1 Författarcentrum Östs uppgift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Författarcentrum Östs uppgift"

Transkript

1 1 Författarcentrum Östs uppgift Författarcentrum Östs (FC Öst) uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och läsare, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen samt att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. FC Öst skall verka för vidgade yttrandemöjligheter för alla människor samt lagstadgad yttrandefrihet på alla områden. FC Öst skall i samverkan med kommunala och regionala organ, bibliotek, skolor, föreningar och andra organisationer, skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna och i samarbete med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Ur Författarcentrum Östs stadgar 1

2 Innehåll Författarcentrum Östs uppgift, 1 Författarförmedlingen, 3 Läs- och skrivfrämjande verksamhet Författarbesök i skärgården, 3 Manustjänster, 4 Läsning pågår, 4 Skapande skola, 4 Stockholm läser, 5 Litterära evenemang Författardagen, 5 Världspoesidagen 21 mars, 5 Världsbokdagen 23 april, 5 Podium Utgivning 2014, 6 Podiums avveckling, 6 Informationsarbete Författarcentrum Öst på nätet, 7 Mässor och utbudsdagar, 7 Massmedia, 7 Samverkan och policyfrågor Nationella Skolbiblioteksgruppen, 8 Samarbete med centrumbildningarna, 8 KULAN, 8 Medlemsverksamhet Medlemsträffar, 8 Medlemsförmåner, 9 Medlemsutskick, 9 Föreningsfakta Styrelse, 9 Valnämnd, 9 Revisorer, 9 Årsmöte och representanter i FC Riks, 9 Antal medlemmar, 10 Nya medlemmar, 10 Nya debutantmedlemmar, 10 Styrdokument, 10 Kansliet, 11 2

3 Uppdraget att skapa reda i FC Östs ekonomi och minska underskottet har även 2014 präglat styrelsens prioriteringar. I grunden måste vi ställa om verksamheten från en tidigare relativt trygg statlig finansiering till en mer projektbaserad organisation. Författarcentrum Öst kan bara överleva och växa om vi lyckas få till stånd en betydande extern finansiering av tillräckligt många och stora, ofta kortvariga, projekt för att administrations- och overhead-ersättningar, tillsammans med det fortfarande livsavgörande bidraget från Statens Kulturråd, ska kunna finansiera personal, lokal och andra baskostnader. Att förlagsutgivningen och distributionstjänsten i Podium har avvecklats (se s. 6) har skapat bättre förutsättningar för att fokusera på nya projekt genom att det frigjort personaltid, minskat det ekonomiska underskottet, förenklat bokföringen och givit både styrelse och personal en chans att blicka framåt. Kalle Güettler, ordförande Författarförmedlingen Författarcentrum driver sedan snart 50 år tillbaka Sveriges största författarförmedling. Genom förmedlingen bokas författare till uppläsningar, författarbesök i skolor och bibliotek, skrivarverkstäder, debatter, föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Antalet bokningar gjorda av Författarcentrum Öst under 2014 var Därutöver handlades ett antal förmedlingsärenden som resulterade i en överenskommelse direkt mellan uppdragsgivare och författare. Det totala antalet förmedlade uppdrag 2014 kan därför uppskattas till drygt Efterfrågan på förmedlingens tjänster är hög, sedan 2007 har antalet förmedlade uppdrag ökat med 49 procent. Det totala antalet uppdrag som bokades av Författarcentrum Öst fördelades på 281 författare. Av de förmedlade författarna var 161 kvinnor och 120 män. 61% av uppdragen 2014 gick till barn- och ungdomsboksförfattare, 27% till prosaister (vuxen), 9% till fackboksförfattare och 3% till poeter. Trettio procent av de uppdrag som bokades av Författarcentrum Öst 2014 (331 uppdrag) skapades genom föreningens egna projekt och evenemang. Uppdrag förmedlade genom Författarcentrum Öst 2014 genererade drygt 8,3 miljoner kr i bruttoinkomster till författarna. Läs- och skrivfrämjande verksamhet Författarbesök i skärgården Höstterminen 2014 genomfördes det uppskattade projektet Författarbesök i skärgården för tionde gången. 14 skärgårdsskolor i Haninge, Norrtälje, Värmdö och Österåkers 3

4 kommuner fick gratis författarbesök, besök som de skulle haft svårt att finansiera på egen hand. 13 medlemmar i Författarcentrum Öst träffade eleverna inom ramen för projektet, som möjliggjordes genom stöd från Stockholms läns landsting samt Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Manustjänster Författarcentrum Öst har sedan många år erbjudit lektörsläsning till en skrivande allmänhet som mot betalning har fått ett oberoende utlåtande om insända manus. Sedan hösten 2013 har vi även erbjudit en redaktörstjänst och 2014 adderade vi en korrekturläsartjänst. Samtidigt som tjänsten erbjuder bra service till allmänheten skapar den arbetstillfällen till de medlemmar som har professionell erfarenhet av lektörs- och redaktörsarbete och/eller korrekturläsning. Eftersom förlagen endast undantagsvis lämnar omdömen om insända manus och eftersom egenutgivningen fortsätter att öka, har våra manustjänster funktioner att fylla. Under 2014 skickades 78 manuskript in för lektörsläsning samt 5 för redaktörs- och 6 för korrekturläsning. Läsning Pågår Läsning Pågår Stockholm, som är ett samarbete mellan Författarcentrum Öst, Stockholms stads Kulturförvaltning och Medioteket vid Utbildningsförvaltningen, genomfördes för sextonde året i rad. Projektet subventionerar författarbesök i skolan (både friskolor och kommunala) under våren i skolår 5 och under hösten i skolår 8. Satsningen på att inkludera särskolan i projektet fortsatte, med en speciell lista på författare som gärna gör författarbesök i särskolan. Under vårterminen deltog 57 skolor med 127 klasser, varav 2 särskoleklasser, vilket gav uppdrag åt 18 författare. Under hösten deltog 27 skolor med 106 klasser, varav 2 särskoleklasser, vilket gav uppdrag åt 12 författare. Sammanlagt fick ca 5800 elever på Stockholms grundskolor möta en författare inom ramen för projektet. För första gången fick även Stockholms stads gymnasieskolor ta del av Läsning Pågår. Här besökte totalt 11 författare tio olika skolor och 46 klasser gymnasieelever fick ett författarmöte under hösten. Läsning Pågår Linköping genomfördes för femte gången och i samarbete med Linköpings kommun. Författarcentrum Öst administrerade projektet. 31 skolor med tillsammans 58 klasser anmälde sig och totalt fick elever träffa en författare. Sex författare fick uppdrag tack vare projektet. Skapande skola Regeringens satsning på kultur i skolan, Skapande skola omfattar sedan 2011 hela grundskolan. Inom Skapande skola engagerades under 2014 författare för skrivarverkstäder, deckarskolor, kabaréprojekt och annat litterärt skapande och inspirerande i hela den östra regionen. Skapande skola-uppdragen varierade från enstaka klassbesök till igångsättning av skrivprojekt, skrivarkurser inom olika genrer under några dagar eller under längre perioder och mycket annat. Många skolor som tidigare inte haft råd att anlita en författare gjorde det tack vare Skapande skola-bidraget. Författarcentrum Öst bokade under året 285 uppdrag inom Skapande skola, drygt 100 fler än

5 Stockholm läser En stad en bok. Inom Stockholm läser anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till en utvald bok. Stockholm läser drivs sedan 2010 av Författarcentrum i samarbete med Stockholms stadsbibliotek. Till 2014 års Stockholm läser-bok utsågs P C Jersilds Barnens ö. Boken diskuterades i bokcirklar och på språkcaféer på bibliotek runt om i Stockholm, den debatterades av psykologer, gymnasister och av författaren själv. I samarbete med Stockholms stadsmuseum genomfördes också stadsvandringar i Reine Larssons fotspår. Litterära evenemang Författardagen Den 31 januari arrangerade Författarcentrum Öst för 31:a året i rad den populära Författardagen. 16 författare berättade om sig själva, sina böcker och sitt skrivande inför en stor och entusiastisk publik bestående av framförallt lärare och bibliotekarier. För tredje gången arrangerades dagen på Polstjärnan på Sveavägen i Stockholm. Medverkade gjorde Sven Olov Karlsson, Kristina Ohlsson, Läsambassadören Johanna Lindbäck, Jeanette Milde, Ingrid Olsson, Patrik Godin, David Wiberg, Augustpristagaren Lena Andersson, Anders Sparring, Majgull Axelsson, Simona Ahrnstedt, Nina Hemmingsson, Bengt Ohlsson, Johanna Wester, Patrik Bergström och Lena Sundström.Programmet var sammanställt och presenterades av författarförmedlarna Alf Kyhlén och Anna Rosenqvist. Världspoesidagen 21 mars På Världspoesidagen den 21 mars 2014 anordnade Författarcentrum Öst ett poesievenemang på Kägelbanan i Stockholm. Stina Ekblad var konferencier och presenterade Bob Hansson, Inga-Lina Lindqvist, Marie Lundquist, Dipak Mazumdar, Robab Moheb, Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) samt Marcus Priftis. Dessutom framförde Nicolai Dunger sina musikaliska tolkningar av Edith Södergrans dikter. Evenemanget genomfördes med bidrag från Kulturrådet, Svenska Akademien och Stockholm stads kulturförvaltning. Världsbokdagen 23 april Den 23 april firas Världsbokdagen, Unescos dag för boken och upphovsrätten. Genom arrangemang riktade till allmänheten vill vi i samband med Världsbokdagen synliggöra bokens och läsandets centrala roll för kunskapssamhället och för den kulturella mångfalden. Författarcentrum Riks kunde, med stöd från Kulturrådet, bistå arrangörer med kostnaden för halva ordinarie arvodet för ett författarframträdande subventionerades 41 arrangemang i hela landet. Författarcentrum Öst spred information om dagen, bokade författarbesök i regionen och hade dessutom det övergripande ansvaret för samordning, marknadsföring och ekonomisk redovisning å FC Riks vägnar. 5

6 Podium Utgivning 2014 Författarcentrum Östs print-on-demand-förlag Podium har under många år gett ut böcker på de nationella minoritetsspråken och klassiker i nytryck. Genom underavdelningen Podium Distribution har Författarcentrums egna medlemmars kunnat ge ut böcker. Trots det stora behovet av litteratur på minoritetsspråk, har Podium inte lyckats hitta långsiktig finansiering för sin verksamhet. När redaktören sa upp sig i december 2013 beslutade därför styrelsen att endast projektanställa någon som kunde slutföra det stora minoritetsspråksprojekt, Strindbergsprojektet, som med bidrag från framför allt Postkodlotteriets Kulturstiftelse påbörjades Under 2014 avslutades arbetet med att ge ut Strindberg på minoritetsspråken. Utgåvorna på jiddisch och romani blev klara under våren och därmed hade det omfattande projektet rotts iland vann Podium-boken 5768 visningar på Youtube Barnens romanpris. Romanen, skriven av Ralf Nóvak-Rosengren och Anita Santesson, var det vinnande bidraget i Podiums skrivartävling Att vara ung rom idag som avgjordes Under 2014 kom sex titlar att ges ut av FC-medlemmar på Podium Distribution. Podiums avveckling Den 10 maj 2014 föreslog arbetsutskottet, på grund av ett långvarigt ekonomiskt och personellt ohållbart läge för Podium, att styrelsen skulle besluta att omedelbart avveckla Podium Distribution och lägga all ny minoritetsutgivning på is. Podiums underskott skulle enligt AU:s uppfattning annars snart förvärra FC Östs ekonomi till en punkt där nödåtgärder skulle behöva vidtas. Styrelsen beslöt i stället att tillsätta en intern grupp som skulle utreda förutsättningarna för att antingen driva Podium vidare eller avveckla, samt ta fram ett beslutsunderlag för bägge alternativen. Beslut skulle fattas direkt efter sommaruppehållet. Emellertid kvarstod många oklarheter efter sommaruppehållet. En fördjupad utredning krävdes och inte förrän i slutet av september kunde ett beslut fattas. Det stod nu helt klart att Podium inte kunde drivas vidare. Uppdraget att rent praktiskt sköta den totala avvecklingen av Podiums förlagsutgivning gavs till Kalle Güettler och Stefan Estby. Medlemmarna informerades den 1 oktober. Avvecklingen genomfördes i dialog med de medlemmar som gett ut böcker via Podium Distribution och rättighetsinnehavare med kontrakt på övrig utgivning. Rättigheterna till vinnarboken i Barnens romanpris såldes med författarnas godkännande vidare till Opal förlag. Efter mars 2015 är avvecklingen helt slutförd. Vid Podiums extra årsmöte valdes en styrelse utan uppdrag att bedriva någon direkt verksamhet. Podiums namn kvarstår därmed som varumärke. Ordförande i föreningen är Kalle Güettler och styrelsemedlemmar Stefan Estby, Helga Härle, Moni Nilsson och Elisabet Nemert. 6

7 Informationsarbete En viktig del av Författarcentrum Östs verksamhet är att informera och svara på frågor från allmänheten om författare, bokutgivning m.m. och hjälpa till att etablera kontakt mellan författare och allmänhet. Vi har fortsatt att anlita företaget E-postservice för utskick av nyhetsbrev i html-format. Nyhetsbreven skickas till uppdragsgivare/beställare och till andra som anmält sitt intresse för att få dem, sammanlagt ca 1600 personer. Fyra nyhetsbrev skickades under året. Författarcentrum Öst på nätet är sedan 2012 en gemensam webbplats för Författarcentrums fyra regioner. Webbsidan är integrerad med en bokningsapplikation och därmed finns information, författarpresentationer och bokningsmöjlighet på en och samma adress. Där finns också ett ständigt uppdaterat och rikstäckande kalendarium om våra publika författarbesök. På webbplatsen presenteras också olika läs- och skrivprojekt och på medlemssidorna sådan information som gäller endast för regionens egna medlemmar. Författarcentrum Öst har ett Facebookkonto med undersidor för olika projekt samt en sluten FB-grupp för endast medlemmar. Mässor och utbudsdagar För femte året i rad samarbetade Författarcentrum med Sveriges Författarförbund på Bok & Bibliotek i Göteborg den sista helgen i september. Under de fyra mässdagarna medverkade ett 70-tal författare och översättare på den gemensamma Litteraturscenen, och i den monter som delades av organisationerna informerades om Författarcentrums och Sveriges Författarförbunds verksamhet. Den 31 januari hade Författarcentrum Öst sin egen utbudsdag, Författardagen, som presenteras närmare under Litterära evenemang på sidan 5. Författarcentrum Öst medverkade vid en Skapande skola-utbudsdag i Uppsala den 14 november. Massmedia Via tjänsten E-postservice skickar vi ut pressmeddelanden inför våra olika evenemang. Tyvärr har vi inte medel att professionellt bevaka effekterna av detta, så underlaget till exemplen på medial uppmärksamhet nedan är personalens egna tidningsläsande, tvtittande, radiolyssnande och googlande. Författarcentrum Östs firande av Världspoesidagen den 21 mars uppmärksammades av Dagens Nyheter. Projektet Stockholm Läser och 2014 års utvalda bok, P C Jersilds Barnens ö, uppmärksammades av Dagens Nyheter, Sveriges Radio och åtskilliga bokbloggar. När ungdomsboken 5768 visningar på Youtube, det vinnande bidraget i Podiums manustävling Att vara ung rom idag, fick Barnens romanpris 2014, blev det uppmärksammat av bland andra Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Författarna, Ralf Novak Rosengren och Anita Santesson, medverkade också i UR:s En bok, en författare. 7

8 Utgivningen av Strindberg på minoritetsspråken har uppmärksammats i både riks- och lokalpress. Nedläggningen av Podium har uppmärksammats av bland andra Sveriges Radio, Sameradion, Göteborgs-Posten samt boktugg.se med flera bokbloggar. Samverkan och policyfrågor Nationella Skolbiblioteksgruppen Författarcentrum Öst medverkar som ordinarie representant för Författarcentrum Riks i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG. NSG är ett nätverk av organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas, ett arbete som är viktigt inte minst nu, efter skolbibliotekens inträde i skollagen. Samarbete med centrumbildningarna Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas samarbete, både på regional nivå och för Författarcentrum Riks räkning. Centrumbildningarna håller regelbundna möten där gemensamma frågor diskuteras. Kalle Güettler har medverkat i en delegation för de regionala centrumbildningarna som för en aktiv dialog med kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, syftande till att centrumbildningarna ska bli en part i länets kulturplanering. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbyte och samarbete. KULAN Författarcentrum Öst kommunicerar genom KULAN, Stockholm stads webbaserade mötesplats för kultur och skola, bland annat genom att marknadsföra Läsning Pågår där. Medlemsverksamhet Medlemsträffar Vid åtta tillfällen under året arrangerades medlemsträffar. På försök löpte vi linan ut i genretänk och hade den 13 februari en träff för poeter, 15 maj en för fackboksförfattare; 9 oktober träffades barn- och ungdomsboksförfattare och den 18 november skulle det bli en träff för medlemmar som skriver skönlitterärt för vuxna, men den fick ställas in på grund av för få anmälningar. Vid träffarna informerade kansliet om hur författarförmedlingen fungerar och medlemmarna gavs möjlighet att komma med synpunkter och frågor och knyta nya kontakter. I slutet av maj var det vårmingel och i början av december adventsfika. Med anledning av det kritiska läget i Podium bjöds under året också in till två möten om Podiums framtid. 8

9 Medlemsförmåner Medlemmarna har möjlighet att lägga upp en författarpresentation på forfattarcentrum.se, att bli bokade via Författarförmedlingen och att i samband med bokningar överlåta avtalsoch arvodesdiskussioner åt Författarcentrums författarförmedlare. I oktober genomfördes en valberedningskurs i samarbete med Sveriges Författarförbund. Bokbord: Söndagen den 17 augusti var det dags för Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm. Ett fyrtiotal Författarcentrum Öst-medlemmar sålde och signerade sina böcker. 4 december erbjöds medlemmarna att medverka vid bokbord på Eurostop Arlanda. Medlemsrabatter: Medlemmarna i Författarcentrum Öst har under året erbjudits rabatt på prenumeration av tidskrifterna 10TAL och Provins, på skrivretreat i Älvdalen, seminariekort till bokmässan i Göteborg och på egna visitkort. Medlemsutskick Under året gjordes tolv utskick som innehöll information om olika projekt, medlemserbjudanden, mötesinformation och inbjudningar. Föreningsfakta Styrelse På årsmötet den 31 mars omvaldes Kalle Güettler till ordförande (1 år) och följande personer till ordinarie styrelseledamöter: Stefan Estby (2 år, omval), Elisabet Nemert (2 år, nyval), Moni Nilsson (2 år, nyval). Susanne Halvardsson och Helga Härle valdes till ordinarie ledamöter på 2 år vid årsmötet Valnämnd Till valnämnd valdes Erik Grundström (1 år, nyval), Elsie Petrén (2 år, nyval) och som sammankallande Christina Wahldén (2 år, nyval). Under hösten tvingades Christina Wahldén av privata skäl att avgå. Vid föreningens extra årsmöte den 22 januari 2015, valdes Inga-Lina Lindqvist i hennes ställe. Revisorer Till auktoriserad revisor valdes Margaretha Morén (nyval), som suppleant Malin Nilsson (omval), båda från BDO. Göran Fagerström (omval) valdes till medlemsrevisor, Sain Sucha (omval) som suppleant. Årsmöte och representanter i Författarcentrum Riks Under årets fyra första månader var Kalle Güettler Författarcentrum Östs representant i Författarcentrum Riks. Vid riksårsmötet i april tog Birgit Lönn över som ordinarie representant, Kalle Güettler valdes som suppleant. Årsmöte i FC Riks hölls i Göteborg den 26 april. Enligt riksstadgarna ska varje region representeras av fyra medlemmar samt ordinarie ledamot vid årsmötet. Författarcentrum 9

10 Östs representanter vid riksårsmötet 2014 var Stefan Estby, Susanne Halvardsson, Birgit Lönn och Elisabet Nemert. Författarcentrum Östs representant, därtill sammankallande, i FC Riks valberedning har varit Mårten Sandén. Antal medlemmar Den 31 december 2014 hade Författarcentrum Öst 699 medlemmar, varav 49 debutanter. Nyrekrytering sker genom att information om Författarcentrum skickas till nyinvalda medlemmar i Sveriges Författarförbund, genom Författarförmedlingen och via bokförlag. Nya medlemmar Mats Ahlsén, Elisabeth Akteus Rex, Ann Allan, Christoph Andersson, Marie Björk, Susanne Boll, John Arthur Ekebert, Thord Eriksson, Tove Folkesson, Emma Frey Skøtt, Erik Grundström, Tuomo Haapala, Anita Hammarstedt, Åsa Hellberg, Ylva Herholz, Pia Hintze, Michal Hudak, Cilla Jackert, Katerina Janouch, Niklas Janz, Jonas Jonson, Anna Laestadius Larsson, Eva Ludvigsen, Mattias Lönnebo, Åsa Mendel-Hartvig, Johanna Mo, Fredrik Nejman, Kristina Ohlsson, Åke Persson, Agneta Pleijel, Daniel Qviström, Erik de la Reguera, Åsa Rosén, Birger Schlaug, Marie Selander, Katarina Strömgård, Astrid Ståhlberg, Kjell Sundstedt, Lena Sundström, Ana Udovic, Andreas Utterström, Colette van Luik, Emma Virke, Yvonne Waern, Danny Wattin, Ola Wong, Eli Åhman Owetz, Björn Öijer. Nya debutantmedlemmar Täpp Lars Arnesson, Ulrika Berge, Jorge Contreras, Christian Dahlström, Tomas Dalström, Natalie Gerami, Gunilla Granbom, Birgitta Gustafsson, Hanna Hallmén, Anne-Lie Högberg, Jenny Jacobsson, Catrin Johans, Nina Larsdotter Lööw, Josefine Lindén, Marcus Lundstedt, Elin Mellerstedt, Fredrik T Olsson, Marie Reda, Pooneh Rohi, Pär Sahlin, Emelie Schepp, Johanna Stilllman, Omi Söderblom, Kersti Vikström, Patrik Wirén, Mia Ånemyr. Styrdokument De styrdokument som Författarcentrum Öst arbetar utifrån är föreningsstadgarna, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsplan, delegationsordning samt personalpolicy. Kansliet Under 2014 har följande personer varit anställda på Författarcentrum Öst: Alf Kyhlén har arbetat som författarförmedlare och projektledare, fram till maj på 100% och därefter på 90%. Anna Rosenqvist, även hon författarförmedlare och projektledare på 100%, slutade i augusti och efterträddes av Fredrik Lagerqvist som anställdes på 75%. I augusti började också Lotta Nilsson som verksamhetsutvecklare på 75%. Birgitta Hansen, ekonomiansvarig, har arbetat på 50% och Åsa Nordlinder, verksamhetschef på 90%. Hanna Hjerpe har varit timanställd som städare. 10

11 Stockholm den 9 mars 2015 Kalle Güettler Ordförande Elisabet Nemert Stefan Estby Susanne Halvardsson Helga Härle Moni Nilsson 11

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429 Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 1 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse Elitföreningen Damfotboll Årsberättelse 2009 Styrelsens berättelse EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Norr- och

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429 Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011 1 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2013-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer