Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF"

Transkript

1 Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF

2 Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité på sin ytbehandling under flera år. Egna tester då produkten fick stå i vatten gav färgsläpp på eget material men inte på konkurrenternas Hur höja den egna kvalitén? Benchmarking med andra produkter Tvärsnitt av ytbehandlingsskikt analys i svepelektronmikroskop (SEM Färgstripp samt analys av färgflaga och metallyta

3 Benchmarking med andra produkter Grundämnen i färgflagan Analys av baksidan på färgflaga visade att det fanns ämnen som kol, syre, järn, aluminium, kisel, bly. Kort sagt allt som normalt ingår i färg Ingen ledtråd om ev förbehandling i detta fall

4 Tvärsnitt vad finns på plåten? topplack pigmenterat färgskikt Produkt A Produkt B sannolikt en förbehandling Tvärsnitten visar ett mycket tunt skikt på metallen ~30-50 nm tjockt

5 Tvärsnitt vad finns på plåten? Produkt C Produkt D Produkt c ~30-50 nm tjock film Produkt D ~200 nm tjock film, flakformade pigment i färgen ger bättre korrosionsskydd

6 Vad är det för förbehandling? prov Färgens baksida metallytan A Al, Si, Pb, Si, P B Al, Si, Pb Si, P C Al, Si Si, P D Mg, Al, Si Si, Cr Grundämnen i ytbehandlingsfilm prov D i prov D är basmetallen rostfritt med en extra tjock film av kromoxid prov A-C innehåller en stor andel fosfat på ytan, ingen Zn troligen förbehandlade med järnfosfat

7 Vad finns under ytan? Slutsats: Andra produkter på marknaden har förbehandling under lacken. Det tycks vara järnfosfat på stål och kromoxid på rostfritt

8 Hur höja den egna kvalitén? Blir substratet tillräckligt rent före lackering? Mätning av kolhalt med IMC Sitter den epoxibaserade primern kvar på ytan vid färgsläpp i vattentest? (dvs funkar vidhäftningen av primern) Mätning med FTIR på metallytan där färgen släppt under vattentest

9 Hur höja den egna kvalitén? Mängd CO 2 då plåten upphettas Egen avfettning Egen avfettning ger en slutlig kolhalt på mg/dm 2 dvs under etablerad nivå på 0.2mg kol/dm 2, som krävs för god vidhäftning av färgen Alkalisk avfettning: 0.12 mg kol/dm 2 Slutsats: nuvarande avfettning är tillräckligt bra Referens: alkalisk avfettning

10 Analys med FTIR - visar organiska kemiska grupper Stålytan på prov som stått i vatten C=O grupp troligen rest från top lack referens Analys av stålyta belagd enbart med primer (referens) samt lackerat prov som stått i vatten Både prov och referens visar toppar i FTIR diagram typiska för epoxi (bisfenol A) Provet visar en stark karbonylgrupp; ev rest från top lacken Vidhäftningen av primern är sannolikt god

11 Hur höja den egna kvalitén? De egna vidhäftningsproblemen verkade finnas mellan primer och efterföljande lackskikt Företaget ifråga gick noggrant igenom sin rengöring och lackering; speciellt tider och temperaturer för härdning av lackskikten Man fann att mellanskikt (ovanpå primer men under topplack) inte var uthärdad ordentligt (för kort tid i ugn) Justering av processen gav kvalité i nivå med konkurrenterna (iaf med enkelt vattenprov)

12 Exempel 2) Vad fanns under ytan när färgen flagar? Aluminium detaljer i kontakt med galvat material - lacksläpp efter kort tid (< 2 år). Varför? Metallytan där lacken släppt mättes med XRF för att mäta zirkonium som ingår i den förbehandling som använts. Låga värden mättes upp. Kom uppmätt Zr från förbehandlingen? För att testa om metoden att mäta direkt på metallen var tillförlitlig så mättes Zr på en nyligen förbehandlad detalj. Värden låg på ca 40 ppm Detaljer som lackerats strippades på färg och mängden Zr mättes upp, värdena låg på ca 25 ppm. Mängden Zr mättes på obehandlat material ca 25 ppm Slutsats: det går inte/är osäkert att mäta enbart på metall med XRF där lacken släppt Färgflagornas baksida analyserade i SEM med EDS

13 Vad fanns under ytan när färgen flagar? Foto på baksidan av färgflaga - tunga grundämnen (pigmentkorn) ger ljusa prickar Mapping på baksidan av färgflaga, varje prick indikerar Zr Mycket jämn beläggning av Zr på baksidan av färgflagan hög sannolikhet att förbehandlingen fungerat Färgsläpp kan bero på andra orsaker tex galvanisk korrosion Strippning och mätning på godset med XRF är INTE en lämplig metod för att verifiera förbehandling med mycket tunna skikt

14 Exempel 3) Kemikaliebyte samma resultat? Behov: Företaget ifråga behövde byta rengöringskemi eftersom en viss produkt skulle utgå pga märkning Behov av att undersöka vilken yta man hade efter bearbetning och rengöring för att kunna veta vad alternativa produkter gjorde med ytan (aluminium) Ny produkt från samma leverantör eller annan produkt? Åtgärder: Kartläggning av relevanta produkter (mer miljövänliga, gärna fosfat- och silikatfria) Undersökning i SEM: etsgropar och metalliska inklusioner? Undersökning av tvärsnitt Mätning av renhet (kolhaltsanalys)

15 Kemikaliebyte samma resultat? Nuvarande kemikalie Ny kemi alt 1) Ej rengjort prov Ny kemi alt 2) SEM foton på ytor i 200 ggr förstoring Liten skillnad mellan olika prov

16 Kemikaliebyte samma resultat? Ej rengjord Samtliga kemikalier rengör lika noggrant Miljövinster med nya alternativ Med mätning av renheten kan man gå vidare och optimera tvättiden

17 Kemikaliebyte samma resultat? Nuvarande kemi alternativ kemi Tvärsnitt av materialet Ytorna har liknande utseende men något tunnare ytskikt med gammal rengöringskemikalie Nyare produkt skonsammare rengöring, mindre påverkan på materialet

18 Exempel 4) Vad får man ut av korrosionsprovning? Korrosionsprovning för klassning av en viss ytbehandling (dvs förbehandling + färgsystem) Vad gör det för skillnad om man blästrar före ordinarie förbehandling? Vad blir det för skillnad mellan olika förbehandlingar? Vad får man ut av de olika provningsmetoderna/stämmer resultaten överens?

19 Provning Bohus-Malmön- provning för korrosionsklassning av ytbehandling kallvalsat stål; Färgsystem: mixpulver + polyesterpulver avläsning 18 mån (av totalt 48) Ordinarie förbehandling Blåsor: mängd: 2; Storlek: 3 Ordinarie förbehandling Rits: 10 mm Blåsor: 2; 3 Blästring + ordinarie förbehandling UA Blästring + ordinarie förbehandling Rits: 4.5 mm

20 Resultat: Bohus Malmön SCAB Blästring ger betydligt lägre rostutbredning från rits och från kant Detta beror sannolikt på förbättrad vidhäftning av lacken

21 Vad får man ut av korrosionsprovning? Företaget som provar får en klassning av sina system enl BSK Man kan anpassa den ytbehandling som genomförs efter de krav som produkten behöver uppfylla dvs man kan sälja rätt ytbehandling Man får kunskap om och kan bedöma när det går att ta bort ett steg (i detta fall blästring) och när det behövs Motsvarande gäller färgsystem tex ytbehandling med/utan primer

22 Vad får man ut av korrosionsprovning? Samma lacksystem olika förbehandling God överensstämmelse mellan ACT, SCAB och B-M Helt annan rangordning för saltdimma (NSS) Tillförlitlig provning viktig för att kunna garantera kvalitén på ytbehandlingen

23 Slutsatser För att bevisa att kvalitetskrav uppfylls eller för att produkter ska bli godkända krävs att analyser och provningar genomförs enligt tillgängliga standarder Vid problemlösning eller utveckling krävs ofta en anpassning av analysen/provningen eller ett alternativt sätt att analysera för att få fram rätt resultat dvs för att få kunskap om det som orsakar problemet Flera provningar/analyser behövs ofta för att skapa en helhetsbild och för att ge tillräcklig information för framtida vägval

24 INBJUDAN - Free LUNCH!! Monternummer F02:80 Swerea IVFs monter kl 12 idag LUNCHMACKA & MINGEL VÄLKOMNA!

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Korrosionsstudie av LD-gasklocka vid SSAB i Luleå

Korrosionsstudie av LD-gasklocka vid SSAB i Luleå EXAMENSARBETE 2006:047 CIV Korrosionsstudie av LD-gasklocka vid SSAB i Luleå KARIN ANDERSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för Tillämpad fysik Maskin- och

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Kapitel 1 Allmän info INNEHÅLL

Kapitel 1 Allmän info INNEHÅLL 2008 Teknisk Handbok Kapitel 1 Allmän info INNEHÅLL Skruv............... sida 1 Spik................ sida 5 Material............. sida 8 Härdning............ sida 9 Korrosion.......... sida 10 Belägg.............

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Blyhalten i våra vattenkranar

Blyhalten i våra vattenkranar Haganässkolan Naturvetenskapliga programmet Projektarbete 100 p 2011-2012 Blyhalten i våra vattenkranar Farligt höga nivåer? Victor Almblad NV09 Handledare: Stefan Rosén Therese Holmgren Mattias Andersson

Läs mer

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Martin Ek POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 2013 Polymer & Materials Chemistry Centre for Analysis

Läs mer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport 13:34 Märit Forssander December 2012 Roger Carlsson Wille Edwardson Charlotte Persson Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

Effekt av förbandsgeometri på fördelningen av skruvlasterna

Effekt av förbandsgeometri på fördelningen av skruvlasterna Figur 25. Effekt av förbandsgeometri på fördelningen av skruvlasterna 4.5.6 Effekt av krypning Kallmeyer and Stephens [57] har tittat på krypegenskaperna i kvasiisotropa laminat både vid rumstemperatur

Läs mer

Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs

Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs Sto Scandinavia AB Fasad Sto Fasadfärg och Ytputs Inledning Att renovera en fasad är ett omfattande arbete som börjar med en noggrann analys av det befintliga underlaget, val av färg/puts, rengöring och

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet sida 1 Version 15 4 steg till betning 1 2 3 4 eori Produktinfo nstruktion Säkerhet A Chemistry AB, ierpsvägen 2, 81575 Söderfors, 0293-308 85, contact@tachemistry.com sida 2 EHÅLLSFÖECG kapitel sida FÖD

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013

EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013 EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013 Kommittémötena hölls denna gång på det gamla anrika hotellet Metropole i centrala Bryssel. Det som utmärkte mötet var ett par ganska roliga incidenter, men också

Läs mer

Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor

Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor F O R S K N I N G S R A P P O R T Korrosion i våttorr zon i rökgaskondensor Författare: Magnus Nordling, Stefanie Römhild, Gunnar Bergman KIMAB-2008-123 Status Slutrapport, Öppen Swerea KIMAB AB Box 55970,

Läs mer

Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje

Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Utfört av: Patrik Reuterswärd Avdelning: Infrastruktur Datum: 2006-06-12 Er referens: Göran Brofeldt Svenska Kraftnät Vårt referensnr:

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats?

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Rengöring Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Kurs: Examensarbete 15 YH-p Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Instrument och steriltekniker Göteborg stad utbildning Författare: Malin

Läs mer

ISO curtain ger både komfort och ekonomisk vinst! Av: Emil Lindgren, Anna Agerup, Fredrik Stubberud och Karin Petrusson

ISO curtain ger både komfort och ekonomisk vinst! Av: Emil Lindgren, Anna Agerup, Fredrik Stubberud och Karin Petrusson Sammanfattning Isolerande Gardin Alla vill sänka kostnaderna för uppvärmning av sitt hem! Hela 37 % av värmeförlusten i ett vanligt hem/hus försvinner ut genom dess fönster. Dagens lösning på detta problem

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Utvärdering av ny städmetodik

Utvärdering av ny städmetodik RAPPORT Utvärdering av ny städmetodik En studie av golvstädning med Twister TM städrondeller vid Danderyds sjukhus För HTC AB Ann-Beth Antonsson Professor 2010-02-04 Arkivnummer: U2732 Box 21060, SE-100

Läs mer

Internetdagarna 2007-11-05 Rickard Dahlstrand

Internetdagarna 2007-11-05 Rickard Dahlstrand Internetdagarna 2007-11-05 Rickard Dahlstrand Agenda Bakgrund TPTEST och märkning av bredband Kan vi mäta bandbredd? Om TPTEST 2007 projektet Nya bredbandskollen Användartester Värdering Bakgrund Första

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

Aluminium som konstruktionsmaterial

Aluminium som konstruktionsmaterial 2010 Aluminium som konstruktionsmaterial Josephine Sörensen, 2010 01 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Råvara... 3 3 Egenskaper hos aluminium... 3 4 Legeringar... 4 5 Användningsområden för aluminium...

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

HTC Superprep. Ytavjämning & golvrenovering. www.htc-floorsystems.com

HTC Superprep. Ytavjämning & golvrenovering. www.htc-floorsystems.com SE HTC Superprep Ytavjämning & golvrenovering 2 Vad gör slipning till den bästa metoden för ytavjämning & golvrenovering? Med slipning kan du ta bort en gammal golvbeläggning, ytavjämna den underliggande

Läs mer

Miljö- och hälsoutredning av limmer

Miljö- och hälsoutredning av limmer Praktiska exempel för industrin Nr 1 Årgång 2 Februari 2002 Miljö- och hälsoutredning av limmer I ett examensarbete vid Göteborgs Universitet med titeln Miljö- och hälsoutredning av limmer på Ericsson

Läs mer