Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen"

Transkript

1 Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1

2 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande och konkurrenskraftig handel är nödvändig i ett hållbart samhälle. Den handelsutveckling som vi väljer påverkar det samhälle vi kommer att få, handeln berör oss alla. Lidköpings kommun har på många sätt en bra handel idag, men struktur, köpmönster och konkurrens inom handeln förändras ständigt. Nya aktörer och förändrade inköpsvanor påverkar förutsättningarna för att behålla befintlig och attrahera ny handel. Det är viktigt att förstå vad som pågår och att ha en strategi för att möta utvecklingen, agera istället för att parera. Med rätt strategi får handel en möjlighet till fortsatt utveckling, skapa nya arbetstillfällen, skapa mötesplatser och trivsel, samt stärka Lidköpings kommuns attraktionskraft för invånare och besökare. För att utveckla Lidköpings handel krävs en helhetssyn och en långsiktig strategi. Det handlar om att se varje enskild handlare/butik och fastighetsägare som en del av ett område, varje område och ort som en del av Lidköpings kommun. Allt hänger ihop och påverkar kundens upplevelse, alla delar är viktiga men det är helheten som är viktigast. Därför behövs en handelsstrategi. Lidköpings kommun är en av fem arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland och en naturlig handelsplats i västra Skaraborg. Med närliggande kommuner finns en kundgrupp för handel om ca människor i åldern år (källa SCB). Handelns effekter för Lidköpings kommun Arbetstillfällen; handel skapar nya jobb, framförallt för unga under 24 år Utbud; rätt utbud ökar attraktiviteten och är en av anledningarna till att människor vill besöka och handla i Lidköping dessutom ökar dragningskraften för Lidköping som bostadsort Attraktivitet; handel utgör en levande del i Lidköpings identitet/unikitet och påverkar hur invånare och besökare upplever staden Vissa av kommunens mål år 2030 förutsätter att handel utvecklas för att kommunen skall nå dessa mål. Till exempel invånare, fördubblat antal besökare, god livskvalitet och bra service. Platsvarumärket, vattnet, livet och drivet är viktiga ledord för att stärka känslan av handel. Syftet med denna handelsstrategi är att Lidköping ska verka för en långsiktig hållbar utveckling inom handelsområdet som stödjer kommunens mål och platsvarumärke. Strategin skall vara ett underlag för kommunens arbete både med att attrahera nya etableringar och för att ta ställning till olika initiativ från handelsföretag. Strategin behandlar åtgärder som gäller hela Lidköpings kommun, men kraftsamlar på tätorten Lidköping. Strategin skall ses som vägledande och ligga till grund för handelns utveckling i kommunens översiktsplan. Tidsperspektiv, handelsstrategin är en långsiktig strategi och sträcker sig tio år fram i tiden. n är ett förslag från i första hand handlare, fastighetsägare, och enskilda intresserade, samhällsbyggnad har inte haft möjlighet att delta i arbetet. 2

3 1.2 Definitioner och underlag Handel Med handel menas all typ av handel till konsument d.v.s. handel i en fysisk butik och distanshandel. Handel indelas i detaljhandel, hotell och restaurang, annan service, torghandel samt övrig handel, se nedan. Livsmedel, alkohol Tobak och tidningar Dagligvaror Sjukvård och parfym Blommor DETALJHANDEL Beklädnad Kläder och skor Möbler Heminredning Järn och bygg Bok och papper Sällanköpsvaror Hem & fritid Cykel och sport Leksaker Ur, guld och optik Foto Radio och TV Data och tele Övriga sällanköpsvaror Detaljhandel med brett sortiment HOTELL OCH RESTAURANG ANNAN SERVICE MARKNADS/TORGHANDEL ÖVRIG HANDEL DISTANSHANDEL Hotell, vandrarhem Restaurang, café, bar, nattklubb Skönhet, friskvård Resor, turism Övrig konsumentservice (reparationer, skomakerier m.m.) Handel som sker tillfälligt på bord/vagnar i bilar Bil-, båtförsäljning, drivmedel, trädgårdsmaskiner m.m. handel med varor eller tjänster som säljs via nätet eller liknande Kunder Invånare; Äldre, yngre, familjer, par, singlar Njutningsshoppare Besökare; Turister; nationella, internationella Inpendlare; studenter, arbetande m.fl. Passerande; tillfälliga besökare, företagskunder, leverantörer Viktigast kundgrupp är invånarna! 3

4 1.2.3 Områden Lidköpings kommuns befintliga handelsområden är Framnäs köpcentrum, Änghagen, centrum, övrig samt landsbygd (Vinninga, Järpås, Tun, Läckö, Spiken m.fl.). Lidköpings tätort Framnäs Centrum Stadskärnan Änghagen Underlag Som underlag för handelsstrategin ligger följande rapporter och kartläggningar och arbete - Torghandelutredningen (2013) - Centrumutveckling på landsbygden (planerat VGR projekt 2014, Lidköpings kommun) - Kampen om köpkraften (HUI rapport 2011) - Detaljhandel i Lidköping (HUI rapport 2014) - Cityklimatet (Fastighetsägarna 2014) - Handlingsplan för landsbygdsutveckling (Lidköpings kommun) - Strukturbild Skaraborg (Skaraborgs kommunalförbund Tidsperspektiv, långt perspektiv, fram till år 2025 Handelsplan, kort perspektiv Aktivitetsplan, årsvis 2015, 2016, 2017 o.s.v. 4

5 2 Marknadsfö rutsa ttningar, pa verkande faktörer 2.1 Yttre faktorer Befolkningsstorlek och utveckling Befolkningens storlek är direkt kopplad till omfattningen av handel. Butiker etablerar sig där köpkraften är tillräckligt stor. Exempelvis är invånare en mycket stark faktor för kedjeföretag att etablera sig (Källa HUI). För varje ny invånare tillkommer en genomsnittlig köpkraft på drygt kr/person/år (Källa HUI). Lidköpings kommuns invånare (SCB, december 2013) utgör ett mindre underlag för handel. Som navet i nordvästra Skaraborg (Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Vara, Grästorp, Essunga, Falköping) med individer i åldern år (Källa SCB) blir Lidköping en stor handelsplats. Mer än 25 % av Lidköpings befolkning bor på landsbygden varav en majoritet är barnfamiljer. Kundunderlag < 30 min restid (10-69 år) < 45 min restid (10-69 år) 5

6 Befolkningsstatistik västra Skaraborg¹ Avstånd år Totalt Km Tid (min) Essunga Falköping Grästorp Götene Lidköping Mariestad Skara Vara Totalt ¹ Källa SCB Konjunktur och inkomstnivå Konjunktur och inkomstnivå påverkar konsumtionen och därmed omsättningen inom handeln. Medianinkomsten i Lidköpings kommun är kr/person (Källa SCB 2013), vilket placerar Lidköpings kommun bland de 30 % av kommunerna i Västra Götaland som har högst medianinkomst Konkurrerande handel Lidköpings attraktivitet som handelsplats ställs alltid i relation till konkurrerande handelsplatser. Vad de gör eller inte gör har stor påverkan på hur det går för handel i Lidköping. De geografiskt närmast konkurrerande handelsplatserna är Skövde (45 km) med Elins Esplanad och Stallsiken samt Trollhättan med Överby (48 km). Båda dessa handelsplatser står inför fortsatta investeringar och satsningar, vilket kommer att påverka Lidköping och befintliga kundgrupper i och runt Lidköping. För dagligvaruhandel på landsbygden är Lidköpings tätort i sig en konkurrent Pendling och turism Arbetsinpendling innebär en ökad omsättning då människor som arbetar också handlar i Lidköping. Lidköping har en inpendling om drygt personer/dag (Källa SCB). Besökare och turister påverkar och ger ett tillskott av köpkraft och påverkar handelns omsättning och utveckling positivt. Lidköping har flera besöksmål som attraherar turister t.ex. Läckö slott besökare/år, Spiken besökare/år, Kronocampingen besökare/år (Källa Destination Läckö-Kinnekulle). När det gäller gästnätter hade Lidköping gästnätter 2013 (Källa Västsvenska Turistrådet) vilket motsvarar en beläggning om 43 % mån-tor respektive 17 % fre-sön Kundernas inställning Kundernas (invånare och besökare) uppfattning om en handelsplats är en avgörande faktor som direkt påverkar Lidköpings möjlighet att skapa tillväxt i handel. : Marknadsundersökning om kundernas (Lidköping med grannkommuner) uppfattning om Lidköpings handel. 6

7 2.2 Inre faktorer Befintlig handel i Lidköping Det finns många faktorer som påverkar hur handel utvecklas i Lidköpings kommun. All handel sker antingen i fysiska butiker eller på digitala (distanshandel) handelsplatser. Det är därför avgörande att samtliga aktörer har viljan och förståelsen att det är endast tillsammans som vi kan utveckla Lidköping som handelsstad. De viktigaste inre faktorerna som påverkar handel är utbud, attraktivitet och tillgänglighet i fallande ordning Utbud Det som attraherar mest och föranleder en inköpsresa är utbudet av butiker, kedjor, varumärken och köpcentra. I utbud ingår även övrigt utbud av varor samt tjänster som till exempel restauranger, caféer, nöjen, kultur och andra upplevelser. Lidköping har ett basutbud av kända kedjor och butiker, dessutom finns några nischade butiker. När det gäller caféer och restauranger har Lidköping flera unika aktörer med hög erkänd kvalitet (White Guide). : Lidköping behöver kompletteras med fler unika butiker eller koncept samt ytterligare etableringar av kedjeföretag, skrymmande handel och sällanköpsvaror. Landsbygden; dagligvaruhandel bör anpassa utbudet till rollen som komplementbutik, övrig handel bör stärka det unika (sortiment, upplevelse, platsen) Attraktivitet Kundens upplevelse/känsla för en plats påverkar beslutet att handla. I begreppet attraktivitet ingår bemötande, trygghet, service, trivsel och fysiskt utseende på byggnader, gator, torg, parkeringar m.m. Lidköping har mycket bra förutsättningar att förstärka redan upplevd attraktivitet mysig småstad : Försköna och utveckla stadskärnan enligt pågående förslag, förstärk och utveckla övriga handelsplatser inklusive landsbygd Tillgänglighet Avgörande för att kunden skall handla är att varan/tjänsten är tillgänglig när kunden vill. Den viktigaste faktorn är att det är öppet när kunden vill handla, att det går att ta sig till, från och inom handelsplatsen (parkeringar, vägar, skyltning, kollektivtrafik). Dessutom måste kunden lätt hitta information via olika digitala och tryckta medier, skyltar och annan hänvisning. : Lidköpings tillgänglighet är inte tillräckligt bra och behöver kompletteras inom flera områden. Landsbygden; möjlighet att enkelt transportera sig till Lidköpings tätort (ej tillgång på bil). Samordning av aktiviteter och öppettider 7

8 2.2.5 Varumärke och aktörer Lidköpings platsvarumärke Vattnet, skärgården runt hörnet; Friskt innanhav, tusentals öar och obruten horisontlinje. Lidköping har du skärgården runt hörnet, var du än befinner dig. I Livet, småstadspuls; Tillräckligt stor för ett inspirerande utbud, och tillräckligt liten för att alltid kännas välkomnande. Staden Lidköping bjuder på småstadspuls av bästa sort. Drivet, engagerade invånare framgångsrik kommun ; Framåtanda i kombination med gynnsamt företagsklimat och god kommunal ekonomi i Lidköping blir vision gärna verklighet. I Lidköping, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för både människor och företag att växa. Livskvalitet, småstadspuls och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice. Aktörer (organisationer eller verksamheter som påverkar handel) Handelsrådet Framnäs köpcentrum Fastighetsägarna Lidköping Destination Läckö Kinnekulle AB Lidköpings kommun, kommunstyrelsens verksamheter, Samhällsbyggnadsenheten, Kultur och fritid Medverkande vid framtagande av handelsstrategin Handelsrådet Destination Läckö - Kinnekulle AB Fastighetsägarna Enskilda handlare, restaurang ägare Enskilda fastighetsägare Enskilda politiker 8

9 3 Visiön, ö vergripande ma l öch strategier 3.1 Vision Lidköping är den naturliga handelsplatsen i västra Skaraborg 3.2 Övergripande mål Lidköping är förstahandsvalet för boende i Västra Skaraborg och erbjuder ett utbud som står sig väl i konkurrens med närliggande handelsplatser (Skövde, Trollhättan). 3.3 Övergripande strategier öka försäljningsindex fram till år 2020 till en stabil nivå över 120 stärka befintligt och attrahera nytt utbud till Lidköping o Vidmakthålla en balans mellan olika handelsfunktioner o En livfull, förskönad och sammanhållen stadskärna som är en naturlig mötesplats o Lockande utbud inklusive upplevelser och attraktiva platser Stärka platsvarumärket (marknadsföring) Skapa bästa möjliga tillgänglighet oavsett om du är kund eller etablerare 4 Nyckelömra den öch a tga rder 4.1 Utbud och lokalisering Kartläggning, mätning och omvärldskunskap God kunskap om befintlig handel i Lidköpings kommun Kunskap om hur andra städer/kommuners utbud utvecklas Förstärk respektive segment, vara eller tjänst, på respektive plats Minst 3 nyetableringar/år Genomföra en kartläggning av befintlig handel i hela Lidköping. Årligen mäta omsättning och rörelsemönster (totalt, handelsområde, bransch) Årligen planera in studiebesök och utbildningar inom handelns utveckling Lista på önskade nyetableringar 9

10 4.1.2 Lokalisering, tydliga handelsområden/platser Öka tydligheten för kunden vad och var man kan handla i Lidköping Öka tydligheten för etablerare vad och var respektive handel kan etableras Önskad inriktning för utveckling av Lidköpings olika handelsområden Beskriva inriktningen för Lidköpings olika handelsområden med syfte att motverka likriktning. Policyn skall vara vägledande för nyetableringar och kopplas till Lidköpings översiktsplan (ÖP). Sametablera flera konkurrerande aktörer i samma område eller på samma plats Förslag inriktning/lokalisering Befintliga handelsområden Utveckling av befintliga handelsområden 1. Förstärk befintlig detaljhandel med en mix av dagligvaror och sällanköpsvaror 2. Utveckla och förtäta befintlig handel (detalj-, torghandel, annan service, hotell och restaurang). Sök aktivt efter nischad/unik handel, skapa mötesplatser vi träffas på stan 3. Förstärk befintlig detaljhandel (sällanköpsvaror och övrig handel), enstaka restauranger * Övrig handel; enstaka handel/butik, förstärk med liknande handel t.ex. flera bensinstationer, flera byggvaruhus i samma område o.s.v. 10

11 4.1.3 Etableringsstrategi Lidköping ska erbjuda fler större butiksvarumärken och aktörer, fler unika butiker inom valda områden, ett brett och mixat utbud. Lidköpings kommun och övriga intressenter (fastighetsägare och handlare) har en gemensam målbild kring etableringsfrågor. Lidköpings kommun ska kunna erbjuda mark som tillgodoser marknadens behov på kort och lång sikt. Erbjuda expansionsmöjligheter för befintlig handel och ny mark för nyetableringar Att kommunen snarast genomför en bostadsförsörjningsplan Centrumutveckling på landsbygden Aktiv (uppsökande) marknadsföring av Lidköping som etableringsort. Ta fram relevant statistik som visar på Lidköpings fördelar(omsättning, demografi ner på stadsdel, kommunikationer, trafikflöden, kundrörelser/ stråkräknare, större arbetsgivare, besöksstatistik) Definiera nuvarande utbud, önskelista nyetableringar, identifiera hinder för nyetableringar, beskrivning av mark- och lokalbehov. Samverkan via Tillväxt Lidköping i frågor som rör handelns utveckling. Bevara närservice på landsbygden. 4.2 Tillgänglighet Lidköping är en tillgänglig handelsstad som är öppen när kunden vill handla, lätt att hitta i, och med goda parkeringsmöjligheter. Som företagare är det enkelt att starta, driva eller utveckla sin verksamhet inom handel. Tillgodose landsbygdens behov av närservice. Gör det enkelt för kunden och för handlaren, en väg in Gemensam samverkansorganisation (handlare, fastighetsägare, kommunen) Öppettider Lidköping skall ha gemensamma och generösa öppettider när kunden vill handla. Återkommande kommunicera och marknadsföra öppettider. Fastighetsägarna, handelsorganisationer tar med det i sina riktlinjer för uthyrning, medlemskap. Plan för hur det skall införas steg för steg kopplat till aktiviteter. 11

12 4.2.2 Parkering och kollektivtrafik Oavsett transportsätt skall kunden lätt kunna ta sig till olika platser i Lidköping. Kunden skall uppleva att det är enkelt och nära att parkera i Lidköping. Flexibelt och enkelt betalsystem för parkeringar. Kartlägga behovet av ytterligare centrumnära parkeringar. Återkommande kommunicera parkeringsmöjligheter i Lidköping. Attraktiva lösningar för kollektiv resande Skyltning Tydligt skyltat för besökande kunder oavsett transportsätt. Enkelt och lätt att ta sig inom och mellan de olika handelsområdena till fots, med kollektivtrafik, cykel, bil eller till handel på landsbygden. Yttre skyltning som hänvisar till de tre handelsområdena centrum, Framnäs och Änghagen. Inre skyltning genom enkla och tydliga ledstänger som visar vägen mellan och inom de tre handelsområdena. Förstärk skyltning till handel på landsbygd Distanshandel Minst 75 % av Lidköpings kommuns handlare säljer sina varor och tjänster både i butik och på internet. Utbildning och information om goda exempel, enkla verktyg och handledning i försäljning via internet. 4.3 Attraktivitet Lidköpings kommun skall av kunden upplevas som lockande, mysig och välkomnande med rätt utbud. Lidköping skall överträffa kundens förväntningar när det gäller upplevt utbud, tillgänglighet och bemötande. Förstärka småstadskänslan (stadens utformning/försköning), så att kunder upplever Lidköping som inspirerande och unik Samordna marknadsföring och evenemang, marknadsföra Lidköping regionalt. Använd stadens kulturhistoria (porslin och keramik) till att försköna kommunen. Utveckla centrum i landsbygdens tätorter. 12

13 4.3.1 Den vackra och trygga staden Invånarna och besökare skall uppfatta Lidköping som en särskilt vacker stad som inbjuder till att mötas och träffas på stan. Lidköpings stadskärna skall bli QM-certifierad senast 2016 med mål att vinna titeln Årets stadskärna Att genom kontinuerlig samverkan skapa en vackrare och livfullare stad med tydligare stråk och trevligare mötesplatser. Försköna och utveckla stadskärnan enligt pågående förslag (stadskärnan, torghandelsutredningen), utveckla övriga handelsplatser. Smycka staden med konstverk som utgår från porslins- och keramiska kulturen. Genomföra Purple flag certifiering för att få en tryggare och bättre kvalitet på kvällsekonomin Värdskap och bemötande Kunder och etablerare skall få bästa möjliga service och bemötande. Skapa en tydlig vi-känsla bland alla aktörer med syfte att hjälpa varandra. Kontinuerlig inspiration, goda exempel och återkoppling (studiebesök, föreläsningar, utbildning, feedback) för handlare och fastighetsägare. Kontinuerliga träffar och arrangemang för att bättre lära känna varandra. Instifta pris till årets bästa stadsutvecklare/ förskönare Evenemang och aktiviteter Två till fyra gånger per år arrangera en större aktivitet som långsiktigt profilerar handelsstaden Lidköping, d.v.s. att besökare återvänder som kunder även när det inte är evenemang. Återkommande mindre aktiviteter. Gemensamt utveckla och marknadsföra evenemang 13

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26, 81 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen Inledning Ett utvecklingsarbete med inriktning på att lyfta fram handeln som

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Vårt platsvarumärke handbok

Vårt platsvarumärke handbok Vårt platsvarumärke handbok 1 2 Guide till ett starkare Lidköping Det här är en handbok för Lidköpings nya platsvarumärke och grafiska identitet. Beskrivningarna av hur vi ska använda logotyp, bilder och

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt non-profit

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Handelsanalys Mjölby kommun

Handelsanalys Mjölby kommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT December 2009 Handelsanalys Mjölby kommun Bilaga: Konsumentundersökning Ulf Rämme Henrik Vestin 2. Konsumentundersökning Bakgrund I undersökningen ställdes frågor om konsumenternas

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektdirektiv Text 2(8) 1 Inledning 5. 2 Beställare Mål... 5

Projektdirektiv Text 2(8) 1 Inledning 5. 2 Beställare Mål... 5 Projektdirektiv Text 2(8) 1 Inledning 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 5 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål... 6 3.2 Projektmål... 6 4 Avgränsningar... 6

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun Handel i Varberg Policy och strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Handel i Varberg Beslutsdatum:

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Samverkan Klicka Uthållighet här för att ändra format Passion Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Samverkan Klicka Uthållighet här för att ändra format Passion Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyckelord för framgångsrik utveckling Samverkan Klicka Uthållighet här för att ändra format Passion Siffror Klicka Vad här för lära? att ändra format Korrelation Klicka Motverkande? här för att ändra format

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING STAD VALD KVÄLL/NATT FÖR UTVÄRDERING (Bör vara en av de mest livliga kvällarna) PURPLE FLAG KOORDINATOR AVKLARADE TIDSINTERVALLER q TIDIG KVÄLL 17.00

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt FÖR LINKÖPINGS KOMMUN - Antagen av kommunfullmäktige 2007 Linköping är ett regionalt handelscentrum där alla invånare har god tillgång till en handel som sker i fri konkurrens och på ett sätt som är långsiktigt

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Inger Alfredsson Nationell samordnare

Inger Alfredsson Nationell samordnare Inger Alfredsson Nationell samordnare VÅR ORGANISATION Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare. Boverket Trafikverket Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Svensk Handel

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Etableringsguide Lidköpings kommun

Etableringsguide Lidköpings kommun Etableringsguide Lidköpings kommun - En välkomnande och hållbar kommun Lidköpings kommun har drygt 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Presentation. Bygd o stad i balans

Presentation. Bygd o stad i balans Ett enkelt val. Presentation Årets hetaste Lantis plats 25 Näringslivsutvecklare Förvaltningschef Äldreomsorgschef Boendechef Volontär Hustru, mamma, mormor, farmor Husägare, sommarstugeägare, kattägare

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport Handelskraft Skövde Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011 Slutrapport Projektets tack Ordförande, projektledare och deltagare i Handelskraft önskar med denna slutrapport

Läs mer

HANDEL OCH PRIVAT SERVICE

HANDEL OCH PRIVAT SERVICE HANDEL OCH PRIVAT SERVICE HANDEL OCH PRIVAT SERVICE Handel och kommersiell service innefattar butiker, biografer, restauranger, caféer och liknande verksamheter där olika privata aktörer svarar för utbudet

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Handelsutveckling Karlsborg Projektplan

Handelsutveckling Karlsborg Projektplan Handelsutveckling Karlsborg Projektplan Projektets syfte/effektmål. Varför ska projektet genomföras? Operativa och strategiska förändringar och insatser ska bidra till ett långsiktigt och hållbart handelsklimat

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer