PROTOKOLL Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Alf Wahlgren. Ordförande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande..."

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Bruna Salongen, Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta Nilsson Ruth Nyström Lundberg Leif Malmstein Leif Kristoffersson Anne-Charlotte Regland Arne Björklund Jennifer Jarl Bo Sandblom Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner Underskrifter Sekreterare Paragrafer Alf Wahlgren Ordförande Lena Näslund Justerande Arne Björklund Bo Sandblom ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Revisionen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedsättande Förvaringsplats av protokollet Rådhuset, Trelleborg Underskrift.. 1

2 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Minnesord över Christer Olsson Ordförande Lena Näslund inleder med att hålla en tyst minut för kommunrevisor Christer Olsson som har avlidit och läser därefter ett minnesord över honom. Minnesordet biläggs protokollet 94 Upprop och jäv Manne Olsson, Aina Andersson, Gert-Åke Nilsson och Gunilla Sjölin har anmält förhinder. Christer Olsson är avliden. Inget jäv föreligger. 95 Utseende av justerare och sekreterare Beslutas att utse Arne Björklund och Bo Sandblom som justerare samt Alf Wahlgren från PwC som sekreterare. 96 Föregående mötesprotokoll Beslutas att godkänna upprättat protokoll och lägga det till handlingarna. 97 Godkännande av dagordning Föreligger en utökad dagordning som delades ut innan sammanträdets början. Beslutas att godkänna dagordningen. 98 Kvalitetsstrateg Mattias Wikner presenterar sig och sin verksamhet Mattias Wikner redogör kort för sin professionella bakgrund och berättar att han främst ska arbeta med att utveckla kommunens ledningssystem. Beslutas att tacka Mattias för informationen och lägga den till handlingarna. 99 Svar på granskning av fakturahantering Föreligger ett svar från kommunstyrelsen på kommunrevisionens granskning av fakturahanteringen inom styrelsen och nämnderna. Ordförande Lena Näslund meddelar att kommunstyrelsen missat att ta med denna granskning på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september. Administrativa chefen Jonny Sjöstedt är vidtalad om saken och har lovat att undersöka vad som skett och återkomma i ärendet. Alf Wahlgren redogör för svaret och anser att kommunrevisionen kan godkänna föreliggande svar. Beslutas att godkänna kommunstyrelsens svar. 2

3 100 Återremitterad projektplan, granskning öppenvårdsinsatser barn och unga Föreligger en kompletterad projektplan avseende en granskning av socialnämndens öppenvårdsinsatser för barn och unga. Projektplanen är kompletterad med revisionskriteriet: Hur görs bedömning och urval avseende eventuellt inköp av extern vård? Som en följd av kompletteringen är den beräknade kostnaden ändrad till kronor. Beslutas att godkänna kompletterad projektplan. 101 Projektstatus Alf Wahlgren redogör för aktuell projektstatus och meddelar att avrapporteringen av granskningen avseende styrelsens och nämndernas personalrekrytering blir i oktober. Alf Wahlgren framför en önskan från ansvarig för granskningen avseende gatuunderhållet om att slutlig avrapportering görs i november och att muntlig delrapportering görs i oktober. Beslutas att godkänna att slutlig avrapportering av granskningen avseende styrelsens och nämndernas personalrekrytering görs i oktober och att slutlig avrapportering avseende granskningen av gatuunderhållet görs i november och att muntlig delrapportering görs i oktober. 102 Revisorernas ekonomi Föreligger en ekonomirapport för kommunrevisionen per den sista augusti. Alf Wahlgren redovisar att den sammanlagda förbrukningen är 31 procent och att det obudgeterade kontot (5811) för avgifter för interna kurser och utbildning belastats med kronor. Alf förklarar att merparten av beloppet avser en faktura från PwC avseende vårens kurs- och konferensresa och redovisar en specifikation över beloppet. Revisor Leif Malmstein föreslår att kostnaden för PwC:s medverkan regleras på annat sett eftersom avtalet med PwC stipulerar tre kostnadsfria utbildningsdagar Alf Wahlgren noterar detta och återkommer med besked om hur detta ska regleras. Beslutas att godkänna informationen och Leif Malmsteins förslag. 103 Beslut om delårsrapport per den 30 augusti Föreligger delårsrapport per den 30 augusti för kommunrevisionens verksamhet. Fram till och med den sista augusti har kommunrevisionen förbrukat 747 tkr. I kommunrevisionens prognos för 2013 beräknas hela anslaget på tkr förbrukas. Beslutas att godkänna upprättad delårsrapport per den 30 augusti. 3

4 104 Beslut om verksamhetsplan Föreligger förslag till verksamhetsplan för kommunrevisionen. Det föreslås att verksamhetsplanens rubrik ändras från Revisionsnämnden till Kommunrevisionen. Beslutas att godkänna båda förslagen. 105 Extra sammanträde den 7 november kl (delårsbokslut) Med anledning av att höstens delårsrapport kommer senare än vanligt föreslår kommunrevisionens presidium att extra sammanträde hålls den 7 november klockan Beslutas att godkänna förslaget. 106 Planeringssammanträde den 9 och 10 december med början kl båda dagarna och avslut den 10 december. Föreligger förslag från kommunrevisionens presidium att planeringssammanträde hålls den 9 och 10 december med början klockan båda dagarna för att avslutas kl den 10 december. Beslutas att godkänna förslaget. 107 Rapport från revisionsgrupperna Revisionsgrupp III meddelar att deras träff med arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott redovisas på nästa sammanträde. Leif Malmstein från grupp I redovisar minnesanteckningarna från gruppens träff med kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutas att godkänna informationen och att minnesanteckningarna biläggs protokollet. 108 Övriga ärenden Revisor Leif Kristoffersson meddelar att han tänker anmäla sig SKL:s revisionsdialog 2013 i Malmö. Anmälan godkänns. Föreligger inbjudan från PwC angående höstens kundråd i Tomelilla. Ordförande och vice ordförande kan ej närvara och det bestäms att i stället får Leif Kristoffersson och Leif Malmstein representera Trelleborgs kommunrevison på kundrådet. Föreligger inbjudan till Politikerdagarna den 20 och 21 november i Göteborg. Alf Wahlgren föreslår att de som är intresserade av att delta meddelar honom detta via e- post eller telefon, och att kommunrevisionens presidium sedan lämnar förslag på vem som får åka. 4

5 I samband med Christer Olssons frånfälle bestäms det att Birgitta Nilsson, Leif Malmstein och Leif Kristoffersson närvarar på begravningen. Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september meddelar Lena Näslund och Leif Kristoffersson att de kommer att vara föredragande i de ärenden som avser kommunrevisionens granskning av fritidsgårdars ändamålsenlighet samt rektors styrning och ledning. 5

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer