Rapport Projektarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Projektarbete"

Transkript

1 Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan Mattias Sjöberg Nv3a 3/ Helen Forsgren

2 SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på det problemet? Det har funnits en lösning i över 120 år, men det är först i dag den har blivit användbar. Elbilen är just den lösningen på problemet, men är vi redo för den? Många tänker bara på att det skulle vara miljövänligt att till elbil. Saken är att de inte fattar vilka konsekvenser det skulle innebära för samhället. Hur medvetna är ungdomarna om de förändringar som skulle ske i samhället? Jag var fast besluten att ta reda på mer och en enkät om elbilen var lösningen på det problemet. Det visade sig att mina föraningar var sanna. De flesta undomar hade kunskap om den globala uppvärmningen, ändå visste de inte vilka förändringar elbilen skulle åstakomma. Det hjälper inte alltid att bara flyta med, ibland måste man också ta intiativ att göra något.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Syfte METOD RESULTAT & GENOMFÖRANDE Sammanställning av resultat Hur projektarbetet började Genomförande av projektarbete DISKUSSION Resultatdiskussion Metoddiskussion Källkritik Utvärdering KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR Bilagor 6.1 Enkätresultat 6.2 Sammanfattning på fråga åtta 6.3 Svaren på fråga åtta

4 1. INLEDNING Det sättet människor lever i dag är inte hållbart. En global uppvärmning är ett faktum och nu är det dags att göra något åt problemen! För att det ska vara möjligt så måste alla hjälpas åt, och sluta tänka på dem själva. Elbilen är en del av vår framtid, men människan lever i en slentrian. Förändring är nyckeln till ett bättre samhälle. Jorden har gett oss en chans att leva, nu är det vår tur att ge den en chans! 1.1 Bakgrund Vad är det som är största orsaken för den globala uppvärmingen? Jag och de flesta i världen skulle säga att orsaken är utsläppen av fosila bränslen. Under unga år levde jag bara i nuet. Däremot på senare år så har jag börjat värna om framtiden, vilket jag tycker att vi alla ska göra. Nu till den stora frågan, vad ska vi göra åt utsläppen? Vi kanske hittar svaret som vi går tillbaka 120 år. Elbilen var ingen större succé under talet när den först tillverkades. Det var ändå den första bil som kom upp i hastigheten 100km/h. Problemet var att det inte var många som tänkte på klimatet och att att oljepriset var oerhört lågt på den tiden. Först nu så har människan insett problemen och vad det finns för lösningar. Elbilen är en bra lösning, tyvärr så framkommer det också massa problem som måste lösas. Vi kan säga så här, för 200 år sedan så var det en omöjlighet att flyga i ett flygplan. Idag sägs det vara omöjligt att övergå helt till elbilar. Allt är möjligt bara man tror på det. 1.2 Syfte Syftet med hela den här undersökningen var att vi skulle försöka få en större inblick om människan verkligen var redo för elbilen. Det är lätt att säga att vi är redo att byta till elbilar, fast vi egentligen inte fattar vilka konsekvenser det skulle innebära. Att ta ett så stort steg skulle ta flera år av planering, vi skulle i princip förändra hela vårt samhälle. För i dag är vi extremt beroende av oljan. Om vi sammanfattar syftet, så kan vi säga är vi beredda för dessa förändringar eller är vi helt omedvetna om dem? Tänker vi att det inte kommer bli någon skillnad i samhället och i vår värld? Länder som är beronde av exportering av olja skulle inte klara sig om elbilarna slog igenom. Då skulle centralbankerna i det landet behöva producera mer pengar. Vilket tillslut skulle leta till inflation. Det skulle det inte bara vara ett land som hamnade i den krisen, utan hela världen. 2. METOD Den metod vi använt var att söka fakta, så vi kunde fördjupa oss i ämnet. Vi har enbart använt oss av internet när vi sökt fakta. Sedan skrev vi en enkät som vi gav ut på internwebben. Målgruppen var elever mellan år (även lärare på Nolaskolan). Frågorna på enkäten handlade om vad de tyckte elbilen skulle ge dem för att de skulle tänkas köpa en i framtiden. Utrustningen vi använt oss av är datorer och skrivare. De materiella sakerna är pennor och anteckingsblock. 1

5 3. RESULTAT & GENOMFÖRANDE 3.1 Sammanställning av resultat Det var flest lärare och åriga ungdomar som svarade på enkäten. Det stod för hela 74,7% av svaren. De resterande 25,3% var 16, 19 och 20 år gamla. 146 kvinnor och 79 män deltog i undersökningen. Alltså 225 st personer sammanlagt. Elbilens maximala färdsträcka skulle behöva vara minst 60 mil per laddning för att mer än 50% av undersökningspersonerna skulle köpa en elbil. Ungefär 80% är villiga att betala ett högre pris för en elbil än bensinbil. 30% av personerna vi undersökt tror att människan värnar om miljön vid körning och skötsel av fordon. Resterande 70% tror inte det. 65,3% av undersökspersonerna har brukar fundera på framtides färdmeldel. Nästan 85% tror på elbilens framtid. 3.2 Hur projektarbetet började När vi började så var jag väldigt osäker av vad jag skulle välja för ämne. Året innan hade jag tänkt mig att ha mitt projektarbete om tillsatser i maten. Senare fick jag se en Naturvetare från 3:an ha det så jag ångrade mig. Robin Edvinsson och jag pratade ihop oss om att jobba tillsammans. Med läraren Anders Nilsson hjälp kom vi fram till att vi skulle fördjupa oss om elbilen. Saken var att vi inte riktigt visste vad vi skulle fördjupa oss i. En sak var vi säker på och det var att det skulle bara handla om el och inga hybridbilar 1. Tillslut bestämde vi oss för att ta om människans syn, hopp och tro på elbilen. 3.3 Genomförande av projektarbete Första veckan började vi med att läsa fakta om elbilen på internet. Sedan skrev vi en projektplan som vi bifogade på internwebben. Vi skar ned grovplaneringen så det skulle vara lättare att fördjupa sig i en viss del av ämnet. Efter det så gjorde vi en tidsplan och en mall för hur vi skulle utforma vårt arbete. Jag och Robin har arbetat hemma med att söka användbar fakta till vår enkät. Sedan har vi diskuterat om faktan och kollat på källkretiken. Nu var det dags för halvtidsomdöme, vilket jag missade. Som tur var så fick jag chansen att vara med på det efter jullovet. Vi kom fram till att vi skulle ha ungdomar som vår målgrupp. Vi bestämde sedan att endast undersöka elever på nolaskolan. Därför att undersökningsområdet skulle vara alldeles för stort om det var hela örnsköldsvik. Sedan var det dags att träffa Mathias från Bfr. Han berättade lite allmän information om bland annat resestipendiumerna. Robin var sjuk den veckan och missade tyvärr informationen. Det gjorde att vi fick lov att skjuta upp tidsplaneringen en vecka. När Robin blev frisk igen så gjorde vi klart enkäten och kollade på hur projektsmallarna såg ut. Efter det var det dags att sammanställa resultatet vi fått på enkäten och att börja skriva utkastet till rapporten. Helen kommenterade utkastet och därefter skrev jag klart rapporten. Vad hade vi för förutsättningar att lyckas med undersökningen? Det är faktiskt svårt att säga. Jag vet inte riktigt heller hur man skulle kunna misslyckas med den heller. Enda chansen med det skulle varit om ingen svarade på vår enkät. Som tur var så skedde det inte. 1 Fotnot- En hybridbil är en bil som använder två eller flera kraftkällor för att driva bilen framåt 2

6 4. DISKUSSION 4.1 Resultatdiskussion Jag förväntade mig detta resultat, även om jag inte trodde att hela 225 st personer skulle vara ambitiösa nog att svara på enkäten. Så varför förväntade jag mig det? Ungdomarna i dag har bra koll på vad som sker i världen till skillnad mot många äldre personer. De har levt deras liv utan att det har varit några problem med att köra bil och att släppa ut gifter. Så varför ska det vara ett problem för dem i dag? Det är många som svarat el är bättre för miljön, när jag läser det så förstår jag att de enda de har koll på är att el är miljövänligt. De har ingen kunskap om att t.ex runt 80% av världes el framställs med hjälp av fosila bränslen som olja och kol. Så är vi redo för elbilen? Jag skulle svara både ja och nej! Det skulle inte fungera om det skulle inskaffas direkt, därför att ungdomarna vet inte vilka förändringar som kommer att ske. Hade vi fått lära oss vad det uppkommer för förändringar i samhället så skulle jag tänka anorlunda. Det bästa hade varit om elbilen sakt men säkert hade växt fram och tillslut tagit över dagens samhälle. Men innan dess så måste vi komma på en lösning på energiproblemen. Det kan också vara så att oljan egentligen inte håller på att ta slut ( som en person trodde när han svarade på enkäten). Att oljebolagen försöker tjäna mer pengar, som de gjorde förra gången när oljepríset höjdes. För finns det några verkliga sanningar i att oljan håller på ta slut? Det kan vara så att miljöpartier och länder som exporterar olja har gjort en pakt, där de båda gynnas. Oljebolagen tjänar mer pengar och det blir mindre utsläpp. Detta är endast en teori, om det är sant eller inte det vet vi inte. 4.2 Metoddiskussion Från början var vi inte riktigt säkra på vilken metod som skulle vara den mest användbara för att få ut så bra fakta som möjligt. Efter lite funderingar kom vi fram till att det viktigaste var vad vår målgrupp tyckte. Därför så inriktade vi oss på det och inte så mycket på små detaljer inom fördjupningen vi gjort. Vi tänkte vi dela ut enkäten till alla klasser inom det naturvetenskapliga programmet. Mestadels för att få lite personlig respons. Vi var lite osäkra om det var någon som skulle svara seriöst på enkäten om vi bara la ut den på webben. Vi försökte skicka ut enkäten på internwebben till alla klasser och lärare utom naturvetarna. Det visade sig att det inte var lika enkelt som vi trott. Så vi valde att skicka ut till alla klasser även naturvetarna och negligerade att dela ut enkäten i klasserna. Vi valde ett arbetssätt där vi inte skulle behöva vara beroende av allt för många materiella saker. Det händer alldeles för ofta att det är det som sinkar en i ens arbete. Ändå så stötte vi på problem med technologin när vi skulle skriva rapporten på skolan. Det visade sig att skolans program inte klarade av att hantera kalkuleringar i ett skrivdokument. Därför tog det länge tid att skriva rapporten med tanke på att det bara gick att skriva på den hemma. 3

7 4.3 Källkretik Det är självfallet svårt att veta om källorna vi använt från internet stämmer. Det är lätt hänt att man kollar på en artikel från några år tidigare och då kanske det inte stämmer i dagens läge. En del av de sidor vi använt oss av är från några år tidigare, men då är det för att vi inte behövt just dagens information. För ska man kunna fördjupa sig i om elbilen har en framtid, så måste man också kolla hur den har utvecklats de senaste åren. För att källorna ska vara så korrekta som möjligt så har vi jämfört dem med andra sidor. Förhoppningsvis så har vi fått ut rätt fakta, men det är något man aldrig kan vara säker på. 4.4 Utvärdering I vårt projekt ingick det inte mycket praktiskt arbete. De få praktiska saker jag lärt mig är att, skriva i loggboken, hantera data och program. Tidsplanen har följts från första dagen, endast en gång har vi fått lov att revidera den en vecka. Det har varit en bra lärdom där man har fått tagit mycket med ansvar för att få allt att fungera. Det har även uppstått problem under tiden som har fått lösas. Det enda jag ångrar med arbetet är att jag valde att arbete i open office. För hade jag valt ett annat program redan från början så hade jag inte behövt skriva hela projektarbetsrapporten hemma. Speciellt nu under vårterminen i 3:an när vi har så otroligt mycket håltimmar. Det är lätt att vara efterklok. Jag har gjort mitt projektarbete med Robin Edvinsson. Det har fungerat bra, allt från sammarbete till ansvar. Vi har fördelat arbetet på ett sätt att båda har varit lika delaktiga i alla moment. Vilket jag tycker är viktigt när det gäller grupparbeten. 5. KÄLLFÖRTECKNING Nätartiklar

8 6. BILAGOR 6.1 Enkätresultat 1. Ålder eller lärare? 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 8.4% (19) 23.1% (52) 28% (63) 12% (27) 4.9% (11) 23.6% (53) Lärare 2. Ange kön Kille Tjej 35.1% (79) 64.9% (146) 3. Elbilar har idag en begränsad färdsträcka, hur lång tycker du färdsträckan ska vara innan du känner att det är aktuellt att köpa en elbil? 20 mil 40 mil 60 mil 80 mil 100 mil 10.2% (23) 20.4% (46) 28.4% (64) 16% (36) 24.9% (56) 4. Är du villig att betala ett lite högre pris för en elbil med samma prestanda som en bensinbil? (eftersom det kostar att utveckla de nya motorerna men driftkostnaderna är billigare och det är bättre för miljön). Ja Nej 78.7% (177) 21.3% (48) 5. Tror du att folk generellt tänker på miljön med sin bilkörning, dvs använder motorvärmare, kör så lite som möjligt, ecodriving etc? 30.2% (68) 69.8% (157) Ja Nej 5

9 6. Brukar du fundera på framtidens färdmedel med tanke på att oljan håller på att ta slut? Ja Nej 65.3% (147) 34.7% (78) 7. Tror du på elbilens framtid? Ja Nej 84.9% (191) 15.1% (34) Enkäten har besvarats av: 225 st 6.2 Sammanfattning på fråga åtta Varför/ varför inte tror du på elbilens framtid? Jag gjorde en sammanfattning av fråga åtta för den som inte vill/ har tid att läsa över fyra A4 fullpackat med svar. Sedan har många av svaren gementsamt syfte och vissa är fullständingt oseriösa. De flesta svarade så här på fråga åtta: (Ja, Nej & Annat ) Oljan håller på att ta slut Bättre miljö/ hållbar utveckling Måste hitta nya alternativ Måste anpassa oss till dagens situation Vissa har ingen aning och andra hoppas Resuserna begränsade, men el kan aldrig skapas eller förstöras Måste tänka på framtiden Elbilen är lösningen för en bättre miljö El kan allstras på många sätt Det finns oändligt med el och allt är möjligt Därför elbilen är så bra Skulle inte fungera här uppe i norden, för kallt och för kort räckvidd och för lite litium i världen för att tillverka batterierna Hoppas på bättre än elbilen i framtiden, för många brister. Vätgas verkar vara ett bättre förslag. Tror inte att kommer orka ladda den hela tiden/ krångligt också Tror bara inte på den! Jag tror att oljan kommer räcka ett bra tag till och att oljebolagen vill tjäna mer pengar och därför påstår att oljan håller på att ta slut. Både ja och nej! När tekniken blivit bättre, vissa kommer inte ha råd 6

10 6.3 Svaren på fråga åtta Varför/ varför inte tror du på elbilens framtid? För den rular Oljan kommer som sagt ta slut, och då behöver vi ett annat alternativ till dagens bensin/dieselbilar. För jag hoppas på en bättre miljö. Det måste finnas färdsätt som kan göra att vi kan fortsätta att bo som vi gör och även fortsätta att ha våra intressen, utnyttja naturen osv. Alltså måst det till andra drivmedel än bensin och disel För att oljan tar slut och är en dålig lösning Eftersom oljan tar slut någon gång krävs det någon ersättning. Det finns för få bra alternativ. Varför inte, när oljan tar slut är elbilen ett bra alternativ som säkert kommer att utvecklas. Eftersom att oljan är ändlig är det en naturlig utveckling. Utvecklingen går frammåt, viktigt med bra infrastruktur för att möjliggöra ökat elbilskörande tex laddstolpar Som i en av de tidigare frågorna så verkar det ju som att verkligheten hinner ikapp oss. Oljan håller på att ta slut och då måste man vara beredd på förändringar. Även om en elbil kanske är dyrare så tjänar man på det i längden. Man slipper betala för dyr bensin osv. Det verkar vara en hél del på gång, man ser ju det på nyheterna. Och oljan tar ju slut. El är ett "flexibelt bränsle" Att oljan kommer att ta slut är det knappast någon som ifrågasätter. Det är självklart att vi måste hitta alternativ och elbilen är ett. Den kommer inte att vara det enda alternativet, utan vi måste nog inse att el, etanol och andra drivmedel behövs för att ersätta oljan. Kommer att finnas andra alt. som gas el dyl. vi blir tvingade till andra alternativ Med tanke på att det är ett faktum att oljan inom överskådlig framtid tar slut, så är vi mer eller mindre tvingade att ta fram alternativ. Och el är ett drivmedel som är lättast tillgänglig, även om dagens elmotorer inte har tillräcklig stor effektivitet. När oljan verkligen sinar så kommer dock de tekniska landvinningarna att skjuta fart på allvar. Vi måste komma på alternativa drivmedel. Folk generellt är tröga när det gäller att förändra sin livsstil. Elbil gör att resor kan göras ungefär som tidigare. Ja, men jag tror att det ligger ganska långt i framtiden. Bensin och disel blir dyrare- man måste finna nya alternativ. Vare sig vi vill eler inte tror jag att vi blir tvungna att anpassa oss till en livsstil där elbilen kan vara ett alternativt färdsätt. Har inte tänkt på det. Bensinbilar är omoderna. Vi måste hitta bra alternativ tex elbil eller hybrid. För det kommer inte att finnas några andra alternativ när det slår oss människor att det inte är hållbart att förbruka bensin i den takt som vi gör idag. För att vi måste ha alternativ, och det är en stark kandidat på frammarsch. Utvecklingen går framåt. Forskning bedrivs. Förmodligen kan elbilen utvecklas. Oljan håller på att ta slut... Det ha utvecklat "plattor" som ger "trådlös elladdning"... kan läggas i vägbanan osv " en kolförening" bl...vet ej namnet som sagt, oljan kommer att ta slut. klart att det behövs något substitut till det då och elbilar är något som redan nu håller på att utvecklas fram, så varför inte fortsätta på det spåret? För att jag vill och hoppas att vi alla värnar om miljön, då elbilen är ett steg i rätt riktning (till skillnad från oljeförbrukningen) ser jag det absolut som ett framtida alternativ :)För att allmänheten kommer att inse vinsten man kan gå med en elbil. Det kommer nog inte att finnas bränsle så länge till, och då är det ett väldigt bra och miljövänligt alternativ. Har egentligen ingen uppfattning i denna fråga. Jag hoppas åtminstone. Tekniken utvecklas hela tiden 7

11 Verkligheten med alarmerande klimatförändringar och begränsad tillgång på olja gör att vi måste ta ansvar jag tror att det kommer ta ett tag innan det finns ett gott utbud på marknaden. sen så tror jag inte att den kommer få et lika bra fäste som bensinen och dieseln har. Jag tror att det kommer att finnas ett väldigt brett sortiment på förnybara bränslen och färdmedel. För att oljan håller på att ta slut, och det måste finnas någonting som ersätter oljan. P.g.a. att det är ett miljövänligt alternativ som är mer hållbart än ex. etanol. Energieffektivaste sättet att transportera sig privat efter cykel. Jordens resurser är begränsade och i dagens konsument samhälle är det mycket troligt att resurserna någon gång kommer att bli utbrända. El kan man skapa utifrån vatten och vind och det är något som kommer att finnas kvar så vidare att inget går totalt snett. Problem med ett tillverka batterierna. Brist på litium i världen. Batteriernas storlek. Kylan här i norden skapar problem. Hur får vi värme i bilen? Kort räckvidd för körsträckan. oljan håller på att ta slut. elbilar is tha future Det är ett måste att det ska gå framåt med tekninken så att vi kan bli miljö vänligare jag gillar kakor för att för eller senare kommer man inse att man inte kan ta naturen för givet óch vi måste ta hand om den Jag tror att elbilen kommer att bli det bästa sättet att driva en bil i framtiden när oljan är slut, och att elbilen kommer att utvecklas och bli bar :) Vi måste hitta alternativ till de fossila drivmedlen och då tror jag att det kan bli en mix av etanolbilar, biogasbilar, biodieselbilar och elbilar. Svårt säga om det är elbil som blir framtiden men ett alternativ till bensin driven bil måste till resurserna räcker inte hur länge som helst och mmiljön mår som vi vet inte bra av avgaser från bla bilar! Tänk när alla asiater anser att de har rätt att ha en egen bil! städer kanske det fungerar med dagens elbilar, men i områden där avstånden mellan arbete och hem ofta kan vara långa krävs det ett alternativ där färdsträckan inte är så begränsad. Lycka till med projektet Det räcker med att kolla på den sjätte frågan för att förstå mitt svar - oljan håller på att ta slut! Vi måste komma med en alternativ lösning till oljan, sedan om elbilar är det ultimata alternativet eller inte det får framtiden utvisa. Men jag tror att det snart (inom 5-7 år) kommer att komma ett alternativ till oljan, för teknologin finns redan idag - men viljan saknas. Mot en miljövänligare värld! ;) Måste ha alternativ för olja Bränsleceller verkar lovande om dem får bukt med korrosions problemen. Elbilen har framtiden framför sig. Det kommer säker komma ett bättre alternativ innan elbilen har slagit igenom helt. inga CO2-utsläpp, bra för miljön Vi har gjort oss så beroende av bilen både som privat fortskaffningsmedel och framförallt som transportör av gods. Visst kan järnvägen ersätta mycket av det som idag forslas på våra bilvägar men inte allt. Jag tror, och hoppas, att det i framtiden kommer att finnas bättre lösningar än elbilen p g a jag i denna ser allt för stora brister. Bland annat ska BMW ha utvecklat en prototyp av modellen BMW M6 med vätgasdrift där man också har bibehållit bensinbilens prestanda, km/h på under 5 sek och med en topphastighet en bra bit över 250 km/h! Det tycker jag låter intressant (framförallt om man är trött någon morgon och sen till arbetet). All energi kommer ju från solen och då bör vi ta den "direkt" via solpaneler på biltaket bl.a. En av de möjliga lösningarna som är tekniskt uppnåelig inom en snar framtid För att som ni sa, oljan håller på att ta slut, det finns elbilar som kör 120 mil sträcka (utan omladdning) och det blir bara billigare o billigare varje år och dessutom så är den bra för miljön! ;D Därför att oljan kommer att ta slut en dag. Jag vet egentligen inte vad jag tror. Jag tycker bara att det är synd att det läggs för lite resurser på alternativa bränslen till bilar. Och så länge alternativen är dyrare tror jag att de kommer ha väldigt svårt att bli riktigt etablerade på marknaden. Det som lockar folk är när något är billigt (eller mindre svindyrt när vi nu pratar om bilar). För att det är ett bra miljöalternativ och den frågan är väldigt aktuell just nu Jag vill ha bra luft att leva och verka i, och mina avkommor ska också ha rätt till en bra värld att leva i. vi behöver absolut satsa pengar på mer hållbar transport osv. M I L J Ö V Ä N L I G T : D 8

12 tekniken har gått framåt under en lååååång tid, så snart kommer det blir superbra med elbilar Därför att det inte känns som ett smart alternativ att man hela tiden måste ladda bilen. Tror inte att folk orkar med det. vet ej Tror att elbilen är ett bra alternativ nånting måste göras för miljön och ja tror de är lösningen El kan tillverkas på ett billigt och miljövänligt sett. Batteriets prestanda kommer öka betydligt i framtid och därav öka prestandan och färdsträckan mer hållbart Det finns stora utvecklingsmöjligheter för elbilar. Jag tror att batterier som drivs på vätgas har störst möjlighet att ta över efter fossila bränslen eftersom det tar lång tid att ladda en "vanlig" elbil. Resurserna räcker inte oädligt så någon gång måste man hitta nya lösningar Vi måste börja prioritera vår miljö! Oljan kommer att ta slut någon gång i framtiden! Jag tror att det kan vara ett bra alternativ. För jag har troligen aids Därför Eftersom de är mycket bra för miljön. Måste ju tro på nånting eftersom bensin och olja inte håller i längden. Snarare hoppas på att det finns en framtid för elbilen. Det kulle kunna vara möjligt med fler "morötter" som skattelätnader osv för de som kör miljövänligt. För El kommer komma från en miljövänligare resurs i framtiden Samt att elbilen blir bara mer och mer effektiv med åren vi utvecklas ständigt På grund av att jordens resurser håller på att ta slut måste man lösa det på ett eller annant sätt. el borde ersätts med saltvatten För att el är miljövänligt om man framställer det på rätt sätt. Det är oändligt. För det är framtidens bil och den utvecklas allt mer o mer. Men vadå, oljan håller ju på att ta slut för bövelen! därför att dagens teknik utveckals oerhört snabbt. det kommer säkert redan vara möjligt om bara några år. För att människor alltid letar efter ny teknik och elbilen är något vi har inom rekhåll och att ha det nyaste och modernaste e alltid bra + att det finns en del som tänker på miljön Eftersom el kan alstras på många olika sätt. När oljan är slut så är den slut. För att det ständigt bör utvecklas sätt att förbättra för miljön För alla är väl rädd om sin miljö osv, någon gång drabbas jorden av en undergång, och det är "vårt" fel att vi inte kunnat påverka allt för mkt. För att det är ett bättre val för miljön även om det kanske inte räcker så långt som drivmedel i längden. Men jag tror definitivt att industriländerna borde ha råd att investera mer i elbilar. för att vi har mycket el Det är klart att utvecklingen hela tiden går framåt och att det kommer att fortsätta att komma bättre elbilar. jag tror att väldigt många kommer att köpa elbilar när tekniken har fått en högre prestanda och blivit billigare för att bensinen och diseln kommer bli dyrare och kanske försvinna och för att de vill tänka på miljön. För jag hoppas att vi i Sverige kan, oavsett global uppvärmning eller inte, kan börja tänka på naturen. För att det är behändligare och billigare än vanliga bilar, typ. Det krävs alternativ till den sinande oljan, dvs fossila drivmedel. Bensinbilen är ohållbar i längden pga att oljan etc. kommer ta slut. Allt är möjligt. varför inte? den kommer att användas ett tag till iaf för den finns inte så mycket andra alternativ. det finns ingen framtid med olja som driftmedel och el är det bästa vi har i nuläget. För att det är något som vi alla kan ha nytta av och jag tror att många är villiga att ge elbilen en chans. Det är en smart lösning för mindre utsläpp Bättre att vara positiv än negativ. Även om elbilen kanske inte slår igenom så är det bara bättre ju mer stöd som finns för utvecklandet av alternativa färdmedel. jag är tveksam, det kan gå bra men just nu vet man inte så mkt om elbilar så då är det svårt att säga hur det kommer att bli i framtiden. 9

13 Om man utvecklar el/bensinbil så kan man köra med el i stan där man måste stanna mycket vid trafikljus och så. Sen på landsväg använder man bensin eller etanol eller något el bilar e förrrr Gangster!! ne men det är bra trorr jag för miljö, jag kan inte om bilar shit Den är ett bra komplement till en vanlig bil. Men den måste bli lika bra som en vanlig bil annars kommer den inte bli aktuell. För att folk börjar tänka mer miljövänligt och teknologin utvecklas varje år på något sätt det verkar inte vara så många elbilar som används nu ne tror bara inte på den för att vi vill inte att världen ska gå under Det är det abbsolut miljö vännliga dock beronde på vad elen kommer ifrån Så länge dom får ner tiden det tar att ladda batteriet i bilen så är det en väldigt bra lösning. De måste även få ut dessa laddare i hela landet. Det bästa alternativet är dock fortfarande hybrider i mitt tycke, om man ska gå efter miljöfrågan... Det är ett bra sätt att förbättra miljön om man får logistiken med laddningsstolpar att fungera För att det är för krångligt att ladda den. för jag tror bara det Eftersom vi idag redan har gjort slut på den del olja som vi är tilldelad, så tror jag att vi helt enkelt kommer att bli tvugna att hitta ett eller fler alternativ till ojan som bränsle till våra bilar. Och jag tror att el är en bra bit på vägen. hur annars skulle vi ta oss fram och man vill ju inte skrota idén om en bil så om man vill ha en bil så måste det vara en elbil annars kan vi inte ta oss fram För att jag bara gör det. Det blir väl smidigare Det är dyrt att producera el, dagens elpriser är ockå höga, jag tror på andra drivmedel i framtiden, vatten, gräs, gas osv Känner att det är det enklaste systemet att få fram just nu och det miljövänligaste med tanke på att framtagandet av etanol till exempel egentligen inte är så miljövänligt och så länge elen till elbilarna ta fram på ett miljövänligt sätt så kommer det att bli något för framtiden. För att det finns ett intresse i att komma med alternativa engergikällor pga miljöförstörningen. jag tror att man kommer att utveckla den så att man inte behöver ladda den så ofta. För att el är en förnyelsebar energi som går att utvinna ur det mesta, och det finns överallt runtomkring oss. Om vi lär oss att bli bättre på att ta vara på all denna energi så finns det ingen mening alls att använda olja eftersom el gör absolut noll utsläpp, om man tar till vara på den på rätt sätt. Go elbilar! miljöfrågor blir viktigare och viktigare då våra resurser tar slut snart För med miljövänlig el så blir det ett starkt färdmedel med många möjligheter, men vi måste ha tätt med laddstationer. för annars är vi doomed >:D eftersom alla människor nu är insatta i hur världen håller på att gå sönder kommer många vilja göra något åt det. Därför kommer utvecklingen av elbilar bli bättre och kanske till och med inte så dyra Folk har i sitt bakhuvud att miljön sakta förstörs och alla vet att elbilar är en bra lösning. När det har löst sig att energin till bilarna kommer från något bra (vindkraft eller liknande), att folk känner sig säkra på att bilarna fungerar bra och när priset har gått ner någorlunda kommer förmodligen mer folk köpa elbilar. För folk blir mer och mer miljömedvetna. bara gör det :P Jag tror att oljan kommer räcka ett bra tag till och att oljebolagen vill tjäna mer pengar och därför påstår att oljan håller på att ta slut. Utvecklingen går framåt och elbilen känns väldigt aktuell som diskussionsobjekt. Det finns många människor som prioriterar miljön högt och därför skulle nog många vara intresserad av att köpa en elbil om den skulle släppas på marknaden. Den skulle nog få stor betydelse när det väl händer. För att det finns så lata människor runt om i världen som inte tänker på andras framtid bara en känsla Jag är en nörd, el är coolare än bensin enligt mitt tycke ;) För det är en rimlig och smart lösning. för att nya energikällor utvecklas. 10

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Tilloppskraftverket Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Daniel Sjödin, Nv3a och Oscar Bergström, SpHIL3 Projektarbete 100p Nolaskolan 2011/2012 Johan Lundin,

Läs mer

Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande

Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande Student: Lärare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Mälardalens Högskola Sidan 1 av 11 Innehållsförteckning I. Ingo... 3 II. Ingo vaknar upp... 4 III. Ingo

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

FRÅN UR FORM TILL I TRIM

FRÅN UR FORM TILL I TRIM FRÅN UR FORM TILL I TRIM EN RESA PÅ 365 DAGAR Johan Nordström Från ur form till i trim 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITELL SIDA INLEDNING 3 RESULTAT 8 HÖGT OCH LÅGT 9 KRÖNIKOR 18 UTVALDA BLOGGINLÄGG 34 RECEPT

Läs mer