uppdragsnummer 95125 Stockholm 2011-12-05 Sweco Eurofutures AB Henrik Nilsson

Läs mer

Hur mår Stockholms gymnasieskolor?

Hur mår Stockholms gymnasieskolor? Rapport nr 8 2008 Hur mår Stockholms gymnasieskolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms gymnasieskolor 1 1. Bakgrund 2007 var ett svårt år för stadens gymnasieskolor I samband med att den

Läs mer

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg *) av plats intagna Ant hemk Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 97 25 22 14 0 3 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogisk och social verksamhet,

Läs mer

Anmälan till NTA Stockholm

Anmälan till NTA Stockholm Abrahamsbergsskolan Nina Swartling Från frö till frö Från frö till frö Tematräff 2014-10-14 Temautb 2014-09-11 FF Från frö till frö FF036 Åsa Gustafson Från frö till frö Från frö till frö Tematräff 2014-10-14

Läs mer

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Lokaleffektivisering av grundskolan - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Anna Herre Anette Holm april 2007 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Uppdrag och genomförande... 6 2.1

Läs mer

Att välja skola 2015

Att välja skola 2015 Att välja skola 2015 Innehåll Welcome to school Tervetuloa kouluun Bienvenido a la escuela Ku soo dhawaaw dugsiga! Kontaktcenter: 08-508 11 550 kcskola@stockholm.se Välj senast 15 februari 2015 Välkommen

Läs mer

Bilaga 6 Resultat per enhet, gymnasieskola 2012

Bilaga 6 Resultat per enhet, gymnasieskola 2012 Bilaga 6 Resultat per enhet, gymnasieskola 2012 Område Enhetsnamn Årets resultat Ing fond Utg fond Resultatenhet 1 Brännkyrka/Bernadotte/Södra latin -0,1 8,9 8,8 Ja 2 Kista/StErik/Sthlms transport och

Läs mer

Den omvända Robin Hoodpolitiken. En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende

Den omvända Robin Hoodpolitiken. En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Den omvända Robin Hoodpolitiken En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Fyra förlorade år för skolan i Stockholm För lite pengar till skolan under fyra år Rektorerna vittnar om nedskärningar

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Våra delmål Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/uppdrag Effektmål Resultatmått/indikator

Läs mer

Del E: Vårt land 65. Påståenden om Sverige E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige

Del E: Vårt land 65. Påståenden om Sverige E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige Del E: Vårt land 65 E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige inte absolut 4 18 51 20 7 7 22 41 21 9 NV, SP, IB 4 20 53 18 6 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 6 18 48 21

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

BÄSTA 3:AN Stockholmsfinal 15 apr 2016 Pool-och slutspel

BÄSTA 3:AN Stockholmsfinal 15 apr 2016 Pool-och slutspel BÄSTA 3:AN Stockholmsfinal 15 apr 2016 Pool-och slutspel Poolgrupp: A Bord: 1-4 1 Aspuddens Skola 4-1 5-0 5-0 3 14-1 1 2 Hammarbyskolan 1 1-4 5-0 4-1 2 10-5 2 3 Vanstaskolan 0-5 0-5 0-5 0 0-15 4 4 Utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN SID 1 (61) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 Besöksadress Hantverkargatan 2F, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 33 000 info.utbildning@stockholm.se

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM. Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM. Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005 S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005 2 Sammanfattning I Stockholm finns en mängd grundskolor spridda över hela staden. Utvecklingen har gått mot

Läs mer

Inkomna ansökningar för lokalt utvecklingsarbete 18 april 2012 Stadsdel Syfte Sökt Förslag till beslut

Inkomna ansökningar för lokalt utvecklingsarbete 18 april 2012 Stadsdel Syfte Sökt Förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN SID 1 (6) 2012-05-16 Inkomna ansökningar för lokalt utvecklingsarbete 18 april 2012 Stadsdel Syfte Sökt Förslag till beslut belopp Skarpnäck Utveckla en modell för

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Bilaga 2 Bilaga x Program Benämning BA Bygg och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Tumba Gymnasium BF Barn och fritidsprogrammet inr pedagogisk arbete, Tumba gymnasium EE El och energiprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Medlemsantal 31/12 2013 (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt

Medlemsantal 31/12 2013 (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt Vid årsskiftet 2013/2014 hade Stockholms arbetarekommun 223 anslutna grundorganisationer, vilket är en minskning med två organisationer från föregående år. Vid utgången av 2013 redovisar Stockholms arbetarekommun

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel

Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel KALLELSE Datum Sida 2016-06-03 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Marie Lindholm Förhandling enligt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Skolans och förskolans mål anges i de nationella måldokumenten(skollag, förordning, läroplan och kursplaner ). I kommunen förtydligas dessa

Läs mer

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin 751,53 g Svil /11 INVESTOR IN PEOPLE Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos Underlaget är taget från databasen SIRIS, 2012-01-15 Genoms trömnin Vald eriod: 2012 Vald or anisation:

Läs mer

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden 1(6) BUN 2009/ Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för - och utbildningsnämnden Budget ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Budg.avv % Nämnd och administration

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 2013-02-28 samt Kompletteringsbudget 1

UPPFÖLJNING. Per 2013-02-28 samt Kompletteringsbudget 1 UPPFÖLJNING Per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 BUDGET 213 Uppföljning per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot

Läs mer

Tertialrapport 1 2009 Utbildningsnämnden

Tertialrapport 1 2009 Utbildningsnämnden UTBILDNINGSNÄMNDEN Handläggare: Ingrid Olsson Telefon: 08-508 33810 Utbildningsnämnden -05-14 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 09-103/1341 1 (40) -05-06 Tertialrapport 1 Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Del H: Invandrare 97

Del H: Invandrare 97 Del H: Invandrare 97 H1: Invandrare borde ha möjlighet att behålla sitt eget sspråk inte absolut 7 10 47 31 7 8 8 44 34 5 NV, SP, IB 4 9 49 35 3 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 9 14 46 22 10 Pojkdominerade

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2010, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2010, äldreomsorg Utlåtande 2011: RV+VII (Dnr 325-804/2011, 327-875/2011) Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen

Läs mer

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända För unga vuxna Vuxenutbildning Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Vuxenutbildning Från 16, 18 eller 20 år (frivillig) Gymnasieskola Ålder 16 20 år (frivillig) Grundskola Ålder

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan 5.1 Sida 1 (20) 2016-02-28 Bilaga 1: Lokalresurser Nedan redovisas lokalresurser per stadsdelsnämndsområde. Elevantalet bygger på verkligt elevantal 15 september 2015. Skolornas area redovisas enbart för

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen skattesats 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91 21:26 21:16 Moderate INTÄKTER Kommunalskatt* 750 147 760 632 764 320 764 320 764 320 764 320 764 320 776 920 773 320 Inkomstutjämning

Läs mer

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2016

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2016 Beställarkontoret Linda Uller Datum 2015-11-20 Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2016 En kommuns bidrag för barn/elev i fristående verksamheter

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Diagnostiskt prov i matematik

Diagnostiskt prov i matematik Diagnostiskt prov i matematik Stockholms stad HT 2015 Tomas Jacobsson Agnes Lidman Henrik Nilsson 2016-01-27 STOCKHOLMS STAD SWECO 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kulturnämnden: kulturförvaltningen Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 180.0 43 17 0 26 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Månadsrapport april 2016

Månadsrapport april 2016 Månadsrapport april 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 241 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Höjning av schabloner/peng 2014

Höjning av schabloner/peng 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng

Läs mer

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd Riktlinje Riktlinje för tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd UN 2016/1136 Antagen av Utbildningsnämnden 2016-04-20 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Enhetens namn: HSB Omsorg AB? Södermalm. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post:

Enhetens namn: HSB Omsorg AB? Södermalm. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Enhetens namn: HSB Omsorg AB? Södermalm Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Tideliusgatan 42, Stockholm Företag: HSB Omsorg AB? Södermalm Hemsida: www.hsb.se/stockholm/omsorg Verksamhetschef:

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Kalmarsunds Gymnasieförbund gymnasieforbundet@gyf.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalmarsunds Gymnasieförbund Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - City. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Norrmalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - City. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Norrmalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - City Uppföljande stadsdelsförvaltning: Norrmalm Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB - City/Norrmalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

december 2014, 13.00 S och C har gruppmöte måndag 15 december, kl. 17:30 på Kommunkontoret, lokal Cafeterian FÖREDRAGNINGSLISTA

december 2014, 13.00 S och C har gruppmöte måndag 15 december, kl. 17:30 på Kommunkontoret, lokal Cafeterian FÖREDRAGNINGSLISTA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-17 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 17 december 2014, 13.00 S och C har gruppmöte måndag 15 december, kl. 17:30 på

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2015 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 15 juni 2011 46. Förändringar beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 27 juni 2012 49, den 18 december 2013 123,

Läs mer