The State of Business IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The State of Business IT"

Transkript

1 The State of Business IT Marknadsundersökning från 3stepIT IT LIVSCYKELHANTERING: FINANSIERING, ANVÄNDNING OCH ÅTERTAG 3STEPIT.SE ELLER RING

2 Innehåll 03 Introduktion 08 Säkerhet Om 3stepIT Metodik Kostnader Produktivitet och användarnöjdhet 06 Hållbarhet 14 Sammanfattning 2

3 Introduktion De viktigaste anledningarna till att byta ut IT-utrustning Våra arbetssätt förändras allt snabbare. I och med upptåget av mobiler, surfplattor och laptops, blir det klassiska 9 till 5 jobbet utbytt mot en flexibel och rörlig arbetsplats. Datasekretess och informationssäkerhet är inte längre valbart, utan snarare ett måste efter en flodvåg av regulationer och policys. Det medför att företag ligger under allt större press från både kunder och medarbetare att driva en hållbar och ansvarsfull verksamhet. 59% Säkerhet 57% Produktivitet 49% Effektiv support Samtidigt har våra köpvanor även förändrats privat. När det gäller bilar, elektronik och fastigheter går vi alltmer mot åtkomst, framför att köpa något och äga det själv. Hur ser det då ut på företagssidan? 48% Användarnöjdhet 47% Tidsbesparing För att ta reda på det, har vi pratat med 1000 seniora yrkespersoner från fem Europeiska länder om hur de anskaffar, använder och ersätter sin IT-utrustning. Resultatet visar att vi är i en tid av stor förändring i IT-branschen, men också att många företag har ett underskott av den expertis och kunskap som krävs för att göra förändringen. 46% Hållbarhet 41% Minska kostnader Deltagarna kunde svara ja på fler alternativ 3

4 Om 3stepIT stepIT grundades 3stepIT grundades år 1997 i Finland. Vi är ett internationellt företag vars fokus ligger på hållbar IT-livscykelhantering. Vi har över 4000 kunder världen över och hjälper dem anskaffa, hantera och ersätta sin IT-utrustning på ett effektivt, säkert och hållbart sätt. Vi räknar in den totala kostnaden av utrustningen från köp till återtag, vilket ger IT-och finansteamen chansen att planera och upprätthålla en IT-park som är optimerad för deras behov. Detta, kombinerat med vår långa erfarenhet, gör att vi kan komma med de nya och effektiva lösningar, allt för att våra kunder ska ha en så effektiv ITlivscykelhantering som möjligt. 4,000 kunder 2,200,000 hanterade enheter totalt 501,000 rekonditionerade enheter under % av enheterna som återtas efter en leasingperiods slut kommer till återanvändning 4

5 Metodik The State of Business IT 2019 är en årlig marknadsundersökning som undersöker vilken kunskap, vilka funderingar och vilka processer som finns hos användare som köper och hanterar IT-utrustning hos företag. Vårt urval för undersökningen har varit 1000 seniora personer inom IT, finans och HR i företag med minst 150 anställda. Gruppen var uppdelad i två olika geografiska områden, hälften från Norden (Danmark, Norge, Sverige och Finland och andra hälften från Storbritannien. 1,000 deltagare i seniora roller inom IT finans och HR Undersökningen gjordes mellan den 23 Januari och 11 Februari år 2019 av Censuswide och innehöll 19 frågor vars syfte var att undersöka IT-livscykelhantering med fokus på hållbarhet, säkerhet, kostnader och produktivitet/användarnöjdhet. Rapporten inkluderar en sammanfattning av resultatet och en analys av alla frågor. Vi kommer även undersöka alla ämnen i detalj under året, så håll utkick efter mer information inom kort! från företag med minst 150 anställda uppdelade på två geografiska områden, Norden (Danmark, Finland, Sverige och Norge) och Storbritannien. 5

6 Hållbarhet 6

7 Hållbarhet Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga när det gäller hur företag driver sin verksamhet idag. Över 70 % av deltagarna i undersökningen har upprättat eller planerar att upprätta hållbar ITlivscykelhantering inom två år. Det är dock en obalans mellan vad företag anser hållbart och vad de faktiskt gör. Vår undersökning visar att 23,9 % av deltagarna skrotar en del av sin utrustning, trots att 92 % av dem tyckte att det är viktigt att bidra till cirkulär IT och att reducera koldioxidavtrycket! Resultatet antyder att företagen underskattar effekten ITutrustningens livscykel faktiskt har på miljön I våra diskussioner med kunder och analytiker får vi höra ungefär samma sak: diskussionerna cirkulerar kring att reducera energianvändningen, medan produktionen och avyttringen (den största källan till utsläpp och avfall) av utrustning blir förbisedd. Att sälja gamla enheter till en återvinningsspecialist är det vanligaste sättet IT-utrustning avyttras enligt undersökningen. Även om processen faktiskt reducerar avfall, betyder det inte nödvändigtvis att CO2 utsläppen reduceras. Därför, är en effektiv hantering av gammal IT utrustning en perfekt möjlighet för företag att göra en insats för miljön! 14.8% har redan det 29.2% kommer inte göra det inom 2 år 56% kommer redan implementera inom två år När planerar företagen att implementera en hållbar IT-livscykelhantering? 7

8 Hur IT-utrustning avyttras Hållbarhetsrevolutionen kommer, men företag har fortfarande mycket 45% hämtas av specialister mot betalning 44.3% Säljs till specialister 38.7% Förstörs att lära. Hur ser framtiden ut? 23.9% 1.2% 1.5% Skrotas Låses in i förråd Osäker/annat Deltagarna kunde svara ja på flera alternativ När hållbarhet och den cirkulära ekonomin är i fokus, i kombination med Europeiska regulationer som kräver att företag ser över sina processer och återförsäljare mer noggrant, måste företag förnya sina processer för att reducera avfall och CO2-emissioner. i takt med att folk blir allt mer uppmärksamma på den klimatpåverkan många processer har, byts det gamla uttrycket köp,slit,släng mot återanvänd och återvinn, vilket är lösningen som faktiskt genererar den största minskning av koldioxidutsläpp på lång sikt. 8

9 Säkerhet 9

10 Analysis: Säkerhet En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid anskaffning av IT-utrustning är informationssäkerhet, och företag sätter idag stor vikt på just det när det gäller sin IT-park. Det är inte så konstigt, men tanke på GDPR-förordningarna som trätt i kraft under Maj 2018 som ger hårda finansiella påföljer vid en överträdelse. Dock ser vi att många pratar om det, men att det inte alltid är alla som konkret gör något åt saken. Överväldigande 95 % av deltagarna i studien uttryckte att informationssäkerhet och GDPR-förordningarna är viktiga aspekter att tänka på när man gör sig av med gammal ITutrustning. Ändå gör 24 % av deltagarna sig av med delar av sin utrustning genom att slänga den på soptippen. 4,4 % (44 deltagare i studien) använde skrotning som sin enda metod för avyttring av sin utrustning, Av dessa, var 95 % väldigt säkra eller ganska säkra på att deras känsliga företagsdata hade raderats på ett säkert sätt. 45% Ganska viktigt 3% Inte så viktigt Hur viktig är 1% Inte viktigt alls informationssäkerheten och GDPR-regelverket vid avyttring av IT-utrustning 0.4% Inte tillämpbart 50% Väldigt viktigt 10

11 Hur IT-utrustning avyttras hos företagen som ser informationssäkerhet och GDPR som viktiga aspekter 76.5% andra metoder 19.1% en del av utrustningen skrotas Säkerhet först osäker avyttring kan bli dyrt. Hur ser framtiden ut? Precis som för studiens resultat gällande hållbarhet, är avyttringsprocessen en möjlighet för hundratals företag att förbättra sina säkerhetsprocedurer och att undvika GDPR-överträdelser. 4.4% all utrustning skrotas När GDPR redan ger miljontals euro i böter för företag som har osäkra affärsprocedurer, ser vi att IT, säkerhet och legala avdelningar jobbar närmare varandra än någonsin, allt för att försäkra sig om att känslig data inte hamnar i fel händer. 11

12 Kostnader 12

13 Kostnader Enligt 58 % av deltagarna, är höga kostnader den vanligaste anledningen till att organisationer inte byter ut sin IT-utrustning. Även om ITfinansierings-och leasingmöjligheter finns tillgängligt för att sprida kostnaden och att minimisera påverkan på kassaflödet, används det bara av 1/8 företag. Historiskt sett har leasing varit ett smutsigt ord när det gäller IT, vilket gör att många företag är ovilliga att använda sig av IT-finansiering. Dock verkar trenden vända. Deltagarna i studien säger att leasing av IT hjälper dem att hålla bättre kostnadskontroll och att man lättare kan hantera kassaflöden. En större proportion av dem som köper sin IT-utrustning själva (38 %) eller har en mixad lösning mellan leasing och ägande (44 %) säger att deras IT-kostnader ökade, om man jämför med dem som leasar sin utrustning (29 %). Anledningen till att leasing ökar i popularitet handlar inte bara om att minska kostnaderna för IT support, utan också om att man minskar initialkostnaderna och att man kan ha flexibla avtalslösningar. 44% Företag som både leasar och köper utrustning till samma grad 29.2% Företag som leasar sin utrustning Kostnaden för IT support ökar för: 38% Företag som köper sin utrustning 13

14 Främsta anledningarna till att företag leasar IT-utrustning Att köpa eller att inte köpa? 39% Avtalsflexibilitet 34% Användarnöjdhet 27% Låga initialkostnader Topp tre anledningar till att företag inte byter ut sin IT-utrustning regelbundet Avbrott i arbetet (55%) Deltagarna kunde svara ja på flera alternativ Höga kostnader (58%) Osäkerhet gällande hur man gör sig av med gammal utrustning informationssäkert (35%) Hur ser framtiden ut? Finansieringslösningar blir allt mer flexibla, kostnadseffektiva och transparenta, och resultatet blir att leasing får ett bättre rykte än det tidigare haft. Nu när nästan hälften av alla företag prioriterar åtkomst över ägandeskap, förväntar vi oss att leasing och finansiering kommer bli den dominerande metoden för IT-anskaffning och inte ett undantag. 14

15 Produktivitet och användarupplevelse 15

16 Produktivitet och användarupplevelse Våra undersökningar visar, glädjande nog, att användare generellt sett är nöjda med sin IT-lösning på jobbet. Majoriteten svarade att de antingen är tillfredställda eller att kvalitén är under förbättring. Det finns dock en minoritet som uttryckte att deras användarnöjdhet minskar när det gäller organisationens utrustning. Efter att ha tittat närmare på data kan man se varför: Företaget använder samma enheter för länge. Bland företagen som byter ut sina datorer var tredje år, uppger 50 % att deras användarnöjdhet ökar, medan endast 3 % uppger en minskning. Det är en stor kontrast till företag som byter ut sin utrustning var sjätte år (eller mer sällan), där endast 36 % anger att användarnöjdheten förbättras och 22 % säger att den sjunker. Svaren är likbördiga oavsett om det gäller utbyten av datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. Detta pekar på att användare blir mer missnöjda ju äldre deras enheter blir, i och med att de blir långsammare och generellt fungerar sämre. Effekterna av det kan vara avsevärda när det gäller produktivitet, då en 10 sekunders skillnad i uppstartstid på en dator kan innebära tusentals timmar förlorad arbetstid för ett stort företag. Vad företag säger om användarnöjdheten när det gäller sin IT-utrustning 95% Den förbättras/är på en stabil nivå 5% Den blir sämre/har inte avmätts 16

17 Hur påverkar utbytet av IT-utrustning användarnöjdheten Förbättras Försämras Ny teknik = gladare medarbetare 3% 36% 22% 50% Hur ser framtiden ut? Företag övergår redan till medarbetarfokuserade strategier såsom BYOD (bring your own device) och CYOD (choose your own device) för att öka produktivitet och attrahera nya, kunniga medarbetare Vår undersökning visar dock att det kan vara minst lika kraftfullt att ersätta sin utrustning regelbundet. Vi ser att företag går mot mer flexibla ITlivscykelstrategier för att hantera utbytet av utrustning på ett effektivt sätt. Var tredje år 6 år eller längre mellan utbyten 17

18 Sammanfattning Under 2019 har intresset för den cirkulära ekonomin ökat markant, samtidigt som GDPR lagstiftningen följs upp allt mer. Företag behöver nu en IT-park som inte bara är kostnadseffektiv och informationssäker, men också hållbar och som främjar produktivitet. Dessa mål hamnar ofta utanför den traditionella IT-avdelningen, vilket gör att IT-hanteringen måste uppdateras för att kunna hantera de nya utmaningarna. Att köpa enheter, använda dem tills de går sönder och sedan kasta iväg dem har blivit en belastning, snarare än en fördel. Resultatet av vår undersökning pekar åt ett håll att det är fördelaktigt att inte längre anskaffa IT på det traditionella viset, utan snarare att använda sig av en heltäckande IT-livscykelhantering som kan uppfylla alla företagets behov Vad är då vår prognos för framtiden? Vi tror att IT-finansieringen kommer ta allt större roll i anskaffning av IT, mestadels på grund av de finansiella fördelarna; lägre initialkostnader och förbättring i kassaflödet. Andra fördelar som definitivt också bär en grund till skiftet är hållbarhetaspekten, informationssäkerhetsaspekten och högre produktivitet bland medarbetare 18

19 Copyright 3stepIT Step IT Sweden AB Drottninggatan Linköping Sverige stepit.se

More than leasing. CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29

More than leasing. CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29 More than leasing CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29 3 Step IT Vi är ett tjänsteföretag som finansierar, administrerar och återtar IT-utrustning. OM OSS Ett internationellt företag Fakta Totalt ca 225

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter

Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: IT-funktionen Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2017-06-07 DNR: KS-2017/00474 Relaterade dokument

Läs mer

Tech Data Recycling Center

Tech Data Recycling Center Återvinningstjänster från TD Tech Data Tech Data Recycling Center Ett erbjudande alla tjänar på Gammal IT-utrustning kan vara värd en förmögenhet! För dig. Dina kunder. Och miljön. Visste du vilket värde

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Optimera hanteringen av PC-livscykeln

Optimera hanteringen av PC-livscykeln BÖRJA HÄR Nyckeln till en effektiv PC-livscykel Det kan vara komplicerat och dyrt att hantera PC-livscykelmiljön. Företag med föråldrade system som kräver alltmer support har högre underhållskostnader

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

R E I N V E N T I N G I T Skolkatalog 2017

R E I N V E N T I N G I T Skolkatalog 2017 REINVENTING IT Skolkatalog 2017 Snabb & lätt Prisvärt kraftpaket Stilren laptop med HDMI-utgång för uppspelning av HD-video. Smidighet och kraft tillsammans Bara 1,5 kg - en kompakt och lätt elevdator.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Nordens ledande företag gör kundresan digital. Hur undviker du att hamna på efterkälken?

Nordens ledande företag gör kundresan digital. Hur undviker du att hamna på efterkälken? Nordens digitaliseringspartner Nordens ledande företag gör kundresan digital. Hur undviker du att hamna på efterkälken? FÅ SVARET FRÅN 413 NORDISKA FÖRETAG SOM HAR TESTAT SINA DIGITALA FRAMSTEG DIGITAL-O-METER

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Family 1 Family Business Survey Värdegrunden. Nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning

Family 1 Family Business Survey Värdegrunden. Nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning Family 1 2018 Värdegrunden Nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning 2 Den globala studien bygger på 2 953 svar från ledande befattningshavare i familjeföretag i 53 länder,

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle?

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Birgitta Björk Upplands-Väsby kommun Styrelseledamot i Silf Den cirkulära ekonomin ska rädda världen och tillväxten! Jordens resurser är inte oändliga,

Läs mer

Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling

Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling Cornerstone HCM Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling Ett av de viktigaste målen för Human Resources är att se till verksamheten hela

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE. Etiska regler

RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE. Etiska regler RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE Etiska regler Världen, liksom vår grupp, befinner sig i ständig förändring men kraven på ett etiskt förhållningssätt och professionalism är bestående. Vi har alla ett ansvar

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG & DINA KOLLEGOR SUNDSVALL GÄVLE VÄLKOMMEN TILL GÄVLE KONSERTHUS FREDAG 7 SEPTEMBER

KOSTNADSFRITT FÖR DIG & DINA KOLLEGOR SUNDSVALL GÄVLE VÄLKOMMEN TILL GÄVLE KONSERTHUS FREDAG 7 SEPTEMBER KOSTNADSFRITT FÖR DIG & DINA KOLLEGOR 2018 SUNDSVALL GÄVLE VÄLKOMMEN TILL GÄVLE KONSERTHUS FREDAG 7 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 7 september är det dags för HR-Dagen på Gävle Konserthus.

Läs mer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produktion: Valentin&Byhr. Tryck: Strokirk-Landströms. Papper: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.se Om oss. EFG är en ledande europeisk leverantör

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Sammanfattning av undersökning: Hållbarhetsstrategier för mobila enheter ger avsevärda besparingar för företag.

Sammanfattning av undersökning: Hållbarhetsstrategier för mobila enheter ger avsevärda besparingar för företag. Sammanfattning av undersökning: Hållbarhetsstrategier för mobila enheter ger avsevärda besparingar för företag. Förord Denna undersökning visar tydligt att företag snabbt har insett att ett hållbarhetsperspektiv

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Biologisk mångfald är mångfalden av liv på vår planet. Den ligger till grund för vårt välbefinnande och för ekonomin.

Biologisk mångfald är mångfalden av liv på vår planet. Den ligger till grund för vårt välbefinnande och för ekonomin. NATUR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Vad betyder det för dig? Biologisk mångfald är mångfalden av liv på vår planet. Den ligger till grund för vårt välbefinnande och för ekonomin. Vi är beroende av naturen för

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

SÅ MYCK ET MER ÄN MASKINUTHYRNING

SÅ MYCK ET MER ÄN MASKINUTHYRNING REN 48 SVENSKA BYGGPROJEKT NTAL SÅ MYCKET MER ÄN MASKINUTHYRNING AV KIM HA HALL LL NUMMER 3 / 2018 49 Hållbarhet, miljö, säkerhet och arbetsmiljöfrågor är frågor som branschföreningen Swedish Rental arbetar

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Välj affärssystem & partner i 5 steg. En guide för dig som ska välja, upphandla & implementera ett affärssystem

Välj affärssystem & partner i 5 steg. En guide för dig som ska välja, upphandla & implementera ett affärssystem Välj affärssystem & partner i 5 steg En guide för dig som ska välja, upphandla & implementera ett affärssystem Att byta affärssystem är en utmaning, men ofta ett nödvändigt steg för att lyfta verksamheten

Läs mer

Time Care Kommun Suite

Time Care Kommun Suite Time Care Kommun Suite Time Care Kommun Suite En intelligent bemanningslösning som balanserar kommunens, medborgarnas och medarbetarnas behov. Med Time Cares lösning har verksamheten fått en bättre överblick

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA?

SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA? SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA? INDENTIVE AB 1 SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA? Dörrar, larm, lampor, bilar, uppvärmning och

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Kommunfullmäktige, 25 februari Mårten Henriksson, VD Umeå Energi

Kommunfullmäktige, 25 februari Mårten Henriksson, VD Umeå Energi Kommunfullmäktige, 25 februari 2019 Mårten Henriksson, VD Umeå Energi Enklare vardag, hållbar framtid. Vi är en av Sveriges Bästa Arbetsgivare Detta visar Universums årliga undersökning "Sveriges Bästa

Läs mer

RUTIN FÖR ATT FÖREBYGGA IT-AVFALL OCH MINSKA MILJÖPÅVERKAN

RUTIN FÖR ATT FÖREBYGGA IT-AVFALL OCH MINSKA MILJÖPÅVERKAN Uppdaterad 2019-02-07 Det här är ett exempel på en rutin för att förebygga IT-avfall och minska miljöpåverkan. Hela eller delar av rutinen kan användas av verksamheter i och utanför Göteborgs Stad. I de

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

DLL Life Cycle Asset Management enkel och hållbar IT-livscykelhantering. See what counts.

DLL Life Cycle Asset Management enkel och hållbar IT-livscykelhantering. See what counts. Life Cycle Asset Management enkel och hållbar IT-livscykelhantering See what counts. Life Cycle Asset Management IT equipment Re-use Use Second life product Continue/ adjust Use with flexible options Recycling/

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11.

Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11. Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11. Inledning Det är glädjande att läsa förslaget med dess tydliga argumentation för en ökad återanvändning. Vi har

Läs mer

Introduktion. Ange ditt kön. Ange din åldersgrupp. Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande jobb?

Introduktion. Ange ditt kön. Ange din åldersgrupp. Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande jobb? Introduktion De uppgifter du lämnar genom att svara på följande frågor kommer att användas för att förbättra den fysiska, sociala och psykiska välbefinnande av alla anställda i din organisation. För varje

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer

FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE. More than a job

FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE. More than a job FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE More than a job 3 VEM SOM HELST KAN SOPA ETT GOLV ELLER SKALA EN POTATIS... Du kanske har upplevt liknande fördomar när det gäller städning, catering och andra

Läs mer

#1 Strategier för hållbarhet

#1 Strategier för hållbarhet #1 Strategier för hållbarhet 70% anger att hållbarhet är en angelägen fråga på ledningens agenda Majoriteten anser att hållbarhetsdimensionen numera har en direkt inverkan på strategiska beslut 40% uppger

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet Mobilitet Mobilitet EN HÅRD, LÖNSAM NÖT Du vet, dina leverantörer vet, dina kunder vet. Alla vet. Att de måste blir mer mobila. Men hur ska de göra? Och varför egentligen? Det är där du kan bidra och ta

Läs mer

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Vi lyssnar och erbjuder lösningar Våra kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoren både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi lyssnar på kundernas

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se 2016 Dnr:129-1092/2016 Utgivare: Kommunfullmäktige Kontaktperson 3 (7) Inledning Stockholms stad har under närmare två decennier

Läs mer

Årsstämma 2018 Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2018 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 1 Årsstämma 2018 Håkan Jeppsson VD och koncernchef Till minne av Arne Frank 1958-2017 2 Resultatutveckling Kort om 2017 Ett bra utfall trots ett tufft år Nyckeltalsutvecklingen: Omsättningen ökade med

Läs mer

Informationssäkerhet. Hur skall jag som chef hantera detta?? Vad är det??

Informationssäkerhet. Hur skall jag som chef hantera detta?? Vad är det?? Informationssäkerhet Hur skall jag som chef hantera detta?? Vad är det?? Vad är informationssäkerhet? Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla ett lämpligt skydd av information. Information

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

November Yrkesmässig frustration. Sveriges kontorspersonal på bristningsgränsen

November Yrkesmässig frustration. Sveriges kontorspersonal på bristningsgränsen November 2018 Yrkesmässig frustration Sveriges kontorspersonal på bristningsgränsen Några ord från Den där känslan. När allt känns möjligt, trots att det är måndag. När skrivaren bara skriver ut. När de

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE

PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE VAD KAN VI GÖRA FÖR ERT FÖRETAG? Psykisk ohälsa är ett växande problem. Psykisk ohälsa är ett stort problem på många arbetsplatser och medför höga

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

PR BAROMETER SAMHÄLLE JOURNALISTERS UTVÄRDERING AV DEN EXTERNA KOMMUNIKATION BLAND ORGANISATIONER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN

PR BAROMETER SAMHÄLLE JOURNALISTERS UTVÄRDERING AV DEN EXTERNA KOMMUNIKATION BLAND ORGANISATIONER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN PR BAROMETER SAMHÄLLE JOURNALISTERS UTVÄRDERING AV DEN EXTERNA KOMMUNIKATION BLAND ORGANISATIONER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN 2016 01/ OM RAPPORTEN 2016 Aalund Nordics PR-Barometer Samhälle är en årligt återkommande

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga)

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) 1. Hur gammal är du?. Är du man eller kvinna?. Vilket postnummerområde bor du i?. Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen

Läs mer

Är smartphones alltid det bästa alternativet?

Är smartphones alltid det bästa alternativet? Är smartphones alltid det bästa alternativet? Är smartphones rätt val för alla anställda? Det ligger en stor utmaning i att använda konsumentprodukter såsom smartphones som professionella arbetsverktyg,

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer