Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december

2 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker med stadgarnas målsättning och enligt de riktlinjer som årsmötet och styrelsen beslutar. Styrelsen hade sexton protokollförda möten under 2012 och bestod av: Carl Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid, FC Norr Lars Magnar Enoksen, FC Syd Angela Garcia, FC Syd Gregor Flakierski, FC Norr Carl Forsberg, FC Väst Kristín Bjarnadóttir, FC Väst Kalle Güettler, FC Öst Stefan Estby, FC Öst REVISORER Jan Nyström, auktoriserad revisor; Malin Nilsson, suppleant. Båda kommer från BDO i Stockholm. Medlemsrevisor: Jan Svärd, FC Syd. VALNÄMND Lilian O. Montmar, FC Öst (sammankallande); Inge-Bert Täljedal, FC Norr; Jeanette Thelander, FC Syd och Johan Lindblom, FC Väst. ÅRSMÖTE Årsmötet genomfördes i Hallsberg den 14 april. Carl Axel Gyllenram omvaldes till ordförande. MEDLEMMAR Vid årsskiftet hade Författarcentrum medlemmar, fördelade så här över regionerna: FC Norr 112, FC Syd 403, FC Väst 306 och FC Öst 627. Medlemsanslutningen sker via regionerna, som var och en bestämmer sin egen årsavgift. EKONOMI Bidraget från Kulturrådet har varit oförändrat under de senaste åren. Större delen av bidraget tilldelas regionerna (Norr, Syd, Väst, Öst) där huvuddelen av verksamheten sker. STADGAR 2011 beslutade styrelsen att genomföra en utredning kring representantskapet vid Författarcentrum Riks årsmöten och övriga möten för att säkerställa den demokratiska processen. Utredningen har resulterat i stadgeändringar. FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN Författarcentrum driver sedan 45 år tillbaka Sveriges största författarförmedling. Genom förmedlingen bokas författare till uppläsningar, författarbesök i skolan, skrivarverkstäder, debatter, föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Även skrivuppdrag förmedlas. Förmedlade uppdrag Antalet bokningar gjorda av Författarcentrum 2012 var Därutöver handlades ett antal förmedlingsärenden som resulterade i en överenskommelse direkt mellan uppdragsgivare och författare. Det totala antalet förmedlade uppdrag kan därför uppskattas till drygt Efterfrågan på Författarförmedlingens tjänster har ökat kraftigt de senaste åren, sedan 2005 har antalet förmedlade 2

3 uppdrag ökat med mer än 70 %. Sammanlagt genererade uppdragen som förmedlades 2012 drygt 15 miljoner kr i bruttoinkomster till författarna. Det gav statskassan intäkter på ca sju miljoner kr, varav närmare fyra miljoner kronor i sociala avgifter (arbetsgivaravgift) och drygt tre miljoner kronor i skatt. Den 1 mars 2012 öppnades en gemensam webbplats för Författarcentrums samlade verksamhet, oberoende av regiontillhörighet. Den nya webbsidan är integrerad med en bokningsapplikation, varpå information och bokning sker från samma adress. En gemensam informationsplattform bidrar till ett proffsigt och sammanhängande intryck samtidigt som den tillhandahåller heltäckande information om föreningens verksamhet, bidrar till en ökad samverkan mellan Författarcentrums fyra regioner och ger en tydligare avsändare till Författarcentrums målgrupper. Författarcentrum Öst ansvarade fram till maj 2012 för administrationen och projektledningen av den nya webbplatsen för Författarcentrum Riks räkning, då uppdraget övergick till Författarcentrum Syd. En referensgrupp med medlemmar från Författarcentrums fyra regioner har hela tiden varit kopplad till webbsidans utveckling, så även en IT-konsult. Kvalitetssäkring av verksamheten Författarförmedlingen har sedan fyra år tillbaka ett digitalt utvärderingsverktyg. Dagen efter genomfört författaruppdrag skickas automatiskt ett e-postmeddelande till arrangören med en uppmaning att fylla i ett utvärderingsformulär på internet. Arrangören får på en skala 1 5 dels bedöma Författarförmedlingens service, dels själva författarbesöket. Resultaten från utvärderingarna kommer att vara vägledande för Författarförmedlingens utvecklingsarbete Arbetsskapande projekt Utöver Författarförmedlingens ordinarie verksamhet bedriver Författarcentrum omfattande projektverksamhet som syftar till att bredda författarnas arbetsmarknad och möjliggöra spridningen av uppdrag. Projekten genomförs i huvudsak med extern finansiering och ofta i samarbete med kommuner och landsting i respektive region. Ungefär en tredjedel av de förmedlade arbetstillfällena 2012 skapades genom Författarcentrums egna läs- och skrivfrämjande projekt. Som exempel kan nämnas Forum för Poesi och Prosa i Västsverige, Sommarmötet i norra Sverige, Sätt litteraturen på Jämtlandskartan, Poeten på hörnet, Läsning Pågår i Stockholm och Linköping, Hässleholmsdagen, Författardagar i Stockholm och Göteborg, evenemang i samband med Världsbokdagen och Världspoesidagen och Författarbesök i skärgården. LEKTÖRSTJÄNST Lektörstjänst är Författarcentrums service till en skrivande allmänhet som mot betalning får ett oberoende utlåtande om insända manuskript. Eftersom förlagen numera endast undantagsvis ger omdömen om insända manus, finns en lucka för oss att fylla. Samtidigt som tjänsten erbjuder bra service till allmänheten, skapar den också arbetstillfällen till de medlemmar som har professionell erfarenhet från skrivarutbildningar och lektörs- och redaktörsarbete. 82 manuskript skickades in till Författarcentrum Öst och Författarcentrum Väst för bedömning under 2012, vilket är en ökning med 8 % jämfört med

4 LÄSAMBASSADÖREN Sveriges första läsambassadör, författaren och illustratören Johan Unenge, presenterades av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bok & Bibliotek i Göteborg den 22 september Ambassadörsuppdraget är på två år och i förordnandet ingår att föreläsa, driva debatt och delta i det offentliga samtalet kring vikten av litteratur och läsning bland barn och unga. Projektet initierades av Kulturrådet efter inspiration från USA, Storbritannien och Irland, där motsvarande projekt också finns. Kulturrådet finansierar projektet och Författarcentrum Öst administrerar projektet från sitt kansli åt Författarcentrum Riks. Under 2012 har Johan Unenge fortsatt sitt uppdrag som Läsambassadör genom deltagande vid ett antal arrangemang. Bland mycket annat har han föreläst i Almedalen på Gotland, på Bok & Bibliotek i Göteborg, Skolforum i Stockholm, Littfest i Umeå och på LitteraLund. En webbsida finns kopplad till projektet och Läsambassadören har även en sida på Facebook samt är verksam på Twitter. Läsambassadören har skrivit debattartiklar i Kristianstadbladet och blivit intervjuad av bland andra P4Mötet och Gomorron Sverige. BOK & BIBLIOTEK För tredje året i rad samarbetade Författarcentrum med Sveriges Författarförbund på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. Författarcentrum och SFF delade monter och scen och hade ett sjuttiotal medverkande författare och översättare på den gemensamma Litteraturscenen under mässdagarna. I montern presenterades organisationernas verksamhet och informationsmaterial delades ut. VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRIL Den 23 april firades Världsbokdagen, Unescos dag för boken och upphovsrätten, i hela Sverige. Genom arrangemang riktade till allmänheten i samband med Världsbokdagen synliggör vi bokens och läsandets centrala roll för kunskapssamhället och för den kulturella mångfalden. Liksom tidigare år kunde Författarcentrum Riks med ekonomiskt stöd från Kulturrådet bistå arrangörer med kostnaden för halva ordinarie arvodet för ett författarframträdande subventionerades 49 arrangemang i hela landet. SKAPANDE SKOLA Regeringens satsning på kultur i skolan, Skapande skola, omfattade 2012 alla grundskolans elever utom de i förskoleklass. Inom Skapande skola engagerades författare för skrivarverkstäder, deckarskolor, kabaréprojekt och annat litterärt skapande och inspirerande över hela landet. Under 2012 gjorde Författarcentrum cirka 300 bokningar inom Skapande skola. Många skolor hade tidigare inte känt till Författarcentrum och bokade för första gången. Eller också hade de inte haft råd att boka författare. Uppdragen varierade från enstaka klassbesök till igångsättning av skrivarkurser inom olika genrer under längre perioder. SAMVERKAN Arbetsförmedlingen Kultur Författarcentrum har under 2012 haft en fortsatt dialog med Arbetsförmedlingen Kultur om prognos och prognosarbete inom AF Kultur. Centrumbildningarna Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas samarbete för Författarcentrum Riks räkning. Centrumbildningarna hade fått i uppdrag att ordna ett inspirerande område på Estetiska torget under Skolforum. Under temat Konst och lärande konsten att lära bjöds mässbesökarna att delta i tre olika 4

5 verkstäder ledda av professionella konstnärer inom olika områden. En dansgrupp framträdde i montern dagligen och tre seminarier genomfördes. Förutom satsningen på samarbetet kring Skapande skola har Centrumbildningarna hållit regelbundna möten för att diskutera övriga gemensamma frågor. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbyte och samarbete. Nationella Skolbiblioteksgruppen Författarcentrum ingår i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, ett nätverk av organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas. Författarcentrums representant under 2011 var Kalle Güettler. NSG delar varje år ut ett pris till Årets skolbibliotek, ett pris som delas ut på Skolforum i Älvsjö års vinnare blev Nacka gymnasiums skolbibliotek. Vinsten består av ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nyqvist samt ett författarbesök som administreras av Författarcentrum. NSG har instiftat priset för att uppmärksamma exempel på välfungerande skolbibliotek. 5

6 REGIONAL VERKSAMHET STYRELSE Magnus Ottelid, ordförande Carl-Axel Gyllenram, sekreterare Johan Hammarström, kassör Andreas Stickler Carina Bergström Karin Ferry, Umeå Grzegorz Flakierski Tor Lundmark Gunilla Söder Ordinarie årsmöte hölls den 16 mars. PERSONAL Theres K Agdler, författarförmedlare/projektledare på deltid. VERKSAMHET Littfest i Umeå På 2012 års Littfest medverkade Norrländska litteratursällskapet/författarcentrum Norr precis som tidigare genom att vara medarrangör till flera seminarier och bidra med ekonomiskt stöd, därtill hade föreningen bokbord. Flera medlemmar bidrog aktivt i både genomförande och förberedelser. Norrlands litteraturpris Norrlands litteraturpris har efter styrelsebeslut 2011 övergått från att tilldelas ett helt författarskap till att vara ett norrländskt Augustpris, det vill säga vi utser årets bok med norrländsk anknytning års pris tilldelades Björn Löfström för hans bok Babels torn i Bojtikken. Jojkar från Västerbottens lappmark. Norrlandsporten Under året har föreningens medlemsblad Norrlandsporten fortsatt vara en del av Provins. Styrelsen uppfattar fortfarande detta som en bra sak, men skulle även fortsättningsvis önska att mer medlemsmaterial i form av rapporter från fältet om litterära evenemang och liknande. Poesyfestivalen i Härnösand Poesifestivalen i Härnösand fortsätter att vara ett av de större litterära evenemangen i Norrland. Norrländska Litteratursällskapet ökade sitt engagemang detta år och bekostade flera seminarier. Det fylliga programmet för 2012 återfinns på 6

7 Provins Erik Jonsson har varit redaktör sedan nummer 1/2011 och kommer att fortsätta som redaktör under 2013, då Provins har fått utökat tidningsstöd. Under 2012 har Provins fått en tydlig bildredaktör: Johannes Samuelsson. Provins på nätet - eprovins Samtidigt som nättidningen eprovins är ett välfyllt och spännande komplement till Provins, är den en fristående nätpublikation med Grzegorz Flakierski som redaktör. eprovins har fått utökat tidskriftsstöd för 2013, de extra resurserna ska satsas på redaktion, skribenter och ny formgivning. Sommarmöte Mötet genomfördes som vanligt med stöd av Svenska Akademien, denna gång i Gysinge. Programmet var gediget och intressant, antalet deltagare ca 30. I samband med sommarmötet arrangerades en litteraturoch musikkväll i Gävle med bland annat Jonas Hassen Khemiri. Rapporter om mötet publicerades i både Provins och eprovins. Sätt litteraturen på Jämtlandskartan I Östersund medverkade föreningen 2010 till att starta Det litterära projektet Sätt litteraturen på Jämtlandskartan startade Under 2012 genomfördes fem offentliga sammankomster som fick stor uppmärksamhet i lokalpressen. Projektet fick bidrag från Statens Kulturråd och Länskulturen i Jämtland. SAMARBETEN Författarcentrum Norr har under året samverkat med en lång rad aktörer på litteraturområdet: länskulturorganisationer i de olika länen, ett stort antal bibliotek över hela regionen, kommuner, skolor, enskilda författare, gallerister och förlag, PoesY-organisationen, Föreningen Littfest, Poesiföreningen i Sorsele och Nattfestivalen i Korpilombolo. Författarcentrum Norr samarbetar också med Provinsredaktionen för att framställa det medlemsblad som alltid ingår i den tryckta tidskriften. MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Norrländska litteratursällskapets medlemmar erbjuds naturastipendier i form av gratis boende under viss tid på nio olika stipendiegårdar: Högbondens fyr, Höga kusten, Janne Vängman-torpet i Risnäs, Jormliens fjällgård i Gäddede, Kiörningsgården i Nordingrå, Marsliden, Medlefors folkhögskola i Skellefteå, Ricklundgården i Saxnäs, Tuggengården i Lycksele och Vindelns folkhögskola. Dessa naturastipendier ger möjlighet till lugn och ro för koncentrerat litterärt arbete och är mycket uppskattade. 7

8 STYRELSE Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Erik Pousette Per Brinkemo, suppleant Malin Stehn, suppleant Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars. PERSONAL Anna Alsmark, författarförmedlare/koordinator och kanslichef, anställd på heltid; Karin Tidbeck, timanställd på Poeten på hörnet under mars-maj månad, projektanställdes på halvtid under septemberdecember. Christer Classons heltidstjänst på Loftet avslutades den 29 februari. VERKSAMHET Hässleholmsdagen Möt författare som skriver för barn och unga. Den årligen återkommande författardagen i Hässleholm Ett möte om barn- och ungdomslitteratur har drivits vidare i ett gott samarbete över hela södra Sverige. Referensgruppen har bestått av representanter från Författarcentrum Syd, Kultur Skåne, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Regionförbundet i Kalmar samt Hässleholms stadsbibliotek. Den 19 november genomfördes den välbesökta författarpresentationsdagen med inriktning på barnoch ungdomslitteratur i Hässleholm. 250 deltagare, lärare och biblioteksanställda, tillresta från hela södra Sverige, deltog på konferensen. Åtta författare presenterade sina författarskap. Kristianstad Bokfestival Den 7 september var Författarcentrum Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstad Bokfestival. Sex författare deltog. Litteraturhus Lund Författarcentrum Syd medverkade i planeringen och genomförandet av Litteraturhus Lunds program 3-5 maj på Domkyrkoforum och Stadsbiblioteket i Lund. Programmet var inriktat på olika teman som rör skrivprocessen samt en presentation av olika visioner för ett Litteraturhus i Lund. Lommas längsta bokbord Ordnades den 26 maj av Lommas bibliotek, bokbord för medlemmar, utomhusarrangemang. Poeten på hörnet Vid årsskiftet 2011/2012 blev Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 i Malmö, föreningens nya lokal och mötesplats i Malmö genom ett samarbete mellan lokalens ägare Katarina Mazetti och Författarcentrum Syd. Syftet är att skapa en mötesplats vid bemärkelse eftersom vi vänder oss till författare och 8

9 litteraturintresserade i hela Författarcentrum Syds område, Skåne, Blekinge och Småland. Författarcentrums medlemmar, bokcirklar och litterära grupper, förlag, översättare, olika nätverk, har använt lokalen till egna möten och till arrangemang. Flera bokmarknader organiserades under året, mycket trevliga sammankomster där medlemmar hade bokbord och visade upp sina böcker. Poeten på hörnet samarbetade med Folkuniversitetet under våren och under hösten med ABF Malmö som fick tillgång till lokalen för möten och studiecirklar. Skrivarläger på Tjärö Den 3-4 augusti 2012 arrangerade Författarcentrum Syd för första gången ett skrivarläger för författare och den skrivintresserade allmänheten. 25 personer deltog. Lägret hölls på Tjärö i Blekinge skärgård och leddes av med två mycket uppskattade kursledare, poeten Lina Ekdahl från Göteborg och författaren, kolumnisten och f d professorn i nordisk litteratur, Merete Mazzarella från Helsingfors. Skånska Bokmässan i Helsingborg Den oktober var Författarcentrum Syd medarrangör för andra gången i Skånska Bokmässan på Kulturmagasinet i Helsingborg i samarbete med Skånes hembygdsförbund och Kulturmagasinet, Fredriksdals muséer i Helsingborg. Temat för bokmässan var staden. Kvällen innehöll också diktläsning av fyra av Författarcentrum Syds medlemmar. SAMARBETEN Författarcentrum Syd deltog i samarbetet kring föreläsningsserie inom Kulturen i Lunds projekt och utställning Popstad Lund. Författarcentrum Syd samarbetade kring genomförandet av Kritikfestivalen i Malmö i februari. Festivalen belyser kritikernas roll för litteratur, film, konst mm. MEDLEMSNYTTA OCH AKTIVITETER Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, hemsida och två nummer av nyhetsbrevet Flygande Posten. En allt viktigare kanal för snabb information blev under året den nya facebooksidan för Poeten på hörnet. 24 januari hölls introduktion och visning för författare av samlingarna på Skånes Arkivförbund i Lund. 17 februari ordnade styrelsen fest på Loftet för medlemmarna under titeln När natten kröker sig. 20 mars, kurs för medlemmarna i Att skriva för film. Kursledare var Peter Arrhenius, författare och manusförfattare knuten till SVT Drama. Samarrangemang med Författarförbundet/BUS-sektionen. Det ordnades flera bokmarknader på Poeten på hörnet för medlemmars böcker både våren och hösten. På skrivarlägret på Tjärö möttes ett 20-tal medlemmar och pratade om skrivande och umgicks i två dagar. Den 10 oktober hölls en medlemsträff med information om hur man uppdaterar sin författarpresentation och social samvaro på Poeten på hörnet. Den 11 oktober hölls ett möte om Läsfrämjande på kansliet. Medlemmarna inbjöds den 22 oktober till ett möte i samarbete mellan Författarcentrum Syd och BUS-sektionen/Författarförbundet om Skapande skola och författarbesök i skolan. 9

10 STYRELSE Carl Forsberg, ordförande Kristin Bjarnadóttir Homeira Tari Per Planhammar Camilla Ceder Martin Engberg Petra Revenue Jerker Sagfors, suppleant Stewe Claeson, suppleant Camilla Ceder valde på grund av sjukdom att avsluta sitt uppdrag i förtid. Ordinarie årsmöte hölls den 23 mars. PERSONAL Personalstyrkan består av sex anställda, där samtliga arbetar deltid. Majvi Liljegren, föreningssekreterare och ekonomiansvarig; Kennet Klemets, författarförmedlare; Pål Börjesson, informatör och projektledare; Hedvig van Berlekom, informatör; Thomas Skuja, projektassistent. Peter Nilsson, informatör och projektledare VERKSAMHET Barnboksnätet BarnBoksNätet fortsätter att växa och hade vid årsskiftet 71 medlemmar. Medlemmarna träffas ungefär en gång i månaden. Nätverkets blogg har blivit en viktig röst i debatten om barn- och ungdomskultur. BarnBoksNätet deltog bland annat vid invigningen av Barnkulturåret och hade en mötesplats på Bok & Bibliotek. Forum för poesi och prosa Forum för poesi och prosa genomförde 30 arrangemang under 2010, åtta av dem var i Göteborg och resten fördelades på åtta orter i regionen: Borås, Kinna, Skövde, Åmål, Lysekil, Trollhättan och Vänersborg. Den nordiska profilen på programmet återupptogs tack vare ett förbättrat ekonomiskt läge och tre framstående författare från nordiska grannländer medverkade: Marianne Larsen (DK), Merethe Lindström (NO) och Rosa Likson (FI). Författardagar Den 9 november arrangerades Författardagen Barn och ungdom där sex författare som framträdde inför ett 60-tal personer på Pedagogen i Göteborg. Pia Johansson modererade. Författardagen arrangeras i samarbete med Kultur i Väst, Skolbibliotekscentralen och Göteborgs stadsbibliotek. Den 23 november framträdde tolv aktuella västsvenska författare inför drygt 100 inbjudna bibliotekarier och gymnasielärare på Göteborgs stadsmuseum. Dagen inleddes med ett föredrag av 10

11 författaren och litteraturvetaren Mattias Fyhr. Evenemanget genomförs i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek och Kultur i Väst. En liknande kombinerad utbuds- och utbildningsdag hölls i Uddevala den 22 maj där åtta författare framträdde. Medarrangörer där var Kultur i Väst, Fyrbodals kommunförbund och Kultur och Fritids i Uddevalla. Författardagarna är gratis för åhörarna. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Internationell Författarscen Göteborg Scenen drivs i samarbete med Världskulturmuseet, Bokmässan, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket Göteborg samt Göteborg & Co. Författarcentrum Väst koordinerar och administrerar verksamheten, 2012 var Sofia Gräsberg koordinator genomfördes sex arrangemang på fyra olika scener. Bland annat framträdde Hanne Vibeke Holst och Nathan Larsson. Klubb Kamel Vänföreningen ordnade under våren enstaka bokcirklar med koppling till Forum för poesi och prosas program och inkluderade hösten 2012 även skrivarkurser i verksamheten. Kulturkalaset i Göteborg Under Kulturkalaset släppte Forum för poesi och prosa höstens litterära kalendarium. På Litteraturscenen utanför Lagerhuset bjöds publiken förutom ett nytryckt program på uppläsningar av Malik Farrah, Ola Nilsson och poesikollektivet G=T=B=R=G (Linn Hansén, Kristoffer Folkhammar och Athena Farrokzhad).. Kulturnatta i Göteborg Som många år tidigare hade Författarcentrum Väst ett litterärt program på Kulturnatta i sin egen lokal på Prinsgatan. Petra Revenue och Jerker Sagfors presenterade konceptet The Bushwick Book Club och en text av Karin Brygger tolkades av dansaren och koreografen Marika Hedemyr. Lost in Migration Projektet syftar till att synliggöra exilförfattare i Göteborg, bland annat genom upprättandet av en hemsida och utgivande av en antologi med 17 författare. Jana Witthed har under 2012 arbetat för att få igång gemensamma läsningar av exilförfattare och ett samarbete har inletts med Världskulturmuseet. Läsvärde En kampanj startades för få igång och koppla bokcirkar i olika sammanhang till programmet på Forum för poesi och prosa. Projektet Läsvärde har fått igång bokcirkar i Göteborg, Skövde, Borås, Kinna och Åmål. Made in Backa, Tuve och Kärra Under året har fler än 500 barn i Backa, Kärra och Tuve fått möjligheten att skriva samt träffa olika författare och föreläsare. Dessutom har fler än 50 ungdomar arbetat med den litterära elevtidningen genom olika uppdrag. Allmänna arvsfonden har finansierat Made in Backa, social resursförvaltning i Göteborg Made in Tuve och Made in Kärra. Kultur och fritid i norra Hisingen har stått för projektledarens lön och även sponsrat tidningen. Nordic and European Writers Exchange 11

12 Författarcentrum Väst, Newcastle-baserade New Writing North, Nordens Hus i Reykjavik och den italienska kommunen Ferrara inledde under 2012 ett samarbete i det litterära projektet Nordic and European Writers Exchange. Med stöd från Västra Götalandsregionen deltog representanter från Författarcentrum Väst i kontaktskapande resor till Newcastle och Bologna/Ferrara. Ett möte hölls och på Bokmässan i Göteborg. I början av november gjordes en gemensam ansökan till EU:s kulturprogram. Nätverket Poesi och prosa i skolan och evenemanget Stråket Författarcentrum Väst arbetade 2012 med att utveckla relationerna med gymnasieskolor i Göteborg och på andra orter där Forum för poesi och prosa arrangeras. Ett Stråket genomfördes på Burgårdens gymnasium i Göteborg under våren där eleverna fick lyssna till Beate Grimsrud och i november framträdde Sara Beischer på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Poesidagen Poesidagen äger rum andra söndagen i november och är liksom Världsbokdagen ett samarrangemang med Göteborgs stadsbibliotek presenterade Kennet Klemets poeterna Kristofer Folkhammar, Kristoffer Leandoer, Nina Hemmingsson, Jila Mossaed, och Matilda Södergren inför en publik på 50 personer på Göteborgs stadsbibliotek. Röst Röst, Författarcentrum Västs scen för tystade författare, genomförde 24 oktober ett evenemang på Världskulturmuseet. Temat var Språket i hjärtat och medverkade gjorde Jasim Mohamed och Jana Witthed. Samarbeten Författarcentrum Väst samarbetar med Kultur&Näringsliv kring tips, idéer och kontakter till sponsorsamarbeten, med Tillt/Skådebanan som hjälper till att föra ut information om verksamheten samt med Kultur i Väst som numera har till uppgift att även lyfta fram litteraturen som konstform. Tillsammans med Kultur i Väst delade Författarcentrum Väst på Bokmässan ut priset Författarnas bästa bibliotek där den första prismottagaren blev Trollhättans stadsbibliotek., Samarbetet med Västsvenska Författarsällskapet fortskrider genom priset årets författare som 2011 gick till Carin Mannheimer. Författarcentrum Västs representant i juryn var Stig Hansén och priset delades ut på Musikens hus den 1 februari Författarcentrum Väst träffar regelbundet andra centrumbildningar i väst och ingår i AF Kultur/Medias referensgrupp. Textival Författarcentrum Väst medverkade för sjätte året i rad på den lilla bok- och tidskriftsmässan och det litterära arrangemanget Textival. Världsbokdagen Författarcentrum Västs största enskilda arrangemang äger rum på Världsbokdagen den 23 april. Sju författare framträdde och UKON var presentatör. Twice A Man stod för musiken och konstnären Anna Persson gjorde affischen. Cirka 150 personer besökte hörsalen i Göteborgs stadsbibliotek. Fri entré. 12

13 MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Medlemstidningen Dikt an ges ut en gång per månad. Då en nyhet behöver komma ut snabbt skickas den ut via Extra Dikt an. Tidningen innehåller bl a medlemsporträtt, nyheter och en månatlig krönika. Plats finns också för medlemmarnas egna annonser och debatter. Hemsidan kan användas av medlemmarna för att tipsa om egna evenemang i medlemskalendariet, informera om litterära priser och priser, länka till egna hemsidor och sälja de egna böckerna i Bokhandeln, i samarbete med Nätverkstan. Tjänsten Pressmeddelandet ger medlemmarna möjlighet att via Författarcentrum Väst skicka pressmeddelanden om sina aktiviteter. I december hölls en glöggträff där medlemmar och styrelse fick tillfälle att mingla under gemytliga former. 13

14 STYRELSE Kalle Güettler, ordförande Stefan Estby, kassör Peter Arrhenius Susanne Halvardsson Helga Härle Lilian Edvall, suppleant Azar Mahloujian, suppleant Kristina Sandberg, suppleant Av personliga skäl lämnade Ulf Ulfvarson och Gudrun Wessnert sina styrelseplatser strax efter årsmötet, varpå Susanne Halvardsson och Helga Härle valdes till ordinarie ledamöter. Under året adjungerades Lilian Edvall, Azar Mahloujian och Kristina Sandberg som suppleanter till styrelsen och invaldes som detsamma vid det extra medlemsmöte som hölls i anslutning till det årliga glöggminglet den 5 december. Ordinarie årsmöte hölls den 16 april. PERSONAL Alf Kyhlén, författarförmedlare/projektledare på heltid; Anna Rosenqvist, författarförmedlare/projektledare på heltid; Lars Stjernström, ekonomiansvarig på deltid; Heléne Jensen, redaktör/projektledare på deltid och Åsa Nordlinder, föreningssekreterare/projektledare på heltid. Vikarier: Helena Ahlin, projektledare och Jessica Johansson, författarförmedlare. VERKSAMHET Bokbord Som en del av Stockholms Kulturfestival arrangerades Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm den 19 augusti. Författarcentrum Öst fanns representerat med ett fyrtiotal medlemmar som tagit chansen att sälja sina böcker vid föreningens bord. Författardagen Den 27 januari anordnades för 28:e året den populära Författardagen i Stockholm. 16 författare framträdde på Polstjärnan inför närmare 250 kultursamordnare. Författarbesök i skärgården Under höstterminen 2012 genomfördes det uppskattade projektet Författarbesök i skärgården för nionde gången. 13 skärgårdsskolor fick gratis författarbesök, besök som de annars skulle haft svårt att finansiera 14

15 själva. 14 medlemmar i Författarcentrum Öst träffade eleverna inom ramen för projektet, som möjliggjordes genom stöd från Stockholms läns landsting samt Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Kulturnatt Stockholm Lördagen den 21 april genomfördes Stockholms kulturnatt för tredje året. Författarcentrum Öst deltog med öppen bokcirkel kring Stockholm läser-boken En dåres försvarstal av August Strindberg på Författarcentrums kansli. Läsning Pågår Läsning Pågår Stockholm, som är ett samarbete mellan Författarcentrum Öst, Stockholms stads kulturförvaltning och Medioteket vid Utbildningsförvaltningen, genomfördes för trettonde året i rad. Det subventionerar författarbesök i skolan under våren i skolår 5 och under hösten i skolår 8. Sammanlagt fick ca elever möta någon av de 36 författare som fick uppdrag inom projektet. Läsning Pågår Linköping, för skolår 3, genomfördes för tredje gången och i samarbete med Linköpings kommun. Författarcentrum Öst administrerade projektet och anordnade en inspirationsföreläsning för de lärare och skolbibliotekarier som anmält sina klasser. Åtta författare deltog och elever fick träffa någon av dessa. Nätverkande Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas och Nationella skolbiblioteksgruppens samarbeten för Författarcentrum Riks räkning. Författarcentrum Öst ska aktivt kommunicera genom KULAN, Stockholm stads webb-baserade mötesplats för kultur och skola, bl.a. genom att marknadsföra Läsning Pågår där. Podium Podium är Författarcentrum Östs print on demand-förlag med utgivning av böcker på de nationella minoritetsspråken, klassiker samt författares egen utgivning (Podium Distribution). Under 2012 utgavs barnboken Mulle Meck bygger en bil ut i översättning till nordsamiska och romani chib. Utöver det påbörjades under Strindbergåret en satsning på att tillgängliggöra Strindberg på de nationella minoritetsspråken. I december 2012 utkom Niehkočájálmas Ett drömspel i översättning till nordsamiska, med ett nyskrivet förord av Annica Wennström. Projektet att ge ut Strindberg på flera minoritetsspråk fortgår under Dessutom fortsatte arbetet med skrivartävlingen Att vara ung rom idag som förlängdes för att få in fler bidrag. Tävlingen kommer att slutföras under Podium medverkade i mars 2012 på den romska jubiléumskonferensen i Kulturrådets regi på Stadsteatern i Stockholm. Tolv av Författarcentrums medlemmar, däribland Margareta Sarri och Peter Pohl, gav ut böcker på egen bekostnad i samarbete med Podium Distribution. Redaktörsstödet för nyskrivna böcker och helhetsgreppet med övriga förlagstjänster är det som skiljer Podium från andra aktörer på marknaden. Stockholm läser Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. Från 2010 drivs Stockholm läser av Författarcentrum i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek. Inför valet av 2012 års bok fokuserade man på att Strindbergåret skulle uppmärksammas under året. Arrangörerna såg ett tillfälle 15

16 att uppmuntra till läsning av något av August Strindbergs mer undanskymda verk, för att på så sätt komplettera det stora utbudet av Strindbergsrelaterad kultur som centrerades kring hans mest uppmärksammade verk. En jury valde sedan, utifrån denna tanke, vilken bok av Strindberg som skulle bli 2012 års Stockholm läser-bok. Valet föll på En dåres försvarstal, som i januari 2012 gavs ut i en ny pocketutgåva av Norstedts med ett nyskrivet förord av Märta Tikkanen. Stockholm läser och En dåres försvarstal fick uppmärksamhet i media och evenemangen förekom ofta i dagstidningarnas kalendarier. Inom ramen för Stockholm läser har flera evenemang anordnats, bl.a. ett flertal bokcirklar, en stadsvandring, Psykologer läser, Feminister läser, Serietecknare läser m.m. Världspoesidagen 21 mars På Världspoesidagen den 21 mars 2012 anordnade Författarcentrum Öst ett poesievenemang med tema: Rörelser. Konstnärlig ledare för kvällen var poeten, översättaren, barnboksförfattaren mm. Joar Tiberg. Kvällens medverkande poeter var Anne Portugal (Frankrike), Layla Al-Sayed (Bahrain), Lina Undrum Mariussen och Jan Erik Vold (Norge), Bodil Lindfors (Finland), Barbro Lindgren, Athena Farrokhzad och Johannes Anyuru (Sverige) samt Pär Thörn (Tyskland). Evenemanget ägde rum på Kägelbanan i Stockholm och genomfördes med bidrag från Kulturrådet, Svenska Akademien och Stockholm stads kulturförvaltning. MEDLEMSNYTTA OCH AKTIVITETER Vid fyra tillfällen under året arrangerades medlemsträffar: Den 15 februari ordnades en träff med Sveriges förste läsambassadör Johan Unenge. En diskussion kring e-boken var inplanerad till den 28 mars, men ställdes in på grund av för få anmälningar. Årsmötet den 16 april avrundades med mingel och vin. Den 24 april bjöd Författarcentrum och Sveriges Författarförbund in till en kväll med den nepalesiske författaren Vinya Kasajoo. 4 juni var det vårfest för Författarcentrum Östs medlemmar och samarbetspartners. 5 december anordnades extra medlemsmöte med efterföljande glöggmingel. Föreningen utverkade medlemsrabatter i samarbete med tidskriften 10TAL för inträde på Stockholms Internationella Poesifestival. Medlemmarna erbjöds fotografering till rabatterat pris av Ulla Montan. Ett erbjudande om att gå två dagar för priset av en på LitteraLunds konferens om barn- och ungdomslitteratur april gick ut till medlemmarna som även fick möjlighet att köpa seminariekort till Bok&Bibliotek till kraftigt rabatterat pris. Medlemsrabatt på boken En liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut. 16

17 5 april 2013 Carl-Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid Gregor Flakierski Kalle Güettler Stefan Estby Carl Forsberg Kristin Bjarnadóttir Lars Magnar Enoksen Angela Garcia 17

1 Författarcentrum Östs uppgift

1 Författarcentrum Östs uppgift 1 Författarcentrum Östs uppgift Författarcentrum Östs (FC Öst) uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och läsare, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

LITTERATURENS VILLKOR I NORRBOTTEN en kartläggning

LITTERATURENS VILLKOR I NORRBOTTEN en kartläggning LITTERATURENS VILLKOR I NORRBOTTEN en kartläggning Norrbottens länsbibliotek 2012 Omslagsbild, foto: Kjell Öberg. 2 Litteraturens villkor i Norrbotten en kartläggning Innehållsförteckning 1. INLEDNING...

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag Inledning Föreningsarbete & Medlemmar Särskilda Fokusområden

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg 2012 Öppna Kanalen i Göteborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg I D E N T I T E T Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer