DPF-J9030 CD-4900M BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DPF-J9030 CD-4900M BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION"

Transkript

1 MULTIPEL CD-SPELARE DPF-J900 CD-4900M BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION Denna enhet är enbart utformad för användning i hemmet. Om den används på annan plats, så som i en affär (för kommerciellt bruk), i en bil, i en båt etc. och skadas, kan en serveceavgift tas ut även under garantiperioden. Denna bruksanvisning används för olika modeller enligt ovan. Tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på land och försäljningsområde. B (SW)

2 Före anslutning av ström Varning Your : Läs New denna Kenwood sida noga 00-Disc för en säker Mega-Changer hantering. Enheterna är utformade för funktion enligt följande. U.S.A. och Kanada... enbart AC 0 V Europa och U.K.... enbart AC 0 V Chapter 4 Chapter 5 Chapter Chapter Chapter Säkerhetsföreskrifter VARNING : FÖR ATT FÖREBYGGA ELEKTRISK STÖT, EXPONERA INTE DENNA APPLIKATION FÖR REGN ELLER FUKT. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, DEMONTERA INTE KÅPAN (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN I APPARATEN. LÄMNA APPARATEN TILL UTBILDAD SERVICEPERSONAL FÖR SERVICE. PILBLIXTSYMBOLEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL VARNAR ANVÄNDAREN FÖR NÄRVARON AV OISOLERAD FARLIG SPÄNNING I APPARATEN SOM KAN VARA AV TILLRÄCKLIG STYRKA FÖR ATT INNEBÄRA EN FARA FÖR PERSONLIG ELEKTRISK STÖT. UTROPSTECKNET I EN LIKSIDIG TRIANGEL UPPLYSER ANVÄNDAREN OM NÄRVARON AV VIKTIGA FUNKTIONS- OCH UNDERHÅLLS- (SERVICE) INSTRUKTIONER I LITTERATUREN SOM FÖLJER APPLIKATIONEN. Chapter 6 Chapter 7 Märkning av produkter som använder laser (Gäller ej vissa länder) CLASS LASER PRODUCT Märkningen är placerad på bakstycket och anger att produkten använder laserstrålar som har klassificerats som Klass. Detta innebär att enheten använder laserstrålar av en svagare klass. Det finns ingen risk för strålning på enhetens utsida.

3 POWER CONFIRM BEST SEL. DISC SEL ROOM B! SHIFT CONT PLAY TITLE INPUT REMOTE CONTROL UNIT RC-KB Z X C V B N M < >,. SUB OUT MONIT. # REPEAT RANDOM DISPLAY $ 4 USER FILE NAME Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L : ; SPACE CURSOR L CURSOR R? /, CHARAC. SRCH DOWN CHARAC. SRCH UP DISC SKIP DOWN DELETE P.MODE CHECK CLEAR SHIFT ENTER DISC SKIP UP MODE ROOM B Din nya Kenwood 00-skivors CD-växlare Your New Kenwood 00-Disc Mega-Changer Välkommen till din nya Kenwood 00-skivors CD-växlare. CD-4900M marknadsförs i USA. DPF-J900 marknadsförs i övriga länder. Den här CD-växlaren har följande spännande funktioner: Kapacitet för 00 skivor. Fjärrkontroll och trådlöst tangentbord. Digital audio-utgång. CD Text, vilken visar den text som finns inspelad på kompatibla CD-skivor. Namngivning av skivor och spår, vilken låter dig ange egna namn på önskade skivor och spår. Musiktypfil, vilken låter dig organisera dina skivor i olika musiktyper (så som Klassisk, Jazz, Rock). Du kan då spela upp skivorna sorterade efter musiktyp. Dubbla skivmekanismer ( CD-spelare). Kontinuerlig uppspelning, som använder växlarens båda CD-spelare för att spela alla skivor eller spår fortlöpande utan avbrott. Samtidig dubbel uppspelning, som spelar två olika CD-skivor i två rum samtidigt när den används med en Kenwood Dual-Zone/Dual-Source receiver. Din nya CD-växlare kan spela upp följande typer av skivor: Standard cm CD-skivor. CDV (video) och CDG (grafik) men bilder visas inte. Du kan inte spela 8 cm CD-singlar. Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör läggs åt sidan så att de inte försvinner. Undersök apparaten så att den ej har transportskador. Om din enhet är skadad eller inte fungerar, underrätta omedelbart din återförsäljare. Om enheten levererades direkt till dig skall fraktföretaget omedelbart meddelas. Enbart mottagaren (personen eller företaget som tagit emot enheten) kan göra en anmälan om transportskada till transportföretaget. Vi rekommenderar att du sparar originalförpackningen med dess innehåll för framtida transporter av enheten. Se till att denna bruksanvisning finns tillgänglig för framtida referens. Tillbehör Audio-kabel... () Systemkontrollkabel... () Fjärrkontroll... () Trådlöst tangentbord... % 5 ^6 & ( ) =,,, Kommunikationskabel... () Batterier (R6/AA)... (4) Chapter Chapter Chapter Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

4 Innehåll Varning : Läs sidorna Your märkta New Kenwood noga 00-Disc för en säker Mega-Changer hantering. 4 Före anslutning av ström... Säkerhetsföreskrifter... Din nya Kenwood 00-skivors CD-växlare... Chapter 5 Chapter 4 Chapter Chapter Chapter Kapitel : Installera din nya CD-växlare... 5 Anslutning till en receiver eller förstärkare... 6 Anslutning av systemkontroll... 8 Ställa in fjärrkontrollen och tangentbordet... 9 Fjärrkontroll...9 Tangentbord...9 Kapitel : Lär känna din nya CD-växlare... 0 Front Panel... Frontpanelens display... Fjärrkontroll och tangentbord... Fjärrkontroll... Tangentbord...4 Kapitel : Ladda och spela upp skivor... 6 Förberedelser... 7 Ladda skivor i karusellen... 7 Normal uppspelning (TRACK-funktionen)... 9 Spela spåren i tur och ordning från spår... 9 Uppspelning av önskat spår... Repeterad uppspelning (REPEAT-funktionen)... Uppspelning i slumpvis ordningsföljd (RANDOM-funktionen).. Programmera spår i önskad ordningsföljd (PGM-funktionen) (Enbart spelare A)...4 Kontinuerlig uppspelning... 6 Timer-funktioner (Enbart spelare A)... 7 Registrering av DTS-skivor... 8 Kapitel 4 : Specificera och använda skiv- eller spårdata... 9 Registrering av titel... 0 Tillägna en titel (TITLE INPUT-funktionen)...0 Att ändra eller radera en titel... Lyssna till musik sorterad efter typ (MUSIC TYPE-funktionen) Registrering av musiktyp (MUSIC TYPE -funktionen)... Registrering av användarfil (USER FILE -funktionen)...4 Spela upp musiktyp eller användarfil (MUSIC TYPE PLAY funktionen) (Enbart spelare A)5 Skivsökning (DISC SEARCH-funktionen)(Enbart spelare A) 6 Söka efter en skiva med dess titel (CHARAC. SEARCH-funktionen)...6 Söka efter musiktyp eller användarfil (M.TYPE SEARCH-funktionen)...7 Lyssna på dina favoriter (BEST SELECTION-funktionen) (Enbart spelare A)... 8 Registrering av bästa val-fil...8 Kapitel 5 : Dual-Zone Kapitel 6 : Vid problem... 4 Vid problem... 4 Viktiga poster... 4 Kapitel 7 : Specifikationer... 4 Specifikationer... 4 Chapter 7 Chapter 6

5 Kapitel : Installera din nya CD-växlare Anslutning till en receiver eller förstärkare Välkommen till bruksanvisningen för Kenwood DPF-J900. Bruksanvisningen innehåller all den information du behöver för att installera och använda din nya CD-växlare på ett säkert och angenämt sätt. Detta kapitel leder dig genom anslutningen och installationen av din nya CD-växlare och dess fjärrkontroll. Se följande sidor för mer information om dessa punkter: Anslutning till andra enheter 6 Anslutning av systemkontrollen 8 Ställa in fjärrkontrollen och tangentbordet 9 Din CD-växlare levereras med en standard fjärrkontroll och ett trådlöst tangentbord (för lättare inmatning av text). Du kan använda båda dessa enheter för att styra växlaren. För att göra det hela enklare, beskriver den här bruksanvisningen hur man utför de olika funktionerna (utom inmatning av text) med fjärrkontrollen. Innan du börjar Var noga med att läsa igenom punkterna nedan innan du börjar installera CD-växlaren.. Alla kablar (förutom digital optisk kabel och) skall ha levererats tillsammans med din nya CD-växlare. Se Uppackning. Om du behöver köpa ytterligare kablar, kan du göra detta hos din Kenwood återförsäljare.. Anslut inte CD-växlarens strömkabel förrän du utfört alla andra anslutningar till din receiver eller förstärkare.. Om du utsatt din CD-växlare för stora temperaturskillnader (till exempel om du köpt den vintertid från en återförsäljare utan uppvärmt lager) eller om rummets luftfuktighet ändras, kan kondens uppstå inne i enheten. Om detta händer, skall du ansluta enheten, slå på strömmen och låta den vara påslagen i ett pat timmar utan att använda den. Detta gör att kondensen försvinner och att CDväxlaren återfår full funktion. Stäng av och slå sedan på CD-växlaren igen innan du använder den. 4. Rengör din CD-växlare med en mjuk, torr trasa. Undvik alla typer av lösningsmedel då dessa kan skada kabinettets komponenter. 5. Använd inte CD-tillbehör så som skydd eller rengöringsskivor med din nya CD-växlare. 6. Kenwood rekommenderar regelbunden kontroll av CD-växlarens optiska pickup. Beroende på dess omgivning (fuktighet, damm, rök etc.), bör denna pickup fungera cirka,000 timmar innan den bör kontrolleras. Lämna in CD-växlaren till din Kenwood återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad för kontroll. 7. Endast spelare A stöder DTS-uppspelning. 8. Var noga med att placera din CD-växlare på en plan och stadig yta. Annars finns risk för att skivorna inte spelas upp på korrekt sätt. 9. Din CD-växlarens minne behåller följande information i minst veckor efter det att strömkabeln kopplats bort: Strömstatus (på eller av) Skiv- och spårnamn Tillägnade musiktyper Tillägnade användarfiler Tillägnade bästa val Efter att ha varit bortkopplad i veckor, måste du på nytt mata in denna information i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. q 0.När du installerat din CD-växlare samt laddat den med skivor, bör du inte flytta på den utan att utföra följande: () Ta ur alla skivor ur enheten och stäng luckan. () Titta på displayen. NO DISC bör visas fast (dvs. skall inte blinka). () Stäng av CD-växlaren. (4) Ett par sekunder efter att displayen visas, kopplar du bort CD-växlaren från väggurtaget och receivern. 5 Kapitel Chapter Chapter Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

6 Anslutning till en receiver eller förstärkare Anslutning till en receiver eller förstärkare 6 Utför anslutningarna enligt illustrationen nedan. Vid anslutning av relaterade komponenter, se även deras respektive bruksanvisning. Anslut inte strömkabeln innan alla andra anslutningar är slutförda. Digital komponent (MD,DAT etc.) DIGITAL OUT-anslutning (OPTICAL) Ta bort skyddslocket vid användning av DIGITAL OUTanslutningen. OPTICAL TEXT DIGITAL OUT Kapitel DIGITAL INPUT (OPTICAL) Optisk digital kabel (Finns att köpa) Ta bort locket. * OUTPUT L R SYSTEM SL6 CONTROL TEXT OPTICAL TEXT DIGITAL OUT Chapter A B * Till väggurtag Chapter Kommunikationskabel Systemkontrollkabel Optisk digital kabel (Finns att köpa) Chapter 4 Audio-kabel Audiokabel SYSTEM CONTROL TEXT OPTICAL CD CD Chapter 5 * OUTPUT A: Analog utgång från spelare A. OUTPUT B: Analog utgång från spelare B. Receiver eller förstärkare etc. Chapter 6 Chapter 7 * Notering om SL-6 TEXT-anslutning När man använder en KENWOOD receiver utrustad med SL-6 TEXT-anslutning, skall den anslutas till receiver med den kommunikationskabel som bifogas den här enheten. Detta gör det möjligt att visa skiv- och spårtitlarna på LCD-fjärrkontrollen (som levereras med receivern). Om din receiver har en SL6/XS8-knapp, skall den ställas i läget [SL6]. DTS friskrivningsklausul Vid uppspelning av DTS-kodade CD-skivor, kommer kraftigt ljud att gå ut från de analoga stereoutgångarna. För att undvika möjlig skada på audiosystemet, skall användaren utföra lämpliga försiktighetsåtgärder när CD-spelarens analoga stereoutgångar ansluts till ett förstärkarsystem. För att kunna njuta av uppspelning med DTS Digital Surround, måste ett extern 5.-kanalers DTS Digital Surround dekodersystem anslutas till CD-spelarens digitala utgång (S/PDIF, AES/ EBU eller TosLink).. Anslut alla kablar ordentligt. Om anslutningarna är glappa kan ljud förloras eller störningar uppkomma.. Vid i- och urkoppling av anslutningarna måste först strömkabeln tas bort från väggurtaget. I- och urkoppling av anslutningskablarna utan att strömkabeln har kopplats bort kan orsaka fel eller skada på enheten.

7 Anslutning till en receiver eller förstärkare 7 Att ansluta växlaren till en Kenwood receiver Koppla bort receivern från väggurtaget..anslut audio-kabeln från utgång A på CD-växlaren till receivern enligt illustrationen till vänster.om du ansluter CDväxlaren till en receiver som stödjer Dual-Zone/Dual-Source uppspelning (så som VR-4900/KRF-V999D vilken visas i illustrationen), ansluter du den utgående audio-kabeln för både utgång A och B till lämpliga anslutningar på receivern..anslut en optisk digital kabel (tillval) från växlaren till receivern enligt illustrationen till vänster. Om din receiver inte stödjer digital utgång, hoppar du över detta steg. Om du inte ansluter en digital kabel eller om din receiver inte stödjer digital utgång och DTS-avkodning, kan du inte spela upp DTS-kodade skivor med din växlare. 4.Anslut systemkontrollkabeln från växlaren till receiverns anslutning enligt illustrationen till vänster. Om din receiver har en väljarknapp för SL6/XS8, skall denna ställas i läget [SL6]. Om du ansluter mer än en Kenwood-enhet med systemkontrollkabel, se avsnittet Om jag har flera Kenwood-enheter? för mer information. 8 5.Anslut SL6 text-kabeln (kommunikationskabeln) från växlaren till receiverns anslutning enligt illustrationen till vänster. 6.Anslut växlarens strömkabel till ett väggurtag. 7.Anslut receiverns strömkabel till ett väggurtag. Att ansluta växlaren till en icke-kenwood receiver eller förförstärkare. Koppla bort receivern eller förförstärkaren från väggurtaget.. Anslut audio-kabeln/kablarna från utgången på CD-växlaren till receivern eller förförstärkaren enligt illustrationen till vänster.. Anslut en optisk digital kabel (tillval) från växlaren till receivern enligt illustrationen till vänster. Om din receiver inte stödjer digital utgång, hoppar du över detta steg. Om du inte ansluter en digital kabel eller om din receiver inte stödjer digital utgång och DTS-avkodning, kan du inte spela upp DTS-kodade skivor med din växlare. 4. Anslut växlarens strömkabel till ett väggurtag. 5. Anslut receiverns eller förförstärkarens strömkabel till ett väggurtag. Att ansluta den digitala utgången direkt till en digital inspelningsenhet (MD, DAT etc.) Om din receiver inte stödjer digital utgång och du i alla fall vill spela in skivor till ett digitalt format, kan du ansluta växlaren direkt till en digital inspelningsenhet, så som en MD- eller DAT-spelare.. Koppla bort den digitala inspelningsenheten från väggurtaget.. Anslut den digitala kabeln från växlaren till inspelningsenheten.. Anslut växlarens strömkabel till ett väggurtag. 4. Anslut inspelningsenhetens strömkabel till ett väggurtag. Felaktig funktion hos mikrodatorn Om enheten inte kan hanteras eller om en felaktig display visas även om alla anslutningar är korrekt gjorda skall mikrodatorn återställas enligt beskrivningen under Vid problem. q Kapitel Chapter Chapter Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

8 Anslutning av systemkontroll Anslutning till en receiver eller förstärkare Om jag har flera Kenwood-enheter? 8 Systemkontrollen låter dig: styra anslutna enheter med receiverns fjärrkontroll automatisk växling av receiverns ingångsväljare till den anslutna enhet med vilken du påbörjar uppspelning synkroniserar automatiskt inspelning av en CD- eller MD-skiva när du startar uppspelningen med de anslutna enheterna Kapitel SYSTEM CONTROL Receiver eller förstärkare Denna enhet Chapter SYSTEM CONTROL SYSTEM CONTROL Kassettdäck eller MD-spelare Denna enhet är enbart kompatibel med [SL6] läget. Systemkontrollens funktioner är inte tillgängliga om enheten är ansluten i [XS8] läget. Du kan ansluta systemkontrollkabeln till vilken som helst av enhetens systemkontrollanslutningar. Om din anslutna komponent har en väljarknapp, skall denna ställas i läge [SL6]. (Var noga med att strömkabeln är bortkopplad.) Chapter. Om din förstärkare eller receiver inte stödjer systemkontroll, skall du inte ansluta systemkontrollkablar till några enheter.. Vissa CD-spelare och kassettdäck stödjer inte SL6-läget. Inkludera inte dessa i en kedja med systemkontrollerade enheter i SL6-läge.. Anslut inte systemkontrollkablar till några andra komponenter än de specificerade av KENWOOD. Det kan orsaka felaktig funktion och skada på din utrustning. 4. Var noga med att systemkontrollkontakterna är helt införda i systemkontrollanslutningarna. Chapter 7 Chapter 6 Chapter 5 Chapter 4

9 TIMER PLAY OFF ON STANDBY POWER ON/STANDBY TIMER PLAY OFF ON STANDBY POWER ON/STANDBY PUSH OPEN ) PUSH OPEN ) DISPLAY RANDOM DISPLAY RANDOM CONFIRM REPEAT CONFIRM REPEAT CONTINUOUS PLAY DISPLAY ^ & $ CONTINUOUS SUB OUT CONFIRM PLAY MONITOR A B C BEST SELECTION. 4 H I J K L M N O P Q R S. / ' T U V W DISC SELECTOR. ( ) MODE X Y Z DELETE SPACE CHARAC. /CLEAR /CHECK /P.MODE CONTINUOUS PLAY DISPLAY CURSOR LEFT RIGHT RANDOM REMOTE CONTROL UNIT RC-P07 7 POWER DISPLAY REPEAT D E F G ^ & $ ENTER 6 CHARACTER 4 REMOTE CONTROL UNIT RC-KB Ställa in fjärrkontrollen och tangentbordet Anslutning till en receiver eller förstärkare Fjärrkontroll 9 Montera batterierna Ta bort locket. Sätt i batterierna. Stäng locket. Fjärrkontrollen fungerar inom följande verkningsområde: Fjärrsensor Fjärrkontroll Tangentbord Montera batterierna 0 0 Sätt i två AA (R6) batterier enligt polmarkeringen. 6 m (0 ft.) Fjärrkontrollens verkningsområde Om du använder fjärrkontrollen utanför detta område kommer den inte att fungera korrekt. Då du använder fjärrkontrollen skall du ge akt på följande: De batterier som levererades tillsammans med din nya CD-växlare är enbart ämnade för funktionskontroll och inställning. Deras livslängd kan därför vara kortare än för normala batterier. Du bör byta ut batterierna snarast efter att du bekräftat att fjärrkontrollen fungerar korrekt. När fjärrkontrollens verkningsområde blir mindre skall bägge batterierna bytas ut. Installera inte CD-växlaren där direkt solljus eller ljus från en högfrekvent fluorocerande lampa lyser in i sensorn för fjärrkontrollen. Detta kan minska fjärrkontrollens verkningsområde. När du skall trycka på flera av fjärrkontrollens tangenter i följd, skall du trycka ordentligt på varje tangent och lämna ett mellanrum på en sekund eller mer mellan varje tryckning. Ta bort locket. Sätt i batterierna. Stäng locket. Tangentbordet fungerar inom följande verkningsområde: Trådlöst tangentbord Fjärrsensor 0 0 m (0 ft.) Sätt i två AA (R6) batterier enligt polmarkeringen. Tangentbordets verkningsområde Om du använder tangentbordet utanför detta område kommer den inte att fungera korrekt. Då du använder tangentbordet skall du ge akt på följande: De batterier som levererades tillsammans med din nya CD-växlare är enbart ämnade för funktionskontroll och inställning. Deras livslängd kan därför vara kortare än för normala batterier. Du bör byta ut batterierna snarast efter att du bekräftat att tangentbordet fungerar korrekt. När tangentbordets verkningsområde blir mindre skall bägge batterierna bytas ut. Installera inte CD-växlaren där direkt solljus eller ljus från en högfrekvent fluorocerande lampa lyser in i sensorn för tangentbordet. Detta kan minska tangentbordets verkningsområde. När du skall trycka på flera av tangentbordets tangenter i följd, skall du trycka ordentligt på varje tangent och lämna ett mellanrum på en sekund eller mer mellan varje tryckning. Kapitel Chapter Chapter Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

10 Kapitel : Lär känna din nya CD-växlare Operation of remote control unit 0 Din nya CD-växlare innehåller följande sofistikerade egenskaper: Chapter Lättanvänd frontpanel, fjärrkontroll och trådlöst tangentbord Se Frontpanel! Se Fjärrkontroll # Se Tangentbord $ Frontpanelens display har ett flertal funktioner för visning av detaljerad information om den skiva som för närvarande spelas Se Frontpanelens Kapitel Din CD-växlare levereras med en standard fjärrkontroll och ett trådlöst tangentbord (för lättare inmatning av text). Du kan använda båda dessa enheter för att styra växlaren. För att göra det hela enklare, beskriver den här bruksanvisningen hur man utför de olika funktionerna (utom inmatning av text) med fjärrkontrollen. Chapter 7 Chapter 6 Chapter 5 Chapter 4 Chapter

11 Frontpanel Operation of remote control unit Uppspelningsindikering Textinformations-display (De displayer som visas i denna bruksanvisning är ungefärliga. De kan skilja sig från vad som verkligen visas på displayen.) STANDBY ON/STANDBY Pausindikering TIMER PLAY OFF STANDBY POWER ON ON/STANDBY DISPLAY POWER-tangent/Standby-indikering (För U.S.A. och Kanada) tangent/standby-indikering (För övriga länder) TIMER PLAY-tangent Display CD-spelare B 4 Skivlucka 5 RANDOM-tangent 6 OPERATION A-B tangent 7 Display CD-spelare A 8 -ratt Används för val av skiva. Används vid inmatning av tecken för val av önskat tecken. 9 CONFIRM-tangent Standby-läget DISPLAY # PUSH OPEN ) B DISPLAY A När enhetens standby-indikering är tänd, förses enhetens inre kretsar med en liten mängd ström för att underhålla minnet. Detta kallas enhetens standbyläge. När enheten står i standby-läget, kan den slås på med fjärrkontrollen. OPERATION RANDOM 0 REPEAT-tangent CONFIRM REPEAT CONTINUOUS PLAY DISPLAY ^ & $ $ % ^ &! Uppspelnings-/paustangent Fjärrsensor # Stopptangent (7) $ Fjärrsändare Data för skiv- och spårtitlar sänds till LCD-fjärrkontrollen (levereras tillsammans med en KENWOOD receiver eller extrautrustning) via detta fönster. % DISPLAY-tangent ^ CONTINUOUS PLAY-tangent & Hopptangenter (4, ) Används för att hoppa till början på ett annat spår. Används för val av önskat tecken vid registrering av titel.. Chapter Kapitel Chapter Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

12 Operation of remote control Frontpanel unit Chapter Kapitel Chapter Chapter 4 Frontpanelens display Din CD-växlares frontpanel har en display för var och en av dess två CD-spelare. Den här displayen visar information om den skiva eller det spår som för närvarande spelas. Då textinformationen kan vara längre än vad som kan visas på displayen, rullas denna om så erfordras. Grund-/tidsinformation Denna display visar grundinformation så som skiv- och spårnummer samt specifik tidsinformation (spelad och återstående tid för skivan/spåret).. Att ändra displayen:. Välj CD-spelare A eller B. *. Tryck på DISPLAY-tangenten på front panelen, fjärrkontrollen, eller tangentbordet tills informationen du vill se syns. Displayen visar följande: Spårtitel (om CD-skivan innehåller eller om du har matat in titeldata) CO DI NCERTONINSDCT Skiv-/spårnummer (standardvisning om det inte finns någon titelinformation) LO SC TRACK0 Skivtitel (om CD-skivan innehåller eller om du har matat in titeldata) VEELOVEILOVET 4 Spelad tid av aktuellt spår Skiva nr. Spår nr. Tid DE00NIN: 7 5 Återstående tid av aktuellt spår Skiva nr. Spår nr. Tid DE00NI-: 6 Spelad tid av aktuell skiva Skiva nr. Spår nr. Tid DE00-6: 5T 7 Återstående tid av aktuell skiva Skiva nr. Spår nr. Tid DE00- : 45T I stoppläget Med TRACK-, MUSIC TYPE- funktionen aktiverad, visas informationen i ordningsföljden, och sedan 4. Med PGM-funktionen aktiverad, visas informationen i ordningsföljden,, och sedan 4. Under uppspelning Med TRACK-funktionen aktiverad, visas informationen i ordningsföljden,,, 4, 5, 6 och sedan 7. Med PGM-, RANDOM-, MUSIC TYPE-, eller BEST SELECTIONfunktionen aktiverad, visas informationen i ordningsföljden,,, 4 och sedan 5. Chapter 5 Chapter 6 Komplett CD-Text information(enbart CD-spelare A) Om skivan innehåller CD-TEXT, visas textinformationen angiven nedan automatiskt under normal uppspelning (TRACK-funktionen). Att visa komplett textinformation:. Tryck på fjärrkontrollens eller tangentbordets MODE-tangent.. Använd fjärrkontrollens eller tangentbordets -tangenter (DOWN/UP) för att välja ALL INFORMATION.. Tryck på fjärrkontrollens eller tangentbordets -tangent. Skivans/spårets titel Skivans/spårets artist Skivans/spårets textförfattare 4 Skivans/spårets kompositör 5 Skivans/spårets arrangör 6 Skivans/spårets meddelande (så som meddelande från sponsor eller artist) 7 ID (så som skivbolag, utgivningsdatum etc.) 8 Musiktyp. För posterna till 6 visas först informationen för skivan och sedan för spåret. Om det saknas information för någon post, visas på displayen. Om skivan inte innehåller CD Text eller spårinformation, visas NO CD TEXT i sekunder. För att växla till nästa eller föregående informationspost, använder man fjärrkontrollens eller tangentbordets -tangenter (DOWN/UP). Chapter 7 För att hoppa över spår, använder man fjärrkontrollens eller tangentbordets hopptangenter (4, )(DOWN/UP). För att avsluta visningen av textinformationen, trycker man på fjärrkontrollens eller tangentbordets MODE-tangent. Med en skiva som innehåller CD-TEXT, kan skiv- och spårtitlarna visas utan någon begränsning av antalet tecken då ALL INFORMATION är aktiverat. Skivans och spårens titlar visas också utan någon begränsning av antalet tecken då en skiva som innehåller CD-TEXT spelas upp eller laddas.

13 Fjärrkontroll och tangentbord Alla funktioner kan styras från både fjärrkontrollen och det trådlösa tangentbordet. Fjärrkontroll Operation of remote control unit Tangenterna med samma namn som de på huvudenheten har också samma funktioner som de på huvudenheten. Tangenterna märkta med * finns bara på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen styr CD-spelare A oavsett om OPERATION A-B-indikeringen på huvudenheten lyser eller inte. 5 6 CONFIRM A B C BEST SELECTION. / T U V DISC SELECTOR ( ) MODE X Y Z DELETE /CLEAR REPEAT CURSOR LEFT RIGHT RANDOM REMOTE CONTROL UNIT RC-P07 7 POWER DISPLAY D E F G 4 H I J K L M N O 9 CONTINUOUS PLAY SUB OUT MONITOR P Q R S SPACE /CHECK CHARAC. P.MODE ' W ENTER 6 CHARACTER 4 Modell : RC-P07 (Enbart CD-spelare A) Infrarött system 4 POWER ( ) Tangenter för funktioner, display och bokstäver CONFIRM CONTINUOUS PLAY SUB OUT MONITOR * Används för avlyssning av CD-spelare B. BEST SELECTION * Används för registrering och uppspelning av bästa val. REPEAT RANDOM DISPLAY Tangenter för val av skiva samt inmatning av speciella tecken DISC SELECTOR * Används för att ange ett skivnummer. Tangenter för bokstäver/speciella tecken * Används för val av skivor samt för inmatning av tecken. 4Tangenter för grundfunktioner Stop (7) ENTER/uppspelning/paus (6) Sökning (, ), CURSOR (LEFT/RIGHT) * Används för sökning (snabbspelning) på en skiva. Används som markörtangenter vid inmatning av tecken. Hopp (4, ), CHARACTER (DOWN/UP) 5Tangenter för inmatning av siffror och bokstäver * Används för val av skiv- och spårnummer samt för inmatning av tecken. 6Tangenter för programmering samt bekräftande av data MODE * Används för att växla funktion. DELETE/CLEAR * Används för att radera inmatning. Används för att radera tecken vid inmatning av tecken. SPACE/CHECK * Används för att bekräfta inmatning. Används för att ange ett blanksteg vid inmatning av tecken. CHARAC./P. MODE * Används för växling av uppspelningsfunktion. Används vid inmatning av tecken för att växla mellan versaler, gemena, siffror och speciella tecken. * Används för att bekräfta funktionsinställningar. Vid inmatning av tecken bekräftas ett tecken och markören flyttas till nästa position. (DOWN/UP) Chapter Kapitel Chapter Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

14 Operation Fjärrkontroll of remote och tangentbord control unit 4 Tangentbord Tangenterna med samma namn som de på huvudenheten har också samma funktioner som de på huvudenheten. Tangenterna märkta med * finns bara på tangentbordet. Tangenterna märkta med saknar funktion tillsammans med den här enheten. Chapter Du kan använda tangentbordet för att styra båda CD-spelarna. För att styra CD-spelare A, tryck på tangenterna som vanligt. För att styra CD-spelare B, håll ner ROOM B-tangenten och tryck på de tangenter du behöver. 7 REMOTE CONTROL UNIT RC-KB 4 Kapitel 5 6 POWER CONFIRM BEST SEL. DISC SEL.! # REPEAT RANDOM DISPLAY $ 4 % 5 TITLE INPUT ^ 6 Z X C V B N M < >. USER FILE NAME Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L : ; & 7 ( ) , - + =? /,,,, SHIFT DELETE P.MODE CHECK CLEAR ENTER MODE 6 Justera tangentbordets höjd efter behov. Chapter 8 ROOM B CONT PLAY SUB OUT MONIT. SPACE CURSOR L CURSOR R CHARAC. SRCH DOWN CHARAC. SRCH UP DISC SKIP DOWN DISC SKIP UP ROOM B 8 4 Modell : RC-KB Infrarött system Tangenter inom kan användas med ROOM B. Chapter 7 Chapter 6 Chapter 5 Chapter 4 Inmatningstangenter för siffror och bokstäver * Används för val av skiv- och spårnummer samt för inmatning av tecken. 0~9 * Tangenter relaterade till uppspelningsfunktioner och display CONFIRM CONT PLAY SUB OUT MONIT. * Används för avlyssning av CD-spelare B. BEST SEL. * Används för registrering och uppspelning av bästa val. REPEAT RANDOM DISPLAY Tangenter för val av skiva +0 * +00 * DISC SEL. * Används för val av skiva. (DOWN/UP) 4 Tangenter för grundfunktioner och inmatning av tecken Stopp (7) Uppspelning/paus (6) Hopp (4, ) Sökning (, ) * Används för sökning (snabbspelning) på en skiva. CHARAC. SRCH UP/DOWN * Används för val av tecken vid inmatning av tecken. CURSOR (L/R) * Används som markörtangenter vid inmatning av tecken. 5POWER ( ) 6Tangenter relaterade till programmering och filregistrering MODE * Används för att växla funktion. * Används för att bekräfta funktionsinställningar. Vid inmatning av tecken bekräftas ett tecken och markören flyttas till nästa position. ENTER * Används för att bekräfta en titel. SHIFT * (Denna tangent finns enbart på tangentbordet.) Används vid inmatning av tecken för att växla mellan versaler, gemena, siffror och speciella tecken. P.MODE * Används för växling av uppspelningsfunktion. CHECK * Används för att bekräfta inmatning. SPACE * Används för att ange ett blanksteg vid inmatning av tecken. DELETE * Används för att radera tecken vid inmatning av tecken. CLEAR * Används för att radera inmatning. 7Snabbvalstangent till TITLE INPUT-funktionen. (Denna tangent finns enbart på tangentbordet.) TITLE INPUT * 8ROOM B * (Denna tangent finns enbart på tangentbordet.) Används för att styra CD-spelare B.

15 Operation of remote control unit 5 Chapter Kapitel Chapter Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

16 Kapitel : Ladda och spela upp skivor Förberedelser 6 Din nya CD-växlare har en karusell som kan lagra upp till 00 skivor, vilka du kan spela upp med följande funktioner: Chapter Chapter Kapitel Normal uppspelning, då skivorna spelas upp i den ordningsföljd de är placerade i karusellen Normal uppspelning (TRACK-funktionen), då CD-växlaren fungerar precis som en vanlig CD-spelare och spelar upp skivorna i tur och orning för att till sist stoppas. Se Normal uppspelning (TRACK-funktionen) ( Repeterad uppspelning, då spåren eller skivorna spelas upp om och om igen Med repetitionsfunktionen spelar CD-växlaren upp en viss skiva eller ett visst antal spår om och om igen. Se Repeterad uppspelning (REPEAT-funktionen) Slumpvis uppspelning, då spåren på de laddade CD-skivorna spelas upp i slumpvis ordningsföljd Med slumpvis uppspelning spelar CD-växlaren upp alla spår på alla laddade skivor i slumpvis ordningsföljd och utan att repetera något spår. Se Uppspelning i slumpvis ordningsföljd (RANDOM-funktionen) Programmerad uppspelning Se Programmera spår i önskad ordningsföljd (PGM-funktionen) Kontinuerlig uppspelning, som låter din CD-växlare fungera som din egen jukebox, ger dig kontinuerlig musik en skiva spelas på en CD-spelare och nästa skiva står i kö på den andra. Den kontinuerliga funktionen, där CD-växlaren använder båda CD-spelarna för att ge dig kontinuerlig musik under det att en skiva spelas på en CD-spelare, står nästaskiva i kö på den andra. Se Kontinuerlig uppspelning Timer-styrd uppspelning, då en audio-timer (extrautrustning) används för att automatiskt spela upp alla eller enbart önskade CD-skivor Se Timer-funktioner Intern process som känner av och lagrar skivdata såsom DTS registrering Se Registrering av DTS skivor Chapter 4 Din CD-växlare levereras med en standard fjärrkontroll och ett trådlöst tangentbord (för lättare inmatning av text). Du kan använda båda dessa enheter för att styra växlaren. För att göra det hela enklare, beskriver den här bruksanvisningen hur man utför de olika funktionerna (utom inmatning av text) med fjärrkontrollen. Tangentbordet låter dig styra båda CD-spelarna. För att styra CD-spelare A, tryck på tangenterna som vanligt. För att styra CD-spelare B, håll ner ROOM B-tangenten och tryck på önskad tangent. Chapter 7 Chapter 6 Chapter 5

17 Förberedelser Förberedelser Upp till 00 CD-skivor kan laddas i karusellen. Växling av skiva är möjlig även under uppspelning. För aldrig in din hand eller något annat objekt i enheten. 7 Ladda skivor i karusellen 4 Slå PÅ strömmen. Tryck på POWER-tangenten ( ) Öppna luckan framåt. Ladda skivorna. Tryck på PUSH OPEN överst till höger på luckan. Vrid på -ratten för att föra fram den slits där skivan skall placeras. Karusell För in skivan vertikalt. Skivslits Sätt i en CD-skiva per slits hela vägen runt. Upprepa steg och för att sätta i fler skivor. Stäng luckan. STANDBY POWER ON/STANDBY Huvudenhet För in CD-skivan med etikettsidan åt höger sett från dig. Placera inte någonting på den öppna luckan. DISPLAY-A (eller DISPLAY-B) DISC00 E : Slitsnumret visas när -ratten vrids. DISPLAY-B (eller DISPLAY-A) CO CO OP För in skivorna med etiketten på höger sida. Uppspelning kan ej utföras om skivan sätts i åt fel håll. För inte in mer än en skiva i varje slits. När en skiva som inte har CD-TEXT förs in, förenklas sökningen av den skivan om man registrerar ett titelnamn när den har förts in. Registrering av titel º Om ett titelnamn har registrerats och luckan är stängd, kommer läsfunktionen att utföras automatiskt. DISPLAY-A : Displayen blinkar. ENOUSECT DISCCDETECTIONN Chapter Chapter Kapitel Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

18 Förberedelser 8 Chapter Byta ut en skiva Skivorna kan bytas ut på samma sätt som Ladda skivor i karusellen. I stoppläget kan alla skivor bytas ut. Om luckan är öppen när DISC DETECTION visas, är det inte möjligt att byta ut den skiva som har spelats. Vänta tills indikeringen DISC DETECTION släcks innan luckan öppnas. När skivans information har lästs in vid registreringen av information som titelnamn, musiktyp etc, kan informationen återkallas även om skivans plats i karusellen har ändrats. Chapter Välja CD-spelare A eller B Ljudet som spelas upp på CD-spelare A går ut via OUTPUT-A och det som spelas upp på CD-spelare B går ut via OUTPUT-B. Detta gör det möjligt att lyssna på olika musik i olika rum. Kapitel B A OPERATION Huvudenhet Varje tryck på tangenten växlar mellan CD-spelare A och B samt tänder respektive indikering. Välj först den CD-spelare du vill styra. OPERATION A-B-tangenten är fast inställd på A under koninuerlig uppspelning. Det är inte möjligt att växla CD-spelare under tiden. Om en registrerad DTS-skiva är vald när CD-spelare B är vald, visas DTS DISC! blinkande och DTS-skivval är ej möjligt. Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Om ALL DATA READ-funktionen (Enbart CD-spelare A) Alla skivors information kommer att läsas. Det är lämpligt att utföra denna funktion före uppspelning efter att skivor har bytts ut. Stäng luckan innan funktionen utförs. Tryck på MODE-tangenten. MODE Välj ALL DATA READ. Bekräfta. För att kunna visa titeln på en LCD-fjärrkontroll (som levereras med en KENWOOD receiver alternativt extrautrustning), skall först ALL DATA READ-funktionen utföras och LCD-fjärrkontrollen skall hanteras med enhetens lucka lämnad stängd. För mer information om hantering av LCD-fjärrkontrollen, se receiverns eller LCD-fjärrkontrollens bruksanvisning. Varje tryck växlar funktionen enligt följande: MUSIC TYPE DISC SEARCH TITLE INPUT 4 ALL DATA READ 5 ALL INFORMATION 6 DTS DISPLAY-A ALL DATA READ Sökning pågår eller information läses. DD När skivan har CD-TEXT. Displayen blinkar. ISCCREADING D00 : : CDATEXT Upprepa proceduren ovan så att all information på skivan läses in i CDspelaren. Om skivan inte har CD-TEXT, visas D00:NO CD TEXT i cirka sekunder. Denna procedur är ej tillgänglig under kontinuerlig uppspelning. Chapter 7. Ta ur alla CD-skivor ur karusellen innan enheten flyttasl.. Om PLEASE WAIT blinkar när luckan är öppen, skall man inte försöka byta ut skivan. Att avsluta ALL DATA READ-funktionen Tryck på 7 tangenten.

19 Normal uppspelning (TRACK-funktionen) Normal uppspelning (TRACK-funktionen) Förberedelse Välj CD-spelare A eller B. * Fjärrkontrollen kan inte manövrera CD-spelare B. Den måste styras från tangentbordet. Var säker på att ROOM B hålls ner vid manövrering av CD-spelare B. 9 Spela spåren i tur och ordning från spår Använd följande procedur för att spela en CD-skiva i ursprunglig ordningsföljd från spår. Välj skiva. Föregående skiva Starta uppspelningen. Nästa skiva Gå till steg inom 8 sekunder. ENTER Att göra en paus i uppspelningen 6 ENTER 6 Varje tryck växlar mellan paus och uppspelning. Om SUB OUT MONITOR SUB OUT MONITOR C Varje tryckning på en tangent ökar (eller minskar) skivnumret. Håller man nere tangenten ändras skivnumret kontinuerligt. Om skivan har CD-TEXT eller om en skivtitel har registrerats, visas skivans titel rullande. Skivan kan väljas med dess titel. Registrering av titel º Display när skiva nummer är vald D : Om skivan har CD-TEXT eller om spårtitlarna har registrerats, visas spårets titel på displayen. Om den valda skivan spelas på den andra CD-spelaren, blinkar DISCXXX BUSY! och skivan kommer inte att spelas. För kontinuerlig uppspelning Tryck på CONTINUOUS PLAY-tangenten. Att stoppa uppspelningen DISPLAY-A 7 Tryck på SUB OUT MONITOR-tangenten för att få ljudet uppspelat på CD-spelare B via OUTPUT-A. Varje tryck växlar denna funktion på och av. SUBOOUTNMONITOR Denna funktion är ej tillgänglig vid kontinuerlig uppspelning. Chapter Chapter Kapitel Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

20 Normal uppspelning (TRACK-funktionen) 0 Direkt skivval Tryck på DISC SELECTOR-tangenten. DISC SELECTOR X Tryck på siffertangenterna i följande ordning... Skiva Nr. 6 : 6, Skiva Nr. 00 :, 0, 0 Chapter 4 Kapitel Chapter Chapter Inom 8 sekunder! Mata in skivnumret. Inom 8 sekunder! 4 H I J K Starta uppspelningen. 5 L M N O P Q R S ENTER 6 Vad är normal uppspelning (TRACK-funktionen)? Uppspelning görs från det första spåret. Den normala uppspelningsfunktionen kallas TRACK-funktionen. Tryck på CONFIRM-tangenten för att bekräfta aktuell funktion. CONFIRM A Om den valda skivan spelas på den andra CD-spelaren, blinkar DISCXXX BUSY! och skivan kommer inte att spelas. Hur man matar in numeriska värden Inmatningsmetoden för denna produkt är av två olika typer. Man kan antingen använda den traditionella KENWOOD +0-metoden eller en direkt numerisk inmatning. Speciell inmatningsmetod för 00-skivors CD-växlare Att mata in 4 : 4, Att mata in 5 :,, 5 Att mata in 00 :, 0, 0 Samma inmatningsmetod som för andra KENWOODprodukter Att mata in 4 : +0, +0, +0, +0, Att mata in5 : +00, +0, 5 Att mata in 00 : +00, +00 Att aktivera TRACK-funktionen: När PGM-funktionen är aktiverad: Tryck på MODE-tangenten. CHARAC. /P.MODE Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 TRACK-funktionen TRACK0D 0: T0 PGM-funktionen PGM00D : T0 BEST SELECTION-funktionen BEST0D 04: T0 MUSIC TYPE-funktionen M. TYPEDRhythm RANDOM-funktionen ONE0DISCRANDOM REPEAT-funktionen PGREPEAT ON: T0 När BEST SELECTION-funktionen är aktiverad: Tryck på 7 tangenten under uppspelning. När MUSIC TYPE-funktionen är aktiverad: Tryck på MODE-tangenten. MODE När RANDOM-funktionen är aktiverad: Välj RANDOM OFF. 7 RANDOM F När REPEAT-funktionen är aktiverad: Välj REPEAT OFF. REPEAT E

21 Normal uppspelning (TRACK-funktionen) Förberedelse Välj CD-spelare A eller B. * Fjärrkontrollen kan inte manövrera CD-spelare B. Den måste styras från tangentbordet. Var säker på att ROOM B hålls ner vid manövrering av CD-spelare B. Uppspelning av önskat spår Välj skiva. Välj skivnummer. Föregående skiva Inom 8 sekunder! Bekräfta. Välj spårnummer. Mata in spårnumret. Inom 8 sekunder! Bekräfta. Hoppa över spår Att hoppa bakåt Nästa skiva Gå till steg inom 8 sekunder. 4 H I J K 5 L M N O 9 P Q R S CHARACTER Att hoppa framåt Om tangenten 4 trycks en gång under uppspelning, påbörjas uppspelningen på nytt från början av det aktuella spåret. Display när skiva nummer är vald D : Skivnumret kan väljas direkt med DISC SELECTOR- och siffertangenterna i stället för -tangenterna (DOWN/UP). Om skivan har CD-TEXT eller om en skivtitel har registrerats, visas skivans titel rullande. Skivor kan väljas med deras titel. Registrering av titel º Upprepa steg vid behov för att ändra skivnumret. Tryck på siffertangenterna i följande ordning... Spår nr.8 : 8 Spår nr.4 :, 4 Spår nr.0 :, 0 Display när spår nummer 8 är valt D 08 : Om skivan har CD-TEXT eller om spårtitlarna har registrerats, visas spårets titel. Spår kan väljas med spårnamnet. Registrering av titel º Uppspelningen startas. Om den valda skivan spelas på den andra CD-spelaren, blinkar DISCXXX BUSY! och skivan kommer inte att spelas. Upprepa steg vid behov för att ändra spårnumret. Sökning Sökning bakåt CURSOR LEFT RIGHT Sökning framåt Uppspelningen startas från den position där tangenten släpps. Chapter Chapter Kapitel Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

22 Repeterad uppspelning (REPEAT-funktionen) Programmera spår i önskad ordningsföljd (PGM-funktionen)(Enbart CD-spelare A) Förberedelse Välj CD-spelare A eller B. * Fjärrkontrollen kan inte manövrera CD-spelare B. Den måste styras från tangentbordet. Var säker på att ROOM B hålls ner vid manövrering av CD-spelare B. Chapter Kapitel Chapter Chapter 4 Att enbart repetera önskade spår (Enbart CD-spelare A) Programmera önskade spår genom att utföra steg till i Programmera spår i önskad ordningsföljd. Aktivera REPEAT. REPEAT E Starta uppspelningen. ENTER 6 Att repetera en vald skiva Upp till spår kan programmeras genom upprepning av steg. PG REPEATONDT0 Aktuell status visas när tangenten trycks en gång. Om den trycks när statusen visas, kan repetitionsfunktionen växlas mellan PÅ och AV (eller tvärt om). Alla programmerade spår kommer att repeteras. Om ett spår som ska spelas ligger på skivan som spelas i CD-spelare B,kommer det spåret att hoppas över. Om bara ett spår programmerats, kommer bara det spåret att repeteras. Att avsluta repeterad uppspelning Tryck två gånger på REPEAT-tangenten. (REPEAT ON OFF) Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Kontrollera att CD-spelarens TRACK-funktion för normal uppspelning är aktiverad. ) Välj skivnummer. Föregående skiva Inom 8 sekunder! Starta uppspelningen. 4Aktivera REPEAT. ENTER 6 REPEAT E Nästa skiva För slumpvis repetition För repetition av musiktyp eller användarfil fi För repetition av bästa val Skivnumret kan väljas direkt med DISC SELECTOR- och siffertangenterna i stället för -tangenterna (DOWN/UP). Om den valda skivan spelas på den andra CD-spelaren, blinkar DISCXXX BUSY! och skivan kommer inte att spelas. PG REPEATONDT0 Aktuell status visas när tangenten trycks en gång. Om den trycks när statusen visas, kan repetitionsfunktionen växlas mellan PÅ och AV (eller tvärt om). Denna procedur är ej tillgänglig under kontinuerligt uppspelning. Att avsluta repeterad uppspelning Tryck två gånger på REPEAT-tangenten. (REPEAT ON OFF)

23 Uppspelning i slumpvis ordningsföljd (RANDOM-funktionen) Programmera spår i önskad ordningsföljd (PGM-funktionen)(Enbart CD-spelare A) Använd följande procedur för att aktivera den slumpvisa uppspelningen vilken efter varje spelat spår slumpvist väljer ett nytt. Denna egenskap gör att du kan spela CD-skivor länge utan att tröttna på dem. Förberedelse Välj CD-spelare a eller B. * Kontrollera att CD-spelarens TRACK-funktion för normal uppspelning är aktiverad. ) Välj skivor. Att välja en skiva Välj skivnumret. Föregående skiva Inom 8 sekunder! Starta uppspelningen. ENTER 6 Välj ONE DISC RANDOM. RANDOM F Att välja alla skivor Välj ALL DISC RANDOM. RANDOM F Att välja ett annat spår CHARACTER 4 Nästa skiva Ett tryck på 4 tangenten gör att uppspelningen av det aktuella spåret påbörjas på nytt från början. För slumpvis uppspelning av musiktyp eller användarfil fi Fjärrkontrollen kan inte manövrera CD-spelare B. Den måste styras från tangentbordet. Var säker på att ROOM B hålls ner vid manövrering av CD-spelare B. Skivnumret kan väljas direkt med DISC SELECTOR- och siffertangenterna i stället för -tangenterna (DOWN/UP). Om den valda skivan spelas på den andra CD-spelaren, blinkar DISCXXX BUSY! och skivan kommer inte att spelas. ONE DISC RANDOM kan inte väljas under kontinuerlig uppspelning. Varje tryck växlar funktionen enligt följande: ONE DISC RANDOM ALL DISC RANDOM F RANDOM OFF < < < > < E0 > < > > > Detta nummer ändras. Varje gång ett spår tar slut, upprepas samma funktion som ovan och nästa spår väljs och spelas upp. Den slumpvisa uppspelningen avslutas efter att alla spår spelats upp en gång. Om ett spår som ska spelas ligger på skivan som spelas i den andra CDspelaren, kommer det spåret att hoppas över.(detta spår kommer inte att väljas senare såvida inte REPEAT-läget är aktiverat.) För repeterad uppspelning Tryck på REPEAT-tangenten för att välja REPEAT ON. För kontinuerlig uppspelning (enbart ALL DISC RANDOM) Tryck på CONTINUOUS PLAY-tangenten. Att avsluta slumpvis uppspelning 7 eller RANDOM Välj RANDOM OFF. RANDOM F Tryck på 7 tangenten för att stoppa uppspelningen. Normal uppspelning utförs när RANDOM OFF har valts. Chapter Chapter Kapitel Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

24 Programmera spår i önskad ordningsföljd Programmera spår i önskad (PGM-funktionen) ordningsföljd (PGM-funktionen)(Enbart (Enbart CD-spelare A) A) 4 Använd följande procedur för att välja önskade spår (upp till spår) från upp olika skivor och programmera dem i önskad ordningsföljd. Förberedelse Ställ CD-spelare A i stoppläget. Chapter Chapter Tryck så att PGM-indikeringen tänds. CHARAC. /P.MODE DISPLAY-A PGMSELECTDISC Kapitel Välj skiva. Välj skivnummer. Föregående skiva Nästa skiva PGM0ED00DISC Inom 8 sekunder! Chapter 7 Chapter 6 Chapter 5 Chapter 4 4 Bekräfta. Välj spårnummer. Mata in spårnumret. Inom 8 sekunder! Bekräfta. Gå till steg inom 8 sekunder. 4 H I J K 5 L M N O P Q R S Starta uppspelningen. ENTER 6 Skivnumret kan väljas direkt med DISC SELECTOR- och siffertangenterna i stället för -tangenterna (DOWN/UP). Om skivan har CD-TEXT eller om en skivtitel har registrerats, visas skivans titel rullande. Skivor kan väljas när med deras titel. Registrering av titel º Om du gör ett misstag, trycker du på CLEAR-tangenten och anger på nytt skivnumret från början. Tryck på siffertangenterna i följande ordning... Spår nr.8 : 8 Spår nr.4 :, 4 Spår nr.0 :, 0 PGM0ED00T--C För att programmera hela skivan, trycker man på -tangenten utan att ange något spårnummer. ALL kommer att visas. Om skivan har CD-TEXT eller om en skivtitel har registrerats, visas skivans titel. Skivor kan väljas med deras titel. Registrering av titel º Programmera övriga spår i önskad ordningsföljd genom att upprepa steg och. Upp till spår kan programmeras. FULL visas när inga fler spår kan programmeras. Om du gör ett misstag, trycker du på CLEAR-tangenten och börja om från steg. Spåren kommer att spelas upp i den ordning som de programmerades. Om ett spår som skall spelas ligger på skivan som spelas i CD-spelare B, kommer det spåret att hoppas över. Om tangenterna 4 eller trycks in under uppspelningen, hoppas spåret över i den riktning som motsvarar tangenten. För kontinuerlig uppspelning Tryck på CONTINUOUS PLAY-tangenten.

25 Programmera spår i önskad ordningsföljd (PGM-funktionen)(Enbart CD-spelare A) 5 Att kontrollera programmerade spår SPACE /CHECK Att lägga till ett spår till programmet Ställ CD-spelare A i stoppläget. Utför steg och i Programmera spår i önskad ordningsföljd. Att ändra ett spår i programmet Ställ CD-spelare A i stoppläget. Tryck på CHECK-tangenten. SPACE /CHECK Utför steg och i Programmera spår i önskad ordningsföljd. Att radera spår från programmet För att radera spår från slutet DELETE /CLEAR Varje gång tangenten trycks, raderas det sista spåret i programmet. De spår som programmerats tidigare än det som spelas kan inte raderas. DISPLAY-A PGM0ED00DT0 Varje gång tangeten trycks, visas program- och skivnumren. Displayen återgår till ursprungligt utseende efter ett par sekunder. När ett spårnummer matas in, läggs det till i slutet av det existerande programmet. Tryck upprepade gånger på CHECK-tangenten tills det spårnummer som skall ändras visas. DISPLAY-A PGM0ED00DT0 Exempel Tryck på den när indikeringen PGM0 blinkar. Det spår som spelas kan inte ändras. För att radera alla spår CHARAC. /P.MODE Om P.MODE-tangenten trycks under uppspelning, startas uppspelningen av spåren i ordinarie ordingsföljd med början på det spår som spelas. Chapter Chapter Kapitel Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

26 Kontinuerlig uppspelning 6 Med denna funktion kan man minimera den tid det tar att byta skiva, så att olika skivor kan spelas i stort sett kontinuerligt. Samma signal går ut från både OUTPUT-A och OUTPUT-B. Förberedelser Stäng luckan. & Ställ CD-spelare B i stoppläget. Chapter 7 Chapter Chapter Chapter Aktivera den kontinuerliga uppspelningen. CONTINUOUS PLAY B DISPLAY-B CONTINUOUSUPLAY OPERATION A-B-tangenten skall vara inställd på A under kontinuerlig uppspelning. När luckan öppnas, avslutas den kontinuerliga uppspelingen. Det är inte möjligt att välja en DTS-skiva under kontinuerlig uppspelning. Att avsluta den kontinuerliga uppspelningen Tryck på CONTINUOUS PLAY-tangenten. Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 För kontinuerlig uppspelning vid normal uppspelning ( För kontinuerlig uppspelning med PGM-funktionen För kontinuerlig uppspelning med ALL DISC RANDOMfunktionen För kontinuerlig uppspelning med MUSIC TYPEfunktionen fi För kontinuerlig uppspelning med BEST SELECTIONfunktionen

27 Timer-funktioner (Enbart CD-spelare B) Då denna enhet innehåller en standby-funktion för timer, kan uppspelningen startas vid önskad tidpunkt om en i handeln tillgänglig audio-timer kombineras med denna enhet. Audio-timer :00 Till väggurtag 7 Förstärkare eller receiver Förberedelser Välj CD-spelare A. * Anslut systemkomponenterna så att deras ström kan slås på av timern. Läs timerns bruksanvisning noga. 4 5 Slå PÅ systemkomponeternas ström. Välj den skiva som skall spelas. Välj skivnumret. Föregående skiva Inom 8 sekunder! Spela skivan. Ställ in volymen. TIMER PLAY OFF ENTER 6 ON Nästa skiva Justera volymen på förstärkaren eller recivern. Stoppa uppspelningen. Ställ in timern på önskad starttid. Ställ in TIMER PLAY-knappen på ON (på). Huvudenhet Denna enhet Skivnumret kan väljas direkt med DISC SELECTOR- och siffertangenterna i stället för -tangenterna (DOWN/UP). Om den valda skivan spelas på CD-spelare B, visas "DISCXXX BUSY!" blinkande. I så fall stoppar man CD-spelare B och väljer på nytt samma skiva, eller så väljer man en annan skiva. Läs timerns bruksanvisning noga. Audio-kabel När den inställda tiden är inne, startas uppspelningen automatiskt. Uppspelningsfunktionen kommer att vara TRACK-funktionen. Chapter Chapter Kapitel Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

DPF-J6030 CD-4700M CD-4260M CD-425M

DPF-J6030 CD-4700M CD-4260M CD-425M MULTIPEL CD-SPELARE DPF-J00 CD-4700M CD-40M CD-45M BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION Denna enhet är enbart utformad för användning i hemmet. Om den används på annan plats, så som i en affär (för kommerciellt

Läs mer

DPF-1010 DPF-2010 DPF-3010

DPF-1010 DPF-2010 DPF-3010 CD-SPELARE DPF-00 DPF-200 DPF-300 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO B60-3730-08 00 SW 2 Introduktion Före anslutning av ström Enheterna är utformade för funktion enligt följande.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

DPC-X707 DPC-X802 BÄRBAR CD-SPELARE BRUKSANVISNING

DPC-X707 DPC-X802 BÄRBAR CD-SPELARE BRUKSANVISNING DP-X707 DP-X802 BÄRBAR D-SPELARE BRUKSANVISNING Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör läggs åt sidan så att de inte försvinner. Undersök apparaten så att den ej har

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

DM-VH7 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION MINIDISC-SPELARE

DM-VH7 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION MINIDISC-SPELARE MINIDISC-SPELARE DM-VH7 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION Före installationen skall du vara noga med att läsa Installation i denna bruksanvisning för att säkerställa korrekt installation. 0 B60-4261-00

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DPC-397 DPC-797 DPC-997

DPC-397 DPC-797 DPC-997 DPC-397 DPC-797 DPC-997 BÄRBAR CD-SPELARE BRUKSANVISNING Obs : Denna bruksanvisning är gemensam för de 3 modellerna angivna ovan. Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

BRUKSANVISNING DPC-193 DPC-392/DPC-393/DPC-395 DPC-792/DPC-793/DPC-795 BÄRBAR CD-SPELARE

BRUKSANVISNING DPC-193 DPC-392/DPC-393/DPC-395 DPC-792/DPC-793/DPC-795 BÄRBAR CD-SPELARE DPC93 DPC392/DPC393/DPC395 DPC792/DPC793/DPC795 BÄRBAR CDSPELARE BRUKSANVISNING Obs : Denna bruksanvisning är gemensam för de 7 modellerna angivna ovan. Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811 MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-5 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 0 SW 98 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

hur du KRF-V7773D VR-4090/4080 ansluter och ställer in din Anslutnings- och inställningsguide

hur du KRF-V7773D VR-4090/4080 ansluter och ställer in din Anslutnings- och inställningsguide hur du ansluter och ställer in din KRF-V7773D VR-4090/4080 Anslutnings- och inställningsguide Denna bruksanvisning används för olika modeller enligt ovan. Tillgänglighet och funktioner kan variera beroende

Läs mer

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS AX5303/00C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

hur du KRF-V7773D hanterar och njuter av din Användarguide B60-4645-00 SW

hur du KRF-V7773D hanterar och njuter av din Användarguide B60-4645-00 SW hur du hanterar och njuter av din KRF-V7773D Användarguide B60-4645-00 SW Denna bruksanvisning används för att beskriva flera modeller enligt ovan. (KRF- V7773D/VR-4090/VR-4080). Modellers tillgänglighet

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution Innehållsförtäckning 3 Introduktion 4 Anslutningar 5 Kontroller och funktioner 6 Fjärrkontrollen 7 Handhavande 7 Felsökning

Läs mer

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion SVENSKA Innehåll Om dessa instruktioner VARNING VARNING... 2 FÖRSIKTIGT... 2 ATT OBSERVERA... 3 Installation Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.)... 12 Upprepad uppspelning... 13 Visa texten... 14 Information

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

D-R350 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION

D-R350 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION -SPELARE D-R350 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION Bruksanvisningen för denna modell täcker även systemen i modellserien KENWOOD System SERIES. Eftersom modellernas egenskaper varierar beroende på systemkombinationen

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

MINIDISC-SPELARE DM-SG7 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION B60-4366-00

MINIDISC-SPELARE DM-SG7 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION B60-4366-00 MINIDISC-SPEARE DM-SG7 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION B60-4366-00 SW 2 Före anslutning av ström Varning: äs denna del noga Före för anslutning en säker hantering. av ström Enheterna är utformade för

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för att du köpt en MINIX NEO G4. Följ denna guide för att ställa in enheten. MINIX NEO G4 är en revolutionerande

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz 59113W5 ARC #10123 ~230V 50Hz / / In Inledning/ accessoarer/ huvudfunktioner.... Förhandsvisning/installering...... Säkerhetsråd/fjärrkontroll... ipod/iphone/ipad hantering......... Funktioner fjärrkontroll.....

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JOBO PDJL007. Du hittar svar på alla dina frågor i JOBO PDJL007 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer