T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt"

Transkript

1 1 T-Journalen År 2016 Nr 1 februari Har Peter Flack blivit medlem i njurföreningen? Nej, så är det inte. Däremot har han tackat ja till att komma och underhålla vid föreningens årsmöte söndagen den 13 mars vid Hovsta församlingsgård. Detta ser vi verkligen framemot. Läs mer om årsmötet på sista sidan, tider, anmälan m.m. Innehållet i detta nummer: Sid 2-3: ordföranden har ordet som är något av en summering av förra året och om läget rent allmänt om situationen för oss njursjuka. Sid 3-4: Minnesord över en av styrelseledamöterna som avled i december. Sid 4-5: Föreningen har skrivit till Region Örebro län där vi påtalat brister som drabbar njursjuka/dialyserand. Vi har också personligt uppvaktat sjukvårdsansvarigt regionråd Jenny Steen. Läs här om vad vi talade om. Sid 5: I maj planerar Njurförbundet en gruppresa till Kreta. Läs mer om detta på sid 5. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt med de ändringar som beslutas av årsmötet. Sid 7: OBS! Nya rutiner gäller för betalning av medlemsavgiften. Läs mer på sid 7! Sid 8: Inbjudan/kallelse till föreningens årsmöte söndagen den 13 mars i Hovsta församlingsgård. Här finns uppgifter om tider, anmälan, program m.m. Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Föreningslokal: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro (obemannat) Plusgiro (föreningen): Plusgiro (stödfonden):

2 2 Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör/ansvarig utgivare och Jenny Linder Njurföreningen Örebro län Ordf.: Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Tel.: E-post: Vice ordf.: Gerd Engman, tel.: , Kassör: Nils Erik Berg, vice kassör: Alf Erikssohn. Övriga ledamöter: Johan Karlsson, Stefan Kjaergaard, Jenny Linder och Stig Johansson. Kontaktperson nya medlemmar: Gudrun Greger, Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Föreningslokal: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro (obemannat) Plusgiro: Plusgiro (stödfonden): Ordföranden har ordet Vi är en patientförening med ständigt fokus på framtiden när vi nu står inför ett nytt verksamhetsår. En patientförening är en kamporganisation där medlemmarnas bästa alltid måste stå i centrum. Har vi under föregående verksamhetsår levt upp till de mål som beslutats om i en ambitiös verksamhetsplan? Styrelsen får redovisa sitt fögderi för medlemmarna på årsmötet den 13 mars. Vad kan vi göra bättre? Hur såg 2015 ut för oss som är njursjuka om vi tittar utifrån ett nationellt perspektiv? Jag skulle vilja säga att året som gått har inneburit blandad kompott, både glädjande och negativt. Till att börja med får jag lov att konstatera att antalet donatorer i Sverige inte räcker för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation och så har det alltid varit. Detta innebär att det under 2014 avled 34 personer som stod på väntelista för organtransplantation, en siffra något lägre, om än med en viss årlig variation, jämfört med föregående år. Antalet patienter med dålig njurfunktion ökar i hela landet eftersom befolkningen blir allt äldre, en ekvation som alltså inte går ihop. Antalet avlidna donatorer var under personer, en rekordsiffra. Glädjande är att Donationsutredningen (SOU: 84), som presenterades i höstas, kommer med en rad förslag som utredaren tror skulle kunna innebära att ytterligare 150 donatorer per år skulle kunna tillkomma. Den siffran skulle i det närmaste ta bort köerna, en dramatisk förbättring att hoppas på. Statistiken för 2015 visar att 426 njurar (varav 131 från levande donatorer) transplanterades vilket är en rekordsiffra. Trots denna glädjande siffra var det ändå 646 personer som den 1 januari 2016 väntade på en njure. Jag har i flera nummer av T-Journalen tagit upp detta med omotiverade skillnader i sjukvård beroende på var i landet man

3 råkar bo t.ex. gäller tillgång till vissa nya och dyrbara mediciner. Också väntetiderna till transplantation varierar mellan landets fyra transplantationsenheter, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö, där varje enhet har sin egen väntelista. Njuförbundet har hos Socialstyrelsen begärt att det endast skall finnas en nationell väntelista. I Sverige finns sex sjukvårdsregioner. I en sjukvårdsregion samverkar sjukvårdshuvudmän kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i sjukvårdsregioner utgörs huvudsakligen av landstingen. Inom regionsjukvården utgör varje universitetssjukhus ett resurscentrum för regionen. Utöver detta tillkommer en specialisering mellan de olika enheterna på nationell nivå där man tillhandahåller den mest avancerade vården inom olika riksspecialiteter, exempelvis hjärtkirurgi, behandling av allvarliga brännskador, etc. Njurförbundet har till Socialstyrelsen föreslagit att även organtransplantation skall bli en riksspecialitet. Per Zimmerman, ordförande 3 Njurförbundet har också ställt sig bakom utredningen, Träning ger färdighet, som föreslår att högspecialiserad vård bör koncentreras till färre sjukhus. Detta skulle gagna patienterna och leda till säkrare vård. Vårt län tillhör sjukvårdsregion Uppsala- Örebro. Vad gäller tillgången på njurar för donation så visar statistiken att Sydöstra regionen år efter år är sämst på att få fram organdonatorer. Detta drabbar de som i denna region står på väntelistan, ett förhållande som naturligtvis är helt oacceptabelt. Detta är exempel på olikheter som inte är acceptabla. Exemplen är tyvärr många fler. Vår region utmärker sig här inte på något negativt sätt. Jag konstaterar att det finns mycket att göra både för Njurförbundet och för vår regionala förening. Som sagt, alla omotiverade skillnader inom sjukvården måste tydliggöras och påtalas. Sjukvårdens organisation får aldrig möjliggöra skillnader så att den vård vi får hänger på var i landet man bor. Göran Molin, Vår styrelsekamrat sedan många år, Göran Molin, avled den 23 december efter en tids sjukdom. Göran blev medlem i föreningen 2005 och valdes in i styrelsen vid årsmötet i mars De senaste åren har Göran varit kansliansvarig för vårt kansli ute vid Brukarhuset, Mellringe. Göran har varit njursjuk i många år och blev, efter flera års dialys, transplanterad för ca 10 år sedan. Göran var utbildad målare och var under större delen av sitt arbetsliv anställd vid Krafft måleri i Örebro där han snart blev verkmästare. I samband med dialysstarten började han arbeta i firmans butik.

4 4 Göran var den gamla typen av förenings- människa, plikttrogen och noggrann. Göran höll hårt på principen att om man åtar sig en uppgift i en förening så är det självklart att man verkligen sköter det uppdrag man tagit på sig. Göran levde själv upp till detta och man kunde alltid lita på att de uppgifter som han åtagit sig blev utförda på bästa sätt. Göran ställde alltid upp då det gällde de många praktiska arbetsuppgifter som tilhör det vardagliga föreningslivet, stoppa i kuvert, sätta på frimärken, lägga buntar med brev på posten o. likn. Utan allt detta praktiska arbete fungerar ingen förening. Göran var en viktig person i föreningsarbetet och saknaden efter Göran är stor. Göran pratade ofta om sommarstugan i Nora och jag förstod att denna var en viktig plats i Görans tillvaro. Göran har två döttrar, Anna som avled 2001 till följd av njursvikt, och Eva. I Nora blev Göran förstås, får jag lov att säga, med tiden engagerad i sommarstugeföreningen och blev också i den förening en viktig person. Dottern Eva har två barn och Anna efterlämnade ett barn. Göran pratade ofta och kärleksfullt om sina barnbarn och jag begrep att dom var viktiga personer i Görans liv. Detta förstod jag genom att Göran mer än gärna ställde upp när barnbarnen behövde hjälp med olika saker. Stugan i Nora verkar ha varit en kär samlingspunkt för hela familjen varifrån Göran då och berättade många trevliga minnen. Saknaden efter Göran är stor, både i hans egenskap av föreningsmänniska men också såsom en god kamrat. Göran hade åsikter om saker och ting men han hade en mycket diplomatisk vänlig framtoning som gjorde att det var lätt att uppskatta och tycka om Göran. I styrelsen letar vi nu efter en ersättare till Göran och det blir ingen lätt uppgift. För styrelsekamraterna, Per Zimmerman, ordförande. Uppvaktning av politiker i för oss viktiga frågor Den 22 januari träffade undertecknad och Per Zimmerman, regionrådet Jenny Steen och hennes politiska sekreterare, Lisa Dahlpil. Jenny Steen är ordförande för nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning och alltså politiskt ansvarig för frågor som rör oss i Njurföreningen. Vi ville främst diskutera två frågor, dels en begäran om att Regionen Örebro län ersätter merkostnader vid hemdialys som påbörjas efter fyllda 65 år, dels frågan om sommarstängningen av dialysmottagningen i Lindesberg Föreningen hade tidigare skrivit till Region Örebro län om dessa frågor. Vad gäller merkostnader vid hemdialys är verkligheten den, att om man börjar med hemdialys efter 65 år fyllda, är man inte berättigad till handikappersättning från Försäkringskassan. Merkostnaden i samband med bloddialys i hemmet, ökad vattenåtgång, dyrare el och sophämtning, be räknas till mellan kr per år som den dialyserande då själv får stå för. Den totala kostnaden för regionen uppgår vid hemdialys uppgår till ca kr/år. Detta skall jämföras med kostnaderna för bloddialys på sjukhus som beräknas till kronor/år. Det handlar alltså om en rejäl besparing för region-

5 en att ersätta merkostnaderna och få fler att välja hemdialys. Regionrådet pekade på det faktum att denna fråga är en statlig angelägenhet. Det är statliga lagar och regler som styr. Icke desto mindre finns det flera landsting/regioner som beslutat om förlängd handikappersättning till personer som påbörjar hemdialys även efter 65 år fyllda. Efter en lång diskussion som visade att regionrådet var väl påläst lovade hon att se över problemen och i möjligaste mån söka lösningar. Nästa fråga vi ville belysa var sommarstängningen av dialysmottagningen i Lindesberg. Detta innebar stora problem för såväl patienter som personal. Patienter tvingades åka till Karlskoga eller Örebro med långa färdvägar som resultat. Även personal omplacerades och fick tidsödande resor till och från jobbet i Örebro och 5 Res med Njurförbundet Njurförbundet planerar en gruppresa till Kreta, till Platanias vid Chaniakusten, 19 maj 2 juni Resan vänder sig i första hand till dialyserande med närstående. I mån av plats är det möjligt att anmäla sig och sina anhöriga även om man medicinerar eller är transplanterad. Samtliga resenärer måste vara medlemmar i Njurförbundet vilket man är automatiskt när man är medlem i den regionala njurföreningen. Läs mer om anmälan, kostnader m.m. på Njurförbundets hemsida./per Z Karlskoga. Detta innebar också att dialysmottagningarna i Örebro och Karlskoga blev helt fulla. Fulla dialysmottagningar, varhelst i landet detta inträffar, innebär att man som dialyserande blir tvingad att stanna på hemorten även under semestertider för att sköta sin dialys. Detta är då ingenting annat än en form av kommunarrest och där sjukvården inte heller i vårt län kunnat erbjuda gästdialys. Vi är självklart medvetna om att sommar och semestrar innebär problem i vården, men vi anser att detta är en viktig prioriteringsfråga. Jenny Steen lovade att hon även i denna fråga ska se över möjligheterna till lösning. Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att vi haft ett bra samtal med en intresserad, påläst och kunnig politiker. Nu återstår bara att invänta resultatet av vår uppvaktning./gerd E Verksamhetsplanen för 2016 Nedanstående förslag till verksamhetsplan för 2016 kommer att presenteras inför årsmötet den 13 mars Förslaget diskuterades vid styrelsemötet den 19 januari. VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR NJURFÖRENINGEN ÖREBRO LÄN Njurföreningen i Örebro län är en av 14 regionföreningar som tillhör Njurförbundet. Antalet medlemmar i Örebro länsförening är 179 (31/ ).

6 6 Njurföreningen Örebro län har som ändamål att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Viktiga frågor för föreningen att arbeta med under verksamhetsåret: 1. Information om organdonation. Tillgången på organ/njurar för transplantation är alldeles för låg i Sverige. Väntetiden för de som väntar på en njure blir allt längre. Det råder stor brist på organ/ /njurar och väntetiderna på transplantation blir allt längre. Informationsinsatser behövs för att allt fler personer ska ta personlig ställning för att donera organ, både i egenskap av avlidna och som levande donatorer. Föreningen kommer att i olika sammanhang medverka till sådan information, bland annat i samband med nationella och internationella donationsdagar och se till att informationsmaterial finns på platser där många människor nås. Vid informationsaktiviteterna använder vi material från Livet som Gåva och från Njurförbundet. Vid dessa informationsaktiviteter vill vi även i fortsättningen samarbeta med personalen inom njursjukvården. 2. Vid USÖ finns en självdialysenhet varifrån idag 4 patienter har övergått till hemhemodialys (bloddialys) i hemmet. Njurföreningen vill arbeta för att fler dialyserande kan erbjudas att sköta sin dialys i hemmet både i form av HD (bloddialys) och PD (påsdialys). 3. I flera landsting i landet har dialyserande personer gratis sjukresor till och från dialys. Föreningen skall verka för att detta blir fallet även i Region Örebro län. 4. Föreningen vill medverka till att njursjukvården i länet utvecklas. Njurförbundet antog 2005 handlingsprogrammet Riktlinjer för god njursjukvård kvalitetsdokument ur patientperspektiv. Dokumentet är vägledande i föreningens arbete i att påverka utvecklingen av njursjukvården i vårt län. För att dessa riktlinjer skall uppnås har föreningen bl.a. årligen samråd med personalen inom njursjukvården inom Region Örebro län. Det är också viktigt för föreningen att påverka sjuksjukvårdspolitikerna och andra beslutsfattare inom sjukvården. 5. Varje år ökar antalet personer i aktiv uremivård, dvs av människor som påbörjar dialysbehandling eller blir njurtransplanterade. Föreningen skall arbeta för att tillräckliga resurser skall finnas för en utbyggnad av njursjukvården inom Örebroregionen, också så att gästdialys kan erbjudas vid länets tre dialysmottagningar. 6. Föreningen skall under verksamhetsåret fortsätta arbeta för att öka föreningens medlemsantal. Medlemsvärvningen riktar sig även till dem som ännu inte kommit i aktiv uremivård. Föreningen skall vara aktiv i sin information och marknadföring bl.a. genom att fyra gånger om året skicka ut föreningens medlemstidning T-Journalen. 7. Föreningen skall under året genomföra medlemsmöten med information inom för medlemmarna/anhöriga angelägna områden och ordna utflykter för medlemmar och anhöriga.

7 8. Som en värdefull del av vårt arbete ser vi föreningens medverkan i den av njursjukvården anordnade Njurskolan där blivande dialyspatienter bland annat får information om vår verksamhet. Representanter från föreningen medverkar där med kunskaper och erfarenheter. 9. Föreningen vill ha en fortsatt god kontakt med länets tre dialysmottagningar och de njurmedicinska enheterna i Karlskoga, Lindesberg och Örebro. 10. Ett av föreningens syften är att fånga upp frågor som kommer från medlemmarna och vara behjälplig att stötta de njursjuka och deras anhöriga. I uppgiften att uppmärksamma föreningen på problem och att erbjuda stöd, kan varje medlem ta aktiv del. 11. Allt fler personer med utländsk bakgrund finns i våra sammanhang. Alla har inte möjlighet att tillgodogöra sig information på svenska. Föreningen har som ambition att stötta dessa personer för att övervinna hinder och svårigheter och bidra till att tryggheten i deras tillvaro ökar. 12. För att nå ut med information till medlemmar och allmänheten har föreningen en uppdaterad hemsida på Internet: njt.se alt. njurförbundet.se 13. Föreningsmedlemmar kan ibland vara i behov av ekonomiskt stöd. Föreningen har en stödfond ur vilken medlemmar två gånger per år kan ansöka om medel för i första hand till njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med rekreation, rehabilitering eller andra hälsofrämjande åtgärder. Denna fond kan även medge utdelning av medel till forskning och till utbildning/fortbildning av personal inom njursjukvården. /Styrelsen Nya rutiner vid medlemsuppbörden Från och med den 1 januari 2016 är rutinerna för betalning av medlemsavgiften ändrad. Detta har säkert en del av medlemmarna redan noterat. Tidigare har det varit vi i den regionala föreningen som skött allt detta med utskick av inbetalningskort i samband med utskicket i januari av T-Journalen. Nu sköts detta av serviceföretaget Föreningssupport, ett stort dataföretag som sköter om medlemsregistren för många olika föreningar runtom i landet. Har någon glömt att betala sin avgift skickar Föreningssupport ut en påminnelse i mars/april. Vi har naturligtvis i vår regionala förening även fortsättningsvis full tillgång till vårt eget medlemsregister. I vår förening är medlemsavgiften fortfarande 200 kr per år och 50 kr för hemmavarande barn under 18 år. En nyhet är att det kommer att införas ett system med ett rullande 12-månaders medlemskap, dvs om man 2016 betalar in avgiften i maj så är man medlem till maj Det kommer också att införas en möjlighet att vi autogiro betala avgiften månadsvis, i vår föreningskulle detta innebära 17 kr per månad./perz 7

8 8 Kallelse/inbjudan till ÅRSMÖTE TID: Söndagen den 13 mars 2016 kl PLATS: Hovsta Församlingsgård, Hovsta (Vägbeskrivning: kör väg 50, passera Lillån. Vid Hovsta-rondellen ta vänster in mot Hovsta. Ca 150 meter efter rondellen ligger församlingsgården på vänster sida, en rosa byggnad. Busslinje 5 går till Hovsta. * * * * Vi börjar med att inta någon enklare förtäring ca. Årsmötesförhandlingar ca Underhållning: Peter Flack underhåller ca. Kaffe och kaka serveras ca. Årsmötet avslutas. Vi emotser Din anmälan som Du kan göra genom att sända in nedanstående talong till Per Zimmerman eller ringa till: Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro. Tel.: Nils Erik Berg, Lövskogsvägen 45, Örebro. Tel.: 019: Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats den mars. Önskas handlingar i förväg kontakta Per Zimmerman! ANMÄLAN VILL VI HA SENAST TORSDAGEN DEN 3 MARS! Vi försöker samordna transporter om så önskas. Meddela önskemål om detta då Du anmäler Dig. Möjlighet till påsbyte finns i lokalen. Vid ev. förhinder i sista stund pga sjukdom anmäl detta genast till Per Zimmerman, alt MYCKET VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN! Klipp här!. Avskiljes och sändes till Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Jag anmäler...personer till årsmötet i Hovsta församlingsgård den 13 mars Jag önskar Jag önskar ej hjälp med transporten (sätt kryss i önskad ruta!) Namn:... Telefon:...

T-Journalen. Säfstaholms slott

T-Journalen. Säfstaholms slott 1 T-Journalen År 2015 Nr 2 april Säfstaholms slott Nu är det dags för den vårliga medlemsutflykten som denna gång går till Säfstaholms slott utanför Vingåker, lördagen den 23 maj 2015. Mer om anmälan,

Läs mer

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur!

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur! 1 T-JOURNALEN Årgång 2010 Nr 3 augusti Något av innehållet i detta nr: Föreningen inbjuder till medlemsträff lördagen den 25 september i Karlslund. Läs mera om program, tider, anmälan, pris m.m. i inbjudan

Läs mer

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson.

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson. 1 T-Journalen År 2012 Nr 2 april Något av innehållet i detta nr: OBS! På sista sidan finns inbjudan till en medlemsträff tisdagen den 8 maj kl. 18.00. Om anmälan, program och plats se sid. 16! Om övrigt

Läs mer

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12).

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). 1 T-Journalen År 2013 Nr 2 maj T-Journalens innehåll i detta nr: se sid 2 Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). Vår vid Svartån och sjösättningen

Läs mer

År 2015 Nr 1 februari

År 2015 Nr 1 februari 1 T-Journalen År 2015 Vinterfrukt? Nr 1 februari Foto: Per Z OBS!! På sid 11 finns inbjudan till ÅRSMÖTE söndag den 8 mars kl. 12.00! Med detta nummer medskickas även inbetalningskort för medlemsavgift

Läs mer

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Njurförbundet har till uppgift främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt

Läs mer

T-Journalen. En fjäril gör ingen sommar..

T-Journalen. En fjäril gör ingen sommar.. 1 T-Journalen År 2014 Nr 3 september En fjäril gör ingen sommar.. Foto: Per Z Innehållet i detta nummer av T-Journalen, se sid 2. Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, 703 54 Örebro Föreningslokal:

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Årgång 2011 Nr 2 maj Något av innehållet i detta nr: medlemsträff tisdagen den 7 juni kl.18.00 sid 2 sid 12 sid 3 sid 12-17 sid 4.

Årgång 2011 Nr 2 maj Något av innehållet i detta nr: medlemsträff tisdagen den 7 juni kl.18.00 sid 2 sid 12 sid 3 sid 12-17 sid 4. 1 T-Journalen Årgång 2011 Nr 2 maj Något av innehållet i detta nr: Välkomna till en medlemsträff tisdagen den 7 juni kl.18.00. Temat för denna träff blir de nya sjukförsäkringsbestämmelserna som infördes

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 7 september 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Kolla när vi har öppet! Antibiotika är bra

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014

T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014 1 T-Journalen År 2014 Nr 2 april/maj Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014 Foto: Per Z OBS! Medlemsutflykt lördagen den 24 maj till Askersund och Stjärnsunds slott. Om anmälan,

Läs mer

Medlemsavgiften för 2013 Ansökan till föreningens fond

Medlemsavgiften för 2013 Ansökan till föreningens fond 1 T-Journalen År 2013 Nr 1 januari Dags för årsmöte söndagen den 10 mars! Kallelse/inbjudan finns på sista sidan! Skidtur i Kilsbergen Foto: Malin H Mer av T-Journalens innehåll i detta nr: Sid 2-3; ordföranden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet Närvarande: Maria Flink (ordförande), Lena Lagborn (vice ordförande), Monica Risberg (kassör), Annica Kilegård Brissman (sekreterare), Katarina Rudérus (körledare) samt Peter Mourath (kyrkoherde) närvarande

Läs mer

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) 1 (7) Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland,

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Sammanfattning Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Organdonation & transplantation. Lästips från sjukhusbiblioteket

Organdonation & transplantation. Lästips från sjukhusbiblioteket Organdonation & transplantation Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Den rena godheten (2007) Av Slavenka Drakulic Författarinnan har sökt upp ett tiotal personer som alla

Läs mer

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare och Anne Pettersson

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare och Anne Pettersson 1 T-Journalen År 2012 Nr 1 februari Något av innehållet i detta nr: Viktigast i detta nummer är att det på sista sidan, sid 12, finns en kallelse/inbjudan till årsmötet lördagen den 10 mars, som vanligt

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7 Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2010 Antagen 2009-10-24 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Datum: 160211-160212 Plats: Stockholm Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 2 - april/maj

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 2 - april/maj 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 2 - april/maj Innehållet i detta nr av T-Journalen: OBS! Medlemsträff den 27 maj Som bilaga till detta nr av T-Journalen finns en inbjudan till en medlemsträff onsdagen

Läs mer

T-Journalen. T-Journalens innehåll detta nr: Sid 2-3, ordf har ordet. Sid 3-4, välbesökt medlemsmöte den 15 maj. Sid 4-5,

T-Journalen. T-Journalens innehåll detta nr: Sid 2-3, ordf har ordet. Sid 3-4, välbesökt medlemsmöte den 15 maj. Sid 4-5, 1 T-Journalen År 2012 - Nr 3, augusti Medlemsutflykt 15 september till Grythyttan, se sista sid 12. Många dialyspatienter tvingas till kommunarrest i sommar! Se sid 6-7 Dialysenhet i Lindesberg?, Se sid

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte onsdagen den 9 februari 2011, kl 19:00 Föredragningslista. 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande

Läs mer

Sjukhusläkares syn på organdonation

Sjukhusläkares syn på organdonation Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Sjukhusläkares syn på organdonation Maj 2015 Markör AB 1 (35) Uppdrag: Sjukhusläkares syn på organdonation Beställare: Utredningen om donations-

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna

Läs mer

Remissvar: Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Remissvar: Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) FHöARNBDU'KNADPE'N 'i Sundbyberg 2015-03-15 Vår referens: Sofia Karlsson Dnr.nr: 52015/06250/F Mottagarens adress: s.registrator@regeringska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Organdonation

Läs mer

T-Journalen. OBS! Årsmöte söndag 2 mars mars. Äntligen vinter tycker somliga

T-Journalen. OBS! Årsmöte söndag 2 mars mars. Äntligen vinter tycker somliga 1 T-Journalen År 2014 Nr 1 januari Vad finns att läsa i detta nummer? Se sid 2! OBS! Årsmöte söndag 2 mars mars Äntligen vinter tycker somliga Foto: Per Z Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

T-Journalen. Hösten nalkas i Karlslunds trädgård.

T-Journalen. Hösten nalkas i Karlslunds trädgård. 1 T-Journalen År 2015 Nr 3 oktober Hösten nalkas i Karlslunds trädgård. Foto: Per Z Innehållet i detta nummer: Sid 2-3: Ordföranden har ordet om medlemsvärvning. Sid 3-4: Om den senaste medlemsutflykten.

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om donations- och transplantationsfrågor. Dir. 2013:25. Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013

Kommittédirektiv. Utredning om donations- och transplantationsfrågor. Dir. 2013:25. Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Kommittédirektiv Utredning om donations- och transplantationsfrågor Dir. 2013:25 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av vissa donationsoch

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 50, V.48, 2014. (Årgång 3)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 50, V.48, 2014. (Årgång 3) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 50, V.48, 2014. (Årgång 3) Innehåll Ordföranden har ordet 2 Portohöjning till 2015 3 Adventsfika i Enköping-Håbo 4 Julfika i Östhammar 5 IFS bjuder till föreläsning

Läs mer

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor Verksamhetsplan 2013 Inriktningen på 2013 års verksamhet är att försöka prioritera ett antal områden där vi lägger ner mer resurser och att vi i dessa uttalade områden har tid för god planering, genomförande

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 Härmed översändes 2007 års andra medlemsblad till föreningens medlemmar och till våra givare och kunder Föreningens styrelse och samtliga medarbetare i vår second-hand-butik

Läs mer

SKATTLÅDAN 3. Tumbaortens Biodlareförening. Kallelse. Årsmöte 2011

SKATTLÅDAN 3. Tumbaortens Biodlareförening. Kallelse. Årsmöte 2011 SKATTLÅDAN 3 Tumbaortens Biodlareförening 2011 Foto: Felicia Gilljam Kallelse Årsmöte 2011 Lördag den 12 november, Kl. 13 Vårstakyrkan, Ringvägen 26 Efter mötet firar vi föreningens 90-års-jubileum med

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb

Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb Lördagen 24 oktober 2015 kl 10:00 i klubbhuset, hamnplanen. Därefter båtresa med Viking Line från Kapellskär tor Mariehamn. Även Du som av någon anledning inte

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015 Inledning I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts vårdgivarens ansvar för donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av hälso- och sjukvården och tandvården ska

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Slutrapport 1 (7) Dagrun Lihnell (det första året var det Hans Brandström som också initierade projektet och satt i styrgruppen)

Slutrapport 1 (7) Dagrun Lihnell (det första året var det Hans Brandström som också initierade projektet och satt i styrgruppen) Slutrapport 1 (7) Hälso - och sjukvårdsförvaltningen Projektnamn Läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende på Gotland Datum 2012-02-15 Projektledare Dagrun Lihnell (det första året var det Hans Brandström

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg 2009 Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Sid 3 Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Verksamhetsberättelse Presentation av den nya styrelsen 2009 Program

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 87, V.20, 2016. (Årgång 5)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 87, V.20, 2016. (Årgång 5) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 87, V.20, 2016. (Årgång 5) Innehåll Redaktören har ordet 2 Vi behöver en nationell patientenkät på temat funktionsnedsättning 3 Utställning av förslag till ny

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för demokratiutveckling

Koncernkontoret Enheten för demokratiutveckling Koncernkontoret Enheten för demokratiutveckling Annika Bahrtine Integrationshandläggare 040-675 31 45 annika.bahrtine@skane.se Rapport Datum 2015-10-19 Version Dnr 1500709 1 (5) UTVÄRDERING AV MALMÖFESTIVALEN

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Stödjande, vårdande handlingar. Föreläsare: Mikael Rask

Läs mer

Så lyckades vi få landstinget att satsa på allergikonsulenter! 2015-05-11 Lena Ericson och Eva-Maria Dufva

Så lyckades vi få landstinget att satsa på allergikonsulenter! 2015-05-11 Lena Ericson och Eva-Maria Dufva Så lyckades vi få landstinget att satsa på allergikonsulenter! 2015-05-11 Lena Ericson och Eva-Maria Dufva Allergikonsulenter Vision 2025 Hur vill vi att ska vården ska fungera? Hur kommer vårt landsting/region

Läs mer

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 111 2010-04-12 1 LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 1. Presentation av JSK 2. Användnings område av klubbloggan, typsnitt m.m 3. Kommunikation inom Järna Sportklubb 4. Närvarokort aktivitetsbidrag 5. Medlemskap

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1 Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Snacka om mat. Kurs om magens funktion och hur den påverkas av diabetes. Alternativ 1, Tisdag 9/2 och 23/2

Snacka om mat. Kurs om magens funktion och hur den påverkas av diabetes. Alternativ 1, Tisdag 9/2 och 23/2 Kurser Våren 2016 Stockholms Läns Diabetesförening, SLD, har ett samarbete med Storstockholms Diabetesförening, SSDF. Detta innebär att du som medlem hos oss i SLD kan gå kurser arrangerade av SSDF till

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Tävlingen med enbart vinnare

Tävlingen med enbart vinnare Tävlingen med enbart vinnare www.wtg2011.com Förord Att donera ett organ är att ge med hjärtat. I vissa fall bokstavligt talat. Vid en transplantation tas det donerade organet om hand och ges till någon

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1 Listningsregler

Bilaga 1 Listningsregler Bilaga 1 Listningsregler Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt till enskilda

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 Styrelsen: Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Barbro Englund, sekreterare Lillemor

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 3 April 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det nya numret av Speciellt kan du läsa om: Remissfri bröstmottagning Bättre cancervård i länet

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer