Den framtida elproduktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den framtida elproduktionen"

Transkript

1 Den framtida elproduktionen Föredrag av Morgan Andersson Elforsk AB Gothia Powers Elkraftsymposium 27 nov

2 Disposition Något om Elforsk Dagens produktionskostnader Miljövärdering av el EU:s Energy Package Biobränslenas klimatneutralitet

3 Elforsk - Elföretagens gemensamma FoU-resurs Ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät Etablerat 1993 Arbetar med gemensamma FoU-frågor inom elföretagens alla verksamhetsområden

4 PROGRAMOMRÅDEN Vattenkraft Användning El- och värmeproduktion Överföring och distribution Miljö Omvärld och system

5 Elforsks arbetssätt tt - Öppen dialog och samverkan! Identifierar FoU-behov i Kommersialisering ägarkretsen Utvärderar och rapporterar resultaten till uppdragsgivarna Utformar FoUprogram Handlar upp och följer genomförandet av projekten Ordnar finansiering

6 Högskoleforskningen 130 forskarstuderande 30 MSEK/år från ägarföretagen + ungefär lika mycket från andra finansiärer attraktiv grundutbildning

7 El från nya anläggningar 2007 Studie över elproduktionskostnaden förolika kraftslag Uppdatering av version 2003 Kärnkraft med nu Vindkraft och vattenkraft - nya anläggningsstorlekar Kolkondens med CCS Teknikbeskrivningar Beräkningsmodell i Excel, finns på Elforsks hemsida

8 El från nya anläggningar 2007 Elproduktionskostnad för dagens teknik med skatter och avgifter: El.prod kostnader öre/kwh 12 % kalkylränta Avfallskraftvärme 3 MW el Biobränslekraftvärme 10 MW el Vindkraft 750 MW hav Biobränslekraftvärme 30 MW el Kolkondens m. CCS 400 MW el Vindkraft 150 MW hav Avfallskraftvärme 30 MW el Kolkondens 400 MW el Biobränslekraftvärme 80 MW el Gaskombikraftvärme 40 MW el Vindkraft 4 MW land Gaskombikraftvärme 150 MW el Gaskombikondens 400 MW el Vindkraft 40 MW land Kärnkraft 1600 MW el Vattenkraft 90 MW ,5 101,4 95,7 95,5 89,2 82,3 70,8 70,6 65,4 60,7 56,2 54,2 49,6 43,8 192,5 Kolkondens med CCS Gaskombi/ kvv/kondens Lägst produktionskostnader: Vattenkraft 30 öre/kwh Kärnkraft 43,8 öre/kwh Vindkraft 40 MW land 49,6 öre/kwh. Biobränslekraftvärme 80 MW el 70,6 öre/kwh

9 Miljövärdering av el, olika principer Marginalel, kort sikt eller lång sikt Dynamisk förändringseffekt ( det framåtblickande perspektivet ) Medelel (Sverige, Norden, Europa, ) Avtalsrelaterat (ursprungsmärkning, Bra Miljöval, ) Styrmedelsrelaterat, t.ex. utsläppsrättshandel (CO 2 -tak) Scenariobunden värdering Historiskt betingad, vilken el byggdes till vilken användning Ideologiskt betingad, industrin före elvärme

10 Dynamisk förändringseffekt, några utgångspunkter Studerar effekter av förändringar Utnyttjar metoden dynamisk förändringseffekt, beräknas med MARKAL Förändringarna kan avse elanvändning eller elproduktion Förändringarna har relativt lång utsträckning i tid Beräkningarna görs vid olika indatakombinationer De effekter av förändringarna som vi fokuserar på är elproduktionsmix och koldioxidutsläpp Utvecklingen av metoden har delvis finansierats av Elforsk och Energimyndigheten

11 Genomsnittlig effekt på elproduktionsmix och koldioxidutsläpp i Nordeuropa av ökad elanvändning i Sverige TWh el kg CO2/MWh el Ref Fos CO2 Cert 45 EUR/t Red anv -400 Gas Kol+olja CCS Vind Kol+olja konv Biobr, torv, avfall CO2-utsläpp (kg/mwh el)

12 Genomsnittlig effekt på elproduktionsmix och koldioxidutsläpp i Sverige av ökad elanvändning i Sverige TWh el kg CO2/MWh el -2 Ref Fos CO2 Cert 45 EUR/t Red anv -200 Gas Kol+olja Biobr, torv, avfall Vind CO2-utsläpp (kg/mwh el)

13 EU-mål och direktiv Klimatgaser (CO2,... ) 20%:s mål till Handlande sektorn EU-gemensam handel - Icke handlande sektorn, Sverige: 17% till 2020 Förnybar energi 20%:s mål till Sverige: ökning från 39% till 49% motsv. 40 TWh - Särskilt drivmedelsdirektiv på 10% Energieffektivisering 20%:s mål till Minskad primärenergianvändning 20% - Särskilt direktiv för 9% effektivisering i slutanvändningen till

14 Slutsatser för Nordens energisystem CO2-utsläppen minskar 40% i det nordiska energisystemet......genom förnybar- och effektiviseringsmålen (CO2-målet är betydelselöst) Om klimatet är viktigast är balansen mellan målen fel......förnybar- & effektiviseringsmålen är mycket tuffare än CO2-målet Om däremot t.ex. försörjningstrygghet är det viktigaste......kan balansen vara mer korrekt, men vi har svårt att belägga det Men, förnybar energi och effektivisering är inte säkert de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna, och......t.ex. de CO2-fria alternativen kärnkraft, CCS, biodrivmedel får mycket svårt att löna sig, och det kan tyckas klokt att... minimera konkurrensen mellan effektivisering och ökad andel förnybart Riktade stöd till förnybart och effektivisering, sänker CO2-priset,...och även t.ex. elpriset - vilket leder till ökad energiförbrukning......med ännu tuffare %-krav på effektivisering?! En bättre balans mellan målen för Sverige och Norden, fås......om förnybar- och effektiviseringsmålen förändras något...samtidigt som de mildras i relation till CO2-målet 14

15 Koldioxidutsläppen i Nordens energisystem - Utsläppen 2020 vid alla tre EU-målen, jämfört med % relativt % Ett fall utan EU ETS, med 0 Euro/ton CO2 40% CO2-reduktion vid EU till 2020 Referensfallet med 20 Euro/ton CO2 Målnivå 2020: 17-21%

16 The ranking in cost of the three policy goals - compared to the cost in a reference case % All three targets together Energy-efficiency target Renewable energy target CO2-reduction target 16

17 1. EU till Elproduktionen i Norden 500 Förnybar- och CO2-målen TWh Övrigt Vindkraft Biobränslekraft Gaskraft Kolkraft Kärnkraft Vattenkraft

18 EU till Kraftverksutbyggnad i Norden från (cirka) TWh Vindkraft Biobränslekraft Gaskraft Kolkraft Kärnkraft Vattenkraft

19 Elanvändning i Norden (exkl. förluster) - Jämförelser mellan olika beräkningsfall Referensfallet CO2-målet Förnybarmålet Alla tre målen Effektiviseringsmålet 400 TWh OBS! Kärnkraft primärenergiviktad = 1

20 Biobränslen är inte klimatneutrala Förbränning av biobränslen släpper ut växthusgaser bla CO2, precis som fossila bränslen! Våra utsläpp av koldioxid från förbränning ökar vid övergång till biobränslen! Att förbränning av biobränslen inte anses ge koldioxidutsläpp är grundat på en konvention Det räcker inte att titta på trädet eller växten. Man måste se till vad som sker med hela ekosystemet och även andra växthusgaser måste beaktas, N2O, CH4 Om växtdelar får brytas ned naturligt frisätts också växthusgaser men det sker långsammare och i mindre grad än vid förbränning. Olika växtdelar kräver olika tid. Tidsaspekten är viktig om det är bråttom (även fossila bränslen har biogent ursprung!). Vi behöver mer kunskap om tidsaspekten och om olika biobränslens klimategenskaper kopplat till typ och ursprung Long-term accumulated net emission (C eqv) from the energy production of 1 MJ annually. Comparison of stem & branch residues in forestry with natural gas Branch+stem residues Natural gas years Net emission g CMJ -1

21 Det sägs vara bråttom att åstadkomma en minskning av växthusgasutsläppen - något decennium för att bryta trenden- Under vissa förhållanden och i ett kortare tidsperspektiv, kan det vara klimatmässigt bättre att tex låta vissa växtdelar ligga kvar i skogen och elda naturgas istället. Long-term accumulated net emission (C eqv) from the energy production of 1 MJ annually. Comparison of stem & branch residues in forestry with natural gas Net emission g CMJ Branch+stem residues Natural gas years Endast beaktat bränslets värmevärde Inte hänsyn till att olika bränslen ger förutsättningar för olika teknik och verkningsgrad

Profus ansats för miljövärdering av el

Profus ansats för miljövärdering av el Profus ansats för miljövärdering av el Appendix 3 till Profu (2011). Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Rapport skriven på uppdrag av Trafikanalys, presenterad 2011-11-23.

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ En jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun Erik Bergman Jonas Persson Juni 2014, Lund Föreliggande examensarbete på

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 25 i Göteborg AB Mölndal, maj 212 Sammanfattning På uppdrag av Naturvårdsverket och Energimyndigheten har utfört en serie modellberäkningar i syfte att analysera

Läs mer

En realistisk framtidsbild?

En realistisk framtidsbild? En realistisk framtidsbild? En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 25 Executive summary Mars 212 1 www.profu.se Executive summary Vad är en realistisk framtidsbild? En långsiktigt

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Biokombi Rya Slutrapporter från ingående delprojekt

Biokombi Rya Slutrapporter från ingående delprojekt Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Slutrapporter från ingående delprojekt Erik Ahlgren Eva Andersson Erik Axelsson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon Harvey Daniel Ingman Sten Karlsson Eva Larsson

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen.

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Vattenfall utveckling AB Det finns biobränslen och teknik för att minska koldioxidutsläppen med mer än

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer