1 Författarcentrum Östs uppgift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Författarcentrum Östs uppgift"

Transkript

1 1 Författarcentrum Östs uppgift Författarcentrum Östs (FC Öst) uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och läsare, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen samt att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. FC Öst skall verka för vidgade yttrandemöjligheter för alla människor samt lagstadgad yttrandefrihet på alla områden. FC Öst skall i samverkan med kommunala och regionala organ, bibliotek, skolor, föreningar och andra organisationer, skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna och i samarbete med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Ur Författarcentrum Östs stadgar 1

2 Innehåll Författarcentrum Östs uppgift, 1 Författarförmedlingen, 3 Läs- och skrivfrämjande verksamhet Författarbesök i skärgården, 3 Manustjänster, 4 Läsning pågår, 4 Skapande skola, 4 Stockholm läser, 5 Litterära evenemang Författardagen, 5 Världspoesidagen 21 mars, 5 Världsbokdagen 23 april, 5 Podium Utgivning 2014, 6 Podiums avveckling, 6 Informationsarbete Författarcentrum Öst på nätet, 7 Mässor och utbudsdagar, 7 Massmedia, 7 Samverkan och policyfrågor Nationella Skolbiblioteksgruppen, 8 Samarbete med centrumbildningarna, 8 KULAN, 8 Medlemsverksamhet Medlemsträffar, 8 Medlemsförmåner, 9 Medlemsutskick, 9 Föreningsfakta Styrelse, 9 Valnämnd, 9 Revisorer, 9 Årsmöte och representanter i FC Riks, 9 Antal medlemmar, 10 Nya medlemmar, 10 Nya debutantmedlemmar, 10 Styrdokument, 10 Kansliet, 11 2

3 Uppdraget att skapa reda i FC Östs ekonomi och minska underskottet har även 2014 präglat styrelsens prioriteringar. I grunden måste vi ställa om verksamheten från en tidigare relativt trygg statlig finansiering till en mer projektbaserad organisation. Författarcentrum Öst kan bara överleva och växa om vi lyckas få till stånd en betydande extern finansiering av tillräckligt många och stora, ofta kortvariga, projekt för att administrations- och overhead-ersättningar, tillsammans med det fortfarande livsavgörande bidraget från Statens Kulturråd, ska kunna finansiera personal, lokal och andra baskostnader. Att förlagsutgivningen och distributionstjänsten i Podium har avvecklats (se s. 6) har skapat bättre förutsättningar för att fokusera på nya projekt genom att det frigjort personaltid, minskat det ekonomiska underskottet, förenklat bokföringen och givit både styrelse och personal en chans att blicka framåt. Kalle Güettler, ordförande Författarförmedlingen Författarcentrum driver sedan snart 50 år tillbaka Sveriges största författarförmedling. Genom förmedlingen bokas författare till uppläsningar, författarbesök i skolor och bibliotek, skrivarverkstäder, debatter, föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Antalet bokningar gjorda av Författarcentrum Öst under 2014 var Därutöver handlades ett antal förmedlingsärenden som resulterade i en överenskommelse direkt mellan uppdragsgivare och författare. Det totala antalet förmedlade uppdrag 2014 kan därför uppskattas till drygt Efterfrågan på förmedlingens tjänster är hög, sedan 2007 har antalet förmedlade uppdrag ökat med 49 procent. Det totala antalet uppdrag som bokades av Författarcentrum Öst fördelades på 281 författare. Av de förmedlade författarna var 161 kvinnor och 120 män. 61% av uppdragen 2014 gick till barn- och ungdomsboksförfattare, 27% till prosaister (vuxen), 9% till fackboksförfattare och 3% till poeter. Trettio procent av de uppdrag som bokades av Författarcentrum Öst 2014 (331 uppdrag) skapades genom föreningens egna projekt och evenemang. Uppdrag förmedlade genom Författarcentrum Öst 2014 genererade drygt 8,3 miljoner kr i bruttoinkomster till författarna. Läs- och skrivfrämjande verksamhet Författarbesök i skärgården Höstterminen 2014 genomfördes det uppskattade projektet Författarbesök i skärgården för tionde gången. 14 skärgårdsskolor i Haninge, Norrtälje, Värmdö och Österåkers 3

4 kommuner fick gratis författarbesök, besök som de skulle haft svårt att finansiera på egen hand. 13 medlemmar i Författarcentrum Öst träffade eleverna inom ramen för projektet, som möjliggjordes genom stöd från Stockholms läns landsting samt Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Manustjänster Författarcentrum Öst har sedan många år erbjudit lektörsläsning till en skrivande allmänhet som mot betalning har fått ett oberoende utlåtande om insända manus. Sedan hösten 2013 har vi även erbjudit en redaktörstjänst och 2014 adderade vi en korrekturläsartjänst. Samtidigt som tjänsten erbjuder bra service till allmänheten skapar den arbetstillfällen till de medlemmar som har professionell erfarenhet av lektörs- och redaktörsarbete och/eller korrekturläsning. Eftersom förlagen endast undantagsvis lämnar omdömen om insända manus och eftersom egenutgivningen fortsätter att öka, har våra manustjänster funktioner att fylla. Under 2014 skickades 78 manuskript in för lektörsläsning samt 5 för redaktörs- och 6 för korrekturläsning. Läsning Pågår Läsning Pågår Stockholm, som är ett samarbete mellan Författarcentrum Öst, Stockholms stads Kulturförvaltning och Medioteket vid Utbildningsförvaltningen, genomfördes för sextonde året i rad. Projektet subventionerar författarbesök i skolan (både friskolor och kommunala) under våren i skolår 5 och under hösten i skolår 8. Satsningen på att inkludera särskolan i projektet fortsatte, med en speciell lista på författare som gärna gör författarbesök i särskolan. Under vårterminen deltog 57 skolor med 127 klasser, varav 2 särskoleklasser, vilket gav uppdrag åt 18 författare. Under hösten deltog 27 skolor med 106 klasser, varav 2 särskoleklasser, vilket gav uppdrag åt 12 författare. Sammanlagt fick ca 5800 elever på Stockholms grundskolor möta en författare inom ramen för projektet. För första gången fick även Stockholms stads gymnasieskolor ta del av Läsning Pågår. Här besökte totalt 11 författare tio olika skolor och 46 klasser gymnasieelever fick ett författarmöte under hösten. Läsning Pågår Linköping genomfördes för femte gången och i samarbete med Linköpings kommun. Författarcentrum Öst administrerade projektet. 31 skolor med tillsammans 58 klasser anmälde sig och totalt fick elever träffa en författare. Sex författare fick uppdrag tack vare projektet. Skapande skola Regeringens satsning på kultur i skolan, Skapande skola omfattar sedan 2011 hela grundskolan. Inom Skapande skola engagerades under 2014 författare för skrivarverkstäder, deckarskolor, kabaréprojekt och annat litterärt skapande och inspirerande i hela den östra regionen. Skapande skola-uppdragen varierade från enstaka klassbesök till igångsättning av skrivprojekt, skrivarkurser inom olika genrer under några dagar eller under längre perioder och mycket annat. Många skolor som tidigare inte haft råd att anlita en författare gjorde det tack vare Skapande skola-bidraget. Författarcentrum Öst bokade under året 285 uppdrag inom Skapande skola, drygt 100 fler än

5 Stockholm läser En stad en bok. Inom Stockholm läser anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till en utvald bok. Stockholm läser drivs sedan 2010 av Författarcentrum i samarbete med Stockholms stadsbibliotek. Till 2014 års Stockholm läser-bok utsågs P C Jersilds Barnens ö. Boken diskuterades i bokcirklar och på språkcaféer på bibliotek runt om i Stockholm, den debatterades av psykologer, gymnasister och av författaren själv. I samarbete med Stockholms stadsmuseum genomfördes också stadsvandringar i Reine Larssons fotspår. Litterära evenemang Författardagen Den 31 januari arrangerade Författarcentrum Öst för 31:a året i rad den populära Författardagen. 16 författare berättade om sig själva, sina böcker och sitt skrivande inför en stor och entusiastisk publik bestående av framförallt lärare och bibliotekarier. För tredje gången arrangerades dagen på Polstjärnan på Sveavägen i Stockholm. Medverkade gjorde Sven Olov Karlsson, Kristina Ohlsson, Läsambassadören Johanna Lindbäck, Jeanette Milde, Ingrid Olsson, Patrik Godin, David Wiberg, Augustpristagaren Lena Andersson, Anders Sparring, Majgull Axelsson, Simona Ahrnstedt, Nina Hemmingsson, Bengt Ohlsson, Johanna Wester, Patrik Bergström och Lena Sundström.Programmet var sammanställt och presenterades av författarförmedlarna Alf Kyhlén och Anna Rosenqvist. Världspoesidagen 21 mars På Världspoesidagen den 21 mars 2014 anordnade Författarcentrum Öst ett poesievenemang på Kägelbanan i Stockholm. Stina Ekblad var konferencier och presenterade Bob Hansson, Inga-Lina Lindqvist, Marie Lundquist, Dipak Mazumdar, Robab Moheb, Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) samt Marcus Priftis. Dessutom framförde Nicolai Dunger sina musikaliska tolkningar av Edith Södergrans dikter. Evenemanget genomfördes med bidrag från Kulturrådet, Svenska Akademien och Stockholm stads kulturförvaltning. Världsbokdagen 23 april Den 23 april firas Världsbokdagen, Unescos dag för boken och upphovsrätten. Genom arrangemang riktade till allmänheten vill vi i samband med Världsbokdagen synliggöra bokens och läsandets centrala roll för kunskapssamhället och för den kulturella mångfalden. Författarcentrum Riks kunde, med stöd från Kulturrådet, bistå arrangörer med kostnaden för halva ordinarie arvodet för ett författarframträdande subventionerades 41 arrangemang i hela landet. Författarcentrum Öst spred information om dagen, bokade författarbesök i regionen och hade dessutom det övergripande ansvaret för samordning, marknadsföring och ekonomisk redovisning å FC Riks vägnar. 5

6 Podium Utgivning 2014 Författarcentrum Östs print-on-demand-förlag Podium har under många år gett ut böcker på de nationella minoritetsspråken och klassiker i nytryck. Genom underavdelningen Podium Distribution har Författarcentrums egna medlemmars kunnat ge ut böcker. Trots det stora behovet av litteratur på minoritetsspråk, har Podium inte lyckats hitta långsiktig finansiering för sin verksamhet. När redaktören sa upp sig i december 2013 beslutade därför styrelsen att endast projektanställa någon som kunde slutföra det stora minoritetsspråksprojekt, Strindbergsprojektet, som med bidrag från framför allt Postkodlotteriets Kulturstiftelse påbörjades Under 2014 avslutades arbetet med att ge ut Strindberg på minoritetsspråken. Utgåvorna på jiddisch och romani blev klara under våren och därmed hade det omfattande projektet rotts iland vann Podium-boken 5768 visningar på Youtube Barnens romanpris. Romanen, skriven av Ralf Nóvak-Rosengren och Anita Santesson, var det vinnande bidraget i Podiums skrivartävling Att vara ung rom idag som avgjordes Under 2014 kom sex titlar att ges ut av FC-medlemmar på Podium Distribution. Podiums avveckling Den 10 maj 2014 föreslog arbetsutskottet, på grund av ett långvarigt ekonomiskt och personellt ohållbart läge för Podium, att styrelsen skulle besluta att omedelbart avveckla Podium Distribution och lägga all ny minoritetsutgivning på is. Podiums underskott skulle enligt AU:s uppfattning annars snart förvärra FC Östs ekonomi till en punkt där nödåtgärder skulle behöva vidtas. Styrelsen beslöt i stället att tillsätta en intern grupp som skulle utreda förutsättningarna för att antingen driva Podium vidare eller avveckla, samt ta fram ett beslutsunderlag för bägge alternativen. Beslut skulle fattas direkt efter sommaruppehållet. Emellertid kvarstod många oklarheter efter sommaruppehållet. En fördjupad utredning krävdes och inte förrän i slutet av september kunde ett beslut fattas. Det stod nu helt klart att Podium inte kunde drivas vidare. Uppdraget att rent praktiskt sköta den totala avvecklingen av Podiums förlagsutgivning gavs till Kalle Güettler och Stefan Estby. Medlemmarna informerades den 1 oktober. Avvecklingen genomfördes i dialog med de medlemmar som gett ut böcker via Podium Distribution och rättighetsinnehavare med kontrakt på övrig utgivning. Rättigheterna till vinnarboken i Barnens romanpris såldes med författarnas godkännande vidare till Opal förlag. Efter mars 2015 är avvecklingen helt slutförd. Vid Podiums extra årsmöte valdes en styrelse utan uppdrag att bedriva någon direkt verksamhet. Podiums namn kvarstår därmed som varumärke. Ordförande i föreningen är Kalle Güettler och styrelsemedlemmar Stefan Estby, Helga Härle, Moni Nilsson och Elisabet Nemert. 6

7 Informationsarbete En viktig del av Författarcentrum Östs verksamhet är att informera och svara på frågor från allmänheten om författare, bokutgivning m.m. och hjälpa till att etablera kontakt mellan författare och allmänhet. Vi har fortsatt att anlita företaget E-postservice för utskick av nyhetsbrev i html-format. Nyhetsbreven skickas till uppdragsgivare/beställare och till andra som anmält sitt intresse för att få dem, sammanlagt ca 1600 personer. Fyra nyhetsbrev skickades under året. Författarcentrum Öst på nätet är sedan 2012 en gemensam webbplats för Författarcentrums fyra regioner. Webbsidan är integrerad med en bokningsapplikation och därmed finns information, författarpresentationer och bokningsmöjlighet på en och samma adress. Där finns också ett ständigt uppdaterat och rikstäckande kalendarium om våra publika författarbesök. På webbplatsen presenteras också olika läs- och skrivprojekt och på medlemssidorna sådan information som gäller endast för regionens egna medlemmar. Författarcentrum Öst har ett Facebookkonto med undersidor för olika projekt samt en sluten FB-grupp för endast medlemmar. Mässor och utbudsdagar För femte året i rad samarbetade Författarcentrum med Sveriges Författarförbund på Bok & Bibliotek i Göteborg den sista helgen i september. Under de fyra mässdagarna medverkade ett 70-tal författare och översättare på den gemensamma Litteraturscenen, och i den monter som delades av organisationerna informerades om Författarcentrums och Sveriges Författarförbunds verksamhet. Den 31 januari hade Författarcentrum Öst sin egen utbudsdag, Författardagen, som presenteras närmare under Litterära evenemang på sidan 5. Författarcentrum Öst medverkade vid en Skapande skola-utbudsdag i Uppsala den 14 november. Massmedia Via tjänsten E-postservice skickar vi ut pressmeddelanden inför våra olika evenemang. Tyvärr har vi inte medel att professionellt bevaka effekterna av detta, så underlaget till exemplen på medial uppmärksamhet nedan är personalens egna tidningsläsande, tvtittande, radiolyssnande och googlande. Författarcentrum Östs firande av Världspoesidagen den 21 mars uppmärksammades av Dagens Nyheter. Projektet Stockholm Läser och 2014 års utvalda bok, P C Jersilds Barnens ö, uppmärksammades av Dagens Nyheter, Sveriges Radio och åtskilliga bokbloggar. När ungdomsboken 5768 visningar på Youtube, det vinnande bidraget i Podiums manustävling Att vara ung rom idag, fick Barnens romanpris 2014, blev det uppmärksammat av bland andra Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Författarna, Ralf Novak Rosengren och Anita Santesson, medverkade också i UR:s En bok, en författare. 7

8 Utgivningen av Strindberg på minoritetsspråken har uppmärksammats i både riks- och lokalpress. Nedläggningen av Podium har uppmärksammats av bland andra Sveriges Radio, Sameradion, Göteborgs-Posten samt boktugg.se med flera bokbloggar. Samverkan och policyfrågor Nationella Skolbiblioteksgruppen Författarcentrum Öst medverkar som ordinarie representant för Författarcentrum Riks i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG. NSG är ett nätverk av organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas, ett arbete som är viktigt inte minst nu, efter skolbibliotekens inträde i skollagen. Samarbete med centrumbildningarna Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas samarbete, både på regional nivå och för Författarcentrum Riks räkning. Centrumbildningarna håller regelbundna möten där gemensamma frågor diskuteras. Kalle Güettler har medverkat i en delegation för de regionala centrumbildningarna som för en aktiv dialog med kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, syftande till att centrumbildningarna ska bli en part i länets kulturplanering. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbyte och samarbete. KULAN Författarcentrum Öst kommunicerar genom KULAN, Stockholm stads webbaserade mötesplats för kultur och skola, bland annat genom att marknadsföra Läsning Pågår där. Medlemsverksamhet Medlemsträffar Vid åtta tillfällen under året arrangerades medlemsträffar. På försök löpte vi linan ut i genretänk och hade den 13 februari en träff för poeter, 15 maj en för fackboksförfattare; 9 oktober träffades barn- och ungdomsboksförfattare och den 18 november skulle det bli en träff för medlemmar som skriver skönlitterärt för vuxna, men den fick ställas in på grund av för få anmälningar. Vid träffarna informerade kansliet om hur författarförmedlingen fungerar och medlemmarna gavs möjlighet att komma med synpunkter och frågor och knyta nya kontakter. I slutet av maj var det vårmingel och i början av december adventsfika. Med anledning av det kritiska läget i Podium bjöds under året också in till två möten om Podiums framtid. 8

9 Medlemsförmåner Medlemmarna har möjlighet att lägga upp en författarpresentation på forfattarcentrum.se, att bli bokade via Författarförmedlingen och att i samband med bokningar överlåta avtalsoch arvodesdiskussioner åt Författarcentrums författarförmedlare. I oktober genomfördes en valberedningskurs i samarbete med Sveriges Författarförbund. Bokbord: Söndagen den 17 augusti var det dags för Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm. Ett fyrtiotal Författarcentrum Öst-medlemmar sålde och signerade sina böcker. 4 december erbjöds medlemmarna att medverka vid bokbord på Eurostop Arlanda. Medlemsrabatter: Medlemmarna i Författarcentrum Öst har under året erbjudits rabatt på prenumeration av tidskrifterna 10TAL och Provins, på skrivretreat i Älvdalen, seminariekort till bokmässan i Göteborg och på egna visitkort. Medlemsutskick Under året gjordes tolv utskick som innehöll information om olika projekt, medlemserbjudanden, mötesinformation och inbjudningar. Föreningsfakta Styrelse På årsmötet den 31 mars omvaldes Kalle Güettler till ordförande (1 år) och följande personer till ordinarie styrelseledamöter: Stefan Estby (2 år, omval), Elisabet Nemert (2 år, nyval), Moni Nilsson (2 år, nyval). Susanne Halvardsson och Helga Härle valdes till ordinarie ledamöter på 2 år vid årsmötet Valnämnd Till valnämnd valdes Erik Grundström (1 år, nyval), Elsie Petrén (2 år, nyval) och som sammankallande Christina Wahldén (2 år, nyval). Under hösten tvingades Christina Wahldén av privata skäl att avgå. Vid föreningens extra årsmöte den 22 januari 2015, valdes Inga-Lina Lindqvist i hennes ställe. Revisorer Till auktoriserad revisor valdes Margaretha Morén (nyval), som suppleant Malin Nilsson (omval), båda från BDO. Göran Fagerström (omval) valdes till medlemsrevisor, Sain Sucha (omval) som suppleant. Årsmöte och representanter i Författarcentrum Riks Under årets fyra första månader var Kalle Güettler Författarcentrum Östs representant i Författarcentrum Riks. Vid riksårsmötet i april tog Birgit Lönn över som ordinarie representant, Kalle Güettler valdes som suppleant. Årsmöte i FC Riks hölls i Göteborg den 26 april. Enligt riksstadgarna ska varje region representeras av fyra medlemmar samt ordinarie ledamot vid årsmötet. Författarcentrum 9

10 Östs representanter vid riksårsmötet 2014 var Stefan Estby, Susanne Halvardsson, Birgit Lönn och Elisabet Nemert. Författarcentrum Östs representant, därtill sammankallande, i FC Riks valberedning har varit Mårten Sandén. Antal medlemmar Den 31 december 2014 hade Författarcentrum Öst 699 medlemmar, varav 49 debutanter. Nyrekrytering sker genom att information om Författarcentrum skickas till nyinvalda medlemmar i Sveriges Författarförbund, genom Författarförmedlingen och via bokförlag. Nya medlemmar Mats Ahlsén, Elisabeth Akteus Rex, Ann Allan, Christoph Andersson, Marie Björk, Susanne Boll, John Arthur Ekebert, Thord Eriksson, Tove Folkesson, Emma Frey Skøtt, Erik Grundström, Tuomo Haapala, Anita Hammarstedt, Åsa Hellberg, Ylva Herholz, Pia Hintze, Michal Hudak, Cilla Jackert, Katerina Janouch, Niklas Janz, Jonas Jonson, Anna Laestadius Larsson, Eva Ludvigsen, Mattias Lönnebo, Åsa Mendel-Hartvig, Johanna Mo, Fredrik Nejman, Kristina Ohlsson, Åke Persson, Agneta Pleijel, Daniel Qviström, Erik de la Reguera, Åsa Rosén, Birger Schlaug, Marie Selander, Katarina Strömgård, Astrid Ståhlberg, Kjell Sundstedt, Lena Sundström, Ana Udovic, Andreas Utterström, Colette van Luik, Emma Virke, Yvonne Waern, Danny Wattin, Ola Wong, Eli Åhman Owetz, Björn Öijer. Nya debutantmedlemmar Täpp Lars Arnesson, Ulrika Berge, Jorge Contreras, Christian Dahlström, Tomas Dalström, Natalie Gerami, Gunilla Granbom, Birgitta Gustafsson, Hanna Hallmén, Anne-Lie Högberg, Jenny Jacobsson, Catrin Johans, Nina Larsdotter Lööw, Josefine Lindén, Marcus Lundstedt, Elin Mellerstedt, Fredrik T Olsson, Marie Reda, Pooneh Rohi, Pär Sahlin, Emelie Schepp, Johanna Stilllman, Omi Söderblom, Kersti Vikström, Patrik Wirén, Mia Ånemyr. Styrdokument De styrdokument som Författarcentrum Öst arbetar utifrån är föreningsstadgarna, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsplan, delegationsordning samt personalpolicy. Kansliet Under 2014 har följande personer varit anställda på Författarcentrum Öst: Alf Kyhlén har arbetat som författarförmedlare och projektledare, fram till maj på 100% och därefter på 90%. Anna Rosenqvist, även hon författarförmedlare och projektledare på 100%, slutade i augusti och efterträddes av Fredrik Lagerqvist som anställdes på 75%. I augusti började också Lotta Nilsson som verksamhetsutvecklare på 75%. Birgitta Hansen, ekonomiansvarig, har arbetat på 50% och Åsa Nordlinder, verksamhetschef på 90%. Hanna Hjerpe har varit timanställd som städare. 10

11 Stockholm den 9 mars 2015 Kalle Güettler Ordförande Elisabet Nemert Stefan Estby Susanne Halvardsson Helga Härle Moni Nilsson 11

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer