Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling"

Transkript

1 Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling

2 Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus Ett material lämpligt till att anlägga vägar, parkeringsplatser och liknande tillämpningar under asfalterade ytor april 27, 2015 / bild 2

3 Agenda FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BAKGRUND ANALYS SLUTSATSER april 27, 2015 / bild 3

4 Försiktighetsåtgärder Materialet Utsortering av metaller och organiskt material. Sex månaders lagring för att erhålla ett stabiliserat material Kvalitetskontroll april 27, 2015 / bild 4

5 Agenda FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BAKGRUND ANALYS SLUTSATSER april 27, 2015 / bild 6

6 Projektets tillkomst Begäran från myndighet om en oberoende utvärdering Finansiering från Avfall Sverige och Sysav Utveckling Experter anlitade Jan Hartlén, JH Geoconsulting Ole Hjelmar, DHI Resultat: Rapport 2015:02 Utvärdering av miljöpåverkan vid användning av slaggrus baserat på utförda projekt publicerad av Avfall Sverige april 27, 2015 / bild 7

7 Mål och Syfte Bakgrund: Ont om långtidsuppföljning Tillgång till data och erfarenheter från flera platser inom Sysavs verksamhets-område. Mål Analysera och utvärdera långsiktig miljöpåverkan orsakat av slaggrus Syfte Kunskap för tillsynsmyndigheter och anläggningsbranschen om vilken miljöpåverkan slaggrus kan medföra. Begränsning Miljöpåverkan av miljöstörande ämnen till grundvattnet. april 27, 2015 / bild 8

8 Datamängd 5 platser som har 4-6 observationsrör per plats provtas 2 ggr/år i sedan parametrar mätta varav 9 parametrar utvärderades (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As, Cl, SO4) 8690 analysvärden varav 3555 medtagna i denna rapport april 27, 2015 / bild 10

9 Agenda FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BAKGRUND ANALYS SLUTSATSER april 27, 2015 / bild 11

10 Datasammanställning Ämnena sprider mellan olika parametrar mellan olika rör i tiden april 27, 2015 / bild 12

11 Medelvärdesberäkningar och Datavärdering Tillstånd, spårämnen i vatten (µg/l) enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag,rapport 4913, Naturvårdsverket 1999 Sunnanå 0-nivå, Antal Cd 0,03 0,05 0,06 Cr 0,20 0,42 0,31 Cu 1,4 4,5 2,4 Ni 2,9 8,1 6,6 Pb 0,05 0,12 0,08 Zn 3,1 20 6,6 As 1,2 1,0 1,4 Cl SO Sunnanå 0-nivå Antal Cd Låg Låg Låg Cr M Låg Låg Låg Cu Låg Må Hög Låg Ni Låg Låg Låg Pb M Låg M Låg M Låg Zn M Låg Låg Låg As Låg Låg Låg april 27, 2015 / bild 13

12 Framtida påverkan Beror främst på asfaltens täthet Om täckningen (asfaltlagret) spricker så är det i första hand salter som skulle ge påverkan Metaller förväntas inte ge någon betydande påverkan Utläggning Mängd Tjocklek Ålder L/S 2014 (l/kg) Infiltration Infiltration År ton m år 5 mm/år 50 mm/år Bauhaus ,5 14 0,08 0,78 K-Rauta ,5 10 0,06 0,56 On-Off ,5 13 0,07 0,72 Bunkeflo ,5 11 0,06 0,61 Sunnanå ,5 8 0,04 0,44 april 27, 2015 / bild 15

13 Agenda FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BAKGRUND ANALYS SLUTSATSER april 27, 2015 / bild 16

14 Kortsiktig påverkan Beakta försiktighetsåtgärderna Välj plats för att undvika känslig miljö Påverkan har noterats från klorider och sulfater Ingen påverkan från de flesta spårämnena Skyddsvärt grundvatten påverkas inte Häftiga regn har ingen påverkan Vegetationen har inte påverkats april 27, 2015 / bild 17

15 Långsiktig påverkan Ingen miljöbomb Halterna hos lakvattnet från slaggrus kommer att avta med tiden Låg genomströmning av regnvatten, även i 15 år gammal asfalt Påverkan ökar inte vid sprucken asfalt Grundvattnet i kalkberget skyddat även ur ett tusenårsperspektiv april 27, 2015 / bild 18

16 Avslutande bedömning Det inte har skett någon mätbar miljöpåverkan från slaggruset på omgivande mark och på det skyddsvärda grundvattnet i kalkberget Det har därmed inte skett någon påverkan på allmänna eller enskilda intressen Myndigheten blev nöjd och godkänner att kontrollprogrammet avslutas april 27, 2015 / bild 19

17 Jag hoppas detta kan bidra till en trygg återvinning av slaggrus Tack för mig april 27, 2015 / bild 20

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?...

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?... Swedish education material package- Ett nationellt utbildningspaket som består av fem kompendier och fyra power-point-presentationer. Kompendierna är sammanfogade i detta dokument medan PPT-presentationerna

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

1\D PHWDOOHU RFK PHWDOORLGHU L VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999

1\D PHWDOOHU RFK PHWDOORLGHU L VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999 1\DPHWDOOHURFKPHWDOORLGHUL VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999 Organisation/Organization Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning RAPPORTSAMMANFATTNING Report Summary

Läs mer

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Innehåll Innan du börjar 4 Viktigt om din brunn 4 Har du svar på dessa frågor 4 Brunnsvatten är grundvatten 5 Vattnets rörelse genom marken 5 Jordarter 6 Berggrund

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 Myggor och myggbesvär En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 2013.02.06 När man sysslar med myggor och försöker förstå dem, har jag en känsla av att myggor, sedan årtusenden, vet mycket

Läs mer

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Handbok FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Producerad av RecAsh - ett demonstrationsprojekt inom Life-Miljö www.recash.info Handbok Från skogsbränsleuttag till askåterföring Producerad av: RecAsh

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer