Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se"

Transkript

1 Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute

2 Vid förändring behövs standarder

3 Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya standardiseringsområden

4 Standardiseringsstrategi Nationell strategi Vi själva utifrån våra medlemmar och våra framtida medlemmar Produkter Arbetssätt Nya områden

5 Utveckling produkter Vi utvecklar våra produkter, ser vilka typer och former som bäst löser våra medlemmars behov

6 Utveckling arbetssätt Fokus på samarbete Informera Förenkla Anpassa Skynda Göra mer Avstå

7 Vad gör vi internt på SIS nu Ett SIS och ökat fokus på slutprodukt redan från början Effektivisering av löpande arbete Samla och samordna arbete, marknadsföring, översättningar. Organisationsförändringar

8 Utveckling nya standardiseringsområden Vad ser vi för förändringar i världen och vilka standardiseringsbehov ger de upphov till? Vad är det som kommer?

9 Förändring Globalisering Hållbart samhälle Åldrande befolkning Fri rörlighet inom Europa Informationssamhället Vi (inklusive våra medlemmar) måste ha stenkoll på vad som håller på att förändras. Standarder behövs tidigt vid förändring

10 Förändringar i världen exempel Globalisering, ökat utbyte av produkter och information Behov Förenklat informationsutbyte Effektiv transport Tydliga produkter Lösningar Standarder för att kommunicera Standarder för att specificera och jämföra Globala överenskommelser Nytt arbete inom SIS Nystartat arbete för gemensam webkartografi Nystartat arbete för hamnsäkerhetstjänster Nystartat arbete för isolering av tempererade transporter Nystartat arbete för hållbarhetskriterier för biobaserade produkter globalt 10

11 Förändringar i Europa exempel Ökad tjänsteexport Behov Underlätta fri rörlighet Säkerställa säkerhet och miljöhänsyn Fokus på behov och funktion så långt möjligt. Lösningar Standarder för att beskriva/kategorisera tjänster för jämförbarhet Nytt arbete inom SIS Ny specifikation Tjänster för vårdboenden Nytt arbete inom kriminaltekniska tjänster Nytt arbete för hälsoriskbedömning av kemikalier Nytt arbete inom Facility management

12 Förändringar i Sverige exempel En åldrande befolkning Behov Effektiv omsorg Rikt fritidsutbud Lösningar Standarder för effektiv anpassad vård Standarder för turism, underhållning, kultur Nytt arbete inom SIS Nystartat arbete för kvalitet i vård- och äldreboenden Nystartat arbete för servicerobotar Nystartat arbete för gemensamma pensionstermer 12

13 Vi måste arbeta proaktivt, tillsammans. Också vara ödmjuka inför alternativ till standardisering

14 Avstämning Vilka standarder säljer vi mest av 2013? Här är topplistan (trumvirvel)

15 Bäst säljande standarder ISO Vägledning för revision av ledningssystem 9. ISO Medicintekniska produkter kvalitetsledning 8. ISO Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvård 7. ISO Ledningssystem för informationssäkerhet 6. ISO 9004 Ledning av en organisation för hållbar framgång 5. SS Area och volym för husbyggnader 4. EN Utförande av stål och aluminiumkonstruktioner 3. ISO Miljöledningssystem 2. ISO Bedömning av överensstämmelse

16 Bäst säljande standard SS-EN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet - Krav

17 Vad kan vi utläsa av vår tio i topp för sålda standarder? Att organisationer vill arbeta systematiskt med utveckling och kvalitet. Men också att standarder som vänder sig till många säljer mer än de som vänder sig till få. Som trendanalys - inte mycket Om vi nu

18 ser på nya initiativ till standardisering Trädvårdstjänster Digitala trygghetslarm Drogtester Icke-medicinska hälsotjänster Hjärtstartare IT-standardiseringsråd Etiketter Skolmiljö Estetisk kirurgi Hamnsäkerhetstjänster Facility management Spillskydd Spårväg i stadsmiljö Digitala trygghetslarm Samordningsgrupp för smarta städer

19 ser vi dessa önskemål Standarder som ett sätt att definiera tjänster och utveckla nya marknader och öka handel. Standarder inom allt fler områden. Standarder för genomförande, men också för upphandling och uppföljning. Fritt tillgängliga standarder. Tydliga lösningar för att följa lagkrav

20 Förstanyhet i dagens SvD: Stockholm växer mer än väntat Samordningsgrupp för smarta städer som speglar CEN-arbetet "Smart and sustainable cities and communities co-ordination group (SSCC-CG)" samt ISO/TC 268 "Sustainable development in communities". SIS/TK 583 Spårväg ISO Energiledningssystem Med mycket mer Viktigt att se var standarder mer kan göra nytta.

21 Sammanfattningsvis Standardisering i en föränderlig värld kräver: Utvecklade produkter Samarbete och kontaktskapande Proaktivt deltagande i samhällsutvecklingen Hårt arbete

22