Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget för 2013

2 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för inte endast en traditionell centrumbildning. Vi har utvecklats till att bli också en egen litterär verksamhet av stor betydelse i Västra Götaland gäller det att konsolidera framgångarna, och även att förmedla bilden utåt av det nya vi har blivit. Samtidigt fortsätter vi oförtrutet vårt arbete för litteraturen och författarna i västra Sverige. Med god stämning bland personal och styrelse ser vi med tillförsikt det nya verksamhetsåret an. EKONOMI Författarcentrum Väst har under de senaste åren tagit stora underskottsbudgetar, väl medvetna om att vi har ett eget kapital som kan balansera underskottet, och att vi ständigt arbetar för att hitta ny finansiering, hittills också framgångsrikt. På inrådan av vår revisor har vi nu lagt in vi en förväntad men ännu ej bärgad inkomst i form av bidrag i budgeten. Styrelsens inställning är även i år att fortsatt framgångsrik verksamhet är den bästa garanten för Författarcentrum Västs fortlevnad. Trots att Västra Götaland har avskaffat den bidragsordning som under de senaste tre åren missgynnat FCV har nivån på bidraget inte återställts inför En mindre höjning har dock skett. Vi arbetar för att regionens stöd till vår basverksamhet och Forum för poesi och prosa ska tillbaka nivån för Vi föreslår också att FCV ska graderas upp till långsiktigt uppdrag i regionen. I övrigt fortsätter arbetet på att söka nya finansiärer - både offentliga och privata - till vår verksamhet. LITTERATURPOLITIK Författarcentrum Väst är en viktig röst i regionens litteraturpolitiska debatt. Vi kommer att fortsätta att yttra oss om författarnas villkor, satsningar på litteratur och bibliotek och liknande frågor. Bland annat gäller det för oss att 2013 verka för att Göteborgs Litteraturhus i vardande blir en mötesplats med både bredd och kvalitet för stadens litteraturintresserade. SAMARBETEN - Vi ska ta hand om och vårda de framgångar som vi uppnått i samarbetena med Tillt/Skådebanan, Kultur i Väst och Kultur & Näringsliv. - Vi för diskussioner med Linnéstadens bibliotek om ett eventuellt projekt med adoption av en författare efter förbild från sådan verksamhet i Rinkeby. PRISER Årets författare Vi kommer att tillsammans med Västsvenska Författarsällskapet se över juryarbetet och nomineringsprocessen med sikte på att skapa större intresse och publicitet för priset. Årets bibliotek Det under 2012 instiftade priset Författarnas bästa bibliotek kommer även i år att delas ut tillsammans med Kultur i Väst på Bokmässan. Syftet är att premiera de bibliotek som i sann antikommersiell anda väljer att boka författare utan att snegla på försäljningssiffror. Priset är ett långt och ett kort författarbesök.

3 ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE ARRANGEMANG Världsbokdagen, Poesidagen, Författardagen för vuxenboksförfattare och Författardagen för barnoch ungdomsförfattare arrangeras i Göteborg. I år arrangeras även en regional Författardag i Trollhättan. I den deltar både vuxen- och barn- och ungdomsbokförfattare. Medarrangörer är Kultur i Väst och Trollhättans stadsbibliotek. Under Kulturnatta i Göteborg arrangerar vi ett program för allmänheten i våra lokaler. Författarcentrum Väst medverkar även med ett program under Göteborgs Kulturkalas. Bok&Bibliotek: Författarcentrum delar monter och scen med Sveriges Författarförbund. Författarcentrum Västs vår- och höstverksamhet presenteras vid två programsläpp med uppläsningar av aktuella författare. FORUM FÖR POESI OCH PROSA Sveriges ledande scen för uppläst litteratur, Forum för poesi och prosa, arrangerar omkring trettio litterära evenemang på ett tiotal orter i Västra Götaland. Scenen lyfter fram västsvenska författare och strävar efter jämn fördelning vad gäller kön, genre och etableringsgrad och har dessutom en nordisk profil, där en författare per vecka kommer från ett nordiskt grannland. Författarcentrum Västs ambition är att bibehålla kvalitet och omfattning även under 2013, och för att lyckas med detta - hitta ytterligare finansiering. NÄTVERKET POESI OCH PROSA I SKOLAN - EVENEMANGET STRÅKET Evenemanget Stråket fortsätter att erbjuda författarbesök till gymnasieskolor i samband med Forum för poesi och prosas turnéer i regionen. INTERNATIONELL, MÅNGKULTURELL OCH INTEGRERANDE VERKSAMHET Made in Backa Den litterära elevtidningen Made in Backa fortsätter att ges ut i Norra Hisingen med stöd av bland andra Allmänna Arvsfonden under Vi har sökt stöd från Norra Hisingen, stadsdelen kommer i sin tur att söka stöd från kulturförvaltningen och vi kommer även att söka från social resursförvaltning i Göteborg. Röst Författarcentrum Västs scen för tystade författare arrangeras på Världskulturmuseet. Årets mål är två evnemang. En ambition är även att Röst och vårt nya nätverk Lost in Migration ska inleda samarbete. Internationell författarscen Göteborg Scenen drivs i samarbete mellan Författarcentrum Väst, Världskulturmuseet, Bokmässan, Stadsbiblioteket och Göteborg & Co. Under 2013 omvandlas den FCV-anställda koordinatorns timvisa arbete med programläggning, marknadsföring och administration till en 20% tjänst. Lost in Migration- nätverk för exilförfattare i Författarcentrum Västs hägn. LiM ska vidgas och söka projektmedel för att i sin verksamhet fokusera på stödjande insatser för exilförfattare. Redan har ett utåtriktat evenemang genomförts på Världskulturmuséet.

4 NewEx Eftersom EU-ansökan helt nyligen avslogs med mycket knapp marginal (vi fick 78 av erforderliga 81 bedömningspoäng) avvaktar vi och siktar på att få med samarbetspartners och Västra Götaland på en förnyad och utvecklad ansökan vid nästa ansökningstillfälle. BARNBOKSNÄTET BBN fortsätter med sina månatliga inspirerande och stöttande nätverksträffar och responsmöten där medlemmar kan få testa arbeten eller idéer på kolleger. Teman ska införas - diskussionerna blir så en sorts kompetensutveckling. Barnbokskritik lyfts upp i syfte att medlemmar ska kunna lära sig detta hantverk. Bloggen fortsätter med recensioner av och diskussion om barn- och ungdomslitteratur som ett led i att försöka omvandla bloggen till en nättidskrift. Fortsättning planeras på kursen om appar och e-böcker. Kreativitetshelgen Höststorm genomförs som vanligt. Författardagen för barn och unga likaså. FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN Ambitionen är att den positiva trenden med ökande antal förmedlingar ska hålla i sig även under LEKTÖRSTJÄNSTEN Författarcentrum Västs lektörstjänst hjälper blivande författare med manusgranskning och ger arbete åt våra medlemmar. MEDLEMSINRIKTAT Dikt an - Författarcentrum Västs digitala medlemstidning Månadens krönika som tidigare endast skrivits av FCV:s styrelsemedlemmar kommer att skrivas även av personal samt eventuellt också läggas ut på medlemmar. INFORMATION Nyhetsbrev Vi jobbar aktivt för att värva allt fler prenumeranter, bl a genom listor på våra evenemang. Hemsidan Hemsidan med medlemsinformation och presentationer är ett skyltfönster för Författarcentrum och Författarcentrums medlemmar. Målet för 2013 är att utveckla/korrigera de delar av FC Riks gemensamma hemsida som inte uppfyllt våra förväntningar samt att utveckla vårt arbete med sociala medier. Referensgruppen för hemsidan arbetar löpande med detta. FCV:s litterära kalendarium trycks för vår- respektive höstsäsongen. Kalendariet ska finna tillgängligt på alla våra evenemang samt att personal, styrelse och andra aktiva tar med sig och lämnar till relevanta platser som kaféer och bibliotek.

5 KLUBB KAMEL Författarcentrum Västs vänförening Klubb Kamel kommer att ha sitt första årsmöte som självständig förening i mars Samarbetet med Författarcentrum Väst är tänkt att utvecklas och stabiliseras under Klubb Kamel fortsätter med skrivarkurser och anordnar egen verksamhet på Café Hängmattan från och med mars 2013, Reading Slam - en tävling i estradläsning - en torsdag i månaden.

6 Budgetförslag 2013 Bidrag etc år2013 Förklaringar Kulturrådet verksamhetsbidrag Projektbidrag Kulturrådet bidrag till Forum för poesi och prosa + Läsvärde Övr statliga bidrag bidrag från Arvsfonden till Projekt Made in Backa överfört från 2012 Bidrag regionen KSU (kulturstrtegiskt uppdrag) + Dynamisk samverkan från VG regionen Bidrag kommunen bidrag till FPP, IFS samt 55606kr överfört för MiB från 2012 Övr regionala o kommunala bidrag bidrag från Gbg & Co- till Kulturkalas och IFS + Kultur i Väst- till IFS Övr intäkter bidrag från Världskulturmuseet, Sv akademien, Bok & Bibliotek, sponsring Övr intäkter medarrang Forum Kommuner i regionen, ABF, förlag, Letterstedska Okända bidrag bidrag som vi räknar med att få in under året Medlemsavgifter Avgift 300kr år 2013 (medlemmar över 75 år ej avgift) Övriga intäkter Lektörstjänst Övriga intäkter Inträden arrangemang Summa intäkter Kostnader: Arvoden styrelse fast månadsarvode till ordf. och v.ordf. rörliga timarv för övr uppdrag Personalkostnader löner med samtl kostnader för anställd personal Summa kostn personal o styrelse Arvoden lektörstj lektörstjänst Arvoden etc MiB det vi vet för VT-2013, ej OH Arvoden etc Forum ej lön personal o OH Arvoden etc Intern Författarscen ej lön personal o OH Arvoden etc övr arrangemang ej lön personal o ev OH Summa arrangemangskostnader Lokalkostnader inkl el o försäkr Kontorsomkostnader förbrukning kontoret, tel, data, porto Marknadsföring, trycksaker Tidskrifter, tidningar Resekostnader övrigt Möteskostnader, övr representation Revision Utbildning, konferenser Övriga kostnader prissummor, bokstöd, externa hjälptjänster Bankkostnader Summa övriga kostnader Summa alla kostnader Resultat

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n Handbok f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n d e t k o m p l e x a b e h ö v e r i n t e v a r a k o m p l i c e r a t d e n s o m i n t e v i l l k a n s k e v i l l n å g

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer