Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen"

Transkript

1 Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1

2 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande och konkurrenskraftig handel är nödvändig i ett hållbart samhälle. Den handelsutveckling som vi väljer påverkar det samhälle vi kommer att få, handeln berör oss alla. Lidköpings kommun har på många sätt en bra handel idag, men struktur, köpmönster och konkurrens inom handeln förändras ständigt. Nya aktörer och förändrade inköpsvanor påverkar förutsättningarna för att behålla befintlig och attrahera ny handel. Det är viktigt att förstå vad som pågår och att ha en strategi för att möta utvecklingen, agera istället för att parera. Med rätt strategi får handel en möjlighet till fortsatt utveckling, skapa nya arbetstillfällen, skapa mötesplatser och trivsel, samt stärka Lidköpings kommuns attraktionskraft för invånare och besökare. För att utveckla Lidköpings handel krävs en helhetssyn och en långsiktig strategi. Det handlar om att se varje enskild handlare/butik och fastighetsägare som en del av ett område, varje område och ort som en del av Lidköpings kommun. Allt hänger ihop och påverkar kundens upplevelse, alla delar är viktiga men det är helheten som är viktigast. Därför behövs en handelsstrategi. Lidköpings kommun är en av fem arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland och en naturlig handelsplats i västra Skaraborg. Med närliggande kommuner finns en kundgrupp för handel om ca människor i åldern år (källa SCB). Handelns effekter för Lidköpings kommun Arbetstillfällen; handel skapar nya jobb, framförallt för unga under 24 år Utbud; rätt utbud ökar attraktiviteten och är en av anledningarna till att människor vill besöka och handla i Lidköping dessutom ökar dragningskraften för Lidköping som bostadsort Attraktivitet; handel utgör en levande del i Lidköpings identitet/unikitet och påverkar hur invånare och besökare upplever staden Vissa av kommunens mål år 2030 förutsätter att handel utvecklas för att kommunen skall nå dessa mål. Till exempel invånare, fördubblat antal besökare, god livskvalitet och bra service. Platsvarumärket, vattnet, livet och drivet är viktiga ledord för att stärka känslan av handel. Syftet med denna handelsstrategi är att Lidköping ska verka för en långsiktig hållbar utveckling inom handelsområdet som stödjer kommunens mål och platsvarumärke. Strategin skall vara ett underlag för kommunens arbete både med att attrahera nya etableringar och för att ta ställning till olika initiativ från handelsföretag. Strategin behandlar åtgärder som gäller hela Lidköpings kommun, men kraftsamlar på tätorten Lidköping. Strategin skall ses som vägledande och ligga till grund för handelns utveckling i kommunens översiktsplan. Tidsperspektiv, handelsstrategin är en långsiktig strategi och sträcker sig tio år fram i tiden. n är ett förslag från i första hand handlare, fastighetsägare, och enskilda intresserade, samhällsbyggnad har inte haft möjlighet att delta i arbetet. 2

3 1.2 Definitioner och underlag Handel Med handel menas all typ av handel till konsument d.v.s. handel i en fysisk butik och distanshandel. Handel indelas i detaljhandel, hotell och restaurang, annan service, torghandel samt övrig handel, se nedan. Livsmedel, alkohol Tobak och tidningar Dagligvaror Sjukvård och parfym Blommor DETALJHANDEL Beklädnad Kläder och skor Möbler Heminredning Järn och bygg Bok och papper Sällanköpsvaror Hem & fritid Cykel och sport Leksaker Ur, guld och optik Foto Radio och TV Data och tele Övriga sällanköpsvaror Detaljhandel med brett sortiment HOTELL OCH RESTAURANG ANNAN SERVICE MARKNADS/TORGHANDEL ÖVRIG HANDEL DISTANSHANDEL Hotell, vandrarhem Restaurang, café, bar, nattklubb Skönhet, friskvård Resor, turism Övrig konsumentservice (reparationer, skomakerier m.m.) Handel som sker tillfälligt på bord/vagnar i bilar Bil-, båtförsäljning, drivmedel, trädgårdsmaskiner m.m. handel med varor eller tjänster som säljs via nätet eller liknande Kunder Invånare; Äldre, yngre, familjer, par, singlar Njutningsshoppare Besökare; Turister; nationella, internationella Inpendlare; studenter, arbetande m.fl. Passerande; tillfälliga besökare, företagskunder, leverantörer Viktigast kundgrupp är invånarna! 3

4 1.2.3 Områden Lidköpings kommuns befintliga handelsområden är Framnäs köpcentrum, Änghagen, centrum, övrig samt landsbygd (Vinninga, Järpås, Tun, Läckö, Spiken m.fl.). Lidköpings tätort Framnäs Centrum Stadskärnan Änghagen Underlag Som underlag för handelsstrategin ligger följande rapporter och kartläggningar och arbete - Torghandelutredningen (2013) - Centrumutveckling på landsbygden (planerat VGR projekt 2014, Lidköpings kommun) - Kampen om köpkraften (HUI rapport 2011) - Detaljhandel i Lidköping (HUI rapport 2014) - Cityklimatet (Fastighetsägarna 2014) - Handlingsplan för landsbygdsutveckling (Lidköpings kommun) - Strukturbild Skaraborg (Skaraborgs kommunalförbund Tidsperspektiv, långt perspektiv, fram till år 2025 Handelsplan, kort perspektiv Aktivitetsplan, årsvis 2015, 2016, 2017 o.s.v. 4

5 2 Marknadsfö rutsa ttningar, pa verkande faktörer 2.1 Yttre faktorer Befolkningsstorlek och utveckling Befolkningens storlek är direkt kopplad till omfattningen av handel. Butiker etablerar sig där köpkraften är tillräckligt stor. Exempelvis är invånare en mycket stark faktor för kedjeföretag att etablera sig (Källa HUI). För varje ny invånare tillkommer en genomsnittlig köpkraft på drygt kr/person/år (Källa HUI). Lidköpings kommuns invånare (SCB, december 2013) utgör ett mindre underlag för handel. Som navet i nordvästra Skaraborg (Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Vara, Grästorp, Essunga, Falköping) med individer i åldern år (Källa SCB) blir Lidköping en stor handelsplats. Mer än 25 % av Lidköpings befolkning bor på landsbygden varav en majoritet är barnfamiljer. Kundunderlag < 30 min restid (10-69 år) < 45 min restid (10-69 år) 5

6 Befolkningsstatistik västra Skaraborg¹ Avstånd år Totalt Km Tid (min) Essunga Falköping Grästorp Götene Lidköping Mariestad Skara Vara Totalt ¹ Källa SCB Konjunktur och inkomstnivå Konjunktur och inkomstnivå påverkar konsumtionen och därmed omsättningen inom handeln. Medianinkomsten i Lidköpings kommun är kr/person (Källa SCB 2013), vilket placerar Lidköpings kommun bland de 30 % av kommunerna i Västra Götaland som har högst medianinkomst Konkurrerande handel Lidköpings attraktivitet som handelsplats ställs alltid i relation till konkurrerande handelsplatser. Vad de gör eller inte gör har stor påverkan på hur det går för handel i Lidköping. De geografiskt närmast konkurrerande handelsplatserna är Skövde (45 km) med Elins Esplanad och Stallsiken samt Trollhättan med Överby (48 km). Båda dessa handelsplatser står inför fortsatta investeringar och satsningar, vilket kommer att påverka Lidköping och befintliga kundgrupper i och runt Lidköping. För dagligvaruhandel på landsbygden är Lidköpings tätort i sig en konkurrent Pendling och turism Arbetsinpendling innebär en ökad omsättning då människor som arbetar också handlar i Lidköping. Lidköping har en inpendling om drygt personer/dag (Källa SCB). Besökare och turister påverkar och ger ett tillskott av köpkraft och påverkar handelns omsättning och utveckling positivt. Lidköping har flera besöksmål som attraherar turister t.ex. Läckö slott besökare/år, Spiken besökare/år, Kronocampingen besökare/år (Källa Destination Läckö-Kinnekulle). När det gäller gästnätter hade Lidköping gästnätter 2013 (Källa Västsvenska Turistrådet) vilket motsvarar en beläggning om 43 % mån-tor respektive 17 % fre-sön Kundernas inställning Kundernas (invånare och besökare) uppfattning om en handelsplats är en avgörande faktor som direkt påverkar Lidköpings möjlighet att skapa tillväxt i handel. : Marknadsundersökning om kundernas (Lidköping med grannkommuner) uppfattning om Lidköpings handel. 6

7 2.2 Inre faktorer Befintlig handel i Lidköping Det finns många faktorer som påverkar hur handel utvecklas i Lidköpings kommun. All handel sker antingen i fysiska butiker eller på digitala (distanshandel) handelsplatser. Det är därför avgörande att samtliga aktörer har viljan och förståelsen att det är endast tillsammans som vi kan utveckla Lidköping som handelsstad. De viktigaste inre faktorerna som påverkar handel är utbud, attraktivitet och tillgänglighet i fallande ordning Utbud Det som attraherar mest och föranleder en inköpsresa är utbudet av butiker, kedjor, varumärken och köpcentra. I utbud ingår även övrigt utbud av varor samt tjänster som till exempel restauranger, caféer, nöjen, kultur och andra upplevelser. Lidköping har ett basutbud av kända kedjor och butiker, dessutom finns några nischade butiker. När det gäller caféer och restauranger har Lidköping flera unika aktörer med hög erkänd kvalitet (White Guide). : Lidköping behöver kompletteras med fler unika butiker eller koncept samt ytterligare etableringar av kedjeföretag, skrymmande handel och sällanköpsvaror. Landsbygden; dagligvaruhandel bör anpassa utbudet till rollen som komplementbutik, övrig handel bör stärka det unika (sortiment, upplevelse, platsen) Attraktivitet Kundens upplevelse/känsla för en plats påverkar beslutet att handla. I begreppet attraktivitet ingår bemötande, trygghet, service, trivsel och fysiskt utseende på byggnader, gator, torg, parkeringar m.m. Lidköping har mycket bra förutsättningar att förstärka redan upplevd attraktivitet mysig småstad : Försköna och utveckla stadskärnan enligt pågående förslag, förstärk och utveckla övriga handelsplatser inklusive landsbygd Tillgänglighet Avgörande för att kunden skall handla är att varan/tjänsten är tillgänglig när kunden vill. Den viktigaste faktorn är att det är öppet när kunden vill handla, att det går att ta sig till, från och inom handelsplatsen (parkeringar, vägar, skyltning, kollektivtrafik). Dessutom måste kunden lätt hitta information via olika digitala och tryckta medier, skyltar och annan hänvisning. : Lidköpings tillgänglighet är inte tillräckligt bra och behöver kompletteras inom flera områden. Landsbygden; möjlighet att enkelt transportera sig till Lidköpings tätort (ej tillgång på bil). Samordning av aktiviteter och öppettider 7

8 2.2.5 Varumärke och aktörer Lidköpings platsvarumärke Vattnet, skärgården runt hörnet; Friskt innanhav, tusentals öar och obruten horisontlinje. Lidköping har du skärgården runt hörnet, var du än befinner dig. I Livet, småstadspuls; Tillräckligt stor för ett inspirerande utbud, och tillräckligt liten för att alltid kännas välkomnande. Staden Lidköping bjuder på småstadspuls av bästa sort. Drivet, engagerade invånare framgångsrik kommun ; Framåtanda i kombination med gynnsamt företagsklimat och god kommunal ekonomi i Lidköping blir vision gärna verklighet. I Lidköping, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för både människor och företag att växa. Livskvalitet, småstadspuls och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice. Aktörer (organisationer eller verksamheter som påverkar handel) Handelsrådet Framnäs köpcentrum Fastighetsägarna Lidköping Destination Läckö Kinnekulle AB Lidköpings kommun, kommunstyrelsens verksamheter, Samhällsbyggnadsenheten, Kultur och fritid Medverkande vid framtagande av handelsstrategin Handelsrådet Destination Läckö - Kinnekulle AB Fastighetsägarna Enskilda handlare, restaurang ägare Enskilda fastighetsägare Enskilda politiker 8

9 3 Visiön, ö vergripande ma l öch strategier 3.1 Vision Lidköping är den naturliga handelsplatsen i västra Skaraborg 3.2 Övergripande mål Lidköping är förstahandsvalet för boende i Västra Skaraborg och erbjuder ett utbud som står sig väl i konkurrens med närliggande handelsplatser (Skövde, Trollhättan). 3.3 Övergripande strategier öka försäljningsindex fram till år 2020 till en stabil nivå över 120 stärka befintligt och attrahera nytt utbud till Lidköping o Vidmakthålla en balans mellan olika handelsfunktioner o En livfull, förskönad och sammanhållen stadskärna som är en naturlig mötesplats o Lockande utbud inklusive upplevelser och attraktiva platser Stärka platsvarumärket (marknadsföring) Skapa bästa möjliga tillgänglighet oavsett om du är kund eller etablerare 4 Nyckelömra den öch a tga rder 4.1 Utbud och lokalisering Kartläggning, mätning och omvärldskunskap God kunskap om befintlig handel i Lidköpings kommun Kunskap om hur andra städer/kommuners utbud utvecklas Förstärk respektive segment, vara eller tjänst, på respektive plats Minst 3 nyetableringar/år Genomföra en kartläggning av befintlig handel i hela Lidköping. Årligen mäta omsättning och rörelsemönster (totalt, handelsområde, bransch) Årligen planera in studiebesök och utbildningar inom handelns utveckling Lista på önskade nyetableringar 9

10 4.1.2 Lokalisering, tydliga handelsområden/platser Öka tydligheten för kunden vad och var man kan handla i Lidköping Öka tydligheten för etablerare vad och var respektive handel kan etableras Önskad inriktning för utveckling av Lidköpings olika handelsområden Beskriva inriktningen för Lidköpings olika handelsområden med syfte att motverka likriktning. Policyn skall vara vägledande för nyetableringar och kopplas till Lidköpings översiktsplan (ÖP). Sametablera flera konkurrerande aktörer i samma område eller på samma plats Förslag inriktning/lokalisering Befintliga handelsområden Utveckling av befintliga handelsområden 1. Förstärk befintlig detaljhandel med en mix av dagligvaror och sällanköpsvaror 2. Utveckla och förtäta befintlig handel (detalj-, torghandel, annan service, hotell och restaurang). Sök aktivt efter nischad/unik handel, skapa mötesplatser vi träffas på stan 3. Förstärk befintlig detaljhandel (sällanköpsvaror och övrig handel), enstaka restauranger * Övrig handel; enstaka handel/butik, förstärk med liknande handel t.ex. flera bensinstationer, flera byggvaruhus i samma område o.s.v. 10

11 4.1.3 Etableringsstrategi Lidköping ska erbjuda fler större butiksvarumärken och aktörer, fler unika butiker inom valda områden, ett brett och mixat utbud. Lidköpings kommun och övriga intressenter (fastighetsägare och handlare) har en gemensam målbild kring etableringsfrågor. Lidköpings kommun ska kunna erbjuda mark som tillgodoser marknadens behov på kort och lång sikt. Erbjuda expansionsmöjligheter för befintlig handel och ny mark för nyetableringar Att kommunen snarast genomför en bostadsförsörjningsplan Centrumutveckling på landsbygden Aktiv (uppsökande) marknadsföring av Lidköping som etableringsort. Ta fram relevant statistik som visar på Lidköpings fördelar(omsättning, demografi ner på stadsdel, kommunikationer, trafikflöden, kundrörelser/ stråkräknare, större arbetsgivare, besöksstatistik) Definiera nuvarande utbud, önskelista nyetableringar, identifiera hinder för nyetableringar, beskrivning av mark- och lokalbehov. Samverkan via Tillväxt Lidköping i frågor som rör handelns utveckling. Bevara närservice på landsbygden. 4.2 Tillgänglighet Lidköping är en tillgänglig handelsstad som är öppen när kunden vill handla, lätt att hitta i, och med goda parkeringsmöjligheter. Som företagare är det enkelt att starta, driva eller utveckla sin verksamhet inom handel. Tillgodose landsbygdens behov av närservice. Gör det enkelt för kunden och för handlaren, en väg in Gemensam samverkansorganisation (handlare, fastighetsägare, kommunen) Öppettider Lidköping skall ha gemensamma och generösa öppettider när kunden vill handla. Återkommande kommunicera och marknadsföra öppettider. Fastighetsägarna, handelsorganisationer tar med det i sina riktlinjer för uthyrning, medlemskap. Plan för hur det skall införas steg för steg kopplat till aktiviteter. 11

12 4.2.2 Parkering och kollektivtrafik Oavsett transportsätt skall kunden lätt kunna ta sig till olika platser i Lidköping. Kunden skall uppleva att det är enkelt och nära att parkera i Lidköping. Flexibelt och enkelt betalsystem för parkeringar. Kartlägga behovet av ytterligare centrumnära parkeringar. Återkommande kommunicera parkeringsmöjligheter i Lidköping. Attraktiva lösningar för kollektiv resande Skyltning Tydligt skyltat för besökande kunder oavsett transportsätt. Enkelt och lätt att ta sig inom och mellan de olika handelsområdena till fots, med kollektivtrafik, cykel, bil eller till handel på landsbygden. Yttre skyltning som hänvisar till de tre handelsområdena centrum, Framnäs och Änghagen. Inre skyltning genom enkla och tydliga ledstänger som visar vägen mellan och inom de tre handelsområdena. Förstärk skyltning till handel på landsbygd Distanshandel Minst 75 % av Lidköpings kommuns handlare säljer sina varor och tjänster både i butik och på internet. Utbildning och information om goda exempel, enkla verktyg och handledning i försäljning via internet. 4.3 Attraktivitet Lidköpings kommun skall av kunden upplevas som lockande, mysig och välkomnande med rätt utbud. Lidköping skall överträffa kundens förväntningar när det gäller upplevt utbud, tillgänglighet och bemötande. Förstärka småstadskänslan (stadens utformning/försköning), så att kunder upplever Lidköping som inspirerande och unik Samordna marknadsföring och evenemang, marknadsföra Lidköping regionalt. Använd stadens kulturhistoria (porslin och keramik) till att försköna kommunen. Utveckla centrum i landsbygdens tätorter. 12

13 4.3.1 Den vackra och trygga staden Invånarna och besökare skall uppfatta Lidköping som en särskilt vacker stad som inbjuder till att mötas och träffas på stan. Lidköpings stadskärna skall bli QM-certifierad senast 2016 med mål att vinna titeln Årets stadskärna Att genom kontinuerlig samverkan skapa en vackrare och livfullare stad med tydligare stråk och trevligare mötesplatser. Försköna och utveckla stadskärnan enligt pågående förslag (stadskärnan, torghandelsutredningen), utveckla övriga handelsplatser. Smycka staden med konstverk som utgår från porslins- och keramiska kulturen. Genomföra Purple flag certifiering för att få en tryggare och bättre kvalitet på kvällsekonomin Värdskap och bemötande Kunder och etablerare skall få bästa möjliga service och bemötande. Skapa en tydlig vi-känsla bland alla aktörer med syfte att hjälpa varandra. Kontinuerlig inspiration, goda exempel och återkoppling (studiebesök, föreläsningar, utbildning, feedback) för handlare och fastighetsägare. Kontinuerliga träffar och arrangemang för att bättre lära känna varandra. Instifta pris till årets bästa stadsutvecklare/ förskönare Evenemang och aktiviteter Två till fyra gånger per år arrangera en större aktivitet som långsiktigt profilerar handelsstaden Lidköping, d.v.s. att besökare återvänder som kunder även när det inte är evenemang. Återkommande mindre aktiviteter. Gemensamt utveckla och marknadsföra evenemang 13

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Etableringsguide Lidköpings kommun

Etableringsguide Lidköpings kommun Etableringsguide Lidköpings kommun - En välkomnande och hållbar kommun Lidköpings kommun har drygt 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport

Handelskraft Skövde. Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011. Slutrapport Handelskraft Skövde Ett samverkansprojekt för utveckling av Skövde som handelsstad 2007 2011 Slutrapport Projektets tack Ordförande, projektledare och deltagare i Handelskraft önskar med denna slutrapport

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter NYA HOVÅS Småskalig handel med plats för personligheter VAR MED OCH UTVECKLA EN HELT NY STADSDEL Visionen om Nya Hovås handlar om att kombinera det bästa av två världar. Genom att korsbefrukta småstadens

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Krafft Konsult AB Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Oktober 2011 Inledning Arbetets uppläggning Ove Krafft Konsult AB genom ekon.dr. Ove Krafft, handelsekonom Marie Krafft och fil.kand.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09 HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel INNEHÅLL sida Bakgrund Översiktskarta planerat bostadsbyggande Handel i närområdet idag och imorgon Handel i Vaxholms stad idag Handel

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 KICK OFF! Dagens program 12.00 12.45 Samling och lätt förtäring 12.45 13.30 Lyckad stadskärneutveckling i Borås, Helena Ransjö Alcenius 13.30 14.50 Redovisning

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Fastställd av styrgruppen för Handelskraft Skövde den 26 november 2009. Innehåll Bakgrund 1 Måluppföljning 1 Strategiuppföljning

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN!

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN! D E S T I N AT I O N S K Ö V D E SKÖVDE Skövde ligger strategiskt placerat mellan Stockholm och Göteborg. Orten har bra kommunikationsmöjligheter och nås lätt från resten av landet. I staden bor 50 000

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

ACTIONPLAN SKÖVDE I VÅR STAD NEXT

ACTIONPLAN SKÖVDE I VÅR STAD NEXT 2014 ACTIONPLAN I VÅR STAD NEXT SKÖVDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKÖVDE SATSAR PÅ EN FRAMTIDSNÄRING 5 NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB 6 VISION 9 AFFÄRSIDÉ 10 2-3 4-5 6-7 8-9 MÅL 1210-11 STRATEGIER 1512-13

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 (Efter beslut i styrgrupp 2014-03-04) Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum Etapp 1. Beskrivning: Tidigare har regionbussterminal, lokalbussterminal och järnvägsstationen

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer