Svenska Rottweilerklubben/AfR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git Rammus kassör, Tord Sivén, Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter, Malin Åsander suppleant Anmält förhinder: Susanne Backman suppleant 1 Mötets öppnande Ordförande Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna, mötet förklarades för öppnat. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 3 Val av justeringsman och sekreterare för mötet Att utöver ordföranden justera mötesprotokollet valdes Ann-Git Rammus och Helén Wallman valdes att vara sekreterare för mötet. 4 Styrelsens konstituering Ordförande: Angelina Ohlsson Vice ordförande: Helén Wallman Sekreterare: Ingela Sundqvist Kassör: Ann-Git Rammus Ledamot: Birgitta Färdeman Ledamot: Sara Awander Ledamot: Tord Sivén Suppleant: Malin Åsander tjänstgöringsordning 1 Suppleant: Susanne Backman tjänstgöringsordning 2 5 Tillsättande av VU Ordföranden Angelina Ohlsson, vice ordförande Helén Wallman, kassör Ann-Git Rammus och sekreterare Ingela Sundqvist tillsattes till det verkställande utskottet i Svenska Rottweilerklubben/AfR. 6 Svenska Rottweilerklubben/AfR:s kommittéer Styrelsen gjorde en genomgång av samtliga kommittéer och tillsättning föreslogs enligt följande: - Lägerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Susanne Wilhelmson, Glenn Ernström, Lars Teddy Fredriksson, Ingela Sellgren, Lisa Bergman, Pelle Lindahl och Jessica Berglund. Ann-Git Rammus föreslogs hantera bokföringen. Kontaktperson i styrelsen till lägerkommittén föreslogs vara Tord Sivén. Svenska Rottweilerklubben/AfR 1

2 - Utställningskommittén föreslogs bestå av Carina Nilsson sammankallande, Helena Strömberg, Maria Kölestam, Irene Jonsson, Mats Hedberg som ansvarig för bokföringen. Sandra Hermanrud (adjungerad) kommer att vara kommittén behjälplig med att boka boende och resor. Kontaktperson i styrelsen till utställningskommittén föreslogs vara Malin Åsander. - Som Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs Yvonne Brink. Kontaktperson i styrelsen till Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs vara Angelina Ohlsson. - Kommittén för Svensk Segrarutställning SSU föreslogs bestå av Carina Nilsson, Leif Öberg, Helén Wallman, Yvonne Brink (adjungerad), Anna Rexlinger (adjungerad) samt Ann-Git Rammus som kassör. Kontaktperson i styrelsen till SSU-kommittén föreslogs vara Ann-Git Rammus. - Registerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Anna Lindgren samt Veronica Varuch Nilsson (ansvarig för MH-exteriör) och Sofia Pettersson (ansvarig för MT-exteriör). Kontaktperson i styrelsen till registerkommittén föreslogs vara Tord Sivén. - Info-kommittén förslogs bestå av sammankallande Lee Pohl, Åsa Tova Berg och Carina Johansson. Anna Rexlinger föreslogs fortsätta ansvara för facebooksidan Niclas Sjöblom och Anna Lindgren föreslogs fortsätta vara ansvariga för forumet. Anna Lindgren föreslogs vara fortsatt ansvarig för e-postadresserna och webbhotellet. Lena Wilhelmsson förslogs vara fortsatt ansvarig för webbsidan. Kontaktperson för infokommittén föreslogs Birgitta Färdeman vara. - Kommittén ns mentalitet och exteriör föreslogs bestå av Sammankallande Catherine Hoff, Krister Wall, Jane Fyhr (ansvarig för MT/korning), Eva Andersson (ansvarig för MH), Ingrid Hult och Eva Johansson som ansvarig för bokföringen. Exteriörgruppen föreslogs bestå av Leif Öberg. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Tord Sivén. - Redaktör för medlemstidningen Rottweilern föreslås vara Soffie Modin. Annonsansvarig föreslås vara Ossian Modin. Ansvarig utgivare och kontaktperson i styrelsen föreslås Angelina Ohlsson vara. - PR-shopen, ansvarig för shopen samt kontaktperson i styrelsen föreslogs Malin Åsander vara. - Avel- och Hälsokommittén föreslogs bestå av sammankallande Maria Bexander som även är ansvarig för avelsdelen och avelsråd, Jessica Bexander som medhjälpare, Gun Bergquist som valphänvisare, Anna Granath ansvarig för hälsodelen samt sjukdomsredovisningen, och Marie Löfqvist som ansvarig för Svenska Rottweilerklubben/AfR 2

3 valphänvisningen på hemsidan samt Linda Heske (enbart ansvarig för ögon och EPfrågor). Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Sara Awander. - Föreslogs Lena Jonsson som fortsatt ansvarig för Bruksnytt. - Som kontaktperson i styrelsen till lokalområdena föreslogs Malin Åsander. - Ingela Sundqvist föreslogs vara ansvarig för intresseanmälningar till kommittéarbete, dvs Engagerad. - Föreslogs att Jenny Persson fortsätter att ansvara för medlemshanteringen samt medlemsvärvningen med Ann-Git Rammus som kontaktperson i styrelsen. - Tävlingskommittén föreslogs bestå av sammankallande Veronica Nilsson, Eva Holmer, Jessica Rönnberg och Eleonore Högsberg. Sammankallande för IPO-verksamheten föreslogs Soffie Modin, övriga deltagare i IPO-gruppen föreslogs vara Ossian Modin, Petri Panula, Hanna Gustafsson och Fredrik Stewenhag. Ansvarig för frågor kring Rallylydnad föreslogs Veronica Nilsson, Irene Jonsson och Ulrika Ryskåsen vara. Kontaktperson i styrelsen till tävling föreslogs vara Helén Wallman. - Uppfödarkommittén föreslogs bestå av sammankallande Lena Berglund, Susanne Thorén som ansvarig för uppfödarutbildningens material, Sara Awander som ansvarig för uppföljning av uppfödaravtalen. Yvonne Brink och Anna Granath arbetar med uppfödarutbildningarna i kommittén. Kontaktperson i styrelsen till Uppfödarkommittén föreslogs vara Sara Awander. Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag. Beslutet förklarades för omedelbart justerat. 7 Behörig firmatecknare Ordförande Angelina Ohlsson, Säby Utjords Väg 4, Skå samt kassör Ann-Git Rammus, Engagatan 18, Alvesta ska var för sig teckna föreningen och samtliga konton och plusgiron (Falkenbergs Sparbank , Bankgiro kopplat till konto , Falkenbergs Sparbank , Falkenbergs sparbank , plusgirokonto , plusgiro , plusgiro , plusgirokonto , plusgirokonto samt plusgirokonto ). Utöver ordföranden Angelina Ohlsson, Säby Utjords Väg 4 samt kassör Ann-Git Rammus, Engagatan 18, Alvesta ska: - MH ansvarigs plusgirokonto och korningsansvarigas plusgirokonto även tecknas av Eva Johansson. Tillgång till e-redovisning ska se ut enligt följande: Svenska Rottweilerklubben/AfR 3

4 - PR-kommitténs plusgirokonto , tillgång till e-redovisning för Malin Åsander, Kivinge Gårds Väg 12, Bålsta. - Tävlingskommittén plusgirokonto , tillgång till e-redovisning för Veronica Nilsson, Vallby Hånningby 6, Enköping. - Utställningskommitténs plusgiro , tillgång till e-redovisning för Carina Nilsson, Bodastigen 17, lgh 1204, Södertälje. Styrelsen beslutade att teckning och tillgång av konton och e-redovisning skall ske enligt ovan. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 8 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 2013 Följande datum bokades för styrelsemöten under år 2013: Upplands Väsby (Malin har anmält förhinder den 21:e) telefonmöte telefonmöte Södertälje telefonmöte telefonmöte telefonmöte Upplands Väsby Beslutades att uppdra till Helén Wallman att organisera alla möten. Följande datum bokas för medlemsmöten under år diskussionsmöte i samband med SSU - lunch diskussionsmöte i samband med SSU lunch Vecka 29 medlemsmöte/kosta, i samband med lägret 9 RAS/RUS-konferens 6-7 april i Södertälje Inkommande skrivelse 229:12 SBK inbjudan till SBK RAS/RUS-konferens. Beslutades att Angelina Ohlsson ska delta, Angelina Ohlsson anmäler sig till konferensen. 10 SBK kongress maj i Örebro Inkommande skrivelse 24:13 SBK kallelse till kongressen, beslutades att Angelina Ohlsson och Helén Wallman ska deltaga på kongressen. Svenska Rottweilerklubben/AfR 4

5 11 Uppdatering av uppgifter Beslutades att uppdra till Ingela Sundqvist att skicka in uppdaterade uppgifter på styrelsen till redaktionen, webbsidan, facebook samt Hundsport, beslutades att uppdra till Ann-Git Rammus att uppdatera på medlem online. 12 SKK utbildning SKK arrangerar utbildning för ordförande, sekreterare, noteras att varken Angelina Ohlsson eller Ingela Sundqvist kan deltaga på utbildningen. 13 Mötets avslutande Ordförande Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Helén Wallman Mötessekreterare Angelina Ohlsson Ordförande Ann-Git Rammus kassör Svenska Rottweilerklubben/AfR 5