\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ Från Ekofektiv ETT HELTÄCKANDE ENERGI- OCH DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSBESTÅND.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ Från Ekofektiv ETT HELTÄCKANDE ENERGI- OCH DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSBESTÅND."

Transkript

1 \\\\\\\\\\\\\\\\ ETT HELTÄCKANDE ENERGI- OCH DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSBESTÅND. Från Ekofektiv \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\

2 BASIC* EE 2 -struktur MAESTRO*** Speglade driftcentraler, SQL-databaser, backup, allt visas i realtid \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SQL-databas Lokalt väder- och solenergimätare PRO** Väderprognos från yr.no \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Centralenhet BASIC* M-bus FVbolag Tempkammare Trådbundna Trådlösa Typ komponenter \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Skåp Linkbasic 10 Server AMD LX-800 IPIO enhet Solidstaterelä Effektrelä Dallas 18B20 M-bus PiiGAB 810 Funktioner \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Kommunicerar över tcp/ip ipv4 alt ipv6 med PRO Samlar mätgivardata upp till >10 dygn vid internetavbrott Kommunicerar med via Dallas bus, M-bus eller andra på marknaden förekommande protokoll Styr utetempkammaren Grafisk presentation och sociala interface USB till serieport adapter Dallas bus adapter EcoGuard temp EcoGuard CE Utetemperaturkammare

3 EE 2 -struktur MAESTRO*** PRO** Speglade driftcentraler, SQL-databaser, backup, allt visas i realtid \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SQL-databas Lokalt väder- och solenergimätare PRO** Väderprognos från yr.no \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Centralenhet BASIC* M-bus FVbolag Tempkammare Trådbundna Trådlösa Typ komponenter \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Skåp TOTEN 19 THINKSERVER RS110 IPIO enhet Solidstaterelä Effektrelä Dallas 18B20 M-bus PiiGAB 810 USB till serieport adapter Dallas bus adapter EcoGuard temp Funktioner \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Kommunicerar över tcp/ip ipv4 alt ipv6 med Basic och Maestro Utför termodynamiska beräkningar med väderprognos och solinstrålning Samlar mätgivardata upp till 5 år utan back up vid 20 anslutna fastigheter Kommunicerar med yr.no för prognos och via Dallas bus, M-bus eller andra på marknaden förekommande protokoll Styr utetempkammaren Grafisk presentation och sociala interface EcoGuard CE Utetemperaturkammare

4 EE 2 -struktur MAESTRO*** MAESTRO*** Speglade driftcentraler, SQL-databaser, backup, allt visas i realtid \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SQL-databas Lokalt väder- och solenergimätare PRO** Väderprognos från yr.no \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Centralenhet BASIC* M-bus FVbolag Tempkammare Trådbundna Trådlösa Typ komponenter \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Skåp TOTEN 19 Server DELL POWEREDGE R515 OPT MB 4GB/2X5200GB Extra primärminne: DELL 4 GB DDR RDIMM ECC - PE R515 Funktioner \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Kommunicerar över tcp/ip ipv4 alt ipv6 med Basic och Maestro Samlar mätgivardata mer än 5 år utan back up vid 100 anslutna fastigheter Presenterar data grafik bilder på digitala skärmar, Larminsamling, redovisning, kameraövervakning, driftsdata, kartfunktion, enkel överblick.

5 REFERENSER Referensinstallationer i Sverige antal / år Maestro*** Pro** Basic* Kunder vi jobbar med \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

6 MARKNADEN Radiatorflöde tillopp Lägenhets temperatur högsta o lägsta Effektiv temperatur Utomhustemperatur Opåverkad Prognos EE 2 Dagens marknad för energireglering i fastigheter antal leverantörer: \\\\\\\\\\\\\\ Temperatur Prognos, SMHI, Yr, etc Termodynamik Termodynamik + Solinstrålning + prognos EE 2 med lokalt väder i ett obegränsat antal zoner där individuell styrning på alla mediaslag samt temperaturer ligger till grund för den optimala och framtidssäkrade styrningen. Steget är taget för Smart Grid applikationer till alla energislag som fastigheten har.

7 SMART GRIDS EE 2 levererar Smart Grids för elnät, fjärrvärme och fjärrkyla, med central produktion kombinerat med decentraliserade miljövänliga teknik lösningar

8 APPAR Som sociala interface för att förändra beteende på förbrukningssidan, både som individ men framförallt i flerbostadshus utan individuell mätning. Detta sker genom så kallade communities där individerna jämför sig med gruppen utan att pekas ut utan anonymt. Ledningsgrupp o VD app för en snabb överblick över status på fastighetsbeståndets energi förbrukningen den senaste valfria perioden Individuell mätningvarmvatten, kallvatten, el, temperatur

9 RÄKNEEXEMPEL Exempel med EE 2 och fjärrvärmetaxor \\\\\\\\\\\\\\ ,54 exkl. moms Effektbesparing Energibesparing exkl. moms ,68 inkl. moms 0.0% 0.0% inkl. moms ,48 exkl. moms Effektbesparing Energibesparing exkl. moms -14,1% ,60 inkl. moms 20.0% 10.0% inkl. moms Besparing på 5 miljoner kr per år är helt rimligt, i detta exempel uträknat på 26 fastigheter 1. Historik, manuellt (databas) Excel 2. Automatiskt (databas) EE 2 3. Kontinuerligt (se nedan) notering av ny data, jämför mot alla taxekonstruktioner 1 år tillbaka Statusrapport Statusrapport + rekommenderat byte

10 1/2 PRESTANDA \\\\\\\\\\\\ INNEHÅLL BASIC PRO MAESTRO Termodynamisk styrning (värme & kyla¹) Konstant temperatur i vald zon med möjlighet till en kontrollerad pendling. Obs! Ingen begränsning i antalet zoner. () (Pro krävs i vissa fall) Utomhustemperatur Mäts i en egenutvecklad patenterad temperaturkammare som inte låter sig påverkas av direkt solvärme. Placeringen blir därmed väderstrecksoberoende. (1 st/uc) (1 st/uc) Inomhustemperaturer (minst 5 st/uc) (minst 5 st/uc) Operativ temperatur och stomtemperatur i reglerade zoner (minst 1 st/zon vid kylreglering) (minst 1 st/zon vid kylreglering) Mediatemperaturer (minst 6 st/uc) (minst 6 st/uc) Flödesmätning (valbart) (valbart) Energimätare (valbart) (valbart) Termodynamisk- & prognosstyrning (värme & kyla¹) Det bästa av båda styrningarna i kombination med Smart Grids, taxekontroll och CO₂-belastning. () (Pro & Maestro krävs) () Prognosdata (5-7 dygn) samt egen lokal väderstation Indatauppgifter till beräkningar. () (Pro & Maestro krävs) Solinstrålning Vindhastighet och vindriktning Luftfuktighet Smart Gridsstyrning Energi och effektstyrning med koppling till vald energitaxa för värme, kyla samt el (förberedd för kommunikation med energileverantör). () () Optimering av valbara taxor En kontinuerlig jämförande beräkning av valbara taxor. Frågan Vilken taxa är bäst för mig? besvaras automatiskt en gång i kvartalet. () () Individuell mätning Värme, kyla, el, vatten och temperatur m.m. samt fakturering. Uppgifterna från mätningen ingår i ovanstående termodynamiska beräkningar. Offereras enligt separat önskemål. (leverans av data för fakturering) (leverans av data för fakturering) Adaptiva beräkningsprocesser Bygger egna databaser där fastighetens beteendemönster och egenskaper lagras. Mätdatabas Tidsangivelser vid kommunikationsavbrott med Pro eller Maestro. <10 dygn <5 år (vid 20st Basic) >5 år (vid 100st anläggn.) Lagringsupplösning 1 ggr/h (inställbart) 1 ggr/h (inställbart) 1 ggr/h (inställbart) ¹ Kyla beräknas vara klar under det första kvartalet EXKLUSIV ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE

11 2/2 PRESTANDA \\\\\\\\\\\\ INNEHÅLL BASIC PRO MAESTRO Socialt gränssnitt Smartphone appar För hyresgäster, driftpersonal samt ledningsgrupp Hyresgästsupport Individuell mätning, tvättstugebokning m.m. Driftsupport Visning av mätvärden (tabell- och diagram) i realtid, om möjligt, prioriteringslistor över t.ex. de bästa och sämsta fastigheterna, larmredovisning av avvikande energi- och effektbehov. Ledningssupport Valda delar av driftsupportappen kompletterad med allmän information om fastigheterna. Dokumentationshantering Kundanpassningsbar Graddagskorrigering Tidskorrigering vid behov. Energisignaturer mm (utökad) Webbgränsnitt Stöd för SVG grafik och HTML5 (SVG och HTML5) (SVG och HTML5) BEDÖMD BESPARING BASIC PRO MAESTRO Besparing värmeenergi >10% >10% Värmeeffekt >20% >20% Besparing av kylenergi vid komfortkyla >30% >30% Kyleffekt ~40% ~40% Koldioxid ~30% ~30% Prisreducering elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla 5-15% (via Maestro) 5-15% (via Maestro) 5-15% ÖVRIGT BASIC PRO MAESTRO Garanterad återbetalningstid <5år <5år <5år EXKLUSIV ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Energimätning. Den billigaste energin är den du inte använder

Energimätning. Den billigaste energin är den du inte använder ENERGIMÄTNING Energimätning Den billigaste energin är den du inte använder Idag är du en av de energianvändare som snällt betalar din el, olja eller pelletsfaktura när den kommer. Du har svårt att på ett

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

framgång i Går Energi spar i fokus

framgång i Går Energi spar i fokus Energi spar i fokus Del 1: Stockholmshus 8 / Del 2: Sigtunahem / Del 3: Marmorbordet och Tornkammaren i Hässelby / Del 4: Nacksta / Del 5: Campus Omtvistad IMD framgång i Går 38 VVS-FORUM #11 NOVEMBER

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Normalårskorrigering av energistatistik

Normalårskorrigering av energistatistik Normalårskorrigering av energistatistik Beställd av: Energimyndigheten Dag Lundblad D.nr. 17-10-3491 Genomförd av: Catrin Heincke, CIT Energy Management Lennart Jagemar, CIT Energy Management Per-Erik

Läs mer

RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER

RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER SWECO Energuide AB Magnus Lindén, Emma Ericsson, Martin Olin och Thomas Bergerham Sweco 1 SAMMANFATTNING Samordningsrådet för smarta elnät har regeringens

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Ett driftsystem utöver det vanliga.

Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation.

Läs mer

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2012:5 Patrik Marckert, Sweco Energuide AB December 2012 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord

Läs mer

Radiosystem för mätaravläsning

Radiosystem för mätaravläsning Användningsområde Mätaravläsning och mätvärdesöverföring via licensfri radiofrekvens. Lämplig för brunnsplacerade och andra mätare med begränsad åtkomst. Kan även användas för individuell mätning i radhusområden

Läs mer

PaQi Production And Quality Information

PaQi Production And Quality Information PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Förstudie Energieffektivisering av serverrum

Förstudie Energieffektivisering av serverrum Förstudie Energieffektivisering av serverrum Margot Bratt & Hans Isaksson, K-Konsult Energi AB Stockholm, december 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att

Läs mer

EnergyWatch. Användarmanual

EnergyWatch. Användarmanual EnergyWatch Användarmanual Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 EnergyWatch 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch 4 Användning av programmet 5 Navigering hur kommer jag åt olika funktioner

Läs mer

individuell mätning och debitering i flerbostadshus Kravspecifikation för förfrågningsunderlag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

individuell mätning och debitering i flerbostadshus Kravspecifikation för förfrågningsunderlag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag individuell mätning och debitering i flerbostadshus Kravspecifikation för förfrågningsunderlag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Rapporten Individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem

Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem Version 1, Augusti 2006 Tidigare versioner: - Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem Komplement Utarbetad av: Enno Abel Sven Malm Per Isaksson CIT Energy Management AP Fastigheter Installationsteknik,

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker Solklart solvärme! Solen levererar Den solinstrålning som når oss kan vi enkelt omvandla till nyttig energi i form av både elektricitet och värme. Den blir till värme i solfångare och el i solceller. Redan

Läs mer