T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014"

Transkript

1 1 T-Journalen År 2014 Nr 2 april/maj Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014 Foto: Per Z OBS! Medlemsutflykt lördagen den 24 maj till Askersund och Stjärnsunds slott. Om anmälan, tider, kostnader m.m. se sista sid! Om T-Journalens innehåll i detta nummer se sid 2! Bl.a. en påminnelse om att föreningen har en stödfond ur vilken medlemmar kan ansöka om pengar, främst för rekreationsändamål. Nästa ansökningstid går ut den 30 april! Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Föreningslokal: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro (obemannat) Plusgiro (föreningen): Plusgiro (stödfonden):

2 2 Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör/ansvarig utgivare, Martin Löwengren och Sven-Erik Pettersson. T-Journalens innehåll: Sid 2 - ordföranden har ordet, på sid 3 några minnesord över Lasse Pettersson, om årsmötet den 2 mars på sid 4, på sid 4 finns också en påminnelse till de som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2014 och en påminnelse om att föreningen har en stödfond ur vilken medlemmarna kan söka pengar. Hur det går med dialysen i Lindesberg, läs på sid på sid 5 6 där det också finns senaste nytt från Njurförbundet. Den nya styrelsen finns på sid 7 och på sista sid 8 finns inbjudan till medlemsutflykten den 24 maj till Askersund och Stjärnsunds slott. Ordföranden har ordet Under konferensrubriken Jämlik njurvård den 4-5 april i Göteborg, deltog jag själv och en medlem från Karlskoga. Vi var ca 250 personer som deltog en fredageftermiddag.och en hel lördag. Denna njurkonferens anordnas vartannat år av Njurföreningen Västsverige. Programmet var som vanligt fullt av intressanta föreläsningar och dessutom tillfällen att umgås med medlemmar från andra regionföreningar. För mig var det den tredje konferensen jag närvarade vid och även denna gång var programmet intressant med läkare/professorer som talade inom olika områden och som delade med sig av sina kunskaper. Ämnesområden som berördes var bl.a Attityder till organdonation hos IVApersonal, Senaste nytt inom stamcellsforskning, Ett ja till donation, ett ja till vad - Om anhörigas eftertankar, Varför köper svenska medborgare njurar utomlands?, Jämlik och ojämlik njurvård i Sverige med efterföljande paneldebatt med experter och sjukvårdspolitiker, Framtiden för njursjuka - vart leder forskningen? Detta var några av alla intressanta frågor som behandlades. Som vanligt var det Sveriges främsta experter/forskare som stod för föreläsningarna. Referat lär komma i nästa nummer av Njurfunk. Ett sammanfattande intryck av konferensen är att det inte råder jämlik njursjukvård i Sverige och inte heller inom andra diagnosområden inom svensk sjukvård. Patientorganisationerna kommer i framtiden att behövas mer än någonsin och ju fler vi blir ju starkare blir vi! Per Zimmerman, ordförande OBS!!! Glöm ej att meddela adressändring!! Glöm inte att meddela Per Zimmerman i föreningsstyrelsen om Du får ny adress. Ändringen införs då i både lokalföreningens och i Njurförbundets medlemsregister så att Du får både Njurförbundets tidning, Njurfunk, och regionföreningens medlemstidning, T-Journalen.

3 3 Lasse Pettersson - Minnesord En vecka innan Lasse skulle fylla 81 år i februari fick vi det sorgliga beskedet att Lasse avlidit. Vi som under många år arbetat tillsammans med Lasse i Njurföreningen hade märkt att han senaste halvåret hade blivit sämre, var lite tröttare och orkade lite mindre än tidigare. Sorgen och saknaden är nu stor ibland oss kamrater inom föreningen och våra tankar går till Lillemor, Lasses hustru, och till deras barn med familjer. Sedan 1988 har Lasse varit med i styrelsen för Njurföreningen Örebro län och har under åren innehaft olika förtroendeposter. Han har även under många år suttit med vårt riksförbunds, Njurförbundets, styrelse. Lasse har varit en verklig stöttepelare, en person som åtog sig ansvarsfulla poster vilka han alltid utförde på ett alldeles utmärkt sätt. Genom styrelseuppdragen har Lasse varit en respekterad och uppskattad person, både regionalt liksom i övriga landet. Lasse var en person med stor personlig integritet och med en ovanlig känsla för plikt och ansvar. Han har under alla år varit en ivrig förespråkare för att man i en föreningsstyrelse måste fördela arbetsuppgifterna. Lasse förväntade sig att alla verkligen gjorde det man åtagit sig. Lasse var en förebild genom att han själv aldrig drog sig för att ta på sig uppgifter som han dessutom alltid skötte på ett oklanderligt sätt. Vi sidan av dessa något formella egenskaper hos Lasse, hade han också en humoristisk, lättsam sida vilket gjorde att han ofta kunde komma med en rolig och dräpande kommentar som alltid lättade upp stämningen. Lasse var en komplex person där både plikt och ansvarskänsla fanns i kombination med en alltid närvarande humor. Ordning och reda var en passion hos Lasse vilket också gjorde att man alltid kunde lita på honom. För mig personligen var det en stor trygghet att Lasse, med hans kunskap, klokskap och erfarenhet, alltid fanns till hands för råd och stöd. När jag nu är inne på mitt sjätte år som ordförande, ser jag med värme tillbaka på alla år där jag ofta flera gånger i veckan, samtalat med Lasse om stort och smått som hör till föreningslivet och den njursjukdom som för många år sedan fick våra vägar att korsas. För oss inom Njurföreningen känns saknaden stor efter Lasse men vi har honom bevarad i våra minnen. På styrelsens vägnar genom Per Zimmerman, ordförande Njurföreningen Örebro län Årsmötet den 2 mars 2014

4 4 Årsmötet mars 2014 Söndagen den 2 mars samlades vi, 24 medlemmar, i Hovsta församlingsgård för att genomföra årsmötet. Vi började med lite enklare förtäring innan vi övergick till årsmötesförhandlingarna under ordförandeskap av Per Zimmerman och med Anne Pettersson som sekreterare. Årsmötet började med att vi höll en tyst minut för de under året avlidna medlemmarna och ordföranden höll en kort parentation över Lasse Pettersson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Tre styrelseledamöter avgick ur styrelsen, Lasse Pettersson som avlidit, Sten Åke Gustavsson efter 25 år i styrelsen och Gunnar Elfström vilka båda avtackades. Nya i styrelsen blev Gerd Engman, valdes till vice ordförande, Alf Eriksson, valdes till vice kassör och Stig Johansson, suppleant. Som ny kassör valdes Nils Erik Berg. Årsmötet avslutades med att trubaduren Håkan Isacsson underhöll med visor och roliga historier, allt mycket uppskattat. Till kaffet hade vi lotterier med skänkta priser varför föreningens kassa tillfördes några hundralappar./per Z Ny styrelseledamot Jag heter Alf Erikssohn och är 68 år (fyller snart 69) och är från i år ny medlem i styrelsen i Njurföreningen Örebro län. Jag är värmlänning från början men bosatt i Örebro sen 34 år tillbaka. Bor tillsammans med min fru i villa på öster i Örebro. Vi har två utflugna barn. En nefrit har tärt på mina njurar sen jag var ung var mina värden så dåliga att det var dags för dialys. Jag hade PD (påsdialys) i 20 månader innan jag i januari 2003 fick min nya nekronjure på Akademiska i Uppsala. Den har hittills fungerat oklanderligt. Så jag mår för närvarande mycket bra./alf E Påminnelse om medlemsavgiften för 2014 Det är fortfarande ca 40 medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften för I dessas kuvert har vi lagt med ett inbetalningskort med vilket årsavgiften, 200 kr och 50 kr för hemmavarande barn under 18 år, kan inbetalas. Bättre sent än aldrig är väl ett uttryck som i sammanhanget passar väldigt bra!! Ni vet: ju fler medlemmar desto starkare hörs våra röster./per Z Ansökan till föreningens stödfond Medlemmar kan ansöka om fondmedel vid två tillfällen per år, senast den 30 april respektive den 31 oktober. När ansökan har kommit in till föreningens ordförande kommer den att prövas i en särskild beredningsgrupp bestående av några ledamöter i föreningsstyrelsen och av några personal från njursjukvården. Gruppen lämnar ett förslag som föreningsstyrelsen har som underlag när de beslutar om bidrag skall beviljas eller ej.

5 5 Ansökningsblankett finns hos kuratorerna inom njursjukvården vid USÖ och Karlskoga lasarett. Blanketten och fondens stadgar finns dessutom på vår hemsida: njt.njurforbundet.se under rubriken Stödfonden. OBS! Av ansökningsblanketten framgår bland annat att intyg från kurator eller läkare är en obligatorisk uppgift att bifoga ansökan./per Z Dialysen i Lindesberg vad händer? Projektledaren för dialysen i Lindesberg: Vi är i fas med tidsplaneringen. Premiären av Lindesbergs satellitmottagning för dialys närmar sig med stormsteg. T-Journalen frågade Jasmina Hadzijusufovic, projektledare för den nya dialysverksamheten samt biträdande avdelningschef på USÖ:s dialysmottagning, hur arbetet fortskrider. - Vi är faktiskt i fas med tidsplaneringen och byggprocessen flyter på bra. I början av maj så börjar det jobbas med inventarier, möbler och förråd. Så det tänkta premiärdatumet den 1 september kommer att hållas? - Ja, det gör det. Den 29 augusti kommer det att vara invigning för sjukhuspersonalen och då kommer också landstingsstyrelsens ordför ande Marie-Louise Forsberg-Fransson att inviga avdelningen. Dagen därpå kommer vi sedan att ha öppet hus för allmänheten. Sedan blir den 1 september den första riktiga dagen för de aktuella patienterna att börja köra dialys. Den 8 maj kl. 18 kommer det att anordnas en öppen föreläsning med Daniel Delnavaz, han kommer att bli avdelningschef för avdelningen, om dialysbehandling och njursvikt. Hur många och vilka patienter är det som blir aktuella för avdelningen? - Det rör sig om tio patienter. Urvalet kommer att ske rent geografiskt i den norra länsdelen. Sedan är det också en del medicinska kriterier eftersom det Jasmina Hadzijusufovic endast är en s k satellitmottagning. Det innebär att det medicinska ansvaret kommer att ligga hos njurläkarna i Örebro. Initialt kommer det att vara Ursula Wopenka och Piotr Jakuszewski. De här läkarna kommer att finnas på plats en till två gånger per vecka i Lindesberg. I övrigt sker all kontakt med läkarna via telefon. Det gör att urvalet kommer att ske bland patienter som är medicinskt stabila, där man kan säga att dialysen flyter på bra utan större problem och att man inte har så mycket andra vårdkontakter. Mottagningen kommer att vara väldigt modern jämfört med många andra dialysmottagningar. Bl a så kommer man att ha en ipad vid dialysplatsen istället för en TV. Hur har ni tänkt där? - När man bygger nytt behöver man också tänka nytt. Jag förstår att du tänker på

6 6 att det är många äldre patienter. Men vi ser det som så att likaväl som vi kan lära patienterna att hantera en TV kan vi lära dem att hantera en ipad. Dessutom kommer de förutom att kunna titta på TV i den också kunna surfa och få information från avdelningen som till exempel veckans matsedel. Är det tänkt att den här avdelningen ska kunna expandera? - Ja, det är det. Från början var det egentligen tänkt att den skulle byggas för sexton patienter. Men det där är alltid en budgetfråga. Tanken är dock att man ska kunna bygga ut den./mikael Löwengren (text och bild) Nytt från Njurförbundet Insamlingsstiftelsen Njurfonden Denna stiftelse har nu kommit igång och har sedan årsskiftet ett 90-konto med bankgironummer och plusgironummer Nu finns även eget telefonnummer direkt till fonden, Pressinformation hölls om fonden den 4 april i samband med att den Nationella Njurkonferensen i Göteborg inleddes. Informationsinsatserna om Njurfonden har inletts nu i april. Bland annat kommer samtliga begravningsbyråer i Sverige att via brev informeras om att Njurfonden finns till. Information om Njurfonden finns på Förbundsstyrelsen har beslutat att gåvor och arv till Njurförbundet med forskningsändamål skall överföras till Njurfonden. Njurförbundets ungdomsverksamhet 25 år. Inför ungdomsverksamhetens 25-årsjubileum i år ville en del av de tidigare ungdomarna som varit aktiva i verksamheten hålla en återträff i maj detta år. Den skulle hållas tillsammans med den ungdomsgrupp som nu är aktiva. Tyvärr gick inte detta att förverkliga trots att det verkligen vore värt att fira att ungdomsverksamheten funnits inom Njurförbundet i 25 år. Dessbättre, får man förstås säga, är det inte så många ungdomar som har njurproblem så denna verksamhet måste arrangeras på riksplanet. I vår egen regionförening har vi några ungdomar som medlemmar. I varje nummer av Njurfunk finns adresser, kontaktpersoner m.m. till både Ungdomsgruppen och till Barn- och Föräldraguppen. Båda dessa grupper har planer på att ansöka om pengar från Allmänna arvsfonden för att stärka verksamheterna. Väntelista för njurtransplantationer Förbundsstyrelsen har begärt in uppgifter om de väntetider för njurtransplantationer som just nu råder vid landets olika transplantationscentra. Frågan om en gemensam väntelista, så är det alltså inte nu, har diskuterats och förbundsstyrelsen vill att en förutsättningslös utredning genomförs. Frågan har tagits upp med Socialstyrelsen som, med hänvisning till det kommunala självstyret, inte vill yttra sig i frågan.

7 7 Styrelsen Njurföreningen Örebro län 2014 Ordförande Per Zimmerman Tel.: Malmgatan (mob.) ÖREBRO Vice ordf. Gerd Engman Tel.: , Järnvägsgatan 25 B ÖREBRO Kansliansvarig Göran Molin Skäpplandsgatan ÖREBRO Kassör Nils Erik Berg Tel.: , (föreningen) Lövskogsvägen ÖREBRO Vice kassör Alf Eriksson Tel.: , (stödfonden) Kaplansgatan ÖREBRO Sekreterare Anne Pettersson Tel.: Vasagatan ÖREBRO Ledamot Poul Madsen Tel.: Groddvägen KARLSKOGA Ledamot Stefan Kjaergaard Tel.: Hjortstorpsvägen 6 (6 tr) ÖREBRO (arbetet tisd och onsd) Ledamot Mikael Löwengren Tel.: (klubbmästare) Tegelgatan 3 C ÖREBRO Suppleant Stig Johansson Tel.: Kårsta LILLKYRKA Ver

8 8 INBJUDER TILL MEDLEMSUTFLYKT TID: Lördagen den 24 maj 2014 RESMÅL: Askersund och Stjärnsunds slott AVRESA: Samåkning med egna bilar, samling vid Södra station kl Avresa kl KOSTNAD: 200 kr för medlem som betalas vid avresan PROGRAM Samling vid Södra station Avresa med egna bilar Förmiddagskaffe vid hamn-cafét Vandra runt i Askersunds centrum för de som vill Bilresa till Stjärnsunds slott där vi går på guidad tur Lunchbuffé på restaurangen i slottsträdgården Ca Lämnar vi slottet och stannar på hemvägen till vid Venus chokladfabrik ANMÄLAN Vi emotser Din anmälan som Du kan göra genom att sända in nedanstående talong till Per Zimmerman eller ringa till: Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro. Tel.: alt Din anmälan vill vi ha senast fredagen den 17 maj! Vid förhinder i sista stund (sjukdom) - meddela detta till Per Zimmerman! MYCKET VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN! Klipp här!. Avskiljes och sändes till Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Jag anmäler...personer till medlemsutflykten till Askersund/Stjärnsunds slott lördagen den 24 maj Jag har egen bil och kan ta med ytterligare st personer i min bil. Reseersättning, 18 kr/mil, utgår och reseräkning tillhandahålls vid utflykten. Namn:.. Telefonnr:

T-Journalen. Säfstaholms slott

T-Journalen. Säfstaholms slott 1 T-Journalen År 2015 Nr 2 april Säfstaholms slott Nu är det dags för den vårliga medlemsutflykten som denna gång går till Säfstaholms slott utanför Vingåker, lördagen den 23 maj 2015. Mer om anmälan,

Läs mer

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12).

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). 1 T-Journalen År 2013 Nr 2 maj T-Journalens innehåll i detta nr: se sid 2 Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). Vår vid Svartån och sjösättningen

Läs mer

År 2015 Nr 1 februari

År 2015 Nr 1 februari 1 T-Journalen År 2015 Vinterfrukt? Nr 1 februari Foto: Per Z OBS!! På sid 11 finns inbjudan till ÅRSMÖTE söndag den 8 mars kl. 12.00! Med detta nummer medskickas även inbetalningskort för medlemsavgift

Läs mer

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt 1 T-Journalen År 2016 Nr 1 februari Har Peter Flack blivit medlem i njurföreningen? Nej, så är det inte. Däremot har han tackat ja till att komma och underhålla vid föreningens årsmöte söndagen den 13

Läs mer

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson.

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson. 1 T-Journalen År 2012 Nr 2 april Något av innehållet i detta nr: OBS! På sista sidan finns inbjudan till en medlemsträff tisdagen den 8 maj kl. 18.00. Om anmälan, program och plats se sid. 16! Om övrigt

Läs mer

T-Journalen. En fjäril gör ingen sommar..

T-Journalen. En fjäril gör ingen sommar.. 1 T-Journalen År 2014 Nr 3 september En fjäril gör ingen sommar.. Foto: Per Z Innehållet i detta nummer av T-Journalen, se sid 2. Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, 703 54 Örebro Föreningslokal:

Läs mer

T-Journalen. Hösten nalkas i Karlslunds trädgård.

T-Journalen. Hösten nalkas i Karlslunds trädgård. 1 T-Journalen År 2015 Nr 3 oktober Hösten nalkas i Karlslunds trädgård. Foto: Per Z Innehållet i detta nummer: Sid 2-3: Ordföranden har ordet om medlemsvärvning. Sid 3-4: Om den senaste medlemsutflykten.

Läs mer

Fjällsjö i Grövelsjön

Fjällsjö i Grövelsjön 1 T-Journalen År 2017 Nr 2 april/maj Fjällsjö i Grövelsjön Foto: Per Z Medlemsutflykt lördag den 20 maj till Nobels Björkborns herrgård i Karlskoga med guidad rundtur. Vi avslutar med gemensam lunch i

Läs mer

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare och Anne Pettersson

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare och Anne Pettersson 1 T-Journalen År 2012 Nr 1 februari Något av innehållet i detta nr: Viktigast i detta nummer är att det på sista sidan, sid 12, finns en kallelse/inbjudan till årsmötet lördagen den 10 mars, som vanligt

Läs mer

7 8 58, B,

7 8 58, B, 1 T-Journalen År 2016 April 2015 Nr 2 maj Foto: Per Z Innehållet i detta nummer: Medlemsutflykt till Ässundet lördagen den 28 maj, se mera på sista sidan! På sid 2-3 framför ordföranden synpunkter och

Läs mer

T-Journalen. T-Journalens innehåll detta nr: Sid 2-3, ordf har ordet. Sid 3-4, välbesökt medlemsmöte den 15 maj. Sid 4-5,

T-Journalen. T-Journalens innehåll detta nr: Sid 2-3, ordf har ordet. Sid 3-4, välbesökt medlemsmöte den 15 maj. Sid 4-5, 1 T-Journalen År 2012 - Nr 3, augusti Medlemsutflykt 15 september till Grythyttan, se sista sid 12. Många dialyspatienter tvingas till kommunarrest i sommar! Se sid 6-7 Dialysenhet i Lindesberg?, Se sid

Läs mer

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur!

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur! 1 T-JOURNALEN Årgång 2010 Nr 3 augusti Något av innehållet i detta nr: Föreningen inbjuder till medlemsträff lördagen den 25 september i Karlslund. Läs mera om program, tider, anmälan, pris m.m. i inbjudan

Läs mer

Medlemsavgiften för 2013 Ansökan till föreningens fond

Medlemsavgiften för 2013 Ansökan till föreningens fond 1 T-Journalen År 2013 Nr 1 januari Dags för årsmöte söndagen den 10 mars! Kallelse/inbjudan finns på sista sidan! Skidtur i Kilsbergen Foto: Malin H Mer av T-Journalens innehåll i detta nr: Sid 2-3; ordföranden

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 2 - april/maj

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 2 - april/maj 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 2 - april/maj Innehållet i detta nr av T-Journalen: OBS! Medlemsträff den 27 maj Som bilaga till detta nr av T-Journalen finns en inbjudan till en medlemsträff onsdagen

Läs mer

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Välkommen in Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Upptäcks njurproblemen tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Läs mer

T-Journalen. OBS! Årsmöte söndag 2 mars mars. Äntligen vinter tycker somliga

T-Journalen. OBS! Årsmöte söndag 2 mars mars. Äntligen vinter tycker somliga 1 T-Journalen År 2014 Nr 1 januari Vad finns att läsa i detta nummer? Se sid 2! OBS! Årsmöte söndag 2 mars mars Äntligen vinter tycker somliga Foto: Per Z Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan

Läs mer

Årgång 2010 Nr 4 oktober/november Något av innehållet i detta nr:

Årgång 2010 Nr 4 oktober/november Något av innehållet i detta nr: 1 T-Journalen Årgång 2010 Nr 4 oktober/november Något av innehållet i detta nr: Vad skall vi göra med kroken? Eller man skall väl smida medan järnet är varmt? På sid 10 får ni förklaring på denna något

Läs mer

Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9

Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9 1 T-Journalen Årgång 2011 Något av innehållet i detta nr: Nr 3 september Varför denna bild på vårt vackra slott? På sid 16 kan Du läsa mer om den medlemsträff som äger rum lördagen den 8 oktober med rundvandring

Läs mer

T-Journalen. Vårdträdet - den 200-åriga gamla oxeln. Innehållet i detta nummer av T-Journalen, viktigast se sista sidan!

T-Journalen. Vårdträdet - den 200-åriga gamla oxeln. Innehållet i detta nummer av T-Journalen, viktigast se sista sidan! 1 T-Journalen År 2014 Vårdträdet - den 200-åriga gamla oxeln Nr 4 november Foto: Per Zimmerman Innehållet i detta nummer av T-Journalen, viktigast se sista sidan! Det är dags för föreningens julbord lördagen

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

T J O U R N A L E N. Julstämning med sjön Lången som bakgrund

T J O U R N A L E N. Julstämning med sjön Lången som bakgrund 1 T J O U R N A L E N Årgång 2010 Nr 1 - februari Innehållet i detta nr av T-Journalen: På sid 2 funderar vår ordförande omkring vädrets påverkan på rekryteringen av med- lemmar till Njurföreningen. Hur

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Årgång 2011 Nr 2 maj Något av innehållet i detta nr: medlemsträff tisdagen den 7 juni kl.18.00 sid 2 sid 12 sid 3 sid 12-17 sid 4.

Årgång 2011 Nr 2 maj Något av innehållet i detta nr: medlemsträff tisdagen den 7 juni kl.18.00 sid 2 sid 12 sid 3 sid 12-17 sid 4. 1 T-Journalen Årgång 2011 Nr 2 maj Något av innehållet i detta nr: Välkomna till en medlemsträff tisdagen den 7 juni kl.18.00. Temat för denna träff blir de nya sjukförsäkringsbestämmelserna som infördes

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 3 - augusti

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 3 - augusti 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 3 - augusti Innehållet i detta nr av T-Journalen: Inbjudan till medlemsträff lördagen den 26 september Med detta numer av T-Journalen bifogas en inbjudan till medlemsträff

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2014 Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation organiserad under Parkinsonförbundet. I länet finns tre

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ytterligare skäl för att du skall bli medlem Du är välkommen att deltaga i Hjärt- och Lungsjukas olika aktiviteter och cirklar.

Ytterligare skäl för att du skall bli medlem Du är välkommen att deltaga i Hjärt- och Lungsjukas olika aktiviteter och cirklar. HÖSTPROGRAMMET 2017 1 Du är välkommen till oss Hos oss kan du hitta någon att prata med, någon som lyssnar och som har samma erfarenheter av sjukdomen som du har. Det är medlemmarnas samlade livserfarenheter

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Styrelsemöte protokoll nr: 38

Styrelsemöte protokoll nr: 38 Hans Svensson 2005-06-14 Sid 1 (5) Styrelsemöte protokoll nr: 38 Tid: 2005-06-14 Plats: Telefonmöte Närvarande: Lasse Lähnn ordf, Rolf Palmqvist vice ordf., Hans Svensson ord, Göran Bengtsson ord., Peter

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen.

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen. OMSORGSNÄMNDEN Ansökan om bidrag för sociala föreningar 2017 Anvisningar Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för sociala föreningar. Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Program för våren 2018

Program för våren 2018 Avdelning 267 av SPF Seniorerna Program för våren 2018 Tisdag 16 januari kl. 11.00 Medlemsmöte Lilla Murgrönan 1700-talets Mozart Bengt Jonshult, vissångare och 1700-talskännare. Känd för många Salemsbor

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Du är välkommen till oss

Du är välkommen till oss HÖSTPROGRAMMET 2016 1 Du är välkommen till oss Hos oss kan du hitta någon att prata med, någon som lyssnar och som har samma erfarenheter av sjukdomen som du har. Det är medlemmarnas samlade livserfarenheter

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Gott nytt år! Gott nytt verksamhetsår!

Gott nytt år! Gott nytt verksamhetsår! NUMMER 1 januari 2013 Gott nytt år! Vi vill börja det nya året med att slå ett slag för våra hemsidor. Många föreningar och distrikt är nu igång med sina hemsidor och vårens aktiviteter fylls på. Det ser

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

T-Journalen. Klädesholmen en augustikväll

T-Journalen. Klädesholmen en augustikväll 1 T-Journalen År 2016 Klädesholmen en augustikväll Nr 3 september Foto: Per Z Innehållet i detta nummer: I detta nummer finns en del fakta som är bra för alla oss njursjuka att känna till. Glöm inte talesättet

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer