Rapport Projektarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Projektarbete"

Transkript

1 Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan Mattias Sjöberg Nv3a 3/ Helen Forsgren

2 SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på det problemet? Det har funnits en lösning i över 120 år, men det är först i dag den har blivit användbar. Elbilen är just den lösningen på problemet, men är vi redo för den? Många tänker bara på att det skulle vara miljövänligt att till elbil. Saken är att de inte fattar vilka konsekvenser det skulle innebära för samhället. Hur medvetna är ungdomarna om de förändringar som skulle ske i samhället? Jag var fast besluten att ta reda på mer och en enkät om elbilen var lösningen på det problemet. Det visade sig att mina föraningar var sanna. De flesta undomar hade kunskap om den globala uppvärmningen, ändå visste de inte vilka förändringar elbilen skulle åstakomma. Det hjälper inte alltid att bara flyta med, ibland måste man också ta intiativ att göra något.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Syfte METOD RESULTAT & GENOMFÖRANDE Sammanställning av resultat Hur projektarbetet började Genomförande av projektarbete DISKUSSION Resultatdiskussion Metoddiskussion Källkritik Utvärdering KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR Bilagor 6.1 Enkätresultat 6.2 Sammanfattning på fråga åtta 6.3 Svaren på fråga åtta

4 1. INLEDNING Det sättet människor lever i dag är inte hållbart. En global uppvärmning är ett faktum och nu är det dags att göra något åt problemen! För att det ska vara möjligt så måste alla hjälpas åt, och sluta tänka på dem själva. Elbilen är en del av vår framtid, men människan lever i en slentrian. Förändring är nyckeln till ett bättre samhälle. Jorden har gett oss en chans att leva, nu är det vår tur att ge den en chans! 1.1 Bakgrund Vad är det som är största orsaken för den globala uppvärmingen? Jag och de flesta i världen skulle säga att orsaken är utsläppen av fosila bränslen. Under unga år levde jag bara i nuet. Däremot på senare år så har jag börjat värna om framtiden, vilket jag tycker att vi alla ska göra. Nu till den stora frågan, vad ska vi göra åt utsläppen? Vi kanske hittar svaret som vi går tillbaka 120 år. Elbilen var ingen större succé under talet när den först tillverkades. Det var ändå den första bil som kom upp i hastigheten 100km/h. Problemet var att det inte var många som tänkte på klimatet och att att oljepriset var oerhört lågt på den tiden. Först nu så har människan insett problemen och vad det finns för lösningar. Elbilen är en bra lösning, tyvärr så framkommer det också massa problem som måste lösas. Vi kan säga så här, för 200 år sedan så var det en omöjlighet att flyga i ett flygplan. Idag sägs det vara omöjligt att övergå helt till elbilar. Allt är möjligt bara man tror på det. 1.2 Syfte Syftet med hela den här undersökningen var att vi skulle försöka få en större inblick om människan verkligen var redo för elbilen. Det är lätt att säga att vi är redo att byta till elbilar, fast vi egentligen inte fattar vilka konsekvenser det skulle innebära. Att ta ett så stort steg skulle ta flera år av planering, vi skulle i princip förändra hela vårt samhälle. För i dag är vi extremt beroende av oljan. Om vi sammanfattar syftet, så kan vi säga är vi beredda för dessa förändringar eller är vi helt omedvetna om dem? Tänker vi att det inte kommer bli någon skillnad i samhället och i vår värld? Länder som är beronde av exportering av olja skulle inte klara sig om elbilarna slog igenom. Då skulle centralbankerna i det landet behöva producera mer pengar. Vilket tillslut skulle leta till inflation. Det skulle det inte bara vara ett land som hamnade i den krisen, utan hela världen. 2. METOD Den metod vi använt var att söka fakta, så vi kunde fördjupa oss i ämnet. Vi har enbart använt oss av internet när vi sökt fakta. Sedan skrev vi en enkät som vi gav ut på internwebben. Målgruppen var elever mellan år (även lärare på Nolaskolan). Frågorna på enkäten handlade om vad de tyckte elbilen skulle ge dem för att de skulle tänkas köpa en i framtiden. Utrustningen vi använt oss av är datorer och skrivare. De materiella sakerna är pennor och anteckingsblock. 1

5 3. RESULTAT & GENOMFÖRANDE 3.1 Sammanställning av resultat Det var flest lärare och åriga ungdomar som svarade på enkäten. Det stod för hela 74,7% av svaren. De resterande 25,3% var 16, 19 och 20 år gamla. 146 kvinnor och 79 män deltog i undersökningen. Alltså 225 st personer sammanlagt. Elbilens maximala färdsträcka skulle behöva vara minst 60 mil per laddning för att mer än 50% av undersökningspersonerna skulle köpa en elbil. Ungefär 80% är villiga att betala ett högre pris för en elbil än bensinbil. 30% av personerna vi undersökt tror att människan värnar om miljön vid körning och skötsel av fordon. Resterande 70% tror inte det. 65,3% av undersökspersonerna har brukar fundera på framtides färdmeldel. Nästan 85% tror på elbilens framtid. 3.2 Hur projektarbetet började När vi började så var jag väldigt osäker av vad jag skulle välja för ämne. Året innan hade jag tänkt mig att ha mitt projektarbete om tillsatser i maten. Senare fick jag se en Naturvetare från 3:an ha det så jag ångrade mig. Robin Edvinsson och jag pratade ihop oss om att jobba tillsammans. Med läraren Anders Nilsson hjälp kom vi fram till att vi skulle fördjupa oss om elbilen. Saken var att vi inte riktigt visste vad vi skulle fördjupa oss i. En sak var vi säker på och det var att det skulle bara handla om el och inga hybridbilar 1. Tillslut bestämde vi oss för att ta om människans syn, hopp och tro på elbilen. 3.3 Genomförande av projektarbete Första veckan började vi med att läsa fakta om elbilen på internet. Sedan skrev vi en projektplan som vi bifogade på internwebben. Vi skar ned grovplaneringen så det skulle vara lättare att fördjupa sig i en viss del av ämnet. Efter det så gjorde vi en tidsplan och en mall för hur vi skulle utforma vårt arbete. Jag och Robin har arbetat hemma med att söka användbar fakta till vår enkät. Sedan har vi diskuterat om faktan och kollat på källkretiken. Nu var det dags för halvtidsomdöme, vilket jag missade. Som tur var så fick jag chansen att vara med på det efter jullovet. Vi kom fram till att vi skulle ha ungdomar som vår målgrupp. Vi bestämde sedan att endast undersöka elever på nolaskolan. Därför att undersökningsområdet skulle vara alldeles för stort om det var hela örnsköldsvik. Sedan var det dags att träffa Mathias från Bfr. Han berättade lite allmän information om bland annat resestipendiumerna. Robin var sjuk den veckan och missade tyvärr informationen. Det gjorde att vi fick lov att skjuta upp tidsplaneringen en vecka. När Robin blev frisk igen så gjorde vi klart enkäten och kollade på hur projektsmallarna såg ut. Efter det var det dags att sammanställa resultatet vi fått på enkäten och att börja skriva utkastet till rapporten. Helen kommenterade utkastet och därefter skrev jag klart rapporten. Vad hade vi för förutsättningar att lyckas med undersökningen? Det är faktiskt svårt att säga. Jag vet inte riktigt heller hur man skulle kunna misslyckas med den heller. Enda chansen med det skulle varit om ingen svarade på vår enkät. Som tur var så skedde det inte. 1 Fotnot- En hybridbil är en bil som använder två eller flera kraftkällor för att driva bilen framåt 2

6 4. DISKUSSION 4.1 Resultatdiskussion Jag förväntade mig detta resultat, även om jag inte trodde att hela 225 st personer skulle vara ambitiösa nog att svara på enkäten. Så varför förväntade jag mig det? Ungdomarna i dag har bra koll på vad som sker i världen till skillnad mot många äldre personer. De har levt deras liv utan att det har varit några problem med att köra bil och att släppa ut gifter. Så varför ska det vara ett problem för dem i dag? Det är många som svarat el är bättre för miljön, när jag läser det så förstår jag att de enda de har koll på är att el är miljövänligt. De har ingen kunskap om att t.ex runt 80% av världes el framställs med hjälp av fosila bränslen som olja och kol. Så är vi redo för elbilen? Jag skulle svara både ja och nej! Det skulle inte fungera om det skulle inskaffas direkt, därför att ungdomarna vet inte vilka förändringar som kommer att ske. Hade vi fått lära oss vad det uppkommer för förändringar i samhället så skulle jag tänka anorlunda. Det bästa hade varit om elbilen sakt men säkert hade växt fram och tillslut tagit över dagens samhälle. Men innan dess så måste vi komma på en lösning på energiproblemen. Det kan också vara så att oljan egentligen inte håller på att ta slut ( som en person trodde när han svarade på enkäten). Att oljebolagen försöker tjäna mer pengar, som de gjorde förra gången när oljepríset höjdes. För finns det några verkliga sanningar i att oljan håller på ta slut? Det kan vara så att miljöpartier och länder som exporterar olja har gjort en pakt, där de båda gynnas. Oljebolagen tjänar mer pengar och det blir mindre utsläpp. Detta är endast en teori, om det är sant eller inte det vet vi inte. 4.2 Metoddiskussion Från början var vi inte riktigt säkra på vilken metod som skulle vara den mest användbara för att få ut så bra fakta som möjligt. Efter lite funderingar kom vi fram till att det viktigaste var vad vår målgrupp tyckte. Därför så inriktade vi oss på det och inte så mycket på små detaljer inom fördjupningen vi gjort. Vi tänkte vi dela ut enkäten till alla klasser inom det naturvetenskapliga programmet. Mestadels för att få lite personlig respons. Vi var lite osäkra om det var någon som skulle svara seriöst på enkäten om vi bara la ut den på webben. Vi försökte skicka ut enkäten på internwebben till alla klasser och lärare utom naturvetarna. Det visade sig att det inte var lika enkelt som vi trott. Så vi valde att skicka ut till alla klasser även naturvetarna och negligerade att dela ut enkäten i klasserna. Vi valde ett arbetssätt där vi inte skulle behöva vara beroende av allt för många materiella saker. Det händer alldeles för ofta att det är det som sinkar en i ens arbete. Ändå så stötte vi på problem med technologin när vi skulle skriva rapporten på skolan. Det visade sig att skolans program inte klarade av att hantera kalkuleringar i ett skrivdokument. Därför tog det länge tid att skriva rapporten med tanke på att det bara gick att skriva på den hemma. 3

7 4.3 Källkretik Det är självfallet svårt att veta om källorna vi använt från internet stämmer. Det är lätt hänt att man kollar på en artikel från några år tidigare och då kanske det inte stämmer i dagens läge. En del av de sidor vi använt oss av är från några år tidigare, men då är det för att vi inte behövt just dagens information. För ska man kunna fördjupa sig i om elbilen har en framtid, så måste man också kolla hur den har utvecklats de senaste åren. För att källorna ska vara så korrekta som möjligt så har vi jämfört dem med andra sidor. Förhoppningsvis så har vi fått ut rätt fakta, men det är något man aldrig kan vara säker på. 4.4 Utvärdering I vårt projekt ingick det inte mycket praktiskt arbete. De få praktiska saker jag lärt mig är att, skriva i loggboken, hantera data och program. Tidsplanen har följts från första dagen, endast en gång har vi fått lov att revidera den en vecka. Det har varit en bra lärdom där man har fått tagit mycket med ansvar för att få allt att fungera. Det har även uppstått problem under tiden som har fått lösas. Det enda jag ångrar med arbetet är att jag valde att arbete i open office. För hade jag valt ett annat program redan från början så hade jag inte behövt skriva hela projektarbetsrapporten hemma. Speciellt nu under vårterminen i 3:an när vi har så otroligt mycket håltimmar. Det är lätt att vara efterklok. Jag har gjort mitt projektarbete med Robin Edvinsson. Det har fungerat bra, allt från sammarbete till ansvar. Vi har fördelat arbetet på ett sätt att båda har varit lika delaktiga i alla moment. Vilket jag tycker är viktigt när det gäller grupparbeten. 5. KÄLLFÖRTECKNING Nätartiklar

8 6. BILAGOR 6.1 Enkätresultat 1. Ålder eller lärare? 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 8.4% (19) 23.1% (52) 28% (63) 12% (27) 4.9% (11) 23.6% (53) Lärare 2. Ange kön Kille Tjej 35.1% (79) 64.9% (146) 3. Elbilar har idag en begränsad färdsträcka, hur lång tycker du färdsträckan ska vara innan du känner att det är aktuellt att köpa en elbil? 20 mil 40 mil 60 mil 80 mil 100 mil 10.2% (23) 20.4% (46) 28.4% (64) 16% (36) 24.9% (56) 4. Är du villig att betala ett lite högre pris för en elbil med samma prestanda som en bensinbil? (eftersom det kostar att utveckla de nya motorerna men driftkostnaderna är billigare och det är bättre för miljön). Ja Nej 78.7% (177) 21.3% (48) 5. Tror du att folk generellt tänker på miljön med sin bilkörning, dvs använder motorvärmare, kör så lite som möjligt, ecodriving etc? 30.2% (68) 69.8% (157) Ja Nej 5

9 6. Brukar du fundera på framtidens färdmedel med tanke på att oljan håller på att ta slut? Ja Nej 65.3% (147) 34.7% (78) 7. Tror du på elbilens framtid? Ja Nej 84.9% (191) 15.1% (34) Enkäten har besvarats av: 225 st 6.2 Sammanfattning på fråga åtta Varför/ varför inte tror du på elbilens framtid? Jag gjorde en sammanfattning av fråga åtta för den som inte vill/ har tid att läsa över fyra A4 fullpackat med svar. Sedan har många av svaren gementsamt syfte och vissa är fullständingt oseriösa. De flesta svarade så här på fråga åtta: (Ja, Nej & Annat ) Oljan håller på att ta slut Bättre miljö/ hållbar utveckling Måste hitta nya alternativ Måste anpassa oss till dagens situation Vissa har ingen aning och andra hoppas Resuserna begränsade, men el kan aldrig skapas eller förstöras Måste tänka på framtiden Elbilen är lösningen för en bättre miljö El kan allstras på många sätt Det finns oändligt med el och allt är möjligt Därför elbilen är så bra Skulle inte fungera här uppe i norden, för kallt och för kort räckvidd och för lite litium i världen för att tillverka batterierna Hoppas på bättre än elbilen i framtiden, för många brister. Vätgas verkar vara ett bättre förslag. Tror inte att kommer orka ladda den hela tiden/ krångligt också Tror bara inte på den! Jag tror att oljan kommer räcka ett bra tag till och att oljebolagen vill tjäna mer pengar och därför påstår att oljan håller på att ta slut. Både ja och nej! När tekniken blivit bättre, vissa kommer inte ha råd 6

10 6.3 Svaren på fråga åtta Varför/ varför inte tror du på elbilens framtid? För den rular Oljan kommer som sagt ta slut, och då behöver vi ett annat alternativ till dagens bensin/dieselbilar. För jag hoppas på en bättre miljö. Det måste finnas färdsätt som kan göra att vi kan fortsätta att bo som vi gör och även fortsätta att ha våra intressen, utnyttja naturen osv. Alltså måst det till andra drivmedel än bensin och disel För att oljan tar slut och är en dålig lösning Eftersom oljan tar slut någon gång krävs det någon ersättning. Det finns för få bra alternativ. Varför inte, när oljan tar slut är elbilen ett bra alternativ som säkert kommer att utvecklas. Eftersom att oljan är ändlig är det en naturlig utveckling. Utvecklingen går frammåt, viktigt med bra infrastruktur för att möjliggöra ökat elbilskörande tex laddstolpar Som i en av de tidigare frågorna så verkar det ju som att verkligheten hinner ikapp oss. Oljan håller på att ta slut och då måste man vara beredd på förändringar. Även om en elbil kanske är dyrare så tjänar man på det i längden. Man slipper betala för dyr bensin osv. Det verkar vara en hél del på gång, man ser ju det på nyheterna. Och oljan tar ju slut. El är ett "flexibelt bränsle" Att oljan kommer att ta slut är det knappast någon som ifrågasätter. Det är självklart att vi måste hitta alternativ och elbilen är ett. Den kommer inte att vara det enda alternativet, utan vi måste nog inse att el, etanol och andra drivmedel behövs för att ersätta oljan. Kommer att finnas andra alt. som gas el dyl. vi blir tvingade till andra alternativ Med tanke på att det är ett faktum att oljan inom överskådlig framtid tar slut, så är vi mer eller mindre tvingade att ta fram alternativ. Och el är ett drivmedel som är lättast tillgänglig, även om dagens elmotorer inte har tillräcklig stor effektivitet. När oljan verkligen sinar så kommer dock de tekniska landvinningarna att skjuta fart på allvar. Vi måste komma på alternativa drivmedel. Folk generellt är tröga när det gäller att förändra sin livsstil. Elbil gör att resor kan göras ungefär som tidigare. Ja, men jag tror att det ligger ganska långt i framtiden. Bensin och disel blir dyrare- man måste finna nya alternativ. Vare sig vi vill eler inte tror jag att vi blir tvungna att anpassa oss till en livsstil där elbilen kan vara ett alternativt färdsätt. Har inte tänkt på det. Bensinbilar är omoderna. Vi måste hitta bra alternativ tex elbil eller hybrid. För det kommer inte att finnas några andra alternativ när det slår oss människor att det inte är hållbart att förbruka bensin i den takt som vi gör idag. För att vi måste ha alternativ, och det är en stark kandidat på frammarsch. Utvecklingen går framåt. Forskning bedrivs. Förmodligen kan elbilen utvecklas. Oljan håller på att ta slut... Det ha utvecklat "plattor" som ger "trådlös elladdning"... kan läggas i vägbanan osv " en kolförening" bl...vet ej namnet som sagt, oljan kommer att ta slut. klart att det behövs något substitut till det då och elbilar är något som redan nu håller på att utvecklas fram, så varför inte fortsätta på det spåret? För att jag vill och hoppas att vi alla värnar om miljön, då elbilen är ett steg i rätt riktning (till skillnad från oljeförbrukningen) ser jag det absolut som ett framtida alternativ :)För att allmänheten kommer att inse vinsten man kan gå med en elbil. Det kommer nog inte att finnas bränsle så länge till, och då är det ett väldigt bra och miljövänligt alternativ. Har egentligen ingen uppfattning i denna fråga. Jag hoppas åtminstone. Tekniken utvecklas hela tiden 7

11 Verkligheten med alarmerande klimatförändringar och begränsad tillgång på olja gör att vi måste ta ansvar jag tror att det kommer ta ett tag innan det finns ett gott utbud på marknaden. sen så tror jag inte att den kommer få et lika bra fäste som bensinen och dieseln har. Jag tror att det kommer att finnas ett väldigt brett sortiment på förnybara bränslen och färdmedel. För att oljan håller på att ta slut, och det måste finnas någonting som ersätter oljan. P.g.a. att det är ett miljövänligt alternativ som är mer hållbart än ex. etanol. Energieffektivaste sättet att transportera sig privat efter cykel. Jordens resurser är begränsade och i dagens konsument samhälle är det mycket troligt att resurserna någon gång kommer att bli utbrända. El kan man skapa utifrån vatten och vind och det är något som kommer att finnas kvar så vidare att inget går totalt snett. Problem med ett tillverka batterierna. Brist på litium i världen. Batteriernas storlek. Kylan här i norden skapar problem. Hur får vi värme i bilen? Kort räckvidd för körsträckan. oljan håller på att ta slut. elbilar is tha future Det är ett måste att det ska gå framåt med tekninken så att vi kan bli miljö vänligare jag gillar kakor för att för eller senare kommer man inse att man inte kan ta naturen för givet óch vi måste ta hand om den Jag tror att elbilen kommer att bli det bästa sättet att driva en bil i framtiden när oljan är slut, och att elbilen kommer att utvecklas och bli bar :) Vi måste hitta alternativ till de fossila drivmedlen och då tror jag att det kan bli en mix av etanolbilar, biogasbilar, biodieselbilar och elbilar. Svårt säga om det är elbil som blir framtiden men ett alternativ till bensin driven bil måste till resurserna räcker inte hur länge som helst och mmiljön mår som vi vet inte bra av avgaser från bla bilar! Tänk när alla asiater anser att de har rätt att ha en egen bil! städer kanske det fungerar med dagens elbilar, men i områden där avstånden mellan arbete och hem ofta kan vara långa krävs det ett alternativ där färdsträckan inte är så begränsad. Lycka till med projektet Det räcker med att kolla på den sjätte frågan för att förstå mitt svar - oljan håller på att ta slut! Vi måste komma med en alternativ lösning till oljan, sedan om elbilar är det ultimata alternativet eller inte det får framtiden utvisa. Men jag tror att det snart (inom 5-7 år) kommer att komma ett alternativ till oljan, för teknologin finns redan idag - men viljan saknas. Mot en miljövänligare värld! ;) Måste ha alternativ för olja Bränsleceller verkar lovande om dem får bukt med korrosions problemen. Elbilen har framtiden framför sig. Det kommer säker komma ett bättre alternativ innan elbilen har slagit igenom helt. inga CO2-utsläpp, bra för miljön Vi har gjort oss så beroende av bilen både som privat fortskaffningsmedel och framförallt som transportör av gods. Visst kan järnvägen ersätta mycket av det som idag forslas på våra bilvägar men inte allt. Jag tror, och hoppas, att det i framtiden kommer att finnas bättre lösningar än elbilen p g a jag i denna ser allt för stora brister. Bland annat ska BMW ha utvecklat en prototyp av modellen BMW M6 med vätgasdrift där man också har bibehållit bensinbilens prestanda, km/h på under 5 sek och med en topphastighet en bra bit över 250 km/h! Det tycker jag låter intressant (framförallt om man är trött någon morgon och sen till arbetet). All energi kommer ju från solen och då bör vi ta den "direkt" via solpaneler på biltaket bl.a. En av de möjliga lösningarna som är tekniskt uppnåelig inom en snar framtid För att som ni sa, oljan håller på att ta slut, det finns elbilar som kör 120 mil sträcka (utan omladdning) och det blir bara billigare o billigare varje år och dessutom så är den bra för miljön! ;D Därför att oljan kommer att ta slut en dag. Jag vet egentligen inte vad jag tror. Jag tycker bara att det är synd att det läggs för lite resurser på alternativa bränslen till bilar. Och så länge alternativen är dyrare tror jag att de kommer ha väldigt svårt att bli riktigt etablerade på marknaden. Det som lockar folk är när något är billigt (eller mindre svindyrt när vi nu pratar om bilar). För att det är ett bra miljöalternativ och den frågan är väldigt aktuell just nu Jag vill ha bra luft att leva och verka i, och mina avkommor ska också ha rätt till en bra värld att leva i. vi behöver absolut satsa pengar på mer hållbar transport osv. M I L J Ö V Ä N L I G T : D 8

12 tekniken har gått framåt under en lååååång tid, så snart kommer det blir superbra med elbilar Därför att det inte känns som ett smart alternativ att man hela tiden måste ladda bilen. Tror inte att folk orkar med det. vet ej Tror att elbilen är ett bra alternativ nånting måste göras för miljön och ja tror de är lösningen El kan tillverkas på ett billigt och miljövänligt sett. Batteriets prestanda kommer öka betydligt i framtid och därav öka prestandan och färdsträckan mer hållbart Det finns stora utvecklingsmöjligheter för elbilar. Jag tror att batterier som drivs på vätgas har störst möjlighet att ta över efter fossila bränslen eftersom det tar lång tid att ladda en "vanlig" elbil. Resurserna räcker inte oädligt så någon gång måste man hitta nya lösningar Vi måste börja prioritera vår miljö! Oljan kommer att ta slut någon gång i framtiden! Jag tror att det kan vara ett bra alternativ. För jag har troligen aids Därför Eftersom de är mycket bra för miljön. Måste ju tro på nånting eftersom bensin och olja inte håller i längden. Snarare hoppas på att det finns en framtid för elbilen. Det kulle kunna vara möjligt med fler "morötter" som skattelätnader osv för de som kör miljövänligt. För El kommer komma från en miljövänligare resurs i framtiden Samt att elbilen blir bara mer och mer effektiv med åren vi utvecklas ständigt På grund av att jordens resurser håller på att ta slut måste man lösa det på ett eller annant sätt. el borde ersätts med saltvatten För att el är miljövänligt om man framställer det på rätt sätt. Det är oändligt. För det är framtidens bil och den utvecklas allt mer o mer. Men vadå, oljan håller ju på att ta slut för bövelen! därför att dagens teknik utveckals oerhört snabbt. det kommer säkert redan vara möjligt om bara några år. För att människor alltid letar efter ny teknik och elbilen är något vi har inom rekhåll och att ha det nyaste och modernaste e alltid bra + att det finns en del som tänker på miljön Eftersom el kan alstras på många olika sätt. När oljan är slut så är den slut. För att det ständigt bör utvecklas sätt att förbättra för miljön För alla är väl rädd om sin miljö osv, någon gång drabbas jorden av en undergång, och det är "vårt" fel att vi inte kunnat påverka allt för mkt. För att det är ett bättre val för miljön även om det kanske inte räcker så långt som drivmedel i längden. Men jag tror definitivt att industriländerna borde ha råd att investera mer i elbilar. för att vi har mycket el Det är klart att utvecklingen hela tiden går framåt och att det kommer att fortsätta att komma bättre elbilar. jag tror att väldigt många kommer att köpa elbilar när tekniken har fått en högre prestanda och blivit billigare för att bensinen och diseln kommer bli dyrare och kanske försvinna och för att de vill tänka på miljön. För jag hoppas att vi i Sverige kan, oavsett global uppvärmning eller inte, kan börja tänka på naturen. För att det är behändligare och billigare än vanliga bilar, typ. Det krävs alternativ till den sinande oljan, dvs fossila drivmedel. Bensinbilen är ohållbar i längden pga att oljan etc. kommer ta slut. Allt är möjligt. varför inte? den kommer att användas ett tag till iaf för den finns inte så mycket andra alternativ. det finns ingen framtid med olja som driftmedel och el är det bästa vi har i nuläget. För att det är något som vi alla kan ha nytta av och jag tror att många är villiga att ge elbilen en chans. Det är en smart lösning för mindre utsläpp Bättre att vara positiv än negativ. Även om elbilen kanske inte slår igenom så är det bara bättre ju mer stöd som finns för utvecklandet av alternativa färdmedel. jag är tveksam, det kan gå bra men just nu vet man inte så mkt om elbilar så då är det svårt att säga hur det kommer att bli i framtiden. 9

13 Om man utvecklar el/bensinbil så kan man köra med el i stan där man måste stanna mycket vid trafikljus och så. Sen på landsväg använder man bensin eller etanol eller något el bilar e förrrr Gangster!! ne men det är bra trorr jag för miljö, jag kan inte om bilar shit Den är ett bra komplement till en vanlig bil. Men den måste bli lika bra som en vanlig bil annars kommer den inte bli aktuell. För att folk börjar tänka mer miljövänligt och teknologin utvecklas varje år på något sätt det verkar inte vara så många elbilar som används nu ne tror bara inte på den för att vi vill inte att världen ska gå under Det är det abbsolut miljö vännliga dock beronde på vad elen kommer ifrån Så länge dom får ner tiden det tar att ladda batteriet i bilen så är det en väldigt bra lösning. De måste även få ut dessa laddare i hela landet. Det bästa alternativet är dock fortfarande hybrider i mitt tycke, om man ska gå efter miljöfrågan... Det är ett bra sätt att förbättra miljön om man får logistiken med laddningsstolpar att fungera För att det är för krångligt att ladda den. för jag tror bara det Eftersom vi idag redan har gjort slut på den del olja som vi är tilldelad, så tror jag att vi helt enkelt kommer att bli tvugna att hitta ett eller fler alternativ till ojan som bränsle till våra bilar. Och jag tror att el är en bra bit på vägen. hur annars skulle vi ta oss fram och man vill ju inte skrota idén om en bil så om man vill ha en bil så måste det vara en elbil annars kan vi inte ta oss fram För att jag bara gör det. Det blir väl smidigare Det är dyrt att producera el, dagens elpriser är ockå höga, jag tror på andra drivmedel i framtiden, vatten, gräs, gas osv Känner att det är det enklaste systemet att få fram just nu och det miljövänligaste med tanke på att framtagandet av etanol till exempel egentligen inte är så miljövänligt och så länge elen till elbilarna ta fram på ett miljövänligt sätt så kommer det att bli något för framtiden. För att det finns ett intresse i att komma med alternativa engergikällor pga miljöförstörningen. jag tror att man kommer att utveckla den så att man inte behöver ladda den så ofta. För att el är en förnyelsebar energi som går att utvinna ur det mesta, och det finns överallt runtomkring oss. Om vi lär oss att bli bättre på att ta vara på all denna energi så finns det ingen mening alls att använda olja eftersom el gör absolut noll utsläpp, om man tar till vara på den på rätt sätt. Go elbilar! miljöfrågor blir viktigare och viktigare då våra resurser tar slut snart För med miljövänlig el så blir det ett starkt färdmedel med många möjligheter, men vi måste ha tätt med laddstationer. för annars är vi doomed >:D eftersom alla människor nu är insatta i hur världen håller på att gå sönder kommer många vilja göra något åt det. Därför kommer utvecklingen av elbilar bli bättre och kanske till och med inte så dyra Folk har i sitt bakhuvud att miljön sakta förstörs och alla vet att elbilar är en bra lösning. När det har löst sig att energin till bilarna kommer från något bra (vindkraft eller liknande), att folk känner sig säkra på att bilarna fungerar bra och när priset har gått ner någorlunda kommer förmodligen mer folk köpa elbilar. För folk blir mer och mer miljömedvetna. bara gör det :P Jag tror att oljan kommer räcka ett bra tag till och att oljebolagen vill tjäna mer pengar och därför påstår att oljan håller på att ta slut. Utvecklingen går framåt och elbilen känns väldigt aktuell som diskussionsobjekt. Det finns många människor som prioriterar miljön högt och därför skulle nog många vara intresserad av att köpa en elbil om den skulle släppas på marknaden. Den skulle nog få stor betydelse när det väl händer. För att det finns så lata människor runt om i världen som inte tänker på andras framtid bara en känsla Jag är en nörd, el är coolare än bensin enligt mitt tycke ;) För det är en rimlig och smart lösning. för att nya energikällor utvecklas. 10

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp?

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Detta är en bild på ett avgasrörs system hos en icke miljöbil. Av: Carl Greinsmark 9c Gunnesboskolan Handledare: Olle Nyhlén

Läs mer

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon?

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Namn: Arsen gabro Klass: Te14a Datum: 2015-03-05 Abstract This essay is about the future of electric cars and the aim of this essay explain what the current

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

ENERGI. Uppdrag. Samla kunskap och lös ett energiproblem

ENERGI. Uppdrag. Samla kunskap och lös ett energiproblem Uppdrag ENERGI Samla kunskap och lös ett energiproblem I denna övning ställs eleverna inför ett antal energirelaterade problem. Syftet är att öka kunskapen inom energiområdet och skapa en större förståelse

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

AWARE! DESIGN OPEN 2016

AWARE! DESIGN OPEN 2016 DESIGN OPEN 2016 Användarstudier De första veckorna på projektarbetet arbetade vi med en undersökning för att se hur ofta människor cyklar och vad som skulle få dem att cykla mer. Vi gav ut undersökningen

Läs mer

Dagbok KFUM CHALLENGERS

Dagbok KFUM CHALLENGERS Dagbok KFUM CHALLENGERS 22/9 I dag har vi arbetat på robotbanan. Den har varit borta ett tag så det är därför vi inte kunnat börja förrän nu. Vi började lite med det förra gången, men idag så har den blivit

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Du kollar på en presentation ut av

Du kollar på en presentation ut av Du kollar på en presentation ut av Linnéa Nyängen Sandra Svanlund & Merri Sejfic! Sida 1 Vem uppfann kameran?? Den första som kom på kamera tekniken var Joseph Nicéphore Niépce. Det äldsta bevarade fotot

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Vem Väljer Passivhus?

Vem Väljer Passivhus? Vem Väljer Passivhus? av:gustaf Jansson 2010-05-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...Sida 3 Backgrund.Sida 4 Syfte/frågeställning...Sida 4 Metod. Sida4 Resultat...Sida 4 Resultat forts..sida 5/6 Slutsats..

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Innehållsförteckning Innehållsförteckning s.2 Inledning, Bakgrund & Metod.s.3 Resultat...s.4

Läs mer

Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning

Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning Fredspartiet Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning Inledning För oss i Fredspartiet är det viktigt att kärnkraft

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Exempeluppgift. Diskutera energifrågor

Exempeluppgift. Diskutera energifrågor Exempeluppgift Diskutera energifrågor exempeluppgift för läraren Diskutera energifrågor I den här uppgiften får eleverna träna på att samla ihop och jämföra information som de sedan ska använda som grund

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Av: Erik. Våga vägra kött

Av: Erik. Våga vägra kött Av: Erik Våga vägra kött Våga vägra kött Varje år äter vi mer och mer kött men vilka konsekvenser får det på miljön och vår hälsa? i Förord Människan har länge ansett sig stå över naturen. Enda sedan vi

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

NV Linnea Hansson. Självutvärdering. Ett minne för livet. ett projektarbete om minne och inlärning

NV Linnea Hansson. Självutvärdering. Ett minne för livet. ett projektarbete om minne och inlärning Vallentuna gymnasium Projektarbete NV3 2006-05-07 Linnea Hansson Självutvärdering Ett minne för livet ett projektarbete om minne och inlärning Inledning Frågeställningen på Helenas och mitt projekt var

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2 Loggbok Måndag 28/1 Vi hade först tänkt göra ett arbete om tandhygienistens arbetsförhållanden, vi hade då tänkt oss att i en klinisk undersökning för att se hur olika tandhygienister arbetar. Men på Lena

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga!

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga! För dig som gillar att återvinna och bygga! Luftförvärmare Mohammed Muhsin Vi i gruppen byggde en luftförvärmare av återanvänt materiel i detta projekt. För dig som inte vet hur en luftförvärmare ser ut

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Energimyndigheten.

Energimyndigheten. ASPO SVERIGE onsdag 25 maj 2016 E-post info@asposverige.se www.asposwerige.se Energimyndigheten. transportstrategi@energimyndigheten.se Strategi för omställningen av transportsektorn, Energimyndigheten.

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer