Betongbalk. Betongbalk 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betongbalk. Betongbalk 1"

Transkript

1 Betongbalk 1 Introduktion Allmänt Begränsningar Programuppbyggnad Menyraden Arkiv Utskriftsval Förhandsgranska Redigera Visa Indata Beräkna Ändra armering Diagram Tabeller Fönster Hjälp Verktygsfältet Indata Titel Norm/normhantering Norminställningar Konvertera normversion Geometri Material Material Armeringsdetaljer Avkortning Laster Bruksgränstillstånd Spara indata som default Beräkna Ändra armering Diagram Moment och tvärkraft Betongbalk 1

2 2.6.2 Armering-Längsgående Tvärsnitt/snittmarkering Avkortning Utgångsläget Förändring av stängernas längd Deformationer Tabeller Analys Dimensionering Bruksgränstillstånd Total armering Beräkningsmetoder Analys Lösningsmetod Dimensionering Brottgränstillstånd Lösningsmetod Huvudarmering Kontinuitetskontroll Anordning av armering Avkortning Tvärkraftsarmering Beräkning Uppdelning av diagram över erforderlig armeringsarea Bygelarmering Tvärkraftskapacitet Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering Betongens tvärkraftkapacitet Inverkan av last nära upplag Inverkan på tvärkraftskapaciteten av axiell tryckkraft Tvärkraftskapacitet av axiell tryckkraft Tvärkraftskapacitet av varierande tvärsnittshöjd Alternativ modell för betongens tvärkraftskapacitet Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering Armeringens tvärkraftskapacitet Minimum tvärkraftsarmering Maximal tvärkraftskapacitet Alternativ metod för dimensionering av tvärkraftsarmering 59 2 Betongbalk

3 3.3 Kontroll i Bruksgränstillståndet Lösningsmetod Sprickbredder Deformationer Krökningar Referenser Betongbalk 3

4 4 Betongbalk

5 Info Betongbalk 5.2 Copyright: Structural Design Software Datum: För senaste information om WIN-Statik och FEM-Design se Betongbalk - Info 5

6 6 Betongbalk - Info

7 1 Introduktion 1.1 Allmänt Med programmet Betongbalk kan kontinuerliga balkar dimensioneras i Brottoch Bruksgränstillstånd enligt BBK 94 (motsvarande BKR, BFS 1993:58 med ändringar t.o.m. BFS 1998:39) eller enligt BBK 04 (motsvarande ändringar t.o.m. BFS 2004:9). 1.2 Begränsningar Maximalt antal fack: 8. Betongbalk - Introduktion 7

8 8 Betongbalk - Introduktion

9 2 Programuppbyggnad Då programmet startas erhålls programfönstret med en menyrad innehållande ett antal menyval i fönstrets övre del och omedelbart under dessa ett verktygsfält med ett antal verktygsknappar för snabbval av olika slag. På titelraden redovisas programnamn (Betongbalk), projektnamn (bestäms i Titel), den aktuella filen (* om ej Spara som har använts) samt vilket fönster som är aktivt. 2.1 Menyraden Med menyraden väljes fönster genom att klicka på lämplig menytext vilket åstadkommer antingen att motsvarande fönster öppnas eller att eventuell undermeny visas. Undermenyer kan finnas i flera nivåer. Genom att ånyo klicka på ett undermenyval åstadkommer man till slut att motsvarande fönster öppnas. Vissa menyval kan vara gråmarkerade. Detta betyder att den indata som hittills angetts ej gör det lämpligt att öppna det gråmarkerade fönstret varför detta har förhindrats genom gråmarkeringen. Arkiv Redigera Visa Innehåller kommandon för olika funktioner som t.ex. att hämta lagrad information, spara information och göra utskrifter. Flera av menyvalen under Arkiv är identiska med andra Windowsprogram. Innehåller klippboksfunktioner. Möjlighet att ta bort och återställa verktygsfält och statusfält samt att förändra indatabilden. Indata Menyvalet för att definiera problemet. Beräkna Genomför beräkningen. Ändra armering Används för en eventuell ändring av beräknad armering. Diagram Visar beräkningsresultatet i grafiskform. Betongbalk - Programuppbyggnad 9

10 Tabeller Fönster Hjälp Visar beräkningsresultatet i tabellform. Visar de aktuella fönstren. Hela manualen kan nås Arkiv Ny Öppna Stäng Spara Börjar en ny beräkning. Möjlighet finns att beräkna flera exempel parallellt. Hämtar indata för en tidigare beräkning. En lista på sparade indatafiler visas (filer med ändelsen CBS). Avslutar det exempel som för tillfället är aktivt. Sparar indata för aktuell beräkning i fil med aktuellt filnamn. Spara används först efter det att man tidigare använt Spara som. Spara som Sparar indata för aktuell beräkning i fil med ett annat filnamn än det aktuella. Skrivarinställningar Används för att specificera utskriften vad gäller typ av skrivare, pappersbredd m.m. Utskriftsval Förhandsgranska Skriv ut Export POINT Export DXF Ger möjligt att selektera vad som skall skrivas ut, se kapitel nedan. Ger möjlighet att på skärmen studera exakt den utskrift som erhålls på skrivaren. Används för att skriva ut indata och resultat. Används ej. Förberett för framtida versioner. Används ej. Förberett för framtida versioner. 10 Betongbalk - Programuppbyggnad

11 Export RTF Avsluta Skapar en fil med formatet RTF (Rich Text Format) med vilken man kan överföra data till exempelvis Microsoft Word. Avslutar Betongbalk Utskriftsval Dialogrutan för Utskriftsval innehåller följande flikar: Snabbval Här finns möjlighet att välja en total utskrift. Om valet Utökad utskrift aktiveras kommer samtliga data för betong och armering att redovisas. Indata Här anges om indatafiguren önskas. Här anges även om aktuell indata skall presenteras i tabellform. Betongbalk - Programuppbyggnad 11

12 Analysresultat Här anges vilka snittkraftsdiagram som skall skrivas ut. Vidare anges vilka resultat som önskas presenterade i tabellform. Möjlighet finns att erhålla ett detaljerat resultat där användaren anger önskat antal snitt som detta skall presenteras i. Resultat-Brottgränstillstånd Här anges vilka dimensioneringsresultat som önskas på skrivare. Vidare anges vilka resultat som önskas presenterade i tabellform. Resultat-Bruksgränstillstånd Här anges vilka resultat i Bruksgränstillståndet som önskas på skrivare. Vidare anges vilka resultat som önskas presenterade i tabellform. 12 Betongbalk - Programuppbyggnad

13 Möjlighet finns att erhålla ett detaljerat resultat där användaren anger önskat antal snitt som detta skall presenteras i Förhandsgranska Med valet Förhandsgranska kan användaren i hög grad sätta sin prägel på utskriftens utseende. När valet aktiveras anropas utskriftshanteraren vars uppgift är att ge användaren möjlighet att skapa sin personliga mall för utskriftens utseende, bildernas storlek, etc. eller alternativt välja den standardmall som redan finns i programmet. Välj en utskriftsmall från listan. Med programmet följer en utskriftsmall kallad för Standard utskriftsmall. Tryck på knappen Fler mallar för att redigera aktuell utskriftsmall eller skapa en ny utskriftsmall. En lista över utskriftsmallar som kan användas kommer att visas. Genom att klicka på knappen Redigera kan markerad mall ändras efter eget önskemål. En utskriftsmall bestämmer utskriftens layout dvs. vilka teckensnitt som skall användas, vilka färger m.m. I exemplet nedan har utskriftsmallen döpts till Standard utskriftsmall. Betongbalk - Programuppbyggnad 13

14 Utskriftsmallen består av följande delar: Tabeller En tabell kan ha följande utseende: Tabell med ramar Ramar runt tabellen där varje tabellkolumn avskiljs från närstående tabellkolumn/er med en eller flera lodrätta linjer. Tabell utan ramar Tabell indelad i kolumner utan avskiljningslinjer. Grå-vit layout Tabell utan ramar där varannan tabellpost har markerats med en svagt grå bakgrundsfärg för tydlighetens skull. Egen layout Detsamma som Grå-vit layout men användaren kan själv bestämma bakgrundsfärgen. Genom att klicka på knappen kan en lämplig färg väljas från en färgdialog. Utseendet på tabellens innehåll kan ställas in av användaren. Genom att klicka på knappen till höger om texten Tabelltitel kan tabeller titelns teckensnittsegenskaper väljas från en teckensnittsdialog. Detsamma gäller kolumntiteln och tabellposterna. Observera att allt för stora teckensnitt kan leda till att tabeller eller andra objekt inte kommer att få plats på sidan. Om så sker kommer tabellkolumnerna 14 Betongbalk - Programuppbyggnad

15 eller objektens bredd att automatiskt justeras på bredden utan hänsyn tagen till textbrytning. Om objekt inte får plats på sidan kommer utskriftshanteraren att försöka skapa en ny sida i hopp om att då hitta mer plats. Beroende på egna inställningar kan detta misslyckas varefter utskriftshanteraren avbryter utskriftsgenereringen med ett felmeddelande som följd. Bilder Användaren kan själv ställa in bildernas storlek genom att välja ett av följande alternativ: 1/1 Sida Välj alternativet 1/1 sida om bilderna önskas i storleken helsida. 1/1 Sida Liggande Välj alternativet 1/1 sida liggande om bilderna önskas i storleken liggande helsida. Beroende på vilka skrivarinställningar som gjorts tidigare dvs. om stående eller liggande utskrift har valts kommer utskriftshanteraren att byta mellan liggande sida för bilder och stående sida för tabeller och övrig text. 1/2 Sida Välj alternativet 1/2 sida om bilderna önskas i storleken en halv sida. 1/3 Sida Välj alternativet 1/3 sida om bilderna önskas i storleken en tredjedels sida. 1/4 Sida Välj alternativet 1/4 sida om bilderna önskas i storleken en fjärdedels sida. Detta alternativ är det mest sparsamma med tanke på antalet genererade sidor. Om användaren önskar erhålla mindre utskrifter är detta alternativ att föredra. Bildöverskrift Tryck på knappen till höger om texten bildöverskrift om en annan teckensnittstorlek på bildtiteln önskas. Betongbalk - Programuppbyggnad 15

16 Ramar runt bilder Kryssa för Ramar runt bilder om alla bildobjekt som skrivs ut skall ha en ram runt om. Övrigt Företagsnamn Tryck på knappen till höger om texten företagsnamn för att välja lämpligt teckensnitt. Avsnittstitel Tryck på knappen till höger om texten avsnittstitel för att ändra rubrikernas textegenskaper. Innehållsförteckning Genom att bocka för innehållsförteckning kan en sådan erhållas. Alla objekt som har genererats samt vilken sida objekten har skrivits ut på kan läggas till i innehållsförteckningen. Som ett exempel kan nämnas att användaren kan ställa in om han önskar erhålla innehållsförteckning för alla utskrifter vars antal sidor överskrider 20. Innehållsförteckningen läggs till sist i det genererade dokumentet Redigera Ångra Klipp ut Klistra in Används ej. Används ej. Används ej. Kopiera Metafile Kopiera Bitmap Det fönster som för tillfället är aktivt kopieras till klippboken med hjälp av Windows metafil där det kan hämtas av andra Windowsprogram. Det fönster som för tillfället är aktivt kopieras till klippboken i form av en bitmap där det kan hämtas av andra Windowsprogram. 16 Betongbalk - Programuppbyggnad

17 Förhandsgranska vy Ger möjlighet att på skärmen studera exakt den utvalda vy som erhålls på skrivaren Visa Axlar Vy projekt Zooma in Zooma ut Panorera Föregående Nästa Verktygsfält Statusfält Geometri och laster Raster Ger möjlighet att ta bort och återkalla verktygsfältet (se kapitel 2.2). Ger möjlighet att ta bort och återkalla statusfältet. Ger möjlighet att se aktuell geometri och aktuella laster. Ger möjlighet att ta bort och återkalla ett hjälpraster med en rastervidd 1 x 1m. Ger möjlighet att ta bort och återkalla hjälpaxlarna. Ger möjlighet att se hela konstruktionen samtidigt som ritytan utnyttjas maximalt. Ger möjlighet att förstora ett utvalt område på skärmen. Ger möjlighet att förminska bilden stegvis. Ger möjlighet att flytta bilden i valfri riktning. Ger möjlighet att återgå till senast föregående zoomningsläge. Ger möjlighet att återgå till nästa zoomningsläge (om det finns något) Indata Titel Norm/ normhantering Används för att specificera allmän information om pågående körning. Används för att göra norminställningar resp. konvertera mellan normversioner. Betongbalk - Programuppbyggnad 17

18 Geometri Material Laster Bruksgränstillstånd Spara indata som default Aktuella geometriska data definieras. Betongbalkens materialförhållanden definieras, ävensom förhållanden som styr armeringsfördelningen, diameter, täckskikt etc. Aktuell belastning definieras. Värden som erfordras för bruksstadiekontrollen definieras. Ger möjlighet att spara egna indatavärden som blir personliga defaultvärden tills dessa ändras. En utförligare beskrivning av den Indata som kan definieras återfinns i kap Beräkna Beräkningstart erhålles genom att klicka på Beräkna. Analys Används för att genomföra en analys av balken. Dimensionering Används för att genomföra en dimensionering i Brottgränstillståndet. Om analys ej utförts eller indata som påverkar analysen ändrats genomförs även denna vid detta val. Bruksgränstillstånd Används för att genomföra en kontroll i Bruksgränstillståndet. Om analys och dimensionering ej utförts eller indata som påverkar dessa ändrats utförs en total beräkning vid detta val Ändra armering Valet Ändra armering ger möjlighet att öka den längsgående armeringen utöver vad som krävs för böjning och eventuellt angivna sprickbredds- eller deformationskriterium samt bygelarmeringen utöver vad som krävs för skjuvning, se vidare Betongbalk - Programuppbyggnad

19 2.1.7 Diagram Då beräkningen är färdig tänds menyvalet Diagram. Menyvalet ger möjlighet att välja vilken typ av beräkningsresultat som önskas presenterad grafiskt. Moment och tvärkraft Redovisning i diagramform av maximala stöd och fältmoment samt av maximala tvärkrafter vid varje stöd med hänsyn till antalet lastställningar. Armering-Längsgående Visar resulterande längsgående armering. Denna påverkas förutom av böjning även av eventuella sprickbredds- eller deformationskriterium samt valet Ändra armering. Tvärsnitt/snittmarkering Redovisar tvärsnittsarmering i utvalt snitt. Avkortning Deformationer Ger möjlighet att förändra stängernas längd lagervis eller styckevis med hänsyn till de förhållanden som är aktuella. Redovisar balkens deformationer i diagramform. En utförligare beskrivning av Diagram återfinns i kapitel Tabeller Då beräkningen är färdig tänds menyvalet Tabeller. Menyvalet visar beräkningsresultat i tabellform. Analys Redovisar max. moment, max. tvärkrafter, stödrektioner samt moment- och tvärkraftfördelningen i tio punkter utmed det fack som anges. Dimensionering Bruksgränstillstånd Redovisar erforderlig böj- och tvärkraftsarmering. Redovisar maximala sprickbredder och deformationer samt detaljerat resultat. Betongbalk - Programuppbyggnad 19

20 Total armering Redovisar total längsgående armering som förutom av böjning även kan påverkas av eventuella sprickbreddseller deformationskriterium samt av om användaren ökat armeringen manuellt. Redovisar även total bygelarmering som förutom av skjuvning även påverkas av om användaren ökat densamma manuellt. Slutligen kan även en komplett specifikation av all ingående armering erhållas. En utförligare beskrivning av Tabeller återfinns i kapitel Fönster Stapla horisontellt Stapla vertikalt Nytt fönster Överlappa Används för att erhålla ett nytt fönster för samma exempel där man då kan ha flera bilder tillhörande samma exempel synliga samtidigt. Används för att arrangera de dokumentfönster som för tillfället visas på ett sådant sätt att de överlappar varandra. Används för att arrangera de dokumentfönster som för tillfället visas så att samtliga framträder i sin helhet. Används för att arrangera de dokumentfönster som för tillfället visas så att samtliga framträder i sin helhet. Arrangera Används för att arrangera de ikoner för olika beräkningsexempel som eventuellt finns på skärmen. 1 Betongbalk1.cbs Haken visar att det fönster som representerar exemplet Betongbalk1.cbs för tillfället är aktivt Hjälp Innehåll Hela manualen kan via detta val nås direkt i programmet. 20 Betongbalk - Programuppbyggnad

21 Om Betongbalk Hårdvarulås Redovisar uppgifter om programmet exempelvis versionsnummer. Visar information om aktuellt hårdvarulås. 2.2 Verktygsfältet Ny Börjar en ny beräkning. Innebär att allt som definierats tidigare raderas. Öppna Hämtar indata för en tidigare beräkning. En lista på sparade indatafiler visas (filer med ändelsen CBS). Spara Sparar indata för aktuell beräkning i fil med aktuellt filnamn. Spara används först efter det att man tidigare använt Spara som. Klipp ut Används ej. Kopiera Metafile Kopierar den aktuella vyn till Windows Metafile. Klistra in Används ej. Skriv ut Används för att skriva ut indata och resultat. Geometri och laster Visar bild av aktuell geometri och aktuella laster. Moment och tvärkraft Visar analysresultat i diagramform. Valet finns tillgängligt om analys genomförts för senaste indata. Armeringsbild Visar bild av dimensioneringsresultat. Valet finns tillgängligt om dimensionering genomförts. Avkortning Aktiverar det fönster där avkortning kan utföras. Valet finns tillgängligt om dimensionering genomförts. Lagervis avkortning Ger möjlighet att lagervis förändra stängernas längd. Betongbalk - Programuppbyggnad 21

22 Styckevis avkortning Deformationer Vy projekt Panorera Zooma in Zooma ut Föregående vy Nästa vy Förhandsgranska vy Visa/Dölj raster Visa/Dölj axlar Hjälp-Innehåll Ger möjlighet att styckevis förändra stängernas längd. Visar bild av deformationer. Valet finns tillgängligt om beräkning i Bruksgränstillståndet utförts. Ger möjlighet att se hela konstruktionen samtidigt som ritytan utnyttjas maximalt. Ger möjlighet att flytta bilden i valfri riktning. Ger möjlighet att förstora ett utvalt område på skärmen. Ger möjlighet att förminska bilden stegvis. Ger möjlighet att återgå till senast föregående zoomningsläge. Ger möjlighet att återgå till nästa zoomningsläge (om det finns något). Ger möjlighet att förhandsgranska och sedan även skriva ut den grafiska bild som för tillfället är aktiv. Aktiverar rasterfunktionen. Aktiverar axelfunktionen. Aktiverar Hjälp -menyn. 2.3 Indata Menyvalet Indata ger möjlighet att ange all nödvändig indata för att beskriva det aktuella beräkningsproblemet. Under Indata finns valen Titel, Norm/normhantering, Geometri, Material, Laster, Bruksgränstillstånd och Spara indata som default. Dessa beskrivs i de följande avsnitten. 22 Betongbalk - Programuppbyggnad

23 2.3.1 Titel Valet Titel visar en dialogruta där allmän information om pågående körning kan definieras. Under fliken Statistik redovisas användningen av filen Norm/normhantering Norminställningar I fliken för Norminställningar anges vilken norm som skall användas Konvertera normversion Konvertering av normversion används i regel för att uppdatera en äldre befintlig beräkning från BBK 94 till BBK 04 men även det omvända är möjligt. Först erhålls: Betongbalk - Programuppbyggnad 23

24 Efter val av konverteringsriktning fås genom att klicka på Konvertera: Här kan bestämmas detaljer för hur konverteringen skall ske. Programmet detekterar förekommande stål och betongmaterial, vilka införs i respektive lista (vä sida) med förslag till konvertering. Annan ändring väljs manuellt i komboboxen för materialtypen. Attributkonverteringen visas lastfallsvis med förslag till konvertering. Annan ändring utförs manuellt Geometri Dialogrutan för Geometri innehåller följande flikar: 24 Betongbalk - Programuppbyggnad

25 Fackgeometri I dialogrutan för Fackgeometri definieras antal fack, tillhörande längder samt ändinspänningar. Sektioner I dialogrutan för Sektioner definieras aktuell sektionstyp samt tillhörande mått. En sektionshöjd för varje fack kan definieras. De typer som kan väljas visas i nedanstående figur: Betongbalk - Programuppbyggnad 25

26 Det är möjligt att variera tvärsnittshöjden som dock måste vara konstant inom facket. Upplag I dialogrutan för Upplag definieras upplagens längd samt ev. pelarinspänning från pelare som ansluter till balken under och/eller ovanifrån. Om upplagslängder definieras kommer stödmomenten att avrundas i enlighet med dessa. Tillåtna värden för pelarstyvheter: Styvheter (K -värden): 0 till 1 x 1050 knm² Pelarstyvheter (K -värden) beräknas som: I 4E p p L p (bortre änden av pelaren är inspänd), I 3E p p (bortre änden av pelaren är ledad) L p där för pelaren: E p = Elasticitetsmodulen, I p = Yttröghetsmomentet, L p = Längden. 26 Betongbalk - Programuppbyggnad

27 Om relativa värden används för fackens EI -värden, måste pelarstyvheten också anges relativt dessa värden. Formlerna blir då: 4 E'I' resp. 3 E'I' L p L p där: E'I' = E p I p E b I b där: E p = Elasticitetsmodulen för basfacket, I p = Yttröghetsmomentet för basfacket. För konstant E reduceras formeln till: 4I p L p I b 3I resp p L p I b Material Material I fliken för Material visas material och allmänt. Betongbalk - Programuppbyggnad 27

28 Allmänt Inom ramen för Allmänt är samlat beräkningsstyrande inställningar. Säkerhetsklasser, miljö/exponeringsklasser, vattencementtal och livslängdsklasser är samlade i listboxar. Hänsyn till måttavvikelser och särskild kontroll anges i kryssrutor. Valet av Säkerhetsklass är verksamt vid dimensionering i Brottgränstillstånd. Valet av Miljö/Exponeringsklass och eventuellt Vattencementtal samt Livslängdsklass påverkar normkontroller där så är aktuellt. Valet av Hänsyn till måttavvikelser aktiverar/deaktiverar faktorer K cma och K sma (se materialdata för betong och armering). Valet av Särskild kontroll aktiverar/deaktiverar faktorer K ck och K sk (se materialdata för betong och armering). Betong Materialdata för betong visas inom ramen för Betong i listboxen där önskad hållfasthetsklass (normvärde) kan väljas. Under listboxen visas dimensioneringsvärden. Då man trycker på knappen M och väljer Visa visas alla materialvärden och aktuell arbetskurva visas grafiskt. Om Skapa eller Ändra väljs blir värdena i materialdatan tillgängliga för ändring. Skapa gör det möjligt att lägga till ett nytt (eget) material till vald databas. Ta bort tar bort valt material från databasen såvida det inte är ett standardmaterial. 28 Betongbalk - Programuppbyggnad

29 Armering Materialdata för underkant, överkant och bygel visas inom ramen för Armering i listboxarna där önskad hållfasthetsklass (normvärde) kan väljas. Under listboxarna visas aktuella diametrar (för val se Armeringsdetaljer) samt dimensioneringsvärden. Då man trycker på knappen M och väljer Visa visas alla materialvärden och aktuell arbetskurva visas grafiskt. Om Skapa eller Ändra väljs blir värdena i materialdatan tillgängliga för ändring. Skapa gör det möjligt att lägga till ett nytt (eget) material till vald databas. Ta bort tar bort valt material från databasen såvida det inte är ett standardmaterial. Betongbalk - Programuppbyggnad 29

30 Armeringsdetaljer I fliken för Armeringsdetaljer anges måttdata för täckskikt, avstånd i sidled m.m. vilka används för att fördela beräknade armeringsmängder. Armeringsdetaljer-huvudarmering I ramen för Armeringsdetaljer kan väljas diameter för underkants- och överkantsarmering i listboxarna. Då standardtyp har valts kan diametrarna väljas bland tillgängliga värden för det aktuella materialet. Vid icke-standardtyp är diametrar i spannet 1-40 tillgängligt. 30 Betongbalk - Programuppbyggnad

31 I ramen för Armeringsdetaljer kan även väljas måttdata för täckskikt, avstånd i sidled m.m. som användes för att fördela beräknade armeringsmängder i över och underkant inom sektionen. Bredvid måttvärdena anges minimivärden enligt gällande norm för valda diametrar. Med knappen Normvärden kan direkt väljas minimivärden för aktuell diameter. Då Normkontroll är påkopplad kontrolleras de valda värdena mot gällande regler i aktuell norm. Armeringsdetaljer-byglar Inom ramen för Armeringsdetaljer-byglar kan väljas diameter, bygellutning och min bygelavstånd. Dessutom kan anges om byglar motsvarande minimiarmering enligt norm skall inläggas samt som last nära upplag skall särbehandlas vid beräkning. Då standardtyp har valts kan diametrarna väljas bland tillgängliga värden för det aktuella materialet. Vid icke-standardtyp är diametrar i spannet 1-40 tillgängligt. Då normkontroll är påkopplad kontrolleras de valda värdena mot gällande regler i aktuell norm. Inom ramen för Armeringsdetaljer-byglar kan även anges om byglar skall användas över huvud taget. Då Använd bygel ej är förkryssad kommer byglar inte att medräknas i täckskikten. Beräkningsinställning för tryckarmering Användaren kan ange om tryckarmering skall användas om så behövs. Default = använd ej. Betongbalk - Programuppbyggnad 31

32 Avkortning Möjlighet finns att för kamstänger välja om aktuella förankringslängder skall beräknas enligt spjälkbrottsteori beskriven i [3] 3.9:122 eller den förenklade metoden enligt BBK För andra typer av stänger gäller den senare metoden. Om avkortning av armeringen utförs enligt kap kan detta ske lagervis eller styckevis. Lagervis hantering innebär att när användaren förändrar längden på någon stång kommer alla stänger i samma lager att påverkas. Vid styckevis hantering kommer endast längden på den aktuella stången att påverkas. Byte mellan lagervis och styckevis avkortning kan även ske med hjälp av knapparna i verktygsfältet, se kap Valet noggrannhet avgör om stånglängderna i den grafiska presentationen av total armering skall avrundas till hela cm eller dm Laster Valet Laster visar en dialogruta där den belastning som är aktuell kan anges. Laster kan definieras som bundna eller fria (B/F) och skall tillhöra någon av nedanstående typer: 32 Betongbalk - Programuppbyggnad

33 I rutan anges lastens karakteristiska värde samt koefficient för Brottgränstillståndet. Vidare anges koefficienter för total last och långtidslast i brukgränstillståndet. Dialogrutan för Laster innehåller förutom inställningar för gränstillstånd också flikar motsvarande lasttyperna: Inställningar Utbredd last Betongbalk - Programuppbyggnad 33

34 Punktlast Triangulär last Trapetslast 34 Betongbalk - Programuppbyggnad

35 2.3.6 Bruksgränstillstånd Valet Bruksgränstillstånd visar en dialogruta innehållande två flikar där de förhållanden som styr Bruksstadiekontrollen av balken definieras. Bruksgränstillstånd Förutom aktuellt kryptal och medelslutkrympning anges här villkor för hur deformationsberäkningen skall genomföras. Deformationsberäkningen utförs iterativt där balkens uppsprickning och därmed styvhet hela tiden förändras. Möjlighet finns härvid att styra noggrannheten och därmed tidsåtgången för denna beräkning. Det första villkoret innebär att man definierar en procentsats och det andra att antalet iterationer anges. Deformationsberäkningen avslutas när skillnaden mellan två iterationer är mindre än aktuell procentsats av resultatet av den första eller när antalet tillåtna iterationer utförts. Det villkor som nås först blir härvid avgörande. Dimensioneringsval I rutan för Dimensioneringsval ges möjlighet att styra armeringsfördelningen i balken med hänsyn till speciella önskemål avseende sprickbredder och/eller deformationer. Maximalt tillåten sprickbredd kan väljas som lämpligt värde med hänsyn till risken för korrosion på armeringen enligt BKR eller anges som ett godtyckligt värde för total last och/eller långtidslast. Betongbalk - Programuppbyggnad 35

36 Begränsning av deformationer kan utföras med hänsyn till en faktor av aktuell facklängd eller till ett angivet värde. I det senare fallet får man alltså samma kriterium för samtliga fack Spara indata som default Ger möjlighet att spara egna indatavärden som blir personliga defaultvärden tills dessa ändras. 2.4 Beräkna Menyvalet Beräkna startar beräkningen. Beräkningsmetoderna beskrives närmare i kapitlet Beräkningsmetoder. 2.5 Ändra armering Menyvalet Ändra armering ger möjlighet att öka såväl den längsgående- som bygelarmeringen. Längsgående armering Den längsgående armeringen kan ökas utöver vad som krävs med hänsyn till böjning. Detta ger således användaren möjlighet att manuellt anpassa armeringen till krav i Bruksgränstillståndet. Dubbelklicka på aktuell rad för att förändra dess värden. 36 Betongbalk - Programuppbyggnad

37 Angivna värden får dock ej understiga den armering som krävs för böjning vilken även redovisas i bilden ovan. Slutligen redovisas även den totala armering som utöver böjning även krävs med hänsyn till eventuella sprickbredds- och/eller deformationskritetium. Det resultat som efter genomförd dimensionering redovisas under total armering är för varje punkt det maximala med hänsyn till böjning och eventuell av användaren ökad armering. Om även beräkning i Bruksgränstillståndet utförts visas total armering med hänsyn till böjning, eventuella sprickbredds- eller deformationskriterium och eventuell av användaren ökad armering. 2.6 Diagram Moment och tvärkraft Menyvalet Diagram ger möjlighet att få beräkningsresultat presenterade grafiskt. Under Diagram finns valen Moment och tvärkraft, Armering-Längsgående, Tvärsnitt/snittmarkering, Avkortning och Deformationer. Dessa beskrivs i de följande avsnitten: Då beräkningen Analys är genomförd tänds valen Moment och tvärkraft. Betongbalk - Programuppbyggnad 37

38 Diagram över moment och tvärkraftsfördelning kan erhållas där vid fria laster maximala värden med hänsyn till alla lastfall visas Armering-Längsgående Då beräkningen Dimensionering utförts tänds valet Armering-Längsgående. 38 Betongbalk - Programuppbyggnad

39 Valet visar en detaljerad presentation av total längsgående- och bygelarmering. Denna kan förutom av böjning och skjuvning även vara beroende av eventuella sprickbredds- eller deformationskriterium samt av användarens manuella ökning. I ovanstående bild visas antal stänger samt erforderliga längder för böjarmeringen. Genom att placera pilen på lämpligt ställe och dubbelklicka erhålls en bild som visar tvärsnittet och armeringens placering i detta snitt. Maximalt 80 snitt för hela balken kan definieras. Ett snitt markeras/avmarkeras med dubbelklick med pekdonet exakt på snittet. Enkelklick redovisar tvärsnitt vid tidigare markerat snitt. Alla markerade snitt kan även erhållas på skrivare. Önskat snitt kan även erhållas med valet Tvärsnitt/snittmarkering. Betongbalk - Programuppbyggnad 39

Metodanvisningarna. Metodanvisningarna 1

Metodanvisningarna. Metodanvisningarna 1 Metodanvisningarna 1 Introduktion... 5 1.1 Allmänt... 5 1.2 Begränsningar... 5 2 Programuppbyggnad... 7 2.1 Menyraden... 7 2.1.1 Arkiv... 8 2.1.2 Redigera... 9 2.1.3 Visa... 9 2.1.4 Indata... 9 2.1.5 Beräkna...

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBBK30...4 2.2 INDATA...5 2.2.1 BETONG & ARMERING...5 2.2.2 LASTER &

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec201 Armering Tvärsnitt Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec241 Pålfundament Program för dimensionering av pålfundament. Användarmanual Version B Eurocode Software AB caeec241 Pålfundament Sidan 2(8) Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec230 Genomstansning Beräkningsprogram för analys av genomstansning av pelare i armerad betong. Programmet utför beräkningar enligt EN 1992-1-1 Kap. 6.4. Användarmanual Rev B

Läs mer

Exempel 3: Bumerangbalk

Exempel 3: Bumerangbalk Exempel 3: Bumerangbalk 3.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera bumerangbalken enligt nedan. Bumerangbalk X 1 600 9 R18 000 12 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell

Läs mer

Rättelseblad 1 till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04

Rättelseblad 1 till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 Rättelseblad till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 I den text som återger BBK 04 har det smugit sig in tryckfel samt några oklara formuleringar. Dessa innebär att handboken inte återger

Läs mer

caeec240 Grundplatta betong Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering.

caeec240 Grundplatta betong Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering. www.eurocodesoftware.se caeec240 Grundplatta betong Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering. Användarmanual Version 1.1 Eurocode Software AB caeec240 Grundplatta

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec209 Pelartopp Program för dimensionering av pelartopp. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec209 Pelartopp Sidan 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beteckningar...

Läs mer

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Dimensionering i bruksgränstillstånd Dimensionering i bruksgränstillstånd Kapitel 10 Byggkonstruktion 13 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Bruksgränstillstånd Formändringar Deformationer Svängningar Sprickbildning 13 april

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Manual BrdBtg10 BroDesign Betongdim

Manual BrdBtg10 BroDesign Betongdim Sida1(35) 1 Allmänt... 3 1.1 Beräkningsgång... 4 1.2 Indatafiler... 5 1.2.1 [Snittkrafter].xml... 5 1.2.2 [Indatafil].xml... 5 1.2.3 Hantering av filer... 5 2 Indata... 6 2.1 Menyer... 6 3 Indata... 8

Läs mer

Program S3.21 SOFTWARE ENGINEERING AB BYGGTEKNISKA PROGRAM GENOMSTANSNING

Program S3.21 SOFTWARE ENGINEERING AB BYGGTEKNISKA PROGRAM GENOMSTANSNING Program S3.21 SOFTWARE ENGINEERING AB BYGGTEKNISKA PROGRAM GENOMSTANSNING BYGGTEKNISKA PROGRAM Genomstansning Software Engineering AB Hisingsgatan 30 417 03 Göteborg Tel/Fax: 031-50 83 30/50 83 33 E-mail

Läs mer

Dimensionering för tvärkraft Betong

Dimensionering för tvärkraft Betong Dimensionering för tvärkraft Betong Tvärkrafter Huvudspänningar Skjuvsprickor Böjskjuvsprickorna initieras i underkant p.g.a. normalspänningar som överstiger draghållfastheten Livskjuvsprickor uppträder

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

CAEBSK10 Balkpelare stål

CAEBSK10 Balkpelare stål CAEBSK10 Balkpelare stål Användarmanual 1 Eurocode Software AB Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...3 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBSK10...4 2.2 INDATA...4 2.2.1 GRUNDDATA...5

Läs mer

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg Pelare ÖVNING 27 Pelaren i figuren nedan i brottgränstillståndet belastas med en centriskt placerad normalkraft 850. Kontrollera om pelarens bärförmåga är tillräcklig. Betong C30/37, b 350, 350, c 50,

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec211 Balk betong Dimensionering av balkar i betong enligt SS EN 1992-1-1. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec211 Balk betong Sidan 2(27) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Eurocode Software AB. CAEBBK04 Sprickbredd. Användarmanual

Eurocode Software AB. CAEBBK04 Sprickbredd. Användarmanual Sprickbredd Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 3 2 INSTRUKTIONER 4 2.1 KOMMA IGÅNG MED 4 2.2 INDATA 5 2.2.1 BETONG & ARMERING 6 2.2.2 TVÄRSNITT 6 2.2.3

Läs mer

Eurocode Software AB. CAEBBK25 Skevböjning. Användarmanual

Eurocode Software AB. CAEBBK25 Skevböjning. Användarmanual Skevböjning Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll SKEVBÖJNING 3 1 INLEDNING 3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 3 2 INSTRUKTIONER 4 2.1 KOMMA IGÅNG MED 4 2.2 INDATA 5 2.2.1 BETONG & ARMERING 6 2.2.2 PARAMETRAR

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

FMN140 VT07: Beräkningsprogrammering Numerisk Analys, Matematikcentrum

FMN140 VT07: Beräkningsprogrammering Numerisk Analys, Matematikcentrum Johan Helsing, 20 februari 2007 FMN140 VT07: Beräkningsprogrammering Numerisk Analys, Matematikcentrum Projektuppgift Syfte: att träna på att skriva ett lite större Matlabprogram med relevans för byggnadsmekanik.

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Eurokoder betong. Eurocode Software AB

Eurokoder betong. Eurocode Software AB Eurokoder betong Eurocode Software AB 1.1.2 Eurokod 2 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3 Material Kapitel 4 Beständighet och täckande betongskikt Kapitel 5 Bärverksanalys

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec711 Vinge Programmet beräknar snittkrafter och deformationer för raka och sneda vingar i brott- och brukgränstillstånd. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec711 Vinge

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

Dimensionering för moment Betong

Dimensionering för moment Betong Dimensionering för moment Betong Böjmomentbelastning x Mmax Böjmomentbelastning stål och trä σmax TP M σmax W x,max z I y M I z max z z y max x,max M W z z Bärförmåga: M R f y W Betong - Låg draghållfasthet

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec710 Vinkelstödmur Programmet beräknar grundtryck och grundlaster i brott- och brukgränstillstånd för vinkelstödmurar. Det utför även stabilitetsberäkningar. Användarmanual

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER Datum: 01-1-07 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde Innehåll Om arbetsflöden...2 Objektdata...3 Objektidentifikation...3 Datum och villkor...4 Beskrivning...5 Ganttchart...6 Objektstruktur...6 Skapa objekt...6 Ta bort objekt...10 Sorteringsordning...10

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) ÖSNINGAR DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Spänningarna i en balk utsatt för transversell last q(x) kan beräknas med formeln σ x M y z I y Detta uttryck är relaterat (kopplat) till ett koordinatsystem

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Material, form och kraft, F11

Material, form och kraft, F11 Material, form och kraft, F11 Repetition Dimensionering Hållfasthet, Deformation/Styvhet Effektivspänning (tex von Mises) Spröda/Sega (kan omfördela spänning) Stabilitet instabilitet Pelarknäckning Vippning

Läs mer

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Innehåll Sida Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42 Planritningar 43 Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Expansionsfogavstånd/hänvisningar

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

CAETRA10 Balkpelare trä

CAETRA10 Balkpelare trä Balkpelare trä Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll BALKPELARE TRÄ 3 1 INLEDNING 3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 3 2 INSTRUKTIONER 4 2.1 KOMMA IGÅNG MED 4 2.2 INDATA 5 2.2.1 GRUNDDATA 6 2.2.2 MATERIAL

Läs mer

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 1 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 1 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg Böjning ÖVNING 1 Bestäm M Rd Betong C30/37 XC3 vct ekv = 0,50 L100 Stenmax = 12 mm 4ϕ16 A s = 4 201 = 804 mm 2 Täckskikt: ϕ16 C nom = c min +Δc dev, Δc dev = 10 mm C min = max (c min,b, c min,dur, 10 mm)

Läs mer

CAEMRK12 Grundplatta. Användarmanual

CAEMRK12 Grundplatta. Användarmanual Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEMRK12...5 2.2 INDATA...5 2.2.1 GRUNDDATA...6 2.2.2 GEOMTERI...7 2.2.3

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

CAEBBK10 Balkpelare betong

CAEBBK10 Balkpelare betong CAEBBK10 Balkpelare betong Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 1.1.1 ARMERING BALKAR OCH PLATTOR...3 1.1.2 NEDBÖJNING BALKAR OCH PLATTOR...4 1.1.3

Läs mer

Program S3.06. SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Betong. Dimensionering av balk/plattstrimla

Program S3.06. SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Betong. Dimensionering av balk/plattstrimla Program S3.06 SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Betong Dimensionering av balk/plattstrimla BYGGTEKNSKA PROGRAM - BETONG Dimensionering av balk/plattstrimla Sotware Engineering AB Hisingsgatan

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark Möjligheter med samverkanskonstruktioner Stålbyggnadsdagen 2016 2016-10-26 Jan Stenmark Samverkanskonstruktioner Ofrivillig samverkan Uppstår utan avsikt eller till följd av sekundära effekter Samverkan

Läs mer

CWPlot - Användarbeskrivning

CWPlot - Användarbeskrivning C/W CadWare CWPlot - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt Utskrift av ritning vanligen kallat Plotting kan ske med hjälp av MicroStations

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Presentationer med power-point 2013

Presentationer med power-point 2013 Presentationer med power-point 2013 Powerpoint PowerPoint är ett program som används för att framställa både enkla och mer professionella presentationer. En presentation består av flera sidor som du skapar

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec702 Rymdpålgrupp Lastkombinering Analys av Rymdpålgrupp. Resultatet omfattar pålgruppens förskjutningar och pålarnas krafter. Användarmanual Rev A Eurocode Software AB caec702

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Drag och tryckarmering

Drag och tryckarmering Inledning Detta dokument redovisar uppdateringar och förbättringar som är gjorda i respektive version av programmen. Förklaringar Hjälptexter Gula fält med text som visas när du för markören över indatafältet.

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer