Svenska Rottweilerklubben/AfR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger och Helén Wallman Anmält förhinder: Lena Ytterberg och Jenny Mähler 168 Mötets öppnande Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 170 Val av justeringsman Anna Rexlinger valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 171 Föregående mötesprotokoll Protokoll genomgicks, godkändes och lades till 172 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 23:10-85:10 gås igenom under respektive paragraf. 173 Avgående skrivelser, bilaga 2 Avgående skrivelser 8:10-15: Budget 2010 Genomgången på tidigare möte. 1

2 175 Ekonomi kontoställningar KASSARAPPORT Falkenbergs Sparbank 10187, Falkenbergs Sparbank , Huvudkassan 34028, Utställningskommittén 60695, Hänvisningen 46394, Lägerkommittén 80379, SSU 48560, Mentalkommittén 1871, Mentalkommittén 11510,99 PG+kontant PR 9378, ,9 176 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Se bilaga Genomgång av uppdragslista Listan är genomgången via mail. 178 Lokalområden Övre Norrland Vilande Nedre Norrland Inkommen skrivelse 79:10 Nedre Norrlands LO Årsmöteshandlingar 2010 samt protokoll 2009 genomgicks och lades till Nedre Norrlands LO är vilande Styrelsen tackar föregående styrelse och hoppas att intresset för ett LO i Nedre Norrland så småningom vaknar till liv igen! Väster Norrland Inkommen skrivelse 29:10 Västernorrlands LO Årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till Gävleborg Inkommen skrivelse 28:10 Gävleborgs LO Årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till 2

3 Dalarna Inkommen skrivelse 25:10 Dalarnas LO Årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till Närke/Västmanland Inkommen skrivelse 23:10 Närke/Västmanlands LO Årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 78:10 Närke/Västmanlands LO styrelsemöte , samt genomgicks och lades till Östra Inkommen skrivelse 26:10 Östra LO Årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till Sörmland Inkomna skrivelser 30:10 Sörmlands LO Årsmöteshandlingar samt 70:10 Sörmlands LO Årsredovisning 2009 samt information, genomgicks och lades till Uppland Inkomna skrivelser 31:10 Upplands LO Årsmöteshandlingar samt 80:10 Upplands LO protokoll styrelsemöte , genomgicks och lades till Gotland Inkomna skrivelser 35:10 Gotlands LO Årsmöteshandlingar, 66:10 Gotlands LO protokoll styrelsemöte samt 81:10 Gotlands LO protokoll årsmöte samt årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till Styrelse 2010: Ordförande: Janne Edlundh, vice ordförande Anders Johansson, sekreterare Pierre Söderström, kassör Lena Hansson, ledamot Tomas Hunesjö och Kerstin Wallin, ersättare Bengt Karlsson. Beslutades att godkänna styrelsen. Som revisorer valdes Monica Edlund och Carina Karlsson som revisorersättare Millan Nilsson och Mia Forsbäck. Värmland Inkommen skrivelse 64:10 Värmlands LO information.värmlands LO är vilande Styrelsen tackar föregående styrelse och hoppas att intresset för ett LO i Värmland så småningom vaknar till liv igen! 3

4 Östergötland Inkommen skrivelse 57:10 Östergötlands LO styrelseinformation genomgicks och lades till Skaraborg Vilande 2010 Västra Inkomna skrivelser 24:10 Västa LO Årsmöteshandlingar, 55:10 Västra LO protokoll styrelsemöte samt 56:10 Västra LO protokoll styrelsemöte , genomgicks och lades till Småland Inkommen skrivelse 27:10 Smålands LO Årsmöteshandlingar, genomgicks och lades till Skåne Blekinge Inkomna skrivelser 76:10 Skåne/Blekinge LO styrelseförteckning 2010 samt 77:10 Skåne blekinge LO konstituerande möte samt budget Styrelse 2010: Ordförande Urban Antonsson, sekreterare Madeleine Johansson, kassör Linda Bendroth, ledamöter Sandra Block och Chatrine Blixt samt suppleanter Hugo Nilsson och Elisabeth Wellin. Beslutades att godkänna styrelsen. Styrelsen glädjer sig åt att Skåne/Blekinge nu har ett aktivt LO och lade skrivelserna till handlingarna 179 Kommittéer Uppdrogs åt Anna Rexlinger att påminna alla kommittéer om att de måste uppdatera sin verksamhetspärm med allt som skett under året, alla avtal och allt som de vet kommer att ske framöver. Detta för att underlätta överlämnande till nya personer i kommittén. Styrelsen beslutade att köpa in redovisningsprogrammet SPCS-förening. För varje kommitté kostar det i dagsläget 855 kr för en användare. Avel- och hälsokommittén Inget att rapportera Internationell & Nordisk kontaktperson Inkommen skrivelse 32:10 Internationell och Nordisk kontaktperson Verksamhetsplan 2010, genomgicks och lades till 4

5 Info-kommittén samt Hemsida Styrelsen beslutade att Lokalområdenas officiella aktiviteter ska få finnas på startsidan på Rasklubbens hemsida. Kommittén för mentalitet och exteriör Inkommen skrivelse 36:10 Intresseanmälan exteriördomarutbildning. Ansökan har vidarebefordrats till kommittén. Kommittén anser att ansökan inte kan bifallas då den sökande inte uppfyller rasklubbens krav. Beslutet är meddelat SBK (UT13:10). Inkommen skrivelse 84:10 Förslag gällande informationsfolder. Styrelsen noterade förslaget och lade skrivelsen till Inkommen skrivelse 85:10 Förslag gällande exteriördomare. Styrelsen beslutade att under 2 år skicka vår tidning till intresserade exteriördomare. Styrelsen uppdrog åt Helén Wallman att kontakta skribenten och be henne informera exteriöransvarig om att dessa personerna kommer att får tidningen. Uppdrogs åt Angelina Ohlsson att meddela Redaktionen om att personerna ska läggas till i distributionslistan. Styrelsen uppdrog åt Anna Rexlinger att informera Utställningskommittén om att dessa domare är intresserade av att döma Rottweiler. Lägerkommittén Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att diskutera bokföringstekniska detaljer med Lägerkommittén. Registerkommittén Inkommen skrivelse 60:10 Intresseanmälan SBK RAS-RUS konferens. Styrelsen beslutade att rekommendera nästkommande styrelse att låta Anna Lindgren representera AfR på nästkommande RAS-RUS konferens för att få kontinuitet i dessa konferenser. Anna Lindgren deltog inte i beslutet. Frågan angående att publicera ytterligare statistik över kullar födda 2009 hänskjuts till nästa styrelse för vidare diskussion kring hur statistiken ska presenteras. SSU-kommittén SSU-kommittén har köpt en användare av redovisningsprogrammet SPCS-förening. 5

6 Tävlingskommittén Inkomna skrivelser 38:10 Ang remiss Rally-lydnad från SBK, 40:10 SBK Följebrev Rallylydnad remiss, 41:10 SBK Rallylydnad bestämmelser remiss, 42:10 SBK Rallylydnad mästarklass remiss, 43:10 SBK Rallylydnad avancerad klass remiss, 44:10 SBK Rallylydnad fortsättningsklass remiss, 45:10 SBK Rallylydnad nybörjarklass remiss. Remissen är besvarad av Veronica Nilsson. Inkomna skrivelser 47:10 Efterlysning provresultat samt 59:10 SBK mail-konversation om saknat provresultat. Provresultaten är nu funna, de var registrerade under fel arrangörskod hos SBK. Inkommen skrivelse 65:10 Förfrågan gällande Rasmästerskap i Bevakning. Dialog förs med intresserat LO och svar inväntas. Inkommen skrivelse 73:10 Inbjudan kurs i barmarksdrag. Uppdrogs åt Anna Lindgren att lägga ut informationen på hemsidan. Inkommen skrivelse 83:10 SBK gällande permanent avstängd hund. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vidarebefordra informationen till tävlingskommittén, SSU, Avel och Hälsa samt till Utställningskommittén. Styrelsen beslutade att köpa in programmet Aldurs Prov. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att tillsammans med tävlingskommittén köpa in programmet samt se över möjligheten till flera licenser. IPO-ansvarig Inkommen skrivelse 50:10 Bekräftelse delad tävling 1 2/52010 genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 51:10 SBK påminnelse domare till SM. Skrivelsen är vidarebefordrat till IPO-ansvarig. Inkommen skrivelse 58:10 SBK Information om felaktigt datum bruks-sm. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att lägga ut informationen på hemsidan. Inkommen skrivelse 61:10 Fråga från IPO-kommittén gällande tävling i Värmland. Styrelsen anser att det går mycket bra att IPO-gruppen i Värmland arrangerar sina tävlingar i samarbete med IPO-kommittén då Värmlands LO är vilande. Skrivelsen är besvarad och lades till Inkommen skrivelse 62:10 Önskemål om möte från IPO-kommittén. Tyvärr ser styrelsen ingen möjlighet att hinna med dessa frågor under styrelsemötet innan årsmötet. Nytt beslut gällande kvalregler för IFR-VM hänskjuts till nästkommande styrelse. Uppfödarkommittén Inget att rapportera. 6

7 Uppfödarutbildning Uppfödarutbildningen har genomförts på flera platser och styrelsen avvaktar rapport från utbildningsansvariga. Utställningskommittén Inkommen skrivelse 67:10 SBK Utställningar Styrelsen beklagar att det har varit en kommunikationsmiss med SBK gällande datum för höstutställningen. Skrivelsen genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 71:10 Eventuell utställningskrock maj Styrelsen konstaterade att det inte blir någon krock eftersom vår utställning går den 23e maj. Skrivelsen lades till Hänvisning (valp och omplacering) Inkommen skrivelse 37:10 Uppsägning Valphänvisningstelefonnummer, genomgicks och lades till Medlemshantering Inget att rapportera Redaktionen Tidningen står i dagsläget utan redaktör efter nummer Uppdrogs åt Anna Lindgren att lägga ut efterlysning på hemsidan. Bruksnytt Priser till årsmötet är beställda. 162 RAS Inkommen skrivelse 72:10 SBK önskar RAS-rapport. Skrivelsen är besvarad (UT15:10). 163 Organisation/Stadgar Inkommen skrivelse 33:10 Förfrågan gällande skrivelse om stadgarna. Styrelsen har beslutat att stödja skrivelsen och skrivelsen är besvarad (UT11:10). Inkomna skrivelser 52:10 SBK organisationskonferens program, 53:10 SBK organisationskonferens budget 2011 samt 54:10 SBK organisationskonferens kommentarer 7

8 budget. Ordförande Angelina Ohlsson rapporterade från konferensen och skrivelserna lades till Inkommen skrivelse 69:10 Skrivelse från Schäferhundklubben (RASK) till SBK gällande nya rasstadgar genomgicks och lades till 180 Medlemsärenden Inkomna skrivelser 39:10 Åsikter från medlem samt 46:10 Frågor från medlem, genomgicks och lades till Kontaktperson för intresserade för arbete inom Rasklubben Pia Iharanta kommer tyvärr inte fortsätta med detta uppdrag Styrelsen tackar för all hjälp! 181 Årsmöte 2010 Uppdrogs åt Anna Lindgren att ta över listan på rumsbokningar. Styrelsen beslutade om följande tilldelning av hedersnålar: Kerstin Hisengård, 15-års nål Sven Erkert, 5-årsnål Maria Bexander, 5-årsnål. Uppdrogs åt Helén Wallman att skriva motivering. 182 Kongressen Inkommen skrivelse 82:10 SBK kallelse kongressen Beslut om delegater hänskjuts till nästa styrelse. 183 Övrigt Inkomna skrivelser 48:10 SBK följebrev remiss etisk policy samt 49:10 SBK remiss etisk policy. Remissen är besvarad (UT14:10) Inkomna skrivelser 63:10 SBK information Verksamhetsstatistik 2009, 68:10 SBK information medlemssystemet samt 74:10 SBK tack för remissvar genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 75:10 Uppsägning av rasklubbens telefonnummer genomgicks och lades till Rasklubbens nya telefonnummer är , telefontid är onsdagar Övrig tid besvaras samtal om möjlighet finnes. 8

9 183 Mötets avslutande Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet Ingela Plahn Lindström Justeras: Angelina Ohlsson Ordförande Anna Rexlinger Suppleant 9

10 Inkomna skrivelser :10 Närke/Västmanlands LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Närke/Vä Stmanlands LO 24:10 Västa LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Västra LO 25:10 Dalarnas LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Dalarnas LO 26:10 Östra LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Östra LO 27:10 Smålands LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Smålands LO 28:10 Gävleborgs LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Gävleborgs LO 29:10 Västernorrlands LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Västernorrlands LO 30:10 Sörmlands LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Sörmlands LO 31:10 Upplands LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Upplands LO 32:10 Internationell och Nordisk kontaktperson Verksamhetsplan 2010, gås igenom under Internationell och Nordisk kontaktperson 33:10 Förfrågan gällande skrivelse om stadgarna 34:10 Skrivelse från Schäferklubben gällande SBKs stadgar 35:10 Gotlands LO Årsmöteshandlingar, gås igenom under Gotlands LO 36:10 Intresseanmälan exteriördomarutbildning, gås igenom under Exteriör 37:10 Uppsägning Valphänvisningstelefonnummer, gås igenom under Valphänvisningen. 38:10 Ang remiss Rally-lydnad från SBK, gås igenom under Tävling 39:10 Åsikter från medlem, gås igenom under medlemsärenden 40:10 SBK Följebrev Rallylydnad remiss, gås igenom under Tävling 41:10 SBK Rallylydnad bestämmelser remiss, gås igenom under Tävling 42:10 SBK Rallylydnad mästarklass remiss, gås igenom under Tävling 43:10 SBK Rallylydnad avancerad klass remiss, gås igenom under Tävling 44:10 SBK Rallylydnad fortsättningsklass remiss, gås igenom under Tävling 45:10 SBK Rallylydnad nybörjarklass remiss, gås igenom under Tävling 46:10 Frågor från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 47:10 Efterlysning provresultat, gås igenom under Tävling 48:10 SBK följebrev remiss etisk policy, gås igenom under Övrigt 49:10 SBK remiss etisk policy, gås igenom under Övrigt 50:10 Bekräftelse delad tävling 1 2/52010, gås igenom under IPO-ansvarig 51:10 SBK påminnelse domare till SM, gås igenom under IPO-ansvarig 52:10 SBK organisationskonferens program, gås igenom under Organisation/Stadgar 53:10 SBK organisationskonferens budget 2011, gås igenom under Organisation/Stadgar 54:10 SBK organisationskonferens kommentarer budget, gås igenom under Organisation/Stadgar 55:10 Västra LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Västra LO 56:10 Västra LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Västra LO 57:10 Östergötlands LO styrelseinformation, gås igenom under Östergötlands LO 58:10 SBK Information om felaktigt datum bruks-sm, gås igenom under Tävling 59:10 SBK mail-konversation om saknat provresultat, gås igenom under Tävling 60:10 Intresseanmälan SBK RAS-RUS konferens, gås igenom under Registerkommittén Bilaga 1 10

11 61:10 Fråga från IPO-kommittén gällande tävling i Värmland, gås igenom under IPOansvarig 62:10 Önskemål om möte från IPO-kommittén, gås igenom under IPO-ansvarig 63:10 SBK information Verksamhetsstatistik 2009, gås igenom under Övrigt 64:10 Värmlands LO information, gås igenom under Värmlands LO 65:10 Förfrågan gällande Rasmästerskap i Bevakning, gås igenom under Tävling 66:10 Gotlands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Gotlands LO 67:10 SBK Utställningar 2010, gås igenom under Utställning 68:10 SBK information medlemssystemet, gås igenom under Övrigt 69:10 Skrivelse från Schäferhundklubben (RASK) till SBK gällande nya rasstadgar 70:10 Sörmlands LO Årsredovisning 2009 samt information, gås igenom under Sörmlands LO 71:10 Eventuell utställningskrock maj 2010, gås igenom under Utställning 72:10 SBK önskar RAS-rapport, gås igenom under RAS 73:10 Inbjudan kurs i barmarksdrag, gås igenom under Övrigt 74:10 SBK tack för remissvar, gås igenom under Övrigt 75:10 Uppsägning av rasklubbens telefonnummer, gås igenom under Övrigt 76:10 Skåne/Blekinge LO styrelseförteckning 2010, gås igenom under Skåne/Blekinge LO 77:10 Skåne blekinge LO konstituerande möte samt budget 2010, gås igenom under Skåne/Blekinge LO 78:10 Närke/Västmanlands LO styrelsemöte , samt , gås igenom under Närke/Västmanlands LO 79:10 Nedre Norrlands LO Årsmöteshandlingar 2010 samt protokoll 2009, gås igenom under Nedre Norrlands LO 80:10 Upplands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Upplands LO 81:10 Gotlands LO protokoll årsmöte samt årsmöteshandlingar, gås igenom under Gotlands LO 82:10 SBK kallelse kongressen 2010, gås igenom under Kongressen 83:10 SBK gällande permanent avstängd hund, gås igenom under Tävling 84:10 Förslag gällande informationsfolder, gås igenom under kommittén för Mentalitet och Exteriör 85:10 Förslag gällande exteriördomare, gås igenom under kommittén för Mentalitet och Exteriör 11

12 Bilaga 2 Avgående skrivelser :10 Svar till SBK gällande utbildning som domare på Rottweiler 9:10 Svar till SBK gällande ej redovisade prov 10:10 Hemställan till SBK om delad tävling 1-2/ :10 Svar till Schäferklubben gällande nya stadgar 12:10 Till SBK ansökan Korningsdiplom 13:10 Svar till SBK gällande utbildning som domare på Rottweiler 14:10 Svar till SBK gällande remiss etisk policy 15:10 Svar till SBK gällande status RAS 12

13 Aktivitetskalender Bilaga Januari Februari Rasspecifik 6-7 Uppfödarutbildning Söderhamn & Falun utbildning för uppfödare av Mer info Rottweiler Rasspecifik Uppfödarutbildning Västerås utbildning för uppfödare av Mer info Rottweiler Rasspecifik Uppfödarutbildning Södertälje utbildning för uppfödare av Mer info Rottweiler Mars 6 Årsmöte Borlänge Öppet för alla medlemmar 7 Årsmötesutställning Borlänge Kristiina Niemelä, hanar & Terje Lindström, tikar Mer info Annons 8 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO Mer info 9 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO Mer info 21 Ögonspegling Bålsta Upplands LO anordnar ögonspegling för Rottweiler Mer info 13

14 Rasspecifik Uppfödarutbildning Göteborgsområdet utbildning för uppfödare av Mer info Rottweiler April 11 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt Mer info 24 MH - Mentalbeskrivning Södertälje För uppfödare, Grindsjöns kennel Maj 1 RAS-SM BSL 1-3 Götene 2 RAS-SM IPO 1-3 Götene 2 Lydnad 1-E Hemse 9 Korning Nacka Allmänt Mer info 23 Rasspecial - Utställning Hässleholm Carsten Henriksen 29 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn Juni 16 Lydnad I-II, kvällstävling 19 Lydnad 1-E, rasmästerskap Lesseboortens BK Södertälje Juli SSU - Svensk Segrarutställning Södertälje 8 Korning Södertälje Allmänt Mer info 9 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt Mer info 10 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt Mer info 11 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt Mer info Augusti 14

15 7 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn 22 Spår & Sök, Appellklass Hemse September RAS-SM Bruks Skåne 19 Rasspecial - Utställning Eskilstuna Fel angivet datum! 19 Lydnad 1-E Härryda 19 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt Mer info 25 Rasspecial - Utställning Eskilstuna OBS! ÄNDRAT DATUM! 26 Lydnad 1-E Kalmar Oktober 17 Korning Nacka Allmänt Mer info 23 MH - Mentalbeskrivning Kalmar Allmänt Mer info 23 Exteriörbeskrivning Kalmar Allmänt Mer info November 27 Lydnad 1-E Enköping/Bålsta Inomhus, extra December avgift 20 kr 15

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Lena Ytterberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2012-09-01 2012-09-02 i Upplands Väsby Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-04-10 11 i Göteborg Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Rexlinger

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte samt 2009-06-18 via telefon. Närvarande : Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 6 juni 2008 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-12-16 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson samt Carina Johansson

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 11/8 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur, Emma Farhang 51 Mötets öppnade Jeanette

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 3-4 juni 2006 i Nässjö Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie Grönberg kassör

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Närvarande: Piia Nora (PN) Ordförande Viktoria Arehult (VA) Vice ordförande/sekreterare Anna Nolcrantz

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-03-13 Plats: Studiefrämjandets lokal i Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-03-13 Plats: Studiefrämjandets lokal i Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-03-13 Plats: Studiefrämjandets lokal i Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson AJ Catarina Hultgren CH Carina Arvidsson CA Lena Fäldt LF Lena Nilsson LN Karin Hellström

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll för styrelsemöte 2014-08-16 Sjöhaga pensionat Närvarande Jesper Andersson Ordförande Hanna Hellgren Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll nr 1 2007 04 27-29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum & plats : 2007 04 27-29 Enköping Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin Adjungerad jaktansvarig,

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 11/13 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-06-20 38. Mötets öppnande 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson Mikaela

Läs mer

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK.

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. HÖSTMÖTESPROTOKOLL Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. Närvarande lokalklubbar: Danderyd Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna Sundbyberg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR daterat 2013-01-08 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter

Läs mer

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Maria Lögdlund Britta Althorn Lalla Hammarström Ej närvarande: Jan Åberg (avanmäld) Arne Våring Barbro

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 Mötesdatum: 2008-04-26 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte 7/4-2013

Protokoll för styrelsemöte 7/4-2013 Protokoll för styrelsemöte 7/4-2013 Telefonmöte Närvarande Ordinarie ledamöter Gunilla Sandström GS Torbjörn Håkansson TH Lisa Andersson LA Susanne Andersson SA Janne Gustavsson JG Carina Arvidsson CA

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr 1/2016 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2016-03-05 Närvarande: ordförande Yvonne Brink, vice ordförande Patrik Grönfeldt, kassör Rebecca

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall

Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Agneta Östlund Retriever ansvarig Ingela Norrby

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per capsulam 2013-09-09 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git Rammus

Läs mer

Rapport SSRK:s Fullmäktige. Jubileumsåret. AU beslut. Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012

Rapport SSRK:s Fullmäktige. Jubileumsåret. AU beslut. Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012 Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Annika Andersson Janet Johansson Ingrid Grundström Eva Arnell Ek Sigvard Eriksson Suppleanter:

Läs mer

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna.

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna. Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 07 02-03, Scandic hotell, Upplands Väsby Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Lena Flodfält Helena Hellström Lars Johnsson ( 114-132)

Läs mer

Mötesdatum 2013-02-13

Mötesdatum 2013-02-13 203. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att avgående styrelsemedlem Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander. 203.1. Val

Läs mer

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17 Sidan 1 av 6 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17 156 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 156 Beslutsmässighet.

Läs mer

161-184. Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-11-23 Möte nr 8/2015

161-184. Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-11-23 Möte nr 8/2015 Datum: 2015-11-23 Möte nr 8/2015 161-184 Plats: Telefonmöte, kl. 19.00 21.30 Beslutande: Suppleanter: Förhinder: Mötessekreterare: Utsedd att justera: Dan Wikström, Carina Larsson ( 161-176), Jonas Bygdén,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Närvarande: Anmält förhinder: Eva Fabiansson-Johnsson Janne Stihl Anette Björgell Susanne Mayer-Nilsson Carin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 7-8 maj 2011 Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Janet Johansson från 29 Ingrid Grundström Annika Andersson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-07-22 Plats: Broby Gård, Märsta 154-193

Labrador Retrieverklubben 7/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-07-22 Plats: Broby Gård, Märsta 154-193 Labrador Retrieverklubben 7/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-07-22 Plats: Broby Gård, Märsta 154-193 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin,

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Närvarande Ej närvarande. Lena Jernström Lars-Erik Johansson Silva Holmér Anna Carlson Ulrik Bergquist Jeanette Liljebäck Kerstin Sundberg Vanja Ljung Crister Rosenberg Jenny Mellåker Ulrika Pettersson

Läs mer

Svenska Agilityklubben 9-2014

Svenska Agilityklubben 9-2014 Svenska Agilityklubben 9-2014 2014-10-30 160-184 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 30 oktober 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande (från punkt

Läs mer

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Medlemsmöte 2014-05-15 Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Närvarande: Styrelsen: Justeringsmän/rösträknare: Sekreterare 23 st. medlemmar Marie Andersson, ordf. Lina

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Svenska Grand Danois Klubben 2015

Verksamhetsplan och budget Svenska Grand Danois Klubben 2015 Verksamhetsplan och budget Svenska Grand Danois Klubben 2015 Sida 1 av 5 Styrelsen Styrelsen ska verka för en god sammanhållning inom klubben för att främja och bevara rasen Grand Danois. Styrelsen ska

Läs mer

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81 Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007 Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Beslutande: Lotta Fornås Ingela Stake Inger Karlsson Anita Ohlsson Li-Maria Carlson Tomas Ellström

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

SW_Styrelsemöte_2016-01-17_Protokoll_Justerat Tallmätargatan 1, Västerås

SW_Styrelsemöte_2016-01-17_Protokoll_Justerat Tallmätargatan 1, Västerås Närvarande: Annika Janson (Ordförande) Pekka Nykopp Marie Gellerstam Marie Eriksson Kristin Kristvinsdôttir Sofia Sandström Hilda Eriksson Josefine Lampinen (med på telefon) Jeannette Lindblad (Sekreterare)

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte per telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger, Helén

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, söndagen den 10/8 2014, Solna 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade dagens möte.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080925 Telefonkonferens

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080925 Telefonkonferens Protokoll fört vid styrelsemöte 20080925 Telefonkonferens Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman Karin Hellström Suppleanter:

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

39 Sten Åkesson hälsade alla välkommen och då särskilt till Torsten Löfgren som representerade avelsrådet. Därefter öppnade han mötet.

39 Sten Åkesson hälsade alla välkommen och då särskilt till Torsten Löfgren som representerade avelsrådet. Därefter öppnade han mötet. Protokoll fört vid Svenska Newfoundlandshundklubbens HS-möte på Scandic Hotel Kungens Kurva 20051030 Närvarande: Sten Åkesson, Jan Herngren, Birgitta Strohmaier, Karin Jansson, Kia Nilsson, Lena Dellse,

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 13 December Tid: 13.00 17.00 Plats: Scandic Hotell Receptionen Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Ann Tholsson (AT), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning.

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte Kyrkekvarn, Sandhem, 140914 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 En tyst minut hölls för drevervännerna Lennart Davidsson, Alf Johansson och Håkan Petrén 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014.

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Karlshamns Hundungdom Årsmöteshandlingar 2015 1 Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen Christer Nilsson Catja Knutsson Moa Gustafsson Julia

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG 1. Mötet öppnas Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för Svenska Staffordshire

Läs mer