Energianvändningens klimatpåverkan. Energimyndigheten Tobias Persson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianvändningens klimatpåverkan. Energimyndigheten Tobias Persson"

Transkript

1 Energianvändningens klimatpåverkan Energimyndigheten Tobias Persson

2 Upplägg Växthusgasutsläpp från energianvändning Miljövärdering hur och till vad? Vad tycker Energimyndigheten Sammanfattning

3 Växthusgasutsläpp från energianvändningen Transport ca 52% Bostäder ca 15% Internationella Indirekt Indirekt Industri ca 33% Indirekt 2005 = fjärrvärme totalt ca 57 Mton koldioxid och el

4 Industri, transporter, energitillförsel ökar..bostäder, avfall, jordbruk minskar Inrikes transporter Industri (inkl. förbränning, process och F-gaser) kton CO2-ekv Energi (inkl.el- o fjärrvärme, raffinaderier o gaser fr järnoch stålindustrin) Bostäder, service o jordbruk/skogsbruk/fiske Jordbruk 5000 Avfall Lösningsmedel och andra produkter

5 Klimatvärdering hur och till vad?

6 Klimatvärdering till vad? Att bedöma effekterna av en åtgärd Att ta ansvar för den energi som faktiskt används

7 Klimatvärdering olika principer Marginalenergi, kort sikt eller lång sikt 1 kgco2/kwh Marginalenergi, dynamisk förändringseffekt Medelel (Sverige, Norden, Europa, ) Scenariobunden värdering Avtalsrelaterat, t.ex. Bra Miljöval Styrmedelsrelaterat, t.ex. utsläppsrättshandel (CO 2 - bubbla) Historiskt betingad, vilken el byggdes till vilken användning Ideologiskt betingad, industrin före elvärme Exempel: el S: gco2/kwh No: gco2/kwh EU: ca 400 gco2/kwh 0 kgco2/kwh

8 Att räkna på åtgärder

9 Marginalenergi - driftsmarginalen Den sist utnyttjade produktionsanläggningen i varje ögonblick. Den produktion som tillkommer vid en ökning av användningen, eller vid avveckling av produktion Också för det motsatta, d.v.s. den produktion som försvinner vid en minskning av användningen eller vid tillkommande produktion Används ofta för att visa miljökonsekvenser av ändrad användning eller produktion

10 Marginalel historiska bilden

11 Marginalel = kolkraft Per Kågeson: Ur utsläppssynpunkt är det bättre att köra diesellok än ellok Anna Joelsson: Passivhus med el och solvärme förbrukar mer primärenergi än ett 70-tals hus som har fjärrvärme från ett kraftvärmeverk Är detta sant?

12 Marginalenergi - framåtblickande Marginalenergi kan ses på minst två sätt: Det som i varje ögonblick ligger på marginalen (den då existerande produktionen) Den totala effekten som blir följden av en förändring (inkl. den påverkan på utbyggnad av produktion som erhålls) Marginalenergi = driftsmarginal + utbyggnadsmarginal

13 Marginalel - framtiden Drifts- och utbyggnadsmarginaler av en åtgärd som påverkar elanvändningen Driftsmarginal kolkondens, naturgaskombi eller förnybart Utbyggnadsmarginal kolkondens, naturgas, förnybart, gco 2 /kwh

14 Marginalel inte bara el Marginalolja Marginalbiobränsle Marginalbiodrivmedel Marginalfjärrvärme

15 Marginalolja Olja slutanvändning Raffinering Produktion och uppgradering 3,0 2,5 CO2 utsläpp 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Konventionell olja Oljesand Syntetiskt olja från kol

16 Marginalolja Drifts- och utbyggnadsmarginaler av en åtgärd som påverkar oljeanvändningen Driftsmarginal konventionell olja, ickekonventionell olja Utbyggnadsmarginal konventionell olja, icke-konventionell olja

17 Marginalbionergi Driftsmarginalen restprodukter eller prima råvara Utbyggnadsmarginalen restprodukter eller prima råvara

18 Marginalfjärrvärme Bränsle Tid Emissionsfaktor gco2/kwh System - bio Biobränsel 89% 10 Olja 10% El 1% System - fossil Biobränsle 75% 10 Olja 24% El 1%

19 Slutsatser Marginalenergi går inte att definiera eller att i förväg identifiera Effekter på energisystemet är svårbedömt vilket innebär att effektiviseringsåtgärder oftast är viktiga Det är svårt att ur ett marginalperspektiv välja uppvärmningssystem, bergvärme som teknik lika bra som fjärrvärme (valet av produktionsspecificerad energi blir viktigt). Ekonomiska råd blir ofta miljöråd

20 Missbruk av enkla indikatorer Är det bättre för klimatet att ha fjärrvärme och mindre isolerat hur än att ha passivhus? kwh per kvm kwh per kvm kwh per kvm kg CO2 per kvm El Fjärrvärme bio Fjärrvärme fossil Fjärrvärme bio Fjärrvärme fossil Fjärrvärme bio Fjärrvärme fossil

21 Gammal vedpanna ack. Ny vedpanna ack. Pelletkamin Oljepanna Att välja värmekälla 1000 Direktverkande el Luftvärmepump Berg/jordvärmepump Fjärrvärme - bio Fjärrvärme - fossil gco2-ekv per kwh

22 Missbruk av enkla indikatorer - persontransporter

23 Vad tycker Energimyndigheten

24 Vad kan du göra för klimatet? Checklista 1. Kartläggning, tänk efter före 2. Genomföra åtgärder 3. Välja produktionsspecificerad energi 4. Klimatkompensera

25 Genomföra åtgärder Genom att genomföra åtgärder möjliggör man att energitillförseln förändras Vilken energitillförsel som påverkas kan dock inte entydigt identifieras Klimatråd ofta de samma som energiråd, energieffektivisering av energibehovet viktigt

26 För dem som vill göra rena effektiviseringsåtgärder kan du hävda att du gör det möjligt att minska energitillförseln - För enkla indikatorer kan man använda ca 1 kgco2 per kwh för el ca 0,3 kgco2 per kwh för värme - Dessa indikatorer ska inte användas för att bedöma konverteringsåtgärder

27 Att genomföra effektiviseringsåtgärder Att genomföra effektiviseringsåtgärder när man köper produktionsspecificerad energi innebär att någon annan kund som tidigare haft smutsig energi får möjlighet att köpa/tillgodoräkna sig denna produktion

28 Exempel Fråga: Vi funderar på att byta till energilampor. Hur ska vi bedöma miljönyttan av effektiviseringsåtgärden? Svar: Genom att byta till energilampor gör du det möjligt att minska energitillförsel från någon produktionsanläggning. Andra människors beslut avgör vad konsekvenserna blir, så det går inte att säga säkert. Men, allt annat lika, skulle någon kunna minska elproduktionen i några dåliga kolkondensverk och koldioxidutsläppen minska med 1 kg per kwh.

29 Att välja produktionsspecificerad energi

30 För den energi du ändå använder bör man räkna med de prestanda som din leverantör åtagit sig att leverera Detta åtagande får då inte innebära att miljöfördelar kan säljas flera gånger Leverantörens åtagande ska därför verifieras eller revideras Kan inte leveransen specificeras bör man räkna med det sämsta miljövärdet (1 kgco 2 /kwh för el, 0,3 kgco 2 /kwh för värme) Stöd: - EU direktiv om ursprungsmärkning - Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier - Bra miljöval

31 Exempel Fråga: På vårt företag har vi genomfört en stor investering i energieffektivisering. Hur ska vi bedöma miljönyttan av vår reducerade elkonsumtion? Svar: Eftersom investeringen redan är genomförd så handlar detta om en miljöredovisning. Ni bör därför använda utsläppsfaktorer för den energi som företaget inhandlade före respektive efter investeringen.

32 Exempel Fråga: Vi skulle vilja köpa miljömärkt energi för att ta ett större ansvar för min energianvändning. Vad ska vi tänka på? Svar: På marknaden för miljömärkt energi kan du inte med automatik vara säker på att inte miljövärdet säljs till flera kunder. Du bör därför välja en leverantör/producent där balansen mellan försäljning och producerad miljömärkt energi är verifierad eller reviderad.

33 Att klimatkompensera

34 Klimatkompensation Klimatkompensation att inhandla reduktionsenheter från åtgärder som genomförts av någon annan De bör vara: - Additiva - Kontrakterade - Verifierade

35 Klimatkompensation Energimyndighetens rekommendation: I första hand bör reduktionsenheter som omfattas av FN- och EU-systemens regelverk användas Energimyndigheten kan för närvarande inte rekommendera att reduktionsenheter från den oreglerade marknaden (VER) används för frivillig klimatkompensering

36 Hur gör man? Om du vill kompensera för dina egna utsläpp av växthusgaser finns i huvudsak två sätt att göra det på: Anlita ett företag eller en organisation som erbjuder klimatkompensation. Dessa kan oftast erbjuda en totallösning. Beräkna själv hur stora dina utsläpp är och därefter köpa reduktionsenheter från företag eller organisationer som erbjuder klimatkompensation. Läs mer på Energimyndighetens hemsida (under företag)

37 Sammanfattning 1. Kartläggning, tänk efter före 2. Genomföra åtgärder - Att genomföra åtgärder är viktigt men det går inte att entydigt bedöma effekterna - Genom att energieffektivisera möjliggör man för minskad tillförsel från produktion med hög miljöbelastning - Svårt att bedöma konverteringsåtgärder 3. Välja produktionsspecificerad energi - Det ska vara verifierat eller reviderat att miljövärdet inte säljs flera gånger 4. Klimatkompensera - Använd krediter som kommer från FN eller EU:s system

38 Kom gärna med exempel på konkreta frågor ni ställs inför! Skicka dessa till

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Profus ansats för miljövärdering av el

Profus ansats för miljövärdering av el Profus ansats för miljövärdering av el Appendix 3 till Profu (2011). Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Rapport skriven på uppdrag av Trafikanalys, presenterad 2011-11-23.

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Prognoser för utsläpp och

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning

miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska fördela miljövärden från kraftvärmeproduktion

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa.

Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa. ENKÖPINGS SIMHALL Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa. Energilösning? KSAU 16 april Uppdrag att utföra en extern granskning

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ En jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun Erik Bergman Jonas Persson Juni 2014, Lund Föreliggande examensarbete på

Läs mer

Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13

Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13 Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13 Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Mälarenergi AB under våren 2014. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Sid 1 (11) Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Referensmiljöer för framtidens produkter DATUM: 2012-08-09 FÖRFATTARE: Karolina Nätterlund och Tomas Östberg Sid 1 (11) 1 Sammanfattning Med projektet

Läs mer

Tack. Svenskt Näringsliv och McKinsey & Company vill tacka följande företag och organisationer för deras finansiella stöd:

Tack. Svenskt Näringsliv och McKinsey & Company vill tacka följande företag och organisationer för deras finansiella stöd: 1 McKinsey & Company är en global managementkonsultfirma. Med mer än 7 500 konsulter på 91 kontor i över 50 länder hjälper McKinsey ledande företag med strategi- och organisationsfrågor, operativa förbättringar

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Under Fjärrvärmeseminariet som var den 14 februari så ställde kunderna många frågor till talarna, vilket var kul. Talarna hann inte besvara alla frågor. Därför

Läs mer

Den framtida elproduktionen

Den framtida elproduktionen Den framtida elproduktionen Föredrag av Morgan Andersson Elforsk AB Gothia Powers Elkraftsymposium 27 nov. 2008 2008-12-15 1 Disposition Något om Elforsk Dagens produktionskostnader Miljövärdering av el

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Klimat och energiplan för Huddinge. Med strategi för att fasa ut fossila bränslen

Klimat och energiplan för Huddinge. Med strategi för att fasa ut fossila bränslen Klimat och energiplan för Huddinge Med strategi för att fasa ut fossila bränslen HUDDINGE KOMMUN AUGUSTI 2010 30 juni 2010 2 (28) Projektgrupp för Klimat- och energiplanen har varit: Joel Edding, samhällsplanerare,

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ENERGISAMVERKAN Etapp 2

ENERGISAMVERKAN Etapp 2 ENERGISAMVERKAN Etapp 2 2008 10 12 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning och slutsatser... 5 Beräkningsredovisning... 8 Reflexioner över studien resultat och behov av vidare studier... 9 1.1 Problemformulering...

Läs mer