Svenska Rottweilerklubben/AfR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson och Krister Wall Anmält förhinder: Soffie Modin 53 Mötets öppnande Ordföranden Ulrica Thorén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 55 Val av justeringsman Anna Lindgren valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 56 Föregående mötesprotokoll Protokoll samt genomgicks, godkändes och lades till 57 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 145:10-210:10 gås igenom under respektive paragraf. 58 Avgående skrivelser, bilaga 2 UT17:10 Svar på frågor till styrelsen. 1

2 59 Ekonomi kontoställningar KONTOSTÄLLNINGAR Styrelsemöte Falkenbergssparbank ,24 Falkenberssparbank Företagskonto ,47 Falkenberssparbank sparkonto ,00 Sv. Rottweilerklubben AfR ,49 Utställningskommittén ,07 Korningskommittén ,32 MH-kommittén ,99 Lägerkommittén ,41 SSU-kommittén ,31 Registerkommittén ,02 PR-kommittén kassa 5 623,44 SUMMA: ,76 60 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Se bilaga 3 Lägret i Kosta saknas i aktivitetskalendern. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att säkerställa att lägret finns med i kalendern. 61 Genomgång av uppdragslista Uppdragslistan är genomgången via mail. 62 Lokalområden Styrelsen beslutade att en LO-kommitté konferens ska hållas under oktober månad Information kommer att komma i nästa nummer av tidningen. Övre Norrland Vilande 2010 Nedre Norrland 2

3 Väster Norrland Gävleborg Dalarna Närke/Västmanland Inkommen skrivelse 148:10 Närke Västmanland LO Styrelseförteckning Styrelsen 2010 består av: Ordförande: Sara Kjellberg Sekreterare: Malin Germer Kassör: Karolin Holmberg Ledamot: Birgitta Åsbom Ledamot: Jenni Larsson Suppleant: Monika Viking Suppleant: Tobias Seffel Beslutades att godkänna Närke Västmanlands styrelse. Östra Inkommen skrivelse 203:10 Östra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar. Östras styrelse är godkänd sedan tidigare och skrivelsen lades till Sörmland Uppland Inkomna skrivelser 195:10 Upplands LO styrelseprotokoll samt 207:10 Upplands LO medlemsmöte genomgicks och lades till Gotland Värmland Inkommen skrivelse 183:10 Värmlands LO uppstart. Följande styrelse är föreslagen: Ordförande Fredrik Larsson Sekreterare Jörgen Andersson Ledamot Henrik Harms Kassör Elin Lloyd Beslutades att godkänna Värmlands LOs styrelse som en interrimsstyrelse. Denna styrelse måste kalla till ett medlemsmöte där medlemmarna väljer styrelse för resterande del av verksamhetsåret. Uppdrogs åt Soffie Modin att meddela LOt beslutet. 3

4 Östergötland Skaraborg Vilande 2010 Västra Inkomna skrivelser 190:10 Västra LO styrelseprotokoll samt 196:10 Västra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar genomgicks och lades till I Västra LOs styrelse valdes följande personer: Ordförande Ulrica Evenås Kassör Klas Norrman Ledamot Linda Edlund Suppleant Madeleine Bergfelt Beslutades att godkänna Västra LOs styrelse. Småland Skåne Blekinge 63 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Inkomna skrivelser 177:10 SBK förfrågan Hälsoenkät, 178:10 SBK Hälsoenkät information samt 179:10 SBK Hälsoenkät exempel. Styrelsen har beslutat att de gärna är med på att göra en hälsoenkät. SBK är informerade om detta. Uppdrogs åt Soffie Modin att vidarebefordra informationen till kommittén. Inkommen skrivelse 208:10 SBK Förfrågan hälsoprojekt. Uppdrogs åt Soffie Modin att vidarebefordra skrivelsen till kommittén och bevaka att svar inkommer. Internationell & Nordisk kontaktperson Info-kommittén samt Hemsida Styrelsen beslutade att inte ta hjälp av XXXXXXXX när det gäller ras-montern. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela XXXXXXXX beslutet. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 4

5 Inkommen skrivelse 175:10 Önskan om länk på hemsidan, genomgicks och lades till Kommittén för mentalitet och exteriör Krister Wall meddelade att han under en period kommer ha begränsade möjligheter att delta i styrelsearbetet. Med övriga styrelsens godkännande kommer Krister Wall därför att under denna period endast hantera styrelseuppdrag som rör kommittén för mentalitet och exteriör. Inkommen skrivelse 159:10 SKK Förfrågan mentalitetsarbete. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén med önskan om svar senast Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att besvara SKK och SBK. Inkommen skrivelse 181:10 AfR Minnesanteckningar Mentalkonferens, genomgicks. Styrelsen tackade kommittén för en väl genomförd konferens och lade skrivelsen till Styrelsen anser att det viktigt att vi får fram listor på våra mentalfunktionärer. Uppdrogs åt Krister Wall att framföra detta till kommittén. Styrelsen önskar tydligare information om hur man anmäler på MH. Uppdrogs åt Krister Wall att be kommittén att ta fram information som kan publiceras på hemsidan. Styrelsen beslutade att inte kräva medlemskap i rasklubben av våra exteriörbeskrivare. Detta beslut river upp beslutet från Inkommen skrivelse 197:10 SBK Lista exteriörbeskrivare. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén. Uppdrogs åt Krister Wall att bevaka att listan kommer fram. Lägerkommittén Styrelsen ser med glädje att anmälningarna till lägret strömmar in. Registerkommittén Inkomna skrivelser 145: 10 SBK anteckningar RAS/RUS- konferens, 155:10 SBK Avel och Hälsa presentation RAS/RUS- konferens samt 146:10 Anteckningar RAS/RUS- konferens av rasklubbsrepresentant, genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 209:10 SBK Fortsättningskurs rasdata. Uppdrogs åt Anna Lindgren att besvara skrivelsen samt om möjligt anmäla sig till kursen. SSU-kommittén 5

6 Tävlingskommittén Inkommen skrivelse 160:10 SBK förfrågan saknat resultat. Uppdrogs åt Soffie Modin att undersöka varför resultat saknas. Inkommen skrivelse 188:10 SBK ang. hantering lydnadsresultat. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vidarebefordra informationen till kommittén. Skrivelsen lades till Styrelsen beslutade att låta Upplands LO arrangera Ras-SM i bevakning 2010 (se 207:10). Beslutet förklarades omedelbart justerat. Styrelsen beslutade att ras-sm 2011 ska gå på Kalmar BK. Styrelsen beslutade om att ansöka om följande tävlingar Flen 13/6-2011, lydnad 1-3, kväll Flen 4/9-2011, appell spår Katrineholm 31/ , appell spår Uppdrogs åt Veronica Nilsson att ansöka om tävlingarna. IPO-ansvarig Inkomna skrivelser 157:10 Ansökan BH-prov Kristinehamn samt 158:10 SBK Bekräftelse BH-prov. Skrivelserna lades till Inkommen skrivelse 186:10 IPO VM information. Konstaterades att informationen har publicerats på hemsidan och skrivelsen lades till Uppfödarkommittén. Uppfödarutbildning Inga nya datum för uppfödarutbildning har inkommit till styrelsen. Utställningskommittén Inkomna skrivelser 150:10 Utställning Lettland inbjudan, 151:10 Utställning Lettland anmälan samt 152:10 Utställning Lettland information. Inbjudan har funnits på hemsidan och skrivelserna lades till Inkommen skrivelse 154:10 SKK Lista handledare för utbildning av utställningsarrangörer. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att vidarebefordra skrivelsen till utställningskommittén. 6

7 Inkomna skrivelser 156:10 Flytt av utställning samt 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning. Styrelsen beslutade att flytta utställningen i Hässleholm 2011 till Göteborg/Härryda då deltagarantalet har varit lågt de senaste åren i Hässleholm. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att skicka ansökan om byte av ort till SBK. Inkommen skrivelse 174:10 Information från Utställningskassör. Skrivelsen genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 185:10 Information från Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att ta fram ett informationsblad som kan skickas ut till eventuellt intresserade sponsorer. Inkommen skrivelse 191:10 Resultat utställningskommittén t.o.m Skrivelsen genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 192:10 SBK Ansökan utställningar Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén. Inkommen skrivelse 193:10 SBK Utställningar 2011 genomgicks. Styrelsen konstaterade att Rasklubbens utställningar fanns med på korrekt datum men utställningen i Hässleholm ska ändras till Göteborg/Härryda, se skrivelser 156:10 Flytt av utställning samt 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning. Styrelsen beslutade att tillsätta Cathrine Hellberg som ny sammankallande i Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela kommittén beslutet. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Hänvisning (valp och omplacering) Ett nytt telefonnummer är nu aktiverat till valphänvisningen: Hemsida och tidningen är uppdaterade med det nya numret. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att se över möjligheten att hitta ett annat abonnemang så att Gun Bergqvist kan ringa ut. Medlemshantering Redaktionen Inkomna skrivelser 166:10 SKK Begäran om tidskrifter samt 173:10 SKK Information om begäran om tidskrifter. Uppdrogs åt Ulrica Thorén att be redaktören att lägga till SKK som mottagare av vår medlemstidning samt att skicka de felande numren som kan hittas till SKK. Inkommen skrivelse 168:10 Information från Redaktören, genomgicks och lades till 7

8 Uppfödarepremiering: Rottlines Kennel Guld har fallit bort ur tidningen. Styrelsen beklagar detta. Uppdrogs åt Ulrica Thorén att bevaka att en rättelse kommer in i nästa nummer av Rottweilertidningen. Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade arbetsbeskrivningen för Redaktionen, skrivelse 200:10. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att publicera arbetsbeskrivningen på hemsidan. Syrelsen beslutade att tillsätta Linda Nilsson som ny redaktör tidningen. Styrelsen beslutade även att tillsätta Cecilia Forslund i redaktionen. Dessa tillsättningar förklarades omedelbart justerade. Styrelsen hälsar den nya redaktionen varmt välkomna och önskar den Lycka till! Bruksnytt 64 RAS Utvärderingen av RAS är nu färdig, se skrivelse 205:10 Utvärdering av RAS. Uppdrogs åt Anna Lindgren att publicera utvärderingen på hemsidan. Inkommen skrivelse 210:10 SBK information ras-handledare genomgicks och lades till 65 Organisation/Stadgar Styrelsen beslutade att tillsätta Helén Wallman som adjungerad i stadgegruppen. Inkommen skrivelse 199:10 Information gällande stadgearbetet genomgicks och lades till Uppdrogs åt Anna Rexlinger att organisera ett telefonmöte angående stadgarna med styrelsen tillsammans med Helén Wallman. 66 Medlemsärenden Inkomna skrivelser 162:10 Från medlem gällande hund 1, 163:10 Från medlem gällande hund 2 samt 164:10 Från medlem gällande hund 3, 167:10 Information från medlem 1, 180:10 Information från medlem 2 samt 206:10 Åsikter från medlem. Skrivelserna genomgicks och lades till Inkomna skrivelser 169:10 Information gällande anmälan utställning, 170:10 Anmälan till SBK ang utställning, 171:10 Mer information gällande anmälan utställning samt 172:10 SKK Information gällande anmälan utställning. Styrelsen avvaktar disciplinnämndens beslut. 8

9 Inkommen skrivelse 187:10 Åsikter från medlem. Styrelsen tackar för synpunkterna och vore tacksam om skribenten agerar för att starta upp LO-verksamheten i området. Uppdrogs åt Soffie Modin att besvara skrivelsen. 67 Kongressen Inkomna skrivelser 165:10 SBK Inbjudan rasklubbsträff, 176:10 SBK Minnesanteckningar rasklubbsträff samt 202:10 Anteckningar rasklubbsträff Anna Rexlinger och Patrik Ohlsson deltog på rasklubbsträffen. Skrivelserna genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 198:10 Anteckningar SBK kongressen genomgicks och lades till 68 Övrigt Inkommen skrivelse 147:10 SBK Kommentarer remissvar etisk policy, genomgicks och lades till Inkomna skrivelser 153:10 Information gällande Arlanda-tik, 161:10 Information gällande hund i Umeå samt 182:10 Information gällande hundhantering genomgicks och lades till Uppdrogs åt Anna Rexlinger att uppdatera dokumentet Viktiga datum. Inkommen skrivelse 184:10 Brev till styrelsen. Styrelsen tackar för många bra synpunkter. Skrivelsen är besvarad av Ulrica Thorén (UT17:10). Inkommen skrivelse 189:10 Information från tidigare medlem. Ulrica Thorén har kontaktat skribenten och skrivelsen lades till Inkommen skrivelse 194:10 SKK Utdrag Disciplinnämndens protokoll genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 204:10 Årsmötesprotokoll Borlänge genomgicks och lades till 9

10 69 Mötets avslutande Ordföranden Ulrica Thorén tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet Ingela Plahn Lindström Justeras: Ulrica Thorén Ordförande Anna Lindgren 10

11 Bilaga 1 Inkomna skrivelser : 10 SBK anteckningar RAS/RUS-konferens, gås igenom under Registerkommittén 146:10 Anteckningar RAS/RUS-konferens av rasklubbsrepresentant, gås igenom under Registerkommittén 147:10 SBK Kommentarer remissvar etisk policy, gås igenom under Övrigt 148:10 Närke Västmanland LO Styrelseförteckning 2010, gås igenom under Närke Västmanlands LO 149:10 Utvärdering av Uppfödarutbildningar (protokoll ) 150:10 Utställning Lettland inbjudan, gås igeom under Utställningskommittén 151:10 Utställning Lettland anmälan, gås igenom under Utställningskommittén 152:10 Utställning Lettland information, gås igenom under Utställningskommittén 153:10 Information gällande Arlanda-tik, gås igenom under Övrigt 154:10 SKK Lista handledare för utbildning av utställningsarrangörer, gås igenom under Utställningskommittén 155:10 SBK Avel och Hälsa presentation RAS/RUS- konferens, gås igenom under Registerkommittén 156:10 Flytt av utställning, gås igenom under Utställningskommittén 157:10 Ansökan BH-prov Kristinehamn, gås igenom under IPO-ansvarig 158:10 SBK Bekräftelse BH-prov, gås igenom under IPO-ansvarig 159:10 SKK Förfrågan mentalitetsarbete, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 160:10 SBK förfrågan saknat resultat 161:10 Information gällande hund i Umeå, gås igenom under Övrigt 162:10 Från medlem gällande hund 1, gås igenom under Medlemsärenden 163:10 Från medlem gällande hund 2, gås igenom under Medlemsärenden 164:10 Från medlem gällande hund 3, gås igenom under Medlemsärenden 165:10 SBK Inbjudan rasklubbsträff, gås igenom under Kongressen 166:10 SKK Begäran om tidskrifter, gås igenom under redaktionen 167:10 Information från medlem 1, gås igenom under Medlemsärenden 168:10 Information från Redaktören, gås igenom under Redaktionen 169:10 Information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 170:10 Anmälan till SBK ang utställning, gås igenom under Medlemsärenden 171:10 Mer information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 11

12 172:10 SKK Information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 173:10 SKK Information om begäran om tidskrifter, gås igenom under Redaktionen 174:10 Information från Utställningskassör, gås igenom under Utställningskommittén 175:10 Önskan om länk på hemsidan, gås igenom under Infokommittén 176:10 SBK Minnesanteckningar rasklubbsträff, gås igenom under Kongressen 177:10 SBK förfrågan Hälsoenkät, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 178:10 SBK Hälsoenkät information, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 179:10 SBK Hälsoenkät exempel, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 180:10 Information från medlem 2,, gås igenom under Medlemsärenden 181:10 AfR Minnesanteckningar Mentalkonferens, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 182:10 Information gällande hundhantering, gås igenom under Övrigt 183:10 Värmlands LO uppstart, gås igenom under Värmlands LO 184:10 Brev till styrelsen, gås igenom under Övrigt 185:10 Information från Utställningskommittén, gås igenom under Utställningskommittén 186:10 IPO VM information, gås igenom under IPO-ansvarig 187:10 Åsikter från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 188:10 SBK ang. hantering lydnadsresultat, gås igenom under Tävlingskommittén 189:10 Information från tidigare medlem, gås igenom under Övrigt 190:10 Västra LO styrelseprotokoll , gås igenom under Västras LO 191:10 Resultat utställningskommittén t.o.m , gås igenom under Utställningskommittén 192:10 SBK Ansökan utställningar 2013, gås igenom under Utställningskommittén 193:10 SBK Utställningar 2011, gås igenom under Utställningskommittén 194:10 SKK Utdrag Disciplinnämndens protokoll, gås igenom under Övrigt 195:10 Upplands LO styrelseprotokoll , gås igenom under Upplands LO 196:10 Västra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar, gås igenom under Västra LO 197:10 SBK Lista exteriörbeskrivare, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 198:10 Anteckningar SBK kongressen, gås igenom under Kongressen 199:10 Information gällande stadgearbetet, gås igenom under Organisation/Stadgar 200:10 Reviderad arbetsbeskrivning för Redaktionen, gås igenom under Redaktionen 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning, gås igenom under Utställningskommittén 202:10 Anteckningar rasklubbsträff , gås igenom under Kongressen 203:10 Östra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar, gås igenom under Östra LO 204:10 Årsmötesprotokoll Borlänge , gås igenom under Övrigt 205:10 Utvärdering av RAS, gås igenom under RAS 206:10 Åsikter från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 207:10 Upplands LO medlemsmöte , gås igenom under Upplands LO 208:10 SBK Förfrågan hälsoprojekt, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 209:10 SBK Fortsättningskurs rasdata, gås igenom under Registerkommittén 210:10 SBK information ras-handledare, gås igenom under RAS 12

13 Bilaga 2 Avgående skrivelser 2010 UT17:10 Svar på frågor till styrelsen 13

14 Aktivitetskalender Bilaga Januari Februari 6-7 Uppfödarutbildning Söderhamn & Falun Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Västerås Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Södertälje Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Mars 6 Årsmöte Borlänge Öppet för alla medlemmar 7 Årsmötesutställning Borlänge Kristiina Niemelä, hanar & Terje Lindström tikar 8 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO 9 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO 21 Ögonspegling Bålsta Upplands LO anordnar ögonspegling för Rottweiler 25 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Uppfödarutbildning Göteborgsområdet Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler April Styrelsemöte huvudstyrelsen Göteborg 11 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt 24 MH - Mentalbeskrivning Södertälje För uppfödare, Grindsjöns kennel Maj 1 RAS-SM IPO/BSL 1-3 Götene Spår samtliga klasser 14

15 2 RAS-SM IPO/BSL 1-3 Götene Lydnad & Skydd samtliga klasser 2 Lydnad 1-E Hemse 8-9 MH - Mentalbeskrivning Sörmlands LO Sörmlands LO 9 Korning Nacka Allmänt 15 Rottweilerträff Ekerö Östra LO 23 Rasspecial - Utställning Hässleholm Carsten Henriksen 29 IPO 1-3, BSL 1-3, BH-prov Kristinehamn Juni 6 "Rottweilerns dag" Bålsta Upplands LO 9 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 16 Lydnad I-II, kvällstävling Lesseboortens BK 19 Lydnad 1-E, rasmästerskap Södertälje Juli SSU - Svensk Segrarutställning Södertälje 8 Korning Södertälje Allmänt 9 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 10 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 11 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 15

16 Augusti 7-8 Styrelsemöte huvudstyrelsen Västerås Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 7 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn 22 Spår & Sök, Appellklass Hemse September RAS-SM Bruks Skåne 19 Lydnad 1-E Härryda 19 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt 25 Rasspecial - Utställning Eskilstuna 26 Lydnad 1-E Kalmar Oktober 7 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 17 Korning Nacka Allmänt 23 MH - Mentalbeskrivning Kalmar Allmänt 23 Exteriörbeskrivning Kalmar Allmänt November Styrelsemöte huvudstyrelsen Södertälje Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 27 Lydnad 1-E Enköping/Bålsta Inomhus, extra avgift 20 kr December Uppdaterad

17 17

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-04-10 11 i Göteborg Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Rexlinger

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Lena Ytterberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte samt 2009-06-18 via telefon. Närvarande : Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-12-16 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson samt Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 6 juni 2008 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR daterat 2013-01-08 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr 1/2016 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2016-03-05 Närvarande: ordförande Yvonne Brink, vice ordförande Patrik Grönfeldt, kassör Rebecca

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per capsulam 2013-09-09 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2012-09-01 2012-09-02 i Upplands Väsby Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-23 augusti 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr :6/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i Svenska Rottweilerklubben/AfR den 29/6 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Sekreterare Malin Sten,

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Styrelsemöte 090421 18,30 Telemöte Närvarande: Rickard Fredriksson (RF) Ordförande Bengt Persson (BP) V.ordförande Maria Wilhelmsson (MW) Sekreterare Birgit Christensen (BC) Kassör Lena Ferm (LF) Ledamot

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte per telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger, Helén

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR /AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg kassör och Helén Wallman sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JOSEFINE PETTERSSON FÖRHINDER:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 3-4 juni 2006 i Nässjö Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie Grönberg kassör

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Sidan 1 av 4 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Utskriftsdatum 040714 Protokoll As-möte 040529 på SBK's Stockholms-avdelning: Närvarande: Kerstin Hjelm Birgit

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfRs VU-möte den 26 juni 2007 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus Kassör samt Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK.

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang, (Towe Ekman, Lena Stanvik, endast närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr: 8/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte, telefonmöte, i Rottweilerklubben/AfR den 14 september 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Lena

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet.

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte 160619, kl. 12.00, Scandic Jönköping Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt

Läs mer

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU FRÅNVARANDE:

Läs mer

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. 119-133, 6 oktober. Mötets plats: Telefonmöte Närvarande: Lisa

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Knivsta Brukshundklubb

Knivsta Brukshundklubb Protokoll fört vid styrelsemöte i Knivsta BK 2015-08-20 Närvarande: Aime Ambrosen, Malin Karlsson, Henrik Ulfhielm, Marita Berg, Lars Hagman, Malin Mälarstig, Anette Ehrnst Anmält förhinder: Jenny Köhler,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20101002 20101026 (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot), 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Förutom SRRS styrelsen närvarade Nicolette

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och (suppleant). Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping 2008-11-8/9 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Kopparbo 2014-07-12 Närvarande: Pia Vevle, ordförande Hans Gunnarsson, vice ordförande Kerstin Petersson, ledamot Annika Holmgren, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 11-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer