SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET"

Transkript

1 UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION Göteborg Sweco Infrastructure AB ra01s Anders Mattsson Uppdragsnummer SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 2 Godsslag 2 3 Beskrivning av gods i hamnar Karlstads hamn Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg och Trollhättan Övriga hamnar Gruvön Skoghall Hönsäter Total godsvolym 11 4 Volym för olika godsslag Oljeprodukter Bulkgods Styckegods Trävaror Massaved Massa och papper Kemiska produkter Containers 20 5 Volym för olika godsslag Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Trollhättan Övriga hamnar Gruvön Åmål Skoghall Hönsäter 22 6 Anlöp, fartygsstorlekar och laster Anlöp Fartygsstorlekar Last i de olika hamnarna Analys av varifrån fartygen kommer och vart de går (origindestination) Olja och andra flytande produkter Bulkgods Styckegods Trävaror 27 SWECO AB (publ) II

3 6.4.5 Massaved Massa och papper Kemiska produkter 28 7 Möjliga scenarion Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar Troligt scenario Maximalt scenario för tidsperioden Fartygsstorlek, laststorlek och transportmönster i framtiden Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar Fartygsstorlekar Laststorlekar Origin-Destination 38 9 Transport över andra hamnar än de i Vänern Utgångsdata för beräkningar av kostnader för sjötransporter Kostnader för sjötransporter Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar 46 III

4 1 Inledning Utredningen avser att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad slussarna i i jämförelse med att någon utbyggnad inte sker och att den kommersiella trafiken genom slussarna upphör Slusskamrarna i kommer vid utbyggnaden att få nedanstående dimensioner: Längd 135 m Bredd 16,5 m Djup 5,4 m Det finns fem större hamnar i Vänern, Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Dessa hamnar ingår i Vänerhamn AB. I övrigt finns flera andra hamnar i Vänern oftast förbundna med industrier såsom Gruvön med Billerud och Skoghall med Stora Enso. Andra hamnar är Hönsäter, Mariestad och Åmål. Hamnarna har på senare tid varit inriktade på att ta hand om behovet från industrierna i upplandet och för att betjäna jordbrukssektorn. Den totala godsvolymen över de fem hamnarna i Vänerhamn har avtagit från drygt 3,3 Mt år 1993 till ca 1,6 Mt år 2008, se Diagram 1. Uppgifterna härrör från SWECOs tidigare insamlade statistik, statistik från Vänerhamn för 1990-talet samt detaljerad statistik från Vänerhamn för de senaste 10 åren. Godsvolymen över övriga hamnar i Vänern visar dock en stigande tendens från ca 0,3 Mt år 1993 till ett högsta värde om ca 0,9 Mt år Den totala volymen över hamnarna i Vänern avtar dock kraftigt från ca 3,6 Mt år 1993 till ca 2,4 Mt år SWECO AB (publ) 1 (46)

5 Diagram 1 Godsvolym över hamnar i Vänern Hamnar i Vänern, Volym Totalt Vänerhamn Totalt Övriga hamnar Totalt Alla hamnar Volym, t Godsslag Statistiken från Vänerhamn är detaljerad avseende de typer av gods som hanterats i de olika hamnarna. För att renodla bedömningen av godset över olika hamnar har nedanstående huvudgrupperingar avseende godsslag använts: Oljeprodukter Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter med underrubrikerna Massaved och Massa och Papper Kemiska produkter I oljeprodukter ingår raffinerade produkter som diesel och bensin samt även metanol. Bulkgodset är gods som transporteras löst i fartygens lastrum och som huvudsakligen lossas eller lastas med kran utrustad med gripskopa. En mängd olika produkter faller under denna rubrik såsom: 2 (47)

6 Jordbruksprodukter som gödning, fodervaror och spannmål Kol och koks Olika malmer som zink- och blyslig Flis Gatsten Skrot Olika industriråvaror och produkter som kvartsit, malmer och ferrolegeringar Urea Salt Styckegodset omfattas av gods i containers samt järn och stål, tackjärn m.m. Trävaror exporteras huvudsakligen i buntar. Endast virke till bortre Asien samt Afrika transporteras i containers Massaved kommer som bulk oftast från andra sidan Östersjön. Fartygen utgjordes tidigare av enkla ryska fartyg men idag transporteras massaveden oftast i modernt bulktonnage. Massa och papper går ofta i containers men transporteras även som styckegods som lastas med kran. Kemiska produkter slutligen oftast i flytande form utgörs ofta av industriråvaror eller industriprodukter. Exempel på dessa produkter är vattenglas och animaliskt fett. 3 Beskrivning av gods i hamnar De befintliga slusskamrarna i har en längd av 89 m, en bredd av 13,4 m och ett djup av 5,4 m, vilket tillåter fartyg med en största längd av ca 88,5 m. en största bredd av 13,2 m samt ett maximalt djupgående av 5,4 m att nå Vänern. 3 (47)

7 3.1 Karlstads hamn Sjögodsvolymen har under en följd av år avtagit från totalt ca t år 1992 till ca t år 2008, se Diagram 2. Den största volymen har utgjorts av oljeprodukter som minskade från ca t år 2003 till ca t år En topp inträffade dock år 2000 med en total oljevolym av ca t. En annan stor vara är skogsprodukter som fallit från ca t under början av 90-talet till ca t år Trävaror har haft en stor volym, ca t under år 1991 och 1992 för att minska till under t förra året. Diagram 2 Godsvolym över Karlstad, Karlstad, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter Kem. produkter Sammanfattningsvis gäller att Karlstads hamn idag främst hanterar oljeprodukter och skogsprodukter. Den sjöburna godsvolymen över hamnen har minskat kraftigt. Under år 2008 utgjorde importgodset 43 % av godsmängden under, medan exportgodset uppgick till 57 %. 4 (47)

8 3.2 Kristinehamn Liksom för Karlstads hamn har godsvolymen över Kristinehamn minskat i hög grad. Den totala volymen som under 1988 uppgick till ca t minskade till ca t under år 2008, se Diagram 3. Diagram 3 Godsvolym över Kristinehamn, Kristinehamn, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter Kem. produkter Oljeprodukter var under tiden fram till 1990-talet den största varan, som högst ca 0,19 Mt år 1988 för att därefter minska till ingenting från och med år Trävaruexport utgör idag den största volymen med t/år. Denna export varierar dock kraftigt från en största volym av ca t år Likaledes har volymen av skogsprodukter varit stor, ca t år 1996 för att därefter falla till ca t år Hamnen hanterar även en del bulkgods, ca till t under senare år. Bulkgodset utgörs främst av spannmål och urea vardera med t/år. Under år 2008 utgjorde importgodset 34 % av volymen, medan exportgodset var 66 %. 5 (47)

9 3.3 Otterbäcken Otterbäcken är en hamn som nästan enbart hanterar bulkgods, se Diagram 4. Den totala godsvolymen har varit något ökande från 1994 då ca t gick över Otterbäcken till ca t år Diagram 4 Godsvolym över Otterbäcken, Otterbäcken, Volym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Den största mängden gods kommer från en bly- och zinkgruva i Zinkgruvan. Under senare år har blyslig och zinkslig som kommer därifrån uppgått till i genomsnitt ca 0,18 Mt/år. Tendensen för detta gods är att volymen är svagt ökande. Enligt årsredovisningar från Lundin Mining som äger gruvan kommer den att användas i ytterligare ca 15 år då de beräknade reserverna bedöms ha tagit slut. Betydande mängder glasskärv, ca t/år samt salt, ca t/år, och bränd kalk, ca t/år går även över hamnen. Import- och exportgodset uppgick till 14 respektive 86 % av godsvolymen under år Otterbäcken är alltså en typisk exporthamn. 6 (47)

10 3.4 Lidköping Även Lidköping är en hamn för nästan enbart bulkgods, se Diagram 5. Den totala godsvolymen över hamnen har minskat något från ca t år 1993 till ca t är Minskningen beror huvudsakligen på att oljehanteringen som år 1993 uppgick till ca t har reducerats till mindre än t år Diagram 5 Godsvolym över Lidköping, Lidköping, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Det är främst två stora grupper av bulkgods, jordbruksprodukter och kol-koks, som är intressanta. De förstnämnda som omfattar fodervaror, gödning och spannmål har minskat något från ca t år 2003 till t år Godsvolymen för dessa produkter har dock varierat kraftigt för 10-årsperioden , mellan ca och t/år. Variationen kan eventuellt bero på skiftande skördeutfall. Lidköpings hamn är en stor lossningshamn för kol och koks. Importen av dessa varor har varit något stigande från ca t år 1998 till ca t år Andra större bulkgodsvolymer hanteras över hamnen som anorthosit, som är en bergart, och gipssten. Mängderna uppgick till ca respektive t under förra året. 7 (47)

11 Importen uppgick år 2008 till 63 % av godsvolymen, medan exportgodset utgjorde 37 % 3.5 Vänersborg och Trollhättan Hamnarna i Vänersborg och Trollhättan har behandlats gemensamt eftersom de ligger nära varandra och att godsflödet över Trollhättan idag är försumbart. Godsvolymen över dessa hamnar har minskat mycket kraftigt från en maximal volym om ca t år 1993 och 1994 till ca t år 2008, se Diagram 6. Under de senaste åren har inget gods gått över Trollhättans hamn. Diagram 6 Godsvolym över Vänersborg och Trollhättan, Vänersborg+Trollhättan, Godsvolym, ton Totalt Bulkgods Styckegods Kem. produkter Det är huvudsakligen bulkgods som hanteras i dessa hamnar. Från en bulkvolym om ca t år 1993 och 1994 minskade volymen till ca t år Bulkgodset utgörs främst av koks och ferrolegeringsprodukter med en volym för år 2008 av ca respektive t. I övrigt utgjordes bulkgodset av industriråvaror. Huvudsaklig nyttjare av Vänersborgs hamn är Vargön Alloys. 8 (47)

12 3.6 Övriga hamnar Övriga nedan beskrivna hamnar i Vänern med relativt stora godsvolymer är: Gruvön Skoghall Hönsäter Dessa hamnar ingår inte i Vänerhamn AB som dock är verksamt i hamnarna. Vidare finns hamnar i Mariestad, Åmål, Säffle och Älvenäs. Detaljerad godsstatistik från Övriga hamnar föreligger enbart för perioden Gruvön Hamnen i Gruvön är en ren industrihamn för Billeruds AB. Godsvolymen har ökat från ca t år 2001 till som maximalt ca t år 2007, se Diagram 7. Under år 2008 minskade volymen till ca t. Diagram 7 Godsvolym över Gruvön, Gruvön, Volym ton Totalt Olja Trävaror Massaved Skogsindustri Under de senaste ca åtta åren har godsvolymen huvudsakligen utgjorts av massaved med en största volym om ca t år Denna volym har därefter minskat till ca t år (47)

13 Hamnen lastar även ut trävaror med en ganska konstant volym om ca /år. Massa och papper exporteras också med en genomsnittlig omsättning om ca t/år. Hamnen tar in oljeprodukter om t/år. Över Gruvön importerades 77 % av volymen under år 2008, medan 23 % exporterades Skoghall Skoghalls hamn nyttjas främst av Stora Enso för att ta in industriråvaror och oljeprodukter. Under första hälften av 2000-talet omsatte hamnen ca t/år vilket under senare hälften av årtiondet minskat till ca t/år, se Diagram 8. Diagram 8 Godsvolym över Skoghall, Skoghall, Volym ton Totalt Olja Bulk Kemiska produkter Bulkgods som salt och magnetit har den största volymen, varierande från ca t år 2002 till ca t år De lossade oljeprodukterna har även minskat från ca t år 2003 till ca t år Kemiska produkter har dock ökat under de senaste åren till ca t förra året. Skoghall är en typisk importhamn med en ankommande mängd av 96 % av volymen under år (47)

14 3.6.3 Hönsäter Hönsäters hamn i östra Vänern är huvudsakligen en hamn för bulkgods. Den totala godsvolymen är avtagande och minskade från t år 2001 till t förra året, se Diagram 9. Under 2006 var omsättningen nere på ca t. Diagram 9 Godsvolym över Hönsäters hamn, Hönsäters hamn, Volym ton Totalt Bulk Under det år 2008 hanterades främst fodervaror med en volym av ca t. Bentonit är också en stor produkt med omsättningen ca t år Vidare hanteras grus, ca t år Övriga icke specificerade varor har karakteriserats som styckegods. Volymen av dessa var under några år i mitten av 2000-talet relativt låg, från 15 till t. Efter år 2006 *synes denna hantering ha upphört År 2008 importerade Hönsäter 73 % av godsvolymen. Exportandelen uppgick till 27 %. 3.7 Total godsvolym Under år 2008 uppgick den totala godsvolymen över hamnarna i Vänern till ca t. Uppdelningen av gods på de olika hamnarna redovisas i Tabell 1. I denna tabell visas även ungefärlig uppdelning av inkommande respektive 11 (47)

15 utgående volym för varje enskild hamn samt även den totala fördelningen för samtliga hamnar. Tabell 1 Fördelning av gods mellan hamnar och fördelning mellan inkommande respektive utgående gods Hamn Godsvolym, t Inkom. gods, % Utg. gods, % Inkom. gods, t Utg. Gods, t Karlstad 358, ,9 204,1 Kristinehamn 222, ,80 147,0 Otterbäcken 346, ,5 298,0 Lidköping 468, ,6 46,7 Vänersborg 113, ,4 41,9 Gruvön 546, ,0 125,8 Skoghall 143, ,8 5,7 Hönsäter 31, ,6 24,3 Summa Godvolymen över Åmål har inte medtagits i beräkningen men bedöms inte ha någon betydelse för fördelningen av godset. Av Tabell 1 framgår att under 2008 uppgick den inkommande godsvolymen till ca 60 % av den totala volymen medan den utgående var ca 40 %. De fyra största importhamnarna är: Skoghall Lidköping Gruvön Vänersborg De tre största exporthamnarna är: Otterbäcken Kristinehamn Karlstad 12 (47)

16 4 Volym för olika godsslag 4.1 Oljeprodukter Oljeprodukterna över hamnarna i Vänern har minskat mycket kraftigt sedan början på 1990-talet, se Diagram 10. Diagram 10 Oljeprodukter, volym Olja, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Av diagrammet framgår att volymen oljeprodukter var ganska konstant mellan 1981 och 1995 med ca t/år. Därefter minskade volymen till ca t år Inte bara Vänerhamns hamnar tog in olja utan även övriga hamnar som Skoghall. Dagens volym över denna hamn är dock liten. Hela volymen olja är inkommande gods. 13 (47)

17 4.2 Bulkgods Volymen bulkgods har varit ganska konstant under senare år, se Diagram 12. Diagram 12 Bulkgods, volym Bulkgods, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar En viss minskning har dock skett. Denna reduktion är dock marginell och uppgår till enbart ca 0,5 % per år. Av bulkgodset var under år 2008 ca 63 % inkommande och ca 37 % utgående gods. 14 (47)

18 4.3 Styckegods Styckegodsvolymen har minskat betydligt under perioden , från ca t år 1983 till ca t år2008, se Diagram 13. Diagram 13 Styckegods, volym Styckegods, ton 100 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Under senare år har en del styckegods tagits in över Skoghall. Minskningen av styckegodsvolymen uppgår till ca 3,5 % per år. Under år 2008 inkom ca 45 % av styckegodsvolymen, medan ca 55 % var utgående. 15 (47)

19 4.4 Trävaror Statistiken för trävaror visar mycket stora variationer, se Diagram 14. En topp om ca t nåddes år 1992 för att därefter sjunka till ingenting under åren Tendensen har varit fallande under de fem senaste åren. Diagram 14 Trävaror, volym Trävaror, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Trävaror går även ut över Gruvön med ca t/år. Hela volymen trävaror bedöms vara utgående. 16 (47)

20 4.5 Massaved Under de senaste nio åren har importen av massaved uppgått till i genomsnitt ca t/år, se Diagram 15. Diagram 15 Massaved, volym Massaved, ton 300 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Under år 2000 importerade Karlstad ca t massaved. Under andra år på 2000-talet har dock importen varit lägre för att år 2008 vara nere i ca t i denna hamn. Massaved i små volymer har även gått över Kristinehamn. Den största mottagaren av massaved är Gruvön med upp till ca t år Som synes har volymen varierat kraftigt. Alla massaved var inkommande. 17 (47)

21 4.6 Massa och papper Volymen av cellulosaprodukter har varierat kraftigt, se Diagram 16. Under de senaste fyra åren har exporten över hamnarna i Vänern vuxit betydligt. Diagram 16 Cellulosaprodukter, volym Massa och Papper, ton 150 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Gruvön exporterar papper och massa. Volymen har uppgått till i genomsnitt ca t/år. Under år 2008 gick samtliga skogsindustriprodukter på export. 18 (47)

22 4.7 Kemiska produkter Volymen av kemiska produkter har varierat mycket kraftigt, se Diagram 17. Att så syns vara fallet kan bero på att statistiken ibland rubricerat kemiska produkter som bulkgods. Diagram 17 Kemiska produkter, volym Kemiska produkter, ton 100 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Bland övriga hamnar är det Skoghall som är mottagaren. Under de senaste åtta åren kan urskiljas en viss ökning av volymen. När det gäller kemiska produkter bedöms att ca 55 % var import medan 45 % utgjordes av export. 19 (47)

23 4.8 Containers Det synes som om hanteringen av sjöburna containers har reducerats i mycket stor utsträckning under de senaste 20 åren, se Diagram 18. Vänerterminalen i Karlstad hanterar dock en betydande mängd landbundna containers. Diagram 18 Container, volym Containers, TEU Totalt Vänerhamn Tidigare gick containers huvudsakligen över Karlstad. Under senare år har hanterats i Kristinehamn. Under de senaste två åren har dock inte några containers gått över denna hamn. 20 (47)

24 5 Volym för olika godsslag En kortfattad beskrivning av hamnarna i Vänern redovisas nedan med tonvikt på djup i farled och vid kajer. 5.1 Karlstad Farleden in till Karlstads hamn tillåter ett djupgående på fartyg om 5,3 m. Samtliga pirer och kajer i Oljehamnen och Yttre hamnen har ett vattendjup av 6,0 m vilket ger ett tillåtet djupgående för fartygen om minst 5,3 m. Den totala kajlängden med detta vattendjup är 910 m. En av kranarna i Karlstad kan lyfta containers, 40 fot, med en utliggning som motsvarar de fartygsbredder som kan bli aktuella vid utbyggnad av Trollhätte kanal. 5.2 Kristinehamn Farleden till hamnen tillåter fartyg med ett djupgående av 5,3 m. Oljehamnen har ett djup av 6,0 m medan kajerna i Yttre hamnen och betongkajen har ett minsta djup av 5,7 m. Fartyg med djupgående av 5,3 m kan därför nyttja hamnen. De djupare kajerna har en sammanlagd längd av 650 m. Även Kristinehamn förfogar över en kran som kan lyfta 40 fots containers. Utliggningen är dock inte tillräcklig för fartyg med bredder större än ca 14 m. 5.3 Otterbäcken Farleden in till Otterbäckens hamn tillåter ett djupgående av 5,1 m. Kajerna med en längd av 450 m har ett minsta djup av 5,5 m vilket tillåter fartyg med djupgående av 5,1 m. 5.4 Lidköping Leddjupgåendet in till Lidköping är 5,3 m. Flertalet kajer i hamnen med längden ca 960 m har ett djup av 5,7 m vilket tillåter ett djupgående av 5,3 m. Under år 2008 importerades 90 % av godsvolymen. 10 % av volymen exporterades. Lidköping är alltså en importhamn. 21 (47)

25 5.5 Vänersborg Djupgåendet i farleden till Nya hamnen uppgår till 5,3 m. En betongkaj med längden 220 m har ett djup av 5,7 m. 5.6 Trollhättan För Trollhättan är tillåtet djupgående i farleden, 5,3 m. I Stallbackahamnen finns en 167 m lång kaj med vattendjupet 5,7 m. Även andra kajer finns som är kortare än 80 m med djupet 5,7 m. 5.7 Övriga hamnar Av de övriga hamnarna i Vänern beskrivs endast nedanstående större som fortfarande är i kommersiell drift: Gruvön Åmål Skoghall Hönsäter Gruvön Farledsdjupgåendet in till Gruvön är 5,3 m. Tre pirer med en total längd av 220 m har djupet minst 6,3 m Åmål Farleden till Åmåls hamn tillåter ett djupgående av 5,3 m. Djuphamnen med en kajlängd av 90 m har ett djup av 5,7 m. Oljebryggan har samma djup Skoghall I farleden till Skoghall är tillåtet djupgående 5,3 m för torrlastfartyg, medan djupgående till Oljekajen är 4,6 m. Saltkajen med längden 80 m har djupet 5,5 m. Oljekajen har ett djup av 5,0 m Hönsäter Tillåtet djupgående i farleden till Hönsäter är endast 3,9 m. Den befintliga kajen med en längd av 145 m har ett djup av 4,2 m. 22 (47)

26 6 Anlöp, fartygsstorlekar och laster 6.1 Anlöp Med Vänerhamns statistik som underlag har antalet anlöp till hamnarna i Vänern analyserats för den senaste 12-årsperioden. I statistiken ingår förutom anlöp till de fem hamnarna som idag ingår i Vänerhamn även anlöp till övriga hamnar i Vänern. Anlöpen till samtliga hamnar har jämförts med fartygspassagerna förbi Klaffbron i. Anlöpen till hamnarna i Vänern har minskat under den senaste 12- årsperioden, se Diagram 19. Diagram 19 Anlöp till hamnarna i Vänern under Anlöp hamnar i Vänern och fartygspassager till Vänern Anlöp till hamnar i Vänern Sjöfartsverket, passager Klaffbron I diagrammet har även lagts in de senaste 12 årens passager för kommersiella fartyg förbi Klaffbron Trollhättan. Det bör noteras att två passager motsvarar en resa till Vänern. Det framgår klart att antalet hamnanlöp någorlunda följer fartygspassagerna förbi Klaffbron. Dock har förhållandet mellan hamnanlöp och resor till Vänern minskat något under perioden , från ca 1,45 till ca 1,15, vilket motsvarar en minskning med ca 2 %/år. Detta visar att tidigare var det flera fartyg som anlöpte mer än en hamn per resa till Vänern än vad fallet är idag. Dock anlöper fortfarande en del fartyg mer än en hamn per reas till Vänern. 23 (47)

27 6.2 Fartygsstorlekar Under februari, mars och början på april 2009 har ankomstlistor för fartyg till hamnarna i Vänern analyserats. I dessa listor anges fartygsnamn, ankomstdatum samt i många fall vilken hamn fartyget kommer ifrån och till vilken det ska gå. Med SWECOs fartygsdatabas och undersökningar på Internet som underlag har fartygens storlek i dwt beräknats på alla fartyg under den undersökta perioden. Medelstorleken under denna tid för fartygen till de olika hamnarna har beräknats. Tidsperioden om ca två och en halv månad kan synas väl kort men det beräknade medelvärdet bedöms ändå ge en god uppfattning om den genomsnittliga storleken på fartygen till de olika hamnarna. Antalet fartygsankomster under undersökt period uppgår till ca 130. De olika fartygen uppgick till endast ca 50 vilket visar att flera fartyg går i regelbunden trafik med flera anlöp. Medelvärdet för fartygsstorlekarna under den studerade perioden redovisas för de olika hamnarna i Tabell 2. Tabell 2 Medelstorlek för fartyg i de olika hamnarna Hamn Medelstorlek, dwt Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Gruvön Skoghall Hönsäter Medel Fartygsstorlekarna i de olika hamnarna är av samma storleksordning med undantag av de till Hönsäter. Det är troligen att det tillåtna djupgåendet i Hönsäter, 3,9 m, utgör orsaken till avvikelsen. Djupgåendet i denna hamn ger en största fartygsstorlek om ca dwt. Övriga hamnar har djup så att de kan anlöpas av Vänermaxfartyg upp till dwt. Sveriges Hamnar har statistik för Vänerhamn fram till år Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, och inte från de olika hamnarna i 24 (47)

28 intresseorganisationen. I dessa uppgifter redovisas antalet anlöp till hamnarna i Vänern respektive den sammanlagda fartygsstorleken uttryckt i bruttoregisterton, GRT. Den beräknade medelstorleken i GRT har omräknats till storlek i DWT enligt SWECO databas till ca dwt år 2007 vilket stämmer väl överens med ovan angivet värde, ca dwt, för perioden februari-början april Last i de olika hamnarna Med utgångspunkt från fartygsanlöp och årsvolymer har medellasten för fartyg på de olika hamnarna beräknats. Resultatet av denna beräkning för perioden redovisas i Tabell 3. Tabell 3 Medellaster i de olika hamnarna för perioden Medellast per fartyg, t Hamn Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Gruvön Skoghall Hönsäter Genomsnitt Några medellaster för Gruvön har inte angivits för perioden beroende på att angivna anlöp syns vara väl låga. Därför har inte angivits någon genomsnittlig laststorlek för denna period. Några tendenser för ökande eller minskande laster kan svårligen utläsas för den studerade perioden. Vid jämförelse mellan Tabell 2 och 3 kan utläsas att fartygen vanligen inte är fullastade när de kommer eller går från de enskilda hamnarna. 25 (47)

29 En del av fartygen går till två hamnar i Vänern. Enligt den senaste statistiken gör ca 15 % av antalet fartyg två hamnanlöp per Vänerresa. Därför bör medellasterna i Tabell 3 öka med ca 15 % för fartygen. 6.4 Analys av varifrån fartygen kommer och vart de går (origin-destination) Av vad som framgår av bearbetade listor över ankomster syns inte origin and destination för de olika godsslagen ha förändrats i någon nämnvärd utsträckning sedan den tidigare utredningen från år Därför har i huvudsak uppgifterna i den utredningen använts för att bedöma varifrån godset kommer och vart det går Olja och andra flytande produkter Olja tas in till flera Vänerhamnar. Huvuddelen av oljevolymen härrör från raffinaderier i Göteborg. Enstaka laster kan komma från Scanraff i Brofjorden. Andra flytande produkter, t.ex. metanol, kommer oftast från hamnar på Norges västkust, bl.a. Tananger Bulkgods De importerade gödningsämnena över Lidköping och Hönsäter kommer från hamnar i Norge samt i Nederländerna och Belgien, de s.k. ARA-hamnarna. Kol och koks till Lidköping kommer från Malmö efter omlastning där samt Polen och England. Malmer och slig över huvudsakligen Otterbäcken går till hamnar i ARAområdet. Annat bulkgods över denna hamn kan ha tyska hamnar som destination. Tillsatsmedel till papper, t ex krita, tas in över Skoghall. En stor del av dessa produkter kommer från England. Ankomstlistor för februari-mars 2009 har analyserats. Resmålen för Vänerfartygen med bulkgods redovisas i Tabell 4. Tabell 4 Resmål för Vänerfartyg med bulkgods 26 (47)

30 Destination Andel fartyg, % ARA-hamnar 31 Danmark-Skåne 26 Tyskland 19 England 7 Norge 7 ARA-hamnar är hamnar i Nederländerna och Belgien. Andra destinationer med färre anlöp är Sydeuropa, Polen och Finland Styckegods Styckegodset hanteras i Karlstad och Kristinehamn. Någon tydlig bild av hamnarna i den andra delen av sjötransporterna har inte kunnat ses. Sannolikt kan dessa hamnar ligga i områden som visas i Tabell Trävaror Den mest omfattande trävaruexporten går över hamnar i Karlstad, Kristinehamn och Gruvön. Större delen av denna export går till hamnar i England och på kontinenten, främst inom ARA-området, se Tabell Massaved Massaved importeras till bl.a. Gruvön från Baltstaterna, t.ex. hamnen i Liepaja i Lettland Massa och papper Exporten sker huvudsakligen över de hamnar som exporterar trävaror. Liksom för trävaror så går exporten av skogsprodukter huvudsakligen från hamnar nämnda ovan till England och kontinenten, i vissa fall t.o.m. ned till Spanien, se Tabell (47)

SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET

SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION Göteborg Sweco Infrastructure AB ra01s 2008-06-03 Anders Mattsson Uppdragsnummer 2342645 SWECO

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

1 INTRODUKTION 2 2 SAMMANFATTNING 3 3 DEFINITIONER 4. 4 NUVARANDE FARTYGSTRAFIK Nuvarande begränsningar 4 5 FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 5

1 INTRODUKTION 2 2 SAMMANFATTNING 3 3 DEFINITIONER 4. 4 NUVARANDE FARTYGSTRAFIK Nuvarande begränsningar 4 5 FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 5 15236-2-100-Rev 0 Page 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 2 2 SAMMANFATTNING 3 3 DEFINITIONER 4 4 NUVARANDE FARTYGSTRAFIK 4 4.1 Nuvarande begränsningar 4 5 FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 5 6 EXEMPEL

Läs mer

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Joakim Johansson och Cecilia Henriksson Inregia AB, mars 2006 på uppdrag av Norrköpings Hamn och Stuveri AB och Sjöfartsverket 2 Innehåll INNEHÅLL... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

PM 2009-06-26 SjöV, Trollhätte kanal. PM Samhällsekonomisk bedömning. 1. Inledning. 2. Identifiering av effekter

PM 2009-06-26 SjöV, Trollhätte kanal. PM Samhällsekonomisk bedömning. 1. Inledning. 2. Identifiering av effekter Samhällsekonomisk bedömning 1. Inledning Föreliggande pm utgör en samhällsekonomisk bedömning av utbyggnad av nya slussar i Trollhätte kanal, vilket utgör utredningsalternativet (UA) och nedläggning för

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Utbyggnad av slussar i Trollhätte kanal

Utbyggnad av slussar i Trollhätte kanal Samlad effektbedömning 1(10) Version: 1 Objektnr: SjöV 005 Svante Roupé 2009-08-31 Anders Ljungberg 2009-10-09 Utbyggnad av slussar i Trollhätte kanal SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Utbyggnad av nya slussar

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Stråkstudie Göta älv - Vänern. Vänersjöfartens framtid och behovet av nya slussar i Trollhätte kanal. Bertil Hallman senior utredningsledare

Stråkstudie Göta älv - Vänern. Vänersjöfartens framtid och behovet av nya slussar i Trollhätte kanal. Bertil Hallman senior utredningsledare Stråkstudie Göta älv - Vänern Vänersjöfartens framtid och behovet av nya slussar i Trollhätte kanal 2016-12-12 Bertil Hallman senior utredningsledare Hur länge kan Vänersjöfarten bedrivas i nuvarande slussar

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Fredrik Andersson, Manager Port Development Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Från byteshandel - - till handelsutbyte. Varför hamn i Göteborg? Läget Läget Läget Varför hamn i Göteborg? Vattenvägars

Läs mer

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward.

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Hur kan trafiken på Vänern utvecklas och vad säger varuägarna? Inledning. Vad är Project WaterwaysForward? Vad är skillnaden på inlandssjöfart och kustsjöfart?

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Samhällsekonomisk bedömning av en utbyggnad av farleden till Gävle hamn

Samhällsekonomisk bedömning av en utbyggnad av farleden till Gävle hamn 1 Sjöfartsverket Sjöfart och Samhälle 2009-02-04 Henrik Swahn, konsult, Sjöfartsverket redigerad version 2009-06-05 PM. Samhällsekonomisk bedömning av en utbyggnad av farleden till Gävle hamn 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00 HAMNTAXA FÖR HÄRNÖSAND Gäller från och med den 1 januari 2008. 1. FARTYG 1.1 Varje gång fartyg ankommer till eller avgår från hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller däröver per brutto

Läs mer

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Trafikslagsövergripande Stråkstudie över Vänerstråket Göteborg Vänern. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Trafikslagsövergripande Stråkstudie över Vänerstråket Göteborg Vänern. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Trafikslagsövergripande Stråkstudie över Vänerstråket Göteborg Vänern Bertil Hallman SVäpl Projektledare Trafikslagsövergripande stråkstudie av godsstråket Götaälv till Vänerhamnar. En angelägenhet för

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Remissvar dnr

Remissvar dnr Remissvar dnr 16-00810 gällande Sjöfartsverkets förslag till ny modell för farleds - och lotsavgifter Lidköping, den 25 maj 2016 Definition Med begreppet Vi samt Vi i Vänerregionen, som det refereras till

Läs mer

SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL

SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL Vår beteckning: Vänerrådet 2001, Björn

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Förslag till ny avgiftsmodell för Sjöfartsverket

Förslag till ny avgiftsmodell för Sjöfartsverket 1 (8) PM Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Thomas Ljungström, +46104784896 : Förslag till ny avgiftsmodell för Sjöfartsverket Förslaget i korthet: - Att Sjöfartsverket går vidare med

Läs mer

Mot. 1981/ Motion 1981/82 :2450. Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t)

Mot. 1981/ Motion 1981/82 :2450. Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t) Motion Mot. 1981/82 2450-2453 1981/82 :2450 Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t) Regeringens svavelproposition innebär att övergången från olja till kol hotas. Effekten av detta

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN PRISER OCH AVGIFTER gällande för verksamheten i MALMÖ HAMN Samtliga priser anges i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fartygshamnavgifter 2 2. Varuhamnavgifter 4 3. PSF

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2015-07-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

BILAGA C.5. Avfallsplan Luleå Hamn AB

BILAGA C.5. Avfallsplan Luleå Hamn AB BILAGA C.5 Avfallsplan Luleå Hamn AB 2015 Innehåll 1 Verksamhetsutövare... 1 2 Reguljärt trafikerande fartygslinjer samt återkommande fartyg... 1 3 Fartygsanlöp och kategorier... 2 3.1 Malmhamnen, Sandskär

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

BSL2020, BSL2020, Av.rest -50 %, + export. Massaved 181 203 228 188 203 208 229* 3 229. Pellets 227 234 219 239 244 233 297...* 4

BSL2020, BSL2020, Av.rest -50 %, + export. Massaved 181 203 228 188 203 208 229* 3 229. Pellets 227 234 219 239 244 233 297...* 4 BSL2020 Av.rest -50 % Av.rest -50 %, + export BSL 2020, elcert+ trp grödor/av.rest skogssekt +10 % allting samtidigt Sammanfattning I delrapport 2 av projektet BIOKONK studeras den väntade utvecklingen

Läs mer

Samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal

Samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal Samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal Juni 2000 Förord Vänersjöfarten har under senare år känt av en ökad konkurrens från jär n- vägs- och lastbilstransporter. Sjöfartens

Läs mer

Datum. En beskrivning av den nya avgiftsmodellen bifogas.

Datum. En beskrivning av den nya avgiftsmodellen bifogas. 1 (12) Stab Sjöfartspolitik Handläggare, direkttelefon 2016-03-07 : 16-00810 Thomas Ljungström, +46104784896 PM Konsekvensutredning med anledning av nya föreskrifter för farledsavgift samt för tillhandahållande

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Synpunkter inom ramen för tidigt samråd enl miljöbalken för planerad utbyggnad av hamn i Nynäshamn, Norvikudden

Synpunkter inom ramen för tidigt samråd enl miljöbalken för planerad utbyggnad av hamn i Nynäshamn, Norvikudden Till Stockholm, 15 september 2005 SWECO VIAK AB Petra Carlén Box 34044 100 26 Stockholm Synpunkter inom ramen för tidigt samråd enl miljöbalken för planerad utbyggnad av hamn i Nynäshamn, Norvikudden Sammanfattning

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Förslag till ändrade farledsavgifter från den 1 januari 2015

Förslag till ändrade farledsavgifter från den 1 januari 2015 1 (5) Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-10-06 : 14-02372 Thomas Ljungström, +46104784896 PM Förslag till ändrade farledsavgifter från den 1 januari 2015 Sjöfartsverket ger i denna

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Hamnutredning Östra Saltängen i Norrköpings hamn

Hamnutredning Östra Saltängen i Norrköpings hamn Hamnutredning Östra Saltängen i Norrköpings hamn Förord På uppdrag av Norrköpings kommun och Norrköpings hamn och Stuveri genomförde Vectura under sommaren 2013 en hamnutredning kring verksamheten och

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Sjöburen handel och tonnageutveckling 16 Prognoser för fartygsefterfrågan 22

Sjöburen handel och tonnageutveckling 16 Prognoser för fartygsefterfrågan 22 nehål FÖRORD Il INLEDNING 13 KAPITEL l. DEN FRAMTIDA EFTERFRÅGAN PÅ FARTYG 16 Sjöburen handel och tonnageutveckling 16 Prognoser för fartygsefterfrågan 22 KAPITEL 2. DEN S'VENSKA VARVSINDUSTRINS MARKNADER

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

VAD HÄNDER OM HANDELS SJÖFARTEN TILL OCH FRÅN VÄNERN UPPHÖR? En regionalekonomisk konsekvensanalys

VAD HÄNDER OM HANDELS SJÖFARTEN TILL OCH FRÅN VÄNERN UPPHÖR? En regionalekonomisk konsekvensanalys VAD HÄNDER OM HANDELS SJÖFARTEN TILL OCH FRÅN VÄNERN UPPHÖR? En regionalekonomisk konsekvensanalys Inför den nationella transportplanen (NTP:n) har Trafikverket gjort en åtgärdsvalsstudie för slussarna

Läs mer

Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso

Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso Samverkansområdet Transporter Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso I projektet har ingått: Projektledare Mats Westerlund, VV Anders Svenson, BV Sakkunnig Anders Clason, StoraEnso

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Förslag till ny avgiftsmodell

Förslag till ny avgiftsmodell Förslag till ny avgiftsmodell Inklusive konsekvensutredning av Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farledsavgift 1 (53) Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Ökad sjöfart samt utveckling av hamnverksamheten i norra Vänern

Ökad sjöfart samt utveckling av hamnverksamheten i norra Vänern Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-05-26 Ks/2015:196 Sida 1(4) Ökad sjöfart samt utveckling av hamnverksamheten i

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

REGERINGSUPPDRAG ANALYS AV UTVECKLINGSPOTENTIALEN FÖR INLANDS- OCH KUSTSJÖFART I SVERIGE

REGERINGSUPPDRAG ANALYS AV UTVECKLINGSPOTENTIALEN FÖR INLANDS- OCH KUSTSJÖFART I SVERIGE SJÖFARTSVERKET DNR 16-00767 REGERINGSUPPDRAG ANALYS AV UTVECKLINGSPOTENTIALEN FÖR INLANDS- OCH KUSTSJÖFART I SVERIGE UNDERLAGSRAPPORT 3 FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEDRIVA INLANDS- OCH KUSTSJÖFART

Läs mer

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Budgetsaldo vägtrafik 2014 Statens inkomster CO2+energiskatt diesel 17,5

Läs mer

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström,

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström, 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon 2004-09-08 Dnr: 030501-03-02446 Thomas Ljungström, 011-19 15 58 PM Nya farledsavgifter I regeringsbeslut den 19 februari 2004 gavs Sjöfartsverket i

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart. Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter november 2016

Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart. Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter november 2016 Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter 2016 10 november 2016 Bakgrund Politiska målsättningar I Sverige: använda sjötransporter för att avlasta landinfrastrukturen

Läs mer

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping Transportslag Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter 1 Vägtransporter 2 Lastbilstransporter Explosionsartad utveckling Effektivitetsökning genom större fordon och fordonskombinationer Vägarnas beskaffenhet

Läs mer

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK TRANSPORT OCH TURISM FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

Läs mer

Hamnar en kommunal angelägenhet?

Hamnar en kommunal angelägenhet? Hamnar en kommunal angelägenhet? Hamnar är en del av infrastrukturen Järnväg och väg planeras av statliga myndigheter, hamnar av kommunala bolag Hamnar fungerar inte utan bra infrastruktur som ansluter

Läs mer