Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Eva Müller Staffan Sarbäck Johan Sigholm Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer Sven Tafvelin Per Wernheim Övriga närvarande: Eva Stensköld, sekreterare Hans Wallberg Förhindrade: Joel Brandell Johnny Nilsson Per-Olof Rehnquist 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 2. Beslut om dagordning och justeringsperson Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. Till justeringsperson utsågs Gun Djerf. 3. Anmälan om ev. jäv Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer anmälde jäv inför punkt 7, slutrapport från revidering av FTP-arkivet, och kommer inte att delta i beslut under denna punkt. 4. Förgående mötes protokoll Styrelsen fann inget att anmärka på föregående mötes protokoll. 1 (6)

2 5. OptoSunet status och annan information Hans Wallberg gav en översiktlig beskrivning av trafiksituationen inom OptoSunet. Tillgängligheten i OptoSunet har varit god med enbart mindre avbrott på grund av installation av programvara. Hans Wallberg visade även att möjligheten för trafikstatistik hela tiden blir allt bättre. Trafikstatistiken är tillgänglig via nätet för alla intresserade 1. Nya och ändrade anslutningar: Teaterhögskolan, Stockholm flytt i juni Onsala, Göteborg på plats inom SUNET, men en del återstår Swegrid, Umeå, Stockholm, Linköping en fråga om pengar KTH/Federica, Stockholm på gång KTH/Deisa, Stockholm väntar Programkontoret Sthlm och Visby klart delvis Arctic Assembly i Kiruna (studentbostäder) skall regleras Världskulturmuseet i Gbg, redundant utreder Världskulturmuseet i Sthlm, 1GE utreder UNINETT utreder CTH studentbostäder SUNET väntar på uppgifter Depå Munkhättan, 10 museer via SH anslutning pågår Växjö-Kalmar sammanslagning Det blev en diskussion kring det att många forskare med behov av höghastighetsanslutningar ofta saknar kunskap om att detta kostar extra och att hänsyn måste tas till sådana utgiftsposter då forskningsmedel söks t ex. En lösning är bättre informationsspridning och mer kontakt med forskningsfinansiärer som KFI (kommittén för forskningens infrastruktur). Övrig information: Björn Persson (KTH) har ställt en fråga om ytterligare förbindelse neråt Europa för ett projekt kring Hd-tv (HDVIPER). Projektet rör sjukvård och operationer på distans. Högskolan i Kalmar och Växjö universitet kommer sannolikt att slås ihop inom en snar framtid. Frågan hanteras vidare under punkt 8. IPTV via Nordunet, efterfrågat av museer (6)

3 SUNET med stöd av Ciena kommer att utföra ett test om OptoSunet klarar av 100 Gbit/s. SUNET står värd för ENPG-mötet i Umeå den 9-10 juni. Nya avtalsmallar för studentbostäder, p2p anslutningar och externa kunder är framtagna av Hans Wallberg och Börje Josefsson. Målsättningen är att använda de nya avtalsmallarna vid alla nyanslutningar samt att successivt byta ut även äldre avtal. Nästa TREFpunkt hålls i Linköping den oktober i form av ett samarrangemang mellan SUNET, NSC och SUSEC 2. Det finns ett behov av mer samverkan med VR, KFI, SNIC och DISC som SUNET måste ta hänsyn till. Dokumentationsbrister hos Imtech. Nästa OptoSunet-dagar infaller den september på Tammsvik Konferens och Herrgård. Fokus ligger på hur olika leverantörer arbetar för att få IPv6 att fungera på campusnäten 3. Samtliga organisationer anslutna på något sätt genom SUNET har gåtts igenom för att uppdatera och säkerställa all information vi har kring dem; deras anslutningssätt, kontaktpersoner, trafikstatistik, avtal, fakturering, administration mm. Totalt administreras 129 anslutningar av olika slag inom SUNET. Nästa generation av forsknings- och datanätverket GÉANT GÉANT3, är på gång. Det pågår nu komplicerade förhandlingar kring vilka som skall vara med, vem som skall ha bestämmanderätt och vilka anslutningsformer som gäller. En diskussion utbröt kring vem som för SUNETs talan i frågan. NORDUnet driver frågan i GN3 för alla de nordiska ländernas räkning. Hans Wallberg tog även upp frågan kring arbetet med att stödja SWAMI samarbetet inom SUNET, en fråga som tas upp igen under övriga frågor. 6. Slutrapport för översyn av informationsverksamheten Staffan Sarbäck presenterade slutrapporten för översynen av informationsverksamheten. I slutrapporten föreslås att avtalet med Umeå universitet som reglerar SUNETs informatörstjänst sägs upp med omedelbar verkan och att tidningen Sunetten läggs ner. Vidare förslås att styrelsen uppdrar till SUNETs sekreterare att (6)

4 utarbeta ett förslag på hur informationsverksamheten inom SUNET ska utformas. Förslag inklusive en kostnadsuppskattning bör presenteras för styrelsen vid höstens första styrelsemöte den 18 september Styrelsen biföll förslaget och gav sekreteraren i uppdrag att utforma ett brev där informatörstjänsten sägs upp med omedelbar verkan för ordföranden att skriva under och skicka till Umeå universitet före den 31 juni. Styrelsen föreslog vidare att sekreteraren håller en öppen dialog med hela styrelsen för att på bästa sätt utforma ett förslag till ny informationsverksamhet till nästa styrelsemöte. Vidare beslutade styrelsen att utse ett temporärt redaktionsråd som skall verka under hösten och vars främsta uppgifter blir att avveckla Sunetten och undersöka möjligheterna till en ny webb. I redaktionsgruppen ingår sekreteraren och Per Wernheim. 7. Slutrapport från revidering av FTP-arkivet Gun Djerf presenterade slutrapporten från revideringen av FTParkivet. Styrelsen beslutade att följa arkivets vidare arbete genom att fortsätta att uppdra åt SUNETs tekniska referensgrupp att göra detta. En ny rapport skall vara styrelsen till handa i maj Vidare beslutade styrelsen att uppdra åt IT-stöd vid Uppsala universitet att föreslå lämpliga kandidater till en referensgrupp för arkivet, för styrelsen att besluta om. I rapporten betonas vidare vikten av att styrelsen beslutar kring FTP-arkivets framtida roll. Styrelsen konstaterar att FTP-arkivet ger en hel del PR för SUNET och de föreslår att diskussionen kring arkivets fortsatta roll och betydelse återupptas i samband med budgetdiskussionerna nästa år. 8. Sammanslagning av Växjö universitet och högskolan i Kalmar Styrelsen diskuterade hur sammanslagningen av Växjö universitet och högskolan i Kalmar till det gemensamma Linnéuniversitetet skall hanteras avseende avgifter och anslutningspunkter. Styrelsen förutsätter att avgiften för den sammanslagna enheten blir summan av de två lärosätenas avgifter före sammanslagningen. Vidare beslutade styrelsen att det är rimligt att den sammanslagna enheten får behålla två anslutningspunkter till OptoSunet. Detta innebär dock inte att andra lärosäten kan kräva mer än en anslutning för bibehållen avgift till SUNET. 4 (6)

5 9. Ny mandatperiod för tekniska referensgruppen Mandatperioden för SUNETs tekniska referensgrupp behöver förnyas. Gun Djerf berättade att alla medlemmar i gruppen gärna sitter kvar. Styrelsen beslutade att mandatet förnyas för alla sittande gruppmedlemmar. 10. Rapporter Gun Djerf rapporterade från SUNETs TREFpunkt 18 som hölls i Gävle den 6-8 maj. Arrangemanget var välbesökt och välordnat med många intressanta föredrag. Nämnas kan t ex en internationell utblick (av Pedro Veiga, Portugal), samt IPv6 upprop och SUNET historik 4. Gun Djerf och Sven Tafvelin rapporterade från Terenakonferensen den maj (Belgien) och den intensiva diskussion som uppstod i Terenas GA kring GN3. Nästa TNC, år 2009, kommer att hållas i Málaga den 8-11 juni. 11 Övriga ärenden och övrig information Sekreteraren informerade kring den merfakturering av alla lärosäten som blev resultatet av att SLU under 2007 inledningsvis vägrade betala sin avgift till SUNET. SLU betalade till slut sin SUNET avgift men det är ännu oklart huruvida de även betalat sin del av merfaktureringen samt om de drabbade lärosätena fått löfte om att denna merfakturering skall återbetalas eller ej. Sekreteraren följer upp frågan och rapporterar vid nästa styrelsemöte. Hans Wallberg rapporterar om att SUNET har fått en officiell förfrågan från den europeiska kommissionen att stå värd för lanseringen av GÉANT3 under hösten 2009, då det är Sverige som har ordförandeskapet i EU. Styrelsen beslutar att stödja SUNETs värdskap för detta arrangemang. Sekreteraren påminde styrelsen om att nästa styrelsemöte den 18 september infaller vid en annan tid än vanligt, kl och att det ännu inte finns någon lokal bokad för mötet. Sekreteraren återkommer under sommaren med närmare besked kring möteslokal. Hans Wallberg tog upp frågan igen kring hur SWAMI samarbetet skall regleras och hur avtalet bör vara utformat. Gun Djerf utsågs att ta fram ett förslag till avtal med SWAMI. Ordföranden avslutade mötet (6)

6 Vid protokollet: Eva Stensköld Justeras: Gun Djerf Mille Millnert 6 (6)

Övriga närvarande: Eva Stensköld, sekreterare Hans Wallberg. Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen.

Övriga närvarande: Eva Stensköld, sekreterare Hans Wallberg. Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 25 maj 2010 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Dan Henningson (punkt 1 t.o.m. punkt 13) Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela

Läs mer

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Berner Lindström Sigvard Nilsson Arne Sundström Staffan Sarbäck

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell KKstiftelsen ^ ^ Sammanträdesdatum 2014-09-11 PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Anmält förhinder Albert Kök - Hotell & Konferens, Trollhättan

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

SiSA. Svenska Informationssystemakademin

SiSA. Svenska Informationssystemakademin SiSA Svenska Informationssystemakademin PROTOKOLL FRÅN ARSMÖTE 2012 Tid Plats 25 september, klto.oo- t6.oo Uppsala Universitet, Ekonomikum Närvarande Anmält förhinder Pär Ägerfalk Göran Goldkuhl Björn

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer