Kurskatalog Solhaga gruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen"

Transkript

1 Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen

2 Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också en självklarhet för oss att du som anhörig eller du som genom ditt jobb kommer i kontakt med individer med funktionsnedsättning ska ha de bästa förutsättningarna i mötet med dessa personer. Genom Solhaga Enigma Education erbjuder vi kompetenshöjande insatser inom autismspektrumtillstånd, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörningar. Våra utbildningar vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, vård, skola, behandling samt till handläggare och andra medarbetare inom myndigheter och kommuner. Vi finns till för dig som vill öka din kunskap och förståelse för funktionsnedsättningar för att bättre kunna hantera ditt arbete och din vardag. Som en av Sveriges största utbildare inom området har vi möjlighet att genomföra öppna utbildningar, föreläsningar och handledning i hela Sverige. Vi genomför även uppdragsutbildningar som utformas efter din verksamhets specifika behov och önskemål. Solhaga Enigma Education har ensamrätt på att utbilda inom arbetsmetoden Studio 3. Metoden utgår från att hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. För oss är kvalitet viktigt. Därför håller vi oss alltid uppdaterade på vad som händer i Sverige och omvärlden när det gäller forskning och utveckling. Vi ser fram emot att träffa dig! Peter Boy, utbildningschef 3

3 sförteckning Kursöversikt...5 Våra utbildare Uppdragsutbildning...8 Handledning...9 grundkurser Autism...10 Aspergers syndrom...11 Utvecklingsstörning...12 ADHD...13 FÖRDJUPNINGSKURSER Lågaffektivt bemötande Autism...14 Kommunikation och socialt samspel Autism...15 Lågaffektivt bemötande Aspergers syndrom...16 Kommunikation och socialt samspel Aspergers syndrom...17 Studio 3 Hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande Studio 3 Uppföljning...20 ÖVRIGA KURSER Specialassistent inrikting autism, Aspergers syndrom och ADHD...21 Stress vid autismspektrumtillstånd...22 Strukturerad visuell träning och motion teori och praktik...23 Elever i behov av särskilt stöd neoropsykiatriska funktionsnedsättningar...24 Dokumenations- och bedömningsredskap för individanpassning...25 Hjälpmedel som förenklar vardagen, teori och workshop...26 FÖRELÄSNINGAR Autism och Aspergers syndrom och Utmanande beteenden...27 Kommunikation och tydliggörande hjälpmedel samt Utmanande beteenden...28 Tvång och andra ångestsyndrom...29 Psykisk ohälsa och Motiverande samtal och andra tekniker...30 Lösningsinriktat förhållningssätt...31 Om Solhagagruppen...32 Anmälan och övrig information...33 Solhagakonferensen Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

4 utbildningar Utbildningar Grundkurs Fördjupningskurser Studio 3 Övriga kurser Föreläsningar 1 2 dagar 1 dag 3 dagar 1 dag 1/2 och 1 dag Uppdragsutbildning Handledning Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 5

5 våra utbildare Våra utbildare ANDERS ÖSTERGREN Anders har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat ed såväl barn som vuxna inom olika boenden, daglig verksamhet, fritidshem och korttidshem. Anders har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Han är utbildad och certifierad Studio 3-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1995 och inom Enigma Education sedan CHRISTOFFER SJÖWALL Christoffer har över 30 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritidshem, olika boendefor mer, skola, dagcenter och i hemmiljö. Christoffer har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet samt universitetsstudier inom rehabiliteringsteknik och pedagogik. Han har bland annat specialiserat sig på lågaffektivt bemötande och stressreducerande förhållningssätt. Christoffer är utbildad och certifierad Studio III-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan CHRISTER FAHLBERG Christer har över 15 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritids- och korttidshem, elevhem samt daglig verksamhet. Utöver det har han arbetat med barn och missbrukare på ett behandlingshem för kvinnor. Han har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Christer är utbildad och certifierad Studio 3-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan Lena Helmerson Lena har arbetat inom omsorgen med personer med autismspektrumtillstånd i över 20 år. Hon har arbetat med barn och vuxna och har flerårig erfarenhet av metodhandledning och att hålla utbildningar. Lena har universitetsutbildning inom bland annat autismspektrum, handledning, ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling. Trine Bach Jensen Trine har 17 års erfarenhet av att arbeta med människor med neuropsykiat riska funktionsnedsättningar. Hon är utbildad socialpedagog och har en master i specialpedagogik. Trine har jobbat som pedagogisk handledare och undervisat inom skola och boende. Hon har varit med och byggt upp två boenden för vuxna med problemskapande beteenden. Trine har dessutom undervisat internationella college- och universitetsstuderande i Köpenhamn i ämnet Barn med särskilda behov. 6

6 våra utbildare Jesper Hållen Jesper har drygt 30-års erfarenhet av att arbeta inom omsorgen för personer med utvecklingsstörning och autism, först som omsorgsassistent och därefter som verksamhetschef. Har under de senaste 15 åren därtill metodhandledning för verksamheter inom skola, bostäder med särskild service för barn och vuxna, daglig verksamhet och korttidshem runt om i Sverige. Jesper håller även föreläsningar om utvecklingsstörning och autism, utmanande beteenden, tvångssyndrom, förhållningssätt och bemötande. Jesper har en steg 1-utbildning inom kognitiv beteendeterapi samt universitetsutbildningar inom autism och utvecklingsstörning, arbetsledning och har startat upp flera verksamheter inom LSS. Jeanette Johansson-Ånmark Jeanette har 25 års erfarenhet av att arbeta med personer inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har arbetat inom socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Hon har även arbetslivserfarenhet från privata HVB och inom den kommunala skolan och befinner sig idag sedan 6 år tillbaka inom Solhagagruppen.Jeanette är utbildad Socialpedagog med steg 1 kompentens inom systemteori (familjeterapi). Hon är även utbildad inom lösningsinriktad pedagogik vilket hon använder i sin utbildning och handledning. Sylvester Pagmert Sylvester har arbetat i närmare 10 år med personer inom autismspektrum. Han har arbetat på gruppbostäder, serviceboenden och dagliga verksamheter. Sylvester är kognitionsvetare med inriktning specialpedagogik och autismspektrum. Han har under flera år utbildat i TEACCH modellen och TTAP verktyget och varit med i arbetsgruppen runt forskningsöversikten Utmanande beteenden, Utmanande verksamheter. Inom Solhagagruppen arbetar han som pedagogisk samordnare och pedagogisk handledare samt verksamhetschef och är med i utvecklandet av Solhagagruppens pedagogiska plattform. Utbildningsledning Jennie Seling Jennie arbetar som utbildningssamordnare och rådgivare kring era frågor som rör våra utbildningar och våra utbildare. Hon tar även emot förfrågnin gar och bokningar av uppdragsutbildning och handledning. Jennie är utbil dad internationell säljare och marknadsförare, hon började arbeta inom omsorg för 3,5 år sedan Peter Boy Peter har de senaste 15 åren arbetat med att skapa förutsättningar för människors lärande. Han har drivit och utvecklat organisationer inom kurs- och utbildningsverksamhet och han har lång erfarenhet av att skapa processer och arbetssätt för ett lyckat lärande. Sedan 2014 arbetar Peter som utbildningschef hos Solhaga Enigma Education. 7

7 uppdragsutbildning Uppdragsutbildning Det är mycket populärt att köpa in våra utbildningar som uppdrag till den egna arbetsplatsen. Uppdragsutbildningarna skräddarsys alltid i nära samarbete med er så att innehållet överensstämmer med era specifika önskemål. Vill ni utbilda ett team eller en grupp kan uppdragsutbildning vara ett sätt att öka utbildningens effektivitet och minska kostnaderna. Det är ett mycket bra sätt att säkerställa att all personal har den kunskap som krävs. Genom att samla arbetsgruppen och tillsammans ha en utbildning stärks teamkänslan och ni får ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt. Syftet med en uppdragsutbildning kan vara att få grundläggande eller fördjupade kunskaper, utveckla nya färdigheter, få nya idéer och inspiration. Det kan också handla om att man vill strukturera den fysiska miljön i sin verksamhet, eller öka sin professionalitet. Vad kan ni beställa? Alla de kurser som presenteras i katalogen ger vi som uppdragsutbildningar. Vi kan även skräddarsy föreläsningar, kurser och fördjupningsdagar där ni ges möjlighet att plocka ut och lägga till de delar som just ni vill ha. De senaste åren har vi märkt en stor efterfrågan på Studio 3 som uppdragsutbildning, då man ser stora vinster med att all personal får ta del av metoden. Studio 3 handlar om att bemöta utmanande beteende på ett lågaffektivt sätt, mer finns att läsa om metoden på sidan Skräddarsydd beställning Välkommen att kontakta oss för att prata om vad en uppdragsutbildning eller handledning kan innehålla och där vi kan komma med förslag utifrån era önskemål. Det är förvånande hur mycket man kan hinna på en dag eller två och framförallt vilken skillnad det gör för den egna arbetsplatsen. Kontakta oss på telefon eller mejla 8 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

8 handledning Handledning Solhaga Enigma Education erbjuder handledning riktat till personalgrupper och/ eller anhöriga. Handledningen syftar till att utveckla arbetssätt och metoder samt ge medarbetarna verktyg för att förbättra sitt bemötande gentemot den enskilde. Handledningen utgår från medarbetargruppens behov och frågeställningar och ger möjlighet till egen och gemensam reflektion. Solhaga Enigma Educations handledare har alla lång erfarenhet av det praktiska arbetet och är teoretiskt kunnande och kan genom detta tillföra gruppen och dess medarbetare ny kunskap, möta problematiska situationer på ett etiskt riktigt sätt. Exempel på vad ett handledningstillfälle kan innehålla: Metodhandledning och konsultationshjälp Individuell kartläggning Skapa förståelse för individer med annorlunda förutsättningar Ta fram åtgärder för att förebygga svårigheter som uppstår Hitta arbetssätt som gynnar den enskildes situation och utveckling Skräddarsydd beställning Välkommen att kontakta oss för att prata om vad en uppdragsutbildning eller handledning kan innehålla och där vi kan komma med förslag utifrån era önskemål. Det är förvånande hur mycket man kan hinna på en dag eller två och framförallt vilken skillnad det gör för den egna arbetsplatsen. Kontakta oss på telefon eller mejla Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 9

9 grundkurs Autism Tvådagarskurs som ger en grundläggande förståelse om funktionsnedsättningen autism och utvecklingsstörning. Ni får praktiska exempel utifrån våra erfarenheter för att underlätta bemötandet, kommunikationen, tydliggöra vardagen och stödja utvecklingen för personer med autism. Otroligt gripande och intressant kurs. Kommer att underlätta i mitt arbete. Pedagogisk, informativ och många bra exempel på varje del. Fick mig väldigt engagerad! Sagt av kursdeltagare Vad innebär autism/utvecklingsstörning Annorlunda perception Kommunikation och socialt samspel Tydliggörande miljö Visuella och pedagogiska hjälpmedel Förhållningssätt och bemötande Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. Borlänge jan kr Göteborg 3 4 nov kr Halmstad 3 4 mars kr Kalmar 8 9 dec kr Luleå 5 6 maj kr Sundsvall feb kr Täby jan, 9 10 feb, kr maj, 5 6 okt, 1 2 dec Örebro mars kr 2 dagar, kl kr exklusive moms. 10 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

10 grundkurs Aspergers syndrom Tvådagarskurs om funktionsnedsättningen högfungerande autism/aspergers syndrom. Vi visar på praktiska exempel utifrån våra erfarenheter för att underlätta vid kommunikation, tydliggöra vardagen och hur vi bemöter personer med högfungerande autism/ Aspergers syndrom på ett bra sätt. Vad innebär Aspergers syndrom Annorlunda perception Kommunikation Tydliggörande miljö Visuella och pedagogiska hjälpmedel Förhållningssätt och bemötande Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har Aspergers syndrom. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Helsingborg okt kr Jönköping april kr Luleå 2 3 dec kr Kalmar feb kr Malmö maj kr Täby 8 9 jan, 5 6 mars, juni, 2 3 nov kr Kursen har varit mycket intressant och givande. Bra upplägg med verklighetsförankring blandat med alla teoretiska begrepp. Sagt av kursdeltagare Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 2 dagar, kl kr exklusive moms. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 11

11 grundkurs Utvecklingsstörning Tvådagars grundkurs som syftar till att ge dig som arbetar inom omsorgen en bredare förståelse för vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Vi går igenom hur omvärldsuppfattningen ser ut vid grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Vilka svårigheter det innebär att ha en bristande minnesförmåga, vilka hjälpmedel som är användbara, utvecklingsstörning och åldrande. Risken för psykisk ohälsa samt hur du som arbetar direkt med den enskilde kan anpassa ditt bemötande för att på bästa sätt stötta den/de personer du arbetar för kr exklusive moms. Malmö 9 10 feb kr Halmstad 5 6 okt kr Jönköping maj kr Täby mars, 3 4 sept kr Omvärldsuppfattning vid grav, måttlitg och lindrig utvecklingsstörning Minnesfunktionen Inlärningsstrategier Hjälpmedel Bemötande Utvecklingsstörning och åldrande Psykisk ohälsa Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom omsorg, skola och andra som kommer i kontakt med utvecklingsstörning. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Jesper Hållén Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 2 dagar, kl Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

12 grundkurs ADHD Endagskurs som ger grundläggande förståelse om funktionsnedsättningen ADHD och hur vi bemöter personer med denna diagnos på bästa sätt. I kursen går vi igenom praktiska arbetsmetoder som kan tydliggöra vardagen och stödja utvecklingen för personer med ADHD. Vad är ADHD ADHD i olika åldrar Svårigheter och möjligheter Praktiska arbetsmetoder Bemötande Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har ADHD. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. Borlänge 7 sept kr Göteborg 25 mars kr Helsingborg 4 mars kr Jönköping 9 april kr Sundsvall 14 okt kr Täby 18 maj kr Jag känner mig fylld av kunskap och har fått med mig många redskap som kan hjälpa mina elever för att lyckas och må bättre. Sagt av kursdeltagare 1 dag, kl kr exklusive moms. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 13

13 fördjupningskurs Lågaffektivt bemötande Autism/utvecklingsstörning Endagskurs om sättet att förebygga och undvika utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursen hjälper oss att förstå och hantera olika situationer kring utmanande beteenden. Vad innebär utmanande beteenden Orsak till beteende Hur kan vi tänka kring förebyggande, bemötande och arbetet efter en situation Hitta mönster i beteenden Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om autism. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Borlänge 21 jan kr Göteborg 5 nov kr Halmstad 5 mars kr Täby 16 april, 12 nov kr Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

14 fördjupningskurs Kommunikation och socialt samspel Autism/utvecklingsstörning Endagskurs som ger en övergripande bild av vad kommunikation är och hur kommunikationen kan fungera för personer med autism. I kursen presenterar vi hjälpmedel, som vi kan använda oss av, för att ge personer med autism bättre förutsättningar att fungera i sociala sammanhang. Autism och kommunikation Svårigheter och möjligheter Olika typer av kommunikationshjälpmedel Hjälpmedel för att underlätta sociala situtaioner Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om autism. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Jönköping 2 sept kr Täby 11 feb, 7 okt kr Var duktig på att förmedla och förklara saker på ett lätt sätt. Mycket lärorikt och intressant Sagt av kursdeltagare Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 15

15 fördjupningskurs Lågaffektivt bemötande Aspergers syndrom Endagskurs om sättet att förebygga och undvika utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursen hjälper oss att förstå och bemöta olika situationer kring utmanande beteenden. Vad innebär utmanande beteenden Orsaker till beteenden Hur kan vi tänka kring förebyggande, bemötande och arbetet efter en situation Hitta mönster i beteenden Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har högfungerande autism/ Aspergers syndrom. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Aspergers syndrom. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Helsingborg 28 okt kr Jönköping 23 april kr Täby 16 feb kr 16 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

16 fördjupningskurs Kommunikation och socialt samspel Aspergers syndrom Endagskurs om kommunikation och hur den kan fungera för personer med högfungerande autism/ Aspergers syndrom. Kursen presenterar också olika hjälpmedel som underlättar kommunikationen. Högfungerande autism/ Aspergers syndrom och kommunikation Svårigheter och möjligheter Olika typer av kommunikationshjälpmedel Samtalsverktyg Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har Aspergers syndrom. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Aspergers syndrom. Kursledare Utbildare från Solhaga Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. Göteborg 24 mars kr Sundsvall 13 okt kr Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 17

17 studio 3 Studio 3 Studio 3-kursen handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. I kursen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla situationer. Vi vill förmedla användbara färdigheter som skapar en lugn och trygg miljö för personer med utmanande beteenden och anhöriga/anställda. Studier visar på att anhöriga och personal får bättre självförtroende och känner sig lugnare i situationer med utmanande beteenden efter en genomförd Studio 3-kurs etablerades Studio 3 i England. Gruppen vid Studio 3 Clinical Service i England har under ledning av Dr Andrew McDonnell arbetat fram en metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av utmanande beteenden. Metoden är baserad på forskningsresultat och noggrann klinisk prövning. Gruppen anses idag vara världsledande när det gäller att arbeta med människor som har utmanande beteenden. Enigma Education har ensamrätt i Sverige på att utbilda i metoden. Vi har i dagsläget utbildat närmare personer. Under de senaste åren har många skolor efterfrågat ökad kunskap om att kunna hantera elever med utmanande beteenden, därför erbjuder vi nu studiedagar i Studio 3-metoden anpassade för skolor. Hör gärna av er för mer information. Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förkunskaper Grundläggande kunskaper inom autismspektrum. Kursledare Certifierade Studio 3-utbildare från Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Välj bekväma kläder och skor för att kunna utföra fysiska övningar. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 3 dagar, kl kr exklusive moms. STUDIO III Arbeta respektfullt Dämpa frustration och upprördhet Förståelse för orsaker till olika beteenden Hantera olika situationer utan fysiska ingrepp Säkra ingripanden accepterade av både klienter och personal Lagar och juridiska aspekter Debriefing efter incident Öka självförtroendet 18 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

18 studio 3 Referens Vilken skillnad tycker du att du har märkt i dina verksamheter efter att din personal har deltagit i Studio 3-utbildning? Största skillnaden jag har sett är en annan trygghet i personalgruppen, både där man ska hantera situationer där man innan känt sig osäker men också hur man kan beskriva situationer som har uppstått. När personalen har varit trygga har situationer med oönskat beteende minskat. Om någon ur din personalgrupp hade fått samma fråga, vad tror du att han/hon hade svarat? Många har varit väldigt nöjda med utbildningen. De har uppskattat enkelheten kring den nya kunskapen och att de nu kan ta till sig kopplingen från vad som står i LSS och hur det ser ut i verksamheten. Hanna Sundqvist, enhetschef Division social omsorg, Nyköpings kommun Borlänge april, 7 9 dec kr Göteborg april, okt kr Gävle feb, 5 7 okt kr Halmstad maj, dec kr Helsingborg 3 5 feb, nov kr Jönköping jan kr Kalmar mars kr Luleå 8 10 sept kr Malmö april kr Sundsvall 5 7 maj kr Täby jan, jan, kr feb, 9 11 mars, mars, april, april, maj, maj, juni, 7 9 sept, sept, okt, okt, 9 11 nov, nov, 7 9 dec, dec Örebro nov kr Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 19

19 studio 3 Studio 3 uppföljning En uppföljningsdag för alla som har gått Studio 3. I kursen repeterar, tränar och reflekterar vi över vad vi har lärt oss och hur vi har använt oss av de kunskaper vi fick från kursen. Efter genomförd uppföljningsdag ska deltagarna känna sig ännu säkrare på att hantera situationer med utmanande beteenden och ha fått möjlighet att utvecklas ytterligare i sin yrkesroll. Reflektion kring utmanande beteenden Teori kring fasthållning Egen reflektion Gruppdiskussion Fysiska övningar Kursen vänder sig till alla som genomfört kursen Studio 3 hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursledare Certifierade Studio 3-utbildare från Enigma Education, se sid 6 7. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Välj bekväma kläder och skor för att kunna utföra fysiska övningar. referens Hur tycker du att Studio 3 är användbart i skolan? Lite av A och O. Eftersom de kan vara uppe i stress när de kommer är det till hjälp att möta dem lågaffektivt. Hela förhållningssättet är användbart för att hjälpa eleverna att ta till sig mer kunskap. Det har också lett till att vi nu lägger tyngden på förebyggande arbete. Dan Forsberg, tillförordnad rektor Dammsdal skolan, Vingåker Göteborg 10 feb kr Helsingborg 3 mars kr Halmstad 28 april kr Malmö 2 sept kr Täby 30 april, 24 nov kr Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 1 dag, kl kr exklusive moms. 10 % rabatt ges vid anmälan om fem deltagare eller 20 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

20 övriga kurser Specialassistent inriktning autism, Aspergers syndrom och ADHD En två veckors utbildning som ger dig en bred kunskap om funktionsnedsättningarna autism, Aspergers syndrom och ADHD. I kursen går vi igenom funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation och andra praktiska redskap som stödjer utvecklingen av personer med neuropsykiatriska svårigheter. Idag finns ett stort behov av specialassistenter med kvalifikationer och kunskaper om barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen ger en djupare förståelse och kunskap om vad ovannämnda diagnoser innebär, skillnader och likheter, orsaker och hur vi kan arbeta med bemötande. Vi kommer också att presentera lösningsinriktad metod och förhållningssätt. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Utredning Tydliggörande miljö Kommunikation Pedagogiska hjälpmedel Tilläggsproblematik Bemötande Studio 3 hantera utmanande beteenden Bedömningar/observationer Dokumentation och utvärdering Lösningsinriktat förhållningssätt Fritid Kursledare Certifierad Studio 3-tränare och utbildare från Solhaga Enigma Education samt gästföreläsare med bland annat neuropsykiatrisk läkarkompetens samt personer med egen diagnos. 10 dagar, kl kursintyg Intyg ges efter slutförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer kr exklusive moms. Faktureras i förskott. 10 % rabatt ges vid anmälan av minst fem deltagare till samma utbildningstillfälle. Täby Kurstillfälle 1, mars Kurstillfälle 2, april kr En mycket grundlig utbildning där vi getts chansen att möta flera föreläsare/utbildare. Sagt av kursdeltagare Undervisningsform Fallbeskrivningar, diskussioner och gruppövningar som ger en praktisk koppling till de teoretiska avsnitten. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling, assistans och andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 21

21 övriga kurser Stress vid autismspektrumtillstånd Endagskurs som kommer att ge dig en ökad förståelse för varför personer med autismspektrum ofta upplever stress och oro. Vi kommer att ge några vardagliga exempel på situationer som skapar stress. Vid dessa tillfällen behö ver man ofta minska krav och undvika triggande situationer, men också fylla på med andra aktiviteter som skapar lugn och positiva känslor. Vi går igenom metoder för att mäta stress och vad man kan göra för att reducera stressnivån. Vad säger aktuell forskning om vad som utlöser stress och vad stress gör med hjärnan och kroppen? Vad är stress och vad händer när man hamnar i kaos? 1 dag, kl kr exklusive moms. Göteborg 11 feb kr Helsingborg 3 juni kr Täby 26 jan, 15 sept, kr 4 dec Örebro 3 juni kr Autismspektrum och stress Tänkbara orsaker till stress Faror vid långvarig stress Vad är ett lågaffektivt bemötande? Hantera situationer som skapar stress Hjälp med aktivitet, avslappning och avledning Affektsmitta och att hantera sin egen stress Fokusera på och dokumentera även det som är positivt Rätt att bestämma själv och ha makt över sin egen situation Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola och vård men även till andra som kommer i kontakt med personer som har diagnos inom autismspektrat. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår. 22 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD

22 övriga kurser Strukturerad visuell träning och motion teori och praktik Endagarskurs för dig som brinner för rörelse och motion och som arbetar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under dagen kommer vi att diskutera vad meningsfull träning är och tillsammans skapa strukturerade träningsprogram. Vi kommer även ge exempel på olika aktiviteter som underlättar genomförandet av träningen vi kommer ha roligt och röra på oss. Praktiska övningar Annorlunda perception vad är det? Mening och motivation i träning och motion Uppbyggnad av träningsprogram Förhållningssätt och bemötande Tydliggörande, visuella och pedagogiska hjälpmedel Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola och vård men även till andra som kommer i kontakt med personer som har diagnos inom autismspektrat. Förkunskaper Inga förkunskaper behövs kr exklusive moms. Malmö 10 mars, 13 nov kr En mycket bra kurs. Väckte många tankar. Mycket man kan ta med sig i vardagen Sagt av kursdeltagare Kursledare Trine Bach Jensen Kursintyg Ges efter genomförd kurs. Träningskläder och inneskor är att rekommendera 1 dag, kl Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD 23

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Föreläsningar hösten 13 GÖTEBORG Tid 18:00-21.00 Avvikelser förekommer Anmälan I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Boka tidigt-pris

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

www.goteborg.se/eldorado

www.goteborg.se/eldorado UTBILDNING VÅR 2015 UTBILDNING HÖST 2015 www.goteborg.se/eldorado Kunskaps- & värdegrund På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser det som motiverar och fungerar. Individens egen aktivitet

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer