Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 SHR AUKTORISERAD Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

2 2

3 Innehållsförteckning Innehåll 3 Ett fantastiskt år är till ända 5 Medlemmar 6 Kansli & Personal 7 Styrelsen och arbetsgrupper 8 Styrelseledamöter 8 Utbildningsutskottet 8 Etiska rådet 9 IPL/Lasergruppen 9 Epileringsfruppen 9 Valberedningen 9 Revisorer 9 Årsmötet 11 Vår verksamhet 13 Kurser och fortbildningar 13 Utbildningsverksamhet 14 Medlemsnytta 15 Kommunikation och marknadsföring 17 Hudterapeuten 17 Annonsering / marknadsföring 17 Sponsring 17 Hemsidor 17 Sociala medier 17 SHR bloggen 18 Elektroniska nyhetsbrev 18 Press 18 Branschrapport 18 Event 19 Samarbeten myndighetsarbete 21 Internationellt arbete 23 SIS/CEN 23 CIDESCO 23 Framtid och strategi 23 3

4 4

5 Ett fantastiskt år är till ända Föreningsåret 2015 har varit ett spännande år med många händelser vi lägger på minnet, t.ex. vår mässa hud & kosmetik som växte och blev ett samarbete med Apotek & Egenvård, ett Nordiskt samarbete startades, Emmastina Dannered som tog brons i yrkes-vm vilket var en fantastisk bedrift och något som visar att vi hudterapeuter i Sverige ligger i framkant i vår kunskap. Sedan har vi händelser i varje region som vi kan se tillbaka på. Driftiga egenföretagare och anställda som ger vårt yrke en standard och stolthet vi hudterapeuter vill ha. Enligt vår branschrapport för 2015 så förväntas den privata konsumtionen öka det närmaste året vilket påverkar hudterapeuternas arbetsmarknad positivt. Detta kan vi glädjas åt. Vi i styrelsen vill passa på att tacka er medlemmar för alla fantastiska, ideella insatser som driver oss framåt och möjliggör vår standard. Utan er är vi inget. Vi tackar för ert förtroende och ser fram emot 2016 års fortsatta arbete. Carina Hellhoff, Sekreterare 5

6 MEDLEMMAR Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2015, 1609 vilket är en ökning med 153 sedan året innan. Medlemmarna i den slutna Facebook-gruppen för SHR-medlemmar var vid årsskiftet 671 st. En ökning med 115 st. sedan årsskiftet 2014 då siffran var 556 st. Kategorier medlemmar med antal medlemmar i varje kategori Personliga medlemmar Egna företagare 928 Anställda 453 Icke aktiva 193 Pensionärer 29 Icke aktiva hedersmedlemmar 6 Totalt 1609 Övriga medlemmar Elevmedlemmar 188 ca Hedersmedlemmar 11 Salong/spamedlemmar 18 Servicemedlemmar 72 Medlemsantalet visar på en stark uppgång under 2015 efter nedgången

7 Följande personer innehar Hedersmedlemskap: Kerstin Ander Inga Bodén Elisabeth Engström Hassie Engström Anna-Cari Gund Gilda Liljeblad Monica Rydinger Ingrid Lovisa Jansson Svärd Birgitta Thorsell Kate Wacz Yvonne Udén Winterling Hedersomnämnanden Under Cidescokongressen i Sydafrika mottog Kate Wacz av Cidesco utmärkelsen Medaille D or för enastående hängivenhet till Cidesco och hudterapeutyrket. Kate nominerades av SHR. World Skills-medaljörer Susanna Faghihi Lovisa Petri Emmastina Dannered KANSLI & PERSONAL Staffan Thomée har arbetat heltid och Ann-Marie Johansson har arbetat 75 % på SHR:s kansli. Annica Joensuu har arbetat 16 h/vecka som ordförande. Under 2015 har vi fortsatt att utveckla vår administration och vårt arbetssätt på kansliet. Kansliet har också aktivt deltagit vid Hud & Kosmetikmässan. 7

8 STYRELSEN & ARBETSGRUPPER Styrelseledamöter Annica Joensuu, ordförande Lena Edberg, vice ordförande Anna Skinnargård, kassör Anna Olsson, PR ansvarig Carina Hellhoff, sekreterare Hanna Jensen, klubbmästare Henrietta Olesen Ericsson Gabriella Engström Malin Pinko Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden varav ett av dessa har varit fysiskt möte, detta under Hud & Kosmetik i september. Två Arbetsutskottsmöten har hållits under året. Utbildningsutskottet Birgitta Thorsell Marie Petersson Marit Göransson Anna Wigö Under året har Utbildningsutskottet haft fyra protokollförda möten. Utbildningsutskottet har genomfört Gesäll- och inträdesprov och dessutom arbetat med åldersgränser för behandlingar, riktlinjer för injektioner, reviderat gesäll- och inträdesprov och nya krav för utbildning av hudterapeuter. Under året har Utbildningsutskottet organiserat kvalitetsgranskningen på medlemsskolorna. 8

9 Etiska rådet Ann-Charlotte Andersson Rosén, sammankallande Anna Petrovic Sonja Kvål Etiska rådet har under året haft fyra protokollförda möten. Etiska rådet har arbetat med att hantera klagomål och andra etiska ärenden, de har även varit behjälplig vid ändring av de etiska reglerna. IPL/Lasergruppen Kerstin Esberg Kristin Adebäck Lotta Juvelin Peter Norén IPL/Lasergruppen har under året haft ett protokollfört möte. IPL/Lasergruppen har tagit fram nya fortbildningar i IPL under året och även handhaft uppdateringar inom området. Epileringsgruppen Lisbeth Alnesjö Marie Petersson Louise Winterling Swenning Epileringsgruppen har under året haft två protokollförda möten. De har organiserat allt som har med epileringskurser och uppdatering av certifikat att göra. Valberedningen Johanna Wennerholm, sammankallande Anna-Cari Gund Helen Flink Revisorer Extern revisor Margareta Forsman, Revisorcompaniet och Internrevisor Elisabeth Engström. 9

10 10

11 ÅRSMÖTET Den 21/3 hölls årsmöte på Berns Salonger där 48 medlemmar deltog. Under årsmötet lades ett förtydligande och utökande av de etiska reglerna fram som proposition, detta förslag antogs av stämman. Avsikten med utökningen av de etiska reglerna är en säker marknad för konsumenten. Även ett nytt marknadsföringsdokument antogs av stämman, detta innehåller riktlinjer för hur man får marknadsföra sig. Några smärre ändringar av stadgar infördes med anledning av det nya marknadsföringsdokumentet. Ny internrevisor valdes in, Elisabeth Engström. Elisabeth Engström antogs även som hedersmedlem av årsmötet. Med anledning av SHR:s 60-årsfirande hölls det under kvällen en jubileumsmiddag i Röda rummet, spegelsalen och ljusgården på Berns där 135 medlemmar deltog. Under middagen hölls det tal av Cidescos president Anna-Cari Gund och även SHRmedlemmar berättade om SHR:s historia och visioner för framtiden. Birgitta Thorsell, före detta ordförande i nio år och Staffan Thomée, kanslist sedan 23 år berättade om hur vår mässa Hud & Kosmetik kom till. Före detta ordförande Elisabeth Engström och vår hedersmedlem Kate Wacz lyfte fram SM i makeup och Cideskokongressen i Stockholm. Monica Rydinger, tidigare ordförande berättade om utmaningar i SHR:s historia, och Marit Göransson från Yrkeshögskolan i Landskrona valde att rikta ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit till SHR:s arbete och framgång. Emmastina Dannered och Lovisa Petri berättade om sina framgångar i nationella och internationella tävlingar, de framförde sin tacksamhet till Henrietta Olesen Ericsson och vad SHR betytt för dem. Många medlemmar trädde fram under kvällen och berättade om vad SHR inneburit för dem. En oerhört berikande kväll för alla deltagande. 11

12 12

13 VÅR VERKSAMHET Kurser och fortbildningar Gesällbrev 16 medlemmar innehar Gesällbrev. Det hölls Gesällprov på Gilda Skolan i Göteborg 25/4 som resulterade i 11 nya gesällbrevinnehavare. Inträdestest En person har genomgått inträdestest på Gilda Skolan i Göteborg 25/4, personen är nu medlem. Mästarbrev 61 medlemmar innehar mästarbrev. Fyra medlemmar påbörjade under hösten hantverksrådets nya mästarutbildning. Certifikat Specialiserad Hudterapeut 164 medlemmar innehar Certifikat Specialiserad Hudterapeut. Det har hållits en fortbildning Specialiserad Hudterapeut på Södersjukhuset i Stockholm, kursledare var Agneta Gånemo docent och leg. sjuksköterska och Åsa Boström, docent och överläkare. 29 medlemmar deltog. Under året har en uppdatering Certifikat Specialiserad Hudterapeut hållits den 2 september, under Hud & Kosmetik, då doktor Pyra Haglund föreläste om avancerad hudvård. Certifikat Nålepilation 56 medlemmar innehar Certifikat Nålepilation. Under året har tre uppdateringar av Certifikat i epilering hållits, 23/1, 18/4 och 11/9. Uppdateringarna har samtliga hållits på Elisabethskolan i Stockholm där sammanlagt 23 medlemmar deltagit. Det har även hållits två repetitionskurser för nålepilering, 19/4 i Stockholm och 24/10 i Göteborg, dessa var öppna för alla. Sammanlagt sju medlemmar deltog. Kursen för Certifikat i epilering blev inställd på grund av få anmälda. Certifikat IPL/Laser 25 medlemmar innehar IPL/laser certifikat. Kursen för IPL/Laser Certifikat blev inställd på grund av för få anmälda. Uppdatering Certifikat IPL/laser har hållits, 2/9 höll Lars Hode en föreläsning under Hud & Kosmetik. 13

14 Utbildningsverksamhet Skolforum Två träffar har hållits under året, den ena i samband med SHR:s kongress och 60-årsjubileum, den andra i samband med hud & kosmetik i september. Kvalitetsgranskning Under året har samtliga medlemsskolor genomgått kvalitetsgranskningar. Skolinformation Under året har vi fortsatt att göra skolbesök på våra medlemsskolor för att informera elever om SHR, vi har även tagit emot medlemsansökningar. Med på Skolinformationen har vår försäkringsförmedlare varit och informerat om de försäkringar som kan tecknas genom SHR. 14

15 Medlemsnytta Tidningen Hudterapeuten har under året lagts upp på den interna sidan så den kan läsas i mobil eller läsplatta. Detta för att underlätta åtkomsten för våra medlemmar. Det har under året hållits åtta After Work i de olika regionerna, där ordföranden och regionsansvarig deltagit. After Work har hållits i följande städer: Uddevalla, Göteborg, Malmö, Karlstad, Umeå, Stockholm, Uppsala och Huskvarna. Många medlemmar har deltagit och en hel del intressanta möten och nätverkande medlemmar emellan har skett. En ny broschyr för fortbildningar har under året arbetats fram. Detta för att förtydliga kraven och innehållet på de olika kurserna såväl som hur kursen är upplagd. En skolskylt till medlemsskolorna har arbetats fram, denna ska marknadsföra medlemskapet i SHR. Fyra nya förmånsgivare har tagits fram under året Hogia, Onslip, Heaven Scent och Sminkspeglar. Ingen ansökan om stipendium ur Marja Entrich Fond har inkommit under året. Fonden inrättades för att hedra Marja Entrich minne. Syftet med stipendiet är att stimulera våra medlemmar till att aktivt bidra till kunskapsutveckling inom hudterapeutyrket och att gynna kunskapsspridning inom organisationen för att gagna yrkeskåren. Under året har etiska regler och lagstiftning förklarats i artiklar i Hudterapeuten för att förenkla och skapa förståelse för våra medlemmar. Det har under året kommit nya riktlinjer för hårborttagning ansikte, lackning av tånaglar, åldersgränser vid behandlingar och riktlinjer vid injektioner. SHR anlitade Novus under året för att få kunskap om nuläget vad gäller allmänhetens kännedom och attityd gentemot SHR samt auktorisation inom branschen. Medlemsförsäkringen SHR har under året haft samma försäkringsbolag, Moderna Försäkringar. Försäkringen administreras av Arctic AB på uppdrag av SHR. Nytt för året från Arctic: Avancerade behandlingar ingår i grundpremien, man måste dock fortsatt ange vilka behandlingar man arbetar med. En kontaktperson utses för SHR:s medlemmar. Självrisken på behandlingsskadeförsäkringen halveras från 4400 kr till 2200 kr. Intyg kommer att utfärdas för alla som omfattas av behandlingsskadeförsäk ringen på salongen dessa ska sättas upp synligt för kunderna. Behandlingsskadeförsäkringen gäller endast för medlemmar i SHR. Olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring kan också tecknas både för salongsägare och anställda.. 15

16 16

17 KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING Hudterapeuten Medlemstidningen Hudterapeuten utkom 2015 med fem nummer. Redaktionen har bestått av Henrietta Olesen Ericsson. Ansvarig utgivare har varit Annica Joensuu. Hudterapeuten Konsument utkom 2015 med två nummer. Annonsering/marknadsföring Medlemmar har under året kunnat få bidrag för att annonsera i lokal press, vilket har nyttjats av medlemmar. Medlemmarna har även kunnat beställa marknadsmaterial från kansliet i form av broschyrer, skylt, vepa mm. SHR har annonserat i rikstäckande press för att nå ut till allmänheten om vikten av att välja en auktoriserad hudterapeut. Ett samarbete inleddes också under 2015 med Daisy Beauty för att på så sätt få ett ökat samarbete med skönhetspress och bloggare. Sponsring SHR har fortsatt att sponsra Look Good Feel Better. Look Good Feel Better erbjuder kvinnor, som behandlas för cancer, kostnadsfria kurser om hudvård och makeup. Makeupkonsulenter ger professionell rådgivning och hjälper till att förebygga eller eliminera utseenderelaterade problem, som kan uppstå under behandlingen mot cancer. SHR har under året även sponsrat Swedish Beauty and Cosmetics Awards, där SHR även fick en juryplats och var prisutdelare. Hemsidor SHR lägger kontinuerligt in material till medlemmarna på den interna hemsidan, t.ex. kursinformation, mallar och ansökningsblanketter. Under året har också SHR arbetat fram en ny hemsida för Hud & Kosmetik för att förenkla och synliggöra Hud & Kosmetik för utställare och besökare. Även en hemsida för SM i makeup har arbetats fram. Sociala medier SHR har varit aktiv i sociala medier såsom Instagram och Facebook där vi nu har 1062 följare på Instagram och 3160 personer som gillar vår Facebooksida. 17

18 SHR bloggen Sex medlemmar har under året bloggat på SHR:s medlemssida, Kicki Kamskog, Nathalie Koverman, Malin Månsson, Birgitta Tingberg, Anna Olsson och Hannah Bengtzén. Elektroniska nyhetsbrev Sex elektroniska nyhetsbrev har gått ut till medlemmar, servicemedlemmar, förmånsgivare, skolor och elever. Press Regelbundna Pressreleaser har skickats ut om SHR:s arbete och händelser i förbundet. Dessa har skickats ut till det pressregister som SHR har. Branschrapport SHR har under året arbetat fram sin femte branschrapport. Rapporten ger en bild av skönhetsbranschens intäkter och arbetsmarknad samt hudterapeuternas arbetssituation. I rapporten finns också en medlemsundersökning som denna gång handlade om hygien och försäkringsfrågor. 18

19 Event Yrkes VM Emmastina Dannered tog ett brons i Beauty Therapy under Yrkes VM i Sao Paolo, Brasilien i augusti Tränare för Emmastina har varit Henrietta Olesen Ericsson. Detta var Sveriges tredje bronsmedalj genom tiderna i vårt yrke! En oerhörd bedrift av Emmastina som vi är mycket stolta över. Nordiskt möte Den 4 september hölls ett Nordiskt möte på Hud & Kosmetikmässan, 18 personer deltog från Danmark, Norge, Sverige och Finland. På mötet presenterades SHR och det arbete SHR utför. Cidesco s ordförande Anna-Cari Gund presenterade deras arbete. En arbetsgrupp bestående av ländernas organisationer bildades. Ambitionen är att hålla ett möte under Nya hud & kosmetik Ett samarbete med Apotek & Egenvård gjorde att hud & kosmetik flyttades till nya mässlokaler, vi införde även fritt inträde för besökare. SHR stod för ett digert seminarieprogram med kända föreläsare, det hölls work shops och kortare seminarier i mässhallen. Vidare kunde utställarna hålla kortare föredrag i speakers corner och vi hade anlitat Daisy Beauty att hålla i press- och bloggloungen. Så många som ca 80 journalister och bloggare besökte mässan. Vi kan konstatera att hud & kosmetik blev välbesökt med ca 2000 gäster som tog chansen att besöka mässan. 19

20 SM i makeup SM i makeup anordnades 3 september på hud & kosmetikmässan, branschens egna fackmässa som arrangerades på Kistamässan. Tävlingen blev välbesökt av många som visade stort intresse. Sju makeupartister tävlade i två moment om titeln svensk mästare i makeup. Moment 1 bestod av klassisk sotning och moment 2 bestod av en fri tolkning av årets tema Fancy Organic. Juryn bestod av, Linda Mehrens Flodin, Jurysamordnare, Annica Joensuu, Teresa Grundin, Linda Hallberg, Mia Bengtsson, Chatrine Dichy, kallad var även Hedvig von Mentzer som ej kunde närvara på tävlingsdagen. Konferencier under dagen var Kayo. Vinnare blev Marielle Isaksson från Umeå som var tävlande nr 2, hon kommer att representera Sverige i de internationella mästerskapen i Makeup i Dusseldorf. Tvåa blev tävlande nummer 6, Jaqueline Kroon och trea blev tävlande nummer 5, Sandra Ilic. Sandra Ilic fick även Kate Wacz hederspris. Acadermia SHR deltog på Acadermia som i år hölls tillsammans med Fitnessfestivalen och Allt för Hälsan under konceptet Fit for Life WKND. Mässorna ägde rum sista helgen i november och lockade tillsammans besökare. I SHR:s monter fanns Servita som gjorde hudanalys med Skinscanner och Elisabethskolans elever som erbjöd manuell hudanalys. Styrelsens motiv till att delta på mässor har varit att synas för allmänheten med budskapet du väljer väl en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR. Vi känner dock att det varit svårt att se något direkt resultat av detta och väljer därför andra sätt att nå ut till allmänheten i framtiden. 20

21 Samarbeten myndighetsarbete Gardenia Nätverksträff SHR har inlett ett samarbete med Gardenia som är ett affärsnätverk för skönhetsbranschen. SHR har deltagit på Gardenias träffar under året. Skönhetsutredningen SHR:s ordförande har suttit med som expert i Skönhetsutredningen som har letts av den externa utredaren Eva Nilsson Bågenholm. Utredningen lämnade sitt betänkande till regeringen den sista november. I förslaget finns bl.a. regler om att alla som inte har den utbildningsnivå och kompetens som SHR står för inte kommer att få tillstånd att bedriva verksamhet inom avancerad skönhetsvård. Detta kommer att leda till en mer gynnsam konkurrenssituation för våra medlemmar. Branschråd SHR inrättade ett branschråd Aktörer som anställde hudterapeuter skulle ha ett gemensamt forum där man kunde diskutera frågor viktiga för yrket och branschen. På grund av för få deltagande har SHR fattat beslut om att lägga ner denna verksamhet. YH-myndighetens omvärldsanalys SHR har under året varit behjälplig vid YH-myndighetens omvärldsanalys. SHR förser myndigheten med statistik om behovet av kompetens. Skolverket Annica Joensuu sitter med i Skolverkets programråd för hantverksprogrammet. Programrådet arbetar med frågor som rör Hantverksyrken och utbildningar i dessa yrken. 21

22 22

23 INTERNATIONELLT ARBETE SIS/CEN Under 2015 hölls det sista CEN-mötet efter fyra års arbete med en europeisk standard. Arbetet började i juni 2011 och det har hållits totalt åtta möten, Ann-Charlotte Andersson Rosén har representerat Sverige. Standardens syfte är att erbjuda/leverera kunden säkra och tillfredställande behandlingar. Områden som omfattas är - kompetens, kvalifikationer, krav på vidareutbildning, riskanalyser rörande lokal, utförande av behandling, produkter och annat som används, samt hantering av riskavfall och hygienkrav. Under 2016 sammanställs arbetet, översätts till franska och tyska och ska skickas ut till final vote. CIDESCO 2015 års Cidescokongress hölls i Sydafrika. Två från Styrelsen Anna Skinnargård och Annica Jonesuu representerade SHR, Cidesco Section Sweden vid möten och middagar. De deltog vid Examiners meeting, Schools meeting och General Assembly (årsmötet). Under kongressen arrangerades även en mässa och ett mycket omfattande seminarieprogram års Cidescokongress kommer att hållas i Dublin, Irland september. Framtid och strategi SHR fortsätter att utveckla mässan hud & kosmetik, mässan kommer att hållas årligen samtidigt som Apotek och Egenvård. Det Nordiska samarbete kommer att fortsätta, nästa möte är inplanerat i Köpenhamn 2016 i samband med danska förbundets mässa med Danmark som värd. SHR fortsätter med att kontinuerligt erbjuda fortbildningar, utveckla Hudterapeuten och Hudterapeuten Konsument samt erbjuda medlemmarna medlemsnytta. Styrelse har de senaste åren satsat mycket på marknadsföring, dels för att nå ut med vårt budskap till allmänhet, myndigheter, företag, journalister och andra aktörer i branschen och dels för att konsumenterna ska välja att gå till en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR. Detta arbete kommer att fortsätta under

24 Ett stort tack för ett lyckat verksamhetsår! / Styrelsen i SHR Sveriges SHR Hudterapeuters AUKTORISERAD Riksorganisation Sveriges hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76, Stockholm, telefon Org nr

HUDVÅRDS- BRANSCHEN SHR AUKTORISERAD. Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

HUDVÅRDS- BRANSCHEN SHR AUKTORISERAD. Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation HUDVÅRDS- BRANSCHEN 2015 A SHR AUKTORISERAD Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Innehållsförteckning Innehåll 3 Om den här rapporten 5 Sammanfattning 6 Skönhetsvårdsbranschen 8 Omsättning skönhetsvård

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2012 T.f. ordförande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ALLMÄNT Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2012/01/01 2012/12/31. Förtroendevalda under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014 Sveriges Guideförbund Organisationsnummer 825001-7772 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014 1 januari 2014-31 december 2014 Styrelsen har bestått av: Birgitta Ekesand Ordförande Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Spa Supply. Hudateljén Jordgåvor. Kungsg. 40. Faces Hudvårdscenter. Storg. 1. Hud & Kropp studion. Stenbrottsv. 5. Ulrikas Hudvård. Kungsg.

Spa Supply. Hudateljén Jordgåvor. Kungsg. 40. Faces Hudvårdscenter. Storg. 1. Hud & Kropp studion. Stenbrottsv. 5. Ulrikas Hudvård. Kungsg. Inga Bodén Anna-Maud Eriksson Pensionär Spa Supply Alexandra Jastré Sarah Kungsmark Josefin Stridh Öberg Yvonne Udén Winterling Alingsås Hudateljén Jordgåvor Azam Moadi Anderstorp Elizabeth Moberg Arvika

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Välkommen Into the Dark!

Välkommen Into the Dark! Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation har det stora nöjet att bjuda in till Svenska Mästerskapen i Makeup 2014 Lördagen den 8 november, Kista Galleria, Stockholm 2014 års tema ger dig friheten att tolka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2014. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Äffi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2015. Revisorer. Ansvarsområden för styrelsens medlemmar. Styrelsen har bestått av:

Äffi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2015. Revisorer. Ansvarsområden för styrelsens medlemmar. Styrelsen har bestått av: Sveriges Guideförbund Organisationsnummer 825001-7772 Äffi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2015 1 januari 2015-31 december 2015 Styrelsen har bestått av: Birgitta Ekesand Anna Buhr Cecilia

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

GILDA INTERNATIONAL BEAUTY SCHOOL BEHANDLINGSMENY GÖTEBORG

GILDA INTERNATIONAL BEAUTY SCHOOL BEHANDLINGSMENY GÖTEBORG GILDA INTERNATIONAL BEAUTY SCHOOL BEHANDLINGSMENY GÖTEBORG PROFESSIONELLA BEHANDLINGAR AV GILDA SKOLANS STUDENTER Samtliga tids- och prisangivelser är inklusive 5-15 min kundkonsultation. Hudvårds- och

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3.

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3. Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: 2. Månadsmöten/händelser: 3. Fortsättning månadsmöten/händelser: 4. Aktiviteter: 5. Statistik:

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Verksamhetsåret 2010 innehöll färre programpunkter än året innan, men ändå ett flertal viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, Stockholm. Den i största

Läs mer

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81 Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande:

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

LÖRDAG 23 februari 2008

LÖRDAG 23 februari 2008 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 23 februari 2008, kl. 10.00-17.15 24 februari 2008, kl. 09.00-16.00 Plats: Närvarande: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Gunilla Åström Jansson,

Läs mer

STADGAR Gällande från 2012-05-12

STADGAR Gällande från 2012-05-12 Arbetsdokument för revidering av stadgar 2012-05-12: // 2012-09-10 STADGAR Gällande från 2012-05-12 1 Namn Organisationens namn är SPT Association, Scandinavian Petroleum Technic. 2 Ändamål SPT är en intresseorganisation

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson,

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

Protokoll nr 6/2015. Fört vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 2015

Protokoll nr 6/2015. Fört vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 2015 Protokoll nr 6/2015 Fört vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 2015 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Tommy Prim, ledamot (TP) Fredrik Kessiakoff,

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2014 Alumniföreningen vid LTH Lund, 29 september 2013 Verksamhetsåret 2014 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Syftet med detta dokument

Läs mer

Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte 2016 04 05

Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte 2016 04 05 Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte 2016 04 05 Närvarande: Elisabet Tärneberg, Anders Omstedt, Elisabeth Gruneau, Ingegerd Brändström Närvarande per telefon under punkten 4: Birgitta Lindsten

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2015

Visita Norrland. Årsberättelse 2015 Visita Norrland Årsberättelse 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård 2010-12-03 1(5) Styrelsemöte 2010/5 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 december 2010 kl 10.00-12.00 Plats: Folkets Hus, Umeå Lokal: Loke STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist,

Läs mer

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri. 1(1) Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.se Svensk Förening för Äldrepsykiatri Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet är en rikstäckande medlemsförening med en idé om friluftsliv för alla och den idén delas idag av mer än 84 000 medlemmar. Friluftsfrämjandets

Läs mer

Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76 113 24 Stockholm

Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76 113 24 Stockholm Avdelningen för regler och tillstånd Socialstyrelsen Dnr 30868/2011 Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76 113 24 Stockholm Remiss om estetiska behandlingar - förslag till rättslig

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013/2014

Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Medlemmar Föreningen har, i december 2013, 36 medlemmar och samtliga uppfyller de krav som ställs i stadgarna. De av föreningen fastställda områdena har arrangerat möten

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna får härmed avge följande berättelse över verksamheten under tiden 1 januari 2015 till 31 december

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 6 mars 2016 i Jönköping SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 6 MARS 2016 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30 Inför årsmötet i Svenska Judoförbundet den 5 mars 2016 Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 INLEDNINGSORD NAMNBYTE OCH LOGOTYP År 2013 var ett händelserikt år för Sveriges Fibromyalgiförbund.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Svenska Grand Danois Klubben 2015

Verksamhetsplan och budget Svenska Grand Danois Klubben 2015 Verksamhetsplan och budget Svenska Grand Danois Klubben 2015 Sida 1 av 5 Styrelsen Styrelsen ska verka för en god sammanhållning inom klubben för att främja och bevara rasen Grand Danois. Styrelsen ska

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Plats: Hensbacka Herrgård, Munkedal Datum: 2013-02-09 Program: 09.30 10.00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 12.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Styrelsen har under verksamhetsåret (efter årsmötet 2006) bestått av följande personer:

Styrelsen har under verksamhetsåret (efter årsmötet 2006) bestått av följande personer: Verksamhetsberättelse AbSolut Kattklubb 2006/07 Inledning AbSolut kattklubb bildades 2000. Flera abessinier- och somalivänner utspridda över landet hade under hösten 1999 börjat prata om att arbeta tillsammans.

Läs mer

Protokoll. Årsstämma LEADER Terra et Mare 19 maj 2009. Tid: 19.30 21.00. Kvarnkullen, Kungälv

Protokoll. Årsstämma LEADER Terra et Mare 19 maj 2009. Tid: 19.30 21.00. Kvarnkullen, Kungälv Protokoll Årsstämma LEADER Terra et Mare 19 maj 2009 Tid: 19.30 21.00 Plats: Deltagare: Kvarnkullen, Kungälv Arne Lernhag, Öckerö Essam El Naggar, Uddevalla Göran Oskarsson, Kungälv Gösta Andersson, Tjörn

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

5) Representation. 6) Fadder. 7) Kontaktperson. Lördag: Vi träffas 08:30 och mötet öppnas 09.00.

5) Representation. 6) Fadder. 7) Kontaktperson. Lördag: Vi träffas 08:30 och mötet öppnas 09.00. Arbetsordning för förbundsstyrelsen Detta är en överenskommelse för att styrelsen på bästa sätt ska arbeta med varandra. Överenskommelsen uppdateras vid behov av styrelsen. Här behandlas: 1) Förbundsstyrelse-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande : Vice Ordförande : Sekreterare : Kassör : Ordinarie Ledamöter

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Lördagen den 24 april 2010

Lördagen den 24 april 2010 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 24 april 2010, kl. 12.00-17.30 25 april 2010, kl. 09.00 14.00 Plats: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Närvarande: Lars Flodström, vice ordförande

Läs mer

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 SOLNA FÄLTRITTKLUBB PROTOKOLL Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 www.sfrk.nu PLATS: Nya cafeterian Närvarande: Ej närvarande Vice ordf. Åsa Edquist Tove Almquist Bo Adrianzon

Läs mer

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ALLMÄNT Styrelsen avger sin redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2014/01/01 2014/12/31. Styrelsen har under året haft

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening Årsredovisning 2004 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Bokslut...8 Bilagor...11 Bilaga 1 Arrangemang under verksamhetsåret...11 Bilaga 2 Förortsgruppernas arrangemang under verksamhetsåret...12 StorStockholms

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag 1 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att vara ett för svenska säkerhetsföretag gemensamt branschorgan bestående av branschorganisationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Medlemskap svenska cykelstäder

Medlemskap svenska cykelstäder KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2015-05-11 Diarienummer KSN-2015-0898 Kommunstyrelsen Medlemskap svenska cykelstäder Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att söka

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 24 februari 2002 Plats: Beslutande: MB Samtliga närvarande Karolina Filipsson Sekreterare Lars Roslund Årsmötets ordförande Åsa Karlsson Bernt

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Årsmöte - protokoll 28 februari 2011 19.00 på Drabanten.

Årsmöte - protokoll 28 februari 2011 19.00 på Drabanten. Årsmöte - protokoll 28 februari 2011 19.00 på Drabanten. Närvarande (innan kl 20:00): Marta Fallgren, Galina Semenova, Håkan Lindström, Ylva Jonsson, Carina Mugal, Göran Sterner, Marek Kwiatkowski, Danuta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE. Islandshästföreningen Austur Kl 14.00 Lördag 30 januari 2016 på Gotlands Slagteri i Visby

DAGORDNING ÅRSMÖTE. Islandshästföreningen Austur Kl 14.00 Lördag 30 januari 2016 på Gotlands Slagteri i Visby DAGORDNING ÅRSMÖTE Islandshästföreningen Austur Kl 14.00 Lördag 30 januari 2016 på Gotlands Slagteri i Visby 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av föredragningslista 3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Närvarande: 11 medlemmar, 2 från Vägledarens redaktion, 8 styrelsemedlemmar, samt 25 giltiga fullmakter. 1 Ordningsfrågor 1.1 Mötets

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer