VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012"

Transkript

1 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i Västra Götaland. Fria teatrar spelar en stor och viktig roll för kulturlivet i regionen. Tydligast framträder detta när det gäller de ungas möjligheter att ta del av kultur, ett område som särskilt lyfts fram i regionens vision Kulturpolitik för Västra Götaland. År 2008 hade fria teatrar, inom ramen för regionens arrangörsstöd, besök av barn och unga. Samma år visar statistik från Göteborgs Stad att barn och unga besökt fri grupp. Begreppet innefattar även vissa dans- och musikteaterföreställningar om vi av det skälet räknar lågt hamnar vi ändå på en total siffra för hela regionen som ligger en bra bit över besök. För att få en uppfattning om de fria teatrarnas betydelse kan det vara intressant att jämföra med regionens institutioner på teaterområdet. År 2008 hade Regionteater Väst, Folkteatern, Göteborgs Stadsteater och GöteborgsOperan totalt besök av barn och unga. Sammantaget är alltså fria teatrar i detta perspektiv av större regional betydelse. Fria teatrar spelar också för vuxen publik. Det är framför allt de fria teatrarna i Göteborg som har möjlighet att hitta ett publikunderlag som tillåter längre föreställningsperioder för vuxna. Repertoaren för vuxen publik låter ofta höra tala om sig, och får bra genomslag i media. Fria teatrar gör även internationella avtryck. I skrivande stund är exempelvis en av våra medlemsteatrar på turné i New York. När svensk scenkonst väcker uppmärksamhet i andra länder innebär det alltid god reklam för hemstaden och för hemmaregionen. Vi ställer oss bakom regionens kulturpolitiska vision, som slår fast att konst och kultur i första hand ska finnas till för medborgarna, som en källa till lust och mening. Med detta sagt vill vi påminna om den fria teaterkonsten även har andra positiva effekter för Västra Götaland. Fria teatrar som turnerade i Västra Götaland 2008 medförde hotellnätter, restaurangbesök, biluthyrning och annat till ett värde av kronor (statistik från Västra Götalandsregionen). Fler sekundära effekter av den fria teaterkonsten i Västra Götaland finns att läsa under rubrikerna 1.2 till 1.5.

2 2 Den fria teaterkonstens företrädare i Västra Götaland är Teatercentrum. Det är vår uppgift att stärka och synliggöra det fria teaterkonsten i regionen. Vi ska vara en stark röst för de grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst i Västra Götaland. Vårt kansli i Västsverige öppnade Då fanns det sju fria teatrar i Västsverige som var medlemmar i Teatercentrum. Idag har siffran stigit till 19. Dessa är: Masthuggsteatern, Teater UNO, Dockteater Sesam, Teater ACTA, Göteborgs Dramatiska Teater, Teater Kurage, Teater Trixter, Teater Arcadia, Teater Jaguar, Big Wind, Teater Albatross, larssons & ADAS teater, Teater Tamauer, Teater i, Allikateatern, Aktör & vänner, The Gothenburg English Speaking Theatre, Pelikanteatern och Bon Arte. Den kraftiga tillströmningen av medlemmar har resulterat i en motsvarande expansion vad gäller verksamheten. Från början inriktade sig kansliet i Västra Götaland framför allt på att regionalt marknadsföra de fria teatrarna. Idag är västra regionen en bred resurs som innefattar förmedling, marknadsföring, kompetensutveckling, nätverkande och kulturpolitisk påverkan. Teatercentrum har med tiden fått representation i många av de viktigaste regionala nätverken på scenkonstens område. Teatercentrums västra region i korthet: Vi är medarrangör till de regionala Dans & Teaterdagarna, som presenterar scenkonstföreställningar för barn och unga. Vi arrangerar Teaterfestival för unga en festival med fri teaterkonst för barn och unga. Vi är med i planeringen och genomförandet av den så kallade Mumskvällen, en lokal utbudskväll i Göteborg. Vi producerar och sprider en regional repertoarfolder som presenterar Teatercentrums grupper. Vi synliggör medlemmarna via samordnad annonsering, främst i Göteborgs- Posten. Vi sitter med i ledningsgruppen för Projekt Trappan, som erbjuder kompetensutveckling inom scen-, ton-, film- och TV-området. Vi arrangerar egna kurser och yrkesforum. Vi är representerade i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp, ett nätverk för producenter av barnkultur inom Göteborgs Stad. Vi sitter med i styrgruppen för Barnteaterakademin, som bland annat verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn. Vi träffar regelbundet regionala och lokala politiker, för samtal om den fria teaterkonstens villkor. Arbetet i västra regionen utgår från en verksamhetsplan och koordineras via regionala medlemsforum. Arbetet i västra regionen finansieras i första hand av Teatercentrum (50 % år 2008) och Västra Götalandsregionen (36 % år 2008). 1.2 Teatercentrums betydelse för ökad social hållbarhet i Västra Götaland Teatern är en av de mest sociala konstformerna. Dels därför att den ofta behandlar frågor som har med våra livsvillkor att göra. Men också för att själva teatermötet innebär att människor samlas. Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Västra Götaland. Det är vår uppgift att synliggöra den fria teaterkonsten, så att fler medborgare hittar till de mötesplatser som våra medlemmar erbjuder. Men redan idag når vi många av regionens innevånare. Den vuxna publiken möter fria teatrar på turné eller på hemmascenen. I skolans värld når den fria teaterkonsten barn och unga, oavsett bakgrund. År 2008 fick den fria teaterkonsten över besök av barn och unga i Västra Götaland.

3 3 För att fördjupa det konstnärliga mötet vill Teatercentrum och Pustervik under arrangera samtalsserien SPIK. Här vill vi initiera det goda samtalet kring konst och kultur. SPIK ska vara ett öppet forum där alla medborgare ska känna sig välkomna (se vidare under rubrik 2.3). 1.3 Teatercentrums betydelse för sysselsättningen i Västra Götaland En av Teatercentrums viktigaste uppgifter är att förmedla arbetstillfällen åt medlemmarna. Detta sker i första hand under så kallade utbudsdagar, då teatrar visar upp sina pjäser för intresserade köpare. De viktigaste utbudsdagar som Teatercentrum är med och arrangerar är de regionala Dans & Teaterdagarna, som visar upp utbudet för barn och unga. De föreställningar som presenterades av fria teatrar under Dans & Teaterdagarna 2008 såldes senare till ett totalt värde av 2,2 miljoner kronor. Den fria teaterkonsten genererar också sysselsättning i sin omvärld. Fria teatrar som turnerade i Västra Götaland 2008 medförde hotellnätter, restaurangbesök, biluthyrning och annat till ett värde av 1,6 miljoner kronor. Teatercentrum tar också ansvar för medlemmarnas behov av kompetensutveckling. Detta sker i Västra Götaland i första hand via Projekt Trappan, som Teatercentrum varit engagerat i ända sedan Idag sitter Teatercentrums regionala verksamhetsledare med i Trappans ledningsgrupp. 1.4 Teatercentrums betydelse för det civila samhället i Västra Götaland Teatercentrum är en ideell förening och således själv en del av civilsamhället. Det engagemang och arbete som våra medlemmar lägger ner i Teatercentrum sker utan ersättning (med undantag för ordförande, vice ordförande och kassör). Teatercentrum samarbetar gärna med andra ideella organisationer inom det civila samhället. I Västa Götaland har vi exempelvis ett väl fungerande samarbete med Riksteatern Västra Götaland och Danscentrum Väst. 1.5 Teatercentrums betydelse för barn och ungas delaktighet i regionens kulturliv Många fria teatrar i Västra Götaland har verksamhet som inkluderar barn och unga. För att fånga upp barnens perspektiv och åsikter är det inte ovanligt med unga referensgrupper, som följer en föreställning från repstart till premiär. Många av våra medlemmar har även för vana att samtala med den unga publiken efter varje föreställningen, både för att ge möjlighet till fördjupning och reflektion, men också för att barnens reaktioner ger inspiration till nästkommande föreställning. Många av Teatercentrums medlemsteatrar erbjuder workshops och kreativa verkstäder för barn och unga (exempelvis i form av teaterkollo och sommarakademi). Teatercentrum och Trollhättans Stad har för avsikt att under åren utveckla Teaterfestival för unga så att barns och ungas eget deltagande och skapande tar större plats i festivalen. Vi tror att utvecklandet av barns och ungas eget deltagande och skapande kommer att göra festivalen än mera angelägen för vår viktigaste målgrupp: barnen. (Se vidare under rubrik 2.2.) 1.6 Teatercentrums geografiska spridning Fria teatrar spelade under 2008 i 45 av regionens 49 kommuner. Det betyder att den fria teaterkonsten har en mycket god geografisk täckning i Västra Götaland.

4 4 Under åren avser Teatercentrum och Trollhättans Stad att placera Teaterfestival för unga i Trollhättan. Teatercentrums regionala kansli ligger i Göteborg. Teatercentrums nationella verksamhetsledare, vår ekonom, samt styrelsens VU, arbetar för hela Teatercentrum. Deras arbete kommer alltså även västra regionen till del. 2.1 Utveckling i korthet Under perioden avser Teatercentrum att utveckla verksamheten utifrån följande: Teaterfestival för unga ska permanentas i Trollhättan och bli ett årligt arrangemang. Barn och ungas eget skapande ska ta större plats i festivalen (se punkt 2.2). Teatercentrum och Pustervik ska tillsammans arrangera samtalsforumet SPIK i nya Pustervik/Lagerhuset (se punkt 2.3). Teatercentrum ska anställa en projektledare på deltid (25 %) som kan säkerställa utvecklingen av SPIK och Teaterfestival för unga (se punkt 2.4). Övrig verksamhet som beskrivits ovan är viktig för våra medlemmar och för den kulturella infrastrukturen i Västra Götaland. Den ska givetvis fortsätta att utvecklas (se punkt 2.5). 2.2 Utveckling av Teaterfestival för unga Teaterfestival för unga är en teaterfestival för barn och unga som startades av den västra delen av Teatercentrum På senare tid har festivalen ägt rum vartannat år, omväxlande i Trollhättan och Göteborg. Nästa festival äger rum 2009 i Trollhättan. Festivalen stöttas av Västra Götalandsregionen via bidrag till Teatercentrum/västra regionen. När festivalen ägt rum i Trollhättan har Trollhättans Stad varit medarrangör. Teatercentrum och Trollhättans stad har för avsikt att utveckla Teaterfestival för unga på följande vis: Festivalen permanentas i Trollhättan som ett samarrangemang mellan Teatercentrum och Trollhättans Stad (och i samarbete med Riksteatern Västra Götaland). Festivalen arrangeras varje år i stället för vartannat. Festivalen utvecklar under åren former för barns och ungas eget deltagande och skapande. Vi tror att en årlig festival på samma plats kommer att få ett större genomslag och locka fler besökare än den nuvarande, som man kanske hinner glömma av mellan gångerna. Vi tror att det redan goda samarbetet mellan Trollhättans Stad och Teatercentrum är en bra grund att stå på i ett utvecklingsarbete. Vi tror att utvecklandet av barns och ungas eget deltagande och skapande kommer att göra festivalen än mera angelägen för vår viktigaste målgrupp: barnen. (Se bifogad avsiktsförklaring.) 2.3 Utveckling av SPIK Teatercentrum och Pustervik har för avsikt att skapa ett utrymme för det goda samtalet. Vi vill lansera ett forum där beslutsfattare, konstnärer och allmänhet kan prata otvunget med varandra om det samhälle vi lever i, och om det samhälle vi skulle vilja leva i. Varje samtal ska utgå från en skarpt formulerad fråga. Varje samtal ska präglas av nyfikenhet och respekt. Arrangemanget ska heta SPIK efter skånsk förebild. I Malmö startade SPIK redan 2007, och har blivit en stor framgång. Initiativtagare i Malmö var Teatercentrum, Mix Musik och Teater Foratt

5 5 (idag ingår Teater Foratt i Bastionen, som nu blivit den tredje parten). SPIK arrangeras i Malmö sex gånger om året. I Göteborg kommer SPIK att göras av Teatercentrum och Pustervik. Teatercentrum har funnits med i samhällsdebatten sedan 1969, arrangerar egna forum och ger ut den kulturpolitiska tidningen Utspel, mm. Pustervik har en lång erfarenhet av samtalskultur kring konst och samhälle, bland annat i form av de Nyfiken på-samtal och debatter som fördjupar teaterns aktuella repertoar. SPIK i Göteborg ska äga rum i nya Pusterik/Lagerhuset. Med SPIK vill vi markera att det nya scenkonsthuset ska vara ett öppet och välkomnande hus. Här ska scenkonsten finnas, men också följas av ett ständigt pågående samtal kring konsten och samhället. Ett samtal där alla ska vara välkomna. SPIK ska ha premiär samtidigt som nya Pustervik/Lagerhuset slår upp sina dörrar i januari SPIK kommer i ett första skede att pågå under åren 2010 till Teatercentrum svarar för arrangemangskostnader utifrån sökta medel, Pustervik svarar för lokal och teknik utifrån befintliga resurser. SPIKs konstnärliga ledning utgörs av Johan Franzon (Teatercentrum) och Hellen Smitterberg (Pustervik). (Se bifogad avsiktsförklaring.) 2.4 Utveckling av regionalt kansli: projektledare Teatercentrum har för avsikt att anställa en projektledare på deltid (25 %) som kan säkerställa utvecklingen av SPIK och Teaterfestival för unga. Teatercentrum är den enda av scenkonstens centrumbildningar som i Västra Götaland endast har en anställd. Teatercentrum har i hela landet totalt 6 anställda, 3 kvinnor och 3 män. Inom organisationen råder alltså en fördelning mellan könen som är 50/50. För Teatercentrum är jämställdhet ett så högt prioriterat mål att det är inskrivet i våra stadgar. Då vår regionala verksamhetsledare i Västra Götaland är en man, skulle det kännas följdriktigt om projektledaren blev en kvinna. 2.5 Utveckling av övrig verksamhet Teatercentrum kommer under åren 2010 till 2012 även att fortsätta att utveckla den framgångsrika verksamhet som växt fram under åren sedan kansliet i Västra Götaland inrättades Verksamheten finns sammanfattad under 1.1 och innefattar exempelvis regionala utbudsdagar, regionala samverkansprojekt (exempelvis Projekt Trappan och Barnteaterakademin), regionala nätverk, lobbyarbete, och övergripande marknadsföring. (Se bifogade avsiktsförklaringar med Projekt Trappan, Barnteaterakademin, Riksteatern Västra Götaland, och Danskonsulenterna i Västra Götaland.) 2.6 Planerad dokumentation Teatercentrum har en väl utvecklad hemsida ( som vänder sig till den intresserade allmänheten. Här har västra regionen både en egen fast avdelning med information och dokumentation, och en egen flik på den dynamiska nyhetssidan. Nyheter från västra regionens arbete kommer att publiceras löpande, och även finnas med i vårt elektroniska månadsbrev som var och en kan prenumerera på. På hemsidan finns en särskild kontaktsida för västra regionen, där besökaren kan kontakta oss eller bara lämna synpunkter. Härutöver kommer vår verksamhet att dokumenteras på sedvanligt vis via rapporter och årsberättelser, som givetvis också ska finnas tillgängliga på hemsidan. Rapporter och årsberättelser kommer även att skickas ut till alla som vi tror kan vara intresserade. På våra egna arrangemang (utbudsdagar, festivaler, SPIK) kommer vår information och dokumentation att finnas tillgänglig för alla.

6 6 3.1 Ekonomi Arbetet i västra regionen finansieras i första hand av Teatercentrum (50 % år 2008) och Västra Götalandsregionen (36 %). I årets budget har Teatercentrum ökat till 52 % av finansieringen och Västra Götalandsregionen till 37 %. Vår utgångspunkt är att Västra Götalandsregionens stöd under perioden ska ligga i balans med vår egen insats. 3.2 Budget 2010 Intäkter Kostnader Teatercentrum Västra Götalandsregionen Annonser Deltagaravgifter (festival) Totalt Löner/ersättningar inklusive sociala avgifter: Verksamhetsledare, 100 % Projektledare, 25 % Lokalkostnader: Heurlins Plats Festival Övriga lokalkostnader Administration: Kontor Porto Telefon Marknadsföring: Repertoarfolder Annonsering Festival SPIK Övrigt: Övriga personalkostnader Festival: gästspel mm SPIK arvoden & resor Medlemsaktiviteter Oförutsett Totalt

7 7 3.3 Budget 2011 Intäkter Kostnader Teatercentrum Västra Götalandsregionen Annonser Deltagaravgifter (festival) Totalt Löner/ersättningar inklusive sociala avgifter: Verksamhetsledare, 100 % Projektledare, 25 % Lokalkostnader: Heurlins Plats Festival Övriga lokalkostnader Administration: Kontor Porto Telefon Marknadsföring: Repertoarfolder Annonsering Festival SPIK Övrigt: Övriga personalkostnader Festival: gästspel mm SPIK arvoden & resor Medlemsaktiviteter Oförutsett Totalt

8 8 3.4 Budget 2012 Intäkter Kostnader Teatercentrum Västra Götalandsregionen Annonser Deltagaravgifter (festival) Totalt Löner/ersättningar inklusive sociala avgifter: Verksamhetsledare, 100 % Projektledare, 25 % Lokalkostnader: Heurlins Plats Festival Övriga lokalkostnader Administration: Kontor Porto Telefon Marknadsföring: Repertoarfolder Annonsering Festival SPIK Övrigt: Övriga personalkostnader Festival: gästspel mm SPIK arvoden & resor Medlemsaktiviteter Oförutsett Totalt /Johan Franzon

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Teatercentrum/Södra regionen Bergsgatan 29 214 22 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se

Teatercentrum/Södra regionen Bergsgatan 29 214 22 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// ÅRSREDOVISNING 2013 2014-03- 01 Bakgrund s västra kansli inrättades på försök år 2001. På kort tid visade sig det regionala arbetet mycket framgångsrikt. En tydlig indikation

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

UTSPEL #3/2009 UTNYTTJA OSS BARA, GÖR DET

UTSPEL #3/2009 UTNYTTJA OSS BARA, GÖR DET UTSPEL #3/2009 UTNYTTJA OSS BARA, GÖR DET TEATERCENTRUM - EN GULDGRUVA SOM LÄNGTAR EFTER DYNAMIT/VI ÄLSKAR DETTA LAND/NINA BJÖRBY: DET SOM FÅR HOPPET ATT SPIRA//////////////// TEATERCENTRUM EN GULDGRUVA

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET Verksamhetsplan 2011 Riksteatern Stockholms läns huvudsakliga uppgift är att verka för att så många människor som möjligt i Stockholms län får tillgång till kvalitativt

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ////////////////// ÅRSREDOVISNING 2014

VÄSTRA REGIONEN ////////////////// ÅRSREDOVISNING 2014 VÄSTRA REGIONEN ////////////////// ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 2 BAKGRUND s. 3-4 DEN FRIA TEATERKONSTEN I VÄSTRA GÖTALAND 2014 s. 5-9 OFFENTLIGA ARRANGEMANG s. 10-11 FÖRMEDLING s. 11-12

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

STATISTIK OCH EKONOMI

STATISTIK OCH EKONOMI Genomlysning Dans & Teater Bilaga 2 Statistik och ekonomi sid 1 Genomlysning Dans & Teater 2001 Bilaga 2 STATISTIK OCH EKONOMI Genomlysning Dans & Teater Bilaga 2 Statistik och ekonomi sid 2 PUBLIKSTATISTIK...3

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ////////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VÄSTRA REGIONEN ////////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄSTRA REGIONEN ////////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 2-3 Bakgrund S. 3-4 Den fria teaterkonsten i Västra Götaland 2015 S. 5-9 Offentliga arrangemang S. 9-11 Förmedling S. 11-12

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015 Planen beslutas av styrelsen och fastställts av årsmötet 2015. Inledning Riksteatern Värmland är en obunden ideell förening av folkrörelsekaraktär med årsmötet

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland

Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland Projektpresentation Black/North SEAS är ett 3,5 årigt Europeisk konstnärligt samarbetsprojekt med grundfinanisering från EU Culture 2007-2013 som kopplar

Läs mer

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga 2012-2014 Inledning Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Riksteatern utgörs

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

RAPPORT STATISTIK 2013

RAPPORT STATISTIK 2013 RAPPORT STATISTIK 2013 Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Svaren gällande 2013 är nu sammanställda. Vi kan se att de

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen RIKSTEATERNS STRATEGISKA PLAN 2011-2015 Vision Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt. Verksamhetsidé Riksteatern är en folkrörelse

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation Verksamhetsplan 2010 2(6) Framställan Det finns många visioner för Göteborg och Västra Götaland Dansbyrån förverkligar en av dem. Dansbyrån delar mångas vision om att göra danskonsten till en mer etablerad

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Sammanfattning från Framtidsforum

Sammanfattning från Framtidsforum Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden - vad är viktigt? Trollhättan 6 mars 2010 Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur samarbeta,

Läs mer

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar.

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar. Bilaga 4B avtal Enheten för kultur- och föreningsstöd DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN, DIS Verksamhetsplan för danskonsulenten 2010 1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

NYHETER FRÅN RIKSTEATERN VÄST

NYHETER FRÅN RIKSTEATERN VÄST NYHETER FRÅN RIKSTEATERN VÄST Bästa arrangör! Några viktiga händelser framöver Snart kan vi summera 2013, ett år som har gått rasande fort. Det var inte längesedan vi alla träffades i för säsongsupptakt

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Mer information om föreningsbidraget hittar du på

Mer information om föreningsbidraget hittar du på Läs riktlinjerna innan ni fyller i ansökan. Ha dem även till hands under tiden ni fyller i ansökan. Det finns möjlighet på slutet att ändra i er ansökan. Det finns också möjlighet att ångra er ansökan.

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer