TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning!"

Transkript

1 NR 2, JUNI 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, Påverka morgondagens energianvändning! Alla vill ta Socialt Ansvar SÄKRARE BYGGNADER MED PLANERAD LIVSLÄNGD LENA MOSSBERG, DOCENT I MARKNADSFÖRING: TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER

2 LEDARE Att vara på resa Att resa innebär nya intryck och upplevelser och möten med nya kulturer. De flesta av oss tycker det är uppfriskande och roligt att upptäcka nya platser och miljöer. Vilken typ av upplevelser du än söker, till exempel mat och dryck, kultur, storstad, lantliv eller natur så skulle det inte vara lika roligt om allting var precis som hemma. En del av upplevelsen är just att få möta det nya och oväntade. Men, i vissa fall, är det ändå bra när man vet precis vad som väntar. Jag tänker till exempel på hotell. Numera finns en global standard som definierar begrepp inom området turism, som hotell, pensionat och vandrarhem. Att köpa tåg- och tunnelbanebiljetter i automater utomlands är ett annat exempel på en situation som kan vara ganska knepig. Förhoppningsvis kommer det att bli lättare framöver när en ny global ISO-standard för biljett- och uttagsautomater blir färdig. Många vill också köpa presenter med sig hem från resan och då kan det vara tryggt att veta att en tröja i storlek medium är densamma i hela Europa, enligt en ny storleksstandard för kläder. Det var några exempel på när internationella standarder kan underlätta livet för oss som resenärer. Men upplevelsen, den personliga, är givetvis alltid unik! Nu när många av oss snart ska ut på långa eller korta resor passar jag på att önska glad sommar! LARS FLINK, VD SIS SIS STANDARD MAGAZINE INNEHÅLL SIS STANDARD MAGAZINE NR 2, JUNI 2005 ÅRGÅNG 5 NOTISER OCH BOKTIPS NOTISER OCH SIS I MEDIA NOTISER TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER SIS SEMINARIUM EN HÅLLBAR YTTRE MILJÖ SPAR PENGAR MED STANDARDER BÄTTRE FLYT MED NY VATTENSTANDARD PÅVERKA MORGONDAGENS ENERGIANVÄNDNING! JAG ÄR IMPONERAD AV DET EFFEKTIVA ARBETET SIS MEDLEM FRÅGAN OCH KURSKALENDARIUM SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE PRIS: 60 kr. exkl. moms, 240 kr./år ADRESS: Stockholm BESÖKSADRESS: Sankt Paulsgatan 6 TELEFON: ANSVARIG UTGIVARE: Olle Axenborg REDAKTÖR: Lovisa Krebs REDAKTION OCH PRENUMERATIONSSERVICE: PRESSKONTAKT: Victoria Jonsson MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Pamela Collin, Maria Forsberg, Lena Lidberg, Annelie Kjellberg, Sten Sture Skaldeman, DESIGN: Semester Design PRODUKTION: POE REPRO: Bildrepro TRYCK: Alloffset DISTRIBUTION: OnTime SIS STANDARD MAGAZINE ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. ANVÄNDNING AV STANDARDER syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. SIS VERKSAMHETER BEDRIVS i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor samt i två aktiebolag: SIS Forum och SIS Förlag. SIS omsätter cirka 200 miljoner kronor och har 155 anställda. 2 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

3 Stort intresse för socialt ansvar NOTISER ARBETET MED ATT TA FRAM en standard för socialt ansvarstagande är i full gång. Det svenska arbetet sker i SIS projekt Socialt ansvarstagande, med ordförande Staffan Söderberg, Skanska. Nu har vi delat in oss i arbetsgrupper och alla kan delta i den grupp som de är mest intresserade av. Det finns sex grupper; tre strategiska grupper för marknadsföring och information kring projektet och tre grupper som ska arbeta med själva innehållet i standarden, berättar Staffan Söderberg. Det är ett väldigt stort intresse kring projektet och fler deltagare tillkommer hela tiden. Från de som redan är med märks ett stort engagemang och en iver att sätta igång med det konkreta arbetet, säger Staffan Söderberg. Det svenska projektet följer noga det som sker i den internationella arbetsgruppen inom ISO. Flera av de svenska experterna är även med i ISO-arbetet, dels för att föra vidare de svenska synpunkterna och också för att återkoppla till de svenska deltagarna. Något som är speciellt för just den här standarden är idén med representation från alla tänkbara organisationer i samhället. I projektgruppen finns experter från näringsliv, löntagarorganisationer, konsumentorganisationer, frivilligorganisationer, offentlig sektor och övriga, t ex finansiella sektorn och akademiska sektorn. En av deltagarna och även ISO-representant är Sofia Hagman, ansvarig för KPAs samhällsansvar på KPA AB. Varför har KPA valt att gå med i projektet för socialt ansvarstagande? Det här är ett viktigt projekt och vi vill vara med och påverka de riktlinjer som ska tas fram. Vi är ett pensionsbolag som gör etiska placeringar med tydliga kriterier. Vi placerar inte i företag som tillverkar vapen, tobak, alkohol eller spel och inte heller i företag som har en negativ påverkan på miljön. Däremot placerar vi i organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och miljön. Vi tar ett socialt ansvar genom våra placeringar. Vad hoppas ni få ut av projektet? Bra riktlinjer som så många som möjligt kan använda. Många brinner för detta område men det är fortfarande ganska stort och brett. Med tydliga och bra riktlinjer blir det lättare för fler att engagera sig. Vi hoppas också visa vägen för fler finansiella bolag som kan påverka samhället positivt genom sina placeringar. Vad vill du bidra med? Att få med användarperspektivet så att riktlinjerna inte blir för snäva och inte ännu en pappersprodukt som står i bokhyllan. Jag vill verka för att så många som möjligt kommer vilja använda och följa dem. Lovisa Krebs Fakta om Socialt Ansvarstagande Titel: Guidance on Social Responsibility, ISO Standardens använding: alla typer av organisationer Typ av standard: riktlinjer (ej tredjepartscertifiering) Färdig: Tre års utvecklingstid färdig standard kvartal ett Sekretariatet delas mellan ABNT i Brasilien och svenska SIS. För mer information kring SIS projekt för Socialt Ansvarstagande gå in på sis.se/sr eller kontakta Staffan Söderberg, ordförande, eller Bengt Rydstedt, projektledare SIS, SIS-MEDLEM ÅRETS EXPORTFÖRETAG BABYBJÖRN, SOM TILLVERKAR småbarnsartiklar, får Exportrådets utmärkelse Årets exportföretag. Det är en stor ära och heder. Priset blir också ett viktigt säljverktyg i våra 25 exportländer, säger VD:n Björn Jacobson. Han startade BabyBjörn 1961 tillsammans med sin svägerska och företaget är fortfarande i familjens ägo. I början av 1990-talet flyttade BabyBjörn sin produktion till låglöneländer som Turkiet, Lettland och Kina. Produktionen av plastartiklar som pottor, haklappar, tallrikar och bestick ligger fortfarande kvar i Lanna i Småland. Den svenska marknaden står för bara 6 procent av fjolårets omsättning på 260 miljoner kronor. Företaget exporterar till bland annat EU, Nordamerika, Japan och Australien. Vi gör bärselar per år, men det föds över 10 miljoner bebisar på våra marknader per år, så vi kan växa mycket ännu, säger Björn Jacobson. Källa: Dagens Industri Boktips från SIS Förlag Beställ på eller via kundtjänst: LIVSLÄNGDSPLANERING AV BYGGNADER OCH BYGGSERVICE är boken som hjälper dig att förutse hur länge byggnadsverk kommer att hålla, planera underhållsarbete samt revision och granskning av prestanda. Den ger dig exempel på hur du kan tillämpa faktormetoden för att öka förståelsen och underlätta användandet av den. Du får även en illustrativ jämförelse med förhållanden och villkor i ett produkt- och tillverkningsområde. PRIS: 590 KRONOR Art. nr CSR SOCIALT ANSVARS- TAGANDE FÖR FÖRETAG ger en introduktion till vad socialt ansvarstagande kan omfatta och ger en praktisk vägledning för hur du kan arbeta för att integrera det i verksamheten. Du får råd och rekommendationer om hur du kan utveckla och tydliggöra ditt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Boken beskriver även införandet av ett ledningssystem och hur du steg för steg kan genomföra en hållbarhetsredovisning. PRIS: 495 KRONOR Art. nr ISO FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG är boken som svarar på frågor som varför behöver jag ett miljöledningssystem, hur fungerar det och hur gör jag? Boken är användbar för de företag som vill förbättra sitt befintliga miljöledningssystem och de som står i begrepp att utforma ett nytt som uppfyller kraven i ISO som gäller från årsskiftet 2004/2005. PRIS: 650 KRONOR Art. nr JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 3

4 NOTISER LÄTTARE FÖR KONSUMENTER ATT VÄLJA LÅGSTRÅLANDE MOBIL HURUVIDA STRÅLNINGEN FRÅN våra mobiler verkligen är skadlig eller inte debatteras fortfarande flitigt bland forskare och mobilbranschen. Mycket av oenigheten har berott på svårigheterna att jämföra de olika forskningsresultaten eftersom helt olika metoder har använts. Snart kan det dock vara slut på käbblet. Det är det internationella standardiseringsorganet IEC, International Electrotechnical Commission, som efter påtryckningar från mobilindustrin har tagit fram ett fördrag som de hoppas ska kunna underlätta jämförelser av olika länders studier i ämnet. Organisationens cirka 100 medlemsländer, däribland Sverige, uppmanas att använda en gemensam standard när de mäter mobilstrålningen, det så kallade SAR-värdet eller Specific Absorption Rate. IEC menar att den nya standarden kommer att underlätta för konsumenterna att köpa mobiltelefoner som anses avge mindre mängder strålning. Skalan kommer dock inte att ange någon övre gräns för hur mycket strålning en mobil får avge. Källa: Dagens Industri SIS i media MER MILJÖMEDVETNA TRANSPORTKÖPARE TRANSPORTKÖPARNA BLIR ALLT mer miljömedvetna menar Exel, ett världsomspännande företag inom supply chain management, som innefattar spedition, logistik och lagerhållning. Kunderna vill veta hur just deras transportflöden påverkar miljön och hur de ska göra för att minska miljöbelastningen. Efterfrågan på miljönyckeltal har fördubblats det senaste året, något Exel säger hänger ihop med att allt fler företag vill miljöcertifieras. Kundernas miljösträvan blir allt mer integrerad i affärsnyttan. Vår största utmaning är att tillsammans med kunderna hitta lösningar som minskar logistikens miljöbelastning, säger Åke Hallström, miljöansvarig för Exel Sverige. Miljönyckeltal tas fram genom en formel där man lägger in uppgifter på ett företags transporter. Därefter analyseras utsläppsvärdena och kunden får ett skräddarsytt förslag på åtgärder och rekommendationer för sina flöden. Nyckeltalen används sedan i företagets förbättringsarbete med mål att minska belastningen på miljön. Exel är, i likhet med hundratals svenska åkerier, sedan juni 2004 miljöcertifierade enligt ISO Källa: Sveriges Åkeriföretag SIS verkar inom väldigt många olika områden. Det visar några av klippen om SIS från mars, april och maj Aftonbladet 9 maj 2005 Allting omkring oss, från A4-papper till städkvalitet, är standardiserat. Det underlättar livet i stort, säger Helena Sellerholm på SIS, Swedish Standards Institute. Nästan allting är standardiserat för att passa ihop med andra saker i alla länder. Det är helt enkelt praktiskt för både tillverkare och användare. Behovet av gemensamma standarder exploderade på talet, med EU och fri rörlighet för varor och tjänster. AFTONBLADET Vardagen är full av standarder. Att vi kan köpa en filmrulle över hela världen som passar kameran, eller att leksaker är säkerhetsreglerade är en standards förtjänst. Vi blir sällan upphetsade av en bra standard, men vi blir upprörda när den inte finns, säger Lars Flink, VD för Swedish Standards Institute. KVALITETSMAGASINET Företag tjänar på att använda sig av standarder i sin verksamhet, det kommer fram i en uppsats som precis skrivits av två studenter på Handelshögskolan. De har också kommit fram till att företags- och industristandarder kortsiktigt kan användas som konkurrensfördel och att internationella standarder fått ökad betydelse. I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute som tillsammans med svenska företag driver standardiseringsarbetet. MEKANIK INFORMATION MED INDUSTRINYTT Svenska storföretag vill ha en internationell standard för socialt ansvarstagande och etik i företagen. Nu vill de vara med och forma riktlinjerna när svenska SIS tar fram ISO den nya internationella standarden för etik. DAGENS INDUSTRI Efter de många livsmedelsskandaler som har förekommit på senare år ställer konsumenterna allt högre krav på bra och säker mat. En ny global standard för livsmedelssäkerhet ska hjälpa livsmedelsproducenter i alla led att följa samma system. SIS, Swedish Standards Institute, är Sveriges representant i det globala arbetet. LIVSMEDEL I FOKUS Syftet med standarderna är att optimera förpackningsavfallet, samt att förpackningarna görs så miljövänliga som möjligt. De nya standarderna är dessutom viktiga ur ett miljöperspektiv eftersom de bidrar till minskad förbrukning av ej förnybara resurser och materialåtervinning, säger Stig Pettersson, projektledare på SIS. MILJÖ-EKO 4 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

5 Byggnader med planerad livslängd spar resurser NOTISER INOM ISO, den internationella standardiseringsorganisationen, pågår ett projekt för att utveckla metoder att kunna förutse och planera byggnaders livslängd. Ett resultat är att nya byggnader får ett gott underlag till underhållsplaner redan från start. Standarderna är även ett viktigt redskap för att uppfylla kraven i CPD, EU:s byggproduktdirektiv. En konskvens av direktivet är att byggnader bör livslängdsplaneras, vilket innebär att produkter som varaktigt monteras i en byggnad bör vara livslängdsdeklarerade, säger Christer Sjöström, professor vid högskolan i Gävle och ordförande i SIS projekt Kretslopp och livslängdsplanering. I korthet går livslängdsplanering ut på att ett byggnadsverk projekteras och byggs för en avsedd livslängd. Byggnadsdelar som inte med rimliga tekniska och ekonomiska insatser kan bytas ut eller göras åtkomliga för underhåll ska visas klara hela byggnadsverkets livslängd. Övriga byggnadsdelar kan ha en kortare, men deklarerad, livslängd. Projektörens uppgift är att passa samman produkter så att byggnaden uppfyller den avsedda livslängden. Utifrån byggherrens idé ska bygget optimeras och då är livslängdsplanering ett verktyg för det, säger Christer Sjöström. En byggherre har en idé om hur byggnaden ska användas och hur länge. Utifrån den ska bygget optimeras på bästa sätt och då är livslängdsplanering ett verktyg för det. Målgruppen för standarden är till exempel projekteringsingenjörer, konstruktörer, arkitekter, byggentreprenörer, fastighetsförvaltare/ägare, värderingsmän och mäklare, säger Christer Sjöström. På sikt kommer standarderna i serien ISO också att bli CEN-standarder. Den 27 september erbjuder SIS Forum ett seminarium i livslängdsplanering av byggnadsverk. Du lär dig hur man tar fram underlag för underhåll och drift samt ekonomisk och miljömässig värdering i syfte att optimera byggnader funktionellt. För mer information: Margaret Lönnsjö, projektledare SIS, Christer Sjöström, ordförande Kretslopp och Livslängdsplanering, SIS/TK 209, , För information om kursen i höst: Helena Imhäuser, SIS Forum, SIS satsar på online-tjänster SIS FÖRLAG HAR NYLIGEN LANSERAT flera nya online-tjänster. CE Bygg och CE Maskinsäkerhet förenklar för kunden genom att samla aktuell information om vad som gäller för CE-märkning av en viss produkt och vägleder i processen med att CE-märka. Kunden kan vara säker på att alltid ha tillgång till information om de senaste standarderna och får även viktig förhandsinformation om pågående standardiseringsarbete. Det har tidigare inte funnits någon plats där all information om CE-märkning av byggprodukter varit samlad. Med hjälp av den nya tjänsten kommer tillverkare, inköpare och säljare enkelt kunna hålla sig uppdaterade om det finns harmoniserade standarder inom ett specifikt område, säger Curt Linder, projektledare på SIS. I online-tjänsten för maskinsäkerhet finns utöver information om alla standarder även texter från Arbetsmiljöverket, maskindirektivet och författningar. Ytterligare en ny online-tjänst är e-nav, som kan liknas vid ett standardbibliotek på internet. Genom e-nav kan alla personer på ett företag via en fleranvändarlicens få tillgång till de standarder som de behöver. All information är då samlad på ett ställe och ständigt uppdaterad. Lovisa Krebs CE Bygg (överst) och CE Maskinsäkerhet förenklar för kunden genom att samla aktuell information om vad som gäller för CE-märkning av en viss produkt och vägleder i processen med att CE-märka. Ytterligare en ny online-tjänst är e-nav, som kan liknas vid ett standardbibliotek på internet. Läs mer om dessa tjänster på sis.se CE Bygg: Curt Linder, projektledare SIS, , CE Maskinsäkerhet: Mattias Lafvas, projektledare SIS, , SIS Förlag kundtjänst, , E-nav: Andreas Åhlund, kundansvarig SIS Förlag, , JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 5

6 Bilderna är tagna på Elite Plaza Hotel i Göteborg och Landvetter Flygplats.

7 TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER Inom turismen finns ett allt större behov av standarder, säger Lena Mossberg, docent i marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg. Genom SIS är hon en av experterna i ett internationellt utvecklingsprogram kring standarder och kvalitet. Bakom programmet står EU och nio länder i Sydostasien. Text: Lena Lidberg Foto: Anders Erlandsson

8 De asiatiska länderna har själva valt vilka områden som de vill satsa på. Det är oerhört kul att turism är ett av dem, eftersom det är en så stor och viktig näringsgren. FRÅN SITT TJÄNSTERUM på nionde våningen har hon en fantastisk utsikt över Göteborg. Strax nedanför ligger Hagakyrkan och i fjärran skymtar Göta Älv. Lena Mossberg har sin arbetsplats på Vasagatan, närmare bestämt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Men hon är ofta på resande fot. Hennes specialområde är turism. I 20 år har jag arbetat med utbildningar inom turismområdet, berättar hon. Lena Mossberg har även forskat i kvalitet och kvalitetsutvärderingar kring resor, hotellvistelser och liknande. Hennes doktorsavhandling publicerades 1994 och handlar om kundtillfredsställelse vid paketresor. I fjol fick hon stor uppmärksamhet för sin bok Att skapa upplevelser från OK till WOW, som utsågs till bästa marknadsföringsbok 2004 av Sveriges Marknadsförbund. DEN SENASTE TIDEN har hon delvis varit tjänstledig från Handelshögskolan för att arbeta som gästprofessor i Grythyttan, där hon tillhör institutionen för restaurang- och måltidskunskap vid Örebro universitet. I många av de asiatiska länderna finns ett stort sug efter kunskap om européernas resmönster, krav och önskemål. LENA MOSSBERG är docent i marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar bland annat inom ämnet turism. I grunden är hon civilekonom och har tidigare arbetat bland annat på högskolan i Östersund. FÖDD: 1956 på Kinnekulle. FAMILJ: Gift med Hans. Sönerna Klas, 15 år och Linus, 14 år. BOR: I radhus i Änggården, Göteborg. FRITID: Är ofta ute och rör på mig och tycker om att vistas i naturen. Gillar att springa, åka skidor, plocka svamp och vara ute med båten. Går kurs för att ta jägarexamen. Sedan 2004 är hon dessutom engagerad i ett EU-projekt som pågår i Sydostasien. Projektet omfattar nio länder: Thailand, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Brunei, Vietnam, Kambodja och Laos. Alla länderna tillhör samarbetsorganisationen ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. I ASEAN ingår även Myanmar/ Burma, som dock inte deltar i EU-projektet. Under tre år ska EU stötta och bistå de deltagande länderna med utbildning inom fem områden: livsmedel, läkemedel, kosmetik, el och turism. Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har genom SIS Forum valt ett antal svenska experter som medverkar i de projekt som kretsar kring livsmedelssäkerhet, elsäkerhet och turism. De asiatiska länderna har själva valt vilka områden som de vill satsa på. Det är oerhört kul att turism är ett av dem, eftersom det är en så stor och viktig näringsgren, säger Lena Mossberg. Hon konstaterar att vissa av länderna, till exempel Laos och Kambodja, är lite av nybörjare i branschen. Men flera andra länder har en mycket välutvecklad turism, däribland Singapore. Här finns många kunskaper att ta fasta på även för EU-länderna. LENA MOSSBERG ÄR EN AV de experter som SIS Forum har knutit till sig för att genomföra uppdraget. Och det är inte första gången som hon arbetar i Asien. Bland annat har hon och familjen under ett år bott i Kina, där hon i början av 90-talet startade en turismutbildning för FN:s räkning. Asien har en speciell dragningskraft 8 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

9 tittar researrangörerna på allt från ländernas infrastruktur till sjukvård och krishantering, inte minst nu efter tsunamikatastrofen, säger Lena Mossberg. Även från resenärens sida finns ofta en hel del frågor. Finns det säkerhetsbälten och barnstolar i taxibilarna? Uppfyller dykutbildningarna alla säkerhetskrav? Vilka förväntningar bör man ha på ett trestjärnigt hotell? Inom många områden finns ett behov av standardisering och jag kan tänka mig att EU-projektet på sikt kommer att leda fram till nya standarder inom turismområdet. Enhetliga regler och begrepp underlättar kommunikationen, vilket är något som både turisterna och turistnäringen tjänar på, säger Lena Mossberg. EU-PROJEKTET FORTSÄTTER nu med ett antal utbildningar. Bland annat har Lena Mossberg ansvarat för ett seminarium om marknadsföring, kvalitet och kundtillfredsställelse i Filippinerna. Senare i år planerar vi dessutom att bjuda in representanter för ASEAN-länderna till ett turismseminarium i Sverige. Enhetliga regler och begrepp underlättar kommunikationen, vilket är något som både turisterna och turistnäringen tjänar på, säger Lena Mossberg. på mig. Därför funderade jag inte särskilt länge när SIS frågade om jag ville delta i EU-projektet. Uppdraget innebär att hon gör flera resor till Sydostasien. Den första genomfördes i januari 2004, då hon arbetade med en förstudie som låg till grund för det fortsatta utvecklingsprogrammet. Lena Mossberg började med att besöka Jakarta i Indonesien, där projektet har sitt huvudkontor. Därefter for hon till Vietnam och Filippinerna. Syftet var att kartlägga de nationella standarderna och standardiseringsbehoven. Jag intervjuade företrädare för hotellbranschen, transportsektorn, de nationella turistråden, researrangörerna, resebyråerna och guideorganisationerna, berättar Lena Mossberg. MED HJÄLP AV ett par medarbetare från projektkontoret genomfördes också intervjuer och enkäter i de övriga sydostasiatiska länderna. Uppgifterna samlades i en rapport som Lena Mossberg några månader senare presenterade på ett ASEAN-möte på Bali. Här enades deltagarna om att gå vidare med programmet och satsa pengar i projektet. I många av de asiatiska länderna finns ett stort sug efter kunskap om européernas resmönster, krav och önskemål. Samtidigt HUR GÖR DU FÖR ATT LYCKAS I PROJEKTARBETET? Här är några punkter som Lena Mossberg tycker är viktiga för att nå framgång i internationella projekt: Utgå från sunt förnuft och var flexibel. Det är viktigt att projektet inte kör fast. Var ödmjuk inför andras kunskap. Bli inte besviken om du själv inte får din vilja igenom. Var nyfiken! Fråga hur andra gör då får du chans att öka dina egna kunskaper. Var beredd på att improvisera. Internationella projekt kan vara tuffa, och det går inte alltid att följa ursprungsplanen. FAKTA SAMARBETSPROGRAMMET mellan EU och nio sydostasiatiska länder pågår i tre år, från 2004 till Målet är att öka handeln mellan Asien och EU, bland annat genom satsningar på kvalitetsfrågor och standardisering. Ett av de projekt som svenska SIS Forum medverkar i berör turism. Två svenska experter, docent Lena Mossberg och civilingenjör Paul Matell, deltar bland annat som utbildare i projektet. BEFINTLIGA STANDARDER: Inom turismområdet finns i dag en mängd nationella standarder på olika håll i världen. Däremot finns bara en internationell ISO-standard, kring terminologi. På europeisk nivå finns ett fåtal CEN-standarder, bland annat kring dykutbildning. PÅGÅENDE STANDARDISERINGSARBETE: En europeisk standard kring språkresor är nästan klar. Från och med i år pågår även ett arbete som ska leda fram till en europeisk standard för turistguider. HEMSIDA: Projektet har en egen webbplats, JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 9

10 Standarder gör att vi kan agera på en större marknad Standardisering innebär att vi kan vässa oss i konkurrensen och att vi som ett relativt litet företag kan agera på en mycket större arena än annars. Det sade Signhild Hansen, VD Svenska Lantchips och vice ordförande i Svenskt Näringsliv, i sitt anförande vid SIS årliga seminarium den 19 april. Text: Lovisa Krebs Foto: Anette Tamm SEMINARIET, som arrangerades tillsammans med Svenskt Näringsliv, lockade cirka 150 personer som fick ta del av fyra intressanta föredrag. Internationell standardisering är en viktig plattform för oss i näringslivet, och vi måste använda oss av den för att sätta tryck på regeringar och myndigheter att avreglera och harmonisera nationella produktkrav, sade Signhild Hansen. Anna Sjödahl, Director Quality & Environment, Scania, berättade om hur standarder genomsyrar allt arbete på Scania: Vi har egna Scanianormer som innebär att vi har ett gemensamt sätt att agera inom organisationen, oavsett om det är Scania i Argentina eller Sverige, och vi ställer också standardiserade krav på våra leverantörer. Ulf Pehrsson, Vice President på Ericsson, pratade om hur de arbetar med socialt ansvarstagande inom Ericsson. Socialt ansvarstagande måste integreras fullt ut i verksamheten därför att våra kunder, medarbetare, aktieägare, investerare, m.fl. lägger allt större vikt vid de här frågorna. Alan Bryden, Generalsekreterare för ISO resonerade kring expansion med hjälp av standarder. Globaliseringen av varor och tjänster gör att ISOs roll har blivit mer aktuell på senare år. Säkerhetsfrågor och IT är exempel på områden som spänner vida över landsgränser och som hanteras av ISO. Sist ut var läkaren och hjärnforskaren Nils Simonsson som höll ett underhållande föredrag med rubriken Hjärnans sätt att standardisera. Du som inte var med kan gå in och lyssna på föredragen på sis.se. Cirka 150 personer hade samlats till SIS årliga seminarium. Deltagarna gav arrangemanget och talarna ett mycket högt betyg. Standarder gör att vi kan agera på en större marknad, sade Signhild Hansen, VD Svenska Lantchips och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. Globaliseringen av varor och tjänster gör att ISOs roll har blivit mer aktuell på senare år, sade Alan Bryden, Generalsekreterare för ISO. Hjärnforskaren Nils Simonsson illustrerade på ett mycket underhållande sätt hur vi människor tänker och agerar i olika situationer. Socialt ansvarstagande måste integreras fullt ut i verksamheten, sade Ulf Pehrsson, Vice President, Ericsson. Vi har egna Scanianormer som innebär ett gemensamt sätt att agera inom organisationen, sade Anna Sjödahl, Director Quality & Environment, Scania. 10 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

11 Överallt är du omgiven av standarder. VILL DU FÖRDJUPA DIG? PÅ ÄR DE GRÖNA PRICKARNA KLICKBARA.

12 En hållbar yttre miljö Arbetet med att skapa ett miljövänligare samhälle är omfattande. Gemensamma mät- och analysmetoder är ett sätt att förbättra och förenkla miljöövervakningen på lokal, regional och global nivå. Standarder gör det möjligt. Text: Annelie Kjellberg 12 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

13 med standarder MILJÖGIFTER I MARK och vatten, sopberg, tunnare ozonskikt och klimatförändringar. Inga muntra besked för den som sätter sig in i miljöproblematiken. Men på problem finns alltid lösningar, ibland flera. Standardiseringsarbetet handlar om att enas kring en. Standardiseringsarbetet bygger på att få alla i samma båt. Vill man ha jämförbara resultat så måste man ha gemensamma mät- och analysmetoder, säger Hans Borg, professor på Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, vid Stockholms Universitet och ordförande för SIS projekt för kemiska vattenundersökningar, som arbetar mot de internationella standardiseringsorganen CEN och ISO. Just nu tittar vi till exempel på EG:s nya ramdirektiv för vattenresurser med krav på medlemsländerna att klassificera och ekologiskt beskriva sjöar och vattendrag. I anslutning till direktivet finns en lista med 32 farliga ämnen, men det saknas ännu gemensamma standardmetoder för att analysera vissa av dessa ämnen med tillräcklig känslighet, säger Hans. ETT ANNAT AKTUELLT projekt som åligger kommittén är att hitta metoder för att bestämma resthalter i miljön från persistenta organiska miljögifter och olika bekämpningsmedel som till exempel fosforföreningar. Bromerade flamskyddsmedel som finns i datorer, möbler, m.m. är ett växande problem, liksom dioxiner. Dessutom jobbar kommittén numera alltmer med att standardisera automatiska analysmetoder eftersom det för laboratorierna innebär både högre precision, effektivisering och kostnadsbesparingar. Inom mikrobiologin är analysresultatet beroende av vilken metod man använder. Inom SIS gäller det att hitta metoder som också är användbara i tredje världen, säger Tommy Slapokas. Men oavsett inom vilket område man jobbar är en stor del av arbetet att revidera befintliga standarder. Det görs en översyn av standarder vart femte år både på internationell och nationell nivå och utifrån det bestäms om en standard ska revideras, så det är ett ständigt pågående arbete, säger Tommy Slapokas, mikrobiolog på Livsmedelsverket och ordförande i SIS projekt för mikrobiologiska vattenundersökningar. INOM DRICKSVATTENOMRÅDET där Tommy jobbar sker numera allt standardiseringsarbete på internationell ISO-nivå. I dagsläget tittar man mycket på en standard för den sporbildande bakterien Clostridium perfringens. I dricksvattensammanhang fungerar framför allt de långlivade sporerna som en indikator på att vattnet blivit förorenat i ett tidigare skede. Inom mikrobiologin är analysresultatet beroende av vilken metod man använder. Inom SIS gäller det att hitta metoder som också är användbara i tredje världen, vilket kräver att ingredienser och material för att genomföra analysen inte är för dyra och processen inte för automatiserad, säger Tommy Slapokas. IDAG ÄR MAN OCKSÅ i sluttampen på att färdigställa standarder för mät- och analysmetoder för de sjukdomsframkallande bakteriegrupperna Salmonella och Campylobacter. Den senare är FAKTA en betydligt vanligare smittkälla i Sverige än Salmonella. Den förekommer ofta i kyckling men kan också hittas i förorenat dricksvatten. Överlag försöker man jobba med dricksvattenproduktion ur ett förebyggande perspektiv, alltså inte bara med mät- och analysmetoder i efterhand. Istället försöker man hitta tillvägagångssätt för att kunna vidta åtgärder vid känsliga punkter innan produktionen är igång, som vid desinfektion och andra beredningssteg, berättar Tommy Slapokas. EN VISS EFTERKONTROLL kommer ändå alltid att behövas och där har standarder för mät- och analysmetoder en fortsatt viktig roll. I många fall är till och med specifika mikrobiologiska metodstandarder angivna i de regelverk som de svenska myndigheterna utfärdar för sådan kontroll. Idag pågår flera standardiseringsprojekt inom SIS under paraplybegreppet yttre miljö som innefattar luftkvalitet, markundersökningar, vattenundersökningar, karaktärisering av slam respektive avfall. SIS PROJEKT INOM STANDARDISERING för yttre miljö rör bland annat luftkvalitet, mark- respektive vattenundersökningar, karaktärisering av avfall, slam och odlingssubstrat. STANDARDERNA BEHÖVS FÖR MILJÖÖVERVAKNING som ska göras enligt svensk lag. Kontrollmyndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelserna ger konsulter och andra i uppdrag att samla in, mäta och analysera data. MÅLGRUPPER SOM BERÖRS AV STANDARDERNA inom detta område är laboratorier, myndigheter, kommuner, branschorganisationer, privata företag och konsultföretag. Kontaktpersoner på SIS: Leif Johanzon (vattenundersökningar), Lorena Olivares (mark, slam och avfall), Susanna Eriksson, (luft) gå in på sis.se JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 13

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc:

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc: NR 2, JUNI 2007 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing GODA RÅD FÖR EN LYCKAD PRESENTATION

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Innovation Standard Magazine Nr 4 December 2014 Pris 65 kr Magnus Karlsson arbetar med innovations ledningssystem,

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Rent hus Fläckfria fabriker. Standard Magazine. Möt SIS nya VD. Skydda dig mot företagets fiender. Så ska Bågenholm mäta vården

Rent hus Fläckfria fabriker. Standard Magazine. Möt SIS nya VD. Skydda dig mot företagets fiender. Så ska Bågenholm mäta vården STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 4 december 2012 Pris 65 kr Nu kommer nya mätmetoder och material som kan göra industrins

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer