Coor är med och driver utvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Coor är med och driver utvecklingen"

Transkript

1 Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar och för att komma med lösningar som bidrar till deras framgång. Därför känner jag mig otroligt stolt och glad över lyckade utvecklingsprojekt, där vi på Coor är till verklig nytta för våra kunder. I detta nummer av Nova presenterar vi två sådana utvecklingsprojekt. Det ena exemplet är vår nya miljömärkning, Green Services, som på ett strukturerat och konkret sätt hjälper kunder som vill reducera sin miljöpåverkan och aktivt bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Miljömärkningen är unik i sitt slag, dels genom att det är den första märkningen för servicesektorn och dels genom att den omfattar hela serviceleveransen inte bara enstaka produkter eller tjänster. Staffan Ebenfelt, vd Coor i Sverige Det andra utvecklingsprojektet är Concept Office, en hypermodern kontorslösning som vi själva har byggt upp och arbetar i allt för att förstå hur det nya, flexibla kontoret fungerar och hur det påverkar våra servicelösningar och människorna som arbetar där. Allt fler verksamheter sneglar på de nya kontorslösningarna, som inte bara är yteffektiva och därmed kostnadseffektiva och miljövänliga, utan även bidrar till ökad effektivitet och ökat välbefinnande bland medarbetarna. Rapporter från hela världen pekar samstämmigt åt ett håll: vi står inför en kontors(r)evolution! Eftersom förändrade arbetssätt och förändrade kontorslösningar leder till förändrade servicebehov känns det viktigt att ligga i framkant även inom detta område. Välkommen till ett nytt nummer av Nova! Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige

2 Utveckling i fokus ökad flexibilitet till en bättre balans mellan arbete och fritid, minskar klimatpåverkan, reducerar kostnader och förstärker kundfokus hos medarbetarna. Dessutom kan man räkna hem enorma besparingar i minskade kontors- och lokalkostnader och en ökad effektivitet hos medarbetarna. British Telecom har genomfört undersökningar som visar att personer med flexibelt arbetssätt är 20 procent mer effektiva än sina kollegor med fasta arbetsplatser på kontoret. Kontors- (r)evolutionen Med flexibla arbetssätt och nya hjälpmedel närmar vi oss tredje generationens kontor. I dag är inte frågan om eget rum eller öppet kontorslandskap den mest relevanta, nu börjar processen med frågan: hur använder vi våra arbetsplatser? I en typisk kontorsmiljö tillbringar man i genomsnitt, ungefär 50 procent av arbetstiden vid sitt skrivbord. Resten av tiden består av möten, konferenser, resor och liknande. Generellt sett går kontorsarbete mot ett mer flexibelt och projektstyrt sätt att arbeta vilket givetvis påverkar vårt sätt att utnyttja arbetsplatsen. Vissa perioder finns ett behov av att sitta nära medlemmar i en projektgrupp eller att ha tillgång till sammanträdesrum och konferenslokaler. Andra perioder kanske vi arbetar mycket hemifrån eller på en annan ort. Emellanåt är vi ganska stationära tills nästa projekt drar igång. Vi har i dag flera arbetsplatser att välja mellan; kontoret, hemmet, hos kund, på stan, allmänna mötesplatser och så vidare. Det ställer stora krav på samspelet mellan lokal, teknik och arbetssätt. På den brittiska teleoperatören British Telecom (BT) har man sedan 2005 bedrivit ett av Europas största projekt för flexibla arbetssätt och flexibla kontor. Projektet omfattar av BT:s anställda. Vinsterna har varit många. Enligt BT så leder en En annan tydlig fördel är att flexibla arbetssätt oftast är mer projektbaserade. Det blir lättare att snabbt dra ihop projektgrupper från olika discipliner för att lösa ett problem för kunden. Den tanken är också grunden för hela projektet, att i en ekonomi styrt av digitala nätverk bygger framgång på förmågan att förutse och agera på förändringar. För miljön har projektet inneburit reducerad miljöpåverkan med färre arbetsplatser samt beräknat tolv miljoner liter bensin om året som inte behöver förbrännas när medarbetare ska pendla fram och tillbaka till arbetsplatsen. Telefonkonferenser har skurit bort fysiska möten med besparingar på över 38 miljoner euro per år och 1,5 miljoner returresor. Moderna arbetsplatser bygger på moderna arbetssätt. Ett flexibelt arbetssätt kräver att medarbetarna tar ansvar över sina arbetsuppgifter och sin arbetstid. På BT styr man sina medarbetare mot mål istället för att klocka hur länge de sitter vid sitt skrivbord. En befarad risk har varit att gränserna mellan arbetsliv och ledighet suddas ut och skapar stressrelaterade problem. Tvärtemot har det snarare visat sig skapa en gynnsam hälsoutveckling när medarbetarna själva styra när och varifrån de jobbar. Ansvar som många gånger förenkla människors livspussel, och där större kontroll över sin tid leder till mindre stress även i arbetslivet. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Helena Gustafsson. tel: , 2

3 Concept Office Coors eget laboratorium På Coor märker man av ett ökat intresse för nya sätt att se på arbetsmetoder, arbetsplatser och hur de utnyttjas. Ett exempel är Ericsson, som har börjat införa en ny slags arbetsplats, Multiflexoffice. Som serviceleverantör måste Coor ligga steget före. - För oss är det viktigt att vi till fullo förstår följderna av de nya, flexibla kontoren för att kunna leverera bästa tänkbara service även dit. Därför har vi byggt upp ett eget försökskontor som vi kalllar Concept Office. Där testar vi nya smarta sätt att arbeta och prövar olika idéer vars erfarenheter kommer våra kunder till godo, säger Helena Gustafsson, som tillsammans med Carina Hörnfeldt-Bylund är projektledare för Concept Office på Coor. Experimentet började i februari i år. Då iordningställdes nya fräscha lokaler med ett flexibelt arbetssätt som utgångspunkt. - En slutsats vi drog innan vi startade var att folk generellt sett utnyttjar sina arbetsplatser dåligt, och att arbetsplatserna är dåligt anpassade till dagens mobila arbetssätt. Ett tecken på det är att man skriker efter fler konferenslokaler och sammanträdesytor. Det tog vi fasta på i vårt arbete. En annan viktig utgångspunkt var att utnyttja de befintliga lokalerna bättre även sådant som vi tidigare ansåg vara dödyta, säger Helena Gustafsson. Olika behov styr arbetsplatsens utformning Concept Office är uppdelat i olika behovsområden för att tillfredsställa olika arbetsstilar. I hjärtat av lokalen finns arbetsplatser som är traditionellt utformade i en öppen miljö. Här sätter sig de som tänker sitta och jobba hela dagen på samma plats. Runt omkring omges man av olika mindre områden som Creative area, specialanpassat för arbete i projekt, med höga bord där det är lätt att sprida ut ritningar eller dokument. Ett annat område är Touchdown, en annorlunda arbetsplats utformad Group Workstation, traditionellt utformade arbetsplatser i öppen miljö för flexibelt samarbete. runt en pelare och med höga barstolar. Hit kommer de som bara vill docka in och läsa sina mejl mellan möten. Ett tredje område är Wireless comfort area, som är ett avgränsat och informellt utrymme för möten eller enskilt arbete under kortare stunder. - Sedan har vi även Flexible quiet rooms, för de som har behov av att prata eller jobba ostört och Semifixed area, för de som arbetar med specifika handlingar där det finns höga säkerhetskrav. Kärnfrågan i lokalplaneringen är att försöka planera utifrån hur vi arbetar. Vi har hela tiden ställt oss frågan om det är rätt sorts yta vi har - och om den utnyttjas optimalt. I testmiljön finns medarbetare med många olika yrkesroller - allt från ekonomipersonal till chefer, kontraktsutvecklare och medarbetare som är projektbaserade. Det har stuckit hål på myten det kanske passar dem men vi kan inte jobba så. Under resans gång har Coor identifierat tre viktiga hörnstenar. - Tekniken måste fungera, människorna måste förstå och vilja jobba så här och lokalerna måste vara anpassade. Ska man genomföra detta i större skala så krävs det ett gemensamt engagemang från HR, fastighetsavdelningen och IT, men framförallt så måste det finnas en chef som går i bräschen för det flexibla arbetssättet och det flexibla kontoret. Vad är fördelarna? Helena berättar att antalet medarbetare har ökat med cirka 25 procent som då satt i en öppen kontorslösning, samtidigt som ytan har minskat med 20 procent. Antalet arbetsplatser med skrivbord har minskat med 33 procent, medan andra alternativa arbetsplatser har ökat med hela 525 procent. - Vi har på mindre yta fått 68 procent fler arbetsplatser. De betyder att ytan per arbetsplats har

4 minskat med hälften. Trots detta är folk mycket nöjda med kontoret och många tycker att sammanhållning har blivit bättre. Det är lättare att prata med folk, att få kontakt och snabba svar på frågor. Tanken är att Concept Office ska ligga till grund för ett nytt servicekoncept för flexibla arbetsplatser. Det handlar i första steget om att anpassa arbetsplatsen, som utgår från frågan om vilka vanor, behov och arbetssätt som personalen har samt hur mobila de är i kombination med kunskap om vad som krävs för ett optimalt arbete. Det är viktigt att personalen involveras i förändringarna och att deras oro och farhågor tas på allvar. Sedan sker en anpassning av lokalerna, vilket i sin tur leder till ytoptimering och ett förändrat servicebehov. Gamla tjänster blir överflödiga och nya uppstår. Som en professionell serviceleverantör är det Coors uppgift att förstå dessa förändrade behov och många gånger ligga steget före. - Exempelvis så måste man ställa annorlunda krav på lokalvård och högre krav på bokningssystemen när fler personer delar på gemensamma resurser och ytor. Vi testar just nu själva ett nytt, mer kvalificerat bokningssystem av de gemensamma resurserna för att veta om vi kan rekommenderar det till kunder med flexibla arbetsplatser. Vad säger kunderna? Touchdown, tillfälliga arbetsplatser för korta kontorsbesök. - Vi har märkt av ett stort intresse hos våra kunder att se över sina arbetsplatser. Det finns givetvis ett ekonomiskt perspektiv, men även en vilja att modernisera sina arbetsplatser för ökad flexibilitet. Genom att vi nu har möjlighet att själva verka i en modern, flexibel miljö får vi även större möjligheter att kunna bidra med erfarenhet och kvalificerad rådgivning, vilket förhoppningsvis gör oss till en bättre serviceleverantör, säger Helena Gustafsson. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Helena Gustafsson. tel: , Foto: Åke E:son Lindman Svenska ambassaden i Köpenhamn är till för alla det har Coor sett till Coor i Danmark har ett mycket gott samarbete med den svenska ambassaden i Köpenhamn. Sedan tre avtalsperioder har man fungerat som leverantör till Statens fastighetsverk för det löpande fastighetsunderhållet av ambassaden. När ambassaden behövde byggas om på kort varsel var Coor en självklar partner. På Statens fastighetsverk (SFV) har man sedan 2008 arbetat, tillsammans med sin hyresgäst UD, med att tillgänglighetsanpassa sina fastigheter utomlands. I ett första steg prioriterar man de stora ambassaderna eftersom de har störst antal besökare. - Vi har ett stort fokus på tillgänglighet och det är självklart att våra lokaler inte ska utstänga någon utan vara till för alla, säger Helen Axelsson, förvaltare på SFV. Eftersom kanslihuset på Svenska ambassaden i Köpenhamn är från 1853 fanns ett stort behov av anpassning, men även insikten att förändringar måste ske varsamt för att inte förstöra huset karaktär. - Vår hyresgäst UD drog på beslutet, så när beställningen kom tidigt i våras var vi tvungna att agera snabbt. Ett krav var att det skulle vara klart till 1 juli när Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd började. Det första steget var att ta in en välrenommerad arkitekt som genom en varsam anpassning kunde

5 skynda på bygglovsprocessen. - Så fort vi enats om ett förslag tog vi kontakt med Coor eftersom vi behövde en entreprenör. Med ett väletablerat samarbete blev startsträckan för det här projektet mycket kort. Coor anlitade i sin tur underentreprenörer. Allt sköttes mycket snabbt och bra, säger Helen Axelsson. Ombyggnationen innebar en helt ny entré för alla besökare där man kommer direkt upp i vänthallen med en hiss och ett ombyggt väntrum där arkitekten har öppnat upp och använt mycket glas för att släppa in ljus. Dessutom har besökstoaletten blivit handikappsanpassad. - Arkitekten har valt att istället för att försöka härma en gammal stil, bryta mot den. Lösningen är modern, ljus och består av mycket glas. Men den är så skickligt ritad och anpassad att den från vissa vinklar knappt syns, säger Helen Axelsson. Helen tycker att projektet och samarbetet har fungerat bra. Särskilt när så många har varit inne och arbetat på en liten yta, exempelvis elektriker, golvläggare och snickare. - Det har varit snabba puckar och alla har verkligen ställt upp. Vi har känt att alla inblandade har prioriterat detta jobb och med gemensamma ansträngningar sett till att det blivit färdig i tid trots den korta tidsplanen. Det är inte ovanligt att SFV får klagomål från personalen på ambassaderna när stora ombyggnationer genomförs. Medarbetarna förstår att arbetet måste genomföras, men störs givetvis i sin arbetsmiljö. - Det här är nog första gången vi inte fått några klagomål och alla tycker att det har fungerat jättebra. Framförallt därför att alla inblandade har varit trevliga och positiva. Personalen har också sett hur alla har ansträngt sig och strävat efter att åstadkomma någonting bra. Coors uppdrag på svenska ambassaden Coor och SFV har ett kontrakt på löpande drift av fastigheterna. Man genomför regelbunden kontroll av exempelvis tekniska installationer, ventilation, kylaggregat och el och åtgärdar det som behövs. Utöver kontraktet beställer SFV även andra arbeten, exempelvis om saker behöver bytas ut eller repareras. Dessutom beställer man större projekt som initieras av SFV som exempelvis ombyggnationer. Vi har en utmärkt dialog, när saker inte fungerar så har det åtgärdats. Det är viktigt för att känna trygghet med sin leverantör. Helen Axelsson Fakta Svenska ambassaden i Danmark är ganska stor, totalt kvm. Då ingår residens med ambassadörens privata boende, tre lägenheter för utsända svenskar, en gästlägenhet och kansliet. Allt är fördelat på två fastigheter där residenset är från 1753 och kansliet från Läs mer på SFV:s webbplats Outsourcing om kunden själv får välja För femte året i rad har Coor genomfört en undersökning* om marknadens syn på outsourcing av servicetjänster i dag och i framtiden. Genom åren har intresset för servicetjänster stadigt ökat, vilket även är fallet i år. Lågkonjunkturen till trots är servicebranschen en bransch i tillväxt. En bransch i tillväxt Branschkännare räknar med att marknaden för outsourcade servicefunktioner kommer att växa med procent per år i Norden, vilket är betydligt mer än ekonomin som helhet. Undersökningen stödjer de prognoserna. På frågan om de intervjuade tror att de kommer att outsourca service i högre eller lägre utsträckning om fem år, svarar ungefär hälften att andelen outsourcade servicefunktioner kommer att öka, och övriga att den kommer att vara oförändrad. Endast två till fem procent tror att den kommer att minska. Bilden är samstämmig i alla länder förutom Norge, där andelen som uppger att outsourcingen kommer att öka är lägre (30 procent) och andelen som tror att outsourcingen kommer att vara oförändrad är högre.

6 Konsekvenser av lågkonjunkturen Inte oväntat bekräftar undersökningen att drivkrafterna för outsourcingaffärer har förändrats. I flera år har möjlighet att fokusera på vår egen kärnverksamhet varit den enskilt vikigaste faktorn för beslut om outsourcing, men i år toppar kostnadsbesparing för oss listan över avgörande beslutsfaktorer. Jämfört med tidigare år upplever också de intervjuade generellt sett att kraven på att minska kostnaderna för internservice och andra kringtjänster har ökat jämfört med På den direkta frågan om respondenterna upplever att lågkonjunkturen ökar kraven på att minska servicekostnaderna svarar 66 procent av de svenska respondenterna ja, i mycket eller ganska stor utsträckning, följt av Finland (55 procent), Danmark (44 procent) och Norge (38 procent). Danmark och Norge påverkas här stort av en anmärkningsvärt hög andel inom den offentliga sektorn som anser att lågkonjunkturen inte påverkar kraven på kostnadsminskningar alls eller åtminstone mycket lite. Finland i topp och Norge i botten Enligt undersökningen är Finland det land som outsourcar allra mest följt av Danmark och Sverige. I Norge är outsourcingmarknaden mindre mogen, även om trenden sedan 2006 är att allt fler outsourcar servicefunktioner, särskilt privata företag. Finland skiljer sig från sina nordiska grannar genom att i högre utsträckning outsourca servicefunktioner till leverantörer av enstaka tjänster. Bland övriga länder är outsourcing av ett flertal servicetjänster till en leverantör med helhetsansvar betydligt vanligare. Bland de enstaka tjänster som outsourcas toppar städning/lokalvård, internt/extern avfallshantering, säkerhetstjänster, fastighetsservice och personalrestaurang. * Marknadsundersökningen genomförs av det fristående undersökningsbolaget Demoskop, som intervjuar beslutsfattare i privat och offentlig sektor i hela Norden. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Åsvor Brynnel, kommunikationschef på Coor, tel: , Temaserie: Miljö i servicebranschen Branschens nya miljömärkning För Coors många miljömedvetna kunder är ett aktivt miljöförbättringsarbete en självklarhet. Under många år har Coor byggt upp en stor kompetens och testat olika lösningar och koncept som reducerar den påverkan som serviceleveransen har på miljön. Nu lanserar Coor en unik miljömärkning, som omfattar all serviceverksamhet Coor Green Services. Miljöhänsyn är i dag inte bara ett särintresse för en engagerad allmänhet. Numer är det hela kedjan av intressenter - kunder, anställda, finansiärer och till sist slutkonsumenten - som ställer krav på att företag arbetar aktivt med miljöfrågor och att de produkter som tillverkas ska vara miljövänliga. I många upphandlingar ställs tydligare miljökrav, och det är inte bara myndigheter som bevakar hur lagar och förordningar efterlevs. Heltäckande miljömärkning Inom servicesektorn finns mycket att göra inom miljöområdet. De miljöåtgärder som gjorts hittills har dock varit väldigt fragmentariska och kundstyrda. Som första servicebolag kopplar nu Coor ett samlat grepp kring miljöfrågorna och kommer att kunna erbjuda sina kunder en helt ny miljömärkning, Coor Green Services, som omfattar hela serviceleveransen. Det känns otroligt roligt att kunna presentera en heltäckande miljömärkning. Vi har länge arbetat aktivt med miljöfrågor hos våra kunder, men genom att summera och strukturera våra erfarenheter och kompetens kommer vi att kunna hjälpa

7 våra kunder att minimera deras miljöpåverkan på ett mycket mer effektivt sätt, säger Bengt Håkansson, vice vd för Coor Service Management i Sverige. Att Coor är en serviceleverantör med ett brett serviceutbud är en förutsättning för att kunna ta ett heltäckande och övergripande miljöansvar. Där leverantören av enstaka tjänster har sin egen produkt/tjänst i fokus, har Coor den övergripande synen på hela serviceverksamheten. - Vår leverans av helhetslösningar inom service gör att miljöfrågorna kan beaktas ur ett större perspektiv. Därmed har vi bättre möjlighet att spåra vilka miljöåtgärder som är möjliga för en specifik kund. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna utforma en trovärdig och kvalificerad miljömärkning, säger Bengt Håkansson. Två nivåer silver och guld Miljömärkningen kommer att finnas i två varianter: silver och guld. För att uppnå någon av dessa utvärderas de tjänster som ingår i serviceleveransen utifrån relevanta miljökriterier, varav några är obligatoriska. För att uppnå guldstatus måste en verksamhet i stort sett uppfylla samtliga kriterier, och för silverstatus räcker det med att verksamheten uppfyller de obligatoriska kriterierna samt mer än hälften av de övriga. Att få guldstatus ska vara svårt men inte omöjligt att uppnå. Utvärderingsverktyget är dynamiskt vilket tillåter att kriterierna kan anpassas till utvecklingen över tiden. Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition. Vi kommer att ta stort ansvar för vår miljömärkning. Det är extremt viktigt att det finns en substans och en väl avvägd kriterielista bakom märkningen. Det är den första i sitt slag inom servicebranschen och vi ska göra vad vi kan för att säkerställa att det också blir den bästa och mest trovärdiga, säger Bengt Håkansson. En symbol på frammarsch Inom ramen för Coors ordinarie arbete med ständiga förbättringar till kund planeras märkningen att rullas ut på bred front under Redan nu testas miljömärkningen i några leveranser för att säkerställa att kriterierna och nivåerna som utvecklats är rätt. Coor har valt att börja med tjänster inom arbetsplatsservice, men kommer successivt att komplettera med tjänster inom fastighetsservice och produktionsservice. Ambitionen är att miljömärkningen på sikt ska ta hänsyn till i princip allt som rör hållbar utveckling. Symbolen för Coor Green Services är en utsträckt hand och ett löv. Handen är tänkt att leda tanken till serviceleverans, och lövet är en symbol för miljön. Symbolen kommer att exponeras i de sammanhang där de miljömässiga kraven har uppfyllts. - Det ska vara tydligt för en medarbetare, kund eller annan intressent i vilken grad en leverans lever upp till våra definierade miljökrav. Det saknas idag en bra och relevant miljömärkning inom vår bransch. Vår målsättning är att fylla detta tomrum, och göra det med en märkning som verkligen leder till miljömässiga och ekonomiska vinster för våra kunder och för vår gemensamma framtid, säger Bengt Håkansson. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Magdalena Rondahl, miljö- och kvalitetsansvarig på Coor, tel: , Coor stöttade Skanskas miljöarbete Skanskas Malmökontor har genom ett aktivt miljöarbete blivit en av branschens mest attraktiva arbetsplatser. Något som belönades med Skanskas eget miljöpris förra året, då Malmökontoret även blev ett EU-märkt miljökontor. Coor var med från början och stöttade i Skanskas kreativa arbete som ledde fram till utmärkelsen. Det har varit en jätterolig resa. Skanskas miljöförbättringsarbete väckte en enorm kreativitet som smittade av sig på alla som medverkade, säger kontraktchefen Marie Krueger på Coor. Miljöfrågor blir allt viktigare vid rekrytering av

8 arbetskraft eftersom miljömedvetenheten i dag blir allt större särskilt bland yngre sökanden. I högre utsträckning ställer kompetenta och medvetna arbetssökanden krav på arbetsgivare i frågor som miljö och etik. Många bolag använder därför miljöprofilering som ett viktigt konkurrensmedel i sin rekrytering. Ett exempel på det är Skanska Sverige AB, som satte miljön i fokus i sin målsättning att erbjuda branschens bästa och mest attraktiva arbetsplats med miljön i fokus. Skanska Sverige AB insåg tidigt att det är genom att låta miljöfrågorna få ett stort utrymme som man har möjlighet att stärka arbetsplatsens attraktivitet, säger Marie Krueger. Det var på Skanskas Malmökontor som miljöarbetet tog fart på allvar och där man också så småningom fick ta emot Skanskas eget miljöpris. Här lades grunden till tankar som idag är riktmärke för hela Skanskakoncernen. Vi har haft ett utmärkt samarbete med Coor. I de miljöförbättringsåtgärder vi har genomfört har de varit ett utmärkts stöd och bollplank för oss, säger Pierre Börjesson, controller på Skanska Sverige AB. Det hela började med att Pierre hade en vision om att positionera Skanska som branschens bästa arbetsgivare. Man märkte tidigt att miljöfrågorna hamnade högt på prioriteringsordningen för att nå det målet. Generellt sett har byggbranschen kommit väldigt långt i sitt miljöarbete vad gäller produktionen, men nu ville man även öka miljöambitionerna i och kring sina kontorsarbetsplatser. Coor bidrog till arbetet med hur arbetsplatsservicen kunde förbättras och tog uppgiften på stort allvar. Hur gjorde Coor? Vi hade en idérik inledning där vi slog så många kloka huvuden ihop som vi kunde i olika workshops. Vi dammsög den kompetens vi hade om miljöarbete i Coor och samarbetade med Skanskas personal. Alla tjänster där vi kunde hitta miljöbesparande åtgärder plockades fram och diskuterades, säger Marie Krueger. Marie Krueger är sedan tre år Coors kontraktchef för Skanska, som är en av Coors större kunder. Skanska har höga ambitioner inom miljöområdet, och Coor har deltagit i utvecklingen av ett nytt miljökoncept för kontorsarbetsplatser. Och det var en diger samling av åtgärder man fann och lyckades genomföra både i stort och smått. Anslagstavlor för kollektivtrafik, möjligheten till lånecyklar, kravmärkt och rättvisemärkt frukt är bara några av de miljöbesparande åtgärder som nu har genomförts. Satsningarna har börjat ge resultat och 2008 fick Malmökontoret ta emot Skanskas eget miljöpris. I motiveringen framhävs det att den uttalade miljöprofilen har gett Malmökontoret miljömässig hög status och PR-mässigt goda resultat. Det är just Coors totalansvar och möjlighet att överblicka hela leveransen som gör att vi kan ge det goda stöd för miljöarbetet som efterfrågas. Det är fantastiskt roligt att känna att vi verkligen kan hjälpa våra kunder med sina utmaningar, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att hjälpa alla Skanskakontor att uppnå samma miljövänliga profil, säger Marie Krueger. De miljöförbättrande åtgärderna betyder mycket, inte bara för allas vår jord, utan de är också kostnadsbesparande. Coor har varit mycket bra på att omsätta våra miljöförbättrande idéer i praktiken, säger Pierre Börjesson.

9 Minipanel miljöarbete hos Coors kunder Leif Mowitz...är miljöchef på Volvo Aero Corporation. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Det är sällan man kan uppnå påtagliga resultat inom miljöområdet på kort tid, inte minst är detta tydligt i en bransch som flyg. Därför gäller det att vara strukturerad och långsiktig i miljöarbetet. Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? Dels är vi ISO certifierade vilket anger en basnivå. Men främst ingår vår Miljöplan sedan många år tillbaka i företagets Affärsplan. Miljöplanen inrymmer såväl produkt- som anläggningsrelaterade miljöfrågor. Vilka miljökrav ställer ni idag på era leverantörer? Vi kräver att våra leverantörer ska vara ISO certifierade eller vara godkända vid en miljörevision utförd av Volvo. Pierre Börjesson...är Controller på Skanska AB. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Vi har ju faktiskt bara en jord. Men som controller ser jag också de ekonomiska fördelarna. Många är inte medvetna om att miljöbesparande åtgärder i de flesta fall även är kostnadsbesparande. Därmed får vi dubbel nytta av satsningarna. Vi har till exempel slopat buteljerat vatten, vilket har sparat mycket. Övergången till grön el visade sig också bli kostnadsbesparande. Även närproducerade matvaror blir i långa loppet billigare för hela samhället. Man tillhandahåller arbetstillfällen i närområdet, transportkostnaden blir mindre och man får bättre incitament att satsa på den egna infrastrukturen. Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? Vi ifrågasätter varje detalj där vi ser miljöpåverkan, eftersom detta är en del av vår satsning på att bli en förebild inom svenskt näringsliv. Det är viktigt för oss hur våra medarbetare mår, hur vi upplevs av andra, att vi lever upp till etiska mål och så vidare. För att leva upp till detta måste vi vända på varje sten. Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer? Vi har en omfattande miljöpolicy. Om någon vill vara vår leverantör ska de godkänna att de lever upp till detta långa dokument. Det berör allt från transporter till emballage och leverantören ska själv ha en tydlig miljöpolicy. Christopher Garmann är projektledare för implementeringen av miljöstyrningssystemen i DNV i Norge. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Stiftelsen DNV arbetar för säkring av liv, värden och miljö, vilket har varit vår grundsten i 145 år. I en värld där människans miljöpåverkan ökar stadigt blir det viktigare och viktigare att kontrollera miljöpåverkan från både privatpersoner och företag. Det är bra att miljön de senaste åren har blivit ett viktigt ämne också för industri och näringsliv och inte något som bara privatpersoner förväntas göra något åt. Vi vill bidra till ytterligare miljöhänsyn och vi kommer ständigt att utveckla och förbättra oss på detta område. 9

10 Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? DNV har tre huvudområden där vi kan bidra till bättre miljö. Genom våra tjänster kan vi hjälpa våra kunder att reducera sin miljöpåverkan. Här kan vi göra den största nyttan och det är ett växande område för DNV. Genom information och finansiellt stöd kan vi säkra att våra anställda och deras familjer över hela världen reducerar sin miljöpåverkan i det dagliga, också utanför arbetstid. Genom att hitta goda och miljövänliga lösningar i vårt dagliga arbete, både på kontoret och utanför, kan vi säkra att vår påverkan från kontorsverksamhet, resor och andra aktiviteter minimeras. Det är här som Coor hjälper oss, bland annat med att reducera energianvändningen i byggnader och att finna goda lösningar för avfallshantering. Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer? Inom miljöområdet fokuserar DNV i dag i huvudsak på energi, avfall, resande och kontroll av underleverantörer. Vi ställer krav på att leverantörerna ska ha ett internkontrollsystem som också omfattar yttre miljö. Men vi ställer inte krav på ISO-certifiering, eftersom detta inte nödvändigtvis är lämpligt för mindre leverantörer. Alla kontraktörer som arbetar för DNV ska få en introduktion i relevanta miljökrav, som avfallsrutiner, rapportering och ansvar. Vi föredrar miljömärkta produkter, där detta är tillgängligt. Detta gäller speciellt rengöringsmedel. Vi ska också köpa in grön el när vi ingår nya kontrakt. Lykke Have är miljöchef vid läkemedelsföretaget LEO Pharma. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Om man inte har långsiktigt och systematiskt fokus på miljön så kan man aldrig förbättra verksamheten. Att vår egen verksamhet håller nödvändiga miljökrav är en del av vår värdegrund. Därför är det viktigt att vi hela tiden förbättrar vårt arbete på det området. Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? Miljöarbetet sköts av vår miljö- och arbetsmiljöavdelning och våra miljökoordinatorer. Den förstnämnda arbetar med alla uppgifter som rör miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Våra miljökoordinatorer arbetar, utöver deras ordinarie arbetsuppgifter, med bland annat miljögenomgång för deras respektive avdelningar, de svarar på frågor om miljön från kollegor och utarbetar instruktioner och löser andra uppgifter i samband med miljöarbetet. Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer? Vi ställer bland annat krav på dem som levererar emballage. Leverantören skriver under på att de rättar sig efter de miljökrav vi ställer på produkten. Nyhetsbrevet Nova är ett elektroniskt nyhetsbrev från Coor Service Management som behandlar nyheter om branschen och om Coor. Nyhetsbrevet görs på språken svenska, engelska, danska, norska och finska. Kontaktperson: Åsvor Brynnel Texter: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg (Webbkraft), Henrik Sjögren (Webbkraft) Grafisk form och produktion: Webbkraft Foton och illustrationer: Peter Kuntson, Anja Elmine Basma, Kennet Ruona, Björn Pehrsson Coor Service Management, Stockholm. Råsundavägen 12, Solna, Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS Rena tjänster Distribueras i DI mars 2007 Intervjun: Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 Alla vinnare när seriösa företag anlitas Framtidens

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer