Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?"

Transkript

1 Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? STF - Kärnkraft 2009 Paul Westin, Energimyndigheten

2 Hypotesen och frågan Elbilar och elhybridbilar, mer järnvägstransporter och en betydande värmepumpsanvändning. Det verkar vara så att energieffektivisering ofta innebär mer elanvändning men mindre av andra energiformer. Hur ser den sammantagna Sverige- och Nordenbilden av framtiden ut i Energimyndighetens framtidsspaning?

3 Hur mycket el används?

4 Ca 35 TWh i elintensiv industri

5 Och dubbelt så mycket i tjänsteoch bostadssdektorn

6 Värmepumpar en drivkraft? Källa: Energimyndigheten, Energiindikatorer 2008

7 Men marginellt till transporter

8 Och var kommer elen ifrån?

9 En framskrivning Energimyndighetens långsiktsprognos Analyser av den framtida energianvändningen och -tillförseln utifrån gällande styrmedel och andra givna förutsättningar Underlag för utsläppsprognoser till EU, och för energi- och klimatpolitiska beslut Tidshorisont: år Baseras på KI:s ekonomiska prognoser (obs! våren 2008), internationella fossila priser (obs! våren 2008), modelleringar i bl.a. energisystemmodellen MARKAL, expertbedömningar. Kärnkraftens livslängd har också en stor betydelse Andra viktiga förutsättningar är som sagt gällande styrmedel som energiskatter, elcertifikatsystemet.

10 Scenarier och förutsättningar Scenario Oljepris Ek/BNP Kärnkraft Åtgärder Tidshorisont Huvudscenario (REF) Högre ek. tillväxt (EK+) Högre fossilbränslepris (FP+) Ytterliggare åtgärder (STYR) Kärnkraft -kortare livslängd (KÄRN) 90 $/fat Normal 60 år Beslutade (1/7 2008) 90 $/fat Hög 60 år Beslutade 120 $/fat Något lägre (1/7 2008) 60 år Beslutade (1/7 2008) $/fat Normal 60 år Ytterligare $/fat Normal 50 år Beslutade (1/7 2008)

11 TWh Den inhemska energianvändning - Energianvändningen fortsätter att öka under prognosåren - Ökningen sker främst inom transporter och industrin - Användningen i bostäder och service minskar REF EK+ FP År

12 TWh Industrisektorns energianvändning - Energianvändningen ökar till följd av ökad industriproduktion - Elanvändningen ökar med ca 3 TWh och biobränsle med ca 4 TWh till Oljeanvändningen minskar medan kol och koks samt naturgas ökar. - Energianvändningen i förhållande till förädlingsvärdet minskar REF EK+ FP

13 Elproduktion och elhandel - Vattenkraft och kärnkraft ökar genom effekthöjningar - Kraftvärme i industrin ökar genom elcertifikatsystemet och höga elpriser. - Kraftvärme inom fjärrvärmesystemet ökar genom elcertifikatsystemet, höga elpriser och expansion av avfallskraftvärme, och på kort sikt även genom gaskraftvärme - Elcertifikatsystemet och höga elpriser ökar vindkraften. - En måttlig ökning av den inhemska elanvändningen i kombination med ökad elproduktion ökar elexporten Nettoelproduktion,TWh Vattenkraft 72,2 67,5 68,0 68,0 Kärnkraft 69,5 68,0 72,4 72,4 KVV i industrin 4,6 6,2 7,5 8,1 KVV i fjärrvärmesystem 7,3 14,0 17,6 19,6 Vindkraft 0,9 3,4 6,9 6,7 Import-export el -7,4-11,1-23,1-25,3

14 Andel förnybar energi - Andelen energi från förnybara källor hamnar i huvudscenariot strax under målnivån 49 % (RES-direktivet). - Betydande osäkerheter: - Energipriser - Industriproduktionen - Biodrivmedelanvändningen i transportsektorn - Värmepumpar - Hållbarhetskriterier för fasta biobränslen Scenario Förnybar energi Total energianvändning Andel Huvudscenario TWh 471 TWh % Högre ekonomisk utveckling TWh 476 TWh 47 % Högre fossilbränslepris TWh 465 TWh 50 %

15 Scenario med 50 års livslängd på kärnkraften Total tillförd energi minskar med 43 TWh till 643 TWh år 2030 jämfört med huvudscenariot, till största delen beroende på att kärnkraften har börjat fasats ut. Tillförseln av naturgas ökar med 30 % i jämförelse med huvudscenariot Netto-exporten av el minskar kraftigt i jämförelse med huvudscenariot för år 2030.

16 El i transportsektorn - vägfordon Myndigheten delar elbranschens bedömning att om huvuddelen av personbilstransporterna idag skedde med el skulle elanvändningen bli i storleksordningen TWh. I myndighetens långsiktsprognos från 2009 gör myndigheten bedömningen att elfordon och laddhybrider kommer att få ett visst marknadsgenomslag till Rapporten redovisar bedömningen att fordon når marknaden till år 2020 och förväntas då använda ca 0,2 TWh. I rapporten bedöms 0,2 TWh elanvändning ersätta ca 0,5 TWh fossila bränslen i form av bensin eller diesel. Detta kan jämföras med elbranschen och IVA har som formulerat en ambitiös vision om elfordon år 2020 som om den blir verklighet bedöms använda ca 1,5TWh eller ca 1% av dagens elanvändning i Sverige.

17 Spaning framåt viktiga faktorer EU:s 20/20/20-mål Tvingar in förnybar energi, osäkerhet kring effektiviseringsmålets utformning och effekter, höjd har tagits på EU-nivå för ett 30% mål för klimat Den globala ekonomiska utvecklingen Andra EG-direktiv (energitjänster, ekodesign, mm) Nationell energipolitik Strukturomvandling i svensk industri?

18 Lågkonjunktur och strukturomvandling? Den totala elförbrukningen inom landet (inkl förluster) minskade med fem procent i mars 2009 jämfört med mars För senaste tolvmånadersperioden var det en minskad elförbrukning med två procent jämfört med tolvmånadersperioden dessförinnan. Elförbrukningen inom industrin minskade med 15 procent i mars 2009 jämfört med mars För senaste tolvmånadersperioden minskade elförbrukningen inom industrin med sex procent jämfört med tolvmånadersperioden dessförinnan. Källa: SCB/Energimyndigheten Källa: Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:105

19 Avslutande idéer Energianvändningen i Sverige och Norden kommer inte att öka radikalt, utan snarare fortsätta att effektiviseras (oavsett mått) Elanvändningen inom fr.a. transportsektorn kommer att öka, men behoven är inte jättelika Flödena mellan länderna och till kontinenten kommer öka Förnybartdirektivet kommer att tvinga in mer förnybar energi och elcertifikatsystemets ambitionsnivå ska höjas till i nivå med 25TWh. Långsiktighet är alltid önskvärt. Betydande osäkerheter i att bedöma energi-, el- och CO2- priser på lång sikt.

20 Tack för uppmärksamheten!

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys Q1 2015 LRF förnybar energi 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys energi I Sverige används idag över 50 % energi från bioenergi, vattenkraft, sol, biogas, vind.

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer