PROTOKOLL 1 (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl Beslutande Leif Öberg (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Helge Lövbom (S) Daniel Ådin (S) Åsa Stenlund-Björk (S) Roland Löfmark (FP) Sara Pettersson (KD) Johan Söderberg (M) Närvarande kl Fredrik Långström (S) Tjänstgörande för Gun Edlund (S) Sonja Hedqvist (C) Tjänstgörande för Torbjörn Möller (C) Bitte Ekersund (FP) Tjänstgörande för Johan Söderberg (M) kl Tjänstemän Leif Gustafsson, fritidschef Eddy Lindström, avd.chef adm. avdelningen Hans Pettersson, avd. chef förening och idrott Östen Lövgren, avd. chef verksamhetsavdelningen Anette Andersson, nämndsadministratör Övriga deltagare Ulrika Rönnlund, friluftsamordnare, FRK ( 144) Helen Rönnblom, chef omr. EMV, FRK ( 149) Michael Kautto, fritidskonsulent, FRK ( 149) Ersättare Mustafa Nor Jibril (S) Johanna Jonsson (S) Bitte Ekersund (FP) kl Sonja Hedqvist (C) Maalin Wikström (MP) Justerare: Sara Pettersson (KD) Paragrafer: Underskrifter Leif Öberg, ordförande Anette Andersson, nämndsadministratör Sara Pettersson, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson, nämndsadministratör

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr INFORMATIONSPUNKT: KulNaTur, Bjuröklubb Initiativ till projektet är taget av Länsstyrelsen och projektet är en förstudie till det som ska bli ett pilotprojekt för besöksmål i Västerbotten. I styrgruppen ingår representanter från Länsstyrelsen, Västerbottens museum, Sevärt i Västerbotten, Region Västerbotten, Skellefteå museum, Bjuröklubb Arena och Skellefteå kommun. Bjuröklubb valdes ut till pilotprojekt på grund av att Bjuröklubb är en kulturmiljö av riksintresse, ett naturreservat och ett Natura 2000-omårde och ett populärt besöksmål. Målet med projektet är att samordna information och marknadsföring och hitta nya samverkansformer mellan natur-, kultur- och turismsektorn (läs turism- och fritidssektorn). Frågor som ska besvaras under projekttiden är: Hur kan en lämplig skötsel av området se ut? På vilket sätt kan service och destinationskoncept utvecklas? Hur kan tillgängligheten ökas? På vilket sätt förankras projektet lokalt och hos entreprenörer? Kommunens äger och förvaltar följande anläggningar på Bjuröklubb: En gammal oljehamn med ett hamnmagasin - Magasinet hyrs ut gratis till föreningar för arrangemang och till privatpersoner för till exempel bröllopsfester. Hamnen är i dåligt skick och en projektansökan är inlämnad som bland annat innefattar renovering av kaj och hamnmagasin. Målet är att större båtar ska kunna angöra hamnen. Lotshus kommunen äger ett gammalt lotshus som idag hyrs ut till privatperson. Vatten kommunen är delägare i vattenföreningen och har vatten till lotshuset och till ett tappställe för turister. Före detta badplats omklädningsrum och dass finns kvar och parkeringen nyttjas ofta av husvagnar. Ärendet kommer på fritidsnämndens bord, via arbetsutskottet, inom kort. Notera informationen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Övergripande redovisning om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inkl. projekt. I bilaga till den aktuella ekonomirapporten redovisas nettoförändringen av kommunbidraget hittills under Ekonomirapporten visar på ca 10 Mkr i överskott år 2010 för fritidsnämndens verksamheter, där internhyrorna för nya bollhallen och nya manegen står för halva överskottet. Anta upprättad ekonomirapport per Bilagor till ekonomirapport Sänt till: Administrativa avdelningen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Eventuell föreningsdrift av Anderstorp Idrottsplats Anderstorps idrottsplats består av en 11-mannaplan gräs och en 11-mannaplan grus. Nyttjarna på dessa planer är framförallt IFK Anderstorp och Sunnanå SK. På grusplanen spolas is vintertid, isen nyttjas av skolan dagtid och allmänheten helger och kvällar. Nyttjandetimmarna på Anderstorps IP är för gräsplanen 150 timmar och för grusplanen 180 timmar. När Skellefteå kommun anlägger konstgräs på Sörvalla ökar nyttjandegraden från cirka 150 timmar för en gräsplan till cirka 1100 timmar för ett konstgräs. 1. Upphöra med drift och skötsel av gräs- och grusplan på Andertorp IP och ge fritidskontoret i uppdrag att undersöka intresset för föreningsdrift av anläggningen 2. Fortsätta med drift och skötsel av isytan Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: Förening och idrott Administrativa avdelningen

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Skridskobana Kågefjärden 2011 Inför 2010 års säsong beslutade fritidsnämnden att inte driva skridskobanan av ekonomiska skäl. Fritidskontoret föreslår nu ett föreningssamarbete inför 2011 där friluftsfrämjandet i Frostkåge anser det möjligt att ideellt anlägga och sköta underhållet av banan. Fritidskontoret kan bidra med maskiner, bensinkostnad och stöd i form av punktinsatser vid behov samt marknadsföring av banan. Även Kåge båtklubb är positiva till ett samarbete kronor budgeteras för skridskobanan 2011 VHT 3004 FRI 5473 Utvärdering av skridskobanan 2009 Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Långfärdsskridskoled i Skellefteå kommun Sänt till: Förening och Idrott Administrativa avdelningen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning om bidrag till ledsagarservice, Fibromyalgiföreningen Ledsagarservice är en insats för medborgare med funktionsnedsättning, som behöver stöd för ett aktivt fritidsliv. En ledsagare hjälper till att bryta isolering och stöttar personen genom att följa med till aktiviteter som personen inte klarar på egen hand. Fibromyalgiföreningen har tagit över uppdraget av Ledsagarservice med en anställd person från 1 mars Enligt fritidsnämndens protokoll så ska uppföljning ske årligen. Budget för 2010 för ledsagarservice är på kronor. Fritidskontoret och Fibromyalgiföreningen tycker att samarbetet har fungerat bra. Fritidskontoret har i avstämningen med föreningen haft diskussioner om ersättningen storlek och kommit fram till följande. 1. Fritidskontoret erbjuder Fibromyalgiföreningen en uppdragsersättning för heltidsanställd person under 2011 på kronor för ledsagarservice 2. Vid lägre sysselsättningsgrad sänks bidraget Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: Fibromyalgiföreningen Förening och Idrott Administrativa avdelningen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Lokalkostnad för Storgatan 50 (fd Teliahuset) I lokalerna på Storgatan 50 finns de flesta handikappföreningarna, samt Afasi län och Hälsoverkstaden. De handikappföreningar som inte finns på Storgatan 50 har 75 % i lokalkostnadsbidrag precis som idrottsföreningar och övriga föreningar med egna lokaler. Storgatan 50 har en subvention på 100 % förutom Afasi län och Hälsoverkstaden. För att få en rättvis bidragsersättning så borde Storgatan 50 ha 75 % i bidrag enligt norm Hyran är idag 1069 kronor/år/m 2 inklusive städning av gemensamma ytor. Se även bilaga med förtydligande av vad som gäller för att hyra lokal på Storgatan 50. Hälsoverkstaden har, , skickat in en skrivelse som kommer att behandlas separat vid nästa fritidsnämnd. 1. Föreningar med anställda betalar 25 % i hyra för ett kontor och del av gemensamma ytor. 2. Föreningar som hyr ett kontor utan att ha någon anställd betalar 100 % av hyran. 3. De föreningar som hyr ett kontor som delas av flera föreningar betalar 25 % hyra fördelat på alla som nyttjar gemensamma kontoret. 4. Afasi län ska betala 100 % av hyreskostnaden. 5. Gäller fr o m Sänt till: Föreningarna på Storgatan 50 Förening och Idrott Administrativa avdelningen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om lokalkostnadsbidrag, Åbyn-Byskes Brukshundsklubb Åbyn-Byskes Brukshundklubb ansöker om lokalkostnadsbidrag till en klubblokal på 160 m 2 som de erbjudits hyra i Drängsmark till en årskostnad av kronor. Fritidskontoret meddelar att brukshundklubben inte har redovisat några ungdomsaktiviteter de senaste åren vilket är en regel som gäller i fritidsnämndens bidragsnormer. Med hänvisning till ovan föreslås att ansökan avslås Ansökan från Åbyn-Byske Brukshundklubb daterad Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: Åbyn Byske Brukshundklubb Förening och idrott Administrativa avdelningen

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Nytt målfotosystem till Norrvalla IP och ungdomshallen vid Skellefteå Kraft Arena Det gamla målfotosystemet som används av föreningarna vid tävlingar på Norrvalla idrottsplats och ungdomshallen i Skellefteå kraft Arena är helt uttjänat och fungerar inte. Ett målfotosystem är av största vikt vid dessa anläggningar, och nu när vintersäsongen närmar sig med inomhustävlingar i friidrottshallen måste det finnas ett fungerande målfotosystem som motsvarar dagens krav. Kostnad för ett nytt målfotosystem med tillbehör enligt offert: kronor 1. Anskaffa ett nytt målfotosystem med tillbehör som motsvarar dagens krav, till en kostnad av kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar år 2010 VHT Uppdra till kommunledningskontorets inköpsenhet att göra en upphandling av ett nytt målfotosystem med tillbehör. Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: KLK-inköpsenheten Förening och idrott Administrativa avdelningen

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr INFORMATION: Investering av ny pistmaskin, Vitbergsområdet Fritidskontoret har föreslagit kommunstyrelsen att nyttja 1,5 miljoner kronor från befintligt investeringsutrymme, avseende ny kylmaskin, till inköp av begagnad pistmaskin. Bakgrund Fritidsnämnden beslutade den 8 september 2010 föreslå kommunstyrelsen att 2,5 miljoner kronor förskotteras från 2012 års investeringsbudget för att inköpa en ny pistmaskin till Vitberget. Efter det har fritidskontoret sett över möjligheterna att köpa in en begagnad maskin och inrymma det i befintlig budget genom tidsmässiga omprioriteringar. Detta görs dels för att tidsmässigt hinna med en anskaffning och för att hålla nere totalkostnaden eftersom att även den mindre pistmaskinen bör bytas om ett par år. Fritidskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att nyttja 1,5 miljoner kronor från befintligt investeringsutrymme avseende ny kylmaskin till inköp av begagnad pistmaskin. Målsättningen är att om budgetäskandet för 2012 beviljas med 2,5 miljoner till ny pistmaskin återföra de omdisponerade medlen för ny kylmaskin. Ärendet godkändes i kommunstyrelsen och kommer att behandlas i kommunfullmäktige. Notera informationen

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr INFORMATIONSPUNKT: Kommunalt lån till reparation av tennishallen Vecka 9, 2010 rasade delar av taket till tennishallen in under snötrycket. Två av banorna förstördes helt och den delen av byggnaden revs under våren. Kvar finns idag servicedelen och två tennisbanor. Det aktuella försäkringsbolaget avvisade ersättningskraven under juli månad. Ett juridiskt ombud anlitades och en inlaga skickades in. I september meddelade försäkringsbolaget att de inte ändrat sitt ställningstagande. Skellefteå tenniscenter (STC)/Skellefteå tennisklubb (STK) har beslutat att inge stämningsansökan till tingsrätten i försäkringsfrågan. Parallellt med denna process har låneansökan inlämnats till Nordea respektive JAK-banken för finansiering av de reparationer som krävs för att dels säkra återstående delar av hallen inför vintern samt dels möjliggöra spel på två banor och därmed fortsatta hyresintäkter. I bägge fallen har låneansökan avslagits. För att förhindra fortsatt kapitalförstöring och få igång verksamheten på de två kvarvarande banorna måste den del av hallen som finns kvar åtgärdas i form av ny yttervägg, säkra takkonstruktionen och renovera servicedelen. Detta kostnadsberäknas till 4 miljoner kronor. Skellefteå kommun erbjuder Skellefteå tennisklubb/skellefteå tenniscenter ett ränte- och amorteringsfritt lån på 4 miljoner kronor under två år. Notera informationen

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anläggande av discgolfbana vid Byske Havsbad För att fortsätta utvecklingen av Byske Havsbad som den fantastiska semesteranläggning den är med massor av aktiviteter föreslår fritidskontoret att en discgolfbana med 9 hål anläggs med placering enligt bilaga. Kostnad för själva anläggningen är sek och inköp av discar för uthyrning är sek vid köp av 200 stycken. Godkänna att en discgolfbana med 9 hål anläggs vid Byske havsbad. Skiss för utformning av banan Sänt till: Camping / Stab Administrativa avdelningen

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fritidsgårdsutredningen Fritidsnämnden beslutade, vid sitt sammanträde , att uppdra åt fritidskontoret att göra en övergripande utredning/vision om hur framtidens fritidsgårdsverksamhet ska utformas. Ett underlag till detta redovisades vid decembernämnden 2008 och en slutrapport skulle presenteras i april När utredningen behandlades av fritidsnämnden fick utredningsgruppen ytterligare uppdrag. Det handlade om att arbeta vidare med det som innefattade en tydligare beskrivning av fritidsgårdarnas uppdrag. Under hösten förändrades de ekonomiska förutsättningarna för fritidsnämnden och därigenom ändrades utredningens uppdrag till att se över vilka konsekvenser dessa skulle få för fritidsgårdarnas verksamhet. Det är med denna bakgrund man ska se detta förslag från utredningen. 1. Fritidskontoret får i uppdrag att göra en åtgärdsplan med detaljerad tidsplan när det gäller punkterna 1-3 i fritidsgårdsutredningens förslag. 2. Fritidskontoret får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att avveckla den kommunala fritidsgården Klippan i Bergsbyn från (punkt 4 i fritidsgårdsutredningens förslag). I uppdraget ingår att pröva möjligheten att bedriva viss verksamhet i föreningsregi. 3. När det gäller nedläggning eller överförande av annan driftsform av ytterligare en fritidsgård (punkt 5 i fritidsgårdsutredningens förslag) får detta aktualiseras i budgetarbetet I och med detta entlediga fritidsgårdsutredningen från sitt uppdrag Yrkanden Kontoret föreslår att alla 5 punkterna i fritidsgårdsutredningens förslag godkänns. Joakim Wallström (V) yrkar på att punkt 5 i fritidsgårdsutredningens förslag skulle strykas och att kronor skulle tillföras i verksamhetsmedel. Då skulle ramen minskas med kronor i stället för totalt. Beslutsgång Ordföranden ställer kontorets förslag och Joakim Wallströms yrkande var för sig under proposition och finner att fritidsnämnden bifallit kontorets förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kontorets förslag röstar ja. Den som stöder Joakim Wallströms yrkande röstar nej Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Gunilla Lindström (S), Helge Lövbom (S), Fredrik Långström (S), Daniel Ådin (S), Åsa Stenlund-Björk (S), Roland Löfmark (FP), Sonja Hedqvist (C), Sara Pettersson (KD), Johan Söderberg (M), Leif Öberg (S)) och 1 nej-röst (Joakim Wallström (V)) Rapport från fritidsgårdsutredningen Sänt till: Kommunstyrelsen Verksamhetsavdelningen Administrativa Avdelningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anmälningar till fritidsnämnden Meddelanden att föredras och läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning Administrativa avdelningens tjänsteskrivelse

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Meddelanden till fritidsnämnden Meddelanden att framställa och läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning Administrativa avdelningens tjänsteskrivelse

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporter Daniel Ådin (S) och Johan Söderberg (M) rapporterar från sitt deltagande i ett seminarium i Stockholm den 11 oktober Kommunerna och föreningslivet. Vår satsning på s.k hjärtstartare har betalat sig då en man fick hjärtproblem under lördagsmatchen den 9 oktober på Skellefteå Kraft Arena men man lyckades hjälpa honom med hjälp av den hjärtstartare som finns på arenan. Piren vid Byske havsbad är ett problem då vattnet tar en sämre väg. Det finns två lösningar på detta problem och det är att gräva en bassäng för att leda om vattnet eller att bygga en ny pir. Fritidskontoret har uppvaktat Länsstyrelsen i frågan men en rivning är inte aktuell. Problemet kvarstår dock och ärendet kommer att gå vidare till fritidsnämnden via nästa arbetsutskott. Ordförande berättade att han var och invigde nya manegen vid Skellefteå Ridklubb den 2 oktober och att det var mycket folk som besökte invigningen och alla var mycket nöjda med manegen. Ordföranden berättade också om sin och fritidsnämndens uppvaktning vid Burträsk 100 års jubileum den 9 oktober. Eddy Lindström, avdelningschef vid administrativa avdelningen, gav en rapport rörande budgetramen 2011

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor En fråga från Helge Lövbom (s) om elljusspåret i Bureå som tidigare drevs av friluftsfrämjarna. Vem driver det nu? Och har de samma bidrag som främjarna tidigare hade? Det är Skellefteå Rullstols IF som driver Bureå elljusspår numer och de har samma bidrag som andra föreningar, enligt norm.

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran kl. 13.00-16.20 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Gun Edlund (S) Daniel

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 Fritidsnämnden Plats och tid: Medelfors kl. 13.00 16.30 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Helge Lövbom (S) Gun

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Örnsköldsvik Beslutande Leif Öberg, Ordf Joakim Wallström, vice ordf Gunilla Lindström Gun Edlund Daniel Ådin Roland Löfmark Torbjörn Möller Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12

PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12 PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 17.40 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande (13.00 16.55) Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24)

PROTOKOLL 1 (24) PROTOKOLL 1 (24) 2010-01-19 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran kl. 13.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström (S)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 Fritidsnämnden Plats och tid Lövångers folkets hus - kl. 08.00-16.20 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2011-04-06 Fritidsnämnden Plats och tid Hotell Wasa, Umeå, konferenslokal Ängen kl. 13.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 Fritidsnämnden Plats och tid Odenrummet, TK - kl. 13:00 16.00 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 Fritidsnämnden Plats och tid Femtioettan kl. 13:00 16:30 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) 258-270 Gun Sundberg (S) Tjänstgjorde för Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Travmuseet, Biblioteket, den 8 december kl. 16.30 18.10 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S), Deltar ej 82, jäv Magnus

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare Christian Lövquist, områdeschef, 1-14 Tommy Nilsson, områdeschef, 1-14 Kent Kruuse, sekr

Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare Christian Lövquist, områdeschef, 1-14 Tommy Nilsson, områdeschef, 1-14 Kent Kruuse, sekr 1 (15) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 14.00 16.30 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Tommy Stensson (S) Glenn Gustafsson (M) Linus Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Behandlade ärenden. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning.

Behandlade ärenden. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning. 1 Fritidsnämnden 2008-01-30 Behandlade ärenden 1 Plan för intern kontroll 2008. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per 2007-12-31 slutredovisning. 4 Uppföljning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena, kl. 09.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.20 Beslutande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 17 maj kl, 15.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Robin Olsson

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-04-20 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Samhällsbyggnad Oden, Odenrummet. Klockan 08.00-15.00. Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Kristin F Öhman (MP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kultur- och fritidsnämnden 2007-08-27 Plats och tid Biblioteket, Askersund, kl. 17.00-18.45 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Leif Grahn (s) till kl. 17.30 Gun-Britt

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-01-13 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 ande Emilia Hallin (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson (S) Jasmine Ravaghi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer