Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?"

Transkript

1 Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks Mikael Gustafsson Energispecialist SFV

2 Statens fastighetsverk I korthet, med betoning på energi: Ca 2 miljoner kvadratmeter på ca byggnader samt 1/7 av Sveriges yta Förvaltar skog och mark, slott, residens, kronogårdar, ambassader, fyrar, regeringsbyggnader, domstolar, muséer, teatrar, några utedass mm Köper ca 250 GWh/år, varav el ca 100 Pågår utredning om Fortverket vilket påverkar oss

3 Blickarna på oss.föregå med gott exempel! EUs energimål: -20% primärenergi till 2020 Energieffektiviseringsdirektivet: - offentliga byggnader som föregångare - krav/mål på SFV troligen 1,5 3 % /år - statliga organ bör ha eneffplan/ energiledningssystem mm

4 Uppdraget Statens fastighetsverks ska..bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturvärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5 SFVs betydande miljöaspekter Energianvändningen Resor o transporter Kemiska produkter Byggvaror Avfallet Förvaltning av landskap Indirekt: Miljö- och kulturarvskunskap Miljökrav på hyresgäster Vindkraftsetablering

6 Miljö i byggprojekten Projektspecifika miljöprogram energi, material, avfall, fukt, innemiljö mm miljökrav i upphandling för konsulter, entreprenörer, förvaltningen, hyresgäster förutsätter samarbete!

7 Miljövärdering energi Systemsyn, d v s värdera den verkliga förändringen av eneff! Miljöpåverkan främst i klimatpåverkan och energiresurser (i primärenergi) Köpa miljömärkt el MEN eleffektivisering för kraftigt minskad klimatpåverkan

8 Miljövärdering; resurseffektivitet primärenergi = den orörda energikällan direktiv ofta i primärenergi (PE) sekundärenergi är spillenergi från t ex industri, skog eller mark/vatten primärenergifaktorer visar resurseffektiviteten från källa till vår användning, finns branschöverenskommelse om metod o siffror

9 SFVs energimål Minska användningen med 26% till 2016 både miljömässiga och ekonomiska grunder vara en föregångare inom miljöområdet sprida goda exempel nyckeltal kvalitetssäkrad statistik hyresgästsamverkan

10 Energimålet och prognos Inkl verksamhetsel ligger vi 2012 på ca -10 %, d v s ca 1 % per år. Samma takt ger ca -14 % till Respektive fo s* egna prognoser ger ca 19 % t o m Om medel finns till var de idag tycker borde och hinner göras!

11 Energieffektivisering och kulturarv Har SFV svårare än andra förvaltare att minska energianvändningen? Nej, normalt inte men det tar längre tid och kan bli något dyrare!

12 Energideklarationerna SFV har energideklarerat de flesta byggnaderna, totalt knappt 700 (har alla digitalt, tack Boverket!) Om allt enligt deklarationerna genomförs så ca -7 % på energin (preliminärt) Alltså räcker de inte för oss! Mer kan och behöver göras! Antagligen så speciella byggnader att experten har svårt att föreslå åtgärder (eller så har inte tillräckligt med tid funnits)

13 Energistrategi Framtagen i Miljörådet (ännu preliminär): Samlade energiprojekt för de 100 byggnaderna som använder mest energi samt de 50 med högst kwh/m2! Koncept för lågt hängande frukter i alla byggnader! Konvertering av dålig tillförsel, dvs elvärme, eldriven kyla och fossilt! Elreducering prioriteras, inkl verksamhetsel tillsammans med hyresgästerna! Pågående initiativ ska rulla och allt med kort pay-off är bara att göra!

14 Koncepten Ska diskuteras, kompletteras och utvecklas. Idélista: - Extra innerglas - Byte belysning till LED - Varvtalsstyrda pumpar - Byte gamla fläktar o motorer - Solcellspaket - Smartare framledningsstyrning - Automatisk avläsning energi - Laststyrning mm

15 SFVs energitillförsel Extra prioritet på att reducera vårt stora elbehov (främst elvärme, verksamhetsel och eldriven kyla) Det sista fossila bort åtminstone inrikes

16 Handlingsplan klubba strategin inkl vilka fastigheter ta fram de konkreta koncepten en energianvisning inkl miljövärdering! energideklaration on line upprätta LCC-kalkyl bättre SoÖ rätt och gröna hyresgästavtal energiutbildning

17 Vi måste öka takten! Detta främst genom ett tydligt och engagerat ledarskap och en tydlig strategi! Se helheten inte bara byggnaden i konsekvenserna av besluten! Dialog med våra hyresgäster! Tid o pengar måste avsättas och att alla på SFV bidrar! /Synpunkter eller tankar?