1 Författarcentrum Östs uppgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Författarcentrum Östs uppgift"

Transkript

1 1 Författarcentrum Östs uppgift Författarcentrum Östs (FC Öst) uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och läsare, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen samt att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. FC Öst skall verka för vidgade yttrandemöjligheter för alla människor samt lagstadgad yttrandefrihet på alla områden. FC Öst skall i samverkan med kommunala och regionala organ, bibliotek, skolor, föreningar och andra organisationer, skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna och i samarbete med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Ur Författarcentrum Östs stadgar 1

2 Innehåll Författarcentrum Östs uppgift, 1 Författarförmedlingen, 3 Läs- och skrivfrämjande verksamhet Författarbesök i skärgården, 3 Manustjänster, 4 Läsning pågår, 4 Skapande skola, 4 Stockholm läser, 5 Litterära evenemang Författardagen, 5 Världspoesidagen 21 mars, 5 Världsbokdagen 23 april, 5 Podium Utgivning 2014, 6 Podiums avveckling, 6 Informationsarbete Författarcentrum Öst på nätet, 7 Mässor och utbudsdagar, 7 Massmedia, 7 Samverkan och policyfrågor Nationella Skolbiblioteksgruppen, 8 Samarbete med centrumbildningarna, 8 KULAN, 8 Medlemsverksamhet Medlemsträffar, 8 Medlemsförmåner, 9 Medlemsutskick, 9 Föreningsfakta Styrelse, 9 Valnämnd, 9 Revisorer, 9 Årsmöte och representanter i FC Riks, 9 Antal medlemmar, 10 Nya medlemmar, 10 Nya debutantmedlemmar, 10 Styrdokument, 10 Kansliet, 11 2

3 Uppdraget att skapa reda i FC Östs ekonomi och minska underskottet har även 2014 präglat styrelsens prioriteringar. I grunden måste vi ställa om verksamheten från en tidigare relativt trygg statlig finansiering till en mer projektbaserad organisation. Författarcentrum Öst kan bara överleva och växa om vi lyckas få till stånd en betydande extern finansiering av tillräckligt många och stora, ofta kortvariga, projekt för att administrations- och overhead-ersättningar, tillsammans med det fortfarande livsavgörande bidraget från Statens Kulturråd, ska kunna finansiera personal, lokal och andra baskostnader. Att förlagsutgivningen och distributionstjänsten i Podium har avvecklats (se s. 6) har skapat bättre förutsättningar för att fokusera på nya projekt genom att det frigjort personaltid, minskat det ekonomiska underskottet, förenklat bokföringen och givit både styrelse och personal en chans att blicka framåt. Kalle Güettler, ordförande Författarförmedlingen Författarcentrum driver sedan snart 50 år tillbaka Sveriges största författarförmedling. Genom förmedlingen bokas författare till uppläsningar, författarbesök i skolor och bibliotek, skrivarverkstäder, debatter, föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Antalet bokningar gjorda av Författarcentrum Öst under 2014 var Därutöver handlades ett antal förmedlingsärenden som resulterade i en överenskommelse direkt mellan uppdragsgivare och författare. Det totala antalet förmedlade uppdrag 2014 kan därför uppskattas till drygt Efterfrågan på förmedlingens tjänster är hög, sedan 2007 har antalet förmedlade uppdrag ökat med 49 procent. Det totala antalet uppdrag som bokades av Författarcentrum Öst fördelades på 281 författare. Av de förmedlade författarna var 161 kvinnor och 120 män. 61% av uppdragen 2014 gick till barn- och ungdomsboksförfattare, 27% till prosaister (vuxen), 9% till fackboksförfattare och 3% till poeter. Trettio procent av de uppdrag som bokades av Författarcentrum Öst 2014 (331 uppdrag) skapades genom föreningens egna projekt och evenemang. Uppdrag förmedlade genom Författarcentrum Öst 2014 genererade drygt 8,3 miljoner kr i bruttoinkomster till författarna. Läs- och skrivfrämjande verksamhet Författarbesök i skärgården Höstterminen 2014 genomfördes det uppskattade projektet Författarbesök i skärgården för tionde gången. 14 skärgårdsskolor i Haninge, Norrtälje, Värmdö och Österåkers 3

4 kommuner fick gratis författarbesök, besök som de skulle haft svårt att finansiera på egen hand. 13 medlemmar i Författarcentrum Öst träffade eleverna inom ramen för projektet, som möjliggjordes genom stöd från Stockholms läns landsting samt Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Manustjänster Författarcentrum Öst har sedan många år erbjudit lektörsläsning till en skrivande allmänhet som mot betalning har fått ett oberoende utlåtande om insända manus. Sedan hösten 2013 har vi även erbjudit en redaktörstjänst och 2014 adderade vi en korrekturläsartjänst. Samtidigt som tjänsten erbjuder bra service till allmänheten skapar den arbetstillfällen till de medlemmar som har professionell erfarenhet av lektörs- och redaktörsarbete och/eller korrekturläsning. Eftersom förlagen endast undantagsvis lämnar omdömen om insända manus och eftersom egenutgivningen fortsätter att öka, har våra manustjänster funktioner att fylla. Under 2014 skickades 78 manuskript in för lektörsläsning samt 5 för redaktörs- och 6 för korrekturläsning. Läsning Pågår Läsning Pågår Stockholm, som är ett samarbete mellan Författarcentrum Öst, Stockholms stads Kulturförvaltning och Medioteket vid Utbildningsförvaltningen, genomfördes för sextonde året i rad. Projektet subventionerar författarbesök i skolan (både friskolor och kommunala) under våren i skolår 5 och under hösten i skolår 8. Satsningen på att inkludera särskolan i projektet fortsatte, med en speciell lista på författare som gärna gör författarbesök i särskolan. Under vårterminen deltog 57 skolor med 127 klasser, varav 2 särskoleklasser, vilket gav uppdrag åt 18 författare. Under hösten deltog 27 skolor med 106 klasser, varav 2 särskoleklasser, vilket gav uppdrag åt 12 författare. Sammanlagt fick ca 5800 elever på Stockholms grundskolor möta en författare inom ramen för projektet. För första gången fick även Stockholms stads gymnasieskolor ta del av Läsning Pågår. Här besökte totalt 11 författare tio olika skolor och 46 klasser gymnasieelever fick ett författarmöte under hösten. Läsning Pågår Linköping genomfördes för femte gången och i samarbete med Linköpings kommun. Författarcentrum Öst administrerade projektet. 31 skolor med tillsammans 58 klasser anmälde sig och totalt fick elever träffa en författare. Sex författare fick uppdrag tack vare projektet. Skapande skola Regeringens satsning på kultur i skolan, Skapande skola omfattar sedan 2011 hela grundskolan. Inom Skapande skola engagerades under 2014 författare för skrivarverkstäder, deckarskolor, kabaréprojekt och annat litterärt skapande och inspirerande i hela den östra regionen. Skapande skola-uppdragen varierade från enstaka klassbesök till igångsättning av skrivprojekt, skrivarkurser inom olika genrer under några dagar eller under längre perioder och mycket annat. Många skolor som tidigare inte haft råd att anlita en författare gjorde det tack vare Skapande skola-bidraget. Författarcentrum Öst bokade under året 285 uppdrag inom Skapande skola, drygt 100 fler än

5 Stockholm läser En stad en bok. Inom Stockholm läser anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till en utvald bok. Stockholm läser drivs sedan 2010 av Författarcentrum i samarbete med Stockholms stadsbibliotek. Till 2014 års Stockholm läser-bok utsågs P C Jersilds Barnens ö. Boken diskuterades i bokcirklar och på språkcaféer på bibliotek runt om i Stockholm, den debatterades av psykologer, gymnasister och av författaren själv. I samarbete med Stockholms stadsmuseum genomfördes också stadsvandringar i Reine Larssons fotspår. Litterära evenemang Författardagen Den 31 januari arrangerade Författarcentrum Öst för 31:a året i rad den populära Författardagen. 16 författare berättade om sig själva, sina böcker och sitt skrivande inför en stor och entusiastisk publik bestående av framförallt lärare och bibliotekarier. För tredje gången arrangerades dagen på Polstjärnan på Sveavägen i Stockholm. Medverkade gjorde Sven Olov Karlsson, Kristina Ohlsson, Läsambassadören Johanna Lindbäck, Jeanette Milde, Ingrid Olsson, Patrik Godin, David Wiberg, Augustpristagaren Lena Andersson, Anders Sparring, Majgull Axelsson, Simona Ahrnstedt, Nina Hemmingsson, Bengt Ohlsson, Johanna Wester, Patrik Bergström och Lena Sundström.Programmet var sammanställt och presenterades av författarförmedlarna Alf Kyhlén och Anna Rosenqvist. Världspoesidagen 21 mars På Världspoesidagen den 21 mars 2014 anordnade Författarcentrum Öst ett poesievenemang på Kägelbanan i Stockholm. Stina Ekblad var konferencier och presenterade Bob Hansson, Inga-Lina Lindqvist, Marie Lundquist, Dipak Mazumdar, Robab Moheb, Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) samt Marcus Priftis. Dessutom framförde Nicolai Dunger sina musikaliska tolkningar av Edith Södergrans dikter. Evenemanget genomfördes med bidrag från Kulturrådet, Svenska Akademien och Stockholm stads kulturförvaltning. Världsbokdagen 23 april Den 23 april firas Världsbokdagen, Unescos dag för boken och upphovsrätten. Genom arrangemang riktade till allmänheten vill vi i samband med Världsbokdagen synliggöra bokens och läsandets centrala roll för kunskapssamhället och för den kulturella mångfalden. Författarcentrum Riks kunde, med stöd från Kulturrådet, bistå arrangörer med kostnaden för halva ordinarie arvodet för ett författarframträdande subventionerades 41 arrangemang i hela landet. Författarcentrum Öst spred information om dagen, bokade författarbesök i regionen och hade dessutom det övergripande ansvaret för samordning, marknadsföring och ekonomisk redovisning å FC Riks vägnar. 5

6 Podium Utgivning 2014 Författarcentrum Östs print-on-demand-förlag Podium har under många år gett ut böcker på de nationella minoritetsspråken och klassiker i nytryck. Genom underavdelningen Podium Distribution har Författarcentrums egna medlemmars kunnat ge ut böcker. Trots det stora behovet av litteratur på minoritetsspråk, har Podium inte lyckats hitta långsiktig finansiering för sin verksamhet. När redaktören sa upp sig i december 2013 beslutade därför styrelsen att endast projektanställa någon som kunde slutföra det stora minoritetsspråksprojekt, Strindbergsprojektet, som med bidrag från framför allt Postkodlotteriets Kulturstiftelse påbörjades Under 2014 avslutades arbetet med att ge ut Strindberg på minoritetsspråken. Utgåvorna på jiddisch och romani blev klara under våren och därmed hade det omfattande projektet rotts iland vann Podium-boken 5768 visningar på Youtube Barnens romanpris. Romanen, skriven av Ralf Nóvak-Rosengren och Anita Santesson, var det vinnande bidraget i Podiums skrivartävling Att vara ung rom idag som avgjordes Under 2014 kom sex titlar att ges ut av FC-medlemmar på Podium Distribution. Podiums avveckling Den 10 maj 2014 föreslog arbetsutskottet, på grund av ett långvarigt ekonomiskt och personellt ohållbart läge för Podium, att styrelsen skulle besluta att omedelbart avveckla Podium Distribution och lägga all ny minoritetsutgivning på is. Podiums underskott skulle enligt AU:s uppfattning annars snart förvärra FC Östs ekonomi till en punkt där nödåtgärder skulle behöva vidtas. Styrelsen beslöt i stället att tillsätta en intern grupp som skulle utreda förutsättningarna för att antingen driva Podium vidare eller avveckla, samt ta fram ett beslutsunderlag för bägge alternativen. Beslut skulle fattas direkt efter sommaruppehållet. Emellertid kvarstod många oklarheter efter sommaruppehållet. En fördjupad utredning krävdes och inte förrän i slutet av september kunde ett beslut fattas. Det stod nu helt klart att Podium inte kunde drivas vidare. Uppdraget att rent praktiskt sköta den totala avvecklingen av Podiums förlagsutgivning gavs till Kalle Güettler och Stefan Estby. Medlemmarna informerades den 1 oktober. Avvecklingen genomfördes i dialog med de medlemmar som gett ut böcker via Podium Distribution och rättighetsinnehavare med kontrakt på övrig utgivning. Rättigheterna till vinnarboken i Barnens romanpris såldes med författarnas godkännande vidare till Opal förlag. Efter mars 2015 är avvecklingen helt slutförd. Vid Podiums extra årsmöte valdes en styrelse utan uppdrag att bedriva någon direkt verksamhet. Podiums namn kvarstår därmed som varumärke. Ordförande i föreningen är Kalle Güettler och styrelsemedlemmar Stefan Estby, Helga Härle, Moni Nilsson och Elisabet Nemert. 6

7 Informationsarbete En viktig del av Författarcentrum Östs verksamhet är att informera och svara på frågor från allmänheten om författare, bokutgivning m.m. och hjälpa till att etablera kontakt mellan författare och allmänhet. Vi har fortsatt att anlita företaget E-postservice för utskick av nyhetsbrev i html-format. Nyhetsbreven skickas till uppdragsgivare/beställare och till andra som anmält sitt intresse för att få dem, sammanlagt ca 1600 personer. Fyra nyhetsbrev skickades under året. Författarcentrum Öst på nätet är sedan 2012 en gemensam webbplats för Författarcentrums fyra regioner. Webbsidan är integrerad med en bokningsapplikation och därmed finns information, författarpresentationer och bokningsmöjlighet på en och samma adress. Där finns också ett ständigt uppdaterat och rikstäckande kalendarium om våra publika författarbesök. På webbplatsen presenteras också olika läs- och skrivprojekt och på medlemssidorna sådan information som gäller endast för regionens egna medlemmar. Författarcentrum Öst har ett Facebookkonto med undersidor för olika projekt samt en sluten FB-grupp för endast medlemmar. Mässor och utbudsdagar För femte året i rad samarbetade Författarcentrum med Sveriges Författarförbund på Bok & Bibliotek i Göteborg den sista helgen i september. Under de fyra mässdagarna medverkade ett 70-tal författare och översättare på den gemensamma Litteraturscenen, och i den monter som delades av organisationerna informerades om Författarcentrums och Sveriges Författarförbunds verksamhet. Den 31 januari hade Författarcentrum Öst sin egen utbudsdag, Författardagen, som presenteras närmare under Litterära evenemang på sidan 5. Författarcentrum Öst medverkade vid en Skapande skola-utbudsdag i Uppsala den 14 november. Massmedia Via tjänsten E-postservice skickar vi ut pressmeddelanden inför våra olika evenemang. Tyvärr har vi inte medel att professionellt bevaka effekterna av detta, så underlaget till exemplen på medial uppmärksamhet nedan är personalens egna tidningsläsande, tvtittande, radiolyssnande och googlande. Författarcentrum Östs firande av Världspoesidagen den 21 mars uppmärksammades av Dagens Nyheter. Projektet Stockholm Läser och 2014 års utvalda bok, P C Jersilds Barnens ö, uppmärksammades av Dagens Nyheter, Sveriges Radio och åtskilliga bokbloggar. När ungdomsboken 5768 visningar på Youtube, det vinnande bidraget i Podiums manustävling Att vara ung rom idag, fick Barnens romanpris 2014, blev det uppmärksammat av bland andra Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Författarna, Ralf Novak Rosengren och Anita Santesson, medverkade också i UR:s En bok, en författare. 7

8 Utgivningen av Strindberg på minoritetsspråken har uppmärksammats i både riks- och lokalpress. Nedläggningen av Podium har uppmärksammats av bland andra Sveriges Radio, Sameradion, Göteborgs-Posten samt boktugg.se med flera bokbloggar. Samverkan och policyfrågor Nationella Skolbiblioteksgruppen Författarcentrum Öst medverkar som ordinarie representant för Författarcentrum Riks i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG. NSG är ett nätverk av organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas, ett arbete som är viktigt inte minst nu, efter skolbibliotekens inträde i skollagen. Samarbete med centrumbildningarna Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas samarbete, både på regional nivå och för Författarcentrum Riks räkning. Centrumbildningarna håller regelbundna möten där gemensamma frågor diskuteras. Kalle Güettler har medverkat i en delegation för de regionala centrumbildningarna som för en aktiv dialog med kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, syftande till att centrumbildningarna ska bli en part i länets kulturplanering. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbyte och samarbete. KULAN Författarcentrum Öst kommunicerar genom KULAN, Stockholm stads webbaserade mötesplats för kultur och skola, bland annat genom att marknadsföra Läsning Pågår där. Medlemsverksamhet Medlemsträffar Vid åtta tillfällen under året arrangerades medlemsträffar. På försök löpte vi linan ut i genretänk och hade den 13 februari en träff för poeter, 15 maj en för fackboksförfattare; 9 oktober träffades barn- och ungdomsboksförfattare och den 18 november skulle det bli en träff för medlemmar som skriver skönlitterärt för vuxna, men den fick ställas in på grund av för få anmälningar. Vid träffarna informerade kansliet om hur författarförmedlingen fungerar och medlemmarna gavs möjlighet att komma med synpunkter och frågor och knyta nya kontakter. I slutet av maj var det vårmingel och i början av december adventsfika. Med anledning av det kritiska läget i Podium bjöds under året också in till två möten om Podiums framtid. 8

9 Medlemsförmåner Medlemmarna har möjlighet att lägga upp en författarpresentation på forfattarcentrum.se, att bli bokade via Författarförmedlingen och att i samband med bokningar överlåta avtalsoch arvodesdiskussioner åt Författarcentrums författarförmedlare. I oktober genomfördes en valberedningskurs i samarbete med Sveriges Författarförbund. Bokbord: Söndagen den 17 augusti var det dags för Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm. Ett fyrtiotal Författarcentrum Öst-medlemmar sålde och signerade sina böcker. 4 december erbjöds medlemmarna att medverka vid bokbord på Eurostop Arlanda. Medlemsrabatter: Medlemmarna i Författarcentrum Öst har under året erbjudits rabatt på prenumeration av tidskrifterna 10TAL och Provins, på skrivretreat i Älvdalen, seminariekort till bokmässan i Göteborg och på egna visitkort. Medlemsutskick Under året gjordes tolv utskick som innehöll information om olika projekt, medlemserbjudanden, mötesinformation och inbjudningar. Föreningsfakta Styrelse På årsmötet den 31 mars omvaldes Kalle Güettler till ordförande (1 år) och följande personer till ordinarie styrelseledamöter: Stefan Estby (2 år, omval), Elisabet Nemert (2 år, nyval), Moni Nilsson (2 år, nyval). Susanne Halvardsson och Helga Härle valdes till ordinarie ledamöter på 2 år vid årsmötet Valnämnd Till valnämnd valdes Erik Grundström (1 år, nyval), Elsie Petrén (2 år, nyval) och som sammankallande Christina Wahldén (2 år, nyval). Under hösten tvingades Christina Wahldén av privata skäl att avgå. Vid föreningens extra årsmöte den 22 januari 2015, valdes Inga-Lina Lindqvist i hennes ställe. Revisorer Till auktoriserad revisor valdes Margaretha Morén (nyval), som suppleant Malin Nilsson (omval), båda från BDO. Göran Fagerström (omval) valdes till medlemsrevisor, Sain Sucha (omval) som suppleant. Årsmöte och representanter i Författarcentrum Riks Under årets fyra första månader var Kalle Güettler Författarcentrum Östs representant i Författarcentrum Riks. Vid riksårsmötet i april tog Birgit Lönn över som ordinarie representant, Kalle Güettler valdes som suppleant. Årsmöte i FC Riks hölls i Göteborg den 26 april. Enligt riksstadgarna ska varje region representeras av fyra medlemmar samt ordinarie ledamot vid årsmötet. Författarcentrum 9

10 Östs representanter vid riksårsmötet 2014 var Stefan Estby, Susanne Halvardsson, Birgit Lönn och Elisabet Nemert. Författarcentrum Östs representant, därtill sammankallande, i FC Riks valberedning har varit Mårten Sandén. Antal medlemmar Den 31 december 2014 hade Författarcentrum Öst 699 medlemmar, varav 49 debutanter. Nyrekrytering sker genom att information om Författarcentrum skickas till nyinvalda medlemmar i Sveriges Författarförbund, genom Författarförmedlingen och via bokförlag. Nya medlemmar Mats Ahlsén, Elisabeth Akteus Rex, Ann Allan, Christoph Andersson, Marie Björk, Susanne Boll, John Arthur Ekebert, Thord Eriksson, Tove Folkesson, Emma Frey Skøtt, Erik Grundström, Tuomo Haapala, Anita Hammarstedt, Åsa Hellberg, Ylva Herholz, Pia Hintze, Michal Hudak, Cilla Jackert, Katerina Janouch, Niklas Janz, Jonas Jonson, Anna Laestadius Larsson, Eva Ludvigsen, Mattias Lönnebo, Åsa Mendel-Hartvig, Johanna Mo, Fredrik Nejman, Kristina Ohlsson, Åke Persson, Agneta Pleijel, Daniel Qviström, Erik de la Reguera, Åsa Rosén, Birger Schlaug, Marie Selander, Katarina Strömgård, Astrid Ståhlberg, Kjell Sundstedt, Lena Sundström, Ana Udovic, Andreas Utterström, Colette van Luik, Emma Virke, Yvonne Waern, Danny Wattin, Ola Wong, Eli Åhman Owetz, Björn Öijer. Nya debutantmedlemmar Täpp Lars Arnesson, Ulrika Berge, Jorge Contreras, Christian Dahlström, Tomas Dalström, Natalie Gerami, Gunilla Granbom, Birgitta Gustafsson, Hanna Hallmén, Anne-Lie Högberg, Jenny Jacobsson, Catrin Johans, Nina Larsdotter Lööw, Josefine Lindén, Marcus Lundstedt, Elin Mellerstedt, Fredrik T Olsson, Marie Reda, Pooneh Rohi, Pär Sahlin, Emelie Schepp, Johanna Stilllman, Omi Söderblom, Kersti Vikström, Patrik Wirén, Mia Ånemyr. Styrdokument De styrdokument som Författarcentrum Öst arbetar utifrån är föreningsstadgarna, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsplan, delegationsordning samt personalpolicy. Kansliet Under 2014 har följande personer varit anställda på Författarcentrum Öst: Alf Kyhlén har arbetat som författarförmedlare och projektledare, fram till maj på 100% och därefter på 90%. Anna Rosenqvist, även hon författarförmedlare och projektledare på 100%, slutade i augusti och efterträddes av Fredrik Lagerqvist som anställdes på 75%. I augusti började också Lotta Nilsson som verksamhetsutvecklare på 75%. Birgitta Hansen, ekonomiansvarig, har arbetat på 50% och Åsa Nordlinder, verksamhetschef på 90%. Hanna Hjerpe har varit timanställd som städare. 10

11 Stockholm den 9 mars 2015 Kalle Güettler Ordförande Elisabet Nemert Stefan Estby Susanne Halvardsson Helga Härle Moni Nilsson 11

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst Författarcentrum Öst, Roslagsgatan 50 A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2031 0 Innehåll Författarcentrum Östs uppgift, 2 Författarförmedlingen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks

Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks Författarcentrum Riks, Roslagsgatan 50A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2429 1 Författarcentrums målsättning Författarcentrums målsättning är

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Författarcentrum Öst Org. nr. 802008-2031 Stenbocksgatan 3 114 30 Stockholm www.forfattarcentrum.se

Författarcentrum Öst Org. nr. 802008-2031 Stenbocksgatan 3 114 30 Stockholm www.forfattarcentrum.se Douglas Foley besöker Dalarö skola, Ida Säll på litterär after work, omslagen till översättningarna av Sms från Soppero, full fart vid bokborden på Författardagen på ABFhuset, Daniel Boyacioglu på världspoesidagsfirandet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429 Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 1 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks Författarcentrum Riks, Roslagsg. 50A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2429 1 Författarcentrums målsättning Författarcentrums målsättning är att

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida 1 D21 3480 meter 10 anmälda 1 Tove Lagerberg OK Södertörn 25:41 0:00 2 Helena Markstedt OK Södertörn 26:33 0:52 3 Louise Markstedt OK Södertörn 29:34 3:53

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund.

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund. Översättarnytt Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund styrelse@oversattarsektionen.se www.oversa5arsek7onen.se #2 MARS 2017 Massor av inbjudningar Ulf Peter Hallberg diskuterar översä5andets lycka

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer.

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. 1 (5) 1 Mötets öppnande Ordförande Ronny Liljegren förklarade mötet öppnat med en kort skildring av allt positivt som hänt i klubben under

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD 2016 03 07 Plats: Närvarande: Klubblokalen medlemmar, närvarolista bifogas 1 Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

SVENSKA LÄKARES FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

SVENSKA LÄKARES FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN SVENSKA LÄKARES FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN Protokoll fört vid årsmöte tisdagen den 3 maj 2011, Uppsala Konsert & Kongress. 1 Årsmötet förklarades öppnat. 2 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-04-22 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Sammanfattning Kulturnämnden

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman. Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Dedicare AB (publ), org.nr 556516-1501, måndagen den 25 april 2016 i Stockholm. 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund håller årsmöte tisdagen den 15 mars 2016 kl. 17.30 på Fotografiska,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 I sällskapets styrelse har följande personer ingått: Ingegerd Sahlström (ordförande) Karin Alvtegen, Ulf Boëthius (vice ordförande), Sven Ekberg, Margret

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Sidan uppdaterades

Sidan uppdaterades x Andersson Bengt 84294 Sveg Andersson Håkan 84233 Sveg ANDERSSON JAN 84294 SVEG Andersson Lina 84294 SVEG x ANDERSSON MIKAEL 84294 SVEG x x AXELSSON DAN 84292 SVEG Bengtson Yasmine 842 33 Sveg x x Bergström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista 2014-03-06 1 (5) Plats och tid Beslutande Cafeterian kommunkontoret, Östhammar Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista Övriga deltagande Thomas Eriksson, ordförande

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sida 1 Verksamhetsberättelse Styrelsen för konst Clava avger härmed verksamhetsberättelse för år 2014. Det 30:e i klubbens historia. Klubben bildades år 1985 med syftet att främja intresse för konst och

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73 Klubbrekord Inomhus Upprättad 2004-11-13 av Håkan Andersson statistik@rabyrekarnese Uppdaterad 2016-04-19 Män Datum 60m Robert Larsson-Roos -87 7,03 Västerås 2006-03-04 200m Christian Dimitrijevic -82

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Norrtälje Simklubbs Topp Tolv

Norrtälje Simklubbs Topp Tolv Norrtälje Simklubbs Topp Tolv 2015-05-17 50m Frisim 1 Martin Magnusson 0:24.79 2015 1 Kia Kilpinen 0:27.41 2011 2 Adam Alstermark 0:25.06 2013 2 Emma Karell 0:27.73 2011 3 Lars Kvarfordh 0:25.4 1974 3

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Leion-net - webbsamordning. Leion-net. Ledande E-tjänster och Information På Nätet. Samordnad e-förvaltning med göteborgarnas bästa som ledstjärna

Leion-net - webbsamordning. Leion-net. Ledande E-tjänster och Information På Nätet. Samordnad e-förvaltning med göteborgarnas bästa som ledstjärna Leion-net - webbsamordning Leion-net Ledande E-tjänster och Information På Nätet Samordnad e-förvaltning med göteborgarnas bästa som ledstjärna Leion-net - webbsamordning 300 webbplatser ska bli en webbplats

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Som tillägg till Ramavtalet sluter parterna följande tilläggsavtal.

Som tillägg till Ramavtalet sluter parterna följande tilläggsavtal. 1/5 Ramavtalsbilaga 4 Ramavtal Ekonomisystem Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och Unit4 AB (tidigare Unit4 Agresso AB), organisationsnummer 556185-0172, nedan kallat Unit4, har den 12 november

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Om föreningen Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått fler och fler medlemmar inom vård- och omsorgssektorn. Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer

Läs mer

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd 2009-05-05 Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd Närvarande: Annika Näckdal, Matti Pessa, Roland Fredriksson, Fredrik Gustavsson, Moa Hedstig, Kristina Karlsson, Anneli Öhman, Maybritt Eriksson, Kristina Axelsson,

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås 1 John-Erik Rustas Orsa PSK A 87 87 174 92 92 184 92 86 178 536 S 2 Torben Rundqvist Vårgårda PSK A 89 96 185 87 92 179 78 88 166 530 B 3 Anders Norgren Grästorps PSK A 86 95 181 92 88 180 82 86 168 529

Läs mer