Malmö Stad Stadsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Stad Stadsfastigheter"

Transkript

1 Stadsfastigheter Överordnat SCADA system BILAGA 5 Mediamätning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Version 2013 : Antal sidor: 19 Utfärdat av

2 (ÖS) 2 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT FÖRUTSÄTTNINGAR SIDA 3 3 DEFINITION 4 OPC TAGS FÖR M-BUS 4 MÄTARE OBJEKT (GENIES) 7 BESKRIVNING AV GENIES EXEMPELBILDER 10 18

3 (ÖS) 3 (19) ALLMÄNT Inom ansluts alla lokala mediamätare till centralt ÖS. Kommunikation från byggnadsnivå/fastighetsnivå sker via Ethernet, kommunikation mellan mediamätare sker via M-Bus till insamlingsenhet/ethernet-gateway. Insamlingsenheten kommunicerar M-Bus via en tvåtrådsbuss med en master vilken även spänningsmatar mätare. En omvandlare kan betjäna mätare i fler byggnader samtidigt som det kan finnas fler omvandlare per anläggning. För att möjliggöra åtkomst från andra system av data från mediamätare, används Piigab M-BusOPCServer som standardgränssnitt för mediamätare. FÖRUTSÄTTNINGAR Beteckningsstrukturer av varialbeltags i Bilaga 1 och CiFAS (Bilaga 2) komplettera i denna bilaga avseende OPC server. OPC-tags byggs upp av grupper (groups) vilka kan användas i ett eller fler steg samt items.

4 (ÖS) 4 (19) DEFINITION Uppbyggnad: ANLÄGGNING_BYGGNAD_SYSTEM_KOMPONENT_FUNKTION Exempel för en energimätares ackumulerade flöde och energi parameter: 1012_A_5601_VMM1_CNT 1012_A_5601_VMM1_E1 Exempel för en flödesmätares ackumulerad volym: 1012_A_5201_VM1_CNT För åtkomst via OPC krävs därutöver följande information: OPC-server Ethernet/M-bus omvandlare OPC TAGS FÖR M-BUS Beteckning för respektive OMVANDLARE definieras genom av att kombinera ANLÄGGNING med ett tvåställigt LÖPNUMMER enligt följande exempel: ANLÄGGNING LÖPNUMMER OMVANDLARE 1012_ för Avenboken 01 för den första omvandlaren i anläggningen OPC-tag byggs upp enligt följande: OPCSERVER//OMVANDLARE.BYGGNAD_SYSTEM_KOMPONENT.FUNKTION Notera att [Groups] och [items] särskiljs av en punkt (.) FUNKTION Exempel tag för acumulerad energi: OPC tag: 1012_01.A_5601_VMM1.E1 Parameter man ska läsa på aktuell mätare

5 (ÖS) 5 (19) Exempel på konfiguration av OPC Server Enligt exempel nedan i fältet beskrivning anges omvandlare 1012_01 med placering i byggnad A. Alltså följer inte omvandlarens nummer byggnadsnummer. Detta eftersom en omvandlare kan försörja flera byggnader och dessutom sitta i en helt annat byggnad. Byggnadsnumret finns under omvandlaren i definitionen av respektive mätare. Exempel nedan avser en energimätare med en OPC-server PIIGAB.MBus.2 och anläggningens första omvandlare (01). Mätaren försörjer systemet VP01 i byggnad A. Citect tag: 1012_A_5601_VMM1_E1 OPC tag: 1012_01.A_5601_VMM1.E1

6 (ÖS) 6 (19) Exempel på OPC tag 1012_01.A_5601_VMM1.E1. Tag är definierad att finnas på DataRecord 1 i mätaren. Skalning till rimliga värden samt decimaler enligt denna bilaga sker i OPCservern.

7 (ÖS) 7 (19) MÄTARE OBJEKT (GENIES) Genies ligger i Includeprojekt msf_design. Mätvärden och tillhörande text i Genies, visas inte om Tag saknas (vissa mätare kan sakna vissa mätvärden). Genies nedan placeras på processbild(er) för mätning i en anläggning. Genies met_bas_1 met_bas_1 met_bas_2 met_bas_2_str met_bas_4 met_bas_4_str met_bas_8 met_bas_8_str met_bas_18 met_bas_18_str met_e_gen_1 met_e_gen_1_str met_e_gen_2 met_e_gen_2_str met_e_gen_3 met_e_gen_3_str met_w_gen_1 met_w_gen_1_str met_we_gen_1 met_we_gen_1_str Beskrivning (Genie för:) 1 valbart värde 1 valbart värde i STRING-format 1-2 valbara värden 1-2 valbara värde i STRING-format 1-4 valbara värden 1-4 valbara värden i STRING-format 1-8 valbara värden 1-8 valbara värden i STRING-format 1-18 valbara värden 1-18 valbara värden i STRING-format Elmätare: Fasta värden, energi, effekt, ström och cosfi Elmätare: Fasta värden, energi, effekt, ström och cosfi. Tags i STRING-format Elmätare: Fasta värden, energi, effekt, ström cosfi och spänning Elmätare: Fasta värden, energi, effekt, ström cosfi och spänning. Tags i STRING-format Elmätare: Fasta värden, energi, effekt, ström, cosfi, spänning, frekvens samt aktiv/reaktiv effekt Elmätare: Fasta värden, energi, effekt, ström, cosfi, spänning, frekvens samt aktiv/reaktiv effekt. Tags i STRING-format Volymmätare: Fast värde, volym Volymmätare: Fast värde, volym. Tag i STRING-format. Värmemängdsmätare: Fasta värden, energi, effekt, tillopp-, retur- och differenstemperatur Värmemängdsmätare: Fasta värden, energi, effekt, tillopp-, retur- och differenstemperatur. Tags i STRING-format

8 (ÖS) 8 (19) Tagparametrar för mätare objekt EL _E1 _P, _P1 _I1, _I2, _I3 _U1, _U2, _U3 _F1, _F2, _F3 _COSFI _Pr1, _Pr2, _Pr2 _P1, _P2, _P3 Energi Effekt Ström Spänning Frekvens Cosfi Reaktiv effekt Aktiv effekt VÄRME (KYLA) _E1 _P1 _Q _CNT _PV1, _PV2, PV3 Energi Effekt Flöde Volym Temperaturer

9 (ÖS) 9 (19) Enheter, storheter och noggrannhet Typ Antal decimaler Enhet Temperatur: 1 C Volym vatten: 2 3 m Volym olja: 2 m 3 Flöde vatten (mediamätare värme): * * Energi (mediamätare, värme/el): 0 kwh Energi (mediamätare, värme/el): 2 MWh Effekt (mediamätare, värme/el): 2 kw Effekt (mediamätare, värme/el): 2 MW Spänning (mediamätare, el): 0 V Ström (mediamätare, el): 1 A Cos Fi (mediamätare, el): 2 - Frekvens (mediamätare, el): 0 Hz * FÖRESKRIVET ANTAL DECIMALER OCH ENHET. OM DETTA EJ FINNS, ANPASSAS UPPLÖSNING EFTER FUNKTION.

10 (ÖS) 10 (19) BESKRIVNING AV GENIES Objekt: ci_fas_meters.met_bas _1 (_str) Funktionsbeskrivning Mätare Information samt 1 mätvärde Info mätaretyp: Skriv in mätaretyp Mätare ID: Skriv in ID el. nummer för mätare Mätare Fabrikat/Typ: Skriv in mätarens Fabrikat/Typ M-Bus Adresser/IP: Skriv in adress och IP:nr M-Bus Gateway typ: Skriv in Gateway typ Tag (ej param): Välj tag i drop-down-lista och ta bort parameter På samma rad, välj Tag_parameter i nästa dropdown-lista. Param1/Text/Format: Välj tagparameter i drop-down-lista Skriv in förklaringstext för Tag-värdet Skriv in önskat visnings format för resp. tag Objektets utseende på processbilden i driftläge. Inställningsmöjligheter i driftläge: Endast TagInfo finns som menyval via högerklick på genie.

11 (ÖS) 11 (19) Objekt: ci_fas_meters.met_bas_2, -4, -8, -18 (_str) Funktionsbeskrivning Mätare Information samt 2 (,4, 8,18) mätvärden Info mätaretyp: Skriv in mätaretyp Mätare ID: Skriv in ID el. nummer för mätare Mätare Fabrikat/Typ: Skriv in mätarens Fabrikat/Typ M-Bus Adresser/IP: Skriv in adress och IP:nr M-Bus Gateway typ: Skriv in Gateway typ Tag1 (-18) (ej param): Välj tag i drop-down-lista och ta bort parameter På samma rad, välj Tag_parameter i nästa dropdown-lista. Param1(-2)/Text/Format: Välj tagparameter i drop-down-lista Skriv in förklaringstext för Tag-värdet Skriv in visnings format för resp. tag Objektets utseende på processbilden i driftläge. Inställningsmöjligheter i driftläge: Endast TagInfo finns som menyval via högerklick på genie.

12 (ÖS) 12 (19) Objekt: ci_fas_meters.met_e_gen_1 (_str) Funktionsbeskrivning Mätare Information samt mätvärden: energi, effekt, Ström och cosfi. Info mätaretyp: Skriv in mätaretyp Mätare ID: Skriv in ID el. nummer för mätare Mätare Fabrikat/Typ: Skriv in mätarens Fabrikat/Typ M-Bus Adresser/IP: Skriv in adress och IP:nr M-Bus Gateway typ: Skriv in Gateway typ Tag (ej parameter): Välj tag i drop-down-lista som filtrerar på parameter _E1 effekt. Format E1, P1, I1-3, CosFi: Skriv in visnings format för resp. tag Objektets utseende på processbilden i driftläge. Inställningsmöjligheter i driftläge: Endast TagInfo finns som menyval via högerklick på genie.

13 (ÖS) 13 (19) Objekt: ci_fas_meters.met_e_gen_2 (_str) Funktionsbeskrivning Mätare Information samt mätvärden: energi, effekt, ström (L1-L3), cosfi och spänning (L1-L3). Info mätaretyp: Skriv in mätaretyp Mätare ID: Skriv in ID el. nummer för mätare Mätare Fabrikat/Typ: Skriv in mätarens Fabrikat/Typ M-Bus Adresser/IP: Skriv in adress och IP:nr M-Bus Gateway typ: Skriv in Gateway typ Tag (ej parameter): Välj tag i drop-down-lista som filtrerar på parameter _E1 effekt. Format E1, P1, I1-3, CosFi, U1-3: Skriv in visnings format för resp. tag Objektets utseende på processbilden i driftläge. Inställningsmöjligheter i driftläge: Endast TagInfo finns som menyval via högerklick på genie.

14 (ÖS) 14 (19) Objekt: ci_fas_meters.met_e_gen_3 (_str) Funktionsbeskrivning Mätare Information samt mätvärden: energi, effekt, ström (L1-L3), cosfi och spänning (L1-L3) samt frekvens, aktiv och reaktiv effekt. Info mätaretyp: Skriv in mätaretyp Mätare ID: Skriv in ID el. nummer för mätare Mätare Fabrikat/Typ: Skriv in mätarens Fabrikat/Typ M-Bus Adresser/IP: Skriv in adress och IP:nr M-Bus Gateway typ: Skriv in Gateway typ Tag (ej parameter): Välj tag i drop-down-lista som filtrerar på parameter _E1 effekt. Format E1, P1, I1-3, CosFi, U1-3, F1-3, P1-3, Pr1-3: Skriv in visnings format för resp. tag

15 (ÖS) 15 (19) Objektets utseende på processbilden i driftläge. Inställningsmöjligheter i driftläge: Endast TagInfo finns som menyval via högerklick på genie.

16 (ÖS) 16 (19) Objekt: ci_fas_meters.met_w_gen_1 (_str) Funktionsbeskrivning Mätare Information samt mätvärde för volym Info mätaretyp: Skriv in mätaretyp Mätare ID: Skriv in ID el. nummer för mätare Mätare Fabrikat/Typ: Skriv in mätarens Fabrikat/Typ M-Bus Adresser/IP: Skriv in adress och IP:nr M-Bus Gateway typ: Skriv in Gateway typ Tag (ej parameter): Välj tag i drop-down-lista som filtrerar på parameter _CNT volym (räknare för förbrukningsvärde). Format CNT Skriv in visnings format för tag. Objektets utseende på processbilden i driftläge. Inställningsmöjligheter i driftläge: Endast TagInfo finns som menyval via högerklick på genie.

17 (ÖS) 17 (19) Objekt: ci_fas_meters.met_we_gen_1 (_str) Funktionsbeskrivning Mätare Information samt mätvärde för energi, effekt, framledningstemp, returtemp, och differenstemp. Info mätaretyp: Skriv in mätaretyp Mätare ID: Skriv in ID el. nummer för mätare Mätare Fabrikat/Typ: Skriv in mätarens Fabrikat/Typ M-Bus Adresser/IP: Skriv in adress och IP:nr M-Bus Gateway typ: Skriv in Gateway typ Tag (ej parameter): Välj tag i drop-down-lista som filtrerar på parameter _E1 energi. Format E1, P1, Q, PV1-3 Skriv in visnings format för tag. Objektets utseende på processbilden i driftläge. Inställningsmöjligheter i driftläge: Endast TagInfo finns som menyval via högerklick på genie.

18 (ÖS) 18 (19) EXEMPELBILDER Mätare i byggnadsbild Mätare redovisas byggnadsvis. Knapp för energimätning konfigureras i Flextree samt läggs knapp i respektive byggnadsbild enligt nedan. I de fall där mätare inte får plats på en processbild, konfigureras en ny processbild samt i Flextree-meny namn Mätning 2 och ny knapp på byggnadsbilden.

19 (ÖS) 19 (19) Mätning i processsbild I Citect Graphics Editor hämtas genies för olika mätobjekttyper i library: msf_design/ci_fas_meters.

Radiosystem för mätaravläsning

Radiosystem för mätaravläsning Användningsområde Mätaravläsning och mätvärdesöverföring via licensfri radiofrekvens. Lämplig för brunnsplacerade och andra mätare med begränsad åtkomst. Kan även användas för individuell mätning i radhusområden

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

irule Status Statusindikering i irule utan feedback från enhet. Skapat av: Pär Skärlund, Sydia Teknik AB

irule Status Statusindikering i irule utan feedback från enhet. Skapat av: Pär Skärlund, Sydia Teknik AB irule Status Statusindikering i irule utan feedback från enhet. Skapat av: Pär Skärlund, Sydia Teknik AB Bakgrund irule saknar möjlighet till grafiskt indikerande och växlande knappar (undantaget i de

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen:

Förutsättningar i schemafilen: Nova Software Rapport innehåller funktioner för att skriva ut beräknad tjänstgöring från schemaprogrammet. Tjänstefördelningen går att sammanställa per lärare, program, konto, ämne, kurs osv. Genom att

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Vad är Zendesk Vår snabb guide för att koppla ihop Zendesk och din webbutik från Nordisk e handel Steg 1 [Skapa konto] Steg 2 [Konfigurera språk] Steg

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

R-CARD Användarhandbok

R-CARD Användarhandbok R-CARD Användarhandbok Avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 HUR MAN STARTAR PROGRAMMET... 4 Logga in...4 Byta operatör utan att starta om R-CARD M5...4 OM PROGRAMMET

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer