Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010"

Transkript

1 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

2 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor. Ni kommer under hösten delta i fem inspirerande föreläsningar och få möjlighet att aktivt delta i stimulerande diskussioner. Lite praktisk information: ligger på Varvsgatan 15 i Oskarshamn. Här finns en besöksparkering. Om ni parkerar här så måste ni skriva upp er på den parkeringslista som ni hittar i entrén. Dessvärre kan det ibland vara ont om lediga platser så vi rekommenderar att ni parkerar nere vid hamnen eller på torget. Det är nära att gå från dessa parkeringar (ca 5 min). Måltider: Vi samlas för kaffe, fralla och mingel kl Kl 9.00 börjar föreläsningen. Lunchrasten är planerad till kl :30 Om du väljer att ta med dig mat så finns här ett studentkök med kyl/frys, mikro och porslin. Om man inte tar med sig egen mat, så är det nära att promenera till restauranger i centrum alternativt nere vid hamnen. Under eftermiddagen serveras kaffe med kaka samt frukt. Kontaktpersoner på Nova: Lena Berg Christine Ström

3 Torsdagen den 23/9 Kl Föreläsning: Det goda samtalet Forskning har visat att själva mötet är av största betydelse för framgång i arbete med människor. Föreläsningen tar upp grundläggande kommunikationsteori, icke-verbal kommunikation, lyssnande, svåra samtal och det professionella förhållningssättet. Målet med föreläsningen är att skapa en större trygghet i mötet med människor. Föreläsare: Harriet Borg Unander Legitimerad psykolog med 30 år i yrket och med stor erfarenhet av att föreläsa kring dessa ämnen.

4 Torsdagen den 21/10 Kl Föreläsning: Samtal och förhållningssätt till offentliga myndigheter Ibland kan man uppleva att vare sig juridiken eller ens kunskap räcker till när man har att göra med offentliga myndigheter. Men vad är det som utmärker en offentlig myndighet? Vilka lagar är det som gäller och måste man vara en juridisk specialist för att ha med dem att göra? Föreläsningen kommer att handla om förhandlingsteknik, argumentation och retorik. Den kommer även att belysa vad sanning är och hur orsak och verkan hänger ihop. Under dagen kommer vi också ta död på myter som magkänsla, personkemi och dold kunskap. Efter föreläsningen är målet att du ska känna dig tryggare i att leverera i ditt möte med en offentlig myndighet. Föreläsare: Konny Lindblom Konny Lindblom är beteendevetare och arbetar som VD för vårdkoncernen Skåningegård Omsorg AB. Konny har en magisterutbildning i psykologi och har under många år arbetat inom både kommun och landsting. Han har företrätt Oskarshamns kommun i förvaltningsrätten vid tvångsmål inom socialtjänsten. Konny har även under flera år undervisat i juridik och allmän rättskunskap vid.

5 Tisdagen den 2/11 Kl Föreläsning: Diagnoser i kombination med missbruk, samt nyckel till god kommunikation. Ibland förväxlas kommunikation med information och detta sker allt som oftast i mötet med personer som har en funktionsnedsättning. Vi tycker och tror att vi kommunicerat, men vid närmare granskning visar det sig att vi bara informerat, dvs. ingen interaktion har skett. Personer som har olika diagnoser uppvisar ofta kognitiva nedsättningar. Tänkande kanske går lite saktare, beroende på medicin eller på just själva diagnosens verkningar. En del har svårigheter att orka med längre tids social samvaro, men har lärt sig att dölja sina tillkortakommanden. Missbruk av olika droger för ofta med sig en ändring av personligheten, man kan på olika sätt försöka dölja sitt missbruk, en del har svårigheter med att planera och uppfatta tid vilket kan innebära att man inte förstår risken med långvarigt missbruk. Grunden för att få en bättre kommunikation ligger i att öka sin egen kunskap kring olika diagnoser för att bättre kunna använda metoder som kan nå framgång i arbetet. Föreläsare: Lars Borg Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbete inom psykiatri, somatik och habilitering. Specialiserat sig inom området neuropsykologi och arbetar som neuropsykolog inom vuxenpsykiatrin i Oskarshamn

6 Torsdagen den 9/12 Kl Föreläsning: Återhämtningsinriktat arbetssätt Återhämtningsinriktat arbetssätt utgår från det erfarenhetsbaserade perspektivet. Brukarens erfarenheter av återhämtning lyfts fram. Kursdeltagarna bereds möjlighet att fördjupa sig i vad som upplevs stödjande i återhämtning och vad som kan hindra en sådan process. Ett viktigt syfte med utbildningen är att ge kursdeltagarna möjlighet att reflektera över och granska sitt eget arbete utifrån detta erfarenhetsbaserade perspektiv. Föreläsare: Kerstin Östlund Kerstin är beteendevetare och legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från en mängd områden bl.a. psykiatri, företagshälsovård och SAMHALL. Kerstin har arbetat på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa sedan För att måna om det erfarenhetsbaserade perspektivet kommer Kerstin att ha med sig en kursledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och av återhämtning.

7 Torsdagen den 13/1 Kl. 9:00-16:00 Föreläsning: Insatser enligt LSS och SoL för personer med psykiska funktionsnedsättningar På nästa sida kan du läsa de punkter som kommer att tas upp men programmet kan även anpassas efter önskemål. Det går bra att maila in frågor som man önskar få belysta vid föreläsningen. Dessa skickas senast den 30/9 till för vidare förmedling till föreläsaren. Vid denna föreläsning samläser personal inom kommunpsykiatrin med personliga ombud. Föreläsare: Jonas Reinholdsson Jonas är jur. kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor, och har en bred erfarenhet av kommunal förvaltning, bl.a. från arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol, som jurist vid Stockholms läns landsting och som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet/SKL. Jonas har medverkat i en av justitiedepartementets referensgrupper vid utarbetandet av Sveriges nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Han har också skrivit flera publikationer inom det kommunalrättsliga området och är en av författarna till boken "Kommunallagen - Kommentarer och praxis".

8 Vad säger socialtjänstlagen om insatser för psykiskt funktionsnedsatta personer? - Kommunens uppsökande ansvar - Insatser för psykiskt funktionsnedsatta personer enligt LSS - Genomgång av personkretsbedömning - Personlig assistans och särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta personer vad säger lagen, förarbeten och rättspraxis? - Boendestöd och annat personligt utformat stöd samt daglig sysselsättning - Hem för vård och boende (HVB) - Socialtjänstens bostadsansvar - Vem ansvarar för hemlösa och personer som rör sig över kommungränserna? - Finns möjligheten att flytta en brukare till ett nytt boende? - Hur långt går brukarens inflytande enligt lagen finns skillnader mellan SoL och LSS? - Hur hanteras gode män, förvaltare, anhöriga samt ombud? - Kommunens ansvar vid pågående LRV och LPT vård samt reglerna om öppen psykiatrisk tvångsvård - Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting för psykiskt funktionsnedsatta - Dålig arbetsmiljö kan insatser avslutas och arbetsplatser stängas? - Handläggning och dokumentation (utredning, uppdrag samt genomförandeplaner) - Uppföljningsansvar avseende beslutade insatser, t.ex. boende, boendestöd, kontaktmannaskap - Utförarens dokumentation - Roll och uppgifter för personliga ombud - Sekretessfrågor och tystnadsplikt - Genomgång av viktiga domar från Regeringsrätten och kammarrätterna - Viktiga beslut från Justitieombudsmannen - Övriga frågor som tas upp av deltagarna

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Inget beslut om mig utan mig

Inget beslut om mig utan mig Inget beslut om mig utan mig Vårdplanering ur patientperspektiv Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Vårdplanering

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer