Svenska Rottweilerklubben/AfR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per capsulam Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git Rammus Kassör, Birgitta Färdeman, Sara Awander, Tord Sivén ledamöter, Malin Åsander och Susanne Backman suppleanter 68 Mötets öppnande Ordförande Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 69 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 70 Val av justeringsman Beslutades att välja Ann-Git Rammus som justeringsman. 71 Val av sekreterare för mötet Beslutades att välja Helén Wallman som sekreterare för mötet, beslutades att uppdra till Ingela Sundqvist att tillse att protokollet skrivs ut och justeras. 72 Föregående mötesprotokoll Protokoll från styrelsens möte genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att vidarebefordra protokollet till revisorerna, webbmastern och facebooksidan. 73 Inkommande skrivelser Inkommande skrivelser 133:13 184:13 genomgicks och behandlas under separata paragrafer, se bilaga Avgående skrivelser Avgående skrivelser UT10:13 UT13:13 genomgicks, se bilaga Aktivitetskalender Aktivitetskalendern genomgicks, bilaga Uppdragslista Uppdragslistan hänskjuts till telefonmöte Lokalområden Inget att rapportera. Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

2 78 Ekonomi kontoställningar Falkenbergssparbank ,94 Falkenbergssparbank sparkonto ,54 Falkenbergssparbank sparkonto ,57 Falkenbergssparbank, utst ,44 Falkenbergssparbank, PR ,00 Falkenbergssparbank, Mental ,55 Falkenbergssparbank, SSU ,75 Falkenbergssparbank, Läger ,00 Falkenberssparbank, Plac Sv. Rottweilerklubben AfR ,03 Utställningskommittén ,44 Korningskommittén ,02 MH-kommittén ,89 Lägerkommittén ,67 SSU-kommittén ,50 Registerkommittén ,12 PR-kommittén ,14 Totalt Summa ,60 79 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Genomgång gjordes av text avseende AD- och HD-index, beslutades att texten ska läggas ut på hemsidan och på facebooksidan uppdrogs till Ingela Sundqvist att tillse att den läggs ut. Inkommande skrivelse 180:13 SKK inbjudan till utbildning för avelsfunktionär är vidarebefordrad till kommittén. Info-kommittén samt Hemsida Inkommande skrivelse 167:13 SKK inbjudan till rasklubbstorg 7-8 december i samband med Stora Stockholm, är vidarebefordrad till kommittén för åtgärd. Nytt för i år är att det medför en kostnad på 500 kronor per plats, Ann-Git Rammus uppdrogs göra en inbetalning så snart som sammankallande i kommittén skickat kopia på bokningen. Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

3 Inkommande skrivelse 173:13 SBK gällande utbildning i Lathunden samt avelsmålskonferens samt 176:13 SKK inbjudan är vidarebefordrad till info-kommittén för fortsatt hantering. Kommittén ns Mentalitet och Exteriör Inkommande skrivelse 166:13 hundägare gällande problem med rottweiler, då Östergötlands LO ligger vilande har hänvisning skett till tidigare styrelsemedlem för ett första möte och utifrån det fortsatt diskussion kring bästa lösning för ekipaget. Lägerkommittén Inkommande skrivelse 139:13 protokoll från möte 31 maj 2 juni 2013 samt 146:13 protokoll från möte , genomgicks och lades till handlingarna. PR-shopen Allt material som funnits hos tidigare ansvariga är nu hämtade. Beslutades att uppdra till Malin Åsander att tillse att allt material finns på plats så att en inventering kan göras. Registerkommittén Inkommande skrivelse 173:13 SBK gällande utbildning i Lathunden samt avelsmålskonferens och 174:13 Agria försäkringsdata, uppdateringar är vidarebefordrade till registerkommittén för fortsatt hantering. SSU-kommittén I samband med SSU kommer lydnadstävlingen att arrangeras fredag den 27 juni. Inkommande skrivelse 152:13 protokoll från möten och , genomgicks och lades till handlingarna. Tävlingskommittén Ansökta tävlingar för 2013 och 2014 ser ut enligt följande: BH, BSL/IPO Alvesta BH, BSL/IPO Götene Kommittén informerar om att Jönköpings brukshundklubb arrangerar rasklubbens SM under Tävlingarna kommer att genomföras den 7-8 juni Konstateras att styrelsen ser väldigt positivt på att tävlingskommittén lyckats hitta en klubb som kan arrangera rasmästerskapet Inkommande skrivelse 142:13 ansökan om tävling för Gotlands LO, 149:13 SBK processen gällande huvudmannaskapet för agility, 153:13 SBK, informellt möte mellan SKK och SBK gällande agilityn samt 183:13 SBK inbjudan till nybörjar- och funktionärsutbildning i barmark och vinterdrag, genomgicks. Information kring skrivelse gällande funktionärsutbildning i barmark och vinterdrag läggs ut på hemsidan, övriga skrivelser läggs till handlingarna. Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

4 Inkommande skrivelse 143:13 SSU-kommittén gällande lydnadstävling i samband med SSU, konstateras att lydnadstävlingen kommer att arrangeras på fredagen den 27 juni. Inkommande skrivelse 170:13 Söderåsens BK gällande SM i Rallylydnad, är vidarebefordrad till kommittén för beslut kring fortsatt hantering. IPO-ansvarig Inkommande skrivelse 135:13 SBK Skånedistriktet, förfrågan om träningsansvariga, de har fått IPO-ansvarigs kontaktuppgifter och IPO-ansvarig har rapporterat in de 5 aktiva ekipage som finns till distriktet. Inkommande skrivelse 177:13 SBK IPO-gruppen information om kvalregler är vidarebefordrad till IPO-ansvarig. Inkommande skrivelse 181:13 medlem, anmälan till IPO VM IFR och 182:13 medlem gällande lagledare IPO VM, konstateras att det är positivt att föreningen har flera ekipage som kvalificerat sig till IPO VM IFR. Jenny med Luke v Shambala, Ossian med X och Fredrik med Quizmo. Styrelsen önskar Jenny med Luke v Shambala lycka till, skrivelserna är vidarebefordrade till IPO-ansvarig. Utställningskommittén Inkommande skrivelse 134:13 SBK gällande flytt om utställning, konstateras att ansökan om flytt redan gjorts och att det finns en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Utifrån denna skrivelse har däremot en särskild förfrågan skickats till SBK med fråga om det finns behov av någon komplettering. Inkommande skrivelse 136:13 och 179:13 SKK speakerutbildning, 151:13 SKK information för utställningsansvariga, 157:13 SBK påminnelse gällande ansökan om utställning 2016, 158:13 SBK gällande förändring av utställningsverksamheten 2014 samt 163:13 SBK utställningar 2015 är vidarebefordrade till kommittén, skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna. Inkommande skrivelse 137:13 SBK ansökan om utställningar 2016, är vidarebefordrad till kommittén, ansökning om utställningar görs enligt följande: Stockholm Södertälje Södertälje Högbo Bruk Beslutades att uppdra till Helén Wallman att skicka in ansökan till SBK. Inkommande skrivelse 138:13 gällande skrivelse insänd till SKK, styrelsen tackar för informationen och inväntar uppdaterad information så snart kommittén fått svar från SKK. Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

5 Inkommande skrivelse 155:13 och 155:13A SBK inbjudan till utställningsarrangörsutbildning, är vidarebefordrad till kommittén, Helena Strömberg kommer att gå utbildningen men närmre hennes bostadsort. Inkommande skrivelse 159:13 SBK gällande förändring av utställningsverksamheten 2015, är vidarebefordrad till kommittén för kontroll, kommittén har besvarat och Angelina Ohlsson har skickat in aktuella korrigeringar till SBK. Utställningarna 2015 kommer att arrangeras enligt följande: Stockholm Södertälje - Hanar Södertälje - Tikar Uppsala Inkommande skrivelse 164:13 kommittén gällande utställning 2016 i Högbo, styrelsen ser positivt på det arrangemang som utställningskommittén lyckats med. Inkommande skrivelse 184:13 SBK domare som önskar vidareutbilda sig på rottweiler, exteriöransvarig föreslår att föreningen ska tillstyrka ansökan. Beslutades att tillstyrka vidareutbildning på rottweiler. Uppdrogs till Helén Wallman att informera SBK. RAS Inkommande skrivelse 175:13 gällande fortsatt arbete RAS, gruppen har informerat om att de har för avsikt att vara klara med revidering av RAS den 30 oktober. Styrelsen ser med förväntan fram på förslag på reviderade RAS. 80 Planering av medlemsmöte och möte med kommittéer i november Då det blivit inställda möten sedan tidigare beslutades att boka ett extra styrelsemöte inför mötet med kommittéer i november, valberedningen kommer att bjudas in till mötet. Beslut om datum för mötet kommer att fastställas den 10 september. 81 Mål 2013 och 2014 Punkten hänskjuts till telefonmöte Övriga frågor Inkommande skrivelse 133:13 SRI Publication AB, infoblad nr 4, 148:13 SKK, nyhetsbrev för styrelsefunktionärer samt 154:13 SRI Publication AB, infoblad nr 5, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommande skrivelse 150:13 SKK utbildning i föreningsteknik, beslutades att uppdra till Malin Åsander att vidarebefordra skrivelsen till samtliga lokalområden och konstaterades att Angelina Ohlsson och Ingela Sundqvist kommer att anmäla sig till utbildningen om de har möjlighet att deltaga. Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

6 Inkommande skrivelse 160:13 SKK gällande nominering av årets bragdhund beslutades att annonsering ska göras på webbsidan, facebooksidan och i rasklubbens tidning, uppdrogs till Angelina Ohlsson att skicka vidare den till berörda för publicering. 83 Mötet avslutas Ordförande Angelina Ohlsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Helén Wallman Sekreterare Justeras Angelina Ohlsson Ordförande Ann-Git Rammus kassör Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

7 Bilaga 1. Inkommande skrivelser 133:13 SRI Publication AB, infoblad nr 4, gås igenom under övrigt. 134:13 SBK gällande flytt om utställning, gås igenom under utställningskommittén 135:13 SBK Skånedistriktet, förfrågan om träningsansvariga, gås igenom under IPO-ansvarig 136:13 SKK speakerutbildning, gås igenom under utställningskommittén 137:13 SBK ansökan om utställningar 2016, gås igenom under utställningskommittén 138:13 Utställningskommittén gällande skrivelse insänd till SKK, gås igenom under utställningskommittén. 139:13 Lägerkommittén, protokoll från möte 31 maj 2 juni 2013, gås igenom under lägerkommittén 140:13 IPO-ansvarig gällande SBK IPO-grupp, hänskjuts till telefonmöte och kommer då gås igenom under IPO-ansvarig 141:13 SKK angående genetiska hälsopass, hänskjuts till telefonmöte och kommer då att gås igenom under avel- och hälsa. 142:13 Tävlingskommittén, ansökan om tävling för Gotlands LO, gås genom under tävlingskommittén 143:13 SSU gällande lydnadstävling i samband med SSU, gås igenom under tävlingskommittén samt noteras under SSU. 144:13 Webbmaster statistik, hänskjuts till telefonmöte och kommer då att gås igenom under webbmaster. 145:13 Facebookansvarig statistk, hänskjuts till telefonmöte och kommer då att gås igenom under Facebook. 146:13 Lägerkommittén, protokoll från möte , gås igenom under lägerkommittén 147:13 Västra LO, förfrågan om ekonomiskt bidrag för byggande av bana, hänskjuts till telefonmöte och kommer då att gås igenom under mentalkommittén. 148:13 SKK, nyhetsbrev för styrelsefunktionärer, gås igenom under övrigt 149:13 SBK processen gällande huvudmannaskapet för agility, gås igenom under tävling 150:13 SKK utbildning i föreningsteknik, gås igenom under övrigt 151:13 SKK information för utställningsansvariga, gås igenom under utställningskommittén 152:13 SSU-kommittén, protokoll från möten och , gås igenom under SSUkommittén 153:13 SBK, informellt möte mellan SKK och SBK gällande agilityn, gås igenom under tävling. 154:13 SRI Publication AB, infoblad nr 5, gås igenom under övrigt. 155:13 SBK inbjudan till utställningsarrangörsutbildning, gås igenom under utställningskommittén 155:13 A) SBK inbjudan till utställningsarrangörsutbildning, gås igenom under utställningskommittén 156:13 Medlem gällande exteriörbeskrivning i Sörmlands LO, är hänskjuts till telefonmöte och kommer då att gås igenom under Sörmlands LO 157:13 SBK påminnelse gälland ansökan om utställning 2016, gås igenom under utställningskommittén. 158:13 SBK gällande förändring av utställningsverksamheten 2014, gås igenom under utställningskommittén 159:13 SBK gällande förändring av utställningsverksamheten 2015, gås igenom under utställningskommittén 160:13 SKK gällande nominering av årets bragdhund, gås igenom under övrigt 162:13 Medlem gällande att engagera sig i rasklubben, hänskjuts till telefonmöte :13 SBK utställningar 2015, gås igenom under utställningskommittén Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

8 164:13 Utställningskommittén gällande utställning 2016 i Högbo, gås igenom under utställning 165:13 Utställningskommittén gällande utställning 2016 och fråga kring tidigare styrelsebeslut, fråga kring tidigare styrelsebeslut hänskjuts till telefonmöte :13 Hundägare gällande problem med rottweiler, gås igenom under mentalkommittén 167:13 SKK inbjudan till rasklubbstorg 7-8 december i samband med Stora Stockholm, gås igenom under Info-kommittén 168:13 SBK gällande hundattack, hänskjuts till telefonmöte :13 Internationell och nordisk kontaktperson, information om möte i samband med Klubsieger 2013, hänskjuts till telefonmöte :13 Söderåsens BK gällande SM i Rallylydnad, gås igenom under tävling. 171:13 SBK utskottet för avel och hälsa, inbjudan till konferens gällande hundägarutbildningen, hänskjuts till telefonmöte :13 Medlem gällande sjukdomar, hänskjuts till telefonmöte :13 SBK gällande utbildning i Lathunden samt avelsmålskonferens, gås igenom under register och avel- och hälsa. 174:13 Agria försäkringsdata, uppdateringar, gås igenom under registerkommittén 175:13 gällande fortsatt arbete RAS 176:13 SKK inbjudan, gås igenom under Info-kommittén 177:13 SBK IPO-gruppen information om kvalregler, gås igenom under IPO-ansvarig. 178:13 Skåne/Blekinges LO, förfrågan gällande rasmästerskap 2014, hänskjuts till telefonmöte :13 SKK speakerutbildning, påminnelse, gås igenom under utställningskommittén 180:13 SKK inbjudan till utbildning för avelsfunktionär, gås igenom under avel- och hälsa 181:13 Medlem, anmälan till IPO VM IFR, gås igenom under IPO-ansvarig 182:13 Medlem gällande lagledare IPO VM, gås igenom under IPO-ansvarig 183:13 SBK inbjudan till nybörjar- och funktionärsutbildning i barmark och vinterdrag, gås igenom under tävlingskommittén. 184:13 SBK domare som önskar vidareutbilda sig på rottweiler, gås igenom under utställningskommittén Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

9 Bilaga 2. Avgående skrivelser UT10:13 SBK Skånedistriktet, uppgifter till kontaktpersoner. UT11:13 SBK ansökan om utställningar inför 2016 UT12:13 SBK ansökan om förändringar av utställningar 2015 UT13:13 SKK via SBK hemställan om förändrade registreringsbestämmelser för rottweiler. Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

10 Aktivitetskalender April Bilaga MH Upplands LO 20 MH Nossebro Rasmästerskap bruks/ipo/bsl/lydnad Värnamo BK Maj 4 Rottweilerträff Skåne 5 BSL/IPO 1-3 Nossebro 12 MH Upplands LO 15 Styrelsemöte Telefonmöte 25 Vårspecial Uppsala Juni 1-2 MH Nyköping 2 Rottweilerträff Skåne 5 Styrelsemöte Telefonmöte 8 MH Nossebro 14 BH Södertälje IPO/BSL Södertälje SSU Södertälje Styrelsemöte Södertälje 16 SSU Lydnad Södertälje Juli Sommarläger Kosta Medlemsmöte under lägret Kosta Augusti 6 Styrelsemöte Telefonmöte 21 Lydnad 1-Elit Hemse Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

11 23-25 Bruks SM monter Mantorp September 7 MH Östra LO 8 BSL/IPO 1-3 Alvesta, IPO-gruppen 10 Styrelsemöte telefonmöte Ras SM Tjänstehund/Rallylydnad SKåne/Blekinge LO 14 Exteriörbeskrivning Skåne/Blekinge LO 22 Höstspecialen Norrköping 22 MT Värmdö BK 28 BSL/IPO 1-3 Nossebro Oktober 6 Lydnad 1-2 Upplands LO Uppfödarutbildning Södertälje 15 Styrelsemöte telefonmöte 19 MH Nossebro 19 MH Östra LO 27 Lägre,Högre klass Patrull Hemse November 8 10 Styrelsemöte tillsammans med kommittéer Upplands Väsby December 7-8 Rasmonter Sthlms Hundmässa Januari Rasmonter My Dog, Västra LO Mars Årsmöte Örebro 2 Årsmötesutställning Örebro Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Lena Ytterberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 6 juni 2008 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR daterat 2013-01-08 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte samt 2009-06-18 via telefon. Närvarande : Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-12-16 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson samt Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-04-10 11 i Göteborg Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Rexlinger

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2012-09-01 2012-09-02 i Upplands Väsby Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-23 augusti 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr 1/2016 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2016-03-05 Närvarande: ordförande Yvonne Brink, vice ordförande Patrik Grönfeldt, kassör Rebecca

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte per telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger, Helén

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr :6/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i Svenska Rottweilerklubben/AfR den 29/6 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Sekreterare Malin Sten,

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr: 8/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte, telefonmöte, i Rottweilerklubben/AfR den 14 september 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Lena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfRs VU-möte den 26 juni 2007 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus Kassör samt Helén Wallman sekreterare

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Styrelsemöte 090421 18,30 Telemöte Närvarande: Rickard Fredriksson (RF) Ordförande Bengt Persson (BP) V.ordförande Maria Wilhelmsson (MW) Sekreterare Birgit Christensen (BC) Kassör Lena Ferm (LF) Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JOSEFINE PETTERSSON FÖRHINDER:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet.

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte 160619, kl. 12.00, Scandic Jönköping Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 3-4 juni 2006 i Nässjö Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie Grönberg kassör

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr :7//2016 Protokoll fört vid styrelsemöte i Södertälje Rottweilerklubben/AfR den 20-21 augusti 2016 Plats: Södertälje Brukshundklubb Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Svenska Rottweilerklubben/AfR SBK:s Avelsavdelning för Rottweiler Kalenderåret 2014 Så här hittar du till årsmötet E4 söderifrån: I Upplands Väsby tag avfart 176 mot Upplands

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 20130813 Närvarande Ordinarie ledamöter Gunilla Sandström GS Torbjörn Håkansson TH Lisa Andersson LA Susanne Andersson SA Janne Gustavsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR /AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg kassör och Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Svenska Rottweilerklubben/AfR SBK:s Avelsavdelning för Rottweiler kalenderåret 2013 För att hitta till årsmötet Länka dig vidare på: http://kartor.eniro.se/query?what=map&mop=yp&advert_code=16457607

Läs mer

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU FRÅNVARANDE:

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22.

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. 1(5) Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. Närvarande: Renée Östrand (vice ordf.), Marica Hofsäss (kassör), Eva Arnell (led.), Carola Sabel (led.), Helene Nordlöf (sup2),

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 160823, kl. 18.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) Eva Fabiansson-Johnsson

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Närvarande: Piia Nora (PN) Ordförande Viktoria Arehult (VA) Vice ordförande/sekreterare Anna Nolcrantz

Läs mer

WestieAlliansen Rasklubben för West Highland White Terrier

WestieAlliansen Rasklubben för West Highland White Terrier Protokoll nr: 7/ 2016 Datum: 2016-10-19 Paragrafer: 1-20 samt bilaga Plats: Telefonmöte Närvarande: Monica Richard Cathy Wendt Magnusson Bengt Lindgren Jan Lindén, ordinarie vid mötet Maria Pagmark 15

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare.

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte i Eggby, 2015-04-25 till 2015-04-26 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Bo

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 11-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer