Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1"

Transkript

1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige

2 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare, företagare, organisationer, föreningar och besökare. Just därför är det viktigt att vi ger samma bild till omvärlden om vad varumärket Kinda är. I varje möte med omvärlden bygger vi varumärket Kinda kommun. Allt som förknippas med Kinda; bilder, känslor och associationer, blir tillsammans vårt varumärke. Detta ska vi leva upp till och allra helst överträffa. Varumärket är ett av verktygen som hjälper oss utveckla och marknadsföra Kinda kommun för att skapa tillväxt. Du och jag bygger tillsammans vårt varumärke med våra ord, handlingar och vårt beteende. Varumärket Kinda är ett samlat styrdokument som fungerar som stöd och verktyg för organisationen. Här förtydligas hur vi gemensamt ska kommunicera för att stärka en attraktiv och entydig bild av Kinda kommun. Innehållet berör alla i organisationen. Varje gång vi möter omvärlden i exempelvis annonser, växeln eller dagliga mötet med medborgare och besökare bildas en föreställning om varumärket. Därför är det viktigt att vi alla ger samma bild. Vårt varumärkesarbete är inte bara ett kommunikativt arbete utan handlar lika mycket, eller mer, om att leva upp till det vi kommunicerar. I vårt dagliga arbete måste vi leva upp till bilden av Kinda kommun. Kompletterande strategier och handlingsplaner riktade mot specifika målgrupper eller områden, exempelvis turismstrategi och rekrytering ska alltid utgå ifrån detta dokument. Detta dokument revideras en gång per mandatperiod. Handlingsplan görs vartannat år och aktivitetsplan på årsbasis för årets aktiviteter. 2 - Kommunfullmäktige

3 A different Kinda life - Nära i Kinda 4 Värdegrund 4 Tillgångar 4 Närhet 4 Trygghet 4 Entreprenörsanda 4 Orternas och landsbygdens tillgångar 4 Horn 4 Kisa 4 Rimforsa 4 Landsbygden 4 Vad är Kinda? 4 Hur säger vi det? 5 Tydlig 5 Genuin 5 Glimten i ögat 5 Kommunikationspolicy - Så kommunicerar vi 6 Tydlig 6 Tillförlitlig 6 Öppen 6 Marknadsföringsstrategi - Så marknadsför vi Kinda 7 Vem marknadsför vi Kinda för? 7 Var marknadsför vi Kinda? 7 Extern marknadsföring 7 Annonsering 7 Broschyrer och informationsblad 7 Flytta-hit-portal och hemsida 7 Mässor och evenemang 7 Sociala medier 7 Utskick 7 Intern marknadsföring 7 Intranät 7 Medarbetare 7 Revidering 7 Kommunfullmäktige

4 A different Kinda life - Nära i Kinda Värdegrund Vår värdegrund Framåtanda, Ansvarskänsla och Dialog är ryggraden i vårt arbete. Den ska vara med oss hela tiden och genomsyra allt vi gör. Vi säger inte framåtanda, ansvarskänsla och dialog, vi agerar utifrån framåtanda, ansvarskänsla och dialog. På värdegrunden bygger vi det gemensamma varumärket och den är utgångspunkt för all information och marknadsföring. Tillgångar I varumärkesarbetet lyfter vi våra starkaste tillgångar. Dessa tillgångar är motorer som ska driva arbetet med att stärka varumärket Kinda. Vi fokuserar på närhet, trygghet och entreprenörsanda. Närhet Vi erbjuder boende som har nära till natur, kultur och vatten. Det är nära till storstaden och dess utbud av arbetsplatser, utbildning, kultur- och nöjesliv, flygplats och generella tillväxt. Det är nära till täta kommunikationer och lätt att både ta sig hit och ut i världen. Vi har bra utbyggda ITkommunikationer som innebär närhet till resten av världen. Vi kan kombinera arbete och fritid utan att göra avkall på närhet till natur. Trygghet Kinda är tryggt, en liten kommun där det är lätt att komma i kontakt med kommun, förenings- och 4 - Kommunfullmäktige näringsliv. Vi har en trygghet för alla genom hela livets skeden. Vi har bra kärnverksamheter med god kvalitet och placerar oss bra i mätningar. Vi har en låg brottslighet och det är tryggt att växa upp i Kinda. Entreprenörsanda I samarbete med Växtkraft Kinda har vi goda förutsättningar att locka hit nya företagare. Vår fortlöpande utbyggnad av IT-kommunikation förbättrar möjligheten till företagande i Kinda. Vi har stora och små entreprenörer i hela Kinda som ser möjligheter i Kindas tillgångar. Denna anda ska vi, tillsammans med Växtkraft Kinda, ta tillvara på och marknadsföra Kinda som ett självklart alternativ för nyblivna företagare. Orternas och landsbygdens tillgångar Alla delar av Kinda har nära till vatten, kultur och vacker natur, men det finns vissa specifika tillgångar som vi lyfter speciellt i samband med marknadsföringen av de olika orterna. Detta för att differentiera orterna och landsbygden och visa på deras olika styrkor och tillgångar. I hela Kinda finns stora möjligheter att hitta sitt drömboende. Horn Horn är samhället med ett levande föreningsliv, lokalt engagemang och gemenskap. Här väljer man att bo när man vill ha småstadslivets trygghet och lugn. Den röda tråden är gemenskap och det lokala engagemanget. Kisa Kisa är centralorten som erbjuder ett utbud av butiker som medborgarna behöver dagligdags samt en bredd av kulturella evenemang. Här väljer man att bo när man vill ha serviceutbudet inom räckhåll och ett levande kulturutbud. Den röda tråden är handelsutbudet och kulturutbudet. Rimforsa Rimforsa är det lugna, trygga och vackra alternativet till Linköpings ytterorter. Här hittar medborgarna god service kombinerat med närhet till vatten, bra hus- och tomtpriser och Linköping inom räckhåll. Här väljer man att bo när man vill ha det bästa av två världar, storstadspuls och småstadsliv. Den röda tråden är vattnet, boende till bra priser och närheten till Linköping. Landsbygden Kinda har en levande landsbygd som utgör grund för våra största näringar. Vi erbjuder underbara naturupplevelser med närhet till vatten oavsett var man bor, samtidigt som det är nära till den service man behöver. Den röda tråden är närheten till vatten. Vad är Kinda? Vi vill förmedla en känsla av Kinda, som bygger på värdegrunden och våra tillgångar, vi vill förmedla möjligheten till A different Kinda life. Detta innebär: A different Kinda life är ett samlat begrepp och varumärke för hela kommunen landsbygden, orterna och förvaltningen. A different Kinda life symboliserar framtiden ett självklart val för ett tryggt liv med närhet till

5 samhällets stöd och service, med balans mellan arbete och privatliv, ett liv utan stress, buller och trafikköer. A different Kinda life är attraktivt boende med naturen och vattnet invid husknuten, harmoni för själen och upplevelser för både boende och besökande. A different Kinda life är ett kulturellt liv med bio, utställningar, musik och guidningar. A different Kinda life är en plats att bara vara. A different Kinda life är det lilla i det stora, närheten till resten av världen, geografiskt och tekniskt. A different Kinda life är också ett förhållningssätt, tillåtande, positivt och engagemang som syftar till framåtanda, dialog och ansvarskänsla A different Kinda life är att inte göra avkall på något, vi bara väljer att ha det på alldeles lagom avstånd. Detta visar vilken position vi ska ta gentemot våra konkurrenter, vad som skiljer oss från andra. Kinda ska vara ett attraktivt och självklart alternativ för: Storstads- och naturnära boende till bra priser Medborgare som väljer trygghet, lugn och ro men ändå vill ha nära till storstadspuls Entreprenörer Besökare Medarbetare I Kinda kommun erbjuder vi a different Kinda life. Vi använder fortfarande Nära i Kinda när det lämpar sig bättre. Detta är bilden vi ska bygga av vår kommun med hjälp av bilder, kommunikation och vårt agerande. Hur säger vi det? När vi kommunicerar Kinda är vi tydliga, genuina och gärna med glimten i ögat, det är roligt i Kinda! Tydlig Vi använder ett enkelt språk och krånglar inte till det i onödan. Vi använder oss av korta och slagkraftiga budskap. Genuin Vi har en naturlig och äkta framtoning. Vi använder oss av rörelse och aktiviteter i våra bilder och är närvarande på sociala medier. Vi har en rak okomplicerad kommunikation som alla förstår. Glimten i ögat Vi vet vilka vi är och vad vi kan, i Kinda är vi stolta över vår kommun, därför har vi lite självdistans och kan utan problem ta ut svängarna. Så här vill vi uppfattas: En kommun som är ett attraktivt naturligt val för boende och entreprenörer. För att nå dit, berätta om: Närhet, Trygghet och Entreprenörsanda Säg det: tydligt, genuint och gärna med glimten i ögat, det är roligt i Kinda! Vår värdegrund ska inspirera dig i allt du säger och gör: Framåtanda, ansvarskänsla och dialog När vi pratar om Kinda med omvärlden berättar vi att här finns a different Kinda life. Horn är gemenskap och ett starkt lokalt engagemang Kisa är centralorten med ett brett handelsutbud och kulturutbud Rimforsa är boende till bra priser, god service och storstadsnära Landsbygden är en levande landsbygd och underbara naturupplevelser med närhet till vatten. Kommunfullmäktige

6 Kommunikationspolicy - Så kommunicerar vi Genom kommunikation 1 talar vi om vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill. Kommunikationen vilar på vår värdegrund och bidrar till att utveckla relationen till våra kommunmedborgare. 1 Med kommunikation menas allt utbyte av information och åsikter som sker genom kommunens kanaler eller har kommunen som part eller avsändare. Information och kommunikation ligger nära marknadsföringen och ska vara överensstämmande. Men vid information och kommunikation är vi extra uppmärksamma på tydlighet, tillförlitlighet, planering och öppenhet. Syftet med vår interna kommunikation är bland annat att bidra till att nå uppsatta mål och att alla anställda får insikt och kunskap om verksamheten, dess utveckling och resultat. Den ska även bidra till att skapa förståelse för den egna rollen och sin roll i helheten. Syftet med den externa kommunikationen är att tillmötesgå kommunmedborgarnas rätt att ta del av och påverka Kinda kommuns verksamhet och få information om kommunens planer och beslut. Kommunikation innebär också att vi lyssnar på medborgarnas synpunkter och idéer och är öppna för en dialog. Vi försöker, så långt det är möjligt, att lämna information till medarbetare om viktiga beslut och förändringar som rör den egna verksamheten innan den når externa målgrupper. När vi informerar och kommunicerar med våra medborgare och övriga världen är det framförallt fyra ledord vi tänker på. Tydlig Vi anpassar kommunikationen till mottagarens behov, kunskaper och förutsättningar. Det ska alltid klart framgå vem som är avsändare. All kommunikation följer vår grafiska profil och är tydligt märkt med kommunens logotyp. Tillförlitlig Man ska alltid kunna lita på vår kommunikation. Vi ska ge entydig information för att undvika missförstånd och dubbla budskap. Planerad Intern och extern marknadsföring ska samverka och stödja varandra. För varje kommunikationsinsats ska det tydligt framgå vilket syfte kommunikationen har, vad som ska kommuniceras, till vem, när det ska ske, hur och det förväntade resultatet. Vi ska vara steget före och själva ta initiativ till att kommunicera, vi väntar inte på påtryckningar från allmänhet, massmedier eller medarbetare. Öppen Alla medborgare har rätt till full insyn i kommunens verksamhet. Lättåtkomlig, det ska vara lätt att komma i kontakt med Kinda kommun. Medarbetare i Kinda kommun har ett inbjudande och tillmötesgående sätt. 6 - Kommunfullmäktige Vi kommunicerar i rätt tid med rätt människor med rätt innehåll i rätt omfattning

7 Marknadsföringsstrategi - Så marknadsför vi Kinda All marknadsföring från kommunen ska vara kvalitetssäkrad och ha en tydlig avsändare. Kindas profil och varumärke ska vara välkänt hos våra medborgare, besökande och anställda, det ger en trygghet och ett förtroende. Våra insatser ska vara affärsmässiga, vi använder skattebetalarnas pengar på ett bra sätt. Med bland annat marknadsföring vill vi långsiktigt stärka Kindas attraktions- och konkurrenskraft. Marknadsföringen utgår från kommunfullmäktiges målbeskrivning och mål för det strategiska området marknadsföring. Vem marknadsför vi Kinda för? Vi marknadsför Kinda som boendeort mot Linköping och övriga närliggande kommuner. Vi marknadsför även mot kommunens medborgare, fritidsboende i kommunen, besökare, anställda i kommunen och utflyttade Kindabor. Vi marknadsför även kommunen som etableringsort för entreprenörer. Var marknadsför vi Kinda? De marknadsföringskanaler som vi prioriterar och använder i första hand är; Extern marknadsföring Annonsering Vi marknadsför Kinda genom annonsering i media som har samma målgrupp som vi. Varje annonsering ska ha ett tydligt syfte och överensstämma med Kindas identitet och vad vi vill förmedla. Vi marknadsför oss på våra egna arenor till exempel idrottsarenor, kulturarenor och investeringsprojekt. Broschyrer och informationsblad Det ska finnas ett grundmaterial för att marknadsföra kommunen gentemot potentiella nya medborgare. Flytta-hit-portal och hemsida Här ska vi marknadsföra Kinda som ett självklart val som boendekommun, etableringskommun och/eller kommun att besöka. Mässor och evenemang Vi närvarar på de mässor och evenemang som finns att läsa i handlingsplanen, detta kan vara både i Kinda och utanför Kinda. Allt deltagande ska ha tydligt syfte, en plan och en uppföljning av deltagandet. Väljer vi att delta i andra mässor eller evenemang utöver de nämnda i handlingsplanen, ska även de ha ett tydligt syfte, en plan för deltagandet och en tydlig uppföljning av utfallet av deltagandet. På varje mässa eller annat evenemang som vi deltar vid ska det alltid finnas ett grundmaterial som beskriver kommunen. Sociala medier Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra oss på ett enkelt, smidigt och kostnadseffektivt sätt. Vi använder oss även här av ett enkelt och tydligt språk. För ytterligare stöd se policyn för sociala medier. Utskick Vi marknadsför oss genom direktutskick till våra målgrupper med en tydlig bild av Kinda och vad vi har att erbjuda, exempelvis utskick av Kindanytt till fritidsboenden. Intern marknadsföring Intranät Intranätet är en av våra viktigaste kanaler för att nå våra anställda. Medarbetare Medarbetarna i kommunen är en självklar marknadsföringskanal och det påbörjade arbetet med medarbetare som ambassadörer ska vidareutvecklas och fortsätta. Vi ska arbeta målmedvetet för en arbetsplats som gör våra medarbetare och politiker till positiva budbärare av vad Kinda kommun, som organisation och geografisk plats, står för. Revidering Dokumentet revideras minst en gång per mandatperiod. Handlingsplan görs vartannat år och aktivitetsplan på årsbasis för årets aktiviteter. Kommunfullmäktige

8 8 - Kommunfullmäktige För mer information kontakta informationsansvarig

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011

Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011 Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011 I Kinda är det nära Vi strävar efter att det ska vara lätt att delta och påverka Vision Kinda Vårt viktigaste styrdokument har tagits fram av politiker och medborgare

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer