CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna"

Transkript

1 CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka ton hushållsavfall per år. Designen är 40 bars tryck och temperaturen 400 C. Den varmaste överhettaren behövdes bytas ut efter bara 2,5 års drift på grund av korrosion. År 2011 kopplades ordningsföljden på överhettare om och år 2012 sänktes temperaturen till 380 C. År 2013 fick överhettarna dock bytas igen efter tre års drift. Under revisionen 2011 utfördes prov med HVOF-sprutat CorEr på två tuber med dimensionerna 38 gånger fem millimeter. Den ena tuben monterades längst upp och den andra längst ner i en överhettares panel. CorEr applicerades i verkstad på två nya tuber och för insvetsning lämnades i vardera ända cirka 50 millimeter ej belagd yta för insvetsningen av proverna. CorEr sprutades med cirka 400 mikrometers tjocklek.

2 Inspektion 2012 Vid revisionsstoppet 2012 utförde Inspecta AB en visuell kontroll av proverna av CorEr vilket visade att ytan var helt opåverkad av korrosion (se foto 1 och 2). I änden där proverna svetsades in noterades att skiktet hade lossnat, vilket berodde på termiska spänningar som följd av att insvetsningen skedde mycket nära det metalliserade skiktet. Rören besputades enligt ritning, men rören monterades på plats av annan part vilket ledde till en något närmare insvetsning än planerat. Foto 1. CorEr efter ett års drift Foto 3. CorEr - alltför närliggande svetsskarv år 2012.

3 Inspektion 2013 Vid revisionsstoppet 2013 togs de med CorEr skyddade tuberna ut för analys. Visuellt visade skiktet inte på några skador och CorEr var intakt, se foto 4. De delar av tuberna som inte skyddats med CorEr hade under de två åren som provperioden pågått korroderat upp till cirka två millimeter; den ursprungliga nominella tjockleken hade minskat från fem millimeter till tre millimeter. Foto 4. Provtuber efter uttag ur pannan Behandlade delar är oskadda medan obehandlade partier har korroderat två millimeter. Tjockleksmätning av CorEr Mätningen av skiktet kallas SEE (Systematic Electronic Evaluation) och utfördes med skikttjockleksmätare av modell Elcometer 456/4, kalibrerad för cirka 500 mikrometer. Som framgår av bilaga 1 Boden ÖH efter 2 år tub 1 övre och bilaga 2 Boden ÖH efter 2 år tub 2 nedre har ingen mätbar påverkan av det ned CorEr behandlade skiktet skett efter två års drift.

4 Metallografisk analys Den metallografiska analysen utfördes av Protech Lab. Corp. Hilton Head, SC, USA, vilka är specialiserade på metallografisk och kemisk analys av metalliserade skikt. Provkutsar kapades upp för tub nummer ett och två enligt foto 5 och 6 nedan. Foto 5. Makro 20X tub 1 Foto 6. Makro 20X tub 2 Metallografisk analys utfördes enligt bilagor Testrapport tub ett och Testrapport tub två. Ingen skillnad framgår mellan tub 1 (övre rad överhettare) och tub 2 (nedre rad överhettare). Skikttjockleken är för båda tuberna den ursprungliga och porositet samt bindhållfasthet visar inte på någon skillnad.

5 Kemisk analys Proverna monterades för SEM/EDS och BSE (Backscatter Electron) mikroanalys. På den röda ytbeläggningen visade EDS på klor- och oxidkorrosionsprodukter som i övrigt bestod av järn- och zinkrik (Fe respektive Zn) fosfat. Analys utfördes på punkterna 1-3 enligt bild 8 nedan. Punkt 1 och 2 Punkt 3 Bild 8. BSE-bilder av rödrost från ytan av tub nummer 1, avlägsnad med tejp, punkter 1-3.

6 Analys av punkterna 1-6 med lokalisering visas enligt Foto 9 nedan. Analys enligt Foto 10 visar på korrosionsprodukter av klor och järn i en beläggning av zinkfosfat. Dessa korrosionsprodukter fortsätter vidare ca 30 procent in i skiktet med CorEr där de sedan stoppats från fortsatt penetration och därmed hindrats att fortsätta in i gränszon mellan CorEr och tubmaterial. Foto 9. Lokalisering av punkt 1-6 Punkt 4 i mitten av CorEr-skiktet visar normal analys av skiktet påvisar inga korrosionsprodukter. Punkt 5 i gränszon av CorEr-skiktet och tubmaterial och inga korrosionsprodukter. Punkt 6 visar normal analys av tubmaterialet. Tabell 1 nedan visar element analys av Punkt 1-6 för tub nr 1 och 2.

7 Kemisk EDS analys av punkt 1-6 tub nummer ett Punkt 1. Ytrost. Punkt 2. korrosions påverkad zon. Punkt 5. Gränszon CorEr och tubmaterial Punkt 6. tubmaterial

8 Tabell 1. SEM/EDS analys av punkter 1-6 för tub nummer 1 och 2 O Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Cd Pb (wt%) EDS1 - Sample 1 Surface 18,5 1,5 4,2 5,3 13,8 2,9 3,0 3,8 0,2 3,1 0,6 1,7 17,9 1,1 19,1 3,6 EDS2 - Sample 1 Surface 22,8 2,0 4,8 2,6 16,7 3,3 3,1 3,9 0,4 1,7 0,3 1,1 13,7 1,0 19,9 2,9 EDS3 - Sample 1 Surface 23,7 2,7 6,3 0,7 17,5 2,4 2,1 4,2 0,7 0,2 5,6 8,2 1,0 14,9 9,7 EDS1 - Sample 2 Surface 27,3 0,7 2,5 0,1 1,9 0,4 0,3 0,2 1,0 0,2 57,7 4,9 0,3 2,5 EDS2 - Sample 2 Surface 27,6 0,5 0,8 0,1 1,7 1,6 0,2 0,1 0,2 62,1 2,1 0,3 2,5 EDS3 - Sample 2 Surface 25,5 0,1 0,8 1,3 0,2 1,2 0,6 0,2 0,1 0,3 0,2 60,2 2,6 0,3 3,8 0,1 2,6 O Na Mg Al Si P Cl K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Nb Mo Sb Pb (wt%) EDS1 - Sample 1 Xsect 25,5 3,4 10,1 16,0 3,3 1,3 2,0 7,4 1,1 2,8 0,2 8,5 13,1 0,3 3,8 1,4 EDS2 - Sample 1 Xsect 22,2 0,8 35,0 0,8 6,1 0,9 1,3 1,1 6,1 0,2 3,6 8,8 0,2 9,1 3,8 EDS3 - Sample 1 Xsect 19,8 0,2 5,7 8,2 2,2 0,6 1,2 0,9 14,1 8,2 19,2 0,5 5,8 7,7 5,9 EDS4 - Sample 1 Xsect 0,5 4,1 20,0 7,6 49,5 0,6 4,4 13,3 EDS5 - Sample 1 Xsect 15,7 0,2 2,0 2,6 15,4 0,6 0,9 0,1 2,9 0,3 47,5 7,6 0,6 0,6 3,0 EDS6 - Sample 1 Xsect 0,6 0,8 0,6 93,3 3,1 1,7 EDS1 - Sample 2 Xsect 27,7 0,5 18,6 4,7 12,2 0,4 4,8 3,4 0,1 4,8 6,0 0,1 10,9 2,0 4,1 EDS2 - Sample 2 Xsect 33,3 0,4 52,9 0,4 2,0 0,7 2,0 0,1 2,1 3,9 0,9 1,4 EDS3 - Sample 2 Xsect 20,4 0,2 22,2 5,2 4,4 0,3 3,0 4,6 3,3 8,3 6,7 0,2 2,1 0,4 18,7 EDS4 - Sample 2 Xsect 0,4 4,0 20,0 7,9 49,5 4,6 13,7 EDS5 - Sample 2 Xsect 20,0 7,9 1,3 16,2 0,2 0,3 2,5 0,1 42,8 6,3 0,5 2,0 EDS6 - Sample 2 Xsect 0,5 0,4 0,6 95,8 1,4 1,3

9 Resultat Resultaten efter två års drift visar att korrosionsprodukter av klor och oxider stoppas cirka 30 procent in i skiktet bestående av CorEr. Det underliggande materialet är således helt intakt och skyddas från all åverkan. Detta förklaras av att korrosionsprodukterna tätar den ytporositet som kvarstår efter skiktets utförande samt dess självfluxande under drift. Beläggningen av CorEr är designat för att inom cirka tre veckor vid högtemperatursdrift täta porositeten som uppstår vid beläggning samt bilda hårdfasen som ger en slutgiltig hårdhet om ca 850 HV300 att jämföra med påläggsvetsad Alloy 625 med hårdhet ca 300 HV300. Detta ger slutsatsen att behandling med CorEr lämpar sig väl i områden utsatta för korrosion såväl som erosion. För att skydda skiktet med CorEr under den så kallade självtätningen* påförs efter applicering ett tunt lager av en högtemperaturstätare. Tätaren har som funktion att förhindra att korrosiva gaser kommer i kontakt med det sprutade skiktet under de första tre till fyra veckorna då pannan är driftsatt. *CorEr uppnår slutgiltig hårdhet efter att ha utsatts för förhöjd temperatur (300 C) under en viss tid. Från start ligger hårdheten på mellan HV300 för att sedan gå upp till ca HV300.

Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor

Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor F O R S K N I N G S R A P P O R T Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor Författare: Magnus Nordling, Stefanie Römhild, Gunnar Bergman KIMAB-2008-123 Status Slutrapport, Öppen Swerea KIMAB AB Box 55970,

Läs mer

Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2000

Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2000 SKI Rapport 2:5 Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2 Karen Gott December 22 ISSN 114-1374 ISRN SKI-R--1/X--SE SKI Rapport 2:5 Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska

Läs mer

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Rapport Nr 214-18 Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Tor-Gunnar Vinka Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas

Läs mer

Hur varm är du på utsidan?

Hur varm är du på utsidan? Hur varm är du på utsidan? Inledning När det är riktigt varmt eller vi anstränger oss kanske vi svettas och när det är kallt fryser vi. Du har säkert också hört att kroppstemperaturen ska vara ca 37 C

Läs mer

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31 Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Resultat från pilotförsök Masstabilisering Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) 2011-10-31 Författare: Alf Lindmark och Anna Wilhelmsson, COWI AB Sid. 1(26) INNEHÅLL 1 BAKGRUND

Läs mer

Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje

Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Utfört av: Patrik Reuterswärd Avdelning: Infrastruktur Datum: 2006-06-12 Er referens: Göran Brofeldt Svenska Kraftnät Vårt referensnr:

Läs mer

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige RAPPORT U2012:02 ISSN 1103-4092 Förord De schabloner som används idag vad gäller avfallsförbränningens bidrag till växthuseffekten bygger

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik Tvärströms membranfiltrering av radioaktivt avfallsvatten - för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik MALIN SELANDER Institutionen för Kemi-

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning Kunskapssammanställning Gudrun Öberg Förord Denna studie ingår i projektet

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion.

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Muskeltrötthet eller muskelkramper kan bero på många faktorer. Stress, ärftlighet, hård träning, toxinbelastning eller näringsobalans. Man kan hitta många

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Den efterfrågade samlade redovisningen finns i bilaga 1. Slutsatserna däri är följande:

Den efterfrågade samlade redovisningen finns i bilaga 1. Slutsatserna däri är följande: Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1462125 Ärende Handläggare Christina Lilja, Johannes Johansson, Allan Hedin Er referens SSM2011-2426-208 Kvalitetssäkrad av Saida

Läs mer

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1 GRANSKNINGSSRAPPORT 2012-09-26 Process: Tillståndspröva - beslutande Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1 Arbetsgrupp: Richard Sundberg, Åsa Rydén, Peter Ekström,

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Gnistbearbetning av verktygsstål

Gnistbearbetning av verktygsstål av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:20 2008: Datum 2011-07-19 Dnr C 15/10 KÄRANDE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm SVARANDE

Läs mer