Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december

2 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker med stadgarnas målsättning och enligt de riktlinjer som årsmötet och styrelsen beslutar. Styrelsen hade sexton protokollförda möten under 2012 och bestod av: Carl Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid, FC Norr Lars Magnar Enoksen, FC Syd Angela Garcia, FC Syd Gregor Flakierski, FC Norr Carl Forsberg, FC Väst Kristín Bjarnadóttir, FC Väst Kalle Güettler, FC Öst Stefan Estby, FC Öst REVISORER Jan Nyström, auktoriserad revisor; Malin Nilsson, suppleant. Båda kommer från BDO i Stockholm. Medlemsrevisor: Jan Svärd, FC Syd. VALNÄMND Lilian O. Montmar, FC Öst (sammankallande); Inge-Bert Täljedal, FC Norr; Jeanette Thelander, FC Syd och Johan Lindblom, FC Väst. ÅRSMÖTE Årsmötet genomfördes i Hallsberg den 14 april. Carl Axel Gyllenram omvaldes till ordförande. MEDLEMMAR Vid årsskiftet hade Författarcentrum medlemmar, fördelade så här över regionerna: FC Norr 112, FC Syd 403, FC Väst 306 och FC Öst 627. Medlemsanslutningen sker via regionerna, som var och en bestämmer sin egen årsavgift. EKONOMI Bidraget från Kulturrådet har varit oförändrat under de senaste åren. Större delen av bidraget tilldelas regionerna (Norr, Syd, Väst, Öst) där huvuddelen av verksamheten sker. STADGAR 2011 beslutade styrelsen att genomföra en utredning kring representantskapet vid Författarcentrum Riks årsmöten och övriga möten för att säkerställa den demokratiska processen. Utredningen har resulterat i stadgeändringar. FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN Författarcentrum driver sedan 45 år tillbaka Sveriges största författarförmedling. Genom förmedlingen bokas författare till uppläsningar, författarbesök i skolan, skrivarverkstäder, debatter, föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Även skrivuppdrag förmedlas. Förmedlade uppdrag Antalet bokningar gjorda av Författarcentrum 2012 var Därutöver handlades ett antal förmedlingsärenden som resulterade i en överenskommelse direkt mellan uppdragsgivare och författare. Det totala antalet förmedlade uppdrag kan därför uppskattas till drygt Efterfrågan på Författarförmedlingens tjänster har ökat kraftigt de senaste åren, sedan 2005 har antalet förmedlade 2

3 uppdrag ökat med mer än 70 %. Sammanlagt genererade uppdragen som förmedlades 2012 drygt 15 miljoner kr i bruttoinkomster till författarna. Det gav statskassan intäkter på ca sju miljoner kr, varav närmare fyra miljoner kronor i sociala avgifter (arbetsgivaravgift) och drygt tre miljoner kronor i skatt. Den 1 mars 2012 öppnades en gemensam webbplats för Författarcentrums samlade verksamhet, oberoende av regiontillhörighet. Den nya webbsidan är integrerad med en bokningsapplikation, varpå information och bokning sker från samma adress. En gemensam informationsplattform bidrar till ett proffsigt och sammanhängande intryck samtidigt som den tillhandahåller heltäckande information om föreningens verksamhet, bidrar till en ökad samverkan mellan Författarcentrums fyra regioner och ger en tydligare avsändare till Författarcentrums målgrupper. Författarcentrum Öst ansvarade fram till maj 2012 för administrationen och projektledningen av den nya webbplatsen för Författarcentrum Riks räkning, då uppdraget övergick till Författarcentrum Syd. En referensgrupp med medlemmar från Författarcentrums fyra regioner har hela tiden varit kopplad till webbsidans utveckling, så även en IT-konsult. Kvalitetssäkring av verksamheten Författarförmedlingen har sedan fyra år tillbaka ett digitalt utvärderingsverktyg. Dagen efter genomfört författaruppdrag skickas automatiskt ett e-postmeddelande till arrangören med en uppmaning att fylla i ett utvärderingsformulär på internet. Arrangören får på en skala 1 5 dels bedöma Författarförmedlingens service, dels själva författarbesöket. Resultaten från utvärderingarna kommer att vara vägledande för Författarförmedlingens utvecklingsarbete Arbetsskapande projekt Utöver Författarförmedlingens ordinarie verksamhet bedriver Författarcentrum omfattande projektverksamhet som syftar till att bredda författarnas arbetsmarknad och möjliggöra spridningen av uppdrag. Projekten genomförs i huvudsak med extern finansiering och ofta i samarbete med kommuner och landsting i respektive region. Ungefär en tredjedel av de förmedlade arbetstillfällena 2012 skapades genom Författarcentrums egna läs- och skrivfrämjande projekt. Som exempel kan nämnas Forum för Poesi och Prosa i Västsverige, Sommarmötet i norra Sverige, Sätt litteraturen på Jämtlandskartan, Poeten på hörnet, Läsning Pågår i Stockholm och Linköping, Hässleholmsdagen, Författardagar i Stockholm och Göteborg, evenemang i samband med Världsbokdagen och Världspoesidagen och Författarbesök i skärgården. LEKTÖRSTJÄNST Lektörstjänst är Författarcentrums service till en skrivande allmänhet som mot betalning får ett oberoende utlåtande om insända manuskript. Eftersom förlagen numera endast undantagsvis ger omdömen om insända manus, finns en lucka för oss att fylla. Samtidigt som tjänsten erbjuder bra service till allmänheten, skapar den också arbetstillfällen till de medlemmar som har professionell erfarenhet från skrivarutbildningar och lektörs- och redaktörsarbete. 82 manuskript skickades in till Författarcentrum Öst och Författarcentrum Väst för bedömning under 2012, vilket är en ökning med 8 % jämfört med

4 LÄSAMBASSADÖREN Sveriges första läsambassadör, författaren och illustratören Johan Unenge, presenterades av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bok & Bibliotek i Göteborg den 22 september Ambassadörsuppdraget är på två år och i förordnandet ingår att föreläsa, driva debatt och delta i det offentliga samtalet kring vikten av litteratur och läsning bland barn och unga. Projektet initierades av Kulturrådet efter inspiration från USA, Storbritannien och Irland, där motsvarande projekt också finns. Kulturrådet finansierar projektet och Författarcentrum Öst administrerar projektet från sitt kansli åt Författarcentrum Riks. Under 2012 har Johan Unenge fortsatt sitt uppdrag som Läsambassadör genom deltagande vid ett antal arrangemang. Bland mycket annat har han föreläst i Almedalen på Gotland, på Bok & Bibliotek i Göteborg, Skolforum i Stockholm, Littfest i Umeå och på LitteraLund. En webbsida finns kopplad till projektet och Läsambassadören har även en sida på Facebook samt är verksam på Twitter. Läsambassadören har skrivit debattartiklar i Kristianstadbladet och blivit intervjuad av bland andra P4Mötet och Gomorron Sverige. BOK & BIBLIOTEK För tredje året i rad samarbetade Författarcentrum med Sveriges Författarförbund på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. Författarcentrum och SFF delade monter och scen och hade ett sjuttiotal medverkande författare och översättare på den gemensamma Litteraturscenen under mässdagarna. I montern presenterades organisationernas verksamhet och informationsmaterial delades ut. VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRIL Den 23 april firades Världsbokdagen, Unescos dag för boken och upphovsrätten, i hela Sverige. Genom arrangemang riktade till allmänheten i samband med Världsbokdagen synliggör vi bokens och läsandets centrala roll för kunskapssamhället och för den kulturella mångfalden. Liksom tidigare år kunde Författarcentrum Riks med ekonomiskt stöd från Kulturrådet bistå arrangörer med kostnaden för halva ordinarie arvodet för ett författarframträdande subventionerades 49 arrangemang i hela landet. SKAPANDE SKOLA Regeringens satsning på kultur i skolan, Skapande skola, omfattade 2012 alla grundskolans elever utom de i förskoleklass. Inom Skapande skola engagerades författare för skrivarverkstäder, deckarskolor, kabaréprojekt och annat litterärt skapande och inspirerande över hela landet. Under 2012 gjorde Författarcentrum cirka 300 bokningar inom Skapande skola. Många skolor hade tidigare inte känt till Författarcentrum och bokade för första gången. Eller också hade de inte haft råd att boka författare. Uppdragen varierade från enstaka klassbesök till igångsättning av skrivarkurser inom olika genrer under längre perioder. SAMVERKAN Arbetsförmedlingen Kultur Författarcentrum har under 2012 haft en fortsatt dialog med Arbetsförmedlingen Kultur om prognos och prognosarbete inom AF Kultur. Centrumbildningarna Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas samarbete för Författarcentrum Riks räkning. Centrumbildningarna hade fått i uppdrag att ordna ett inspirerande område på Estetiska torget under Skolforum. Under temat Konst och lärande konsten att lära bjöds mässbesökarna att delta i tre olika 4

5 verkstäder ledda av professionella konstnärer inom olika områden. En dansgrupp framträdde i montern dagligen och tre seminarier genomfördes. Förutom satsningen på samarbetet kring Skapande skola har Centrumbildningarna hållit regelbundna möten för att diskutera övriga gemensamma frågor. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbyte och samarbete. Nationella Skolbiblioteksgruppen Författarcentrum ingår i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, ett nätverk av organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas. Författarcentrums representant under 2011 var Kalle Güettler. NSG delar varje år ut ett pris till Årets skolbibliotek, ett pris som delas ut på Skolforum i Älvsjö års vinnare blev Nacka gymnasiums skolbibliotek. Vinsten består av ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nyqvist samt ett författarbesök som administreras av Författarcentrum. NSG har instiftat priset för att uppmärksamma exempel på välfungerande skolbibliotek. 5

6 REGIONAL VERKSAMHET STYRELSE Magnus Ottelid, ordförande Carl-Axel Gyllenram, sekreterare Johan Hammarström, kassör Andreas Stickler Carina Bergström Karin Ferry, Umeå Grzegorz Flakierski Tor Lundmark Gunilla Söder Ordinarie årsmöte hölls den 16 mars. PERSONAL Theres K Agdler, författarförmedlare/projektledare på deltid. VERKSAMHET Littfest i Umeå På 2012 års Littfest medverkade Norrländska litteratursällskapet/författarcentrum Norr precis som tidigare genom att vara medarrangör till flera seminarier och bidra med ekonomiskt stöd, därtill hade föreningen bokbord. Flera medlemmar bidrog aktivt i både genomförande och förberedelser. Norrlands litteraturpris Norrlands litteraturpris har efter styrelsebeslut 2011 övergått från att tilldelas ett helt författarskap till att vara ett norrländskt Augustpris, det vill säga vi utser årets bok med norrländsk anknytning års pris tilldelades Björn Löfström för hans bok Babels torn i Bojtikken. Jojkar från Västerbottens lappmark. Norrlandsporten Under året har föreningens medlemsblad Norrlandsporten fortsatt vara en del av Provins. Styrelsen uppfattar fortfarande detta som en bra sak, men skulle även fortsättningsvis önska att mer medlemsmaterial i form av rapporter från fältet om litterära evenemang och liknande. Poesyfestivalen i Härnösand Poesifestivalen i Härnösand fortsätter att vara ett av de större litterära evenemangen i Norrland. Norrländska Litteratursällskapet ökade sitt engagemang detta år och bekostade flera seminarier. Det fylliga programmet för 2012 återfinns på 6

7 Provins Erik Jonsson har varit redaktör sedan nummer 1/2011 och kommer att fortsätta som redaktör under 2013, då Provins har fått utökat tidningsstöd. Under 2012 har Provins fått en tydlig bildredaktör: Johannes Samuelsson. Provins på nätet - eprovins Samtidigt som nättidningen eprovins är ett välfyllt och spännande komplement till Provins, är den en fristående nätpublikation med Grzegorz Flakierski som redaktör. eprovins har fått utökat tidskriftsstöd för 2013, de extra resurserna ska satsas på redaktion, skribenter och ny formgivning. Sommarmöte Mötet genomfördes som vanligt med stöd av Svenska Akademien, denna gång i Gysinge. Programmet var gediget och intressant, antalet deltagare ca 30. I samband med sommarmötet arrangerades en litteraturoch musikkväll i Gävle med bland annat Jonas Hassen Khemiri. Rapporter om mötet publicerades i både Provins och eprovins. Sätt litteraturen på Jämtlandskartan I Östersund medverkade föreningen 2010 till att starta Det litterära projektet Sätt litteraturen på Jämtlandskartan startade Under 2012 genomfördes fem offentliga sammankomster som fick stor uppmärksamhet i lokalpressen. Projektet fick bidrag från Statens Kulturråd och Länskulturen i Jämtland. SAMARBETEN Författarcentrum Norr har under året samverkat med en lång rad aktörer på litteraturområdet: länskulturorganisationer i de olika länen, ett stort antal bibliotek över hela regionen, kommuner, skolor, enskilda författare, gallerister och förlag, PoesY-organisationen, Föreningen Littfest, Poesiföreningen i Sorsele och Nattfestivalen i Korpilombolo. Författarcentrum Norr samarbetar också med Provinsredaktionen för att framställa det medlemsblad som alltid ingår i den tryckta tidskriften. MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Norrländska litteratursällskapets medlemmar erbjuds naturastipendier i form av gratis boende under viss tid på nio olika stipendiegårdar: Högbondens fyr, Höga kusten, Janne Vängman-torpet i Risnäs, Jormliens fjällgård i Gäddede, Kiörningsgården i Nordingrå, Marsliden, Medlefors folkhögskola i Skellefteå, Ricklundgården i Saxnäs, Tuggengården i Lycksele och Vindelns folkhögskola. Dessa naturastipendier ger möjlighet till lugn och ro för koncentrerat litterärt arbete och är mycket uppskattade. 7

8 STYRELSE Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Erik Pousette Per Brinkemo, suppleant Malin Stehn, suppleant Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars. PERSONAL Anna Alsmark, författarförmedlare/koordinator och kanslichef, anställd på heltid; Karin Tidbeck, timanställd på Poeten på hörnet under mars-maj månad, projektanställdes på halvtid under septemberdecember. Christer Classons heltidstjänst på Loftet avslutades den 29 februari. VERKSAMHET Hässleholmsdagen Möt författare som skriver för barn och unga. Den årligen återkommande författardagen i Hässleholm Ett möte om barn- och ungdomslitteratur har drivits vidare i ett gott samarbete över hela södra Sverige. Referensgruppen har bestått av representanter från Författarcentrum Syd, Kultur Skåne, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Regionförbundet i Kalmar samt Hässleholms stadsbibliotek. Den 19 november genomfördes den välbesökta författarpresentationsdagen med inriktning på barnoch ungdomslitteratur i Hässleholm. 250 deltagare, lärare och biblioteksanställda, tillresta från hela södra Sverige, deltog på konferensen. Åtta författare presenterade sina författarskap. Kristianstad Bokfestival Den 7 september var Författarcentrum Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstad Bokfestival. Sex författare deltog. Litteraturhus Lund Författarcentrum Syd medverkade i planeringen och genomförandet av Litteraturhus Lunds program 3-5 maj på Domkyrkoforum och Stadsbiblioteket i Lund. Programmet var inriktat på olika teman som rör skrivprocessen samt en presentation av olika visioner för ett Litteraturhus i Lund. Lommas längsta bokbord Ordnades den 26 maj av Lommas bibliotek, bokbord för medlemmar, utomhusarrangemang. Poeten på hörnet Vid årsskiftet 2011/2012 blev Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 i Malmö, föreningens nya lokal och mötesplats i Malmö genom ett samarbete mellan lokalens ägare Katarina Mazetti och Författarcentrum Syd. Syftet är att skapa en mötesplats vid bemärkelse eftersom vi vänder oss till författare och 8

9 litteraturintresserade i hela Författarcentrum Syds område, Skåne, Blekinge och Småland. Författarcentrums medlemmar, bokcirklar och litterära grupper, förlag, översättare, olika nätverk, har använt lokalen till egna möten och till arrangemang. Flera bokmarknader organiserades under året, mycket trevliga sammankomster där medlemmar hade bokbord och visade upp sina böcker. Poeten på hörnet samarbetade med Folkuniversitetet under våren och under hösten med ABF Malmö som fick tillgång till lokalen för möten och studiecirklar. Skrivarläger på Tjärö Den 3-4 augusti 2012 arrangerade Författarcentrum Syd för första gången ett skrivarläger för författare och den skrivintresserade allmänheten. 25 personer deltog. Lägret hölls på Tjärö i Blekinge skärgård och leddes av med två mycket uppskattade kursledare, poeten Lina Ekdahl från Göteborg och författaren, kolumnisten och f d professorn i nordisk litteratur, Merete Mazzarella från Helsingfors. Skånska Bokmässan i Helsingborg Den oktober var Författarcentrum Syd medarrangör för andra gången i Skånska Bokmässan på Kulturmagasinet i Helsingborg i samarbete med Skånes hembygdsförbund och Kulturmagasinet, Fredriksdals muséer i Helsingborg. Temat för bokmässan var staden. Kvällen innehöll också diktläsning av fyra av Författarcentrum Syds medlemmar. SAMARBETEN Författarcentrum Syd deltog i samarbetet kring föreläsningsserie inom Kulturen i Lunds projekt och utställning Popstad Lund. Författarcentrum Syd samarbetade kring genomförandet av Kritikfestivalen i Malmö i februari. Festivalen belyser kritikernas roll för litteratur, film, konst mm. MEDLEMSNYTTA OCH AKTIVITETER Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, hemsida och två nummer av nyhetsbrevet Flygande Posten. En allt viktigare kanal för snabb information blev under året den nya facebooksidan för Poeten på hörnet. 24 januari hölls introduktion och visning för författare av samlingarna på Skånes Arkivförbund i Lund. 17 februari ordnade styrelsen fest på Loftet för medlemmarna under titeln När natten kröker sig. 20 mars, kurs för medlemmarna i Att skriva för film. Kursledare var Peter Arrhenius, författare och manusförfattare knuten till SVT Drama. Samarrangemang med Författarförbundet/BUS-sektionen. Det ordnades flera bokmarknader på Poeten på hörnet för medlemmars böcker både våren och hösten. På skrivarlägret på Tjärö möttes ett 20-tal medlemmar och pratade om skrivande och umgicks i två dagar. Den 10 oktober hölls en medlemsträff med information om hur man uppdaterar sin författarpresentation och social samvaro på Poeten på hörnet. Den 11 oktober hölls ett möte om Läsfrämjande på kansliet. Medlemmarna inbjöds den 22 oktober till ett möte i samarbete mellan Författarcentrum Syd och BUS-sektionen/Författarförbundet om Skapande skola och författarbesök i skolan. 9

10 STYRELSE Carl Forsberg, ordförande Kristin Bjarnadóttir Homeira Tari Per Planhammar Camilla Ceder Martin Engberg Petra Revenue Jerker Sagfors, suppleant Stewe Claeson, suppleant Camilla Ceder valde på grund av sjukdom att avsluta sitt uppdrag i förtid. Ordinarie årsmöte hölls den 23 mars. PERSONAL Personalstyrkan består av sex anställda, där samtliga arbetar deltid. Majvi Liljegren, föreningssekreterare och ekonomiansvarig; Kennet Klemets, författarförmedlare; Pål Börjesson, informatör och projektledare; Hedvig van Berlekom, informatör; Thomas Skuja, projektassistent. Peter Nilsson, informatör och projektledare VERKSAMHET Barnboksnätet BarnBoksNätet fortsätter att växa och hade vid årsskiftet 71 medlemmar. Medlemmarna träffas ungefär en gång i månaden. Nätverkets blogg har blivit en viktig röst i debatten om barn- och ungdomskultur. BarnBoksNätet deltog bland annat vid invigningen av Barnkulturåret och hade en mötesplats på Bok & Bibliotek. Forum för poesi och prosa Forum för poesi och prosa genomförde 30 arrangemang under 2010, åtta av dem var i Göteborg och resten fördelades på åtta orter i regionen: Borås, Kinna, Skövde, Åmål, Lysekil, Trollhättan och Vänersborg. Den nordiska profilen på programmet återupptogs tack vare ett förbättrat ekonomiskt läge och tre framstående författare från nordiska grannländer medverkade: Marianne Larsen (DK), Merethe Lindström (NO) och Rosa Likson (FI). Författardagar Den 9 november arrangerades Författardagen Barn och ungdom där sex författare som framträdde inför ett 60-tal personer på Pedagogen i Göteborg. Pia Johansson modererade. Författardagen arrangeras i samarbete med Kultur i Väst, Skolbibliotekscentralen och Göteborgs stadsbibliotek. Den 23 november framträdde tolv aktuella västsvenska författare inför drygt 100 inbjudna bibliotekarier och gymnasielärare på Göteborgs stadsmuseum. Dagen inleddes med ett föredrag av 10

11 författaren och litteraturvetaren Mattias Fyhr. Evenemanget genomförs i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek och Kultur i Väst. En liknande kombinerad utbuds- och utbildningsdag hölls i Uddevala den 22 maj där åtta författare framträdde. Medarrangörer där var Kultur i Väst, Fyrbodals kommunförbund och Kultur och Fritids i Uddevalla. Författardagarna är gratis för åhörarna. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Internationell Författarscen Göteborg Scenen drivs i samarbete med Världskulturmuseet, Bokmässan, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket Göteborg samt Göteborg & Co. Författarcentrum Väst koordinerar och administrerar verksamheten, 2012 var Sofia Gräsberg koordinator genomfördes sex arrangemang på fyra olika scener. Bland annat framträdde Hanne Vibeke Holst och Nathan Larsson. Klubb Kamel Vänföreningen ordnade under våren enstaka bokcirklar med koppling till Forum för poesi och prosas program och inkluderade hösten 2012 även skrivarkurser i verksamheten. Kulturkalaset i Göteborg Under Kulturkalaset släppte Forum för poesi och prosa höstens litterära kalendarium. På Litteraturscenen utanför Lagerhuset bjöds publiken förutom ett nytryckt program på uppläsningar av Malik Farrah, Ola Nilsson och poesikollektivet G=T=B=R=G (Linn Hansén, Kristoffer Folkhammar och Athena Farrokzhad).. Kulturnatta i Göteborg Som många år tidigare hade Författarcentrum Väst ett litterärt program på Kulturnatta i sin egen lokal på Prinsgatan. Petra Revenue och Jerker Sagfors presenterade konceptet The Bushwick Book Club och en text av Karin Brygger tolkades av dansaren och koreografen Marika Hedemyr. Lost in Migration Projektet syftar till att synliggöra exilförfattare i Göteborg, bland annat genom upprättandet av en hemsida och utgivande av en antologi med 17 författare. Jana Witthed har under 2012 arbetat för att få igång gemensamma läsningar av exilförfattare och ett samarbete har inletts med Världskulturmuseet. Läsvärde En kampanj startades för få igång och koppla bokcirkar i olika sammanhang till programmet på Forum för poesi och prosa. Projektet Läsvärde har fått igång bokcirkar i Göteborg, Skövde, Borås, Kinna och Åmål. Made in Backa, Tuve och Kärra Under året har fler än 500 barn i Backa, Kärra och Tuve fått möjligheten att skriva samt träffa olika författare och föreläsare. Dessutom har fler än 50 ungdomar arbetat med den litterära elevtidningen genom olika uppdrag. Allmänna arvsfonden har finansierat Made in Backa, social resursförvaltning i Göteborg Made in Tuve och Made in Kärra. Kultur och fritid i norra Hisingen har stått för projektledarens lön och även sponsrat tidningen. Nordic and European Writers Exchange 11

12 Författarcentrum Väst, Newcastle-baserade New Writing North, Nordens Hus i Reykjavik och den italienska kommunen Ferrara inledde under 2012 ett samarbete i det litterära projektet Nordic and European Writers Exchange. Med stöd från Västra Götalandsregionen deltog representanter från Författarcentrum Väst i kontaktskapande resor till Newcastle och Bologna/Ferrara. Ett möte hölls och på Bokmässan i Göteborg. I början av november gjordes en gemensam ansökan till EU:s kulturprogram. Nätverket Poesi och prosa i skolan och evenemanget Stråket Författarcentrum Väst arbetade 2012 med att utveckla relationerna med gymnasieskolor i Göteborg och på andra orter där Forum för poesi och prosa arrangeras. Ett Stråket genomfördes på Burgårdens gymnasium i Göteborg under våren där eleverna fick lyssna till Beate Grimsrud och i november framträdde Sara Beischer på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Poesidagen Poesidagen äger rum andra söndagen i november och är liksom Världsbokdagen ett samarrangemang med Göteborgs stadsbibliotek presenterade Kennet Klemets poeterna Kristofer Folkhammar, Kristoffer Leandoer, Nina Hemmingsson, Jila Mossaed, och Matilda Södergren inför en publik på 50 personer på Göteborgs stadsbibliotek. Röst Röst, Författarcentrum Västs scen för tystade författare, genomförde 24 oktober ett evenemang på Världskulturmuseet. Temat var Språket i hjärtat och medverkade gjorde Jasim Mohamed och Jana Witthed. Samarbeten Författarcentrum Väst samarbetar med Kultur&Näringsliv kring tips, idéer och kontakter till sponsorsamarbeten, med Tillt/Skådebanan som hjälper till att föra ut information om verksamheten samt med Kultur i Väst som numera har till uppgift att även lyfta fram litteraturen som konstform. Tillsammans med Kultur i Väst delade Författarcentrum Väst på Bokmässan ut priset Författarnas bästa bibliotek där den första prismottagaren blev Trollhättans stadsbibliotek., Samarbetet med Västsvenska Författarsällskapet fortskrider genom priset årets författare som 2011 gick till Carin Mannheimer. Författarcentrum Västs representant i juryn var Stig Hansén och priset delades ut på Musikens hus den 1 februari Författarcentrum Väst träffar regelbundet andra centrumbildningar i väst och ingår i AF Kultur/Medias referensgrupp. Textival Författarcentrum Väst medverkade för sjätte året i rad på den lilla bok- och tidskriftsmässan och det litterära arrangemanget Textival. Världsbokdagen Författarcentrum Västs största enskilda arrangemang äger rum på Världsbokdagen den 23 april. Sju författare framträdde och UKON var presentatör. Twice A Man stod för musiken och konstnären Anna Persson gjorde affischen. Cirka 150 personer besökte hörsalen i Göteborgs stadsbibliotek. Fri entré. 12

13 MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Medlemstidningen Dikt an ges ut en gång per månad. Då en nyhet behöver komma ut snabbt skickas den ut via Extra Dikt an. Tidningen innehåller bl a medlemsporträtt, nyheter och en månatlig krönika. Plats finns också för medlemmarnas egna annonser och debatter. Hemsidan kan användas av medlemmarna för att tipsa om egna evenemang i medlemskalendariet, informera om litterära priser och priser, länka till egna hemsidor och sälja de egna böckerna i Bokhandeln, i samarbete med Nätverkstan. Tjänsten Pressmeddelandet ger medlemmarna möjlighet att via Författarcentrum Väst skicka pressmeddelanden om sina aktiviteter. I december hölls en glöggträff där medlemmar och styrelse fick tillfälle att mingla under gemytliga former. 13

14 STYRELSE Kalle Güettler, ordförande Stefan Estby, kassör Peter Arrhenius Susanne Halvardsson Helga Härle Lilian Edvall, suppleant Azar Mahloujian, suppleant Kristina Sandberg, suppleant Av personliga skäl lämnade Ulf Ulfvarson och Gudrun Wessnert sina styrelseplatser strax efter årsmötet, varpå Susanne Halvardsson och Helga Härle valdes till ordinarie ledamöter. Under året adjungerades Lilian Edvall, Azar Mahloujian och Kristina Sandberg som suppleanter till styrelsen och invaldes som detsamma vid det extra medlemsmöte som hölls i anslutning till det årliga glöggminglet den 5 december. Ordinarie årsmöte hölls den 16 april. PERSONAL Alf Kyhlén, författarförmedlare/projektledare på heltid; Anna Rosenqvist, författarförmedlare/projektledare på heltid; Lars Stjernström, ekonomiansvarig på deltid; Heléne Jensen, redaktör/projektledare på deltid och Åsa Nordlinder, föreningssekreterare/projektledare på heltid. Vikarier: Helena Ahlin, projektledare och Jessica Johansson, författarförmedlare. VERKSAMHET Bokbord Som en del av Stockholms Kulturfestival arrangerades Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm den 19 augusti. Författarcentrum Öst fanns representerat med ett fyrtiotal medlemmar som tagit chansen att sälja sina böcker vid föreningens bord. Författardagen Den 27 januari anordnades för 28:e året den populära Författardagen i Stockholm. 16 författare framträdde på Polstjärnan inför närmare 250 kultursamordnare. Författarbesök i skärgården Under höstterminen 2012 genomfördes det uppskattade projektet Författarbesök i skärgården för nionde gången. 13 skärgårdsskolor fick gratis författarbesök, besök som de annars skulle haft svårt att finansiera 14

15 själva. 14 medlemmar i Författarcentrum Öst träffade eleverna inom ramen för projektet, som möjliggjordes genom stöd från Stockholms läns landsting samt Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Kulturnatt Stockholm Lördagen den 21 april genomfördes Stockholms kulturnatt för tredje året. Författarcentrum Öst deltog med öppen bokcirkel kring Stockholm läser-boken En dåres försvarstal av August Strindberg på Författarcentrums kansli. Läsning Pågår Läsning Pågår Stockholm, som är ett samarbete mellan Författarcentrum Öst, Stockholms stads kulturförvaltning och Medioteket vid Utbildningsförvaltningen, genomfördes för trettonde året i rad. Det subventionerar författarbesök i skolan under våren i skolår 5 och under hösten i skolår 8. Sammanlagt fick ca elever möta någon av de 36 författare som fick uppdrag inom projektet. Läsning Pågår Linköping, för skolår 3, genomfördes för tredje gången och i samarbete med Linköpings kommun. Författarcentrum Öst administrerade projektet och anordnade en inspirationsföreläsning för de lärare och skolbibliotekarier som anmält sina klasser. Åtta författare deltog och elever fick träffa någon av dessa. Nätverkande Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas och Nationella skolbiblioteksgruppens samarbeten för Författarcentrum Riks räkning. Författarcentrum Öst ska aktivt kommunicera genom KULAN, Stockholm stads webb-baserade mötesplats för kultur och skola, bl.a. genom att marknadsföra Läsning Pågår där. Podium Podium är Författarcentrum Östs print on demand-förlag med utgivning av böcker på de nationella minoritetsspråken, klassiker samt författares egen utgivning (Podium Distribution). Under 2012 utgavs barnboken Mulle Meck bygger en bil ut i översättning till nordsamiska och romani chib. Utöver det påbörjades under Strindbergåret en satsning på att tillgängliggöra Strindberg på de nationella minoritetsspråken. I december 2012 utkom Niehkočájálmas Ett drömspel i översättning till nordsamiska, med ett nyskrivet förord av Annica Wennström. Projektet att ge ut Strindberg på flera minoritetsspråk fortgår under Dessutom fortsatte arbetet med skrivartävlingen Att vara ung rom idag som förlängdes för att få in fler bidrag. Tävlingen kommer att slutföras under Podium medverkade i mars 2012 på den romska jubiléumskonferensen i Kulturrådets regi på Stadsteatern i Stockholm. Tolv av Författarcentrums medlemmar, däribland Margareta Sarri och Peter Pohl, gav ut böcker på egen bekostnad i samarbete med Podium Distribution. Redaktörsstödet för nyskrivna böcker och helhetsgreppet med övriga förlagstjänster är det som skiljer Podium från andra aktörer på marknaden. Stockholm läser Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. Från 2010 drivs Stockholm läser av Författarcentrum i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek. Inför valet av 2012 års bok fokuserade man på att Strindbergåret skulle uppmärksammas under året. Arrangörerna såg ett tillfälle 15

16 att uppmuntra till läsning av något av August Strindbergs mer undanskymda verk, för att på så sätt komplettera det stora utbudet av Strindbergsrelaterad kultur som centrerades kring hans mest uppmärksammade verk. En jury valde sedan, utifrån denna tanke, vilken bok av Strindberg som skulle bli 2012 års Stockholm läser-bok. Valet föll på En dåres försvarstal, som i januari 2012 gavs ut i en ny pocketutgåva av Norstedts med ett nyskrivet förord av Märta Tikkanen. Stockholm läser och En dåres försvarstal fick uppmärksamhet i media och evenemangen förekom ofta i dagstidningarnas kalendarier. Inom ramen för Stockholm läser har flera evenemang anordnats, bl.a. ett flertal bokcirklar, en stadsvandring, Psykologer läser, Feminister läser, Serietecknare läser m.m. Världspoesidagen 21 mars På Världspoesidagen den 21 mars 2012 anordnade Författarcentrum Öst ett poesievenemang med tema: Rörelser. Konstnärlig ledare för kvällen var poeten, översättaren, barnboksförfattaren mm. Joar Tiberg. Kvällens medverkande poeter var Anne Portugal (Frankrike), Layla Al-Sayed (Bahrain), Lina Undrum Mariussen och Jan Erik Vold (Norge), Bodil Lindfors (Finland), Barbro Lindgren, Athena Farrokhzad och Johannes Anyuru (Sverige) samt Pär Thörn (Tyskland). Evenemanget ägde rum på Kägelbanan i Stockholm och genomfördes med bidrag från Kulturrådet, Svenska Akademien och Stockholm stads kulturförvaltning. MEDLEMSNYTTA OCH AKTIVITETER Vid fyra tillfällen under året arrangerades medlemsträffar: Den 15 februari ordnades en träff med Sveriges förste läsambassadör Johan Unenge. En diskussion kring e-boken var inplanerad till den 28 mars, men ställdes in på grund av för få anmälningar. Årsmötet den 16 april avrundades med mingel och vin. Den 24 april bjöd Författarcentrum och Sveriges Författarförbund in till en kväll med den nepalesiske författaren Vinya Kasajoo. 4 juni var det vårfest för Författarcentrum Östs medlemmar och samarbetspartners. 5 december anordnades extra medlemsmöte med efterföljande glöggmingel. Föreningen utverkade medlemsrabatter i samarbete med tidskriften 10TAL för inträde på Stockholms Internationella Poesifestival. Medlemmarna erbjöds fotografering till rabatterat pris av Ulla Montan. Ett erbjudande om att gå två dagar för priset av en på LitteraLunds konferens om barn- och ungdomslitteratur april gick ut till medlemmarna som även fick möjlighet att köpa seminariekort till Bok&Bibliotek till kraftigt rabatterat pris. Medlemsrabatt på boken En liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut. 16

17 5 april 2013 Carl-Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid Gregor Flakierski Kalle Güettler Stefan Estby Carl Forsberg Kristin Bjarnadóttir Lars Magnar Enoksen Angela Garcia 17

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks Författarcentrum Riks, Roslagsg. 50A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2429 1 Författarcentrums målsättning Författarcentrums målsättning är att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429 Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011 1 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks

Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks Författarcentrum Riks, Roslagsgatan 50A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2429 1 Författarcentrums målsättning Författarcentrums målsättning är

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst Författarcentrum Öst, Roslagsgatan 50 A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2031 0 Innehåll Författarcentrum Östs uppgift, 2 Författarförmedlingen,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

1 Författarcentrum Östs uppgift

1 Författarcentrum Östs uppgift 1 Författarcentrum Östs uppgift Författarcentrum Östs (FC Öst) uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och läsare, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Litterära arrangemang en publikfriare?

Litterära arrangemang en publikfriare? Litterära arrangemang en publikfriare? Om synen på publik, andra arrangörer och framtiden hos litterära arrangörer i Göteborg. Susanna Martelin KV08 2010-05-19 1 Bakgrund och syfte Göteborg är en relativt

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 I sällskapets styrelse har följande personer ingått: Ingegerd Sahlström (ordförande) Karin Alvtegen, Ulf Boëthius (vice ordförande), Sven Ekberg, Margret

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Någonting liknande finns inte någon annanstans i landet, inte ens Stockholm har en fast scen för poesi och prosa."

Någonting liknande finns inte någon annanstans i landet, inte ens Stockholm har en fast scen för poesi och prosa. Någonting liknande finns inte någon annanstans i landet, inte ens Stockholm har en fast scen för poesi och prosa." Ernst Brunner på turné i Västra Götaland, april 2005. NORDISKT FORUM FÖR POESI OCH PROSA

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

DINKYTOWN. en kreativ fristad

DINKYTOWN. en kreativ fristad DINKYTOWN en kreativ fristad Dinkytown är en nyskapande och konstöverskridande samlingsplats där musik, poesi, konst och foto möts på en och samma plats för att framföras och visas i en gemytlig atmosfär

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

Stadsbiblioteket PROGRAM. Hösten 2015

Stadsbiblioteket PROGRAM. Hösten 2015 Stadsbiblioteket PROGRAM Hösten 2015 ةيبرعلاب تاياكح Sagor på arabiska Välkomna till en mysig sagostund på Mariestads Stadsbibliotek! Tid: Lördagar hela hösten kl.11.00-11.45 Magasinsvisningar Vill du

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 februari 2016

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 februari 2016 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 februari 2016 Närvarande: Christian, Tobias, Lena (mötesordf.) och Martin (sekreterare) Plats: Kulturhuset, Stockholm Mötet öppnas Dagordningen godkändes. Val av ordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund.

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund. Översättarnytt Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund styrelse@oversattarsektionen.se www.oversa5arsek7onen.se #2 MARS 2017 Massor av inbjudningar Ulf Peter Hallberg diskuterar översä5andets lycka

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet 2011 Ordinarie Ordförande: Suppleanter Katarina Hampusson Sofia Blomquist Anna Gradin Inger Granström Anders Nilsson

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Kopparbo 2014-07-12 Närvarande: Pia Vevle, ordförande Hans Gunnarsson, vice ordförande Kerstin Petersson, ledamot Annika Holmgren, ledamot

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsens sammansättning Ordförande Karin Hedgren

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer