VÄRDEUTLÅTANDE. Tranemo Limmared 1:41. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDEUTLÅTANDE. Tranemo Limmared 1:41. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar"

Transkript

1 VÄRDEUTLÅTANDE Tranemo Limmared 1:41 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

2 2(4) Tranemo Limmared 1:41 VB nr:3144 F VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt: Tranemo Limmared 1:41 Adress: Ljunggatan 7, Limmared Kommun: Tranemo Uppdragsgivare: Kronofogdemyndigheten, försäljning Syd. Värdetidpunkt: april Syfte: Beskrivning och värdering inför eventuell exekutiv auktion. BESIKTNING Besiktning Omfattning TOMT Upplåtelseform Areal, tomttyp Läge Vatten, avlopp, el Energideklaration Planbestämmelser, servitut mm Okulär besiktning utförd av undertecknad. Bebyggelsen in - och utvändigt. Utvändig besiktning har skett från markplan. Besiktningen är ej av sådan karaktär att den ersätter en säljares upplysningsplikt eller en köpares undersökningsplikt enl. JB 4:19, se även bilaga Förbehåll för värdeutlåtande. Äganderätt 2143 kvadratmeter enligt uppgift i fastighetsregistret. Trädgårdstomt med gräsmatta, buskar och träd. Grusad uppfart. Värderingsobjektet är beläget i Limmared, se kartbilaga. Fastigheten är ansluten till kommunalt nät för vatten och avlopp, enligt taxering. El anslutet. Energideklaration finns registrerad hos Boverket. Bifogas separat. Byggnadsplan från Bebyggelsen bedöms stå i överensstämmelse med gällande plan. Inga noterade servitut eller andel i gemensamhetsanläggning.

3 3(4) Tranemo Limmared 1:41 VB nr:3144 F BYGGNAD Bostadsbyggnad Byggnadstyp Byggnadsår Area BOA, BIA Innehåll Undergrund Grundmurar Grundläggning Stomme Bjälklag Fasad Yttertak Fönster Våningstrappa Golvbeläggningar Tak Kök 1 ½ -plan med källare. 1936, enligt taxering. Bostadsarea och biutrymme ca 86 resp. 60 kvadratmeter enligt taxering. Kv: Kombinerat pannrum och tvättstuga med källarentré, badrum och två utrymmen. Bv: Hall, toalett, sovrum, kök och vardagsrum. Öv: Hall, Badrum och två sovrum. Ej känt Betongsten Betongplatta (källare) Trä Trä Trä. Underhållsbehov, äldre Betongtakpannor, underhållsbehov, äldre Tvåglasfönster, underhållsbehov, äldre I trä Trä, laminat, plastmatta och klinker. Målat Ljusa släta luckor och lådfronter, 4-pls keramikhäll, integrerad ugn, spisfläkt, diskmaskin och kyl/frys. Vitvaror bedöms som nyare. I köket finns utrymme för en matplats till ca 6-8 personer. Innertaket ej färdigställt. Våtrum Kv Bv 1 tr golv Klinker Klinker Plastmatta väggar Kakel/målat Tapet Plastmatta inredning WC, tvättställ, badkar WC, tvättställ, Wc, handfat, dusch övrigt Ljust porslin Ljust porslin Ljust porslin skick Äldre/sämre Normalt Normalt Tvättavdelning golv väggar inredning Ventilation Uppvärmning -system Övrigt Uthus/garage I källare Betong Betong Tvättmaskin, torktumlare, tvättho Självdragsventilation Bergvärmepump Vattenburna radiatorer Byggnaden är i behov av utvändig renovering. Delvis trasiga ytskikt. Upprustningsbehov invändigt och ej färdigställda ytskikt i kök och utrymmen källare. Altan med trätrall och träräcke. Altanen är på ca 40 kvm. Uthus på ca 40 kvm innehållandes garage och förråd. Byggnaden har träfasad och betongpannor samt plåttak över garage. Byggnaden är i sämre skick.

4 4(4) Tranemo Limmared 1:41 VB nr:3144 F OMDÖME Läge Efterfrågan Allmänservice Materialstandard Planlösning Standard Underhåll Objektet som helhet EKONOMISKA DATA Taxeringsvärde -18 Pantbrev VÄRDEBEDÖMNING Ortsprismetoden Objektet är beläget i villaområde. Ringa/ordinär/god/hög Dålig/acceptabel/god/mycket god Mindre god/ordinär/god/hög Sämre/mindre god/god/mycket god Mindre god/godtagbar/ordinär/god/hög Eftersatt/normalt/gott/mycket gott Mindre småhus med renovering- och upprustningsbehov. Mark kr Typkod: 220. Småhusenhet, bebyggd Byggnad kr Totalt kr Objektets basvärde vid förenklad fastighetstaxering 2018(FFT18) har kontrollerats avseende på värdefaktorer. Taxeringsvärdet bedöms till ca kr. 1 st. Totalt kr. En analys av ortsprismaterialet visar att köpeskillingskoefficienten för närvarande är ca 1,6. Köpeskillingskoefficienten applicerat på taxeringsvärdet indikerar ett marknadsvärde vid värdetidpunkten om ca kronor. Värderingsobjektet bedöms som sämre än jämförelseobjekten. Med hänsyn till värderingsobjektets specifika utformning, innehåll och skick bedöms marknadsvärdet vara kronor. Marknadsvärde Marknadsvärdet för fastigheten Tranemo Limmared 1:41 har vid värdetidpunkten april 2020 bedömts till: FYRAHUNDRAFEMTIO TUSEN KRONOR ( kr) Värnamo Värderingsbyrån Rolf Falkenström Fastighetsvärderare Peter Strand Civilingenjör Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Fastighetsvärderare Bilaga1: Förbehåll för värdeutlåtande Bilaga2: Karta Bilaga3: FDS-utdrag inkl. tomtkarta Bilaga4: Ortsprismaterial

5 1(1) Förbehåll för värdeutlåtande VB nr: 3144 F Bilaga 1 Förbehåll för värdeutlåtandet Nedanstående förbehåll gäller för de beskrivningar, värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag utförda av Värderingsbyrån i Syd AB och dess samarbetspartners åt Kronofogdemyndigheten. Offentliga uppgifter Bifogade utdrag från fastighetsdatasystem, lantmäteriakter, inskrivningsmyndigheter eller andra statliga/kommunala myndigheter förutsätts vara korrekta om inget annat påpekats i värdering/beskrivning. Uppgifter från ägare/representant Uppgifter från ägare/ägarrepresentant eller hyresgäst/arrendator som inte kan kontrolleras på ett annat sätt, kan ändå redovisas i beskrivning/värdering och behandlas som en tillhandahållen uppgift. Detta kan då gälla uppgifter om hyra, arrende eller egenskaper hos objektet som inte kan kontrolleras på ett oberoende sätt via kontrakt eller andra dokument. Miljöskador, fel i fastighet, bostadsrätt Ansvar tas ej för eventuella föroreningar, fel eller skador i mark eller byggnad. Om kännedom finns om fel/skada eller miljöpåverkan, påpekas detta i beskrivning/värdering. Även om skada, fel eller miljöpåverkan finns, kan inte värderingsman hållas ansvarig för omfattning eller kostnadsbedömning, då detta kräver särskild utredning och ej ingår i uppdraget. Ansvar tas således ej för fel, skador eller miljöpåverkan. För dessa frågor hänvisas till 4 kap. jordabalken och även köplagen avseende bostadsrätter. I övrigt kan sägas att objekt vid en eventuell exekutiv auktion säljs i befintligt skick, där det åligger köparen att göra de bedömningar som krävs av objektet utifrån visning och beskrivning. Övrigt Den beskrivning som sker av objektet i värdeutlåtandet, grundar sig på den okulära besiktning som sker av objektet, samt offentlig information, information från ägare, representant, hyresgäst eller arrendator enligt ovan. Brister eller fel i beskrivning ska påpekas för berörd värderingsman före den exekutiva auktionen. Underlaget för värdebedömningen sker utifrån ortsprismaterial, kalkyler mm. Om relevant underlag inte kan tillhandahållas, sker värdebedömningen utifrån de erfarenheter värderingsmannen har från liknande objekt - beaktat de övriga förutsättningar som finns. Bedömningen i sig är upp till värderingsmannen att utföra utifrån tillgänglig information, läge, fysiska egenskaper för objektet och eventuella eller möjliga intäkter i nuläget och på sikt.

6 1(2) Kartbilaga VB nr: 3144 F Bilaga 3 Karta 1: Karta 2:

7 Karta 3: 2(2) Kartbilaga VB nr: 3144 F Bilaga 3

8

9

10

11

12 Småhusfastigheter Datum: Köpinformation # Kommun Värdeomr Fastighet Typkod Areal Boarea Värdeyta Nyår Värdeår Stdp Strand Pris Köpedatum Kr/Kvm K/T 2 Tranemo FÅLE 1: Tranemo FÅLE 1: Tranemo LIMMARED 15: Tranemo FÅLE 1: Tranemo FÅLE 1: Tranemo LIMMARED 1: Tranemo FÅLE 1: Tranemo FÅLE 1: Källa: Lantmäteriet; Småhusfastigheter Sidan 1 av 1 Värderingsdata, Norra Torggatan 1, KUNGSBACKA, Tel: :29

VÄRDEUTLÅTANDE. Ödeshög Särimner 8. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Ödeshög Särimner 8. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Ödeshög Särimner 8 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Ödeshög Särimner 8 VB nr:19254 F-1383-19-05 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Norrköping Styrstad 6:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Norrköping Styrstad 6:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Norrköping Styrstad 6:6 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Norrköping Styrstad 6:6 VB nr:19224 F-1076-19-05 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Västervik Fårö 2:1. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Västervik Fårö 2:1. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Västervik Fårö 2:1 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Västervik Fårö 2:1 VB nr:19109 F-311-19-08 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Vetlanda Skirö-Löneberg 1:13. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Vetlanda Skirö-Löneberg 1:13. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Vetlanda Skirö-Löneberg 1:13 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Vetlanda Skirö-Löneberg 1:13 VB nr:18473 F- 2226-18-06 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Skärsboda 1:81. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Skärsboda 1:81. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Nässjö Skärsboda 1:81 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Nässjö Skärsboda 1:81 VB nr:19142 F-354-19-06 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Rydö 3:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Rydö 3:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Hylte Rydö 3:6 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Hylte Rydö 3:6 VB nr:19148 F-425-19-13 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt: Hylte

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Ljungby Ingelstad 2:54. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Ljungby Ingelstad 2:54. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Ljungby Ingelstad 2:54 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Ljungby Ingelstad 2:54 VB nr:19069 F-204-19-07 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Växjö Ljungsåsa 5:3. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Växjö Ljungsåsa 5:3. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Växjö Ljungsåsa 5:3 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Växjö Ljungsåsa 5:3 VB nr:19289 F-1531-19-07 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Markaryd Grönö 1:21. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Markaryd Grönö 1:21. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Markaryd Grönö 1:21 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(5) Markaryd Grönö 1:21 VB nr:19138 F-594-19-07 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus F

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus F F-2059-18-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus 2018-10-26 V18109 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Vara Vedum 3:72 Vnr 18109 F-2059-18-14

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Doktorn 2

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Doktorn 2 VÄRDEUTLÅTANDE Nässjö Doktorn 2 2(5) Nässjö Doktorn 2 VB nr:18100 F- 402-18-06 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt: Nässjö Doktorn 2 Adress: Vegagatan 3, 571 36 Nässjö Kommun: Nässjö Uppdragsgivare:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Bosgård 1:18 och 1:24. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Bosgård 1:18 och 1:24. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Hylte Bosgård 1:18 och 1:24 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Hylte Bosgård 1:18 och 1:24 VB nr:19073 F-196-19-13 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT

Läs mer

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: 120282710 Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsvägen 258 243 94 Höör Läge, karta Senaste ändringen i allmänna

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus F-526-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus 2019-04-01 V19025 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Herrljunga Lystorp 1:18 Vnr

Läs mer

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: 120529770 Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mellangatan 1 295 32 Bromölla Läge, karta Senaste ändringen

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr RB Brf Jönköpingshus nr 10 i Jönköping Jönköpings kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr RB Brf Jönköpingshus nr 10 i Jönköping Jönköpings kommun F-74-19-06 Värdering och beskrivning Lgh nr 215010001-0056 RB Brf Jönköpingshus nr 10 i Jönköping Jönköpings kommun 2019-02-07 V19003 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28

VÄRDEUTLÅTANDE. Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28 VÄRDEUTLÅTANDE Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28 Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28 2(5) VB nr:18102 F- 2118-17-10 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt: Karlskrona Kristianopels-Bredavik

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus F-29-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus 2019-01-29 V19001 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Ulricehamn Torsbo 1:28 Vnr 19001

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus F-570-19-06 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus 2019-04-01 V19026 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Jönköping Syskan 8 Vnr 19026 F-570-19-06

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt F-253-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt 2019-02-18 V19015 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(3) Karlsborg Vätternvyn 2 Vnr

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Mjödö Västervik kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Mjödö Västervik kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 233176001-0000082 Riksbyggen Brf Mjödö Västervik kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) Riksbyggen Brf Mjödö VBnr: 19226 F-864-19-08 Lgn nr. 233176001-0000082

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Alvesta Alvesta 21:1 och 21:2. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Alvesta Alvesta 21:1 och 21:2. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Alvesta Alvesta 21:1 och 21:2 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(5) Alvesta Alvesta 21:1 och 21:2 VB nr:19068 F-2576-18-07 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun F-1400-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 1-1-012 Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun 2019-07-03 V19054 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Brf S Skogen

Läs mer

RB BRF GÄVLEHUS NR 14

RB BRF GÄVLEHUS NR 14 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende RB BRF GÄVLEHUS NR 14 Bostadsrättslägenhet nr 47 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Växjö kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Växjö kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 401-1-8-4 HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Växjö kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Lgn nr.

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-01-19 1(5) KFM:s dnr: F-2619-15-10 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Dala 1:6 och 1:10 Kommun Karlshamn Adress Församling Asarum Ronnebyvägen 168-6, 374 30 Karlshamn Fastigheten

Läs mer

Mindre villa. Eriksbyn - Skållerud Eriksbyn 16. Bostadshus. Telefon: Org.nr:

Mindre villa. Eriksbyn - Skållerud Eriksbyn 16. Bostadshus. Telefon: Org.nr: Mindre villa Bostadshus Eriksbyn - Skållerud Eriksbyn 16 1 (8) Snabbfakta Pris Boarea Tomtarea Antal rum 690 000 kr 56 m² (Areauppgifter enligt taxeringsinformationen) 735 m², friköpt. 2 varav 1-2 sovrum

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-03-10 1(4) KFM:s dnr: F-323-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hallarp 1:20 Kommun Ljungby Adress Församling Annerstad Höje Skogslyckan 1, 340 12 Annerstad Fastigheten

Läs mer

BRF Forsbackahus nr 1

BRF Forsbackahus nr 1 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF Forsbackahus nr 1 Bostadsrättslägenhet nr 203664001 0025 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Leverstad i Mariestad Mariestads kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Leverstad i Mariestad Mariestads kommun F-1163-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 35-3207-3-179 HSB Brf Leverstad i Mariestad Mariestads kommun 2019-06-13 V19043 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun F-1094-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 35-3116-1-6 HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun 2019-05-31 V19040 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4)

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Beväringen

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Beväringen Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 0115 HSB Brf Beväringen Revingegatan 5B 223 57 Lund 2019-04-01 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. Brf Havet

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. Brf Havet Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Havet Strandpromenaden 10 234 39 Lomma 2019-08-08 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 4 Brf Kapellgatan 8

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 4 Brf Kapellgatan 8 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 4 Brf Kapellgatan 8 Kapellgatan 8 214 21 Malmö 2019-07-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 Norrköping kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 Norrköping kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 233030001-0014 Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 Norrköping kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 VBnr:

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 52 HSB Brf Vidar

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 52 HSB Brf Vidar Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 52 HSB Brf Vidar Idaborgsgatan 57E 212 17 Malmö 2019-08-05 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18

Läs mer

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE BRF GRÖNKULLAN. avseende. Bostadsrättslägenhet nr 4

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE BRF GRÖNKULLAN. avseende. Bostadsrättslägenhet nr 4 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF GRÖNKULLAN Bostadsrättslägenhet nr 4 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Oxiden

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Oxiden Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 033-12 Brf Oxiden Fajansvägen 57 238 42 Oxie 2019-05-08 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Ellstorp

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Ellstorp Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2007-1-56 HSB Brf Ellstorp Nobelvägen 147 K 212 05 Malmö 2019-06-10 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Blåklockan i Falkenberg Falkenberg kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Blåklockan i Falkenberg Falkenberg kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 08-3406-1-57 HSB Brf Blåklockan i Falkenberg Falkenberg kommun sida 2(4) HSB Brf Blåklockan i Falkenberg VBnr: 18540 F-2590-18-13 Lgn nr. 08-3406-1-57 ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-05-11 1(4) KFM:s dnr: F-772-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Polstjärnan 3 Kommun Kalmar Adress Skogsliden 22, 393 51 Kalmar Fastigheten innehas med Äganderätt 1 248

Läs mer

BRF KOLTRASTEN I HÄRNÖSAND

BRF KOLTRASTEN I HÄRNÖSAND VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF KOLTRASTEN I HÄRNÖSAND Bostadsrättslägenhet nr 24 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 16-2102-1-132 HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) HSB Brf Lambohov 2 i Linköping VBnr: 19244 F-1027-19-05

Läs mer

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende SKELLEFTEÅ, BRF TORPET Bostadsrättslägenhet nr 198 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Manligheten

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Manligheten Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2094-1-135 HSB Brf Manligheten Östra Farmvägen 37D 214 41 Malmö 2019-08-14 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun F-2341-16-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun 2017-01-11 Sid 1 (5) Luleå Stadsön 2:32 F-2341-16-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Uppdragsgivare Syfte Vägbeskrivning Fastighetsbeteckning

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vagnshjulet 25

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vagnshjulet 25 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 8411005 Brf Vagnshjulet 25 Vagnmakarebyn 3A 218 40 Bunkeflostrand 2019-03-15 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Riksbyggen Brf Malmöhus nr 25

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Riksbyggen Brf Malmöhus nr 25 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 1103 Riksbyggen Brf Malmöhus nr 25 Soprangatan 7 215 74 Malmö 2019-03-20 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Palsternackan

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Palsternackan Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 164-0111 HSB Brf Palsternackan Koppargatan 8C 252 32 Helsingborg 2019-02-01 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

HSB:s Brf Alen i Boden

HSB:s Brf Alen i Boden VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB:s Brf Alen i Boden Bostadsrättslägenhet nr 52-2813-4-18 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF KATTEN Bostadsrättslägenhet nr 09204.000.2301 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-11-23 1(4) KFM:s dnr: F-596-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hohult 50:8 Kommun Uppvidinge Socken Älghult Adress Parkvägen 4, 360 75 Alstermo Fastigheten innehas med

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50. JÄRNVÄGSGATAN 22 Beskrivning Renoverad 30-talsvilla med högt läge och ljuvlig tomt Längs Järnvägsgatan i Grevie samhälle ligger detta karaktärsfulla hus från 30-talet med högt läge och härlig tomt. Huset

Läs mer

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE BRF HARMONI. avseende. Bostadsrättslägenhet nr 29

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE BRF HARMONI. avseende. Bostadsrättslägenhet nr 29 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF HARMONI Bostadsrättslägenhet nr 29 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vindöga

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vindöga Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 1003 Brf Vindöga Vimpelgatan 21 211 14 Malmö 2019-02-06 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn

Läs mer

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND Beskrivning Gård i Aspberget, Torsby kommun En liten oas i de Nordvärmlänska skogarna. Gården belägen på en sydöst sluttning.

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus i Stöllet, Torsby kommun Centralt beläget hus i Stöllet, Torsby kommun. 1½-plansvilla i lugnt och barnvänligt villaområde.

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - LOMMA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - LOMMA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - LOMMA - PRIS: 6 000 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Lomma 1 plans friliggande med källare. Här har vi ett rejält, fräscht och välvårdat hus för Er som behöver utrymme för lek

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Klaråsen Trevlig 1-plansvilla med källare i Klaråsen. 3 rum och kök. Stor inglasad veranda under tak. Bergvärme. Fristående

Läs mer

Högsby Skärvetvägen 5. Grunddata

Högsby Skärvetvägen 5. Grunddata Högsby Skärvetvägen 5 Välskött villa med bra läge, nära till sjö. Nyare fönster, öppen spis, stort härligt vardagsrum. Fräscht badrum samt wc, renoverat 2012 samt 2013. RUM: 3 BOAREA (BOA): 93,0 m² TOMTAREAL/MARK:

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus i Stöllet, Torsby kommun Centralt beläget hus i Stöllet, Torsby kommun. 1½-plansvilla i lugnt och barnvänligt villaområde.

Läs mer

VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad Högt, vackert och centralt belägen 1½-plans fasadstensvilla med hel källarvåning i Ekshärad med varmgarage. Gäststuga.

Läs mer

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m²

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m² Objektbeskrivning Välkommen Långaryd Utgångspris: 1 400 000 kr, Boarea: ca 300 m² Mäklare: Kenneth Jonsrud Telefon: 0345-103 82, Mobiltelefon: 0707-44 06 10 e-post: kenneth.jonsrud@maklarhuset.se Mäklarens

Läs mer

Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel.

Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel. Objektbeskrivning Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel. Stiftelsevägen 10, Hosjö, Falun Boarea: 80 m 2 (biarea 138m 2 ) Tomtarea: 1042 m 2 Utgångspris: 895 000 kr Budgivning

Läs mer

Bertwig.& FRILIGGANDE VILLA - SLITE - PRIS: AUKTION

Bertwig.& FRILIGGANDE VILLA - SLITE - PRIS: AUKTION Bertwig.& FASTIGHETSFÖRMEDLING FRILIGGANDE VILLA - SLITE - PRIS: AUKTION Beskrivning OFFENTLIG AUKTION OFFENTLIG AUKTION Advokat Bengt Loquist, av Gotlands Tingsrätt förordnad som konkursförvaltare säljer

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 8 Norrköping kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 8 Norrköping kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 233008005-0060 Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 8 Norrköping kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 8 VBnr:

Läs mer

SKOGSGÅRD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

SKOGSGÅRD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE SKOGSGÅRD - PRIS: 4 550 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Äganderätt Degerfors Duvdalen 1:35 Adress Ölsdalen 121, 693 91 Degerfors. Belägen i Degerfors kommun och Degerfors-Nysunds Församling. Skattesats

Läs mer

Välkommen. Pris : kr, Boarea: 200 m²

Välkommen. Pris : kr, Boarea: 200 m² Objektbeskrivning Välkommen Gårdsbild Friliggande villa, Alvik Pris : 1 700 000 kr, Boarea: 200 m² Mäklare: Hélène Carlsson Jönses Telefon: 0247-100 60, Mobiltelefon: 070 555 62 94 e-post: helene.carlsson@maklarhuset.se

Läs mer

GÅRD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - PRIS: 1 750 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Karlstad Del av Sutterhöjden 1:64 Adress Gård med ca 4,3 ha mark i Sutterhöjden - Molkom Arealer Sutterhöjden 605, 660 60 Molkom. Belägen

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 714 Brf Taxeringsrevisorn 2

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 714 Brf Taxeringsrevisorn 2 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 714 Brf Taxeringsrevisorn 2 Thomsons väg 54 213 72 Malmö 2019-01-08 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

GÅRD - KIL. Haga 3, 665 92 Kil. Belägen i Kil kommun och Stora Kil församling. Skattesats 35,05. Pris: 995 000 kr eller högstbjudande.

GÅRD - KIL. Haga 3, 665 92 Kil. Belägen i Kil kommun och Stora Kil församling. Skattesats 35,05. Pris: 995 000 kr eller högstbjudande. GÅRD - KIL Fastighet Fastigheten Kil Trångstad 1:24, 1:25, 1:28 Adress Haga 3, 665 92 Kil. Belägen i Kil kommun och Stora Kil församling. Skattesats 35,05. Gård ca 7 km från Kil centrum. Bostadshus i 1-plan

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF MYRAN

RIKSBYGGENS BRF MYRAN VÄRDEUTLÅTANDE avseende RIKSBYGGENS BRF MYRAN Bostadsrättslägenhet nr 212034001-0008 Properate Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.properate.se info@properate.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Takpannan i Linköping Linköpings kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Takpannan i Linköping Linköpings kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 2017-1-0061-001 HSB Brf Takpannan i Linköping Linköpings kommun sida 2(4) HSB Brf Takpannan i Linköping VBnr: 18049 F-2487-17-05 Lgn nr. 2017-1-0061-001 ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Hilda

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Hilda Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2181-6-389 HSB Brf Hilda von Lingens väg 86 213 71 Malmö 2019-02-19 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Sundsvall Forsa 2:1 Forsa-Njurunda

Sundsvall Forsa 2:1 Forsa-Njurunda Sundsvall Forsa 2:1 Forsa-Njurunda Denna robust byggda villan i timmer är uppförd under 1860-talet och har fungerat som Prästgård fram till nu. Gården har generösa och representativa utrymmen. Bottenvåningen

Läs mer

Karlstad Saffranvägen 19 Stodene

Karlstad Saffranvägen 19 Stodene Karlstad Saffranvägen 19 Stodene Välkommen till ett mycket trevligt 1-planshus på populära och barnvänliga Stodene. Boyta på 112 kvm fördelat på kök, vardagsrum och tre sovrum. Två badrum varav det ena

Läs mer

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Harads 1:60 Boden kommun

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Harads 1:60 Boden kommun F-1206-16-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Harads 1:60 Boden kommun 2016-07-14 Sid 1 (4) Boden Harads 1:60 F-1206-16-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Fastighetsbeteckning Boden Harads 1:60 Kommun Boden

Läs mer

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun F-2331-16-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun 2017-01-30 Sid 1 (4) Haparanda Vuono 22:37 F-2331-16-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Fastighetsbeteckning Haparanda Vuono 22:37

Läs mer

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Säffle Sätterskog 9:1 Adress Gård om ca 24 ha med enskilt läge Sätterskog Mossen, 661 94 Säffle. Belägen i Säffle kommun

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuollerim 3:101. Jokkmokk kommun

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuollerim 3:101. Jokkmokk kommun F-705-19-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Vuollerim 3:101 Jokkmokk kommun 2019-08-07 Sid 1 (4) F-705-19-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Fastighetsbeteckning Jokkmokk Vuollerim 3:101 Kommun Jokkmokk

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Vällingbyvägen 12 Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Vällingbyvägen 12 Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag har trivts väldigt bra i huset! -- Tommie Johansson, säljare www.hemverket.se

Läs mer

KAJUTGRÄND 19 B. Kajutgränd 19b, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55.

KAJUTGRÄND 19 B. Kajutgränd 19b, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55. KAJUTGRÄND 19 B Beskrivning Fräscht och bekvämt i ett plan Välkommen till Kajutgränd och detta naturnära, mysiga område en bit ovanför havet. Här finns möjlighet att bosätta dig bekvämt i fräsch enplansvilla

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF MYRAN

RIKSBYGGENS BRF MYRAN VÄRDEUTLÅTANDE avseende RIKSBYGGENS BRF MYRAN Bostadsrättslägenhet nr 12034.000.0092 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Bersån i Limhamn

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Bersån i Limhamn Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-3440-1-2127 Brf Bersån i Limhamn Stora Högestensgatan 2 216 32 Limhamn 2018-12-18 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

BRF RÅGEN I SUNDSVALL

BRF RÅGEN I SUNDSVALL VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF RÅGEN I SUNDSVALL Bostadsrättslägenhet nr 403 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Centralt - Linnégatan 33. Bostadshus. Visningar: Lördag 17/2 kl 11:00-12:00. Telefon: Org.

Centralt - Linnégatan 33. Bostadshus. Visningar: Lördag 17/2 kl 11:00-12:00. Telefon: Org. Bostadshus Centralt - Linnégatan 33 Visningar: Lördag 17/2 kl 11:00-12:00 1 (8) Snabbfakta Pris Boarea Tomtarea Antal rum 850 000 kr, eller högstbjudande 100 m² + biarea 50 m² (Areauppgifter enligt taxeringsinformationen)

Läs mer

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2 Objektbeskrivning Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt Boarea: Tomtarea: 660 m 2 Utgångspris: 143 m 2 (36 m 2 biarea) 500 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

GÅRD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - PRIS: 1 595 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Kil Backarna 1:2 Adress Backarna Där Ute 1, 665 92 Kil. Belägen i Kil kommun och Frykerud församling. Skattesats 34,91. Högt vackert

Läs mer

Gamla vägen 9, Åsensbruk. Bostadshus. Visningar: Tisdag 9/4 kl 18:00 till 19:00

Gamla vägen 9, Åsensbruk. Bostadshus. Visningar: Tisdag 9/4 kl 18:00 till 19:00 Bostadshus Gamla vägen 9, Åsensbruk Visningar: Tisdag 9/4 kl 18:00 till 19:00 1 (8) Snabbfakta Utgångspris Boarea Tomtarea Antal rum, Öppet anbud med fri prövningsrätt. 80 m² + biarea 35 m² (Areauppgifter

Läs mer

Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo

Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo Planlösning Lilla Brännbovägen 17 MÄKLARENS UTLÅTANDE Charmig tegelkädd egnahemsvilla från 1950-talet på hörntomt i det populära området Brännbo i Sigtuna.

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

KVINNABÖSKEVÄGEN 109

KVINNABÖSKEVÄGEN 109 KVINNABÖSKEVÄGEN 109 Beskrivning Bo på landet i 4 rok! I Kvinnaböske, mellan Grevie och Förslöv, ligger detta lilla hus för såväl permanent- som fritidsboende. Här finns kök med matplats, vardagsrum med

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - SÖDRA PERSBY - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - SÖDRA PERSBY - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - SÖDRA PERSBY - PRIS: 950 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård med närhet till Branäs skidanläggning Gård med närhet till Branäs skidanläggning. Hus med 6 rum om 99 m². Bra grundstandard

Läs mer