Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp"

Transkript

1 Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund Börje Josefsson samt Lennart Forsberg Olle Thylander Hans Wallberg. Anmält förhinder: Johan Sandfeldt

2 1. Driftläget Bengt Gördén kommenterade den rapport han skickat ut före sammanträdet. Inga stora problem finns att rapportera, arbetet handlar nu mer om ombyggnad. Bl a ansluts en router för fast ethernet-förbindelser i Stockholmsregionen till samma SRP-ring som den redan inkopplade peeringroutern för DPT i Stockholm. Ett problem är att flera routrar i beregrummet har minnesproblem p g a att Merkantildata levererat felaktiga minnen (tillverkade av SAMSUNG). Troubleticket-statistiken, där en öppen ticket i själva verket åtgärdats, skulle kunna förbättras genom att man lyfter fram avbrott som är "verkliga avbrott" (båda förbindelserna nere samtidigt) ansåg referensgruppen. Statistiken över belastningen av ryggradslinjerna föranledde en diskussion om tidpunkt och teknik för uppgradering av både dessa linjer och linjerna till högskolorna. Testlabbet bör användas för prov. På sikt bör det vara möjligt att komplettera/bygga ut SUNET med svart fiber och utrustning för våglängdsmultiplexering. Särskilt ingående diskuterades FTP-arkivet i Uppsala som snart kommer att få problem om inte förbindelsen dit förstärks. Åtgärder bör dock anstå till efter sommaren. 2. Testlaboratoriet KTHNOC väntar fortfarande på leverans av SDH-förbindelser från labbet till Banverket, rapporterade Bengt. I övrigt är allt klart och monterat. Labbet har hittills huvudsakligen använts för test av hårdvara. Även lastdelning skulle kunna testas redan i dag. Om optisk switch fanns ingenting nytt att rapportera. 3. Teknikenkäten Det klargjordes att den information som insamlats i enkäten inte utan vidare får användas för publicering på webben. 4. Maillistor

3 Det finns för många och en del föråldrade maillistor. Referensgruppen har intresse av tre listor, en med kontaktpersoner, en bred lista för inbjudningar till konferenser, seminarier och workshops och en lista för SUNETs säkerhetsansvariga. Christer åtog sig att upprätta adresslistor för de olika typerna av kontaktpersoner och en lista som når alla typerna av kontaktpersoner. Johan har tidigare lovat att gå igenom de existerande listorna och rensa bort dubletter och referensgruppen beslöt att ge Johan i uppdrag att fullfölja detta projekt som grund för en aktivitetslista omfattande alla dem som under den senaste tiden deltagit i av TREF anordnade aktiviteter som TREFpunkt, 155-träffar, win2k-seminariet och liknande. Bengt ansvarar på motsvarande sätt för att det finns en fungerande "fail-lista" med aktuella adresser. 5. Kokboken Christer meddelade att kokboken på senare tid framförallt uppdaterats med seminarieinformation - dock saknas fortfarande bilder från både Sundsvall och Halmstad. Referensgruppens uppdrag finns publicerat, mer information om hur man konfigurerar bl a multicast kommer att publiceras. I detta sammanhang konstaterade referensgruppen att multicast i SUNET inte längre ser ut att vara något problem, men förbättringar kan göras mot bakgrund av de kunskaper som kursen i Slovenien gett. 6. Rapporter från aktiviteter a. LDAP-workshopen Ingen av de närvarande hade själv deltagit i workshopen, men några hade fått rapporter från deltagare. Workshopen har letts skickligt av Roland Hedberg och Leif Johansson och man kan hoppas på vissa kvarstående effekter. Exempelvis har Högskolan i Dalarna efter workshopen en fungerande LDAP-server. Det konstaterades också att en del av dem som deltog i win2k-seminariet förmodligen skulle haft god behållning av workshopen, om de bjudits in.

4 b. TREFpunkt i Sundsvall Samarrangemanget med SUSEC tycks ha blivit uppskattat av alla parter. Uppdrogs åt Olle att kontakta Christina Johnsson för att diskutera möjligheten av fler gemensamma konferenser av denna typ, eventuellt redan vid nästa TREFpunkt. c. Windowsseminariet Seminariet tycks i hög grad ha levt upp till förväntningarna - möjligen kunde man ha hoppats på klarare slutsatser från den avslutande paneldiskussionen. d. Utvecklingsgruppen Börje rapporterade från det första sammanträdet i utvecklingsgruppen och meddelade bl a att Patrik Fältström tackat ja till att ingå i gruppen, som letar efter ett slagkraftigt namn. e. Multicastutbildningen i Slovenien I multicastutbildningen i Slovenien deltog totalt 16 personer från de största svenska ISPerna, vara några från SUNET. Utbildningen och kursledaren var väldigt bra, och kursen skall nu kompletteras med en workshop i Stockholm 6-7 juni. Än en gång kan konstateras att SUNET har en viktig roll för utvecklingen av Internet i Sverige eftersom de kommersiella operatörerna normalt inte tar initiativ till de operatörsövergripande lösningar som krävs i Internet. f. Lokala nätgruppen Gruppen har haft hittills 3 möten, varav 1 nätmöte. Om gruppens planer, se nedan (7 b). 7. Hur gå vidare? a. Windows 2000 Vid win2k-mötet på Arlanda diskuterades behovet av/möjligheten att tillskapa en nationell topp-ad (där AD står för Active Directory).

5 Referensgruppen konstaterade att det bara är nu som det finns möjlighet att göra detta - visar det sig sedan att en topp-ad är onödig kan varje universitet ändå använda sitt eget Active Directory som vanligt. På förslag av Börje bestämdes att en kunnig grupp bör få i uppgift att sätta upp en topp-ad och därefter utvärdera behovet och konsekvenserna av en sådan. Gruppen skall också ge förslag om hur samkörning mellan AD+DDNS (där DDNS står för dynamisk DNS) och traditionell DNS. En rapport bör presenteras vid referensgruppens möte den 19 oktober Till sammankallande i gruppen utsågs Anders Nilsson från Luleå tekniska universitet.från KTHNOC skulle med fördel Björn Rhoads kunna delta, och andra förslag på gruppmedlemmar är Tom Karlsson, SLU samt Per Andersson från Chalmers. Denna grupp får sedan komplettera sig själv om/när den så finner lämpligt. Gruppen disponerar kr för resor m m och uppmanas att i igörligaste mån använda sig av nätbaserade möten. b. LANgruppen Gruppen tittar på lämpliga LAN med beaktande också av tidsdimensionen. Man vill kunna ge rekommendationer om lösningar som förmodas vara anpassade till de förutsättningar som kommer att gälla om några år men också titta på realistiska val på vägen dit som vägledning för den förnyelse som måste ske tidigare. Gruppen lade fram ett förslag till studieresa i USA och fick accept på denna plan inom en ram av högst kr. 8. Planering av TREFpunkt Visby Referensgruppen skisserade ett preliminärt program för TREFpunkten i Visby utifrån (den inte nödvändiga) förutsättningen att det kan bli ett samarrangemang med SUSEC. Grundmodellen blir densamma som i Sundsvall med en gemensam första dag och två spår dag 2. Dag 1 inleds som vanligt med en statusrapport, kompletterad med en rapport om SUNETs försök att tillskapa en bättre organisation för incidenthantering. Referensgruppen vill under dag 1 också ha ett säkerhetstema, t ex Intrusion detection och ett bibliotekstema, Framtidens bibliotek. Dag 2 inleds med visning av högskoalan, och i det tekniska spåret tar man sedan upp IP-telefoni, LDAP-samordning och Bredband.

6 Börje åtog sig att aktivera anmälningsformuläret från Sundsvall och lägga upp ett förslag till program som vi kan länka till för vidare diskussion på nätet. Vid TREFpunkt Visby bör också tillkännages var nästa TREFpunkt kommer att hållas. Referensgruppen diskuterade som ett alternativ Göteborg och ansåg att det är dags för ett arrangemang som en stor högskola står för. 9. IP-telefoni Jan Engvald informerade om de pilotprojekt som drivs i Lund inför det byte av växel som förestår. Genom projekten har universitetet blivit en kompetent beställare och erfarenheterna är av stort intresse för andra högskolor - fler än Lund står inför ett byte av telefonväxel inom en nära framtid. IP-telefoni bör definitivt vara ett inslag i programmet i Visby. 10. Ändrad mötestid Med anledning av LANgruppens planerade USA-resa beslöts att flytta sammanträdet den 6 september till måndagen den 4 september kl Övriga frågor a. SUNETs webb Synpunkter framfördes på innehållet i SUNETs webbplats, som delvis består av starkt föråldrade beskrivningar. Bestämdes att beskrivningarna bör finnas kvar i en arkivdel på webben men märkas så att det framgår att de inte avser dagens verklighet. Dessutom bör nya beskrivningar tas fram och hoppet står här till KTHNOC. Lennart åtog sig att gå igenom webbplatsen och arkivera, rensa ut eller uppdatera föråldrad information. Förhoppningsvis kommer det att bli mer tid för sådant arbete under sommaren. b. Logotype Lennart Forsbergs förslag till logotype för referensgruppen fick med beröm godkänt. Ett önskemål är nu att få den nya logotypen i jpeg-format.

7 Vid anteckningarna Olle Thylander

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Berner Lindström Sigvard Nilsson Arne Sundström Staffan Sarbäck

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Försöksverksamhet med videokonferens DV-RAPPORT 2004:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1509-1997 Tryckt av Tabergs tryckeri AB,

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer