Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun"

Transkript

1 Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun

2 Presentation Bakgrund Behov och möjligheter Erfarenheter Framtida utveckling

3 Bakgrund Krav på månadsvis avläsning från år 2008 har inneburit en heltäckande mätningsinfrastruktur med fokus på mätvärden för fakturering. Vattenfalls AMR-projekt startade 2003 och delades upp i 3 upphandlingar varav den sista 2006 innefattar funktioner som benämns Smarta (täcker ca. 70% av mätarbeståndet) Prestanda för fakturerings värden (~99,6 % efter 4 dygn) Insamling av energimätvärden dygnsvis och mätarhändelser dygnsvis eller i realtid. Kraven på timmätvärden från år 2012 har inneburit en anpassning av befintliga mätare samt mätsystem. Alla kunder har sedan 2013 tillgång till timmätvärden på Vattenfalls Mina sidor.

4 Behov och möjligheter Behov: Myndighetskrav att reducera strömavbrottens antal och längd samt förbättra spänningskvaliteten (EIFS 2013:1). Bättre resursutnyttjande av befintliga nätanläggningar genom övervakning och förfinade nätanalyser. Förbättrad information till kund (strömavbrott och spänningskvalitet). Ökad elsäkerhet för anställda, entreprenörer och kunder. Förenklad hantering vid inmatning av el från kundanläggning, exv. solceller. Möjligheter: Övervakning av lågspänningsnäten genom att utnyttja mätsystemen som en förlängning av Scada/ DMS systemen. Detektera om kunden är helt eller delvis strömlös oberoende av kundsamtal. Automatiserad, snabb och korrekt avbrottsinformation (via SMS, web, etc.) baserad på mätardata. Använda verkliga mätvärden vid nätberäkningar och analyser. Undvika skador genom att tidigt identifiera onormala och skadliga spänningsnivåer i lågspänningsnäten. Använda befintliga elmätare hos kund för mätning av inmatad el.

5 Erfarenheter 1) Genomförda processförbättringar: Reklamationer; Mer korrekt och kortare utredningstid för handläggning av ersättningsärenden för skadad egendom och strömavbrott. Flyttärenden; Frånslag och tillslag av mätare via fjärrstyrning när kunder flyttar ut och in. Mycket goda erfarenheter, används i stor omfattning. Nätdrift; Snabbt detektera skadlig spänning vid exempelvis nolledarfel, undvika materiella skador i anläggningar och hos kund samt personskador. Kontinuerlig övervakning i områden där elmätaren hanterar spänningslarm (~70%). Insamlingssystemets prestanda har trimmats och realtids händelser levereras till större delen inom ett fåtal minuter. Elkvalitet; Identifiera och verifiera spänningskvalitets problem vid kundklagomål eller i samband med utbyggnad. Mätnoggrannheten för kundernas elmätare är av kostnadsskäl begränsad (~260 ms) men kan ses som ett bra komplement till mer heltäckande elkvalitetsmätning.

6 Erfarenheter 2) Resultat från utvecklingsprojekt men ej implementerade: Nätberäkningar; Beräkningar baserade på årsförbrukning och Velander ger i många fall fel resultat (avvikelser +35% till -15%). Används verkliga mätvärden kan bl.a. förstärkningar i elnäten undvikas och investeringskostnader reduceras avsevärt. Effektövervakning; Möjligt att övervaka nätstationers belastning relativt installerad transformatoreffekt utan nätstationsmätning genom att aggregera kundernas mätdata timme för timme. Nätdrift; För att möjliggöra övervakning av lågspänningsnäten erfordras en integration av mätsystemen med DMS/ Scada systemen. IT-säkerhetsfrågorna hamnar då i fokus. Dokumentation av lsp-näten; För nätanalyser och lågspänningsövervakning är korrekt normal- och reservdriftläggning helt avgörande. Alla nätförändringar måste dokumenteras omgående.

7 Framtida utveckling Mätsystemen bör ha en minsta gemensam funktionsnivå som så långt som möjligt täcker in kända utvecklingsbehov inom nätbolaget (nätdrift, underhåll, nätplanering, kundrelationer, etc) och krav från myndigheter. Elmätare och eventuella koncentratorer skall kunna uppgraderas med nya funktioner (mjukvara) via fjärr. Insamlingssystemet får en central betydelse för bearbetning och filtrering av mätardata. Elmätaren kommer att utvecklas och alltmer bli en väsentlig del i elnätets drift och övervakning. Kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda kommer att öka. Mätsystemens prestanda bör mätas i minuter och inte som idag timmar/dygn. Integration av system och data (avseende Kund, Elnät, Drift och Mätning) ökar kraven på gemensamma definitioner och tillgänglighet. Att elnätets dokumenterade driftläggning stämmer överens med verkligheten och elmätarens placering kommer att vara mycket viktigt för framtida funktionsutveckling. En fördel om elnätets aktuella driftläggning kan övervakas via mätsystemet. Kraven på integritet och IT-säkerhet bör anpassas så att de möjliggör utveckling. Nyttan måste vägas mot riskerna, en nationell tolkning av gällande regelverk är önskvärd. Mätsystemen bör automatiskt kunna larma när kundernas användande av el förändrats radikalt och påverkar elkvaliteten negativt exempelvis vid omfattande installation av solceller eller ökad användandning av elbilar / värmepumpar. Kundgränssnitt för realtidsinformation och eventuell effektstyrning via elmätaren kopplat till kundbehov där kostnaden får räknas in i intäktsramen.

8 Tack för uppmärksamheten

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Införandet av AMS system i Sverige och Europa

Införandet av AMS system i Sverige och Europa Införandet av AMS system i Sverige och Europa Stockholm 007-- EME Analys AB www.emeanalys.se Sammanfattning... Uppdrag... 5 Sverige... 6. Översikt av den svenska elmarknaden... 6. Förutsättning interjuver...

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elfrågor/Strömförsörjning Säkerhet/Tillgänglighet System/Affärsmodeller Sten Bergman Elforsk Nov 2011 1 Innehåll Elvägar En

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Elkvalitetsinstrument

Elkvalitetsinstrument Elkvalitetsinstrument för industriella och kommersiella tillämpningar. Elkvalitetsmätare Felsökningsverktyg Loggningsutrustning Elkvalitetsöversikt Vad är elkvalitet? Hur tillförlitligt hanterar dina system

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Kostnadsnyttoanalys av Datahubb 30 april 2014 Proj no: 5469494000 Copyright 2014 Sweco Energuide AB Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Riv barriärer för smartare elnät!

Riv barriärer för smartare elnät! Riv barriärer för smartare elnät! En intervjustudie med aktörer på elmarknaden. 2013-06-26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 De intervjuade... 3 1.2 Frågeområden... 4

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Automation i distributionsnät

Automation i distributionsnät 2011-12-16 Automation i distributionsnät Mathias Mård EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Automation i distributionsnät Sammanfattning

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Potentiell samhällsnytta med XBRL-anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag

Potentiell samhällsnytta med XBRL-anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Potentiell samhällsnytta med -anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Populärversion av studien - Potentiell samhällsnytta med -anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag, genomförd av ÅF Infraplan

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer