Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen"

Transkript

1 Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1

2 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande och konkurrenskraftig handel är nödvändig i ett hållbart samhälle. Den handelsutveckling som vi väljer påverkar det samhälle vi kommer att få, handeln berör oss alla. Lidköpings kommun har på många sätt en bra handel idag, men struktur, köpmönster och konkurrens inom handeln förändras ständigt. Nya aktörer och förändrade inköpsvanor påverkar förutsättningarna för att behålla befintlig och attrahera ny handel. Det är viktigt att förstå vad som pågår och att ha en strategi för att möta utvecklingen, agera istället för att parera. Med rätt strategi får handel en möjlighet till fortsatt utveckling, skapa nya arbetstillfällen, skapa mötesplatser och trivsel, samt stärka Lidköpings kommuns attraktionskraft för invånare och besökare. För att utveckla Lidköpings handel krävs en helhetssyn och en långsiktig strategi. Det handlar om att se varje enskild handlare/butik och fastighetsägare som en del av ett område, varje område och ort som en del av Lidköpings kommun. Allt hänger ihop och påverkar kundens upplevelse, alla delar är viktiga men det är helheten som är viktigast. Därför behövs en handelsstrategi. Lidköpings kommun är en av fem arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland och en naturlig handelsplats i västra Skaraborg. Med närliggande kommuner finns en kundgrupp för handel om ca människor i åldern år (källa SCB). Handelns effekter för Lidköpings kommun Arbetstillfällen; handel skapar nya jobb, framförallt för unga under 24 år Utbud; rätt utbud ökar attraktiviteten och är en av anledningarna till att människor vill besöka och handla i Lidköping dessutom ökar dragningskraften för Lidköping som bostadsort Attraktivitet; handel utgör en levande del i Lidköpings identitet/unikitet och påverkar hur invånare och besökare upplever staden Vissa av kommunens mål år 2030 förutsätter att handel utvecklas för att kommunen skall nå dessa mål. Till exempel invånare, fördubblat antal besökare, god livskvalitet och bra service. Platsvarumärket, vattnet, livet och drivet är viktiga ledord för att stärka känslan av handel. Syftet med denna handelsstrategi är att Lidköping ska verka för en långsiktig hållbar utveckling inom handelsområdet som stödjer kommunens mål och platsvarumärke. Strategin skall vara ett underlag för kommunens arbete både med att attrahera nya etableringar och för att ta ställning till olika initiativ från handelsföretag. Strategin behandlar åtgärder som gäller hela Lidköpings kommun, men kraftsamlar på tätorten Lidköping. Strategin skall ses som vägledande och ligga till grund för handelns utveckling i kommunens översiktsplan. Tidsperspektiv, handelsstrategin är en långsiktig strategi och sträcker sig tio år fram i tiden. n är ett förslag från i första hand handlare, fastighetsägare, och enskilda intresserade, samhällsbyggnad har inte haft möjlighet att delta i arbetet. 2

3 1.2 Definitioner och underlag Handel Med handel menas all typ av handel till konsument d.v.s. handel i en fysisk butik och distanshandel. Handel indelas i detaljhandel, hotell och restaurang, annan service, torghandel samt övrig handel, se nedan. Livsmedel, alkohol Tobak och tidningar Dagligvaror Sjukvård och parfym Blommor DETALJHANDEL Beklädnad Kläder och skor Möbler Heminredning Järn och bygg Bok och papper Sällanköpsvaror Hem & fritid Cykel och sport Leksaker Ur, guld och optik Foto Radio och TV Data och tele Övriga sällanköpsvaror Detaljhandel med brett sortiment HOTELL OCH RESTAURANG ANNAN SERVICE MARKNADS/TORGHANDEL ÖVRIG HANDEL DISTANSHANDEL Hotell, vandrarhem Restaurang, café, bar, nattklubb Skönhet, friskvård Resor, turism Övrig konsumentservice (reparationer, skomakerier m.m.) Handel som sker tillfälligt på bord/vagnar i bilar Bil-, båtförsäljning, drivmedel, trädgårdsmaskiner m.m. handel med varor eller tjänster som säljs via nätet eller liknande Kunder Invånare; Äldre, yngre, familjer, par, singlar Njutningsshoppare Besökare; Turister; nationella, internationella Inpendlare; studenter, arbetande m.fl. Passerande; tillfälliga besökare, företagskunder, leverantörer Viktigast kundgrupp är invånarna! 3

4 1.2.3 Områden Lidköpings kommuns befintliga handelsområden är Framnäs köpcentrum, Änghagen, centrum, övrig samt landsbygd (Vinninga, Järpås, Tun, Läckö, Spiken m.fl.). Lidköpings tätort Framnäs Centrum Stadskärnan Änghagen Underlag Som underlag för handelsstrategin ligger följande rapporter och kartläggningar och arbete - Torghandelutredningen (2013) - Centrumutveckling på landsbygden (planerat VGR projekt 2014, Lidköpings kommun) - Kampen om köpkraften (HUI rapport 2011) - Detaljhandel i Lidköping (HUI rapport 2014) - Cityklimatet (Fastighetsägarna 2014) - Handlingsplan för landsbygdsutveckling (Lidköpings kommun) - Strukturbild Skaraborg (Skaraborgs kommunalförbund Tidsperspektiv, långt perspektiv, fram till år 2025 Handelsplan, kort perspektiv Aktivitetsplan, årsvis 2015, 2016, 2017 o.s.v. 4

5 2 Marknadsfö rutsa ttningar, pa verkande faktörer 2.1 Yttre faktorer Befolkningsstorlek och utveckling Befolkningens storlek är direkt kopplad till omfattningen av handel. Butiker etablerar sig där köpkraften är tillräckligt stor. Exempelvis är invånare en mycket stark faktor för kedjeföretag att etablera sig (Källa HUI). För varje ny invånare tillkommer en genomsnittlig köpkraft på drygt kr/person/år (Källa HUI). Lidköpings kommuns invånare (SCB, december 2013) utgör ett mindre underlag för handel. Som navet i nordvästra Skaraborg (Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Vara, Grästorp, Essunga, Falköping) med individer i åldern år (Källa SCB) blir Lidköping en stor handelsplats. Mer än 25 % av Lidköpings befolkning bor på landsbygden varav en majoritet är barnfamiljer. Kundunderlag < 30 min restid (10-69 år) < 45 min restid (10-69 år) 5

6 Befolkningsstatistik västra Skaraborg¹ Avstånd år Totalt Km Tid (min) Essunga Falköping Grästorp Götene Lidköping Mariestad Skara Vara Totalt ¹ Källa SCB Konjunktur och inkomstnivå Konjunktur och inkomstnivå påverkar konsumtionen och därmed omsättningen inom handeln. Medianinkomsten i Lidköpings kommun är kr/person (Källa SCB 2013), vilket placerar Lidköpings kommun bland de 30 % av kommunerna i Västra Götaland som har högst medianinkomst Konkurrerande handel Lidköpings attraktivitet som handelsplats ställs alltid i relation till konkurrerande handelsplatser. Vad de gör eller inte gör har stor påverkan på hur det går för handel i Lidköping. De geografiskt närmast konkurrerande handelsplatserna är Skövde (45 km) med Elins Esplanad och Stallsiken samt Trollhättan med Överby (48 km). Båda dessa handelsplatser står inför fortsatta investeringar och satsningar, vilket kommer att påverka Lidköping och befintliga kundgrupper i och runt Lidköping. För dagligvaruhandel på landsbygden är Lidköpings tätort i sig en konkurrent Pendling och turism Arbetsinpendling innebär en ökad omsättning då människor som arbetar också handlar i Lidköping. Lidköping har en inpendling om drygt personer/dag (Källa SCB). Besökare och turister påverkar och ger ett tillskott av köpkraft och påverkar handelns omsättning och utveckling positivt. Lidköping har flera besöksmål som attraherar turister t.ex. Läckö slott besökare/år, Spiken besökare/år, Kronocampingen besökare/år (Källa Destination Läckö-Kinnekulle). När det gäller gästnätter hade Lidköping gästnätter 2013 (Källa Västsvenska Turistrådet) vilket motsvarar en beläggning om 43 % mån-tor respektive 17 % fre-sön Kundernas inställning Kundernas (invånare och besökare) uppfattning om en handelsplats är en avgörande faktor som direkt påverkar Lidköpings möjlighet att skapa tillväxt i handel. : Marknadsundersökning om kundernas (Lidköping med grannkommuner) uppfattning om Lidköpings handel. 6

7 2.2 Inre faktorer Befintlig handel i Lidköping Det finns många faktorer som påverkar hur handel utvecklas i Lidköpings kommun. All handel sker antingen i fysiska butiker eller på digitala (distanshandel) handelsplatser. Det är därför avgörande att samtliga aktörer har viljan och förståelsen att det är endast tillsammans som vi kan utveckla Lidköping som handelsstad. De viktigaste inre faktorerna som påverkar handel är utbud, attraktivitet och tillgänglighet i fallande ordning Utbud Det som attraherar mest och föranleder en inköpsresa är utbudet av butiker, kedjor, varumärken och köpcentra. I utbud ingår även övrigt utbud av varor samt tjänster som till exempel restauranger, caféer, nöjen, kultur och andra upplevelser. Lidköping har ett basutbud av kända kedjor och butiker, dessutom finns några nischade butiker. När det gäller caféer och restauranger har Lidköping flera unika aktörer med hög erkänd kvalitet (White Guide). : Lidköping behöver kompletteras med fler unika butiker eller koncept samt ytterligare etableringar av kedjeföretag, skrymmande handel och sällanköpsvaror. Landsbygden; dagligvaruhandel bör anpassa utbudet till rollen som komplementbutik, övrig handel bör stärka det unika (sortiment, upplevelse, platsen) Attraktivitet Kundens upplevelse/känsla för en plats påverkar beslutet att handla. I begreppet attraktivitet ingår bemötande, trygghet, service, trivsel och fysiskt utseende på byggnader, gator, torg, parkeringar m.m. Lidköping har mycket bra förutsättningar att förstärka redan upplevd attraktivitet mysig småstad : Försköna och utveckla stadskärnan enligt pågående förslag, förstärk och utveckla övriga handelsplatser inklusive landsbygd Tillgänglighet Avgörande för att kunden skall handla är att varan/tjänsten är tillgänglig när kunden vill. Den viktigaste faktorn är att det är öppet när kunden vill handla, att det går att ta sig till, från och inom handelsplatsen (parkeringar, vägar, skyltning, kollektivtrafik). Dessutom måste kunden lätt hitta information via olika digitala och tryckta medier, skyltar och annan hänvisning. : Lidköpings tillgänglighet är inte tillräckligt bra och behöver kompletteras inom flera områden. Landsbygden; möjlighet att enkelt transportera sig till Lidköpings tätort (ej tillgång på bil). Samordning av aktiviteter och öppettider 7

8 2.2.5 Varumärke och aktörer Lidköpings platsvarumärke Vattnet, skärgården runt hörnet; Friskt innanhav, tusentals öar och obruten horisontlinje. Lidköping har du skärgården runt hörnet, var du än befinner dig. I Livet, småstadspuls; Tillräckligt stor för ett inspirerande utbud, och tillräckligt liten för att alltid kännas välkomnande. Staden Lidköping bjuder på småstadspuls av bästa sort. Drivet, engagerade invånare framgångsrik kommun ; Framåtanda i kombination med gynnsamt företagsklimat och god kommunal ekonomi i Lidköping blir vision gärna verklighet. I Lidköping, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för både människor och företag att växa. Livskvalitet, småstadspuls och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice. Aktörer (organisationer eller verksamheter som påverkar handel) Handelsrådet Framnäs köpcentrum Fastighetsägarna Lidköping Destination Läckö Kinnekulle AB Lidköpings kommun, kommunstyrelsens verksamheter, Samhällsbyggnadsenheten, Kultur och fritid Medverkande vid framtagande av handelsstrategin Handelsrådet Destination Läckö - Kinnekulle AB Fastighetsägarna Enskilda handlare, restaurang ägare Enskilda fastighetsägare Enskilda politiker 8

9 3 Visiön, ö vergripande ma l öch strategier 3.1 Vision Lidköping är den naturliga handelsplatsen i västra Skaraborg 3.2 Övergripande mål Lidköping är förstahandsvalet för boende i Västra Skaraborg och erbjuder ett utbud som står sig väl i konkurrens med närliggande handelsplatser (Skövde, Trollhättan). 3.3 Övergripande strategier öka försäljningsindex fram till år 2020 till en stabil nivå över 120 stärka befintligt och attrahera nytt utbud till Lidköping o Vidmakthålla en balans mellan olika handelsfunktioner o En livfull, förskönad och sammanhållen stadskärna som är en naturlig mötesplats o Lockande utbud inklusive upplevelser och attraktiva platser Stärka platsvarumärket (marknadsföring) Skapa bästa möjliga tillgänglighet oavsett om du är kund eller etablerare 4 Nyckelömra den öch a tga rder 4.1 Utbud och lokalisering Kartläggning, mätning och omvärldskunskap God kunskap om befintlig handel i Lidköpings kommun Kunskap om hur andra städer/kommuners utbud utvecklas Förstärk respektive segment, vara eller tjänst, på respektive plats Minst 3 nyetableringar/år Genomföra en kartläggning av befintlig handel i hela Lidköping. Årligen mäta omsättning och rörelsemönster (totalt, handelsområde, bransch) Årligen planera in studiebesök och utbildningar inom handelns utveckling Lista på önskade nyetableringar 9

10 4.1.2 Lokalisering, tydliga handelsområden/platser Öka tydligheten för kunden vad och var man kan handla i Lidköping Öka tydligheten för etablerare vad och var respektive handel kan etableras Önskad inriktning för utveckling av Lidköpings olika handelsområden Beskriva inriktningen för Lidköpings olika handelsområden med syfte att motverka likriktning. Policyn skall vara vägledande för nyetableringar och kopplas till Lidköpings översiktsplan (ÖP). Sametablera flera konkurrerande aktörer i samma område eller på samma plats Förslag inriktning/lokalisering Befintliga handelsområden Utveckling av befintliga handelsområden 1. Förstärk befintlig detaljhandel med en mix av dagligvaror och sällanköpsvaror 2. Utveckla och förtäta befintlig handel (detalj-, torghandel, annan service, hotell och restaurang). Sök aktivt efter nischad/unik handel, skapa mötesplatser vi träffas på stan 3. Förstärk befintlig detaljhandel (sällanköpsvaror och övrig handel), enstaka restauranger * Övrig handel; enstaka handel/butik, förstärk med liknande handel t.ex. flera bensinstationer, flera byggvaruhus i samma område o.s.v. 10

11 4.1.3 Etableringsstrategi Lidköping ska erbjuda fler större butiksvarumärken och aktörer, fler unika butiker inom valda områden, ett brett och mixat utbud. Lidköpings kommun och övriga intressenter (fastighetsägare och handlare) har en gemensam målbild kring etableringsfrågor. Lidköpings kommun ska kunna erbjuda mark som tillgodoser marknadens behov på kort och lång sikt. Erbjuda expansionsmöjligheter för befintlig handel och ny mark för nyetableringar Att kommunen snarast genomför en bostadsförsörjningsplan Centrumutveckling på landsbygden Aktiv (uppsökande) marknadsföring av Lidköping som etableringsort. Ta fram relevant statistik som visar på Lidköpings fördelar(omsättning, demografi ner på stadsdel, kommunikationer, trafikflöden, kundrörelser/ stråkräknare, större arbetsgivare, besöksstatistik) Definiera nuvarande utbud, önskelista nyetableringar, identifiera hinder för nyetableringar, beskrivning av mark- och lokalbehov. Samverkan via Tillväxt Lidköping i frågor som rör handelns utveckling. Bevara närservice på landsbygden. 4.2 Tillgänglighet Lidköping är en tillgänglig handelsstad som är öppen när kunden vill handla, lätt att hitta i, och med goda parkeringsmöjligheter. Som företagare är det enkelt att starta, driva eller utveckla sin verksamhet inom handel. Tillgodose landsbygdens behov av närservice. Gör det enkelt för kunden och för handlaren, en väg in Gemensam samverkansorganisation (handlare, fastighetsägare, kommunen) Öppettider Lidköping skall ha gemensamma och generösa öppettider när kunden vill handla. Återkommande kommunicera och marknadsföra öppettider. Fastighetsägarna, handelsorganisationer tar med det i sina riktlinjer för uthyrning, medlemskap. Plan för hur det skall införas steg för steg kopplat till aktiviteter. 11

12 4.2.2 Parkering och kollektivtrafik Oavsett transportsätt skall kunden lätt kunna ta sig till olika platser i Lidköping. Kunden skall uppleva att det är enkelt och nära att parkera i Lidköping. Flexibelt och enkelt betalsystem för parkeringar. Kartlägga behovet av ytterligare centrumnära parkeringar. Återkommande kommunicera parkeringsmöjligheter i Lidköping. Attraktiva lösningar för kollektiv resande Skyltning Tydligt skyltat för besökande kunder oavsett transportsätt. Enkelt och lätt att ta sig inom och mellan de olika handelsområdena till fots, med kollektivtrafik, cykel, bil eller till handel på landsbygden. Yttre skyltning som hänvisar till de tre handelsområdena centrum, Framnäs och Änghagen. Inre skyltning genom enkla och tydliga ledstänger som visar vägen mellan och inom de tre handelsområdena. Förstärk skyltning till handel på landsbygd Distanshandel Minst 75 % av Lidköpings kommuns handlare säljer sina varor och tjänster både i butik och på internet. Utbildning och information om goda exempel, enkla verktyg och handledning i försäljning via internet. 4.3 Attraktivitet Lidköpings kommun skall av kunden upplevas som lockande, mysig och välkomnande med rätt utbud. Lidköping skall överträffa kundens förväntningar när det gäller upplevt utbud, tillgänglighet och bemötande. Förstärka småstadskänslan (stadens utformning/försköning), så att kunder upplever Lidköping som inspirerande och unik Samordna marknadsföring och evenemang, marknadsföra Lidköping regionalt. Använd stadens kulturhistoria (porslin och keramik) till att försköna kommunen. Utveckla centrum i landsbygdens tätorter. 12

13 4.3.1 Den vackra och trygga staden Invånarna och besökare skall uppfatta Lidköping som en särskilt vacker stad som inbjuder till att mötas och träffas på stan. Lidköpings stadskärna skall bli QM-certifierad senast 2016 med mål att vinna titeln Årets stadskärna Att genom kontinuerlig samverkan skapa en vackrare och livfullare stad med tydligare stråk och trevligare mötesplatser. Försköna och utveckla stadskärnan enligt pågående förslag (stadskärnan, torghandelsutredningen), utveckla övriga handelsplatser. Smycka staden med konstverk som utgår från porslins- och keramiska kulturen. Genomföra Purple flag certifiering för att få en tryggare och bättre kvalitet på kvällsekonomin Värdskap och bemötande Kunder och etablerare skall få bästa möjliga service och bemötande. Skapa en tydlig vi-känsla bland alla aktörer med syfte att hjälpa varandra. Kontinuerlig inspiration, goda exempel och återkoppling (studiebesök, föreläsningar, utbildning, feedback) för handlare och fastighetsägare. Kontinuerliga träffar och arrangemang för att bättre lära känna varandra. Instifta pris till årets bästa stadsutvecklare/ förskönare Evenemang och aktiviteter Två till fyra gånger per år arrangera en större aktivitet som långsiktigt profilerar handelsstaden Lidköping, d.v.s. att besökare återvänder som kunder även när det inte är evenemang. Återkommande mindre aktiviteter. Gemensamt utveckla och marknadsföra evenemang 13

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1 MOBILIAGUIDEN 2014 MOBILIAGUIDEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 Atrium Ljungberg AB...2 En unik historia...3 Marknadsplan Mobilia 2014...4 Konkurrensöversikt...5 Trender...6 Kommunikationsstrategi...7

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY Nordplan i januari 2003 Innehållsförteckning FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 CENTRUMAVGRÄNSNINGEN,

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010 1 (28) Service- och varuförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 71, 2 (28) Innehållsförteckning 2 1. Lägesbeskrivning 3 A Lägesbeskrivning av kommunen 3 B Lägesbeskrivning

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Vaxholms näringsliv 2020

Vaxholms näringsliv 2020 KF 51, 2013-09-30 Diarienummer 102/2010.141 Näringslivsstrategi Vaxholms näringsliv 2020 Besöksadress: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm Växel 08-541 70800 kansliet@vaxholm.se

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer