Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd"

Transkript

1 Samhällsekonomi så skapas vår välfärd

2 Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet och tillväxten. På finns enkel, tillgänglig information om Sveriges ekonomi och företagsamhet. Vi presenterar kända och okända fakta om ekonomi, som hjälper alla att få en större förståelse för samhället. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik. På Ekonomifaktas hemsida kan du göra ett kunskapstest, kolla upp ekonomibegrepp i ordlistan, räkna ut din skatt och ställa frågor om ekonomi. är en användbar källa bland annat för skolarbete, både för lärare och elever. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring svensk ekonomi. Ekonomifakta ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter. Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. kontakta gärna ekonomifakta Storgatan 19, Stockholm Telefon: Fax: Testa dina kunskaper och lär dig mer på 2 UppSlagET: ekonomifakta

3 Innehåll Om Ekonomifakta 2 Tänk om Sverige var en by... 4 Så skapas vår välfärd 6 Vad kostar välfärden? 8 Entreprenörerna 10 Företagen 12 Offentlig sektor 14 Hur globaliserad är du? 16 Uppslaget Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Skriften fokuserar på företagen och den offentliga sektorns roller i det ekonomiska kretsloppet och i skapandet av vår välfärd. I skriften förklaras vad den offentliga välfärden kostar och hur den finansieras. Skriften tar även upp Sveriges roll i den globala ekonomin och hur välfärden påverkas av ökad globalisering. Vad händer när Du är med! 19 Uppslaget: ekonomifakta 3

4 Tänk om Sverige var en by... De flesta av oss vill leva gott. Vi vill kunna bo bra, äta bra, hålla oss friska, lära oss saker, ha tid att träffa vänner, se en film då och då och kanske ha råd att resa. Vi har alla egna idéer om vad som är viktigt och hur vi vill leva. Men för att få det liv vi vill, måste vi utnyttja de resurser vi har på ett bra sätt. Vi behöver ta vara på vår tid, våra kunskaper och det vi äger. Ofta tänker vi på pengar när vi hör ordet ekonomi, men ekonomi betyder egentligen hushållning. Det handlar alltså om hur vi utnyttjar det vi har, för att få det vi behöver och önskar. Det är det som är ekonomi. Ofta är ekonomi rätt lätt att förstå när det handlar om vår egen eller vår familjs ekonomi. Vi har koll på hur mycket vi själva arbetar, vår utbildning och vår lön. Och även om vi inte alltid vet exakt, så har de flesta av oss en viss känsla för hur mycket pengar vi gör av med och på vad. stora siffror Precis som vi alla har en ekonomi, så har hela Sverige en ekonomi. Hur vi tar vara på Sveriges resurser avgör hur vi som svenskar kan leva våra liv, i dag och i framtiden. Jämfört med vår egen privatekonomi kan ekonomin för hela Sverige vara svår att överblicka. Dels används ofta 4 UppSlagET: ekonomifakta

5 andra begrepp, dels blir siffrorna väldigt stora. Vad säger det oss till exempel att vi har en arbetslöshet på flera hundratusen personer, att utbildningsutgifterna är sex procent av ekonomin, eller att statsskulden är cirka 1100 miljarder? Är det mycket eller lite? Bra eller dåligt? För de flesta människor handlar arbetslösheten sällan om det totala antalet arbetslösa, utan om att man själv är arbetslös eller om att någon man känner är det. Och hur stor andel av Sveriges ekonomi som går till utbildning är sällan lika viktigt som att man har förtroende för sin egen lärare. Det är få som ligger vakna på nätterna för att statsskulden är hög, men om de egna skulderna är stora och man inte har råd att bo kvar i sitt hus så blir det mer kännbart. sverige som en by Vi ska försöka göra de stora siffrorna lite mer begripliga. I Sverige bor drygt nio miljoner människor och antagligen känner du inte så många av dessa. Men låt oss istället föreställa oss Sverige som en liten by med 100 invånare där alla känner varandra. Hur människor fördelar sin tid i byn är exakt samma som i det verkliga Sverige. Hur skulle den byn se ut? I en sådan by med 100 invånare skulle 50 vara kvinnor och 50 män. Med samma fördelning, som det är i det verkliga Sverige, så är det 48 personer i byn som arbetar. Sedan är: 5 är förtidspensionerade eller sjuka 4 är arbetslösa 3 deltar inte på grund av andra skäl som till exempel värnplikt 6 bybor studerar I byn är 34 personer barn under 15 år, äldre över 74 år samt pensionärer. ekonomin förändras Drygt 50 bybor arbetar alltså inte. Alla dessa måste ändå äta, ha någonstans att bo, kunna få vård och ha det lite trevligt ibland. De pengar som de 48 som arbetar tjänar måste därför räcka även till de som inte arbetar. Hur byborna har det påverkas av vilka de är och vad de gör. Om andelen bybor som är barn eller äldre ökar, är det fler som behöver bli försörjda. Då minskar de tillgängliga resurserna i byn. Ett annat exempel är att ekonomin i byn skulle förbättras om en av de sjukskrivna blir frisk och kan börja arbeta. Då skulle resurserna öka. Om ytterligare en bybo startar ett företag och börjar anställa kan det vara lättare för dem som är arbetslösa att börja jobba igen. Då skulle också ekonomin i byn bli bättre, och resurserna räcka till mer. KÄlla: SCB byn sverige (100 st) Uppdelade efter aktivitet 2009 BaRN (-15), ÄlDRE (+74) OCH pensionärer 34 st SYSSElSaTTa 48 st arbetslösa 4 st SJUKa OCH FTp 5 st STUDERaNDE 6 st ÖVRIga ( HEMaRBETaNDE, VÄRNplIKT ETC) 3 st UppgIfter 1. använd fakta om Sverige för att ta reda på mer om Byn Sverige. Hur många av byborna tror du driver företag? Hur många har läst på universitet? Hur många arbetar inom den offentliga sektorn? använd gärna där hittar du mycket fakta och siffror. 2. Blev du förvånad när du fi ck veta vad männi skorna i byn gjorde? Trodde du att det var fler i byn som arbetade? UppSlagET: ekonomifakta 5

6 Så skapas vår välfärd Hur vi tar vara på våra resurser avgör vilka möjligheter vi har till en god välfärd. Den svenska ekonomin är ett kretslopp som hela tiden producerar välfärd. När ekonomin växer kan välfärden öka för alla. Oavsett vad vi prioriterar i livet så skapas våra möjligheter i hög grad av vilken tillgång vi har till olika varor och tjänster. De varor och tjänster vi har möjlighet att ta del av kallas sammantaget för vår välfärd. Till exempel består välfärden av vår tillgång till mat, kläder, boende, nöjen, utbildning och resor. Välfärden består också av vår trygghet som tillgång till försörjning när vi är arbetslösa, pension när vi blir gamla och vård när vi blir sjuka. Utan något av detta är det svårt att leva ett gott liv. Välfärd kan alltså vara många olika saker. Men oavsett vilken typ av välfärd som är viktig för dig så skapas din välfärd av hur vi gemensamt tar vara på våra resurser. Därför är det viktigt att förstå hur ekonomins olika delar hänger ihop. Låt oss titta närmare på hur det går till. entreprenörerna Entreprenörer är människor som har förmågan att se ett behov och komma på ett sätt att tillgodose det. Till exempel genom att skapa en ny produkt eller tjänst. Eller genom att vidareutveckla något som redan finns och göra det på ett annorlunda och smartare sätt. Den förmågan gör att det startas nya företag i Sverige. Många entreprenörer är egna företagare. Men även en anställd kan vara entreprenör, genom att bidra med sin idérikedom och förmåga att se möjligheter i det företag där han eller hon arbetar. En entreprenör som väljer att starta ett företag satsar pengar i sitt företag och engagerar sig för att företaget ska bli framgångsrikt och skapa vinst. så skapas din välfärd ger valuta till import varor och tjänster Din välfärd som producerar exporterar varor och tjänster producerar och säljer välfärds- och trygghetstjänster Företag skapar jobb skatter finansierar Offentlig sektor ger jobb ger vinst investerar privata pengar affärsidé Entreprenören 6 UppSlagET: ekonomifakta

7 Välfärden består bland annat av vår tillgång till mat, till exempel sushi. Företagen Om affärsidén är bra och allt går väl kan entreprenören bygga upp ett lönsamt företag. Det betyder att det finns kunder som vill köpa den vara eller tjänst som företaget säljer och att det blir pengar över till ägarna. När ett företag växer behöver man i allmänhet också anställa fler medarbetare. Dessa personer bidrar med sin kunskap och tid för att utveckla företagets varor och tjänster, och i utbyte får de lön från företaget. När en affärsidé förverkligas och blir till ett lön samt företag så skapas alltså välfärd för flera olika grupper. Kundernas välfärd ökar eftersom de får möj lighet att köpa nya, bättre eller billigare produkter än de som fanns tidigare. De anställdas välfärd ökar eftersom de får lön som de kan använda för att köpa sådant de behöver och önskar. Och ägarnas välfärd ökar eftersom de får del av företagets vinst och därigenom betalt för den risk de tagit. Ägarna kan antingen använda vinsten för att investera i företaget och få det att växa eller an vända vinstpengarna själva och genom det öka sin egen konsumtion av varor och tjänster. Förutom detta bidrar lönsamma företag till välfär den genom att betala skatt. När företaget betalar lön till de anställda går till exempel en viss del till inkomstskatt och arbetsgivaravgift. En del av vinsten går till skatt. Offentlig sektor Den offentliga sektorn finansieras genom skatter och avgifter. En stor del av skatterna går till att producera olika typer av välfärdstjänster inom den offentliga sektorn. En del av den offentliga sektorn är till exempel sjukvården och skolan, som i Sverige nästan helt betalas med skattepengar. Andra välfärdstjänster från den offentliga sektorn är det allmänna försäkrings systemet, allmän pension, stora delar av lokaltrafiken, förskolan, biblioteken, de flesta badhus och fritids gårdar. I den offentliga sektorn ingår också försvaret, polisen, brandkåren, domstolarna, alla myndigheter och nästan alla vägar. De tjänster som den offentliga sektorn producerar skapar välfärd för alla medborgare, som får ta del av dessa tjänster. Den offentliga sektorn är också en stor arbetsgivare som bidrar till välfärden genom att betala lön till alla de som jobbar inom exempelvis sjukvården och brandkåren. För att den offentliga sektorn ska kunna producera dessa tjänster krävs alltså att det kommer in pengar i skatt. Alla som arbetar betalar inkomstskatt, som till sammans med skatterna från företagen är de största skatteintäkterna för staten. Uppgift Uppgifter Anteckna Information 1. Vilken typ av välfärd är viktigast för dig, i just det här skedet i livet? Tror du att den välfärd du tycker är viktigast nu kommer att vara samma om fem eller tio år? 2. Diskutera hur välfärd som skapas av företag skiljer sig från välfärd som skapas inom den offentliga sektorn. 3. Den offentliga sektorn finansieras, som sagt, via skatter och avgifter. Kan du ge några exempel på sådana avgifter? U ppsl aget: ek o n o m i f a k ta 7

8 Vad kostar välfärden? Varje dag tar vi del av olika välfärdstjänster, som vi betalat för genom skatter. Ofta tänker vi inte på att dessa tjänster kostar oss pengar, och få vet exakt hur mycket. Låt oss se hur vardagen kan se ut för tre vanliga svenskar. Fatima, 16 år Fatima går andra året på samhällsprogrammet. På morgonen tar hon bussen till skolan. Det är en solig och fin dag och hon är på gott humör. Hon lyssnar lite på musik och tittar ut genom rutan på de mötande bilarna. Under lunchen pratar hon med en kompis som har brutit benet i en skidbacke. Fatima skriver sitt namn och ritar en glad gubbe på gipset med en spritpenna. På gympan efter lunch åker klassen skridskor i ishallen. Efter skolan går hon och hennes kusin och ser en amatörteaterpjäs. Hennes kusin går i samma skola, så de ses ofta. Efteråt sitter de kvar en stund och fikar. När hon kommer hem på kvällen tittar hon lite på TV och chattar med några kompisar innan hon går och lägger sig. Erik, 33 år Erik vaknar tidigt och gör frukost till sin sambo och sina två barn. Efter frukosten tar han bilen, lämnar barnen på dagis och åker vidare till sitt jobb inne i staden. Han tar motorvägen, den är snabbast och han slipper köerna. Eriks syster har väntat barn och på eftermiddagen ringer hon med en glad nyhet. Barnet föddes tidigare på morgonen, med kejsarsnitt. Erik bestämmer sig för att gå tidigt från jobbet och hälsar på sin syster på sjukhuset. Efter middagen hemma passar Erik på att ringa sin mamma, som bor på ett äldreboende i staden. Hon mår bra, men är lite trött. välfärdstjänster välfärdstjänster Kommunal buss 20 kr per resa utöver biljettpriset. Förskola kr per kommuninnevånare och år. Gymnasieskola drygt 500 kr per dag för en elev. Skollunch cirka 20 kr per elev och dag. Vård när man har brutit ett ben kr per patient. Kommunalt kulturstöd 950 kr per invånare och år. Motorväg kr per meter att bygga. Kejsarsnitt kr per tillfälle. Äldreomsorg kr per kommuninvånare och år. Pension minst 7000 kr i månaden per pensionär. 8 Uppslaget: ekonomifakta Källor: SL, Skolverket, SKL, SCB, Vägverket, Försäkringskassan, IF Metall, Stockholms Stad, Svensk Bibliotekstjänst, Polisen

9 John, 45 år John är ensamstående. Han har jobbat som mekaniker på en verkstad i tio år, men sedan två månader är han arbetslös. Det är trist att inte ha något jobb, men än är det ingen panik. Efter frukost läser han tidningen och ringer på några jobbannonser. Sedan tar han sin moped in till staden. Huset där han bor ligger en bit ut och vägen slingrar sig fram. För att hålla sig igång innan han får jobb har John börjat träna mer. Han går till badhuset och simmar en timme. Sedan går han till biblioteket, surfar lite och pratar med några han känner. På eftermiddagen har han ett möte med en hand läggare på Arbetsförmedlingen. Han berättar om hur det går med jobbsökandet och får några tips på nya före tag som söker efter personal. På vägen hem åker han förbi en poliskontroll. Polis e rna låter honom passera, men vinkar in dem som kör bil och låter förarna göra alkoholtest. välfärdstjänster Arbetslöshetsersättning 680 kr per dag i snitt per arbetslös. Uppgift Anteckna Information Kommunala vägar och annan infrastruktur kr per person och år. Kommunalt badhus 65 kr per besök. Bibliotek cirka 50 kr per lånad bok. Arbetsförmedling och övriga kommunala personalkostnader kr per invånare och år. Polis knappt 5 kr per invånare och dag. U ppsl aget: ek o n o m i f a k ta 9

10 Entreprenörerna Tre egenskaper är särskilt viktiga för en entreprenör. Man ska dels kunna se möjligheter i wennblads kafé Uppgift Anteckna Information omvärlden och omsätta dessa möjligheter i kreativ, uppfinningsrik och innovativ handling. Man ska dels ha tillräcklig förståelse och kunskap för att starta och driva en verksamhet. Och så ska man även kunna engagera andra människor för att genomföra sin idé. Startår: 2006 Ägare: Anna Wennblad. Affärsidé: Att ta innerstadskafét till förorten och skapa en trevlig miljö med kreativ meny. Anna wennblad, kaféentreprenör Sedan ett år driver Anna Wennblad sitt eget kafé, Wenn blads Kafé, i förorten Aspudden utanför Stockholm. Jag gillar att laga mat och att fika. Ofta när jag är på ett fik börjar jag tänka på hur man skulle kunna lägga upp maten bättre eller ändra på lokalen så det blir trevli gare. Till slut tog jag steget och startade mitt eget kafé. När vi flyttade till Aspudden kände jag att det behövdes ett bra fik. Det skulle vara lite som ditt eget vardagsrum, fast på stan. Kaféer i förorten är ofta trista och känns billiga. Jag kände att det fanns ett sug efter ett bättre och mer genomtänkt ställe. Så en dag blev en lokal ledig, i samma kvarter som vi bor. Det gick inte att säga nej till att ha ett eget kafé och att ha fem minuter till jobbet! Jag blir fortfarande lite förvånad när vi ska öppna och det är kö utanför. Och allra roligast är det med alla stammisar. De kan beställa sin favoritmacka och säga Jag vet att jag är lite trist som alltid väljer den, men den är ju så god. Då känns det verkligen att jag gjort rätt. För mig betyder det också mycket att få bestämma själv. Ingen säger åt mig när jag ska städa lokalen eller vad vi ska ha på menyn. Att vara företagare är roligt, men jag hade nog aldrig startat något annat företag än ett kafé. carl plogbäck, Babygruppen Vad fick dig att starta företag? Mellan läste jag ett magisterår i entrepre nörskap på Stockholms universitet. Det var helt klart då mina tankar kring företagande tog fart på allvar. Inte minst då vi hade många inspirerande entreprenörer som kom och föreläste på vårt program. I början av 2005 startade jag en enskild firma och sysslade med konsultuppdrag. Ett år senare startade jag Baby g ruppen tillsammans med två kompisar. kunskap för att starta företaget utan det handlade mest om mod och att våga göra det man ville. Det är klart att mina tidigare studier har kommit till användning, men de har inte varit avgörande. Många unga tror säkert att man måste ha hur mycket erfarenhet som helst för att starta ett företag, men själva tanken är att man skaffar sig den viktigaste erfarenheten efteråt och under tiden man driver företaget. Att starta är inte svårt. Att våga är svårare. Hur var resan dit? Behövde du komplettera med kunskap för att kunna starta företaget? Resan till att jag startade mitt första företag var inte så speciellt svår. Jag behövde egentligen ingen specifik 10 U pps la g et: e k o n o m i f a kta Vilka egenskaper tror du är viktigast för en framgångsrik entreprenör? Det finns många viktiga egenskaper hos en entre pre nör och olika personer besitter olika viktiga kun skaper som kan komplettera varandra. Jag till exempel

11 antal företagare som andel av arbetsför befolkning år 8,1 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 UppgIfter 6, KÄlla: Eurostat procent 1. Skulle du själv vilja starta ett företag, i så fall vilket? företagare (15-74 år) attityd till företagande hos Ungdomar (18-30 år) Ungdomars Upplevda fördelar med att vara företagare (18-30 år) 2. på vilka sätt tror du att entreprenörer bidrar till välfärden i samhället? 3. Det blir vanligare att kvinnor driver företag, men fort- MÄN: 72% KVINNOR: 28% FÖDDa I SVERIgE: 85% FÖDDa UTOMlaNDS: 15% VIll HElST VaRa FÖRETagaRE: 38% VIll HElST VaRa anställd: 62% FÖRVERKlIga IDÉER: 66% SJÄlVSTÄNDIgT arbete: 63% TJÄNa MYCKET pengar: 32% personlig UTVECKlINg: 48% HÖgRE STaTUS: 21% farande är det många fler män som gör det. Vad tror du att det beror på? KÄlla: SCB, 2009 KÄlla: Nutek, Entreprenörskapsbarometern 2008 har ett väldigt kreativt tankesätt, klarar mig bra i olika sociala situationer och är uthållig, det vill säga ger inte upp så fort jag stöter på motstånd. Vad som också är viktigt för alla som startar eget, det är att man tror på sin affärsidé och verkligen har viljan och förmågan att genomföra den. En idé är nämligen helt värdelös om man inte kan göra någonting av den. Det har inneburit att man fått jobba extra en del och leva på knappa medel. Men det är något som man absolut får vara beredd på att göra om man vill lyckas. Det finns oftast inga snabba genvägar till framgång. vad har varigt roligast/jobbigast? babygruppen Roligast har varit att ge sig in i en bransch som man abso lut inte hade någon aning eller kunskap om. startår: 2006 Känslan av att gå från idé till ett företag som börjar ägare: bli lönsamt på bara ett år, är otroligt kul och inte minst Carl plogbäck (bilden), tillfredsställande. Jobbigast har varit att man haft en Tobias Meschke och sämre ekonomi än de som har ett vanligt arbete. Olof lorenzon äger 90 procent. Resten ägs av ett investmentbolag. affärsidé: Erbjuder kurser för blivande och nyblivna föräldrar med kvalificerade kursledare. UppSlagET: ekonomifakta 11

12 Företagen I Sverige finns över företag. De drivs av företagare som vill göra vinst samtidigt som de bidrar till välfärden genom att erbjuda varor och tjänster och genom att betala lön till sina medarbetare. Att kunna köpa varor och tjänster är en viktig del av vår välfärd. Skillnaden mellan rika och fattiga länder handlar bland annat om medborgarnas möjlighet att kunna konsumera varor och ta del av ett större utbud av tjänster. Varje dag använder vi oss av en mängd varor och tjänster som gör livet enklare och tryggare. De allra flesta av dessa har producerats av företag. Vi vaknar i en säng som vi köpt från ett företag. Kläderna vi sätter på oss har vi köpt av ett företag, de har tillverkats av ett annat och ett tredje har fraktat dem till vår stad. Vi ringer i en telefon som ett företag har tillverkat, ett annat har sålt till oss och ett tredje ansvarar för att de ska gå att ringa i. Hur många företag har du nytta av under en vanlig dag, tror du? Vinst och välfärd Företagen är så vanliga i samhället att vi ofta inte ens tänker på dem. De bidrar till vår välfärd genom att sälja varor och tjänster som vi har nytta av. Ju bättre företagen är på att producera varor och tjänster som vi uppskattar och vill betala för, desto mer kan de bidra till vår välfärd. Vissa företag säljer sina varor och tjänster direkt till oss som konsumenter, till exempel klädbutiker och frisörer. Men det finns också många företag som säljer till andra företag, till exempel budfirmor, IT-konsulter och grossister. Ytterst är syftet med alla företag att gå med vinst. Man kan driva företag av många olika skäl (till exempel för att det är roligt), men för att företaget ska kunna överleva långsiktigt så måste det gå med vinst. Företag som inte går med vinst går med förlust och tvingas förr eller senare lägga ner sin verksamhet. Framgångsrika företag fokuserar därför på att över tid försöka öka sin vinst. Men för att öka vinsten måste företaget hela tiden bli bättre på att erbjuda nytta för sina kunder. Och eftersom kunderna kan välja att köpa från ett annat företag när som helst, så måste varje företag hela tiden bli bättre, för att kunna skapa vinst. Företagen konkurrerar med varandra om att erbjuda kunderna allt mer välfärd bättre varor och tjänster. Det är vi konsumenter som avgör om en vara eller en tjänst, som företaget erbjuder, verkligen bidrar till vår välfärd eller inte. De produkter som konsumenterna inte vill ha, kommer heller inte att bli köpta. Företag som erbjuder produkter som inte är efterfrågade kommer med tiden att börja gå med förlust och till slut försvinna. Skatt Företag bidrar också till välfärden genom att betala en rad olika skatter. En stor del av skatterna används för att finansiera den offentliga sektorns verksamhet. Alla företag betalar bolagsskatt (en skatt på företagets vinst) och alla företag med anställda betalar sociala avgifter (en skatt på de pengar företaget betalar i lön). Många företag betalar dessutom ett flertal särskilda skatter; till exempel reklamskatt, bränsleskatt och energiskatt. Det är inte bara de privata företagen som betalar skatt. Arbetsgivarna i den offentliga sektorn betalar också stora summor i skatt, till exempel arbetsgivaravgifter för alla dem som jobbar i skolan, inom polisen och kommunerna. Men de pengar som den offentliga sektorn betalar i skatt, kommer i sin tur från andra skatter. Företagen däremot bidrar med nya pengar, som kommer från det kunderna betalar. 12 Uppslaget: ekonomifakta

13 Har du funderat över hur många företag som är involverade från det att mobiltelefonen du köpt tillverkats tills att du håller den i din hand? företagen förändras De allra flesta företag i Sverige är små. Allra vanligast är faktiskt enmansföretag, det vill säga företag som inte har några anställda alls. Det är bara 0,1 procent av före tagen som har fler än 250 anställda. Men de stora företagen anställer å andra sidan många. Fler än var fjärde svensk arbetar i ett företag med över 200 anställda. Vilka branscher företagen finns i förändras hela tiden. Nya företag kommer och gamla försvinner. I början av 1900 talet var den vanligaste typen av företag jordbruk. Under många år var Sverige präglat av ett fåtal stora exportföretag. Ericsson, Astra Zeneca, SSAB och Electrolux är exempel på stora exporterande företag. procent strukturförändringar I sysselsättningen procentuell andel av total sysselsättning KÄlla: Källa: SCB samt egna beräkningar JORD, SKOg, FISKE INDUSTRI TJÄNSTER OFFENTlIg SEKTOR Industrin företag som tillverkar varor är fortfarande en stor och viktig del av den svenska ekonomin. Men industrin sysselsätter inte längre lika många människor som tidigare. Istället har tjänsteföretagen tagit över en stor del av arbetskraften. Exempel på tjänsteföretag är fastighetsmäklarbyråer, arkitektkontor, städfirmor, hotell och resebyråer. Från och med 2009 är det gruppen år som avses medan det för åren innan är år som ingår. Dessutom har man gjort om indelningen mellan sektorerna. Från 2009 används SNI indelning 2007 istället för SNI 2002 som används för åren innan. Detta gör att siffrorna inte är helt jämförbara före 2009 med företagens storlek ENMaNSFÖRETag: 74,7% 1-9 anställda: 21,5% anställda: 3,2% anställda: 0,5% > 250 anställda: 0,1% KÄlla: SCB, 2009 UppgIfter 1. Ta reda på mer om ett företag, gärna ett på din ort. Vad gör företaget? Hur länge har det funnits? Vilka typer av kunder har företaget? Vilka gynnas av dess verksamhet och på vilket sätt? 2. Varför tror du det fi nns så många enmansföretag i Sverige? 3. på vilket sätt tror du att medarbetarna i ett företag tjänar på att företaget går med vinst? UppSlagET: ekonomifakta 13

14 Offentlig sektor I genomsnitt betalar varje svensk 6,8 miljoner kronor i skatt under sitt liv. Mycket, men inte allt, går till att producera välfärdstjänster som alla svenskar får del av. Vad går skatterna till? Uppgift Anteckna Information Skolor Universitet Förskolor Sjukvård Äldrevård Pensioner Museer Bibliotek Alla kommuner Alla myndigheter Missbrukarvård Brandkår Polis Räddningstjänst Försvaret Domstolar Vägar Lokaltrafik Socialbidrag Bostadsbidrag A-kassa Sjukersättning Studiebidrag Partistöd Presstöd Christer Fuglesangs rymdfärd och mycket annat. 14 U pps l a g et: e k o n o m i f akta När företag och enskilda personer betalar skatt så går pengarna till staten, kommunerna och till landstingen. Skatterna används till en mängd olika saker. I listan här bredvid kan du se exempel på olika typer av välfärd som skatterna går till. Gränserna för vilken typ av välfärd som produceras av staten, kommunerna respektive landstingen kan ibland vara lite otydliga. Men i princip har staten ansvar för det som är övergripande för hela landet. Där ingår till exempel det allmänna pensionssystemet, alla myndigheter, universiteten och försvaret. Kommunerna har huvudansvar för det som betalas med skatter i respektive kommun, till exempel äldrevår den, förskolan, skolan och vissa vägar. Landstingen har ansvar för merparten av sjukvården och för lokaltrafiken. Den offentliga sektorn Sveriges ekonomi kan delas in i två sektorer; den offentliga och den privata. Den offentliga sektorn är den verksamhet som till allra största del bekostas av skatter. Företagen och deras verksamhet kallas för den privata sektorn. Till viss del är den offentliga och den privata sektorn lika varandra. Företagen producerar tjänster som män niskor efterfrågar och har nytta av och det gör den offent liga sektorn också. Båda är alltså producenter av välfärd. Precis som företagen är staten, kommunerna och landstingen också arbetsgivare. År 2009 var 32 procent av svenskarna anställda inom den offentliga sektorn. Både den privata och den offentliga sektorn bidrar därför också till välfärden genom att ge de anställda jobb och betala dem lön. Skillnader Det finns dock också viktiga skillnader. Den viktigaste är att den offentliga sektorn i huvudsak inte skapar sina egna inkomster. Företag betalar hela tiden sina kostnader genom att kunderna betalar när de handlar. Om människor till exempel väljer att köpa mer spik eller tandkräm så betyder det att de företagen får in mer pengar, vilket gör att de kan öka sin produktion. Skolan och vården är dock be roende av skatter för att kunna bedriva sin verksamhet. Skatter är i stort sett det enda sättet de får in pengar på. För att den offentliga sektorn ska kunna erbjuda avgiftsfria skolor och avgiftsfri vård samt annan välfärd så är det viktigt att företagen går bra. Utan konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som gör vinst och betalar löner, är det omöjligt att få in de skatter som behövs för den offentliga sektorn. Företagen påverkas dock inte på samma sätt av den offentliga sektorns ekonomi.

15 1,4 öre 14,3 öre andel av en skattekrona, ,6 öre 2,8 öre 2,6 öre 9,4 öre 0,7 öre 1- allmän OFFENTlIg FÖRValTNINg: 14,3 öre 2. FÖRSVaR: 2,8 öre 3. SaMHÄllSSKYDD OCH RÄTTSSKIpNINg: 2,6 öre 4. NÄRINgSlIVSFRÅgOR: 9,4 öre 5. MIlJÖSKYDD: 0,7 öre 6. HÄlSO- OCH SJUKVÅRD: 13,2 öre 7. FRITIDSVERKSaMHET, KUlTUR OCH RElIgION: 2,0 öre 8. UTBIlDNINg: 13,1 öre 9. SOCIalT SKYDD: 40,6 öre 10. BOSTaDSFÖRSÖRJNINg OCH SaMHÄllSUTVECKlINg: 1,4 öre offentliga sektorns utgifter I diagrammet brevid ser du vad skattebetalarnas pengar går till. Den största andelen av en skattekrona går till socialt skydd. 13,2 öre *Siffrorna för 2008 är preliminära 13,1 öre 2,0 öre KÄlla: COFOg, SCB Information skattetrycket Totala skatteintäkter som andel av BNp, 2008 UppgIfter Danmark Sverige Belgien Italien Frankrike Österrike Finland Norge EU-15* luxemburg Nederländerna* portugal Tyskland Storbritannien Nya Zeeland Spanien Kanada grekland* Schweiz Irland USa Turkiet procent KÄlla: OECD Revenue Statistics 2008 * avser 2006 års siffror 1. Vad tycker du är det viktigaste för staten och kommunerna att lägga skattepengar på? Finns det något som du tycker att skatterna inte borde gå till? 2. Kan du komma på flera skillnader mellan de tjänster, som företag producerar, och de som produceras av den offentliga sektorn? I början av 1900 talet hade Sverige ett lågt skattetryck i internationell jämförelse. Sedan dess har Sverige och även andra länder valt att låta staten ta ett större ansvar för att förse människor med välfärdstjänster. Det har inneburit att skatternas del av ekonomin har vuxit. Sedan 1970-talet är Sverige ett av de länder som tar ut mest skatt i världen, som andel av den totala ekonomin. diskussionsfrågor: Vilka för- och nackdelar kan du se med ett högt skattetryck? Tror du att skatten måste vara hög för att invånarna ska få tillgång till välfärd? Hur skulle välfärden kunna se ut i ett land med låg skatt? Tror du att ett land kan ha hög skatt, men att invånarna ändå inte får särskilt mycket välfärd? Vad kan det bero på i så fall? Om du vill räkna ut din egen skatt kan du göra det på UppSlagET: ekonomifakta 15

16 Hur globaliserad är du? Vår svenska ekonomi har länge varit sammanvävd med andra länders ekonomier. De senaste 30 åren har vi blivit mer globaliserade än någonsin. Uppgifter 1. Skapa en bild av hur internationell din klass är. Hur många länder har ni varit i sammanlagt? Hur många nationaliteter finns i klassen? Hur många språk talar ni? Hur många av föräldrarna i klassen arbetar på internationella företag? 2. Tror du att du kommer att arbeta utomlands i framtiden? Vilka andra möjlig - heter tror du skapas för dig i takt med att globaliseringen ökar? Det räcker att vi tittar på ett vanligt frukostbord. För många av oss kommer juicen från Israel, skinkan på smörgåsen från Danmark, russinen i müslin från USA, kaviaren från Norge, osten från Holland, tallrikarna och besticken från Kina, bordsduken från Polen och själva bordet från träd som fällts i Ryssland. Om du rest i andra länder har du säkert lagt märke till hur många svenska företag du ser. Volvo, IKEA, Absolut Vodka och Securitas är varumärken man knappt kan missa utomlands. Totalt finns det ungefär svenska internationella företag, dvs ett företag som ingår i en svenskägd koncern med minst ett dotterbolag utomlands. Sverige är ett litet land och har genom historien länge handlat med andra länder. Vi har både importerat (köpt från andra länder) och exporterat (sålt till andra länder). Svenska företag har funnits i andra länder med egna kontor och fabriker i över 100 år. Globaliseringen har ökat De senaste 30 åren har flera saker hänt som gjort att det ekonomiska utbytet mellan länder i världen ökat snabbt. Detta kallas ofta för ökad globalisering. Dels har internet, flyg, telefoni och annan teknik för kommunikation och transporter möjliggjort mycket tätare och snabbare kontakter mellan människor i olika delar av världen. Dels har länder valt att minska tullar och andra regler som har begränsat handeln. Handeln mellan länder i världen har ökat dramatiskt. Länder, som Sverige, både importerar och expor t erar mer. Men kanske ännu viktigare är att stora länder som Kina, Indien och Ryssland vars handel tidigare varit liten nu är en del av världsekonomin. Kineser kan i allt högre grad köpa våra produkter, och mycket som finns i Sverige kommer från Kina. Globaliseringen har inneburit att företag ofta har hela världen som sin spelplan. Tidigare fanns ofta alla delar av ett företag i Sverige. I dag kan huvudkontoret ligga i Sverige, men produkterna tillverkas i Polen, forskning och utveckling sker i USA, konsumenterna finns kanske framför allt i Asien och företaget kan ägas till hälften av till exempel norrmän och islänningar. Sedan 1998 har svenska företag fler anställda i utlandet än i Sverige. I Sverige ägs företag i allt högre grad av utlänningar och svenskar äger företag i utlandet. När människor i Sverige sparar till sin pension sker det allt oftare i aktier, både i svenska och i utländska företag. Fler möjligheter Kretsloppet i den svenska ekonomin innefattar i dag alltså allt fler företag och konsumenter i andra länder. Det är något som innebär stora möjligheter. Både svenska företag och konsumenter har mycket större möjligheter att göra lönsamma affärer eftersom vi kan handla med människor i hela världen, istället för bara med varandra. Ökad handel i världen har också lett till att vi specialiserar oss på den typen av produktion som vi är riktigt bra på. Titta på bilden på bilen här bredvid. Tidigare tillverkades många delar av en Volvo i Sverige. I dag är varje del gjord av ett företag som har specialiserat sig på just den delen och som därför kan tillverka den bäst. Genom specialisering och ökad handel kan företagen tillföra mer nytta till konsumenterna. Bilen som helhet kan bli både billigare och bättre. Globaliseringen innebär att svenska företag kan sälja till många fler konsumenter, i många fler länder. När försäljningen ökar kan det skapas jobb i svenska företag. Ytterligare jobb skapas när utländska företag etablerar sig i vårt land. Konsumenter i Sverige får möjlighet att köpa de allt fler och allt billigare varorna, som den ökade importen för med sig. 16 Uppslaget: ekonomifakta

17 na Information den svenska bilen Hela världen tillverkar Volvo Nackskydd och stolvärme, Kongsberg, Norge Att Volvo Personvagnar är ett globalt företag märker man inte Hajfensantenn, minst när man specialstuderar Delphi, USA/ bilens olika delar och varifrån de Japan/Brasilien kommer innan de sätts samman i Torslanda eller Gent. Glas, Securit, Frankrike Högtalare, Harman/ Becker, Tyskland 90 procent av karossen förmonterad, Tower, USA Antisladdsystem, Continental Teves, Tyskland Bakljus och bromsljus, Seima, Bränlse- och Frankrike bromsrör, TI Navigeringskontroll, Mitsubishi, Japan Instrumentbräda, Faurecia, Frankrike Bildskärm, Yazaki, Japan Förstärkare, Alpine, Japan Krockkuddar/ säkerhetsbälten, Autoliv, Sverige Automotive, England/USA Fyrhjulsdrift, Haldex, Sverige Hjul, Borbet, Tyskland Bränsletank, Kutex Textron, Tyskland Dörrar, Brose, Tyskland Lås, Hülsbeck & Fürst, Tyskland Stabilisatorer, Allevard Rejna, Frankrike/ Argentina Låskabel, Klüster, Slovakien Motors styrsytem, Borgwarner, USA Dieselturbo, Sanden, Japan Automatlåda, Aisim AW, Japan Topplockspackningar, Elringklinger, Tyskland Kylare, Behr, Tyskland Kofångare, Plastal, Sverige/ Holland Dörrisolering, Plastic Omnium, USA Turboladdare, Garett, England/USA Stöt och vibrationsdämpare, Vibraucustic, Tyskland Backspeglar, Schefenacker, Tyskland Säten, Johnson Controls, USA Pedalkontroll, Methode Electonics, USA Luft- och ventilation, Mark IV, Sverige/USA/ Italien Avgassystem, Faurecia/ Tenneco, Sverige Drivknutar, Styrsystem för GKN/Visteon, bensinmotor, Belysning, AutoUSA Bosch, Luftkonditionering, motive Lightning, Tyskland Valeo, Frankrike USA/Kanada Grafik: kjell-design.com vi påverkar varandra Att vara en del av ett internationellt kretslopp innebär också att vi påverkas av vad som händer i andra länder. Om arbetslösheten minskar i USA så tas det genast upp i svenska nyheter. Det kan verka konstigt vi bor ju i Sverige. Men Sverige både importerar och exporterar mycket till USA. Om fler amerikaner får jobb, så kom mer de antagligen att börja handla mer och importera mer av våra varor. De kommer även att importera från andra länder som Tyskland, Kanada och Japan. Det betyder att ekonomin kommer att bli bättre i de län derna och vi i Sverige kan exportera mer även till dem. För ett litet land som Sverige, med många expor terande företag, skapar globaliseringen möjligheter till en högre välfärd. Vi är beroende av att kunna exportera våra varor och när möjligheterna till handel ökar, så blir det lättare för de svenska företagen att sälja sina varor även i andra länder. Källa: Automotive News Den svenska bilen Volvo Personvagnar ägs numera av amerikanska Ford. I en bil som monteras i till exempel Göteborg ingår delar från många olika länder. världshandelns UtvecklIng Världshandeln, andel av världs-bnp procent KÄlla: WTO och IMF sveriges varuexportmarknader 2008 procent av totalt varuexportsvärde, löpande priser. EU-27: 60% ÖVRIga EUROpa: 15,1% USa: 6,6% asien: 10,4% ÖVRIga OMRÅDEN: 7,9% KÄlla: SCB U ppsl aget: ek o n o m If a k ta 17

18 Vad händer när... alla delar i det ekonomiska kretsloppet hänger ihop. Om en del förändras så påverkas övriga delar också och ytterst påverkas vår välfärd. låt oss sammanfatta vad som händer när olika delar av ekonomin förändras. Om en del i det ekonomiska kretsloppet påverkas påverkas de andra delarna också. På gott och ont. arbetslösheten stiger? Om fler människor blir arbetslösa så händer flera saker i det ekonomiska kretsloppet. Till exempel får den som förlorat sitt jobb arbetslöshetsersättning istället för lön. Ersättningen är lägre än lönen, vilket gör att den som är arbetslös får mindre pengar och minskar sina köp av varor och tjänster. Det leder till att efterfrågan på företagens varor och tjän ster minskar och därmed minskar företagens försäljning och lönsamhet. I värsta fall, om det är en stor ökning av antalet arbetslösa, kan det innebära att vissa företag också måste säga upp personal. När lönen byts ut mot ersättning från staten innebär detta också att staten och kommunerna får in mindre i skatt, eftersom löneskatt är en viktig del. Samtidigt ökar statens kostnader eftersom staten, som sagt, betalar arbetslöshetsersättning till de som inte har något jobb. För att klara av den försämrade ekonomin totalt måste man antingen skära ner på den offentliga välfärden (alltså minska utgifterna) eller höja skatterna (alltså öka inkomsterna). Om arbetslösheten minskar påverkas hela ekonomin istället positivt. Fler får lön och börjar handla mer, vilket gör att företagen får fler kunder och kanske anställer fler. Skatteintäkterna ökar när fler får lön och utgifterna för arbetslöshetsersättningen minskar. Staten får bättre ekonomi och kan antingen sänka skatterna eller öka utgifterna för skattefinansierad välfärd. sjukskrivningarna ökar? Om fler blir sjukskrivna händer ungefär samma sak som när fler blir arbetslösa i det ekonomiska kretsloppet. De sjuka får sjukpenning från staten istället för lön och så skapas din välfärd ger valuta till import varor och tjänster Din välfärd som producerar exporterar producerar och säljer varor och tjänster välfärds- och trygghetstjänster Företag skapar jobb skatter finansierar Offentlig sektor ger jobb ger vinst investerar privata pengar affärsidé Entreprenören 18 UppSlagET: ekonomifakta

19 Du är med! denna är lägre än lönen. Därmed får de sjukskrivna mindre pengar att röra sig med och inbetalningarna av skatt minskar. Staten får högre utgifter då den måste betala sjukpenningen och kanske också högre vårdkostnader. nyföretagandet ökar? Om fler människor väljer att starta företag är det sannolikt att åtminstone vissa av företagen blir framgångsrika. Om antalet lönsamma företag ökar så stärks ekonomin. Konsumenternas välfärd ökar genom att de får tillgång till nya varor och tjänster. När de nya företagen anställer människor så minskar arbetslösheten (se bredvid). När antalet lönsamma företag ökar så ökar också statens skatteinkomster, då företagen betalar skatt på vinst, löner och försäljning. En minskning av antalet lönsamma företag får motsatt effekt. Det leder till att skatteinkomsterna minskar, fler blir arbetslösa och får mindre pengar att konsumera för. När dessa människor konsumerar mindre påverkas andra företag, genom att deras försäljning av varor och tjänster minskar. efterfrågan från andra länder minskar? Om ekonomin försvagas i något av de länder som svenska företag exporterar till, så påverkar det även den svenska ekonomin. Om det till exempel blir lågkonjunktur i ett viktigt exportland som Tyskland, så minskar de svenska företagens försäljning till Tyskland. De företag som exporterar till Tyskland får sämre lönsamhet och måste kanske säga upp personal för att klara sig. Som beskrivits ovan så betyder det att fler svenskar får mindre pengar att röra sig med, att staten får in mindre pengar i skatt och att statens utgifter för arbetslöshetsersättning ökar. Ökad efterfrågan från andra länder får motsatt effekt. De svenska företagen kan då exportera mer och anställa fler. När de nya medarbetarna handlar för sin lön ökar efterfrågan på varor och tjänster i både Sverige och andra länder. Samtidigt ökar statens inkomster från skatt och utgifterna för arbetslöshetsersättning minskar. Varje dag deltar vi alla i det ekonomiska kretsloppet. Vi är alla konsumenter och de flesta vuxna jobbar inom den privata eller offentliga sektorn. Hur ekonomin i Sverige utvecklas påverkas av alla stora och små beslut som vi tar. Varje gång vi väljer att köpa något, så påverkar vårt beslut många andra personer i ekonomin även om det bara är ett tuggummi eller en penna. Ditt köp påverkar affärens intäkter och därmed dess vinst och möjlighet att betala sina anställdas löner. I förlängningen påverkar du även lönsamheten för alla företag, som medverkat till att utveckla, frakta och marknadsföra varan. På samma sätt påverkar du när du konsumerar offentlig välfärd, som sjukvård. Om du bryter benet och går till doktorn, så betalar du kanske 290 kronor i patientavgift, men kostnaden för skattebetalarna är drygt kronor. Vården måste samla in dessa pengar någonstans ifrån, och om många blir sjuka så måste staten och kommunerna försöka effektivisera vården eller öka statens intäkter. Detta är bara några exempel. Allt som händer i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och sprider sig som ringar på vattnet. Allt du gör påverkar andra och allt andra gör påverkar dig. vill du testa dina kunskaper I ekonomi? gör kunskapstestet på UppSlagET: ekonomifakta 19

20 LEIF.SE Vad betyder det att den svenska ekonomin går bra? Hur skapas välfärd och hur hänger ekonomin ihop? Vilken betydelse har företagen och den offentliga sektorn? Måste företagen gå med vinst och vad händer om arbetslösheten ökar? Det är några frågor som berörs i denna introduktion till den svenska samhällsekonomin. Skriften fokuserar på företagens och den offentliga sektorns roll i det ekonomiska kretsloppet och i skapandet av vår välfärd. I skriften förklaras vad den offentliga välfärden kostar och hur den finansieras. Skriften tar även upp Sveriges roll i den globala ekonomin och hur välfärden påverkas av ökad globalisering. Kapitlen i skriften är försedda med uppgifter för diskussion och fördjupning. Skriften lämpar sig för elevarbeten både enskilt och i grupp. Skydd för uppfi nning och Frihandel Miljö Tillväxt Vinst utveckling immaterialrätt Beställ gärna våra andra nummer av Uppslaget på Ekonomifakta, Storgatan 19, Stockholm, Telefon:

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Uppslaget VA D SAMHÄLLSEKONOMI. DESSUTOM: SÅ SKAPAS VÅR VÄLFÄRD / ENTREPRENÖRERNA FÖRETAGEN / m.m. KOSTAR VÄLFÄRDEN?

Uppslaget VA D SAMHÄLLSEKONOMI. DESSUTOM: SÅ SKAPAS VÅR VÄLFÄRD / ENTREPRENÖRERNA FÖRETAGEN / m.m. KOSTAR VÄLFÄRDEN? SAMHÄLLSEKONOMI SÅ SKAPAS VÅR VÄLFÄRD Uppslaget VA D KOSTAR VÄLFÄRDEN? Läs mer på sid. 10 OFFENTLIG SEKTOR I GENOMSNITT BETALAR VARJE SVENSK 6-7 MILJONER KRONOR I SKATT UNDER SITT LIV. MYCKET, MEN INTE

Läs mer

EN NY VÄRLD. Bruttonationalprodukt

EN NY VÄRLD. Bruttonationalprodukt GLOBALISERINGEN Just nu genomgår världen en dramatisk period av ökat internationellt utbyte. Varor, tjänster, kapital, information, idéer och människor rör sig mellan länder i allt större omfattning. Denna

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2007 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 17 100 kr eller mer. Skatteavdraget kan bli för

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Timbro 2005-03-14 Johnny Munkhammar Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Världen jäktar fram och den närmar sig slutet. Ärkebiskopen Wulfstan, år 1014 i York. Idag, 991 år senare,

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Hur ska det gå för Christina?

Hur ska det gå för Christina? Hur ska det gå för Christina? 1 Många aspekter 1. Välfärdens kostnader 2. Välfärdens människosyn 2 Ålderstruktur antal tillkommande 80-åringar (netto) 3 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer