Kurskatalog Solhaga gruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen"

Transkript

1 Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen

2 Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också en självklarhet för oss att du som anhörig eller du som genom ditt jobb kommer i kontakt med individer med funktionsnedsättning ska ha de bästa förutsättningarna i mötet med dessa personer. Genom Solhaga Enigma Education erbjuder vi kompetenshöjande insatser inom autismspektrumtillstånd, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörningar. Våra utbildningar vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, vård, skola, behandling samt till handläggare och andra medarbetare inom myndigheter och kommuner. Vi finns till för dig som vill öka din kunskap och förståelse för funktionsnedsättningar för att bättre kunna hantera ditt arbete och din vardag. Som en av Sveriges största utbildare inom området har vi möjlighet att genomföra öppna utbildningar, föreläsningar och handledning i hela Sverige. Vi genomför även uppdragsutbildningar som utformas efter din verksamhets specifika behov och önskemål. Solhaga Enigma Education har ensamrätt på att utbilda inom arbetsmetoden Studio 3. Metoden utgår från att hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. För oss är kvalitet viktigt. Därför håller vi oss alltid uppdaterade på vad som händer i Sverige och omvärlden när det gäller forskning och utveckling. Vi ser fram emot att träffa dig! Peter Boy, utbildningschef 3

3 sförteckning Kursöversikt...5 Våra utbildare Uppdragsutbildning...8 Handledning...9 grundkurser Autism...10 Aspergers syndrom...11 Utvecklingsstörning...12 ADHD...13 FÖRDJUPNINGSKURSER Lågaffektivt bemötande Autism...14 Kommunikation och socialt samspel Autism...15 Lågaffektivt bemötande Aspergers syndrom...16 Kommunikation och socialt samspel Aspergers syndrom...17 Studio 3 Hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande Studio 3 Uppföljning...20 ÖVRIGA KURSER Specialassistent inrikting autism, Aspergers syndrom och ADHD...21 Stress vid autismspektrumtillstånd...22 Strukturerad visuell träning och motion teori och praktik...23 Elever i behov av särskilt stöd neoropsykiatriska funktionsnedsättningar...24 Dokumenations- och bedömningsredskap för individanpassning...25 Hjälpmedel som förenklar vardagen, teori och workshop...26 FÖRELÄSNINGAR Autism och Aspergers syndrom och Utmanande beteenden...27 Kommunikation och tydliggörande hjälpmedel samt Utmanande beteenden...28 Tvång och andra ångestsyndrom...29 Psykisk ohälsa och Motiverande samtal och andra tekniker...30 Lösningsinriktat förhållningssätt...31 Om Solhagagruppen...32 Anmälan och övrig information...33 Solhagakonferensen Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

4 utbildningar Utbildningar Grundkurs Fördjupningskurser Studio 3 Övriga kurser Föreläsningar 1 2 dagar 1 dag 3 dagar 1 dag 1/2 och 1 dag Uppdragsutbildning Handledning Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 5

5 våra utbildare Våra utbildare ANDERS ÖSTERGREN Anders har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat ed såväl barn som vuxna inom olika boenden, daglig verksamhet, fritidshem och korttidshem. Anders har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Han är utbildad och certifierad Studio 3-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1995 och inom Enigma Education sedan CHRISTOFFER SJÖWALL Christoffer har över 30 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritidshem, olika boendefor mer, skola, dagcenter och i hemmiljö. Christoffer har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet samt universitetsstudier inom rehabiliteringsteknik och pedagogik. Han har bland annat specialiserat sig på lågaffektivt bemötande och stressreducerande förhållningssätt. Christoffer är utbildad och certifierad Studio III-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan CHRISTER FAHLBERG Christer har över 15 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritids- och korttidshem, elevhem samt daglig verksamhet. Utöver det har han arbetat med barn och missbrukare på ett behandlingshem för kvinnor. Han har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Christer är utbildad och certifierad Studio 3-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan Lena Helmerson Lena har arbetat inom omsorgen med personer med autismspektrumtillstånd i över 20 år. Hon har arbetat med barn och vuxna och har flerårig erfarenhet av metodhandledning och att hålla utbildningar. Lena har universitetsutbildning inom bland annat autismspektrum, handledning, ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling. Trine Bach Jensen Trine har 17 års erfarenhet av att arbeta med människor med neuropsykiat riska funktionsnedsättningar. Hon är utbildad socialpedagog och har en master i specialpedagogik. Trine har jobbat som pedagogisk handledare och undervisat inom skola och boende. Hon har varit med och byggt upp två boenden för vuxna med problemskapande beteenden. Trine har dessutom undervisat internationella college- och universitetsstuderande i Köpenhamn i ämnet Barn med särskilda behov. 6

6 våra utbildare Jesper Hållen Jesper har drygt 30-års erfarenhet av att arbeta inom omsorgen för personer med utvecklingsstörning och autism, först som omsorgsassistent och därefter som verksamhetschef. Har under de senaste 15 åren därtill metodhandledning för verksamheter inom skola, bostäder med särskild service för barn och vuxna, daglig verksamhet och korttidshem runt om i Sverige. Jesper håller även föreläsningar om utvecklingsstörning och autism, utmanande beteenden, tvångssyndrom, förhållningssätt och bemötande. Jesper har en steg 1-utbildning inom kognitiv beteendeterapi samt universitetsutbildningar inom autism och utvecklingsstörning, arbetsledning och har startat upp flera verksamheter inom LSS. Jeanette Johansson-Ånmark Jeanette har 25 års erfarenhet av att arbeta med personer inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har arbetat inom socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Hon har även arbetslivserfarenhet från privata HVB och inom den kommunala skolan och befinner sig idag sedan 6 år tillbaka inom Solhagagruppen.Jeanette är utbildad Socialpedagog med steg 1 kompentens inom systemteori (familjeterapi). Hon är även utbildad inom lösningsinriktad pedagogik vilket hon använder i sin utbildning och handledning. Sylvester Pagmert Sylvester har arbetat i närmare 10 år med personer inom autismspektrum. Han har arbetat på gruppbostäder, serviceboenden och dagliga verksamheter. Sylvester är kognitionsvetare med inriktning specialpedagogik och autismspektrum. Han har under flera år utbildat i TEACCH modellen och TTAP verktyget och varit med i arbetsgruppen runt forskningsöversikten Utmanande beteenden, Utmanande verksamheter. Inom Solhagagruppen arbetar han som pedagogisk samordnare och pedagogisk handledare samt verksamhetschef och är med i utvecklandet av Solhagagruppens pedagogiska plattform. Utbildningsledning Jennie Seling Jennie arbetar som utbildningssamordnare och rådgivare kring era frågor som rör våra utbildningar och våra utbildare. Hon tar även emot förfrågnin gar och bokningar av uppdragsutbildning och handledning. Jennie är utbil dad internationell säljare och marknadsförare, hon började arbeta inom omsorg för 3,5 år sedan Peter Boy Peter har de senaste 15 åren arbetat med att skapa förutsättningar för människors lärande. Han har drivit och utvecklat organisationer inom kurs- och utbildningsverksamhet och han har lång erfarenhet av att skapa processer och arbetssätt för ett lyckat lärande. Sedan 2014 arbetar Peter som utbildningschef hos Solhaga Enigma Education. 7

7 uppdragsutbildning Uppdragsutbildning Det är mycket populärt att köpa in våra utbildningar som uppdrag till den egna arbetsplatsen. Uppdragsutbildningarna skräddarsys alltid i nära samarbete med er så att innehållet överensstämmer med era specifika önskemål. Vill ni utbilda ett team eller en grupp kan uppdragsutbildning vara ett sätt att öka utbildningens effektivitet och minska kostnaderna. Det är ett mycket bra sätt att säkerställa att all personal har den kunskap som krävs. Genom att samla arbetsgruppen och tillsammans ha en utbildning stärks teamkänslan och ni får ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt. Syftet med en uppdragsutbildning kan vara att få grundläggande eller fördjupade kunskaper, utveckla nya färdigheter, få nya idéer och inspiration. Det kan också handla om att man vill strukturera den fysiska miljön i sin verksamhet, eller öka sin professionalitet. Vad kan ni beställa? Alla de kurser som presenteras i katalogen ger vi som uppdragsutbildningar. Vi kan även skräddarsy föreläsningar, kurser och fördjupningsdagar där ni ges möjlighet att plocka ut och lägga till de delar som just ni vill ha. De senaste åren har vi märkt en stor efterfrågan på Studio 3 som uppdragsutbildning, då man ser stora vinster med att all personal får ta del av metoden. Studio 3 handlar om att bemöta utmanande beteende på ett lågaffektivt sätt, mer finns att läsa om metoden på sidan Skräddarsydd beställning Välkommen att kontakta oss för att prata om vad en uppdragsutbildning eller handledning kan innehålla och där vi kan komma med förslag utifrån era önskemål. Det är förvånande hur mycket man kan hinna på en dag eller två och framförallt vilken skillnad det gör för den egna arbetsplatsen. Kontakta oss på telefon eller mejla 8 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

8 handledning Handledning Solhaga Enigma Education erbjuder handledning riktat till personalgrupper och/ eller anhöriga. Handledningen syftar till att utveckla arbetssätt och metoder samt ge medarbetarna verktyg för att förbättra sitt bemötande gentemot den enskilde. Handledningen utgår från medarbetargruppens behov och frågeställningar och ger möjlighet till egen och gemensam reflektion. Solhaga Enigma Educations handledare har alla lång erfarenhet av det praktiska arbetet och är teoretiskt kunnande och kan genom detta tillföra gruppen och dess medarbetare ny kunskap, möta problematiska situationer på ett etiskt riktigt sätt. Exempel på vad ett handledningstillfälle kan innehålla: Metodhandledning och konsultationshjälp Individuell kartläggning Skapa förståelse för individer med annorlunda förutsättningar Ta fram åtgärder för att förebygga svårigheter som uppstår Hitta arbetssätt som gynnar den enskildes situation och utveckling Skräddarsydd beställning Välkommen att kontakta oss för att prata om vad en uppdragsutbildning eller handledning kan innehålla och där vi kan komma med förslag utifrån era önskemål. Det är förvånande hur mycket man kan hinna på en dag eller två och framförallt vilken skillnad det gör för den egna arbetsplatsen. Kontakta oss på telefon eller mejla Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 9

9 grundkurs Autism Tvådagarskurs som ger en grundläggande förståelse om funktionsnedsättningen autism och utvecklingsstörning. Ni får praktiska exempel utifrån våra erfarenheter för att underlätta bemötandet, kommunikationen, tydliggöra vardagen och stödja utvecklingen för personer med autism. Otroligt gripande och intressant kurs. Kommer att underlätta i mitt arbete. Pedagogisk, informativ och många bra exempel på varje del. Fick mig väldigt engagerad! Sagt av kursdeltagare Vad innebär autism/utvecklingsstörning Annorlunda perception Kommunikation och socialt samspel Tydliggörande miljö Visuella och pedagogiska hjälpmedel Förhållningssätt och bemötande Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. Borlänge jan kr Göteborg 3 4 nov kr Halmstad 3 4 mars kr Kalmar 8 9 dec kr Luleå 5 6 maj kr Sundsvall feb kr Täby jan, 9 10 feb, kr maj, 5 6 okt, 1 2 dec Örebro mars kr 2 dagar, kl kr exklusive moms. 10 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

10 grundkurs Aspergers syndrom Tvådagarskurs om funktionsnedsättningen högfungerande autism/aspergers syndrom. Vi visar på praktiska exempel utifrån våra erfarenheter för att underlätta vid kommunikation, tydliggöra vardagen och hur vi bemöter personer med högfungerande autism/ Aspergers syndrom på ett bra sätt. Vad innebär Aspergers syndrom Annorlunda perception Kommunikation Tydliggörande miljö Visuella och pedagogiska hjälpmedel Förhållningssätt och bemötande Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har Aspergers syndrom. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Helsingborg okt kr Jönköping april kr Luleå 2 3 dec kr Kalmar feb kr Malmö maj kr Täby 8 9 jan, 5 6 mars, juni, 2 3 nov kr Kursen har varit mycket intressant och givande. Bra upplägg med verklighetsförankring blandat med alla teoretiska begrepp. Sagt av kursdeltagare Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 2 dagar, kl kr exklusive moms. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 11

11 grundkurs Utvecklingsstörning Tvådagars grundkurs som syftar till att ge dig som arbetar inom omsorgen en bredare förståelse för vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Vi går igenom hur omvärldsuppfattningen ser ut vid grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Vilka svårigheter det innebär att ha en bristande minnesförmåga, vilka hjälpmedel som är användbara, utvecklingsstörning och åldrande. Risken för psykisk ohälsa samt hur du som arbetar direkt med den enskilde kan anpassa ditt bemötande för att på bästa sätt stötta den/de personer du arbetar för kr exklusive moms. Malmö 9 10 feb kr Halmstad 5 6 okt kr Jönköping maj kr Täby mars, 3 4 sept kr Omvärldsuppfattning vid grav, måttlitg och lindrig utvecklingsstörning Minnesfunktionen Inlärningsstrategier Hjälpmedel Bemötande Utvecklingsstörning och åldrande Psykisk ohälsa Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom omsorg, skola och andra som kommer i kontakt med utvecklingsstörning. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Jesper Hållén Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 2 dagar, kl Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

12 grundkurs ADHD Endagskurs som ger grundläggande förståelse om funktionsnedsättningen ADHD och hur vi bemöter personer med denna diagnos på bästa sätt. I kursen går vi igenom praktiska arbetsmetoder som kan tydliggöra vardagen och stödja utvecklingen för personer med ADHD. Vad är ADHD ADHD i olika åldrar Svårigheter och möjligheter Praktiska arbetsmetoder Bemötande Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har ADHD. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. Borlänge 7 sept kr Göteborg 25 mars kr Helsingborg 4 mars kr Jönköping 9 april kr Sundsvall 14 okt kr Täby 18 maj kr Jag känner mig fylld av kunskap och har fått med mig många redskap som kan hjälpa mina elever för att lyckas och må bättre. Sagt av kursdeltagare 1 dag, kl kr exklusive moms. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 13

13 fördjupningskurs Lågaffektivt bemötande Autism/utvecklingsstörning Endagskurs om sättet att förebygga och undvika utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursen hjälper oss att förstå och hantera olika situationer kring utmanande beteenden. Vad innebär utmanande beteenden Orsak till beteende Hur kan vi tänka kring förebyggande, bemötande och arbetet efter en situation Hitta mönster i beteenden Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om autism. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Borlänge 21 jan kr Göteborg 5 nov kr Halmstad 5 mars kr Täby 16 april, 12 nov kr Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

14 fördjupningskurs Kommunikation och socialt samspel Autism/utvecklingsstörning Endagskurs som ger en övergripande bild av vad kommunikation är och hur kommunikationen kan fungera för personer med autism. I kursen presenterar vi hjälpmedel, som vi kan använda oss av, för att ge personer med autism bättre förutsättningar att fungera i sociala sammanhang. Autism och kommunikation Svårigheter och möjligheter Olika typer av kommunikationshjälpmedel Hjälpmedel för att underlätta sociala situtaioner Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om autism. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Jönköping 2 sept kr Täby 11 feb, 7 okt kr Var duktig på att förmedla och förklara saker på ett lätt sätt. Mycket lärorikt och intressant Sagt av kursdeltagare Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 15

15 fördjupningskurs Lågaffektivt bemötande Aspergers syndrom Endagskurs om sättet att förebygga och undvika utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursen hjälper oss att förstå och bemöta olika situationer kring utmanande beteenden. Vad innebär utmanande beteenden Orsaker till beteenden Hur kan vi tänka kring förebyggande, bemötande och arbetet efter en situation Hitta mönster i beteenden Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har högfungerande autism/ Aspergers syndrom. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Aspergers syndrom. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Helsingborg 28 okt kr Jönköping 23 april kr Täby 16 feb kr 16 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

16 fördjupningskurs Kommunikation och socialt samspel Aspergers syndrom Endagskurs om kommunikation och hur den kan fungera för personer med högfungerande autism/ Aspergers syndrom. Kursen presenterar också olika hjälpmedel som underlättar kommunikationen. Högfungerande autism/ Aspergers syndrom och kommunikation Svårigheter och möjligheter Olika typer av kommunikationshjälpmedel Samtalsverktyg Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har Aspergers syndrom. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Aspergers syndrom. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Göteborg 24 mars kr Sundsvall 13 okt kr Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 17

17 studio 3 Studio 3 Studio 3-kursen handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. I kursen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla situationer. Vi vill förmedla användbara färdigheter som skapar en lugn och trygg miljö för personer med utmanande beteenden och anhöriga/anställda. Studier visar på att anhöriga och personal får bättre självförtroende och känner sig lugnare i situationer med utmanande beteenden efter en genomförd Studio 3-kurs etablerades Studio 3 i England. Gruppen vid Studio 3 Clinical Service i England har under ledning av Dr Andrew McDonnell arbetat fram en metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av utmanande beteenden. Metoden är baserad på forskningsresultat och noggrann klinisk prövning. Gruppen anses idag vara världsledande när det gäller att arbeta med människor som har utmanande beteenden. Enigma Education har ensamrätt i Sverige på att utbilda i metoden. Vi har i dagsläget utbildat närmare personer. Under de senaste åren har många skolor efterfrågat ökad kunskap om att kunna hantera elever med utmanande beteenden, därför erbjuder vi nu studiedagar i Studio 3-metoden anpassade för skolor. Hör gärna av er för mer information. Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förkunskaper Grundläggande kunskaper inom autismspektrum. Kursledare Certifierade Studio 3-utbildare från Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Välj bekväma kläder och skor för att kunna utföra fysiska övningar. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 3 dagar, kl kr exklusive moms. STUDIO III Arbeta respektfullt Dämpa frustration och upprördhet Förståelse för orsaker till olika beteenden Hantera olika situationer utan fysiska ingrepp Säkra ingripanden accepterade av både klienter och personal Lagar och juridiska aspekter Debriefing efter incident Öka självförtroendet 18 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

18 studio 3 Referens Vilken skillnad tycker du att du har märkt i dina verksamheter efter att din personal har deltagit i Studio 3-utbildning? Största skillnaden jag har sett är en annan trygghet i personalgruppen, både där man ska hantera situationer där man innan känt sig osäker men också hur man kan beskriva situationer som har uppstått. När personalen har varit trygga har situationer med oönskat beteende minskat. Om någon ur din personalgrupp hade fått samma fråga, vad tror du att han/hon hade svarat? Många har varit väldigt nöjda med utbildningen. De har uppskattat enkelheten kring den nya kunskapen och att de nu kan ta till sig kopplingen från vad som står i LSS och hur det ser ut i verksamheten. Hanna Sundqvist, enhetschef Division social omsorg, Nyköpings kommun Borlänge april, 7 9 dec kr Göteborg april, okt kr Gävle feb, 5 7 okt kr Halmstad maj, dec kr Helsingborg 3 5 feb, nov kr Jönköping jan kr Kalmar mars kr Luleå 8 10 sept kr Malmö april kr Sundsvall 5 7 maj kr Täby jan, jan, kr feb, 9 11 mars, mars, april, april, maj, maj, juni, 7 9 sept, sept, okt, okt, 9 11 nov, nov, 7 9 dec, dec Örebro nov kr Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 19

19 studio 3 Studio 3 uppföljning En uppföljningsdag för alla som har gått Studio 3. I kursen repeterar, tränar och reflekterar vi över vad vi har lärt oss och hur vi har använt oss av de kunskaper vi fick från kursen. Efter genomförd uppföljningsdag ska deltagarna känna sig ännu säkrare på att hantera situationer med utmanande beteenden och ha fått möjlighet att utvecklas ytterligare i sin yrkesroll. Reflektion kring utmanande beteenden Teori kring fasthållning Egen reflektion Gruppdiskussion Fysiska övningar Kursen vänder sig till alla som genomfört kursen Studio 3 hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursledare Certifierade Studio 3-utbildare från Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Välj bekväma kläder och skor för att kunna utföra fysiska övningar. referens Hur tycker du att Studio 3 är användbart i skolan? Lite av A och O. Eftersom de kan vara uppe i stress när de kommer är det till hjälp att möta dem lågaffektivt. Hela förhållningssättet är användbart för att hjälpa eleverna att ta till sig mer kunskap. Det har också lett till att vi nu lägger tyngden på förebyggande arbete. Dan Forsberg, tillförordnad rektor Dammsdal skolan, Vingåker Göteborg 10 feb kr Helsingborg 3 mars kr Halmstad 28 april kr Malmö 2 sept kr Täby 30 april, 24 nov kr Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. 10 % rabatt ges vid anmälan om fem deltagare eller 20 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

20 övriga kurser Specialassistent inriktning autism, Aspergers syndrom och ADHD En två veckors utbildning som ger dig en bred kunskap om funktionsnedsättningarna autism, Aspergers syndrom och ADHD. I kursen går vi igenom funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation och andra praktiska redskap som stödjer utvecklingen av personer med neuropsykiatriska svårigheter. Idag finns ett stort behov av specialassistenter med kvalifikationer och kunskaper om barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen ger en djupare förståelse och kunskap om vad ovannämnda diagnoser innebär, skillnader och likheter, orsaker och hur vi kan arbeta med bemötande. Vi kommer också att presentera lösningsinriktad metod och förhållningssätt. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Utredning Tydliggörande miljö Kommunikation Pedagogiska hjälpmedel Tilläggsproblematik Bemötande Studio 3 hantera utmanande beteenden Bedömningar/observationer Dokumentation och utvärdering Lösningsinriktat förhållningssätt Fritid Kursledare Certifierad Studio 3-tränare och utbildare från Solhaga Enigma Education samt gästföreläsare med bland annat neuropsykiatrisk läkarkompetens samt personer med egen diagnos. 10 dagar, kl kursintyg Intyg ges efter slutförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer kr exklusive moms. Faktureras i förskott. 10 % rabatt ges vid anmälan av minst fem deltagare till samma utbildningstillfälle. Täby Kurstillfälle 1, mars Kurstillfälle 2, april kr En mycket grundlig utbildning där vi getts chansen att möta flera föreläsare/utbildare. Sagt av kursdeltagare Undervisningsform Fallbeskrivningar, diskussioner och gruppövningar som ger en praktisk koppling till de teoretiska avsnitten. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling, assistans och andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 21

21 övriga kurser Stress vid autismspektrumtillstånd Endagskurs som kommer att ge dig en ökad förståelse för varför personer med autismspektrum ofta upplever stress och oro. Vi kommer att ge några vardagliga exempel på situationer som skapar stress. Vid dessa tillfällen behö ver man ofta minska krav och undvika triggande situationer, men också fylla på med andra aktiviteter som skapar lugn och positiva känslor. Vi går igenom metoder för att mäta stress och vad man kan göra för att reducera stressnivån. Vad säger aktuell forskning om vad som utlöser stress och vad stress gör med hjärnan och kroppen? Vad är stress och vad händer när man hamnar i kaos? 1 dag, kl kr exklusive moms. Göteborg 11 feb kr Helsingborg 3 juni kr Täby 26 jan, 15 sept, kr 4 dec Örebro 3 juni kr Autismspektrum och stress Tänkbara orsaker till stress Faror vid långvarig stress Vad är ett lågaffektivt bemötande? Hantera situationer som skapar stress Hjälp med aktivitet, avslappning och avledning Affektsmitta och att hantera sin egen stress Fokusera på och dokumentera även det som är positivt Rätt att bestämma själv och ha makt över sin egen situation Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola och vård men även till andra som kommer i kontakt med personer som har diagnos inom autismspektrat. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 22 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

22 övriga kurser Strukturerad visuell träning och motion teori och praktik Endagarskurs för dig som brinner för rörelse och motion och som arbetar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under dagen kommer vi att diskutera vad meningsfull träning är och tillsammans skapa strukturerade träningsprogram. Vi kommer även ge exempel på olika aktiviteter som underlättar genomförandet av träningen vi kommer ha roligt och röra på oss. Praktiska övningar Annorlunda perception vad är det? Mening och motivation i träning och motion Uppbyggnad av träningsprogram Förhållningssätt och bemötande Tydliggörande, visuella och pedagogiska hjälpmedel Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola och vård men även till andra som kommer i kontakt med personer som har diagnos inom autismspektrat. Förkunskaper Inga förkunskaper behövs kr exklusive moms. Malmö 10 mars, 13 nov kr En mycket bra kurs. Väckte många tankar. Mycket man kan ta med sig i vardagen Sagt av kursdeltagare Kursledare Trine Bach Jensen Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Träningskläder och inneskor är att rekommendera 1 dag, kl Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 23

KURSKATALOG HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HÖSTEN 2015 Solhaga gruppen 2 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet

Läs mer

Välkommen till oss på Enigma Education

Välkommen till oss på Enigma Education Kurskatalog aug 2012-juni 2013 Våra utbildare Välkommen till oss på Enigma Education Enigma Education startade år 2000 och är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom det neuropsykiatriska

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog VT 2013 Välkommen till vårens utbildningar 2013 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon www.attention-utbildning.se Dagens agenda 9.30 12.00 NPF - hur kan det yttra sig utifrån faktorer som diagnos, miljö, ålder

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

Utbildningskatalog våren 2007

Utbildningskatalog våren 2007 Utbildningskatalog våren 2007 Autism : Aspergers syndrom : Andra neuropsykiatriska funktionshinder : Uppdragsutbildning Välkommen! Enigma Education startade sin verksamhet år 2000. Sedan dess har närmare

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog HT 2012 Välkommen till höstens utbildningar 2012 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Humana akademin Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Innehåller många nyheter! Vi ser människor Vår syn på personlig assistans är enkel; alla har rätt till ett bra liv. Vi arbetar med människor

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Avslutningskonferens 29 maj 2013 Konstakademin Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Stockholms Läns Landsting Norra Stockholms psykiatri (projektägare) Transkulturellt Centrum Kommuner

Läs mer

Utbildningar Autism och Aspergers syndrom. UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

Utbildningar Autism och Aspergers syndrom. UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningar Autism och Aspergers syndrom 2011 UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningar Autism och Aspergers syndrom 2011 Praktisk information om kursanmälan Skriv med tydliga bokstäver. En

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Utbildningar om autism UTBILDNINGSCENTER AUTISM WWW.AUTISM.SE

Utbildningar om autism UTBILDNINGSCENTER AUTISM WWW.AUTISM.SE Utbildningar om autism 2010 UTBILDNINGSCENTER AUTISM WWW.AUTISM.SE Utbildningar om autism 2010 Praktisk information om kursanmälan Skriv med tydliga bokstäver. En anmälan per del tagare. Anmälningarna

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog 10.45-11.25 Autism/Aspergers syndrom Vilka diagnoser ingår i autismspektrumet? Vilka kriterier

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV Utbildningar och tjänster Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV 2014 FIRAR EHRV TIO ÅR. Vi har sedan starten

Läs mer

Barn som tänker annorlunda

Barn som tänker annorlunda Barn som tänker annorlunda Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd 2011-04-06 Eva Nordin-Olson Distriktsläkare, Mora Vårdcentral Skolläkare, Mora o Orsa Kommun eva.nordin-olsson@ltdalarna.se

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer