HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND"

Transkript

1

2

3

4 Deltagare vid HBF`s årsmöte den i Sandarne Bilaga 1 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl 1 Klas-Göran Persson 0 Ulf Nygård 1 Berith Brusell 0 Dick Davidsson 1 Kjell Nordström 1 Hans-Jörgen Alsing 1 Annika dellentoft 0 Kenth Burvall 0 Bergvikens MS Arne Nordlén X 218=4 Bollnäs BK Jan Åbjörn X 174= 4 Dellarnas BK 214= 4 Enångers BS Hjalmar Åker X 266= 5 Börje Wadsten X Hudiksvalls SSS Per Tenne X 588= 5 Tord Frölander X Hårte Södra BK Peter Schönberg X 29= 2 Karl-Erik Persson X Iggesunds MK Åke Karlsson X Lars-Göran broman X 297= 5 Arne Haugli X Järvsö BK Sven Markusson X 218=4 Sven Steen X Ljusne-Ala MK Alf Allanius X 258 = 5 Njutångers BK Mats Nordgren X 224= 4 Torsten Ekdalh X Orsjö BK 83=3 Sandarne BK Ann-Sofi Greve X Bengt Johansson X 466=5 Conny Westin X Erika Thor X Olov Måhlén X Stenö BK Lars Åke Thorsén X 245 =4 Stocka MK 54 = 2 Söderhamns MS Sven Backlund X Lars Lundberg X 508 = 5 B-O Hedman X Helen Lundberg X Sven Andersson X Wallviks MBK Jan Andersson X 100=3 Sten Sundqvist X HBF Funktionärer Antal röstberättigade pers. är: 29 Ant Klubbar/sällskap är: 13 Antal pers.: 34

5 Bilaga 2 Sidan 1 av 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Styrelsen för Hälsinglands Båtförbund får härmed avge följande berättelse för år 2010 ANSLUTNA KLUBBAR Följande 16 klubbar är anslutna till förbundet den : Bergvikens MS, Bollnäs BK, Enångers BS, Dellarnas BK, Hudiksvalls SSS, Hårte Södra BK, Iggesunds MK, Järvsö BK, Ljusne-Ala MK, Njutångers BK, Orsjö BK, Sandarne BK, Stenö BK, Stocka MK, Söderhamns MS, och Wallviks MBK. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar som redovisats av klubbarna är sammanlagt 3946 varav 89 t.o.m. 20 år, en minskning med 11 ungdomar. Medlemsantalet ökade med 59 medlemmar sedan förgående år. BÅTANTAL Klubbarna redovisar sammanlagt 2811 båtar, varav 2210 motorbåtar, 337 segelbåtar och övriga 264 båtar. STYRELSE Styrelsen har efter årsmöte 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Günther Karl, Enångers BS Vice ordförande Berith Brusell Iggesunds MK Sekreterare Klas-Göran Persson Hårte Södra BK Vice sekreterare Dick Davidsson Sandarne BK Kassör Ulf Nygårds, Hårte Södra BK Ledamöter Kjell Nordström, Söderhamns MS Hans-Jörgen Alsing, Ljusne-Ala MK Suppleanter Kenth Burvall Ljusne-Ala MK Annika Dellentoft Hudiksvall SSS Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden enligt nedan: 11 januari i Ljusne: närvarande 8 ledamöter 22 februari i Hudiksvall: närvarande 8 ledamöter 19 april Enånger: närvarande 7 ledamöter 4 oktober i Hårte: närvarande 6 ledamöter 7 november i Sandarne: närvarande 6 ledamöter 12 december i Ljusne: närvarande 5 ledamöter Förbundets årliga klubbordförande konferens hölls den 21 november i Njutångers Folketshus Teman i år: Båtklubbssamverkan, Lars Persson berättade om Sisus kursverksamhet, Ta rodret Kvinna, Ungdomsverksamhet och ungdomsfonden inom HBF, verksamhetsplan 2010/ funktionärer representerade 11 klubbar.

6 FUNKTIONÄRER efter årsmöte 2010: Bilaga 2 Sidan 2 av 6 REVISORER: Tore Tjärnberg, Hudiksvalls SSS och Lars Lindström, Njutångers BK, suppleant Jan-Erik Flinck Sandarne BK VALBEREDNING: Ordförande Olov Måhlén, Sandarne BK; Stellan Stark, Enångers BS; Per-Arne Åkerström Söderhamns MS. SJÖSÄKERHET/RADIO: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Bengt Wiman, Hudiksvalls SSS FÖRSÄKRINGAR: Rolf Nordmark, Sandarne BK; Åke Stenslind Njutångers BK SÄKERHETSBESIKTNING: G Karl, Enångers BS; Sven Andersson Söderhamns MS TÄVLINGAR: Sven Andersson, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK MILJÖ: Kenth Burvall, Ljusne-Ala MK; Eric Myrlund Enångers BS BÅTMÄRKNING: Rolf Nordmark; Sandarne BK UNGDOMSLEDARE: Hans-Jörgen Alsing Ljusne-Ala MK; vakant på norra delen UTBILDNING: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK IT-KOMMITTÉ: IT-ansvarig Ulf Nygårds, Hårte Södra BK; Lars-Göran Broman Iggesunds MK, Per Melin Söderhamns MS. FÖRTJÄNSTTECKENNÄMND: Ordförande Günther Karl Enångers BS; Olov Måhlén, Sandarne BK; Christer Modd, Bollnäs BK REPRESENTATION. Ordf. G. Karl och 3 representanter ifrån två båtklubbar deltog I Gävlekonferensen i februari Kenth Burvall deltog på miljökonferensen i Älvsjö i mars. Vid Båtriksdagen den 5-6 april deltog G. Karl och Lennart Norgren Bergvikens MS, som gick till Tallinn. Ordf. G. Karl och Hans-Jörgen Alsing representerade HBF vid årsmöten i Bollnäs BK och Bergvikens MS. Den 5 december deltog Berth Brusell på Unionsrådet i Stockholm.

7 Bilaga 2 Sidan 3 av 6 GÄSTHAMNAR Följande fem klubbar/sällskap har Gästhamn: Hudiksvalls SSS, Enångers BS, Söderhamns MS, Sandarne BK, Ljusne-Ala MK. Inrapporterade gästnätter sammanlagt Hudiksvall och Söderhamns MS Orn är de mest besökta hamnarna. En minskning med 109 gästnätter. Detta kan nog bero på att Klubbhuset på Käringön har brunnet upp för HSSS IT - KOMMITTÉ Förbundets webbsajt, används för information till Båtklubbarna. SBU:s IT plattform på nätet, Bas-K som är ett administrationsprogram för båtklubbar. Används av alla klubbar för medlems registrering, annars inte Båtlivstidning till medlemmarna. Fler och fler klubbar använder IT-Bas K fullt ut. G. Karl har under året anordnat en kurs med 6 deltagare sammanlagt. BÅTMÄRKNING Då försäkringsbolagen inte kräver någon obligatorisk märkning av båtarna är efterfrågan på märkning låg. SÄKERHETSBESIKTNING Antalet besiktigade båtar är för södra delen 0 båtar och norra delen 0 båtar. MILJÖ Miljökonferens mars 2010 Stockholm. Kenth Burvall deltog. DM - TÄVLINGAR DM-tävlingar i navigation är vilande tills vidare. SBU:s skrivbordsnavigering 2010 inom HBF vann My Persson Iggesunds MK och 2a plats Berith Brusell Iggesunds MK och 3e plats Åke Karlsson Iggesunds MK UNGDOMSVERKSAMHET Enångers BS, Sandarne BK rapporterade till förbundet att klubbarna har bedrivet ungdomsverksamhet under SJÖSÄKERHET/RADIO Ingen verksamhet har ägt rum i förbundsregi mindre lokala evenemang har dock förkommit. UTBILDNING En Kurs i IT-bas K har körts EKONOMI Förbundets tillgångar uppgick till kronor kr

8 Bilaga 2 Sidan 4 av 6

9 Bilaga 2 Sidan 5 av 6 ÅRSREDOVISNING 2010 Org. nr Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter : :00 Årsmötet 3.300: :00 Räntor 0:00 0:00 Utbildningsbidrag SBU 500:00 0:00 Övriga Ta rodret kvinna 6.500:00 Summa intäkter : :00 Kostnader Medlemsavgifter : :00 Administration, möteskostnader : :84 Tävlingar 600: Årsmötet, Ordförandekonferens 5.262: :00 Hemsida HBF.NU 150:00 228:00 Säkerhetsbesiktning 0:00 0:00 SBU:s möten 8.086: :00 Ungdomsverksamhet : :00 Sjösäkerhet 3.000: :00 Konferens o utbildning 7.193: :00 Summa kostnader : :84 ÅRETS RESULTAT : :16 BALANSRÄKNING per 31 december TILLGÅNGAR Kassa och bank : :82 Summa tillgångar : SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Ungdomsfonden : :00 Eget kapital : :66 Årets resultat 8.241: :16 Summa eget kapital : :82 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL :

10 Bilaga 2 Sidan 6 av 6 Fond för ungdomsverksamhet inom HBF bildad Org. nr ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Intäkter Avgifter från klubbarna : :00 HBF : :00 Summa intäkter : :00 Kostnader 0: :00 Summa kostnader 0: :00 ÅRETS RESULTAT : :00 BALANSRÄKNING per 31 december TILLGÅNGAR Bank : :00 Summa tillgångar : :00 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 0:00 0:00 Eget kapital 0: :00 Årets resultat : :00 Summa eget kapital : :00 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL : :00

11

12 Proposition nr Ändring av antal ledamöter vid HBF:s styrelsemöten Under 11 stå att det fodras minst fem ledamöter för att styrelsen är beslutsmässig. HBF:s styrelse vill ändra det till minst fyra ledamöter Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter Utdrag ur stadgan 11 Förbundsstyrelse Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Suppleant kallas till sammanträdena och har dessa yttrande- och förslagsrätt samt vid ordinarie ledamots frånvaro även rösträtt. Enånger i februari 2011 Günther Karl Bilaga 4 Proposition nr

13 Bilaga 5 Sidan 1 av 3 BUDGET 2011 Intäkter Kostnader Medlemsavgifter kr kr Räntor Årsmöte och Ordf. konferens kr kr HBF.NU Ungdomsverksamhet Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Administration, möteskostnader Sjösäkerhet Säkerhetsbesiktning Sjöräddningssällskapet Miljö SBU:s möten kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA kr kr Tillgång kr kr Beräknad tillgång kr Kassa och Bank kr

14 Bilaga 5 Sidan 2 av 3 Verksamhetsplan 2011 Försäkringskonferens, 2011 Miljökonferens för förbundens miljöansvariga i Älvsjö, mars -11 Konferens för förbundens besiktningsansvariga i Älvsjö, mars -11 HBF:s Årsmöte den 13 mars 2011 i Sandarne Båtriksdag den 1-3 april 2011 Unionsråd i Stockholm i början av november HBF s ordf. konferens i november -11 Ansvarig BFK K Burvall S Andersson Styrelsen SBU (styrelsen) SBU (styrelsen) Styrelsen Preliminära mötes tider för HBF:s styrelse Njutånger måndagen den 24 januari -11 Enånger söndagen den 27 februari -11 Enånger söndagen den 8 maj -11 Tävlingar DM i Skrivbordsnavigering, tävlingsuppgifter i tidningen Båtliv I januari 2011 Träff för tävlingsledare under året -11 Utbildning Båtmekaniker, GPS-navigator och Radar, lokala aktiviteter Förarbevis o Kustskeppare i samråd med bildningsförbund Kontakt med klubbarnas utbildningsansvariga Meteorologiföreläsning i Njutånger lördagen den 9 april HBF:s IT-kurs i Bas Sjösäkerhetsradio Båtradiomatrikel, revideras VHF-utbildning Miljöfrågor Miljökonferens för förbundens miljöansvariga i Älvsjö, mars -11 Extra träffar med klubbarnas miljöansvariga -11 G. Karl G. Karl G. Karl T Ekdahl S Andersson T Ekdahl K Nordström Njutångers BK K Nordström B Wiman K Burvall E Myrlund Säkerhetsbesiktning Konferens för förbundens besiktningsansvariga i Älvsjö, mars -11 Extra träffar med klubbarnas besiktningsmän under -11 S Andersson G Karl

15 Bilaga 5 Sidan 3 av 3 Ungdomsverksamhet Träffar med ungdomsledare i klubbarna -11 H-J Alsing Sjösportsläger sommaren -11? Förbundets ungdomsledare håller kontakten med klubbarnas ungdomsledare och stöttar vid behov. Förbundets ungdomsledare deltar i SBU-Us-konferenser och Utbildningar. Eventuellt en ungdomsledare utbildning Enånger februari 2010 Günther Karl Ordförande

16 Medlemsavgiften 2011 Bilaga 6 Förbundsstyrelsens förslag till årsmötet 2011 Medlemsavgiften till Svenska Båtunionen för år 2011 är för enkelanslutna klubbar 56 kronor per medlem och för dubbelanslutna klubbar 51 kronor per medlem, gäller medlem som är 21 år eller äldre. För medlem som är högst 20 år är avgiften 25 kronor. Förbundsstyrelsen föreslår att HBF för år 2011 tar en oförändrad medlemsavgift på 12 kronor för medlem som är 21 år eller äldre och ingen avgift för medlem som är högst 20 år. Den sammanlagda medlemsavgiften för medlem som är 21 år eller äldre blir därmed 68 kronor för enkelanslutna klubbar och 63 kronor för dubbelanslutna klubbar. För medlem som är högst 20 år 25 kronor, oavsett om klubben är dubbelansluten eller inte. Förbundsstyrelsen föreslå vidare att avgiften till Ungdomsfonden blir oförändrat 3 kr per medlem som är 21 år eller äldre. Denna avgift ingår inte i HBF:s räkenskaper, utan tillfaller Ungdomsfonden. Antalet medlemmar respektive angivna åldersgränser avser förhållandet den 31december 2010 Enånger i februari 2011 Förbundsstyrelsen Günther Karl

17 1 Bilaga 7 Hej Günther Jag hade ett möte med Lars Persson på SISU i fredags och vi pratade om möjliga former för Samverkan mellan idrottsföreningar och båtklubbar. Ett litet aber är att de flesta båtklubbar inte är med i Riksidrottsförbundet men om vi pratar med våra klubbar hur ett sånt här samarbete skulle kunna gå till kan man säkert utgå ifrån lokala förhållanden och på det viset få en ungdomsverksamhet utan att vara beroende av egna ungdomar. Min idé var att båtklubbarna skulle kunna hjälpa till med kick off eller teambuilding som det så vackert heter men det kan ju se ut på många olika sätt så klart. Det behöver heller inte handla om jollesegling eller det vi normalt är vana med som ungdomsaktiviteter. Det kan handla om att någon eller några i båtklubben tar med ett gäng ungdomar från idrottsföreningen för att lösa uppgifter eller göra något roligt ute på en ö, idéerna kan få flöda fritt och vi kan ha det med som en punkt på årsmötet för att kolla av intresse. Ha det gott Hans-Jörgen D:\HBF GB\Årsmöte 2011\Protokoll för utskick \Bilaga 7 Kick off ellerteambuilding 2011.doc

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen En bärkraftig idé En stabil organisation Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara insjöar och över

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer