TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning!"

Transkript

1 NR 2, JUNI 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, Påverka morgondagens energianvändning! Alla vill ta Socialt Ansvar SÄKRARE BYGGNADER MED PLANERAD LIVSLÄNGD LENA MOSSBERG, DOCENT I MARKNADSFÖRING: TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER

2 LEDARE Att vara på resa Att resa innebär nya intryck och upplevelser och möten med nya kulturer. De flesta av oss tycker det är uppfriskande och roligt att upptäcka nya platser och miljöer. Vilken typ av upplevelser du än söker, till exempel mat och dryck, kultur, storstad, lantliv eller natur så skulle det inte vara lika roligt om allting var precis som hemma. En del av upplevelsen är just att få möta det nya och oväntade. Men, i vissa fall, är det ändå bra när man vet precis vad som väntar. Jag tänker till exempel på hotell. Numera finns en global standard som definierar begrepp inom området turism, som hotell, pensionat och vandrarhem. Att köpa tåg- och tunnelbanebiljetter i automater utomlands är ett annat exempel på en situation som kan vara ganska knepig. Förhoppningsvis kommer det att bli lättare framöver när en ny global ISO-standard för biljett- och uttagsautomater blir färdig. Många vill också köpa presenter med sig hem från resan och då kan det vara tryggt att veta att en tröja i storlek medium är densamma i hela Europa, enligt en ny storleksstandard för kläder. Det var några exempel på när internationella standarder kan underlätta livet för oss som resenärer. Men upplevelsen, den personliga, är givetvis alltid unik! Nu när många av oss snart ska ut på långa eller korta resor passar jag på att önska glad sommar! LARS FLINK, VD SIS SIS STANDARD MAGAZINE INNEHÅLL SIS STANDARD MAGAZINE NR 2, JUNI 2005 ÅRGÅNG 5 NOTISER OCH BOKTIPS NOTISER OCH SIS I MEDIA NOTISER TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER SIS SEMINARIUM EN HÅLLBAR YTTRE MILJÖ SPAR PENGAR MED STANDARDER BÄTTRE FLYT MED NY VATTENSTANDARD PÅVERKA MORGONDAGENS ENERGIANVÄNDNING! JAG ÄR IMPONERAD AV DET EFFEKTIVA ARBETET SIS MEDLEM FRÅGAN OCH KURSKALENDARIUM SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE PRIS: 60 kr. exkl. moms, 240 kr./år ADRESS: Stockholm BESÖKSADRESS: Sankt Paulsgatan 6 TELEFON: ANSVARIG UTGIVARE: Olle Axenborg REDAKTÖR: Lovisa Krebs REDAKTION OCH PRENUMERATIONSSERVICE: PRESSKONTAKT: Victoria Jonsson MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Pamela Collin, Maria Forsberg, Lena Lidberg, Annelie Kjellberg, Sten Sture Skaldeman, DESIGN: Semester Design PRODUKTION: POE REPRO: Bildrepro TRYCK: Alloffset DISTRIBUTION: OnTime SIS STANDARD MAGAZINE ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. ANVÄNDNING AV STANDARDER syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. SIS VERKSAMHETER BEDRIVS i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor samt i två aktiebolag: SIS Forum och SIS Förlag. SIS omsätter cirka 200 miljoner kronor och har 155 anställda. 2 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

3 Stort intresse för socialt ansvar NOTISER ARBETET MED ATT TA FRAM en standard för socialt ansvarstagande är i full gång. Det svenska arbetet sker i SIS projekt Socialt ansvarstagande, med ordförande Staffan Söderberg, Skanska. Nu har vi delat in oss i arbetsgrupper och alla kan delta i den grupp som de är mest intresserade av. Det finns sex grupper; tre strategiska grupper för marknadsföring och information kring projektet och tre grupper som ska arbeta med själva innehållet i standarden, berättar Staffan Söderberg. Det är ett väldigt stort intresse kring projektet och fler deltagare tillkommer hela tiden. Från de som redan är med märks ett stort engagemang och en iver att sätta igång med det konkreta arbetet, säger Staffan Söderberg. Det svenska projektet följer noga det som sker i den internationella arbetsgruppen inom ISO. Flera av de svenska experterna är även med i ISO-arbetet, dels för att föra vidare de svenska synpunkterna och också för att återkoppla till de svenska deltagarna. Något som är speciellt för just den här standarden är idén med representation från alla tänkbara organisationer i samhället. I projektgruppen finns experter från näringsliv, löntagarorganisationer, konsumentorganisationer, frivilligorganisationer, offentlig sektor och övriga, t ex finansiella sektorn och akademiska sektorn. En av deltagarna och även ISO-representant är Sofia Hagman, ansvarig för KPAs samhällsansvar på KPA AB. Varför har KPA valt att gå med i projektet för socialt ansvarstagande? Det här är ett viktigt projekt och vi vill vara med och påverka de riktlinjer som ska tas fram. Vi är ett pensionsbolag som gör etiska placeringar med tydliga kriterier. Vi placerar inte i företag som tillverkar vapen, tobak, alkohol eller spel och inte heller i företag som har en negativ påverkan på miljön. Däremot placerar vi i organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och miljön. Vi tar ett socialt ansvar genom våra placeringar. Vad hoppas ni få ut av projektet? Bra riktlinjer som så många som möjligt kan använda. Många brinner för detta område men det är fortfarande ganska stort och brett. Med tydliga och bra riktlinjer blir det lättare för fler att engagera sig. Vi hoppas också visa vägen för fler finansiella bolag som kan påverka samhället positivt genom sina placeringar. Vad vill du bidra med? Att få med användarperspektivet så att riktlinjerna inte blir för snäva och inte ännu en pappersprodukt som står i bokhyllan. Jag vill verka för att så många som möjligt kommer vilja använda och följa dem. Lovisa Krebs Fakta om Socialt Ansvarstagande Titel: Guidance on Social Responsibility, ISO Standardens använding: alla typer av organisationer Typ av standard: riktlinjer (ej tredjepartscertifiering) Färdig: Tre års utvecklingstid färdig standard kvartal ett Sekretariatet delas mellan ABNT i Brasilien och svenska SIS. För mer information kring SIS projekt för Socialt Ansvarstagande gå in på sis.se/sr eller kontakta Staffan Söderberg, ordförande, eller Bengt Rydstedt, projektledare SIS, SIS-MEDLEM ÅRETS EXPORTFÖRETAG BABYBJÖRN, SOM TILLVERKAR småbarnsartiklar, får Exportrådets utmärkelse Årets exportföretag. Det är en stor ära och heder. Priset blir också ett viktigt säljverktyg i våra 25 exportländer, säger VD:n Björn Jacobson. Han startade BabyBjörn 1961 tillsammans med sin svägerska och företaget är fortfarande i familjens ägo. I början av 1990-talet flyttade BabyBjörn sin produktion till låglöneländer som Turkiet, Lettland och Kina. Produktionen av plastartiklar som pottor, haklappar, tallrikar och bestick ligger fortfarande kvar i Lanna i Småland. Den svenska marknaden står för bara 6 procent av fjolårets omsättning på 260 miljoner kronor. Företaget exporterar till bland annat EU, Nordamerika, Japan och Australien. Vi gör bärselar per år, men det föds över 10 miljoner bebisar på våra marknader per år, så vi kan växa mycket ännu, säger Björn Jacobson. Källa: Dagens Industri Boktips från SIS Förlag Beställ på eller via kundtjänst: LIVSLÄNGDSPLANERING AV BYGGNADER OCH BYGGSERVICE är boken som hjälper dig att förutse hur länge byggnadsverk kommer att hålla, planera underhållsarbete samt revision och granskning av prestanda. Den ger dig exempel på hur du kan tillämpa faktormetoden för att öka förståelsen och underlätta användandet av den. Du får även en illustrativ jämförelse med förhållanden och villkor i ett produkt- och tillverkningsområde. PRIS: 590 KRONOR Art. nr CSR SOCIALT ANSVARS- TAGANDE FÖR FÖRETAG ger en introduktion till vad socialt ansvarstagande kan omfatta och ger en praktisk vägledning för hur du kan arbeta för att integrera det i verksamheten. Du får råd och rekommendationer om hur du kan utveckla och tydliggöra ditt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Boken beskriver även införandet av ett ledningssystem och hur du steg för steg kan genomföra en hållbarhetsredovisning. PRIS: 495 KRONOR Art. nr ISO FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG är boken som svarar på frågor som varför behöver jag ett miljöledningssystem, hur fungerar det och hur gör jag? Boken är användbar för de företag som vill förbättra sitt befintliga miljöledningssystem och de som står i begrepp att utforma ett nytt som uppfyller kraven i ISO som gäller från årsskiftet 2004/2005. PRIS: 650 KRONOR Art. nr JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 3

4 NOTISER LÄTTARE FÖR KONSUMENTER ATT VÄLJA LÅGSTRÅLANDE MOBIL HURUVIDA STRÅLNINGEN FRÅN våra mobiler verkligen är skadlig eller inte debatteras fortfarande flitigt bland forskare och mobilbranschen. Mycket av oenigheten har berott på svårigheterna att jämföra de olika forskningsresultaten eftersom helt olika metoder har använts. Snart kan det dock vara slut på käbblet. Det är det internationella standardiseringsorganet IEC, International Electrotechnical Commission, som efter påtryckningar från mobilindustrin har tagit fram ett fördrag som de hoppas ska kunna underlätta jämförelser av olika länders studier i ämnet. Organisationens cirka 100 medlemsländer, däribland Sverige, uppmanas att använda en gemensam standard när de mäter mobilstrålningen, det så kallade SAR-värdet eller Specific Absorption Rate. IEC menar att den nya standarden kommer att underlätta för konsumenterna att köpa mobiltelefoner som anses avge mindre mängder strålning. Skalan kommer dock inte att ange någon övre gräns för hur mycket strålning en mobil får avge. Källa: Dagens Industri SIS i media MER MILJÖMEDVETNA TRANSPORTKÖPARE TRANSPORTKÖPARNA BLIR ALLT mer miljömedvetna menar Exel, ett världsomspännande företag inom supply chain management, som innefattar spedition, logistik och lagerhållning. Kunderna vill veta hur just deras transportflöden påverkar miljön och hur de ska göra för att minska miljöbelastningen. Efterfrågan på miljönyckeltal har fördubblats det senaste året, något Exel säger hänger ihop med att allt fler företag vill miljöcertifieras. Kundernas miljösträvan blir allt mer integrerad i affärsnyttan. Vår största utmaning är att tillsammans med kunderna hitta lösningar som minskar logistikens miljöbelastning, säger Åke Hallström, miljöansvarig för Exel Sverige. Miljönyckeltal tas fram genom en formel där man lägger in uppgifter på ett företags transporter. Därefter analyseras utsläppsvärdena och kunden får ett skräddarsytt förslag på åtgärder och rekommendationer för sina flöden. Nyckeltalen används sedan i företagets förbättringsarbete med mål att minska belastningen på miljön. Exel är, i likhet med hundratals svenska åkerier, sedan juni 2004 miljöcertifierade enligt ISO Källa: Sveriges Åkeriföretag SIS verkar inom väldigt många olika områden. Det visar några av klippen om SIS från mars, april och maj Aftonbladet 9 maj 2005 Allting omkring oss, från A4-papper till städkvalitet, är standardiserat. Det underlättar livet i stort, säger Helena Sellerholm på SIS, Swedish Standards Institute. Nästan allting är standardiserat för att passa ihop med andra saker i alla länder. Det är helt enkelt praktiskt för både tillverkare och användare. Behovet av gemensamma standarder exploderade på talet, med EU och fri rörlighet för varor och tjänster. AFTONBLADET Vardagen är full av standarder. Att vi kan köpa en filmrulle över hela världen som passar kameran, eller att leksaker är säkerhetsreglerade är en standards förtjänst. Vi blir sällan upphetsade av en bra standard, men vi blir upprörda när den inte finns, säger Lars Flink, VD för Swedish Standards Institute. KVALITETSMAGASINET Företag tjänar på att använda sig av standarder i sin verksamhet, det kommer fram i en uppsats som precis skrivits av två studenter på Handelshögskolan. De har också kommit fram till att företags- och industristandarder kortsiktigt kan användas som konkurrensfördel och att internationella standarder fått ökad betydelse. I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute som tillsammans med svenska företag driver standardiseringsarbetet. MEKANIK INFORMATION MED INDUSTRINYTT Svenska storföretag vill ha en internationell standard för socialt ansvarstagande och etik i företagen. Nu vill de vara med och forma riktlinjerna när svenska SIS tar fram ISO den nya internationella standarden för etik. DAGENS INDUSTRI Efter de många livsmedelsskandaler som har förekommit på senare år ställer konsumenterna allt högre krav på bra och säker mat. En ny global standard för livsmedelssäkerhet ska hjälpa livsmedelsproducenter i alla led att följa samma system. SIS, Swedish Standards Institute, är Sveriges representant i det globala arbetet. LIVSMEDEL I FOKUS Syftet med standarderna är att optimera förpackningsavfallet, samt att förpackningarna görs så miljövänliga som möjligt. De nya standarderna är dessutom viktiga ur ett miljöperspektiv eftersom de bidrar till minskad förbrukning av ej förnybara resurser och materialåtervinning, säger Stig Pettersson, projektledare på SIS. MILJÖ-EKO 4 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

5 Byggnader med planerad livslängd spar resurser NOTISER INOM ISO, den internationella standardiseringsorganisationen, pågår ett projekt för att utveckla metoder att kunna förutse och planera byggnaders livslängd. Ett resultat är att nya byggnader får ett gott underlag till underhållsplaner redan från start. Standarderna är även ett viktigt redskap för att uppfylla kraven i CPD, EU:s byggproduktdirektiv. En konskvens av direktivet är att byggnader bör livslängdsplaneras, vilket innebär att produkter som varaktigt monteras i en byggnad bör vara livslängdsdeklarerade, säger Christer Sjöström, professor vid högskolan i Gävle och ordförande i SIS projekt Kretslopp och livslängdsplanering. I korthet går livslängdsplanering ut på att ett byggnadsverk projekteras och byggs för en avsedd livslängd. Byggnadsdelar som inte med rimliga tekniska och ekonomiska insatser kan bytas ut eller göras åtkomliga för underhåll ska visas klara hela byggnadsverkets livslängd. Övriga byggnadsdelar kan ha en kortare, men deklarerad, livslängd. Projektörens uppgift är att passa samman produkter så att byggnaden uppfyller den avsedda livslängden. Utifrån byggherrens idé ska bygget optimeras och då är livslängdsplanering ett verktyg för det, säger Christer Sjöström. En byggherre har en idé om hur byggnaden ska användas och hur länge. Utifrån den ska bygget optimeras på bästa sätt och då är livslängdsplanering ett verktyg för det. Målgruppen för standarden är till exempel projekteringsingenjörer, konstruktörer, arkitekter, byggentreprenörer, fastighetsförvaltare/ägare, värderingsmän och mäklare, säger Christer Sjöström. På sikt kommer standarderna i serien ISO också att bli CEN-standarder. Den 27 september erbjuder SIS Forum ett seminarium i livslängdsplanering av byggnadsverk. Du lär dig hur man tar fram underlag för underhåll och drift samt ekonomisk och miljömässig värdering i syfte att optimera byggnader funktionellt. För mer information: Margaret Lönnsjö, projektledare SIS, Christer Sjöström, ordförande Kretslopp och Livslängdsplanering, SIS/TK 209, , För information om kursen i höst: Helena Imhäuser, SIS Forum, SIS satsar på online-tjänster SIS FÖRLAG HAR NYLIGEN LANSERAT flera nya online-tjänster. CE Bygg och CE Maskinsäkerhet förenklar för kunden genom att samla aktuell information om vad som gäller för CE-märkning av en viss produkt och vägleder i processen med att CE-märka. Kunden kan vara säker på att alltid ha tillgång till information om de senaste standarderna och får även viktig förhandsinformation om pågående standardiseringsarbete. Det har tidigare inte funnits någon plats där all information om CE-märkning av byggprodukter varit samlad. Med hjälp av den nya tjänsten kommer tillverkare, inköpare och säljare enkelt kunna hålla sig uppdaterade om det finns harmoniserade standarder inom ett specifikt område, säger Curt Linder, projektledare på SIS. I online-tjänsten för maskinsäkerhet finns utöver information om alla standarder även texter från Arbetsmiljöverket, maskindirektivet och författningar. Ytterligare en ny online-tjänst är e-nav, som kan liknas vid ett standardbibliotek på internet. Genom e-nav kan alla personer på ett företag via en fleranvändarlicens få tillgång till de standarder som de behöver. All information är då samlad på ett ställe och ständigt uppdaterad. Lovisa Krebs CE Bygg (överst) och CE Maskinsäkerhet förenklar för kunden genom att samla aktuell information om vad som gäller för CE-märkning av en viss produkt och vägleder i processen med att CE-märka. Ytterligare en ny online-tjänst är e-nav, som kan liknas vid ett standardbibliotek på internet. Läs mer om dessa tjänster på sis.se CE Bygg: Curt Linder, projektledare SIS, , CE Maskinsäkerhet: Mattias Lafvas, projektledare SIS, , SIS Förlag kundtjänst, , E-nav: Andreas Åhlund, kundansvarig SIS Förlag, , JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 5

6 Bilderna är tagna på Elite Plaza Hotel i Göteborg och Landvetter Flygplats.

7 TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER Inom turismen finns ett allt större behov av standarder, säger Lena Mossberg, docent i marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg. Genom SIS är hon en av experterna i ett internationellt utvecklingsprogram kring standarder och kvalitet. Bakom programmet står EU och nio länder i Sydostasien. Text: Lena Lidberg Foto: Anders Erlandsson

8 De asiatiska länderna har själva valt vilka områden som de vill satsa på. Det är oerhört kul att turism är ett av dem, eftersom det är en så stor och viktig näringsgren. FRÅN SITT TJÄNSTERUM på nionde våningen har hon en fantastisk utsikt över Göteborg. Strax nedanför ligger Hagakyrkan och i fjärran skymtar Göta Älv. Lena Mossberg har sin arbetsplats på Vasagatan, närmare bestämt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Men hon är ofta på resande fot. Hennes specialområde är turism. I 20 år har jag arbetat med utbildningar inom turismområdet, berättar hon. Lena Mossberg har även forskat i kvalitet och kvalitetsutvärderingar kring resor, hotellvistelser och liknande. Hennes doktorsavhandling publicerades 1994 och handlar om kundtillfredsställelse vid paketresor. I fjol fick hon stor uppmärksamhet för sin bok Att skapa upplevelser från OK till WOW, som utsågs till bästa marknadsföringsbok 2004 av Sveriges Marknadsförbund. DEN SENASTE TIDEN har hon delvis varit tjänstledig från Handelshögskolan för att arbeta som gästprofessor i Grythyttan, där hon tillhör institutionen för restaurang- och måltidskunskap vid Örebro universitet. I många av de asiatiska länderna finns ett stort sug efter kunskap om européernas resmönster, krav och önskemål. LENA MOSSBERG är docent i marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar bland annat inom ämnet turism. I grunden är hon civilekonom och har tidigare arbetat bland annat på högskolan i Östersund. FÖDD: 1956 på Kinnekulle. FAMILJ: Gift med Hans. Sönerna Klas, 15 år och Linus, 14 år. BOR: I radhus i Änggården, Göteborg. FRITID: Är ofta ute och rör på mig och tycker om att vistas i naturen. Gillar att springa, åka skidor, plocka svamp och vara ute med båten. Går kurs för att ta jägarexamen. Sedan 2004 är hon dessutom engagerad i ett EU-projekt som pågår i Sydostasien. Projektet omfattar nio länder: Thailand, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Brunei, Vietnam, Kambodja och Laos. Alla länderna tillhör samarbetsorganisationen ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. I ASEAN ingår även Myanmar/ Burma, som dock inte deltar i EU-projektet. Under tre år ska EU stötta och bistå de deltagande länderna med utbildning inom fem områden: livsmedel, läkemedel, kosmetik, el och turism. Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har genom SIS Forum valt ett antal svenska experter som medverkar i de projekt som kretsar kring livsmedelssäkerhet, elsäkerhet och turism. De asiatiska länderna har själva valt vilka områden som de vill satsa på. Det är oerhört kul att turism är ett av dem, eftersom det är en så stor och viktig näringsgren, säger Lena Mossberg. Hon konstaterar att vissa av länderna, till exempel Laos och Kambodja, är lite av nybörjare i branschen. Men flera andra länder har en mycket välutvecklad turism, däribland Singapore. Här finns många kunskaper att ta fasta på även för EU-länderna. LENA MOSSBERG ÄR EN AV de experter som SIS Forum har knutit till sig för att genomföra uppdraget. Och det är inte första gången som hon arbetar i Asien. Bland annat har hon och familjen under ett år bott i Kina, där hon i början av 90-talet startade en turismutbildning för FN:s räkning. Asien har en speciell dragningskraft 8 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

9 tittar researrangörerna på allt från ländernas infrastruktur till sjukvård och krishantering, inte minst nu efter tsunamikatastrofen, säger Lena Mossberg. Även från resenärens sida finns ofta en hel del frågor. Finns det säkerhetsbälten och barnstolar i taxibilarna? Uppfyller dykutbildningarna alla säkerhetskrav? Vilka förväntningar bör man ha på ett trestjärnigt hotell? Inom många områden finns ett behov av standardisering och jag kan tänka mig att EU-projektet på sikt kommer att leda fram till nya standarder inom turismområdet. Enhetliga regler och begrepp underlättar kommunikationen, vilket är något som både turisterna och turistnäringen tjänar på, säger Lena Mossberg. EU-PROJEKTET FORTSÄTTER nu med ett antal utbildningar. Bland annat har Lena Mossberg ansvarat för ett seminarium om marknadsföring, kvalitet och kundtillfredsställelse i Filippinerna. Senare i år planerar vi dessutom att bjuda in representanter för ASEAN-länderna till ett turismseminarium i Sverige. Enhetliga regler och begrepp underlättar kommunikationen, vilket är något som både turisterna och turistnäringen tjänar på, säger Lena Mossberg. på mig. Därför funderade jag inte särskilt länge när SIS frågade om jag ville delta i EU-projektet. Uppdraget innebär att hon gör flera resor till Sydostasien. Den första genomfördes i januari 2004, då hon arbetade med en förstudie som låg till grund för det fortsatta utvecklingsprogrammet. Lena Mossberg började med att besöka Jakarta i Indonesien, där projektet har sitt huvudkontor. Därefter for hon till Vietnam och Filippinerna. Syftet var att kartlägga de nationella standarderna och standardiseringsbehoven. Jag intervjuade företrädare för hotellbranschen, transportsektorn, de nationella turistråden, researrangörerna, resebyråerna och guideorganisationerna, berättar Lena Mossberg. MED HJÄLP AV ett par medarbetare från projektkontoret genomfördes också intervjuer och enkäter i de övriga sydostasiatiska länderna. Uppgifterna samlades i en rapport som Lena Mossberg några månader senare presenterade på ett ASEAN-möte på Bali. Här enades deltagarna om att gå vidare med programmet och satsa pengar i projektet. I många av de asiatiska länderna finns ett stort sug efter kunskap om européernas resmönster, krav och önskemål. Samtidigt HUR GÖR DU FÖR ATT LYCKAS I PROJEKTARBETET? Här är några punkter som Lena Mossberg tycker är viktiga för att nå framgång i internationella projekt: Utgå från sunt förnuft och var flexibel. Det är viktigt att projektet inte kör fast. Var ödmjuk inför andras kunskap. Bli inte besviken om du själv inte får din vilja igenom. Var nyfiken! Fråga hur andra gör då får du chans att öka dina egna kunskaper. Var beredd på att improvisera. Internationella projekt kan vara tuffa, och det går inte alltid att följa ursprungsplanen. FAKTA SAMARBETSPROGRAMMET mellan EU och nio sydostasiatiska länder pågår i tre år, från 2004 till Målet är att öka handeln mellan Asien och EU, bland annat genom satsningar på kvalitetsfrågor och standardisering. Ett av de projekt som svenska SIS Forum medverkar i berör turism. Två svenska experter, docent Lena Mossberg och civilingenjör Paul Matell, deltar bland annat som utbildare i projektet. BEFINTLIGA STANDARDER: Inom turismområdet finns i dag en mängd nationella standarder på olika håll i världen. Däremot finns bara en internationell ISO-standard, kring terminologi. På europeisk nivå finns ett fåtal CEN-standarder, bland annat kring dykutbildning. PÅGÅENDE STANDARDISERINGSARBETE: En europeisk standard kring språkresor är nästan klar. Från och med i år pågår även ett arbete som ska leda fram till en europeisk standard för turistguider. HEMSIDA: Projektet har en egen webbplats, JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 9

10 Standarder gör att vi kan agera på en större marknad Standardisering innebär att vi kan vässa oss i konkurrensen och att vi som ett relativt litet företag kan agera på en mycket större arena än annars. Det sade Signhild Hansen, VD Svenska Lantchips och vice ordförande i Svenskt Näringsliv, i sitt anförande vid SIS årliga seminarium den 19 april. Text: Lovisa Krebs Foto: Anette Tamm SEMINARIET, som arrangerades tillsammans med Svenskt Näringsliv, lockade cirka 150 personer som fick ta del av fyra intressanta föredrag. Internationell standardisering är en viktig plattform för oss i näringslivet, och vi måste använda oss av den för att sätta tryck på regeringar och myndigheter att avreglera och harmonisera nationella produktkrav, sade Signhild Hansen. Anna Sjödahl, Director Quality & Environment, Scania, berättade om hur standarder genomsyrar allt arbete på Scania: Vi har egna Scanianormer som innebär att vi har ett gemensamt sätt att agera inom organisationen, oavsett om det är Scania i Argentina eller Sverige, och vi ställer också standardiserade krav på våra leverantörer. Ulf Pehrsson, Vice President på Ericsson, pratade om hur de arbetar med socialt ansvarstagande inom Ericsson. Socialt ansvarstagande måste integreras fullt ut i verksamheten därför att våra kunder, medarbetare, aktieägare, investerare, m.fl. lägger allt större vikt vid de här frågorna. Alan Bryden, Generalsekreterare för ISO resonerade kring expansion med hjälp av standarder. Globaliseringen av varor och tjänster gör att ISOs roll har blivit mer aktuell på senare år. Säkerhetsfrågor och IT är exempel på områden som spänner vida över landsgränser och som hanteras av ISO. Sist ut var läkaren och hjärnforskaren Nils Simonsson som höll ett underhållande föredrag med rubriken Hjärnans sätt att standardisera. Du som inte var med kan gå in och lyssna på föredragen på sis.se. Cirka 150 personer hade samlats till SIS årliga seminarium. Deltagarna gav arrangemanget och talarna ett mycket högt betyg. Standarder gör att vi kan agera på en större marknad, sade Signhild Hansen, VD Svenska Lantchips och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. Globaliseringen av varor och tjänster gör att ISOs roll har blivit mer aktuell på senare år, sade Alan Bryden, Generalsekreterare för ISO. Hjärnforskaren Nils Simonsson illustrerade på ett mycket underhållande sätt hur vi människor tänker och agerar i olika situationer. Socialt ansvarstagande måste integreras fullt ut i verksamheten, sade Ulf Pehrsson, Vice President, Ericsson. Vi har egna Scanianormer som innebär ett gemensamt sätt att agera inom organisationen, sade Anna Sjödahl, Director Quality & Environment, Scania. 10 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

11 Överallt är du omgiven av standarder. VILL DU FÖRDJUPA DIG? PÅ ÄR DE GRÖNA PRICKARNA KLICKBARA.

12 En hållbar yttre miljö Arbetet med att skapa ett miljövänligare samhälle är omfattande. Gemensamma mät- och analysmetoder är ett sätt att förbättra och förenkla miljöövervakningen på lokal, regional och global nivå. Standarder gör det möjligt. Text: Annelie Kjellberg 12 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

13 med standarder MILJÖGIFTER I MARK och vatten, sopberg, tunnare ozonskikt och klimatförändringar. Inga muntra besked för den som sätter sig in i miljöproblematiken. Men på problem finns alltid lösningar, ibland flera. Standardiseringsarbetet handlar om att enas kring en. Standardiseringsarbetet bygger på att få alla i samma båt. Vill man ha jämförbara resultat så måste man ha gemensamma mät- och analysmetoder, säger Hans Borg, professor på Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, vid Stockholms Universitet och ordförande för SIS projekt för kemiska vattenundersökningar, som arbetar mot de internationella standardiseringsorganen CEN och ISO. Just nu tittar vi till exempel på EG:s nya ramdirektiv för vattenresurser med krav på medlemsländerna att klassificera och ekologiskt beskriva sjöar och vattendrag. I anslutning till direktivet finns en lista med 32 farliga ämnen, men det saknas ännu gemensamma standardmetoder för att analysera vissa av dessa ämnen med tillräcklig känslighet, säger Hans. ETT ANNAT AKTUELLT projekt som åligger kommittén är att hitta metoder för att bestämma resthalter i miljön från persistenta organiska miljögifter och olika bekämpningsmedel som till exempel fosforföreningar. Bromerade flamskyddsmedel som finns i datorer, möbler, m.m. är ett växande problem, liksom dioxiner. Dessutom jobbar kommittén numera alltmer med att standardisera automatiska analysmetoder eftersom det för laboratorierna innebär både högre precision, effektivisering och kostnadsbesparingar. Inom mikrobiologin är analysresultatet beroende av vilken metod man använder. Inom SIS gäller det att hitta metoder som också är användbara i tredje världen, säger Tommy Slapokas. Men oavsett inom vilket område man jobbar är en stor del av arbetet att revidera befintliga standarder. Det görs en översyn av standarder vart femte år både på internationell och nationell nivå och utifrån det bestäms om en standard ska revideras, så det är ett ständigt pågående arbete, säger Tommy Slapokas, mikrobiolog på Livsmedelsverket och ordförande i SIS projekt för mikrobiologiska vattenundersökningar. INOM DRICKSVATTENOMRÅDET där Tommy jobbar sker numera allt standardiseringsarbete på internationell ISO-nivå. I dagsläget tittar man mycket på en standard för den sporbildande bakterien Clostridium perfringens. I dricksvattensammanhang fungerar framför allt de långlivade sporerna som en indikator på att vattnet blivit förorenat i ett tidigare skede. Inom mikrobiologin är analysresultatet beroende av vilken metod man använder. Inom SIS gäller det att hitta metoder som också är användbara i tredje världen, vilket kräver att ingredienser och material för att genomföra analysen inte är för dyra och processen inte för automatiserad, säger Tommy Slapokas. IDAG ÄR MAN OCKSÅ i sluttampen på att färdigställa standarder för mät- och analysmetoder för de sjukdomsframkallande bakteriegrupperna Salmonella och Campylobacter. Den senare är FAKTA en betydligt vanligare smittkälla i Sverige än Salmonella. Den förekommer ofta i kyckling men kan också hittas i förorenat dricksvatten. Överlag försöker man jobba med dricksvattenproduktion ur ett förebyggande perspektiv, alltså inte bara med mät- och analysmetoder i efterhand. Istället försöker man hitta tillvägagångssätt för att kunna vidta åtgärder vid känsliga punkter innan produktionen är igång, som vid desinfektion och andra beredningssteg, berättar Tommy Slapokas. EN VISS EFTERKONTROLL kommer ändå alltid att behövas och där har standarder för mät- och analysmetoder en fortsatt viktig roll. I många fall är till och med specifika mikrobiologiska metodstandarder angivna i de regelverk som de svenska myndigheterna utfärdar för sådan kontroll. Idag pågår flera standardiseringsprojekt inom SIS under paraplybegreppet yttre miljö som innefattar luftkvalitet, markundersökningar, vattenundersökningar, karaktärisering av slam respektive avfall. SIS PROJEKT INOM STANDARDISERING för yttre miljö rör bland annat luftkvalitet, mark- respektive vattenundersökningar, karaktärisering av avfall, slam och odlingssubstrat. STANDARDERNA BEHÖVS FÖR MILJÖÖVERVAKNING som ska göras enligt svensk lag. Kontrollmyndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelserna ger konsulter och andra i uppdrag att samla in, mäta och analysera data. MÅLGRUPPER SOM BERÖRS AV STANDARDERNA inom detta område är laboratorier, myndigheter, kommuner, branschorganisationer, privata företag och konsultföretag. Kontaktpersoner på SIS: Leif Johanzon (vattenundersökningar), Lorena Olivares (mark, slam och avfall), Susanna Eriksson, (luft) gå in på sis.se JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 13

14 Spar pengar med standarder Standardiseringsarbete lönar sig. I en uppsats från Handelshögskolan visar Anne Haaber-Bernth och Paula Lembke att standarder har en positiv ekonomisk effekt på företags verksamhet. Text: Annelie Kjellberg Foto: Anette Tamm SOM AVSLUTNING PÅ utbildningen Executive MBA på Handelshögskolan valde Anne Haaber-Bernth och studiekamraten Paula Lembke att undersöka vilken ekonomisk effekt olika standarder har hos svenska företag. Resultatet redovisades i en 4-poängsuppsats i september Standarder finns överallt i alla sammanhang och jag har själv på nära håll sett vilket lass företag drar som är först ut på obruten mark och lägger grunden för en ny standard, medan alla andra tittar på och avvaktar. Därför var jag nyfiken på hur företag ser på den ekonomiska effekten av standardiseringsarbetet, säger Anne Haaber-Bernth. MEN DET FANNS INTE mycket forskning i ämnet i reda ekonomiska termer vill säga och en 4-poängsuppsats motsvarar bara fyra veckors intensivt arbete. Anne och Paula fick avgränsa sig till att intervjua representanter för Sveriges sju största industriföretag samt Svenskt Näringsliv och Företagarna. Det fick bli en stickprovsundersökning helt enkelt, där vi valde att prata med kvalitetsansvariga och andra mycket kunniga och erfarna personer som gjort hela resan och jobbat med standarder på olika nivåer och ur olika aspekter länge, säger Anne. DE INTERVJUADE FICK bland annat rangordna standarder inbördes för hur de påverkat lönsamheten i företaget, antingen som besparing, intäktsökning eller tillgång till en ny marknad. Generellt sett är den största effekten just besparingar oavsett typ av standard. Däremot finns det företag som inför en standard för sakens skull och fokuserar mer på att få det gjort än det egentliga syftet med standarden. Med ett sådant förhållningssätt kan det vara svårt att se besparingen. INTERNATIONELLA STANDARDER genererar däremot intäkter enligt storföretagen och anses bli allt viktigare för ett exportberoende land som Sverige. Helt i linje med det faktum att undersökningen också visar att ju mer överordnad en standard är desto större nyttoeffekt ger den. Och ju mer engagerade företagen är i standardiseringsarbetet, desto mer kan de påverka utformningen av en standard och få en kortare startsträcka när den väl är färdig och ska införas. Men det handlar inte bara om samarbetet mellan företag och standardiseringsinstitut som SIS. Det gäller också att få alla medarbetare i samma båt, att få dem att följa processerna. Jag har själv fått bekräftat genom denna undersökning att det inte lönar sig att acceptera undantag. FAKTA Jag var nyfiken på hur företag ser på den ekonomiska effekten av standardiseringsarbetet, säger Anne Haaber-Bernth. ANNE HAABER-BERNTH: ÅLDER: 32 år YRKE: administrativ chef på IBM, men just nu föräldraledig med Max BOR: Stockholm STUDIER: Executive MBA på Handelshögskolan , industriell ekonomi på KTH För att läsa uppsatsen kontakta Victoria Jonsson, SIS, SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

15 BÄTTRE FLYT MED NY VATTENSTANDARD Ett intensivt arbete pågår inom SIS för att bli klar med utkastet till svensk standard för ytvattensystem. Standarden, som är nära knuten till EG:s ramdirektiv för vatten, ska på remiss i sommar. Förhoppningarna på den nya standarden är stora. Den kommer i slutänden leda till både bättre beslut och åtgärdspaket för våra vatten. Text: Maria Forsberg VATTENRESURSERNA i Europa utsätts hela tiden för ökande belastning, som exempelvis föroreningar och överutnyttjande av grundvatten. Eftersom vatten ofta inte stannar inom ett lands gränser så krävs det internationellt samarbete för att nå de uppsatta målen i EG:s ramdirektiv för vatten. Sverige har satsat på att ta fram en nationell standard för geografisk vatteninformation. Här ger fyra personer som är involverade i arbetet sin syn på den nya standarden: JÖRGEN WYKE, PROJEKTLEDARE PÅ SIS: Vi i Sverige liksom alla medlemsländer i EU måste kunna rapportera hur det står till med våra vatten. Det finns inget enhetligt sätt för hur data om vatten rapporteras idag. Alla aktörer har sina egna system vilket försvårar utbyte av information. Standarden blir unik i sitt slag och vi hoppas därför även kunna exportera den. JANNICA HÄGGBOM VID MILJÖANALYS- AVDELNINGEN PÅ NATURVÅRDSVERKET: Det bästa med standarden är att det underlättar dataflödet mellan olika aktörer. Och att man vet vad data står för så att man vågar lita på sina resultat. Men det finns också mycket värdefullt i själva processen. Flera myndigheter och organisationer har skapat en gemensam plattform och vi bygger upp en nationell samsyn. JAKOB NISELL VID INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLU: Utifrån de data som finns idag kan vi inte följa vart vattnet tar vägen. En av de viktigaste delarna i standarden är alltså att få till stånd nätverksbildade objekt så att man kan följa vattnets väg. Standarden kommer att göra mest nytta vid miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar och forskning. Det blir lättare att forska kring effekter av olika åtgärder. Ett exempel kan vara hur en viss industri inne i landet påverkar utsläpp till havet. KURT EHLERT, HYDROLOG VID SMHI: Nyligen skulle alla medlemsländer rapportera till EU vilka vattenförekomster man har. Om standarden hade varit färdig och om vi hade haft en databas som var uppbyggd enligt standarden, då hade det här arbetet tagit oss en månad att utföra. Nu tog det oss fem månader. Vi ser fram emot att det blir ordning och reda på torpet. Alla intressenter ska alltid kunna veta vad man talar om och det ska inte finnas risk för missförstånd. FAKTA STANDARDEN, som väntas bli klar i början av 2006, kommer att heta: Geografisk information Ytvattensystem Begreppsmodell och applikationsschema, SS Remissen går ut i juli. DEN 25 AUGUSTI kommer ett seminarium att arrangeras då remissen gås igenom. Se mer information på Du kan läsa mer om projektet på gå till Vattensystem eller kontakta Jörgen Wyke, projektledare SIS, , Mer om Vattendirektivet på JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 15

16 Var med och påverka morgondagens energianvändning! Jobbar du med energifrågor? Inom bygg, transport, industri eller energiproduktion? Då är det dags att placera dig i startblocken. Snart går startskottet för en rad standardiseringsprojekt inom ett område som angår oss alla, Energy Management. Text: Sten Sture Skaldeman VAD SOM NU SKETT är att en stor europeisk utredning lagt sitt förslag till hur dagens och morgondagens energianvändning ska effektiviseras. Förslaget bearbetas nu av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC. Beslut om vilka standardiseringsområden som ska dras igång i en första fas väntas före sommaren. Det blir spännande att se vilka beslut som tas för de områden som särskilt angår oss i Sverige, säger Cecilia Lindeborg, projektledare på SIS och den som hållit samman det svenska utredningsarbetet. Vill vi ha en drivande roll på några av dessa områden är det viktigt att vi agerar snabbt och visar vårt intresse. Det finns oerhört mycket att göra på transportområdet, inte minst när det gäller att standardisera hur vi mäter transporteffektivitet, säger Göran Rosenberg. DET EUROPEISKA UTREDNINGSARBETET kring Energy Management startade på franskt initiativ och det är koncentrerat till fyra huvudområden; bygg, industri, transport och energi. Sverige har haft en drivande roll inom transport och energiproduktion. Göran Rosenberg på Åkerikonsult AB har haft ett europeiskt projektledaransvar och drivit prioriteringarna inom transport. Var står vi nu? I den rapport som lagts föreslås ett antal tänkbara standardiseringsprojekt. Enbart inom transport finns det till exempel åtta förslag som man omgående skulle kunna inleda projekt kring, säger Göran Rosenberg. Det troligaste är att man i ett första skede kommer att koppla på det arbete som redan bedrivs i befintliga tekniska kommittéer. Det finns oerhört mycket att göra på transportområdet, inte minst när det gäller att standardisera hur vi mäter transporteffektivitet. Vad Göran Rosenberg är ute efter är gemensamma beräkningsgrunder, till exempel när det gäller kostnader för infrastruktur, miljöbelastning och hälsa. Idag betalar den hårt beskattade lastbilen betydligt mer av sina samhällskostnader än vad järnvägen gör, säger Göran Rosenberg. Vi skulle behöva en gemensam europeisk beräkningsmodell för olika transportsystem. ETT PROBLEM I EUROPA är den bristande samordningen mellan bil, järnväg och sjöfart. Utredningen föreslår att CEN och CENELEC ska ta kontakter på övergripande nivå för att få till stånd en förutsättningslös och samordnad standardisering. Där återstår mycket att göra, till exempel när det gäller att förenkla lastöverföringen mellan båt, lastbil och järnväg, konstaterar Göran Rosenberg. Göran Rosenberg tycker sammanfattningsvis att det ambitiösa arbete som lagts ner från svensk sida burit frukt. Nu sitter vi med ett förslag som är nästan identiskt med det som vi hade framme för ett år sedan från svensk sida. Det har vi manglat igenom och det ser jag som ett klart framsteg. Nu är det vår förhoppning att tillräckligt många länder ställer sig bakom förslaget. FAKTA ENERGY MANAGEMENT utreder hur standarder kan stötta samhälle och näringsliv i verksamheter som har betydelse för energiförsörjning, klimatoch miljöpåverkan. Arbetet är inriktat på fyra sektorer: byggnader och anläggningar, industri, transporter och logistik samt produktion, omvandling och distribution av energi. Ett seminarium kring rapportens slutsatser och vilka standardiseringsprojekt som berör svenska företag och organisationer planeras på SIS i början av hösten. Mer information: Cecilia Lindeborg, projektledare på SIS, eller sis.se/ standardiseringsprojekt 16 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

17 JAG ÄR IMPONERAD AV DET EFFEKTIVA ARBETET Egentligen var det Patrick Gustavssons fru som inspirerade honom att delta i standardiseringsarbete. När vi träffades åkte min fru jorden runt som expert för SIS. Hon vittnade om samma sak som jag fått uppleva som expert och representant för SIS; att det är väldigt spännande att få vara med och påverka. Text: Pamela Collin PATRICK GUSTAVSSON DELTAR som expert i arbetet med att ta fram en standard för livsmedelssäkerhet (ISO 22000). Gruppen, som bildades för tre år sedan och som leds av Danmark, har lyckats ta fram ett ledningssystem på mycket kort tid. Standarden beräknas vara klar redan i september i år. Det är rekordsnabbt och jag är imponerad av det effektiva sätt som arbetet i gruppen bedrivs på. Vid jämförelse med forskningsvärlden som jag har erfarenhet av, genomsyras arbetet av ett mycket demokratiskt synsätt. Inom forskningen, där det också handlar om att ta fram en gemensam text, finns mer av revirtänkande och arbetet är mer individualistiskt, påpekar Patrick Gustavsson. När den internationella gruppen bildades för tre år sedan fanns det ingen svensk motsvarighet. En sådan bildades, med Patrick som ordförande, så sent som för ett år sedan. Så nu har jag fått ett bollplank. Sedan detaljhandeln börjat ställa krav på industrin har det växt fram ett klimat för en certifiering av livsmedelssäkerhet även på hemmaplan och det är mycket positivt. Det underlättar mitt arbete i den internationella gruppen, säger Patrick. Har du några tips till dem som funderar på att ställa upp som expert och/eller ordförande? Jag är för ny i min ordföranderoll för att kunna ge några handfasta råd, men som expert på internationell nivå gäller givetvis att vara mycket väl förberedd. Den nya tekniken är ett viktigt stöd för att effektivisera arbetet. Tack vare den behöver det inte ta sju år att ta fram ett ledningssystem. Ett bra råd är därför att ha med sig sin egen dator med alla dokument. Alla i gruppen går omkring med sitt s.k. memory stick (USBminne, litet som en nyckelring). Det underlättar enormt vid ändring, kopiering och redigering av texter på plats. Man slipper då ha med sig tre års pappershögar. Dessutom är det bra om man är proaktiv och skickar in förslag i god tid före ett möte. Då är det lättare att få gehör för sina idéer. Att bara prata ger inte samma tyngd, förklarar Patrick. Vad har ditt deltagande gett dig har du lärt dig något nytt? Det är oerhört stimulerande att få träffa andra som representerar så många olika delar av samhället som till exempel universitet, standardiserings- och certifieringsorgan och industrin och utbyta erfarenheter inom samma problemområde, problem som man tidigare stött och blött ensam på kammaren. Dessutom ger mötet med så många olika affärskulturer en ny kunskap FAKTA Arbetet ger nyttiga erfarenheter och man etablerar ett värdefullt kontaktnät på internationell nivå, säger Patrick Gustavsson. om hur man ska presentera frågor för att få genomslag och kunna sälja in sina idéer. Så det har definitivt varit värt alla möten! Och det är mycket som jag kan dra nytta av även i forskningssammanhang. PATRICK GUSTAVSSON är utbildad mikrobiolog vid Umeå universitet, idag verksam som gruppchef för Processhygien på SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) i Göteborg. Har tidigare arbetat vid Tetra Pak och dåvarande Scan:s Köttforskningsinstitutet. FÖDD: 1962 FAMILJ: fru (Elin), fyra barn (två kullar), den äldsta är 19 och den yngsta drygt ett år, som Patrick är pappaledig med på deltid BOR: villa på naturtomt vid havet i Onsala FRITID: familjen och naturen Mer information: Lorena Olivares, projektledare SIS, eller sis.se/standardiseringsprojekt, projekt Livsmedel och foder. JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 17

18 SIS MEDLEM Standardisering möjligheterna, utmaningarna och resultaten NU FINNS EN KURS FÖR DIG som är intresserad av att veta mer om hur standardiseringsprocessen går till och hur man kan påverka standardiseringsarbetet. Kursen vänder sig i första hand till dig som är medlem men som ännu inte är projektdeltagare. Du kanske har funderat på att engagera dig som deltagare eller har kollegor som deltar i standardiseringsprojekt. Kursen Standardisering möjligheterna, utmaningarna och resultaten hålls den 28 september i Stockholm och är kostnadsfri för medlemmar i SIS. Områden som tas upp är nyttan med standardisering, hur går standardisering till, hur kan man delta, standard i informationssamhället och praktikexempel. Om du är intresserad av den här kursen, hör av dig till Helena Imhäuser på SIS Forum, , SIS erbjuder även andra kurser för dig som är medlem. Under 2005 ges kurserna Ordföranderollen i ISO- och CEN-kommittéer och Arbeta effektivt med CEN och ISO, vid ett flertal tillfällen. Är du intresserad av dessa kurser kan du också höra av dig till Helena Imhäuser på SIS Forum. TRÅDLÖST INTERNET I SIS CONFERENCE CENTER HOS SIS I STOCKHOLM finns en modern konferensanläggning. Nu finns trådlöst internet inkopplat som gör det ännu lättare för dig att arbeta effektivt under mötet eller konferensen. Sedan tidigare finns all tänkbar modern utrustning som till exempel datorer i alla rum med internet och möjlighet till datakanon. Ytterligare information: Stina Axelsson, tel , Aktiva och kompetenta projektledare på SIS Projektledarna och projektassistenterna på SIS får gott betyg i undersökningen. EN STOR MAJORITET av SIS projektdeltagare är mycket eller ganska nöjda med arbetet i sitt projekt. Projektdeltagarna är också nöjda med hur projektledaren för fram åsikterna internationellt. Det framkommer i en kundundersökning som SIS har gjort. Hur nöjd är du med arbetet i det projekt du deltar i? Om du skulle ge ett sammanfattande omdöme om SIS projektledare, vad blir det då? Skulle du önska att SIS projektledare spelade en mer eller mindre aktiv roll? Hur skulle du säga att kompetensnivån hos SIS projektledare är när det gäller standardiseringsprocessen? Dessa och andra frågor har SIS ställt till 350 projektdeltagare i några av sina verksamhetsområden. Undersökningen genomfördes under hösten En majoritet, 78 procent, av de tillfrågade projektdeltagarna är mycket eller ganska nöjda med arbetet i sitt projekt. Två tredjedelar är nöjda med mängden projektspecifik information från SIS. 87 procent anser att projektledaren är mycket eller ganska bra. Två tredjedelar tycker att projektledaren och projektassistenten spelar den förväntade rollen. Exempel på sådant som efterfrågas mer av projektledaren är till exempel mer information om regler, arbetssätt för blivande/ nya ordföranden samt genomgång av syfte och mål med nya projektdeltagare. Mer än två tredjedelar är nöjda med hur projektledaren lyckas föra fram projektets åsikter internationellt. En tredjedel av de tillfrågade tycker att de har stor eller mycket stor möjlighet att påverka arbetet internationellt, men lika många tycker att de har liten möjlighet. Ett av våra mål är att nå högre värden när det gäller just detta. Det tror vi att vi kan åstadkomma genom att tydliggöra hur och i vilken del av standardiseringsprocessen de enskilda deltagarna har störst möjlighet att påverka arbetet, säger Eva Albåge Nordberg, biträdande standardiseringschef på SIS. Lovisa Krebs 18 SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

19 NYA MEDLEMMAR MARS 19 MAJ 2005 Accenture AB Andy s Lots SQS Security Qube System AB Balfour Beatty Rail AB Banco Fonder AB Byggsektorns Kvalitetsråd i Sverige AB B&L Lund AB Clavister AB Codan Triplus AB Fagerhults Belysning AB Gewa AB KONKRET Medicvent AB Mälardalens Högskola Naturcraft-outdoor Development NBB Nordisk Bilbelysning AB Nitro Consult AB Norep AB Ogeborg Golvagenturer AB Oleico AB Ramirent AB SAS AB Securitas Värde AB Sereno Certifiering AB Servotek AB Somfy Nordic AB Stockholms stad, Trafikkontoret Svenska Fogbranschens Riksförbund SWECO Projektledning AB Träullit AB Vasakronan Fastighetsutveckling AB Äventyrarna i Gästrikland AB Frågor & Svar om SIS? När man jobbar med standardisering internationellt stöter man på många förkortningar. Vad betyder pren och CWA? pren Förslag till europastandard från CEN, CENELEC eller ETSI. CWA CEN Workshop Agreement. Teknisk specifikation utarbetad av en CEN-organiserad workshop. Både inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen och ISO, den globala standardiseringsorganisationen förekommer en rad förkortningar. Gå in på sis.se/om standardisering/ så hittar du hela listan på förkortningar som används i standardiseringssammanhang. ANDERS SKÖLD, TEKNISK DIREKTÖR, SIS NYA ANSIKTEN Nya ordföranden JAN PETZÄLL är ny ordförande för Ambulansvård, SIS/TK 351. Jan Petzäll är civilingenjör i maskinteknik och teknologie doktor i transportteknik. Han arbetar som utredare på Vägverket, sektion Fordonsteknik, i Borlänge. Jan Petzäll har tidigare arbetat vid Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska högskola med forskning om fordon och kollektivtrafik. Han har också arbetat som konsult med frågor om arbetsmiljö, industriell ergonomi och kompetensutveckling. ANDERS PALM är ny ordförande för Medicintekniska kvalitetssystem, SIS/TK 355. Anders Palm är civilingenjör med inriktning på teknisk fysik och elektroteknik för medicinteknik. Han arbetar på Maquet Critical Care AB, Regulatory Affairs, Ventilatorer. Tidigare har Anders Palm bland annat arbetat på Huddinge sjukhus, Sprima och SEMKO som medicinteknisk ingenjör. Anders har också arbetat som projektledare på f.d. Hälso- och Sjukvårdsstandardiseringen. BERNT JOHANSSON är ny ordförande för Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332. Bernt Johansson är civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola, sektionen för Maskinteknik och även tekn.lic. vid med huvudämnet textilmekanik och biämnet textilkemi. Bernt Johansson arbetade, fram till sin pension 2002, i 30 år på olika positioner på Svenska Textilforskningsinstitutet, numera IFP Research. Han var bland annat forskningsingenjör och chef. Han har ansvarat för utvecklingen av nya värderingsmetoder varav en del har blivit svensk standard. BENGT BLAD är ny som ordförande i Styrgruppen Fasta Bränslen. Bengt Blad har en fil kand med inriktning på geologi, kemi och biologi och arbetar som handläggare på Energimyndigheten i Eskilstuna. Tidigare har han arbetat på Statens Energiverk och NUTEK. CLAES ERIKSSON, VD på NDT Training Center AB i Västerås, är ny ordförande för Oförstörande provning, SIS/TK 125. Claes Eriksson har arbetat med oförstörande provning, inspektion och kvalitetssäkring sedan 1972 på bland annat TRC, Consafe Offshore, Volvo och ABB. INGVAR DEMKER är ny ordförande för Golvbeläggningar, SIS/TK 184. Ingvar arbetar, sedan 1988, som teknisk handläggare på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, där han bland annat ansvarar för provning av golvbeläggningar som PVC-, linoleum- och gummimattor och laminatgolv. HENRIK MIKAELSSON, AKZO Nobel AB, är ny ordförande för Fogmassor för fogar inom husbyggnad, SIS/TK 485. Henrik Mikaelsson arbetar som laboratoriechef vid AKZO Nobels FoU Bygglim i Nacka. Han är också ledamot i styrelsen för Svenska Fogbranschens Riksförbund. Henrik Mikaelsson är civilingenjör från KTH med inriktning på polymerkemi. Han har tidigare arbetat på ABB Kabels med utveckling av främst värmevulkande gummimaterial. JUNI 2005 SIS STANDARD MAGAZINE 19

20 Vad associerar du med ordet standarder? Regler och regelverk för en viss sak, till exempel Svanen-märkning, Änglamark och ISO kvalitetssystem. KATARINA LARSSON, STOCKHOLM Byggnation, till exempel kök och mått på bänkar. Jag tänker även på standarder för blanketter, till exempel deklarationer och andra myndighetskontakter. EMMA HVENGAARD, STOCKHOLM Det första jag tänker på är papper, alltså A-formatet. Jag tänker också på säkerhetsstandarder och märkning av elprodukter. Sen finns det ju varningssymboler för olika saker, det vore bra om de var likadana i alla länder. OLOF NORDENSTRÖM, SKARPNÄCK Kurskalendarium SIS Forum Jag tänker på hur bra det är att det finns standarder, att det förenklar, till exempel i bilar. Det innebär också kvalitet. AXEL EKLUND, BROMMA Socialt ansvarstagande för en hållbar organisation, utbildning 1 dag Det goda företaget tar ansvar. Dagens konsumenter ser inte bara till kvalitet och pris. De vill också att företagen de köper av ska vara en ansvarstagande aktör. Utbildning för dig som vill ha information och kunskap om hur du kan arbeta med dessa frågor i din egen verksamhet. 13 SEPTEMBER I STOCKHOLM BYGG Livslängdsplanering av byggnadsverk, halvdagsseminarium Seminarium för dig som är projektingenjör, konstruktör, arkitekt eller har annat yrke där du i din verksamhet behöver kunskap om hur man kan förutse och planera byggnaders och byggnadsdelars livslängd. 27 SEPTEMBER I STOCKHOLM Mätning och terrängmodeller i anläggningsprojekt, 1 dag För mätingenjörer, mätningstekniker, projektörer eller entreprenörer är det viktigt att känna till och kunna använda de nya tekniska specifikationerna som utkommit om byggmätning. Utbildningen ger bland annat grundläggande kunskap i hur man formulerar, förstår och tolkar krav för tjänster och produkter. 5 OKTOBER, 17 NOVEMBER I STOCKHOLM Areamätning av bostäder och lokaler, 1 dag För dig som arbetar med fastighetstaxering, bygglov, fastighetsförvaltning, byggnadsprojektering, köp och försäljning av bostäder och lokaler och vill lära dig att använda standarden Area och volym för husbyggnader Terminologi och mätregler, SS OKTOBER I STOCKHOLM FÖRPACKNINGAR & MILJÖ Förpackningar & miljö, 1 dag Kursen vänder sig till dig som berörs av förpackningsdirektivets krav på förpackningars miljöegenskaper. Kursdagen syftar till att ge handgriplig vägledning i hur du ska uppfylla kraven i direktivet om förpackningar och förpackningsavfall så effektivt som möjligt. 29 SEPTEMBER I STOCKHOLM LEDNINGSSYSTEM Intern revision, 2 dagar Hur får du en väl fungerande intern revision? Det är en av de avgörande faktorerna för att företaget ska nå framgång med sitt ledningssystem. Kursen vänder sig till blivande interna revisorer eller ansvariga för interna revisioner. 6 7 SEP, 4 5 OKTOBER I STOCKHOLM, OKT I MALMÖ Energieffektivisering i ett ledningssystem, kurs 2 dagar Utbildning för dig som vill veta hur du kan införa ett ledningssystem för energieffektivisering och hur verksamheten kan uppfylla kraven i Energimyndighetens program för energieffektivisering SEPTEMBER I STOCKHOLM Grunderna i kvalitetsledning, 2 dagar Kursen ger en introduktion till kvalitetsledning och ISO serien världens mest använda hjälpmedel för framgångsrikt verksamhetsutveckling SEP I STOCKHOLM, SEP I MALMÖ, OKT I GÖTEBORG Nytt om ISO 14000, seminarium 1 dag Seminarium om förändringarna i de nya utgåvorna av ISO 14001/ISO och hur de kan påverka ditt miljöledningssystem. 20 SEPTEMBER I STOCKHOLM Integrera ledningssystem, 1 dag Ger grunden till hur du praktiskt skapar ett samordnat eller integrerat ledningssystem för i huvudsak kvalitet och miljö, men också för informationssäkerhet och arbetsmiljö. 21 SEPTEMBER I STOCKHOLM Kompetensförsörjning i ett ledningssystem, 2 dagar Med ett ledningssystem för kompetensförsörjning kan verksamheten bättre möta förändringarna i omvärlden. Kursen visar hur du utvecklar ett effektivt system med hjälp av standarden SS SEPTEMBER I STOCKHOLM Skapa ett kvalitetsledningssystem, 3 dagar Kurs för dig som behöver en djupare förståelse för kvalitetsledning och ISO Kursen behandlar bl. a. kartläggning av verksamheten och hur du bygger upp ett kvalitetsledningssystem. 4 6 OKTOBER I MALMÖ MEDICINSK TEKNIK Medicintekniska produkter, 2 dagar Utbildning för dig som är tillverkare eller leverantörer av medicintekniska produkter. Du får kunskap om regelverket kring tillverkning och egentillverkning och om hur man tar stöd i riskanalys och standarder. 6 7 SEPTEMBER I STOCKHOLM Integrera kvalitetsledning och riskhantering, 1 dag Utbildning för medicintekniker som vill veta mer om kvalitetsledningsstandarden SS-EN ISO speciellt anpassad för medicintekniska verksamheter samt hur standarden SS-EN ISO kommer in som en del av ledningssystemet. Samband och skillnader mellan standarderna gås igenom. 27 SEPTEMBER I STOCKHOLM Mer information om SIS Forums utbildningar och konsulttjänster får du på eller om du ringer SIS STANDARD MAGAZINE JUNI 2005

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Vad är SIS och standardisering?

Vad är SIS och standardisering? Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2008-07-31 4 Fjärrkommunikation med debiteringsmätare Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Var är standardiseringen på väg?

Var är standardiseringen på väg? Var är standardiseringen på väg? Lite om standardisering Lite om arbete på gång inom hållbarhet och standardisering Lite reflektioner utifrån exempel på standardiseringsarbeten Standarder får världen att

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för SIS, Swedish Standards Institute Org nr 802410-0151 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Innehåll:

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter VERKSAMHETSPLAN 1(7) 2008-11-26 Handläggare, tfn Tuula Cammersand, 08-555 520 59 E-post tuula.cammersand@sis.se Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter 1 Bakgrund 3 2

Läs mer

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer förslag till nya svenska standarder Bakgrund Swedish Standards Institute (SIS) har fått in

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Det ärinte pengar som får världen att fungera.

Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Varför börjar du läsa just här i övre vänstra hörnet? Varför lämnar du raden här, och flyttar blicken hit till den här raden? Varför följer

Läs mer

Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid

Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid SYSTEM LEDNINGS MILJÖ Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid Onsdag den 9 november 2005 klockan 9.00 17.00 Megasalen, Almegahuset Blasieholmsgatan 5, Stockholm Inbjudan till konferensen

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

ISO Guidance on Sustainable Procurement

ISO Guidance on Sustainable Procurement ISO 20400 Guidance on Sustainable Procurement (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) Bakgrund, översikt och framtid Staffan Söderberg - frivillig oberoende ordförande i intressentgruppen som tar fram

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ISO Sustainable Procurement Guidance

ISO Sustainable Procurement Guidance ISO 20400 Sustainable Procurement Guidance (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) staffan.soderberg@amap.se Ordförande ISO 20400 Hållbar Upphandling Standarder är verktyg för prestanda Organisationens

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Framtidens ledare 2003 Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Det regionala ledarförsörjningsprogrammet Inriktning 2003 Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra ett flerårigt

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Vill du veta mer? Standarder. Redaktion Camilla Axelsson, SIS. Redaktionsråd Eskil Arvidsson, Svensk Mjölk AB Stig Pettersson, SIS

Vill du veta mer? Standarder. Redaktion Camilla Axelsson, SIS. Redaktionsråd Eskil Arvidsson, Svensk Mjölk AB Stig Pettersson, SIS Vill du veta mer? Stig Pettersson (projektledare) SIS, Projekt Förpackningar 112 89 STOCKHOLM Tfn: 08-13 62 50 Fax: 08-618 61 28 Bengt G Nilsson (ordförande) Tetra Pak International AB Tfn: 046-36 46 38

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer