Coor är med och driver utvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Coor är med och driver utvecklingen"

Transkript

1 Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar och för att komma med lösningar som bidrar till deras framgång. Därför känner jag mig otroligt stolt och glad över lyckade utvecklingsprojekt, där vi på Coor är till verklig nytta för våra kunder. I detta nummer av Nova presenterar vi två sådana utvecklingsprojekt. Det ena exemplet är vår nya miljömärkning, Green Services, som på ett strukturerat och konkret sätt hjälper kunder som vill reducera sin miljöpåverkan och aktivt bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Miljömärkningen är unik i sitt slag, dels genom att det är den första märkningen för servicesektorn och dels genom att den omfattar hela serviceleveransen inte bara enstaka produkter eller tjänster. Staffan Ebenfelt, vd Coor i Sverige Det andra utvecklingsprojektet är Concept Office, en hypermodern kontorslösning som vi själva har byggt upp och arbetar i allt för att förstå hur det nya, flexibla kontoret fungerar och hur det påverkar våra servicelösningar och människorna som arbetar där. Allt fler verksamheter sneglar på de nya kontorslösningarna, som inte bara är yteffektiva och därmed kostnadseffektiva och miljövänliga, utan även bidrar till ökad effektivitet och ökat välbefinnande bland medarbetarna. Rapporter från hela världen pekar samstämmigt åt ett håll: vi står inför en kontors(r)evolution! Eftersom förändrade arbetssätt och förändrade kontorslösningar leder till förändrade servicebehov känns det viktigt att ligga i framkant även inom detta område. Välkommen till ett nytt nummer av Nova! Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige

2 Utveckling i fokus ökad flexibilitet till en bättre balans mellan arbete och fritid, minskar klimatpåverkan, reducerar kostnader och förstärker kundfokus hos medarbetarna. Dessutom kan man räkna hem enorma besparingar i minskade kontors- och lokalkostnader och en ökad effektivitet hos medarbetarna. British Telecom har genomfört undersökningar som visar att personer med flexibelt arbetssätt är 20 procent mer effektiva än sina kollegor med fasta arbetsplatser på kontoret. Kontors- (r)evolutionen Med flexibla arbetssätt och nya hjälpmedel närmar vi oss tredje generationens kontor. I dag är inte frågan om eget rum eller öppet kontorslandskap den mest relevanta, nu börjar processen med frågan: hur använder vi våra arbetsplatser? I en typisk kontorsmiljö tillbringar man i genomsnitt, ungefär 50 procent av arbetstiden vid sitt skrivbord. Resten av tiden består av möten, konferenser, resor och liknande. Generellt sett går kontorsarbete mot ett mer flexibelt och projektstyrt sätt att arbeta vilket givetvis påverkar vårt sätt att utnyttja arbetsplatsen. Vissa perioder finns ett behov av att sitta nära medlemmar i en projektgrupp eller att ha tillgång till sammanträdesrum och konferenslokaler. Andra perioder kanske vi arbetar mycket hemifrån eller på en annan ort. Emellanåt är vi ganska stationära tills nästa projekt drar igång. Vi har i dag flera arbetsplatser att välja mellan; kontoret, hemmet, hos kund, på stan, allmänna mötesplatser och så vidare. Det ställer stora krav på samspelet mellan lokal, teknik och arbetssätt. På den brittiska teleoperatören British Telecom (BT) har man sedan 2005 bedrivit ett av Europas största projekt för flexibla arbetssätt och flexibla kontor. Projektet omfattar av BT:s anställda. Vinsterna har varit många. Enligt BT så leder en En annan tydlig fördel är att flexibla arbetssätt oftast är mer projektbaserade. Det blir lättare att snabbt dra ihop projektgrupper från olika discipliner för att lösa ett problem för kunden. Den tanken är också grunden för hela projektet, att i en ekonomi styrt av digitala nätverk bygger framgång på förmågan att förutse och agera på förändringar. För miljön har projektet inneburit reducerad miljöpåverkan med färre arbetsplatser samt beräknat tolv miljoner liter bensin om året som inte behöver förbrännas när medarbetare ska pendla fram och tillbaka till arbetsplatsen. Telefonkonferenser har skurit bort fysiska möten med besparingar på över 38 miljoner euro per år och 1,5 miljoner returresor. Moderna arbetsplatser bygger på moderna arbetssätt. Ett flexibelt arbetssätt kräver att medarbetarna tar ansvar över sina arbetsuppgifter och sin arbetstid. På BT styr man sina medarbetare mot mål istället för att klocka hur länge de sitter vid sitt skrivbord. En befarad risk har varit att gränserna mellan arbetsliv och ledighet suddas ut och skapar stressrelaterade problem. Tvärtemot har det snarare visat sig skapa en gynnsam hälsoutveckling när medarbetarna själva styra när och varifrån de jobbar. Ansvar som många gånger förenkla människors livspussel, och där större kontroll över sin tid leder till mindre stress även i arbetslivet. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Helena Gustafsson. tel: , 2

3 Concept Office Coors eget laboratorium På Coor märker man av ett ökat intresse för nya sätt att se på arbetsmetoder, arbetsplatser och hur de utnyttjas. Ett exempel är Ericsson, som har börjat införa en ny slags arbetsplats, Multiflexoffice. Som serviceleverantör måste Coor ligga steget före. - För oss är det viktigt att vi till fullo förstår följderna av de nya, flexibla kontoren för att kunna leverera bästa tänkbara service även dit. Därför har vi byggt upp ett eget försökskontor som vi kalllar Concept Office. Där testar vi nya smarta sätt att arbeta och prövar olika idéer vars erfarenheter kommer våra kunder till godo, säger Helena Gustafsson, som tillsammans med Carina Hörnfeldt-Bylund är projektledare för Concept Office på Coor. Experimentet började i februari i år. Då iordningställdes nya fräscha lokaler med ett flexibelt arbetssätt som utgångspunkt. - En slutsats vi drog innan vi startade var att folk generellt sett utnyttjar sina arbetsplatser dåligt, och att arbetsplatserna är dåligt anpassade till dagens mobila arbetssätt. Ett tecken på det är att man skriker efter fler konferenslokaler och sammanträdesytor. Det tog vi fasta på i vårt arbete. En annan viktig utgångspunkt var att utnyttja de befintliga lokalerna bättre även sådant som vi tidigare ansåg vara dödyta, säger Helena Gustafsson. Olika behov styr arbetsplatsens utformning Concept Office är uppdelat i olika behovsområden för att tillfredsställa olika arbetsstilar. I hjärtat av lokalen finns arbetsplatser som är traditionellt utformade i en öppen miljö. Här sätter sig de som tänker sitta och jobba hela dagen på samma plats. Runt omkring omges man av olika mindre områden som Creative area, specialanpassat för arbete i projekt, med höga bord där det är lätt att sprida ut ritningar eller dokument. Ett annat område är Touchdown, en annorlunda arbetsplats utformad Group Workstation, traditionellt utformade arbetsplatser i öppen miljö för flexibelt samarbete. runt en pelare och med höga barstolar. Hit kommer de som bara vill docka in och läsa sina mejl mellan möten. Ett tredje område är Wireless comfort area, som är ett avgränsat och informellt utrymme för möten eller enskilt arbete under kortare stunder. - Sedan har vi även Flexible quiet rooms, för de som har behov av att prata eller jobba ostört och Semifixed area, för de som arbetar med specifika handlingar där det finns höga säkerhetskrav. Kärnfrågan i lokalplaneringen är att försöka planera utifrån hur vi arbetar. Vi har hela tiden ställt oss frågan om det är rätt sorts yta vi har - och om den utnyttjas optimalt. I testmiljön finns medarbetare med många olika yrkesroller - allt från ekonomipersonal till chefer, kontraktsutvecklare och medarbetare som är projektbaserade. Det har stuckit hål på myten det kanske passar dem men vi kan inte jobba så. Under resans gång har Coor identifierat tre viktiga hörnstenar. - Tekniken måste fungera, människorna måste förstå och vilja jobba så här och lokalerna måste vara anpassade. Ska man genomföra detta i större skala så krävs det ett gemensamt engagemang från HR, fastighetsavdelningen och IT, men framförallt så måste det finnas en chef som går i bräschen för det flexibla arbetssättet och det flexibla kontoret. Vad är fördelarna? Helena berättar att antalet medarbetare har ökat med cirka 25 procent som då satt i en öppen kontorslösning, samtidigt som ytan har minskat med 20 procent. Antalet arbetsplatser med skrivbord har minskat med 33 procent, medan andra alternativa arbetsplatser har ökat med hela 525 procent. - Vi har på mindre yta fått 68 procent fler arbetsplatser. De betyder att ytan per arbetsplats har

4 minskat med hälften. Trots detta är folk mycket nöjda med kontoret och många tycker att sammanhållning har blivit bättre. Det är lättare att prata med folk, att få kontakt och snabba svar på frågor. Tanken är att Concept Office ska ligga till grund för ett nytt servicekoncept för flexibla arbetsplatser. Det handlar i första steget om att anpassa arbetsplatsen, som utgår från frågan om vilka vanor, behov och arbetssätt som personalen har samt hur mobila de är i kombination med kunskap om vad som krävs för ett optimalt arbete. Det är viktigt att personalen involveras i förändringarna och att deras oro och farhågor tas på allvar. Sedan sker en anpassning av lokalerna, vilket i sin tur leder till ytoptimering och ett förändrat servicebehov. Gamla tjänster blir överflödiga och nya uppstår. Som en professionell serviceleverantör är det Coors uppgift att förstå dessa förändrade behov och många gånger ligga steget före. - Exempelvis så måste man ställa annorlunda krav på lokalvård och högre krav på bokningssystemen när fler personer delar på gemensamma resurser och ytor. Vi testar just nu själva ett nytt, mer kvalificerat bokningssystem av de gemensamma resurserna för att veta om vi kan rekommenderar det till kunder med flexibla arbetsplatser. Vad säger kunderna? Touchdown, tillfälliga arbetsplatser för korta kontorsbesök. - Vi har märkt av ett stort intresse hos våra kunder att se över sina arbetsplatser. Det finns givetvis ett ekonomiskt perspektiv, men även en vilja att modernisera sina arbetsplatser för ökad flexibilitet. Genom att vi nu har möjlighet att själva verka i en modern, flexibel miljö får vi även större möjligheter att kunna bidra med erfarenhet och kvalificerad rådgivning, vilket förhoppningsvis gör oss till en bättre serviceleverantör, säger Helena Gustafsson. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Helena Gustafsson. tel: , Foto: Åke E:son Lindman Svenska ambassaden i Köpenhamn är till för alla det har Coor sett till Coor i Danmark har ett mycket gott samarbete med den svenska ambassaden i Köpenhamn. Sedan tre avtalsperioder har man fungerat som leverantör till Statens fastighetsverk för det löpande fastighetsunderhållet av ambassaden. När ambassaden behövde byggas om på kort varsel var Coor en självklar partner. På Statens fastighetsverk (SFV) har man sedan 2008 arbetat, tillsammans med sin hyresgäst UD, med att tillgänglighetsanpassa sina fastigheter utomlands. I ett första steg prioriterar man de stora ambassaderna eftersom de har störst antal besökare. - Vi har ett stort fokus på tillgänglighet och det är självklart att våra lokaler inte ska utstänga någon utan vara till för alla, säger Helen Axelsson, förvaltare på SFV. Eftersom kanslihuset på Svenska ambassaden i Köpenhamn är från 1853 fanns ett stort behov av anpassning, men även insikten att förändringar måste ske varsamt för att inte förstöra huset karaktär. - Vår hyresgäst UD drog på beslutet, så när beställningen kom tidigt i våras var vi tvungna att agera snabbt. Ett krav var att det skulle vara klart till 1 juli när Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd började. Det första steget var att ta in en välrenommerad arkitekt som genom en varsam anpassning kunde

5 skynda på bygglovsprocessen. - Så fort vi enats om ett förslag tog vi kontakt med Coor eftersom vi behövde en entreprenör. Med ett väletablerat samarbete blev startsträckan för det här projektet mycket kort. Coor anlitade i sin tur underentreprenörer. Allt sköttes mycket snabbt och bra, säger Helen Axelsson. Ombyggnationen innebar en helt ny entré för alla besökare där man kommer direkt upp i vänthallen med en hiss och ett ombyggt väntrum där arkitekten har öppnat upp och använt mycket glas för att släppa in ljus. Dessutom har besökstoaletten blivit handikappsanpassad. - Arkitekten har valt att istället för att försöka härma en gammal stil, bryta mot den. Lösningen är modern, ljus och består av mycket glas. Men den är så skickligt ritad och anpassad att den från vissa vinklar knappt syns, säger Helen Axelsson. Helen tycker att projektet och samarbetet har fungerat bra. Särskilt när så många har varit inne och arbetat på en liten yta, exempelvis elektriker, golvläggare och snickare. - Det har varit snabba puckar och alla har verkligen ställt upp. Vi har känt att alla inblandade har prioriterat detta jobb och med gemensamma ansträngningar sett till att det blivit färdig i tid trots den korta tidsplanen. Det är inte ovanligt att SFV får klagomål från personalen på ambassaderna när stora ombyggnationer genomförs. Medarbetarna förstår att arbetet måste genomföras, men störs givetvis i sin arbetsmiljö. - Det här är nog första gången vi inte fått några klagomål och alla tycker att det har fungerat jättebra. Framförallt därför att alla inblandade har varit trevliga och positiva. Personalen har också sett hur alla har ansträngt sig och strävat efter att åstadkomma någonting bra. Coors uppdrag på svenska ambassaden Coor och SFV har ett kontrakt på löpande drift av fastigheterna. Man genomför regelbunden kontroll av exempelvis tekniska installationer, ventilation, kylaggregat och el och åtgärdar det som behövs. Utöver kontraktet beställer SFV även andra arbeten, exempelvis om saker behöver bytas ut eller repareras. Dessutom beställer man större projekt som initieras av SFV som exempelvis ombyggnationer. Vi har en utmärkt dialog, när saker inte fungerar så har det åtgärdats. Det är viktigt för att känna trygghet med sin leverantör. Helen Axelsson Fakta Svenska ambassaden i Danmark är ganska stor, totalt kvm. Då ingår residens med ambassadörens privata boende, tre lägenheter för utsända svenskar, en gästlägenhet och kansliet. Allt är fördelat på två fastigheter där residenset är från 1753 och kansliet från Läs mer på SFV:s webbplats Outsourcing om kunden själv får välja För femte året i rad har Coor genomfört en undersökning* om marknadens syn på outsourcing av servicetjänster i dag och i framtiden. Genom åren har intresset för servicetjänster stadigt ökat, vilket även är fallet i år. Lågkonjunkturen till trots är servicebranschen en bransch i tillväxt. En bransch i tillväxt Branschkännare räknar med att marknaden för outsourcade servicefunktioner kommer att växa med procent per år i Norden, vilket är betydligt mer än ekonomin som helhet. Undersökningen stödjer de prognoserna. På frågan om de intervjuade tror att de kommer att outsourca service i högre eller lägre utsträckning om fem år, svarar ungefär hälften att andelen outsourcade servicefunktioner kommer att öka, och övriga att den kommer att vara oförändrad. Endast två till fem procent tror att den kommer att minska. Bilden är samstämmig i alla länder förutom Norge, där andelen som uppger att outsourcingen kommer att öka är lägre (30 procent) och andelen som tror att outsourcingen kommer att vara oförändrad är högre.

6 Konsekvenser av lågkonjunkturen Inte oväntat bekräftar undersökningen att drivkrafterna för outsourcingaffärer har förändrats. I flera år har möjlighet att fokusera på vår egen kärnverksamhet varit den enskilt vikigaste faktorn för beslut om outsourcing, men i år toppar kostnadsbesparing för oss listan över avgörande beslutsfaktorer. Jämfört med tidigare år upplever också de intervjuade generellt sett att kraven på att minska kostnaderna för internservice och andra kringtjänster har ökat jämfört med På den direkta frågan om respondenterna upplever att lågkonjunkturen ökar kraven på att minska servicekostnaderna svarar 66 procent av de svenska respondenterna ja, i mycket eller ganska stor utsträckning, följt av Finland (55 procent), Danmark (44 procent) och Norge (38 procent). Danmark och Norge påverkas här stort av en anmärkningsvärt hög andel inom den offentliga sektorn som anser att lågkonjunkturen inte påverkar kraven på kostnadsminskningar alls eller åtminstone mycket lite. Finland i topp och Norge i botten Enligt undersökningen är Finland det land som outsourcar allra mest följt av Danmark och Sverige. I Norge är outsourcingmarknaden mindre mogen, även om trenden sedan 2006 är att allt fler outsourcar servicefunktioner, särskilt privata företag. Finland skiljer sig från sina nordiska grannar genom att i högre utsträckning outsourca servicefunktioner till leverantörer av enstaka tjänster. Bland övriga länder är outsourcing av ett flertal servicetjänster till en leverantör med helhetsansvar betydligt vanligare. Bland de enstaka tjänster som outsourcas toppar städning/lokalvård, internt/extern avfallshantering, säkerhetstjänster, fastighetsservice och personalrestaurang. * Marknadsundersökningen genomförs av det fristående undersökningsbolaget Demoskop, som intervjuar beslutsfattare i privat och offentlig sektor i hela Norden. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Åsvor Brynnel, kommunikationschef på Coor, tel: , Temaserie: Miljö i servicebranschen Branschens nya miljömärkning För Coors många miljömedvetna kunder är ett aktivt miljöförbättringsarbete en självklarhet. Under många år har Coor byggt upp en stor kompetens och testat olika lösningar och koncept som reducerar den påverkan som serviceleveransen har på miljön. Nu lanserar Coor en unik miljömärkning, som omfattar all serviceverksamhet Coor Green Services. Miljöhänsyn är i dag inte bara ett särintresse för en engagerad allmänhet. Numer är det hela kedjan av intressenter - kunder, anställda, finansiärer och till sist slutkonsumenten - som ställer krav på att företag arbetar aktivt med miljöfrågor och att de produkter som tillverkas ska vara miljövänliga. I många upphandlingar ställs tydligare miljökrav, och det är inte bara myndigheter som bevakar hur lagar och förordningar efterlevs. Heltäckande miljömärkning Inom servicesektorn finns mycket att göra inom miljöområdet. De miljöåtgärder som gjorts hittills har dock varit väldigt fragmentariska och kundstyrda. Som första servicebolag kopplar nu Coor ett samlat grepp kring miljöfrågorna och kommer att kunna erbjuda sina kunder en helt ny miljömärkning, Coor Green Services, som omfattar hela serviceleveransen. Det känns otroligt roligt att kunna presentera en heltäckande miljömärkning. Vi har länge arbetat aktivt med miljöfrågor hos våra kunder, men genom att summera och strukturera våra erfarenheter och kompetens kommer vi att kunna hjälpa

7 våra kunder att minimera deras miljöpåverkan på ett mycket mer effektivt sätt, säger Bengt Håkansson, vice vd för Coor Service Management i Sverige. Att Coor är en serviceleverantör med ett brett serviceutbud är en förutsättning för att kunna ta ett heltäckande och övergripande miljöansvar. Där leverantören av enstaka tjänster har sin egen produkt/tjänst i fokus, har Coor den övergripande synen på hela serviceverksamheten. - Vår leverans av helhetslösningar inom service gör att miljöfrågorna kan beaktas ur ett större perspektiv. Därmed har vi bättre möjlighet att spåra vilka miljöåtgärder som är möjliga för en specifik kund. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna utforma en trovärdig och kvalificerad miljömärkning, säger Bengt Håkansson. Två nivåer silver och guld Miljömärkningen kommer att finnas i två varianter: silver och guld. För att uppnå någon av dessa utvärderas de tjänster som ingår i serviceleveransen utifrån relevanta miljökriterier, varav några är obligatoriska. För att uppnå guldstatus måste en verksamhet i stort sett uppfylla samtliga kriterier, och för silverstatus räcker det med att verksamheten uppfyller de obligatoriska kriterierna samt mer än hälften av de övriga. Att få guldstatus ska vara svårt men inte omöjligt att uppnå. Utvärderingsverktyget är dynamiskt vilket tillåter att kriterierna kan anpassas till utvecklingen över tiden. Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition. Vi kommer att ta stort ansvar för vår miljömärkning. Det är extremt viktigt att det finns en substans och en väl avvägd kriterielista bakom märkningen. Det är den första i sitt slag inom servicebranschen och vi ska göra vad vi kan för att säkerställa att det också blir den bästa och mest trovärdiga, säger Bengt Håkansson. En symbol på frammarsch Inom ramen för Coors ordinarie arbete med ständiga förbättringar till kund planeras märkningen att rullas ut på bred front under Redan nu testas miljömärkningen i några leveranser för att säkerställa att kriterierna och nivåerna som utvecklats är rätt. Coor har valt att börja med tjänster inom arbetsplatsservice, men kommer successivt att komplettera med tjänster inom fastighetsservice och produktionsservice. Ambitionen är att miljömärkningen på sikt ska ta hänsyn till i princip allt som rör hållbar utveckling. Symbolen för Coor Green Services är en utsträckt hand och ett löv. Handen är tänkt att leda tanken till serviceleverans, och lövet är en symbol för miljön. Symbolen kommer att exponeras i de sammanhang där de miljömässiga kraven har uppfyllts. - Det ska vara tydligt för en medarbetare, kund eller annan intressent i vilken grad en leverans lever upp till våra definierade miljökrav. Det saknas idag en bra och relevant miljömärkning inom vår bransch. Vår målsättning är att fylla detta tomrum, och göra det med en märkning som verkligen leder till miljömässiga och ekonomiska vinster för våra kunder och för vår gemensamma framtid, säger Bengt Håkansson. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Magdalena Rondahl, miljö- och kvalitetsansvarig på Coor, tel: , Coor stöttade Skanskas miljöarbete Skanskas Malmökontor har genom ett aktivt miljöarbete blivit en av branschens mest attraktiva arbetsplatser. Något som belönades med Skanskas eget miljöpris förra året, då Malmökontoret även blev ett EU-märkt miljökontor. Coor var med från början och stöttade i Skanskas kreativa arbete som ledde fram till utmärkelsen. Det har varit en jätterolig resa. Skanskas miljöförbättringsarbete väckte en enorm kreativitet som smittade av sig på alla som medverkade, säger kontraktchefen Marie Krueger på Coor. Miljöfrågor blir allt viktigare vid rekrytering av

8 arbetskraft eftersom miljömedvetenheten i dag blir allt större särskilt bland yngre sökanden. I högre utsträckning ställer kompetenta och medvetna arbetssökanden krav på arbetsgivare i frågor som miljö och etik. Många bolag använder därför miljöprofilering som ett viktigt konkurrensmedel i sin rekrytering. Ett exempel på det är Skanska Sverige AB, som satte miljön i fokus i sin målsättning att erbjuda branschens bästa och mest attraktiva arbetsplats med miljön i fokus. Skanska Sverige AB insåg tidigt att det är genom att låta miljöfrågorna få ett stort utrymme som man har möjlighet att stärka arbetsplatsens attraktivitet, säger Marie Krueger. Det var på Skanskas Malmökontor som miljöarbetet tog fart på allvar och där man också så småningom fick ta emot Skanskas eget miljöpris. Här lades grunden till tankar som idag är riktmärke för hela Skanskakoncernen. Vi har haft ett utmärkt samarbete med Coor. I de miljöförbättringsåtgärder vi har genomfört har de varit ett utmärkts stöd och bollplank för oss, säger Pierre Börjesson, controller på Skanska Sverige AB. Det hela började med att Pierre hade en vision om att positionera Skanska som branschens bästa arbetsgivare. Man märkte tidigt att miljöfrågorna hamnade högt på prioriteringsordningen för att nå det målet. Generellt sett har byggbranschen kommit väldigt långt i sitt miljöarbete vad gäller produktionen, men nu ville man även öka miljöambitionerna i och kring sina kontorsarbetsplatser. Coor bidrog till arbetet med hur arbetsplatsservicen kunde förbättras och tog uppgiften på stort allvar. Hur gjorde Coor? Vi hade en idérik inledning där vi slog så många kloka huvuden ihop som vi kunde i olika workshops. Vi dammsög den kompetens vi hade om miljöarbete i Coor och samarbetade med Skanskas personal. Alla tjänster där vi kunde hitta miljöbesparande åtgärder plockades fram och diskuterades, säger Marie Krueger. Marie Krueger är sedan tre år Coors kontraktchef för Skanska, som är en av Coors större kunder. Skanska har höga ambitioner inom miljöområdet, och Coor har deltagit i utvecklingen av ett nytt miljökoncept för kontorsarbetsplatser. Och det var en diger samling av åtgärder man fann och lyckades genomföra både i stort och smått. Anslagstavlor för kollektivtrafik, möjligheten till lånecyklar, kravmärkt och rättvisemärkt frukt är bara några av de miljöbesparande åtgärder som nu har genomförts. Satsningarna har börjat ge resultat och 2008 fick Malmökontoret ta emot Skanskas eget miljöpris. I motiveringen framhävs det att den uttalade miljöprofilen har gett Malmökontoret miljömässig hög status och PR-mässigt goda resultat. Det är just Coors totalansvar och möjlighet att överblicka hela leveransen som gör att vi kan ge det goda stöd för miljöarbetet som efterfrågas. Det är fantastiskt roligt att känna att vi verkligen kan hjälpa våra kunder med sina utmaningar, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att hjälpa alla Skanskakontor att uppnå samma miljövänliga profil, säger Marie Krueger. De miljöförbättrande åtgärderna betyder mycket, inte bara för allas vår jord, utan de är också kostnadsbesparande. Coor har varit mycket bra på att omsätta våra miljöförbättrande idéer i praktiken, säger Pierre Börjesson.

9 Minipanel miljöarbete hos Coors kunder Leif Mowitz...är miljöchef på Volvo Aero Corporation. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Det är sällan man kan uppnå påtagliga resultat inom miljöområdet på kort tid, inte minst är detta tydligt i en bransch som flyg. Därför gäller det att vara strukturerad och långsiktig i miljöarbetet. Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? Dels är vi ISO certifierade vilket anger en basnivå. Men främst ingår vår Miljöplan sedan många år tillbaka i företagets Affärsplan. Miljöplanen inrymmer såväl produkt- som anläggningsrelaterade miljöfrågor. Vilka miljökrav ställer ni idag på era leverantörer? Vi kräver att våra leverantörer ska vara ISO certifierade eller vara godkända vid en miljörevision utförd av Volvo. Pierre Börjesson...är Controller på Skanska AB. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Vi har ju faktiskt bara en jord. Men som controller ser jag också de ekonomiska fördelarna. Många är inte medvetna om att miljöbesparande åtgärder i de flesta fall även är kostnadsbesparande. Därmed får vi dubbel nytta av satsningarna. Vi har till exempel slopat buteljerat vatten, vilket har sparat mycket. Övergången till grön el visade sig också bli kostnadsbesparande. Även närproducerade matvaror blir i långa loppet billigare för hela samhället. Man tillhandahåller arbetstillfällen i närområdet, transportkostnaden blir mindre och man får bättre incitament att satsa på den egna infrastrukturen. Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? Vi ifrågasätter varje detalj där vi ser miljöpåverkan, eftersom detta är en del av vår satsning på att bli en förebild inom svenskt näringsliv. Det är viktigt för oss hur våra medarbetare mår, hur vi upplevs av andra, att vi lever upp till etiska mål och så vidare. För att leva upp till detta måste vi vända på varje sten. Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer? Vi har en omfattande miljöpolicy. Om någon vill vara vår leverantör ska de godkänna att de lever upp till detta långa dokument. Det berör allt från transporter till emballage och leverantören ska själv ha en tydlig miljöpolicy. Christopher Garmann är projektledare för implementeringen av miljöstyrningssystemen i DNV i Norge. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Stiftelsen DNV arbetar för säkring av liv, värden och miljö, vilket har varit vår grundsten i 145 år. I en värld där människans miljöpåverkan ökar stadigt blir det viktigare och viktigare att kontrollera miljöpåverkan från både privatpersoner och företag. Det är bra att miljön de senaste åren har blivit ett viktigt ämne också för industri och näringsliv och inte något som bara privatpersoner förväntas göra något åt. Vi vill bidra till ytterligare miljöhänsyn och vi kommer ständigt att utveckla och förbättra oss på detta område. 9

10 Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? DNV har tre huvudområden där vi kan bidra till bättre miljö. Genom våra tjänster kan vi hjälpa våra kunder att reducera sin miljöpåverkan. Här kan vi göra den största nyttan och det är ett växande område för DNV. Genom information och finansiellt stöd kan vi säkra att våra anställda och deras familjer över hela världen reducerar sin miljöpåverkan i det dagliga, också utanför arbetstid. Genom att hitta goda och miljövänliga lösningar i vårt dagliga arbete, både på kontoret och utanför, kan vi säkra att vår påverkan från kontorsverksamhet, resor och andra aktiviteter minimeras. Det är här som Coor hjälper oss, bland annat med att reducera energianvändningen i byggnader och att finna goda lösningar för avfallshantering. Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer? Inom miljöområdet fokuserar DNV i dag i huvudsak på energi, avfall, resande och kontroll av underleverantörer. Vi ställer krav på att leverantörerna ska ha ett internkontrollsystem som också omfattar yttre miljö. Men vi ställer inte krav på ISO-certifiering, eftersom detta inte nödvändigtvis är lämpligt för mindre leverantörer. Alla kontraktörer som arbetar för DNV ska få en introduktion i relevanta miljökrav, som avfallsrutiner, rapportering och ansvar. Vi föredrar miljömärkta produkter, där detta är tillgängligt. Detta gäller speciellt rengöringsmedel. Vi ska också köpa in grön el när vi ingår nya kontrakt. Lykke Have är miljöchef vid läkemedelsföretaget LEO Pharma. Varför är det viktigt att arbeta långsiktigt med miljöfrågor? Om man inte har långsiktigt och systematiskt fokus på miljön så kan man aldrig förbättra verksamheten. Att vår egen verksamhet håller nödvändiga miljökrav är en del av vår värdegrund. Därför är det viktigt att vi hela tiden förbättrar vårt arbete på det området. Hur arbetar ni systematiskt och strategiskt med miljöfrågor? Miljöarbetet sköts av vår miljö- och arbetsmiljöavdelning och våra miljökoordinatorer. Den förstnämnda arbetar med alla uppgifter som rör miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Våra miljökoordinatorer arbetar, utöver deras ordinarie arbetsuppgifter, med bland annat miljögenomgång för deras respektive avdelningar, de svarar på frågor om miljön från kollegor och utarbetar instruktioner och löser andra uppgifter i samband med miljöarbetet. Vilka miljökrav ställer ni i dag på era leverantörer? Vi ställer bland annat krav på dem som levererar emballage. Leverantören skriver under på att de rättar sig efter de miljökrav vi ställer på produkten. Nyhetsbrevet Nova är ett elektroniskt nyhetsbrev från Coor Service Management som behandlar nyheter om branschen och om Coor. Nyhetsbrevet görs på språken svenska, engelska, danska, norska och finska. Kontaktperson: Åsvor Brynnel Texter: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg (Webbkraft), Henrik Sjögren (Webbkraft) Grafisk form och produktion: Webbkraft Foton och illustrationer: Peter Kuntson, Anja Elmine Basma, Kennet Ruona, Björn Pehrsson Coor Service Management, Stockholm. Råsundavägen 12, Solna, Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Vi brinner för förbättringar

Vi brinner för förbättringar Nr 3 December 2007 Vi brinner för förbättringar Inför år 2008 skruvar vi upp tempot ytterligare i förbättringsarbetet. Det gäller i hela koncernen och kommer att gå som en röd tråd genom allt vi gör. Att

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet

Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet Bakgrund Under 2009 och 2010 har projektet Openmindness verkat i Umeåregionen och med ESF som finansiär. Syftet med insatserna har varit

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Nordens ledande serviceleverantör Kort om Coor Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Service management ger bättre affärer

Service management ger bättre affärer Nr 1 Mars 2007 Service management ger bättre affärer Service management ger bättre affärer. Ja, det vågar jag faktiskt påstå. Genom att ta uppgiften att samordna, leda och utveckla alla de servicetjänster

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008 Nr 1 April 2008 Mitt bästa tips Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Älvporten - Läppstiftet från en ny sida

Älvporten - Läppstiftet från en ny sida Älvporten - Läppstiftet från en ny sida Centralstation Nils Ericsson platsen 200 m Konferens i huset Miljöcertifierat Leed Gold Reception i huset Vi bygger en ny entré med stora fönsterpartier som ger

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig.

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig. Miljörapport 2011 Lugn, vi hjälper dig. meddelande från vd:n Den viktigaste frågan vår framtid Som Nordens ledande försäkringsbolag är det en självklar del av vår affärsstrategi att tänka på vår miljöpåverkan,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future IFMA Workshop del 1 Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future Om IFMA Workshop 14 mars. Den 14 mars samlades medlemmar i IFMA och inbjudna gäster för att ha en workshop kring aktivitetsbaserade

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Isafjordsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Kista Science City Concept Building erbjuder utöver kontor, tillgång till en välutrustad konferensanläggning, bemannad reception och restaurang. Ett helhetskoncept!

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Familjeföretaget Stockholms Städsystem har sedan starten 1968 hållit rent och snyggt på företag runt om i Storstockholm. Idag är vi en av de största

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer