Betongbalk. Betongbalk 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betongbalk. Betongbalk 1"

Transkript

1 Betongbalk 1 Introduktion Allmänt Begränsningar Programuppbyggnad Menyraden Arkiv Utskriftsval Förhandsgranska Redigera Visa Indata Beräkna Ändra armering Diagram Tabeller Fönster Hjälp Verktygsfältet Indata Titel Norm/normhantering Norminställningar Konvertera normversion Geometri Material Material Armeringsdetaljer Avkortning Laster Bruksgränstillstånd Spara indata som default Beräkna Ändra armering Diagram Moment och tvärkraft Betongbalk 1

2 2.6.2 Armering-Längsgående Tvärsnitt/snittmarkering Avkortning Utgångsläget Förändring av stängernas längd Deformationer Tabeller Analys Dimensionering Bruksgränstillstånd Total armering Beräkningsmetoder Analys Lösningsmetod Dimensionering Brottgränstillstånd Lösningsmetod Huvudarmering Kontinuitetskontroll Anordning av armering Avkortning Tvärkraftsarmering Beräkning Uppdelning av diagram över erforderlig armeringsarea Bygelarmering Tvärkraftskapacitet Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering Betongens tvärkraftkapacitet Inverkan av last nära upplag Inverkan på tvärkraftskapaciteten av axiell tryckkraft Tvärkraftskapacitet av axiell tryckkraft Tvärkraftskapacitet av varierande tvärsnittshöjd Alternativ modell för betongens tvärkraftskapacitet Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering Armeringens tvärkraftskapacitet Minimum tvärkraftsarmering Maximal tvärkraftskapacitet Alternativ metod för dimensionering av tvärkraftsarmering 59 2 Betongbalk

3 3.3 Kontroll i Bruksgränstillståndet Lösningsmetod Sprickbredder Deformationer Krökningar Referenser Betongbalk 3

4 4 Betongbalk

5 Info Betongbalk 5.2 Copyright: Structural Design Software Datum: För senaste information om WIN-Statik och FEM-Design se Betongbalk - Info 5

6 6 Betongbalk - Info

7 1 Introduktion 1.1 Allmänt Med programmet Betongbalk kan kontinuerliga balkar dimensioneras i Brottoch Bruksgränstillstånd enligt BBK 94 (motsvarande BKR, BFS 1993:58 med ändringar t.o.m. BFS 1998:39) eller enligt BBK 04 (motsvarande ändringar t.o.m. BFS 2004:9). 1.2 Begränsningar Maximalt antal fack: 8. Betongbalk - Introduktion 7

8 8 Betongbalk - Introduktion

9 2 Programuppbyggnad Då programmet startas erhålls programfönstret med en menyrad innehållande ett antal menyval i fönstrets övre del och omedelbart under dessa ett verktygsfält med ett antal verktygsknappar för snabbval av olika slag. På titelraden redovisas programnamn (Betongbalk), projektnamn (bestäms i Titel), den aktuella filen (* om ej Spara som har använts) samt vilket fönster som är aktivt. 2.1 Menyraden Med menyraden väljes fönster genom att klicka på lämplig menytext vilket åstadkommer antingen att motsvarande fönster öppnas eller att eventuell undermeny visas. Undermenyer kan finnas i flera nivåer. Genom att ånyo klicka på ett undermenyval åstadkommer man till slut att motsvarande fönster öppnas. Vissa menyval kan vara gråmarkerade. Detta betyder att den indata som hittills angetts ej gör det lämpligt att öppna det gråmarkerade fönstret varför detta har förhindrats genom gråmarkeringen. Arkiv Redigera Visa Innehåller kommandon för olika funktioner som t.ex. att hämta lagrad information, spara information och göra utskrifter. Flera av menyvalen under Arkiv är identiska med andra Windowsprogram. Innehåller klippboksfunktioner. Möjlighet att ta bort och återställa verktygsfält och statusfält samt att förändra indatabilden. Indata Menyvalet för att definiera problemet. Beräkna Genomför beräkningen. Ändra armering Används för en eventuell ändring av beräknad armering. Diagram Visar beräkningsresultatet i grafiskform. Betongbalk - Programuppbyggnad 9

10 Tabeller Fönster Hjälp Visar beräkningsresultatet i tabellform. Visar de aktuella fönstren. Hela manualen kan nås Arkiv Ny Öppna Stäng Spara Börjar en ny beräkning. Möjlighet finns att beräkna flera exempel parallellt. Hämtar indata för en tidigare beräkning. En lista på sparade indatafiler visas (filer med ändelsen CBS). Avslutar det exempel som för tillfället är aktivt. Sparar indata för aktuell beräkning i fil med aktuellt filnamn. Spara används först efter det att man tidigare använt Spara som. Spara som Sparar indata för aktuell beräkning i fil med ett annat filnamn än det aktuella. Skrivarinställningar Används för att specificera utskriften vad gäller typ av skrivare, pappersbredd m.m. Utskriftsval Förhandsgranska Skriv ut Export POINT Export DXF Ger möjligt att selektera vad som skall skrivas ut, se kapitel nedan. Ger möjlighet att på skärmen studera exakt den utskrift som erhålls på skrivaren. Används för att skriva ut indata och resultat. Används ej. Förberett för framtida versioner. Används ej. Förberett för framtida versioner. 10 Betongbalk - Programuppbyggnad

11 Export RTF Avsluta Skapar en fil med formatet RTF (Rich Text Format) med vilken man kan överföra data till exempelvis Microsoft Word. Avslutar Betongbalk Utskriftsval Dialogrutan för Utskriftsval innehåller följande flikar: Snabbval Här finns möjlighet att välja en total utskrift. Om valet Utökad utskrift aktiveras kommer samtliga data för betong och armering att redovisas. Indata Här anges om indatafiguren önskas. Här anges även om aktuell indata skall presenteras i tabellform. Betongbalk - Programuppbyggnad 11

12 Analysresultat Här anges vilka snittkraftsdiagram som skall skrivas ut. Vidare anges vilka resultat som önskas presenterade i tabellform. Möjlighet finns att erhålla ett detaljerat resultat där användaren anger önskat antal snitt som detta skall presenteras i. Resultat-Brottgränstillstånd Här anges vilka dimensioneringsresultat som önskas på skrivare. Vidare anges vilka resultat som önskas presenterade i tabellform. Resultat-Bruksgränstillstånd Här anges vilka resultat i Bruksgränstillståndet som önskas på skrivare. Vidare anges vilka resultat som önskas presenterade i tabellform. 12 Betongbalk - Programuppbyggnad

13 Möjlighet finns att erhålla ett detaljerat resultat där användaren anger önskat antal snitt som detta skall presenteras i Förhandsgranska Med valet Förhandsgranska kan användaren i hög grad sätta sin prägel på utskriftens utseende. När valet aktiveras anropas utskriftshanteraren vars uppgift är att ge användaren möjlighet att skapa sin personliga mall för utskriftens utseende, bildernas storlek, etc. eller alternativt välja den standardmall som redan finns i programmet. Välj en utskriftsmall från listan. Med programmet följer en utskriftsmall kallad för Standard utskriftsmall. Tryck på knappen Fler mallar för att redigera aktuell utskriftsmall eller skapa en ny utskriftsmall. En lista över utskriftsmallar som kan användas kommer att visas. Genom att klicka på knappen Redigera kan markerad mall ändras efter eget önskemål. En utskriftsmall bestämmer utskriftens layout dvs. vilka teckensnitt som skall användas, vilka färger m.m. I exemplet nedan har utskriftsmallen döpts till Standard utskriftsmall. Betongbalk - Programuppbyggnad 13

14 Utskriftsmallen består av följande delar: Tabeller En tabell kan ha följande utseende: Tabell med ramar Ramar runt tabellen där varje tabellkolumn avskiljs från närstående tabellkolumn/er med en eller flera lodrätta linjer. Tabell utan ramar Tabell indelad i kolumner utan avskiljningslinjer. Grå-vit layout Tabell utan ramar där varannan tabellpost har markerats med en svagt grå bakgrundsfärg för tydlighetens skull. Egen layout Detsamma som Grå-vit layout men användaren kan själv bestämma bakgrundsfärgen. Genom att klicka på knappen kan en lämplig färg väljas från en färgdialog. Utseendet på tabellens innehåll kan ställas in av användaren. Genom att klicka på knappen till höger om texten Tabelltitel kan tabeller titelns teckensnittsegenskaper väljas från en teckensnittsdialog. Detsamma gäller kolumntiteln och tabellposterna. Observera att allt för stora teckensnitt kan leda till att tabeller eller andra objekt inte kommer att få plats på sidan. Om så sker kommer tabellkolumnerna 14 Betongbalk - Programuppbyggnad

15 eller objektens bredd att automatiskt justeras på bredden utan hänsyn tagen till textbrytning. Om objekt inte får plats på sidan kommer utskriftshanteraren att försöka skapa en ny sida i hopp om att då hitta mer plats. Beroende på egna inställningar kan detta misslyckas varefter utskriftshanteraren avbryter utskriftsgenereringen med ett felmeddelande som följd. Bilder Användaren kan själv ställa in bildernas storlek genom att välja ett av följande alternativ: 1/1 Sida Välj alternativet 1/1 sida om bilderna önskas i storleken helsida. 1/1 Sida Liggande Välj alternativet 1/1 sida liggande om bilderna önskas i storleken liggande helsida. Beroende på vilka skrivarinställningar som gjorts tidigare dvs. om stående eller liggande utskrift har valts kommer utskriftshanteraren att byta mellan liggande sida för bilder och stående sida för tabeller och övrig text. 1/2 Sida Välj alternativet 1/2 sida om bilderna önskas i storleken en halv sida. 1/3 Sida Välj alternativet 1/3 sida om bilderna önskas i storleken en tredjedels sida. 1/4 Sida Välj alternativet 1/4 sida om bilderna önskas i storleken en fjärdedels sida. Detta alternativ är det mest sparsamma med tanke på antalet genererade sidor. Om användaren önskar erhålla mindre utskrifter är detta alternativ att föredra. Bildöverskrift Tryck på knappen till höger om texten bildöverskrift om en annan teckensnittstorlek på bildtiteln önskas. Betongbalk - Programuppbyggnad 15

16 Ramar runt bilder Kryssa för Ramar runt bilder om alla bildobjekt som skrivs ut skall ha en ram runt om. Övrigt Företagsnamn Tryck på knappen till höger om texten företagsnamn för att välja lämpligt teckensnitt. Avsnittstitel Tryck på knappen till höger om texten avsnittstitel för att ändra rubrikernas textegenskaper. Innehållsförteckning Genom att bocka för innehållsförteckning kan en sådan erhållas. Alla objekt som har genererats samt vilken sida objekten har skrivits ut på kan läggas till i innehållsförteckningen. Som ett exempel kan nämnas att användaren kan ställa in om han önskar erhålla innehållsförteckning för alla utskrifter vars antal sidor överskrider 20. Innehållsförteckningen läggs till sist i det genererade dokumentet Redigera Ångra Klipp ut Klistra in Används ej. Används ej. Används ej. Kopiera Metafile Kopiera Bitmap Det fönster som för tillfället är aktivt kopieras till klippboken med hjälp av Windows metafil där det kan hämtas av andra Windowsprogram. Det fönster som för tillfället är aktivt kopieras till klippboken i form av en bitmap där det kan hämtas av andra Windowsprogram. 16 Betongbalk - Programuppbyggnad

17 Förhandsgranska vy Ger möjlighet att på skärmen studera exakt den utvalda vy som erhålls på skrivaren Visa Axlar Vy projekt Zooma in Zooma ut Panorera Föregående Nästa Verktygsfält Statusfält Geometri och laster Raster Ger möjlighet att ta bort och återkalla verktygsfältet (se kapitel 2.2). Ger möjlighet att ta bort och återkalla statusfältet. Ger möjlighet att se aktuell geometri och aktuella laster. Ger möjlighet att ta bort och återkalla ett hjälpraster med en rastervidd 1 x 1m. Ger möjlighet att ta bort och återkalla hjälpaxlarna. Ger möjlighet att se hela konstruktionen samtidigt som ritytan utnyttjas maximalt. Ger möjlighet att förstora ett utvalt område på skärmen. Ger möjlighet att förminska bilden stegvis. Ger möjlighet att flytta bilden i valfri riktning. Ger möjlighet att återgå till senast föregående zoomningsläge. Ger möjlighet att återgå till nästa zoomningsläge (om det finns något) Indata Titel Norm/ normhantering Används för att specificera allmän information om pågående körning. Används för att göra norminställningar resp. konvertera mellan normversioner. Betongbalk - Programuppbyggnad 17

18 Geometri Material Laster Bruksgränstillstånd Spara indata som default Aktuella geometriska data definieras. Betongbalkens materialförhållanden definieras, ävensom förhållanden som styr armeringsfördelningen, diameter, täckskikt etc. Aktuell belastning definieras. Värden som erfordras för bruksstadiekontrollen definieras. Ger möjlighet att spara egna indatavärden som blir personliga defaultvärden tills dessa ändras. En utförligare beskrivning av den Indata som kan definieras återfinns i kap Beräkna Beräkningstart erhålles genom att klicka på Beräkna. Analys Används för att genomföra en analys av balken. Dimensionering Används för att genomföra en dimensionering i Brottgränstillståndet. Om analys ej utförts eller indata som påverkar analysen ändrats genomförs även denna vid detta val. Bruksgränstillstånd Används för att genomföra en kontroll i Bruksgränstillståndet. Om analys och dimensionering ej utförts eller indata som påverkar dessa ändrats utförs en total beräkning vid detta val Ändra armering Valet Ändra armering ger möjlighet att öka den längsgående armeringen utöver vad som krävs för böjning och eventuellt angivna sprickbredds- eller deformationskriterium samt bygelarmeringen utöver vad som krävs för skjuvning, se vidare Betongbalk - Programuppbyggnad

19 2.1.7 Diagram Då beräkningen är färdig tänds menyvalet Diagram. Menyvalet ger möjlighet att välja vilken typ av beräkningsresultat som önskas presenterad grafiskt. Moment och tvärkraft Redovisning i diagramform av maximala stöd och fältmoment samt av maximala tvärkrafter vid varje stöd med hänsyn till antalet lastställningar. Armering-Längsgående Visar resulterande längsgående armering. Denna påverkas förutom av böjning även av eventuella sprickbredds- eller deformationskriterium samt valet Ändra armering. Tvärsnitt/snittmarkering Redovisar tvärsnittsarmering i utvalt snitt. Avkortning Deformationer Ger möjlighet att förändra stängernas längd lagervis eller styckevis med hänsyn till de förhållanden som är aktuella. Redovisar balkens deformationer i diagramform. En utförligare beskrivning av Diagram återfinns i kapitel Tabeller Då beräkningen är färdig tänds menyvalet Tabeller. Menyvalet visar beräkningsresultat i tabellform. Analys Redovisar max. moment, max. tvärkrafter, stödrektioner samt moment- och tvärkraftfördelningen i tio punkter utmed det fack som anges. Dimensionering Bruksgränstillstånd Redovisar erforderlig böj- och tvärkraftsarmering. Redovisar maximala sprickbredder och deformationer samt detaljerat resultat. Betongbalk - Programuppbyggnad 19

20 Total armering Redovisar total längsgående armering som förutom av böjning även kan påverkas av eventuella sprickbreddseller deformationskriterium samt av om användaren ökat armeringen manuellt. Redovisar även total bygelarmering som förutom av skjuvning även påverkas av om användaren ökat densamma manuellt. Slutligen kan även en komplett specifikation av all ingående armering erhållas. En utförligare beskrivning av Tabeller återfinns i kapitel Fönster Stapla horisontellt Stapla vertikalt Nytt fönster Överlappa Används för att erhålla ett nytt fönster för samma exempel där man då kan ha flera bilder tillhörande samma exempel synliga samtidigt. Används för att arrangera de dokumentfönster som för tillfället visas på ett sådant sätt att de överlappar varandra. Används för att arrangera de dokumentfönster som för tillfället visas så att samtliga framträder i sin helhet. Används för att arrangera de dokumentfönster som för tillfället visas så att samtliga framträder i sin helhet. Arrangera Används för att arrangera de ikoner för olika beräkningsexempel som eventuellt finns på skärmen. 1 Betongbalk1.cbs Haken visar att det fönster som representerar exemplet Betongbalk1.cbs för tillfället är aktivt Hjälp Innehåll Hela manualen kan via detta val nås direkt i programmet. 20 Betongbalk - Programuppbyggnad

21 Om Betongbalk Hårdvarulås Redovisar uppgifter om programmet exempelvis versionsnummer. Visar information om aktuellt hårdvarulås. 2.2 Verktygsfältet Ny Börjar en ny beräkning. Innebär att allt som definierats tidigare raderas. Öppna Hämtar indata för en tidigare beräkning. En lista på sparade indatafiler visas (filer med ändelsen CBS). Spara Sparar indata för aktuell beräkning i fil med aktuellt filnamn. Spara används först efter det att man tidigare använt Spara som. Klipp ut Används ej. Kopiera Metafile Kopierar den aktuella vyn till Windows Metafile. Klistra in Används ej. Skriv ut Används för att skriva ut indata och resultat. Geometri och laster Visar bild av aktuell geometri och aktuella laster. Moment och tvärkraft Visar analysresultat i diagramform. Valet finns tillgängligt om analys genomförts för senaste indata. Armeringsbild Visar bild av dimensioneringsresultat. Valet finns tillgängligt om dimensionering genomförts. Avkortning Aktiverar det fönster där avkortning kan utföras. Valet finns tillgängligt om dimensionering genomförts. Lagervis avkortning Ger möjlighet att lagervis förändra stängernas längd. Betongbalk - Programuppbyggnad 21

22 Styckevis avkortning Deformationer Vy projekt Panorera Zooma in Zooma ut Föregående vy Nästa vy Förhandsgranska vy Visa/Dölj raster Visa/Dölj axlar Hjälp-Innehåll Ger möjlighet att styckevis förändra stängernas längd. Visar bild av deformationer. Valet finns tillgängligt om beräkning i Bruksgränstillståndet utförts. Ger möjlighet att se hela konstruktionen samtidigt som ritytan utnyttjas maximalt. Ger möjlighet att flytta bilden i valfri riktning. Ger möjlighet att förstora ett utvalt område på skärmen. Ger möjlighet att förminska bilden stegvis. Ger möjlighet att återgå till senast föregående zoomningsläge. Ger möjlighet att återgå till nästa zoomningsläge (om det finns något). Ger möjlighet att förhandsgranska och sedan även skriva ut den grafiska bild som för tillfället är aktiv. Aktiverar rasterfunktionen. Aktiverar axelfunktionen. Aktiverar Hjälp -menyn. 2.3 Indata Menyvalet Indata ger möjlighet att ange all nödvändig indata för att beskriva det aktuella beräkningsproblemet. Under Indata finns valen Titel, Norm/normhantering, Geometri, Material, Laster, Bruksgränstillstånd och Spara indata som default. Dessa beskrivs i de följande avsnitten. 22 Betongbalk - Programuppbyggnad

23 2.3.1 Titel Valet Titel visar en dialogruta där allmän information om pågående körning kan definieras. Under fliken Statistik redovisas användningen av filen Norm/normhantering Norminställningar I fliken för Norminställningar anges vilken norm som skall användas Konvertera normversion Konvertering av normversion används i regel för att uppdatera en äldre befintlig beräkning från BBK 94 till BBK 04 men även det omvända är möjligt. Först erhålls: Betongbalk - Programuppbyggnad 23

24 Efter val av konverteringsriktning fås genom att klicka på Konvertera: Här kan bestämmas detaljer för hur konverteringen skall ske. Programmet detekterar förekommande stål och betongmaterial, vilka införs i respektive lista (vä sida) med förslag till konvertering. Annan ändring väljs manuellt i komboboxen för materialtypen. Attributkonverteringen visas lastfallsvis med förslag till konvertering. Annan ändring utförs manuellt Geometri Dialogrutan för Geometri innehåller följande flikar: 24 Betongbalk - Programuppbyggnad

25 Fackgeometri I dialogrutan för Fackgeometri definieras antal fack, tillhörande längder samt ändinspänningar. Sektioner I dialogrutan för Sektioner definieras aktuell sektionstyp samt tillhörande mått. En sektionshöjd för varje fack kan definieras. De typer som kan väljas visas i nedanstående figur: Betongbalk - Programuppbyggnad 25

26 Det är möjligt att variera tvärsnittshöjden som dock måste vara konstant inom facket. Upplag I dialogrutan för Upplag definieras upplagens längd samt ev. pelarinspänning från pelare som ansluter till balken under och/eller ovanifrån. Om upplagslängder definieras kommer stödmomenten att avrundas i enlighet med dessa. Tillåtna värden för pelarstyvheter: Styvheter (K -värden): 0 till 1 x 1050 knm² Pelarstyvheter (K -värden) beräknas som: I 4E p p L p (bortre änden av pelaren är inspänd), I 3E p p (bortre änden av pelaren är ledad) L p där för pelaren: E p = Elasticitetsmodulen, I p = Yttröghetsmomentet, L p = Längden. 26 Betongbalk - Programuppbyggnad

27 Om relativa värden används för fackens EI -värden, måste pelarstyvheten också anges relativt dessa värden. Formlerna blir då: 4 E'I' resp. 3 E'I' L p L p där: E'I' = E p I p E b I b där: E p = Elasticitetsmodulen för basfacket, I p = Yttröghetsmomentet för basfacket. För konstant E reduceras formeln till: 4I p L p I b 3I resp p L p I b Material Material I fliken för Material visas material och allmänt. Betongbalk - Programuppbyggnad 27

28 Allmänt Inom ramen för Allmänt är samlat beräkningsstyrande inställningar. Säkerhetsklasser, miljö/exponeringsklasser, vattencementtal och livslängdsklasser är samlade i listboxar. Hänsyn till måttavvikelser och särskild kontroll anges i kryssrutor. Valet av Säkerhetsklass är verksamt vid dimensionering i Brottgränstillstånd. Valet av Miljö/Exponeringsklass och eventuellt Vattencementtal samt Livslängdsklass påverkar normkontroller där så är aktuellt. Valet av Hänsyn till måttavvikelser aktiverar/deaktiverar faktorer K cma och K sma (se materialdata för betong och armering). Valet av Särskild kontroll aktiverar/deaktiverar faktorer K ck och K sk (se materialdata för betong och armering). Betong Materialdata för betong visas inom ramen för Betong i listboxen där önskad hållfasthetsklass (normvärde) kan väljas. Under listboxen visas dimensioneringsvärden. Då man trycker på knappen M och väljer Visa visas alla materialvärden och aktuell arbetskurva visas grafiskt. Om Skapa eller Ändra väljs blir värdena i materialdatan tillgängliga för ändring. Skapa gör det möjligt att lägga till ett nytt (eget) material till vald databas. Ta bort tar bort valt material från databasen såvida det inte är ett standardmaterial. 28 Betongbalk - Programuppbyggnad

29 Armering Materialdata för underkant, överkant och bygel visas inom ramen för Armering i listboxarna där önskad hållfasthetsklass (normvärde) kan väljas. Under listboxarna visas aktuella diametrar (för val se Armeringsdetaljer) samt dimensioneringsvärden. Då man trycker på knappen M och väljer Visa visas alla materialvärden och aktuell arbetskurva visas grafiskt. Om Skapa eller Ändra väljs blir värdena i materialdatan tillgängliga för ändring. Skapa gör det möjligt att lägga till ett nytt (eget) material till vald databas. Ta bort tar bort valt material från databasen såvida det inte är ett standardmaterial. Betongbalk - Programuppbyggnad 29

30 Armeringsdetaljer I fliken för Armeringsdetaljer anges måttdata för täckskikt, avstånd i sidled m.m. vilka används för att fördela beräknade armeringsmängder. Armeringsdetaljer-huvudarmering I ramen för Armeringsdetaljer kan väljas diameter för underkants- och överkantsarmering i listboxarna. Då standardtyp har valts kan diametrarna väljas bland tillgängliga värden för det aktuella materialet. Vid icke-standardtyp är diametrar i spannet 1-40 tillgängligt. 30 Betongbalk - Programuppbyggnad

31 I ramen för Armeringsdetaljer kan även väljas måttdata för täckskikt, avstånd i sidled m.m. som användes för att fördela beräknade armeringsmängder i över och underkant inom sektionen. Bredvid måttvärdena anges minimivärden enligt gällande norm för valda diametrar. Med knappen Normvärden kan direkt väljas minimivärden för aktuell diameter. Då Normkontroll är påkopplad kontrolleras de valda värdena mot gällande regler i aktuell norm. Armeringsdetaljer-byglar Inom ramen för Armeringsdetaljer-byglar kan väljas diameter, bygellutning och min bygelavstånd. Dessutom kan anges om byglar motsvarande minimiarmering enligt norm skall inläggas samt som last nära upplag skall särbehandlas vid beräkning. Då standardtyp har valts kan diametrarna väljas bland tillgängliga värden för det aktuella materialet. Vid icke-standardtyp är diametrar i spannet 1-40 tillgängligt. Då normkontroll är påkopplad kontrolleras de valda värdena mot gällande regler i aktuell norm. Inom ramen för Armeringsdetaljer-byglar kan även anges om byglar skall användas över huvud taget. Då Använd bygel ej är förkryssad kommer byglar inte att medräknas i täckskikten. Beräkningsinställning för tryckarmering Användaren kan ange om tryckarmering skall användas om så behövs. Default = använd ej. Betongbalk - Programuppbyggnad 31

32 Avkortning Möjlighet finns att för kamstänger välja om aktuella förankringslängder skall beräknas enligt spjälkbrottsteori beskriven i [3] 3.9:122 eller den förenklade metoden enligt BBK För andra typer av stänger gäller den senare metoden. Om avkortning av armeringen utförs enligt kap kan detta ske lagervis eller styckevis. Lagervis hantering innebär att när användaren förändrar längden på någon stång kommer alla stänger i samma lager att påverkas. Vid styckevis hantering kommer endast längden på den aktuella stången att påverkas. Byte mellan lagervis och styckevis avkortning kan även ske med hjälp av knapparna i verktygsfältet, se kap Valet noggrannhet avgör om stånglängderna i den grafiska presentationen av total armering skall avrundas till hela cm eller dm Laster Valet Laster visar en dialogruta där den belastning som är aktuell kan anges. Laster kan definieras som bundna eller fria (B/F) och skall tillhöra någon av nedanstående typer: 32 Betongbalk - Programuppbyggnad

33 I rutan anges lastens karakteristiska värde samt koefficient för Brottgränstillståndet. Vidare anges koefficienter för total last och långtidslast i brukgränstillståndet. Dialogrutan för Laster innehåller förutom inställningar för gränstillstånd också flikar motsvarande lasttyperna: Inställningar Utbredd last Betongbalk - Programuppbyggnad 33

34 Punktlast Triangulär last Trapetslast 34 Betongbalk - Programuppbyggnad

35 2.3.6 Bruksgränstillstånd Valet Bruksgränstillstånd visar en dialogruta innehållande två flikar där de förhållanden som styr Bruksstadiekontrollen av balken definieras. Bruksgränstillstånd Förutom aktuellt kryptal och medelslutkrympning anges här villkor för hur deformationsberäkningen skall genomföras. Deformationsberäkningen utförs iterativt där balkens uppsprickning och därmed styvhet hela tiden förändras. Möjlighet finns härvid att styra noggrannheten och därmed tidsåtgången för denna beräkning. Det första villkoret innebär att man definierar en procentsats och det andra att antalet iterationer anges. Deformationsberäkningen avslutas när skillnaden mellan två iterationer är mindre än aktuell procentsats av resultatet av den första eller när antalet tillåtna iterationer utförts. Det villkor som nås först blir härvid avgörande. Dimensioneringsval I rutan för Dimensioneringsval ges möjlighet att styra armeringsfördelningen i balken med hänsyn till speciella önskemål avseende sprickbredder och/eller deformationer. Maximalt tillåten sprickbredd kan väljas som lämpligt värde med hänsyn till risken för korrosion på armeringen enligt BKR eller anges som ett godtyckligt värde för total last och/eller långtidslast. Betongbalk - Programuppbyggnad 35

36 Begränsning av deformationer kan utföras med hänsyn till en faktor av aktuell facklängd eller till ett angivet värde. I det senare fallet får man alltså samma kriterium för samtliga fack Spara indata som default Ger möjlighet att spara egna indatavärden som blir personliga defaultvärden tills dessa ändras. 2.4 Beräkna Menyvalet Beräkna startar beräkningen. Beräkningsmetoderna beskrives närmare i kapitlet Beräkningsmetoder. 2.5 Ändra armering Menyvalet Ändra armering ger möjlighet att öka såväl den längsgående- som bygelarmeringen. Längsgående armering Den längsgående armeringen kan ökas utöver vad som krävs med hänsyn till böjning. Detta ger således användaren möjlighet att manuellt anpassa armeringen till krav i Bruksgränstillståndet. Dubbelklicka på aktuell rad för att förändra dess värden. 36 Betongbalk - Programuppbyggnad

37 Angivna värden får dock ej understiga den armering som krävs för böjning vilken även redovisas i bilden ovan. Slutligen redovisas även den totala armering som utöver böjning även krävs med hänsyn till eventuella sprickbredds- och/eller deformationskritetium. Det resultat som efter genomförd dimensionering redovisas under total armering är för varje punkt det maximala med hänsyn till böjning och eventuell av användaren ökad armering. Om även beräkning i Bruksgränstillståndet utförts visas total armering med hänsyn till böjning, eventuella sprickbredds- eller deformationskriterium och eventuell av användaren ökad armering. 2.6 Diagram Moment och tvärkraft Menyvalet Diagram ger möjlighet att få beräkningsresultat presenterade grafiskt. Under Diagram finns valen Moment och tvärkraft, Armering-Längsgående, Tvärsnitt/snittmarkering, Avkortning och Deformationer. Dessa beskrivs i de följande avsnitten: Då beräkningen Analys är genomförd tänds valen Moment och tvärkraft. Betongbalk - Programuppbyggnad 37

38 Diagram över moment och tvärkraftsfördelning kan erhållas där vid fria laster maximala värden med hänsyn till alla lastfall visas Armering-Längsgående Då beräkningen Dimensionering utförts tänds valet Armering-Längsgående. 38 Betongbalk - Programuppbyggnad

39 Valet visar en detaljerad presentation av total längsgående- och bygelarmering. Denna kan förutom av böjning och skjuvning även vara beroende av eventuella sprickbredds- eller deformationskriterium samt av användarens manuella ökning. I ovanstående bild visas antal stänger samt erforderliga längder för böjarmeringen. Genom att placera pilen på lämpligt ställe och dubbelklicka erhålls en bild som visar tvärsnittet och armeringens placering i detta snitt. Maximalt 80 snitt för hela balken kan definieras. Ett snitt markeras/avmarkeras med dubbelklick med pekdonet exakt på snittet. Enkelklick redovisar tvärsnitt vid tidigare markerat snitt. Alla markerade snitt kan även erhållas på skrivare. Önskat snitt kan även erhållas med valet Tvärsnitt/snittmarkering. Betongbalk - Programuppbyggnad 39

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

LAST UNDER BYGGSKEDET

LAST UNDER BYGGSKEDET Denna handbok är en kondenserad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6, vilken omfattar beskrivning av ett antal laster som ska bestämmas och tas hänsyn till under byggskedet. Handboken är tänkt

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Dran-View 6 Pro / Enterprise

Dran-View 6 Pro / Enterprise Dran-View 6 Pro / Enterprise ANVÄNDARHANDBOK ANALYS AV ELKVALITET, ÖVERTONER OCH ENERGI DRANETZ 1000 New Durham Road Edison, NJ 08818-4019 Tel (732) 287-3680 Fax (732) 248-1834 Part Number OM-DRANVIEW

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg Bidcon Handledning Bidcon Bygg 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 BidCon BYGG... 2 2.3

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader.

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader. VIKINGEN Program för analys av finansiella marknader. 1 Den allra första Vikingen skapades 1986. Skaparna av analysprogrammet Vikingen är Erland och Per Holmlund. Vikingen har skrivits och utvecklats i

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer